ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki. My niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy),i dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 1. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę):......, Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika: adres: numer telefonu:..., numer faksu:..., adres poczty e-mali: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której sporządzono niniejszą ofertę. 3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III SIWZ) oraz w niniejszej ofercie dostarczymy i wykonamy w terminie 30 dni od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2010r, z wyłączeniem pkt Rozdziału III SIWZ (SOPZ)

2 mówiącym o szkoleniach, które to zostaną zrealizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak, niż 30 dni od daty umowy podpisania protokołu odbioru sprzętu i usług. 4. Zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców*: 1) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy: 2) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy: 5. Oświadczamy, że sprzęt oraz oprogramowanie dostarczymy wg poniższej specyfikacji: Lp. Nazwa elementu przedmiotu zamówienia Producent, model sprzętu/nazwa i wersja oprogramowania Sewer typu blade obudowa 2 Serwer typu blade moduł serwera 3 Serwery przystosowane do montażu w szafach technicznych 19 serwer zarządzający 4 Serwery przystosowane do montażu w szafach technicznych 19 lokalny serwer składowania 5 Macierze dyskowe przystosowane do centralna macierz dyskowa 6 Macierze dyskowe przystosowane do pomocnicza macierz dyskowa 7 Biblioteka taśmowa przystosowana do montażu w szafie technicznej 19 8 Szafa techniczna typu rack 19 szafa 42U 9 Szafa techniczna typu rack 19 szafa 24U 10 Szafa techniczna typu rack 19 szafa wisząca 6U 11 Terminale komputerowe z monitorami 12 Urządzenia typu UPS Urządzenie UPS Urządzenia typu UPS Urządzenie UPS 30

3 14 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Firewall Cisco ASA 5510 Security Plus Appliance with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES (ASA5510-SEC-BUN-K9) lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym na terenie całego kraju przez okres 3 lat obejmującym wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym 15 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Firewall Cisco ASA 5505 Security Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES (ASA5505-SEC-BUN-K9) lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym na terenie całego kraju przez okres 3 lat obejmującym wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym 16 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Przełącznik firmy 3Com 5500G-EI 48-Port (44x10/100/1000, 4xSFP COMBO), 1 slot (3CR ) lub równoważne 17 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Przełącznik firmy 3Com 5500G-EI SFP 24-Port (20xSFP, 4xSFP COMBO), 1 slot (3CR ) lub równoważne 18 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Cable (65cm) (3C17262) lub równoważne 19 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Cable (120cm) (3C17263) lub równoważne 20 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Moduł 3Com 1000BASE-SX SFP Transceiver (3CSFP91) lub równoważne 21 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe WAN Centrala 22 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe WAN Filia 23 Oprogramowanie systemów operacyjnych Server Standard PL x32/x64 24 Oprogramowanie systemów operacyjnych Server Standard EN x32/x64

4 25 Oprogramowanie systemów operacyjnych Licencje dostępowe Microsoft Windows 2008 Server CAL 26 Oprogramowanie systemów operacyjnych Oprogramowanie Red Hat Linux Enterprise 5 Advanced Platform Standard x86/x Oprogramowanie systemów operacyjnych Oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard PL (wersja MOLP) 28 Oprogramowanie systemów operacyjnych Oprogramowanie Microsoft Project 2007 Standard PL 29 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy serwerów, urządzeń sieciowych oraz komputerów użytkowników podłączonych do sieci komputerowej 30 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz vsphere 4 Advanced for 1processor z trzyletnią asystą techniczną 31 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz vcenter Serwer 4 Standard for vsphere z roczą asystą techniczną 32 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz licencjami Oprogramowanie Citrix XenDesktop 4 Platinium Edition wraz z trzyletnią asystą techniczną licencja na użytkownika 33 Oprogramowanie bazy danych Oracle wraz oprogramowaniem Oracle Database Standard Edition per procesor (for Red Hat Linux x86-64) 34 Oprogramowanie bazy danych Oracle wraz oprogramowaniem Oracle Database Standard Edition One per procesor (for Red Hat Linux x86-64) 35 Wykonanie usługi konfiguracji, instalacji ww. sprzętu i oprogramowania oraz innych informatycznych prac administracyjnych w siedzibach Zamawiającego *potwierdzam wykonie usługi/nie potwierdzam wykonania usługi

5 6. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Cena jednostkowa Stawka podat. Cena (z VAT) [kol. 4 x kol. 5 x Lp. Nazwa elementu przedmiotu zamówienia Jm. Ilość (bez VAT) VAT** kol. 6] [zł] [zł] Sewer typu blade obudowa 2 Serwer typu blade moduł serwera 2 3 Serwery przystosowane do montażu w szafach technicznych 19 serwer zarządzający 4 Serwery przystosowane do montażu w kpl. 3 szafach technicznych 19 lokalny serwer składowania 5 Macierze dyskowe przystosowane do centralna macierz dyskowa 6 Macierze dyskowe przystosowane do pomocnicza macierz dyskowa 7 Biblioteka taśmowa przystosowana do montażu w szafie technicznej 19 8 Szafa techniczna typu rack 19 szafa 42U 9 Szafa techniczna typu rack 19 szafa 24U 10 Szafa techniczna typu rack 19 szafa kpl. 3 wisząca 6U 11 Terminale komputerowe z monitorami kpl Urządzenia typu UPS Urządzenie UPS 80 kpl Urządzenia typu UPS Urządzenie UPS Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Firewall Cisco ASA 5510 Security Plus Appliance with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES (ASA5510-SEC-BUN-K9) lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym na terenie całego kraju przez okres 3 lat obejmującym wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym 15 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Firewall Cisco ASA 5505 Security Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES (ASA5505-SEC-BUN-K9) lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym na terenie całego kraju przez okres 3 lat obejmującym wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym

6 16 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Przełącznik firmy 3Com 5500G-EI 48-Port (44x10/100/1000, 4xSFP COMBO), 1 slot (3CR ) lub równoważne 17 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Przełącznik firmy 3Com 5500G-EI SFP 24-Port (20xSFP, 4xSFP COMBO), 1 slot (3CR ) lub równoważne 18 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Cable (65cm)(3C17262) lub równoważne 19 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Cable (120cm)(3C17263) lub równoważne 20 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe Moduł 3Com 1000BASE-SX SFP Transceiver (3CSFP91) lub równoważne 21 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe WAN Centrala 22 Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe WAN Filia 23 Oprogramowanie wraz z licencjami Server Standard PL x32/x64 24 Oprogramowanie wraz z licencjami Server Standard EN x32/x64 25 Oprogramowanie wraz z licencjami Licencje dostępowe Microsoft Windows 2008 Server CAL 26 Oprogramowanie wraz z licencjami Oprogramowanie Red Hat Linux Enterprise 5 Advanced Platform Standard 27 Oprogramowanie wraz z licencjami Oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard PL (wersja MOLP) 28 Oprogramowanie wraz z licencjami Oprogramowanie Microsoft Project 2007 Standard PL 29 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy serwerów, urządzeń sieciowych oraz komputerów użytkowników podłączonych do sieci komputerowej 30 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz vsphere 4 Advanced for 1processor z trzyletnią asystą techniczną kpl. 4 szt. 10 szt. 3 szt. 20 szt. 5 szt. 1 szt. 450 szt. 3 szt. 30 szt. 3 4

7 31 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz vcenter Serwer 4 Standard for vsphere z roczną asystą techniczną 32 Oprogramowanie do wirtualizacji wraz licencjami Oprogramowanie Citrix XenDesktop 4 Platinium Edition wraz z trzyletnią asystą techniczną licencja na użytkownika 33 Oprogramowanie bazy danych Oracle wraz oprogramowaniem Oracle Database Standard Edition per procesor (for Red Hat Linux) 34 Oprogramowanie bazy danych Oracle wraz oprogramowaniem Oracle Database Standard Edition One per procesor (for Red Hat Linux) 35 Wykonanie usługi konfiguracji, instalacji ww. sprzętu i oprogramowania oraz innych informatycznych prac administracyjnych w siedzibach Zamawiającego RAZEM kpl. 30 kpl. 4 Cena oferty z VAT [kol. 7, wiersz Razem] wynosi... złotych (słownie:....)... (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)..., dnia... (miejscowość) * niepotrzebne skreślić ** w kol. 6 należy wpisać odpowiedni mnożnik wynikający z określonej stawki podatku VAT dla danego elementu (np. dla stawki VAT 22% należy wpisać 1,22)

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: Nazwa zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice e-mail:

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo