System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny."

Transkrypt

1 System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum <<Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie>> celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I). Część 1. Elementy wyposażenia serwerowni i stanowiska zarządzania multimediami w MGPE. Zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania: serwera multimedialnego, stanowiska monitorowania i zarządzania multimediami oraz niezbędnego osprzętu. Piotr Czekalski Gliwice, Chorzów,

2 1 WSTĘP W niniejszym dokumencie przedstawiono zarys prac niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę w ramach szeroko rozumianej tzw. instalacji i integracji. Niniejszy dokument nie wyczerpuje jednak wszystkich niezbędnych prac, które będą konieczne do wykonania przez Wykonawcę i ma jedynie charakter poglądowy, mający na celu poinformowanie Wykonawcy o bieżącej infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego. 2 OPIS Pierwszy etap wdrażania systemu multimedialnego w MGPE obejmuje doposażenie serwerowni znajdującej się w pawilonie biurowo-wystawienniczym MGPE oraz utworzenie stanowiska zarządzania multimediami zlokalizowanego w jednym z pomieszczeń biurowych MGPE. Doposażenie obejmuje zakup i instalację w istniejących szafach serwerowych następujących komponentów: serwer klasy PC, dwuprocesorowy z macierzą dyskową oraz systemem operacyjnym z wirtualizacją Hyper-V, system składowania danych NAS, switch, zasilacz UPS, oprogramowanie (system operacyjny oraz wirtualizacja). Organizacja stanowiska zarządzania multimediami obejmuje zakup i instalację konsoli komputera typu ALL-IN-ONE PC (AOI) wraz z niskoszumowa kartą muzyczną wraz z wyposażeniem (słuchawkami) oraz mikrofonem cyfrowym i niezbędnym oprogramowaniem. Uwaga! W niniejszym dokumencie pominięto szczegółowe nazwy serwerów (prezentowane nazwy zostały zmienione), adresy IP oraz inne informacje identyfikujące poszczególne komponenty sieci z przyczyn bezpieczeństwa. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy szczegółów konfiguracyjnych, adresów IP oraz innych informacji (w tym informacji dostępowych do poszczególnych systemów), które potencjalnie mogłyby ułatwić atak na system informatyczny MGPE. 2

3 3 STAN BIEŻĄCY Aktualna konfiguracja sieci LAN obejmuje dwie struktury płaskie, do której jest podłączony jeden serwer pełniący rolę maszyny, na której są uruchomione 3 instalacje wirtualne, router pełniący rolę pośrednika w połączeniu sieci lokalnej i sieci Internet, zasilacz UPS oraz serwer plików NAS. Całość uzupełnia komplet przełączników sieciowych. Aktualne zasoby sprzętowe obejmują (Rys. 1): Host Hyper-V 1 serwer rack Fujitsu Siemens serii Primergy RX, UPS 1 zasilacz awaryjny rack APC 1500VA, SW 1 zestaw przełączników Gigabit Ethernet (NETGEAR, CISCO, TP-LINK), NAS 1 czterokieszeniowy system NAS (obudowa typu stand) NETGEAR. Bieżącą, logiczną strukturę przedstawiono na rysunku poniżej (na rysunku pominięto nieistotne dla rozbudowy elementy sieci., to sieć główna MGPE, do której podłączona jest większość komputerów używanych w MGPE, z routingiem do sieci Internet, w klasie C adresowania IP. Komputery w tej sieci wykorzystują usługę katalogową Active Directory (kontroler domeny to jedna z maszyn wirtualnych VX)., to sieć wewnętrzna, utworzona na potrzeby serwera plików typu NAS, aktualnie w postaci prostego połączenia pomiędzy serwerem NAS i hostem Hyper-V. Maszyny wirtualne VX 1 VX 2 VX 3 NAS 1 Host Hyper-V 1 USB / RS232 SW 1 UPS 1 Przyłącze zewnętrzne do sieci Internet Stanowiska robocze Internet Router Rysunek 1. Aktualny schemat logiczny sieci MGPE - serwerownia 3

4 4 STAN DOCELOWY Docelowy schemat infrastruktury serwerowni i sieci przedstawiono na rysunku 2. Obejmuje on integrację bieżących elementów sieci oraz nowych, wymienionych w akapicie 1 komponentów, oznaczonych na rysunku 2 kolorem niebieskim, tj.: Host Hyper-V 2, UPS 2, NAS 2, AIO PC, SW 2, dostarczanych w ramach rozbudowy. Trzon systemu stanowią dwa serwery z mechanizmami wirtualizacji Hyper-V, w stanie typowym pracujące jako 2 niezależne instancje, z których Host Hyper-V 1 obsługuje 2 instancje maszyn wirtualnych VX1 i VX 2, natomiast maszyna VX 3 zostanie przeniesiona na nowy serwer - Host Hyper-V 2 (serwer dostarczany w ramach rozbudowy). Serwer Host Hyper-2 wymaga podłączenia do domeny Active Directory MGPE. Sieć wewnętrzna serwerowni (oznaczenie na rysunku 2) wykorzystuje drugie złącza LAN obu serwerów Host Hyper-V 1 oraz Host Hyper-V 2 i powiąże dwa systemy składowania NAS (NAS 1 oraz NAS 2 dostarczany w ramach rozbudowy, przy czym NAS 1 wymaga rekonfiguracji). Sieć ta służy również do przesyłania notyfikacji z zasilacza UPS (UPS 2, na rysunku 2 zaznaczono kolorem czerwonym) do serwerów i do urządzeń NAS. Zakłada się zastosowanie w celu udostępnienia zasobów NAS 1 i NAS 2 dla serwerów Host Hyper-V 1 oraz Host Hyper-V 2 (na rysunku 2 oznaczono kolorem żółtym). Oczekiwana konfiguracja obejmuje numerację wewnętrzną adresów IP (inną niż Sieć 1) w klasie C. Stan docelowy obejmuje również podłączenie konsoli zarządzania (typu KVM) do dostarczonego serwera. 4.1 FAIL SAFE Rozwiązanie ma na celu zapewnić kontynuację pracy w MGPE w sytuacji, w której nastąpi awaria jednego z serwerów Host Hyper 1 lub Host Hyper 2. W tym celu, w ramach instalacji i integracji komponentów, konieczne jest opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę metody automatycznego wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych (VX 1, VX 2, VX 3) z obu serwerów (tj. Host Hyper 1 i Host Hyper 2) na serwer plików NAS 2 oraz opracowanie mechanizmu wykonywania kopii zapasowych danych multimedialnych. Wskazane jest wykonanie kopii działających maszyn wirtualnych bez konieczności ich wyłączania, zamawiający dopuszcza jednak możliwość okresowego wyłączania maszyn wirtualnych pod warunkiem, że nie zaburzy to bieżących prac prowadzonych przez MGPE (przykładowo, wykonywanie kopii zapasowej może być wykonywane automatycznie w okresie nocnym, pod warunkiem, iż operacja ta zostanie wykonana odpowiednio szybko). 4.2 STEROWANIE ZASILANIEM Zasilacz awaryjny UPS 2, zgodnie z wymaganiami i opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wyposażony w moduł pozwalający na zarządzanie zasilaniem zdalnych maszyn, w szczególności ich zdalne wyłączenie i włączenie. W ramach realizacji Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji sprzętu i oprogramowania (w szczególności maszyn wirtualnych, serwera Host Hyper-V 2, serwera NAS 2 oraz w miarę możliwości NAS 1 i Host Hyper-V 1) tak, aby w przypadku braku zasilania, trwającego ponad założony czas i prowadzącego do wyczerpania energii zasilacza UPS, została wykonana akcja wyłączenia systemów, a po pojawieniu się zasilania, ponownego ich włączenia. 4

5 Maszyny wirtualne NAS 2 NAS 1 VX 1 VX 2 VX 3 SW 2 Maszyny wirtualne VX 1 VX 2 VX 3 USB / RS 232 / IP (sieć 2) Host Hyper-V 2 (Win Server 2012 R2) IP (sieć 2) IP (sieć 2) UPS 2 Host Hyper-V 1 (Windows Server 2012) USB / RS232 SW 1 UPS 1 Przyłącze zewnętrzne do sieci Internet AIO PC Stanowiska robocze Internet Router Rysunek 2. Docelowy schemat infrastruktury serwerowej część serwerowa 5

6 4.3 STANOWISKO ZARZĄDZANIA MULTIMEDIAMI Komputer AIO PC dostarczany w ramach rozbudowy wymaga montażu urządzeń zewnętrznych wraz z instalacją odpowiednich sterowników i oprogramowania oraz podłączenia do domeny MGPE. Komputer będzie umieszczony w pomieszczeniach pracowników MGPE i podłączony do sieci. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał instalacji sterowników oraz dostarczonego z urządzeniami peryferyjnymi (zewnętrzna karta dźwiękowa, mikrofon, napęd optyczny) oprogramowania. Zamawiający wymaga również, aby na komputerze widoczne były zasoby umieszczone na serwerze NAS, w szczególności miejsce do składowania danych multimedialnych w postaci mapowanego dysku sieciowego, odpowiadającego zasobowi znajdującemu się na serwerze NAS 1 i NAS 2 (możliwe jest udostępnienie zasobów za pośrednictwem serwerów Host Hyper-V). 6

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo