Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych"

Transkrypt

1 Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Katedra Geodezji Szczegółowej UWM w Olsztynie Heweliusza 2, pokój 04

2 Klasyczne libelle Geodeta wykonując pomiar na powierzchni Ziemi mierzy instrumentami, których osie są zorientowane wzdłuż linii pionu lub do niej prostopadle Warunek ten jest uzyskiwany dzięki niezwykle prostym urządzeniom, jakimi są libelle 2

3 Libella pudełkowa Libella pudełkowa składa się z naczynia szklanego walcowatego umieszczonego w metalowej obudowie Górna powierzchnia naczynia jest sferyczna, a całe naczynie, z wyjątkiem małej bańki, jest wypełniona eterem lub alkoholem Bańka jest wypełniona parami tej cieczy. Środek górnej powierzchni bańki jest zaznaczony przez jedno lub więcej kół. Płaszczyzna styczna w punkcie środkowym kółeczka, zwanym punktem głównym 3

4 Libella rurkowa Libella rurkowa jest zazwyczaj rurką szklaną, której górna wewnętrzna powierzchnia jest tak oszlifowana, aby w przekroju podłużnym miała kształt łuku kołowego o określonym promieniu R Na górnej powierzchni rurki naniesiona jest zwykle podziałka, której kreski są prostopadłe do podłużnego przekroju osiowego, a odstęp między nimi wynosi 2 mm. 4

5 Libella nasadkowa 5

6 Rodzaje podziałek 6

7 Przewaga i czułość libelli Zdolność reagowania libelli rurkowej na pochylanie jest zależna od jej promienia krzywizny R. Jeżeli libelle o różnych promieniach krzywizny pochylimy o ten sam kąt a, to towarzyszące temu pochyleniu przesunięcie pęcherzyka będzie proporcjonalne do promieni krzywizny pozrównywanych libell. Kąt w o jaki należy pochylić libellę, aby jej pęcherzyk przesunął się o jedną działkę, czyli o 2 mm, jest miarą dokładności danej libelli i nazywa się przewagą libelli. ω = d R ρ 7

8 Wyznaczanie przewagi libelli Egzaminator jest to w zasadzie ruchome metalowe ramię oparte na jednej śrubie P, której gwint jest wykonany bardzo precyzyjnie. Na listwie znajdują się widełki, w które wkłada się badaną libellę. Skok śruby k, jak również długość ramienia d utworzonego przez punkt obrotu K oraz śrubę P, musi być dokładnie zmierzona. tg α α = k d Δα = Δk d 8

9 Rektyfikacja libelli rurkowej Alidadę instrumentu (niwelatora, teodolitu) obracamy tak, aby oś libelli znalazła się możliwie dokładnie w położeniu równoległym do linii łączącej dwie śruby poziomujące A i B. Następnie obrotami tych śrub doprowadzamy środek pęcherzyka libelli do punktu głównego, ale tym samym powodujemy jednocześnie zmianę pochylenia osi obrotu instrumentu v. Oś libelli przyjmie, więc po tej czynności położenie poziome, a oś obrotu. instrumentu v, jeżeli warunek l v nie jest zachowany, będzie odchylona od pionu o kąt j, który jest błędem libelli 9

10 Soczewki Soczewki (są to elementy szklane ograniczone dwoma sferycznymi powierzchniami. Linia łącząca środki obydwu sfer definiuje oś optyczną soczewki i zawiera środek optyczny soczewki. Soczewki, które są cieńszymi na brzegach zwane są soczewkami skupiającymi, podczas gdy soczewki, które są grubsze na brzegach zwane są soczewkami rozpraszającymi soczewki: podwójnie wypukłą, płasko wypukłą, jak również podwójnie wklęsłą, płasko wklęsłą i wklęsło wypukłą soczewkę. a b c d e f 0

11 Prawa rządzące promieniami świetlnymi Promienie świetlne, które przechodzą przez środek optyczny soczewki nie ulegają załamaniu, z wyjątkiem promieni nachylonych do osi optycznej, które ulegają niedużemu równoległemu przesunięciu. Promienie równoległe do osi optycznej, po przejściu przez soczewkę, skupiają się w ognisku soczewki. Wiązka równoległych promieni po przejściu przez soczewkę skupiają się w punkcie leżącym w płaszczyźnie ogniskowej soczewki. Droga promieni jest odwracalna.

12 Równanie soczewki Przypadek I, a> 2f, Należy rozważyć: AF i FBO DOF i FC A D y y f 2 2 f = a = f b = f ( a f )( b f ) f = ab fb fa + f f 2 y a-f a F f B y O F y f b b-f y C ab = fb + fa a + b = f 2

13 Równanie soczewki Przypadek II, a<f Ponieważ odległość obrazu ma wartość ujemną, to równanie soczewki w tym przypadku ma postać y F y F a b = f 3

14 Równanie soczewki Jeśli przedmiot znajdzie się w ognisku soczewki, to wówczas: a = f. Promienie po przejściu przez soczewkę biegną równolegle do osi optycznej, obserwator trzyma soczewkę w taki sposób, że oglądany przedmiot znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej. Wówczas powiększenie, które jest definiowane jako stosunek kąta widzenia obrazu do kąta widzenia gołym okiem, może być łatwo znalezione z zależności y F y : f M = = y : w w f f oko 4

15 Soczewki rozpraszające Gdy źródło światła jest bardzo daleko, to promienie padające na soczewkę są równoległe. Po przejściu przez soczewkę promienie są rozbieżne. Ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie, zwanym ogniskiem pozornym. Obrazy, jakie są tworzone przez soczewki rozpraszające są obrazami pozornymi, prostymi i zmniejszonymi. Ponieważ odległość obrazu i ogniskowa mają wartości ujemne, to równanie soczewki w tym przypadku ma postać a b = f F F 5

16 Błędy obrazów tworzonych przez soczewki Podane zasady optyki geometrycznej dotyczą tylko przypadku światła monochromatycznego i promieni świetlnych zawartych w niedużej przestrzenie wokół osi optycznej. Wiązka promieni równoległa do osi optycznej jest poddana działaniu: chromatycznej i sferycznej aberracji. W przypadku wiązki ukośnej dochodzi dodatkowo astygmatyzm i krzywizna pola. Jeśli taka ukośna wiązka jest dosyć szeroka pojawia się dodatkowo błąd zwany koma Dystorsja soczewek 6

17 Aberracja chromatyczna i sferyczna czerwony+niebieski czerwony+niebieski 2 F n F cz 3 F F 2 F Aberracja chromatyczna jest to zjawisko spowodowane tym, że współczynnik załamania każdego ośrodka przezroczystego zmienia się wraz z długością fali. Aberracja sferyczna jest to zjawisko zachodzące wtedy, gdy promienie przechodzące przez różne strefy soczewki, dochodzą do różnych ognisk. 7

18 Astygmatyzm i krzywizna pola P Astygmatyzm występuje w przypadku wiązki ukośnej. Polega na tym, że odległość ogniskowa dla promieni leżących w różnych płaszczyznach poza osią optyczną jest różna. Krzywizna pola polega na tym, że obraz przedmiotu prostopadłego do osi optycznej nie powstaje na płaszczyźnie lecz na powierzchni sferycznej. 8

19 Dystorsja soczewki polega na tym, że powiększenie liniowe w obrazie zmienia się wraz z odległością od osi optycznej, co sprawia, że obiekt kwadratowy wygląda jak beczułka lub poduszeczka do szpilek. 9

20 Klin optyczny Z trójkąta DMN mamy G δ = β + β 2 Wiadomo również że β β = i r δ = 2 = i2 r2 ( i r ) + ( i ) 2 r2 Z trójkąta BMN mamy D i 2 r r i 2 2 M N B r + r + γ = Z czworoboku BMGN mamy g g α + γ = 200 co daje r + r 2 = α 20

21 Klin optyczny Ponieważ po obu stronach pryzmatu znajduje się powietrze to zachodzą związki: sini sin r = sini sin r 2 2 = n Gdy kąt padania jest mały to: i = n r i2 = n r2 δ = ( n )α ostatecznie δ = α 2 2

22 Płytka płasko-równoległa Droga promienia w płytce wynosi d AB = cos β Przesunięcie promienia jest równe d A Δ = ABsin d cosβ ( α β) = sin( α β) B Wzór przybliżony Δ = n d tgα n 22

23 Lunety geodezyjne Luneta Galileusza jest lunetą ziemską Daje obrazy proste, wygodna przy obserwacji przedmiotów znajdujących się na ziemi. Wadą lunety jest jej niewielkie, najwyżej trzykrotne powiększenie, oraz brak obrazów rzeczywistych, a tym samym niemożność użycia płytek z kreskami mierniczymi. Zaletą tej lunety jest jej stosunkowo mała długość. Luneta Keplera jest lunetą astronomiczną Daje ostateczne obrazy odwrócone, co przy obserwacji ciał niebieskich nie jest przeszkodą. Jej zaletą jest możliwość stosowania płytek mierniczych i dużych powiększeń. Luneta ta przez wiele lat miała ma szerokie zastosowanie w nauce i technice. 23

24 Budowa lunety geodezyjnej Obudowa lunety. Prosta luneta składa się z dwóch soczewek skupiających. Jedna z nich zwana obiektywem ma ogniskową dłuższą, podczas gdy druga zwana okularem ma ogniskową krótszą. Obiektyw daje obraz pomniejszony, odwrócony i rzeczywisty, który jest następnie obserwowany przez okular. Dodatkowo w lunecie jest krzyż kresek 24

25 Przebieg promieni w lunecie Keplera L L 2 y F F 2 y 2 F oko + 8 a f f b f 2 P A= 8 F L F = F y 2 2 L 2 oko f f f 2 25

26 Krzyż kresek a) b) c) d) e) W lunecie umieszczona jest siatka celownicza (krzyż nitkowy, siatka nitek lub kresek) przymocowana do pierścienia, który może być przesuwany w kierunku pionowym i poziomym za pomocą śrubek rektyfikacyjnych. Grubość kresek siatki celowniczej powinna być dla danej lunety tak dobrana, aby nie zakrywały one obserwowanego przedmiotu, na który celujemy. Z drugiej strony kreski nie mogą być cieńsze niż zdolność rozdzielcza oka podzielona przez powiększenie okularu, czyli d 0.mm M ok = fok 0.mm 250mm 26

27 Ogniskowanie lunety a) b) siatka kresek wyciąg obiektyw okularowy obiektyw wyciąg siatkowy wyciąg okularowy wyciąg siatkowy c) siatka kresek wyciąg okularowy obiektyw siatka kresek 27

28 Obiektyw Obiektyw w celu zmniejszenia aberracji chromatycznej i sferycznej, zazwyczaj składa się z zestawu soczewek o różnych współczynnikach załamania i różnych promieniach. W celu zredukowania zmian w kolorze, soczewki w układzie okularowym są rozdzielone. W instrumentach geodezyjnych układ soczewek obiektywu przeważnie jest typu Frauenhofera. Układ taki składa się z soczewki podwójnie wypukłej ze szkła kronowego o niskim współczynniku załamania (n=.52), i z soczewki rozpraszająco skupiającej ze szkła flintowego o wysokim współczynniku załamania (n=.62). Nowsze instrumenty wyposażone są w obiektywy achromatyczne pokazane na prawym rysunku 28

29 Okular a) b) Kolektyw Soczewka oczna Okular, zaprojektowany przez Ramsdena, w prostej formie składa się z dwóch soczewek płasko wypukłych o jednakowych ogniskowych. Soczewki są umieszczone w odległości równej 2/3 f Strony wypukłe soczewek są do siebie zwrócone. Pierwsza soczewka od strony obiektywu ma średnicą większą i nazywa się kolektywem, druga znajdująca się od strony oka obserwatora, nosi nazwę soczewki ocznej 29

30 Powiększenie, pole widzenia, jasność i rozdzielczość lunety Wielkości te definiują jakość lunet w przypadku, gdy lunety są zogniskowane na nieskończoność. Powiększenie lunety W przypadku przedmiotów znacznie oddalonych od lunety można przyjąć, że obraz rzeczywisty obserwowanego przedmiotu tworzy się w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu, Wówczas można przyjąć, że powiększenie lunety jest równe stosunkowi, M = f f 2 30

31 Powiększenie Przez powiększenie lunety rozumiemy również stosunek kąta widzenia ω 2 i ω pod którymi przedmiot odległy jest widoczny poprzez lunetę i za pomocą oka nieuzbrojonego ω = y f ω 2 = y f 2 ω M = 2 ω 3

32 Pole widzenia Pole widzenia lunety jest to stożkowa przestrzeń o kącie γ, który tworzą skrajne promienie przechodzące pole widzenia ograniczone przesłoną. Wyznaczenie pola widzenia γ = b f ρ Δl ρ a W przypadku instrumentów geodezyjnych kąt γ jest rzędu o 2 o. 32

33 Jasność lunety Jasność lunety jest to stosunek strumienia świetlnego H widzianego przez lunetę do strumienia świetlnego H o widzianego gołym okiem. Jeśli d i p są odpowiednio średnicami wyjścia lunety i źrenicy oka, a c jest współczynnikiem charakteryzującym ten stosunek to J = H H o = c d p 2 33

34 Rozdzielczość lunety Zdolność rozdzielczą lunety mierzy się wartością najmniejszego kąta, przy którym oko ludzkie uzbrojone w lunetę zdolne jest jeszcze rozdzielić obrazy dwóch bliskich punktów, Z definicji tej wynika uwarunkowanie zdolności rozdzielczej lunety zdolnością rozdzielczą samego oka obserwatora, Zdolność rozdzielczą oka można łatwo określić obserwując czarno białe kresek o jednakowej szerokości. Jeżeli szerokość tych kresek wynosi 2 mm i oko przestaje rozdzielać sąsiednie kreski już przy odległości 4 m, to zdolność rozdzielcza badanego oka będzie ω = 2mm 4000mm Zazwyczaj przyjmuje się 60 34

35 Rozdzielczość lunety Zdolność rozdzielczą lunety określa się wzorem przybliżonym ε = 60 M 35

36 Thank you for attention

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przeznaczenie zestawu... 5 3. Elementy wchodzące

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką?

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Streszczenie Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Stanisław Bednarek, Jerzy Krysiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki W artykule przedstawiono właściwości soczewki

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63026-05-9

ISBN 978-83-63026-05-9 NOTATKI Praca zbiorowa 2012, Zespół Ekspercki: Dorota Bacławska Agnieszka Bartecka Dariusz Man Józef Musielok Marzena Sławska Rudolf Słota Roman Szatanik Jerzy Wiechuła Wydanie pierwsze ISBN 978-83-63026-05-9

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo