Ćwiczenie 53. Soczewki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 53. Soczewki"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań optycznych. Wprowadzenie Światło widzialne stanowi małą część rozległego widma fal elektromagnetycznych różniących się między sobą długością fali. W przybliżeniu zwanym optyką geometryczną zakłada się, że długości fal są bardzo małe w porównaniu z rozmiarami urządzeń służących do ich badania, a więc można zaniedbać efekty dyfrakcyjne. W optyce geometrycznej zakłada się, że w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych. Promienie wychodzące z dowolnego punktu przedmiotu tworzą wiązkę rozbieżną. Przekształcenia tej wiązki na zbieżną, równoległą lub bardziej (mniej) rozbieżną można dokonać za pomocą soczewki. Soczewką nazywamy zwykle bryłę z przeźroczystego materiału, ograniczoną dwiema powierzchniami sferycznymi o promieniach R i R 2 (rys. ). Rys.. Soczewka: wymiary geometryczne, parametry optyczne Ogniskowa soczewki f jest określona wzorem f = ( n ) ( ) + R R 2 (53.) Przyjmujemy dodatnią wartość promienia krzywizny dla powierzchni wypukłych, a ujemną dla wklęsłych. Wobec tego ogniskowe soczewek skupiających są dodatnie, a rozpraszających ujemne (niektóre podręczniki podają inne konwencje). 53-

2 Pomiar ogniskowej soczewek Zależność między odległością przedmiotu x, odległością obrazu y i ogniskową soczewki f wyraża wzór f = x + y. (53.2) Związek ten zwany równaniem soczewki wykorzystuje się w bezpośrednim pomiarze ogniskowej soczewek skupiających. W przypadku układu soczewek należałoby precyzyjniej określić odległości x i y; nie jest bowiem oczywiste położenie środka optycznego. Nie zawsze pokrywa się on ze środkiem geometrycznym. Sposób na ominięcie tej trudności podał Bessel (rys. 2). Rys. 2. Zasada metody Bessela Niech l oznacza ustaloną odległość ekranu (z obrazem) od przedmiotu świecącego. Spróbujmy określić dla jakich położeń x soczewki na ekranie wytworzy się ostry obraz. Mamy wtedy x + y = l, x + = y f. (53.3) Rozwiązując układ równań (53.3) ze względu na szukaną odległość x dostajemy równanie kwadratowe x 2 xl + lf = 0, (53.4) którego rozwiązania zależą od wyróżnika = l(l 4f). Jeżeli l > 4f, tj. odległość przedmiot ekran przewyższa czterokrotnie ogniskową, istnieją dwa rozwiązania: x = ( ) l l(l 4f), x = 2 2 ( l + l(l 4f) ). (53.5) Jednemu odpowiada obraz powiększony, drugiemu pomniejszony. Odległość między tymi dwoma położeniami wynosi d = x 2 x = l(l 4f). Metoda Bessela polega na pomiarze odległości d, przy zadanym l, i wyliczeniu ogniskowej ( f = l d2 4 l ). (53.6) 53-2

3 Soczewki rozpraszające nie wytwarzają obrazów rzeczywistych na ekranie. Dla doświadczalnego wyznaczenia ich ogniskowych zestawia się je z soczewką skupiającą tak, by uzyskany układ optyczny wykazywał własności skupiające. Ogniskowa f układu soczewek jest dana równaniem gdzie: f ogniskowa soczewki skupiającej, f 2 ogniskowa soczewki rozpraszającej, δ odległość między soczewkami. f = + δ, (53.7) f f 2 f f 2 Z równania (53.7) otrzymuje się wielkość ogniskowej soczewki rozpraszającej f 2 na podstawie zmierzonych poprzednio wartości f, f i δ. Wady odwzorowań optycznych Przy wyprowadzeniu wzorów (53.) i (53.2) zakładano, że promienie są równoległe do osi optycznej lub tworzą z nią niewielkie kąty, że ich odległość od osi jest mała oraz, że soczewki są cienkie. Dzięki tym założeniom, teoretycznym obrazem punktu świecącego jest punkt. Spełnienie tych założeń oznacza jednak, że stosunek średnicy soczewki do ogniskowej musi być mały a taka soczewka daje małą jasność obrazu. Przy konstrukcji układów optycznych posługujemy się często soczewkami grubymi, o dużej wartości stosunku średnicy do ogniskowej. Pojawiające się przy tym odstępstwa od idealnego obrazu nazywamy wadami odwzorowań optycznych (lub krótko wadami soczewek, chociaż ich występowanie nie jest konsekwencją złej jakości wykonania soczewek, lecz fizyki zjawiska). Obraz świecącego punktu leżącego na osi optycznej podlega dwu wadom, aberracji sferycznej i aberracji chromatycznej.. Aberracja sferyczna polega na tym, że punkt skupienia promieni położonych blisko osi soczewki (oznaczony jako F na rysunku 3a) znajduje się dalej od soczewki niż punkt skupienia promieni padających na zewnętrzne strony soczewki (punkt F 2 na rysunku 3a). Miarą aberracji sferycznej jest różnica ogniskowych f = f f Aberracja chromatyczna wywołana jest zjawiskiem dyspersji, czyli rozszczepienia światła. Zgodnie z wzorem (53.) długość ogniskowej zależy od współczynnika załamania n, który jest różny dla każdej barwy światła. Promienie światła czerwonego skupiają się dalej (punkt F c na rysunku 3b) niż promienie fioletowe (punkt F f ). Miarą aberracji chromatycznej jest różnica ogniskowych f = f c f f. 53-3

4 Rys. 3. Aberracje układów optycznych: a) aberracja sferyczna; b) aberracja chromatyczna Jeśli przedmiot punktowy leży poza osią optyczną występuje kilka dodatkowych wad odwzorowania, których nie będziemy omawiać. Wady odwzorowań optycznych można zmniejszać przez stosowanie układów soczewek o odpowiednio dobranych krzywiznach i rodzajach szkła. Współczesne obiektywy mikroskopów, aparatów fotograficznych czy kamer wideo są układami kilku lub kilkunastu soczewek. Ograniczeniem zdolności rozdzielczej nawet najdoskonalszego obiektywu jest zjawisko dyfrakcji światła na jego otworze, które ogranicza kątową zdolność rozdzielczą do wartości rzędu λ/d, będącej stosunkiem długości fali λ do średnicy obiektywu D. Literatura. Szczeniowski S.: Fizyka doświadczalna. T. IV. Warszawa, PWN 983 Na oprawie obiektywu aparatu fotograficznego znajdujemy symbol typu,8/50. Pierwsza liczba oznacza stosunek ogniskowej do średnicy, określający jasność obiektywu. Druga cyfra to ogniskowa wyrażona w milimetrach. 53-4

5 Aparatura Do pomiarów używa się tzw. ławy optycznej. Jest to pozioma szyna metalowa zaopatrzona w podziałkę milimetrową o długości cm. Na kresce zerowej ławy ustawia się odtwarzany przez soczewkę przedmiot świecący (np. otworek w osłonie żarówki przykryty szkłem matowym). Badana soczewka w odpowiedniej oprawce powinna znajdować się między przedmiotem a ekranem. Zarówno źródło światła, soczewkę, jak i ekran można przesuwać wzdłuż ławy optycznej, a ich położenie na skali określa specjalny wskaźnik u podstawy. Do pomiarów aberracji sferycznej stosujemy przesłony z otworami przepuszczającymi albo peryferyjne, albo środkowe części wiązki światła. Soczewka stosowana w tej części ćwiczenia powinna mieć średnicę 7 0 cm. Aberrację chromatyczną mierzy się przy użyciu filtrów barwnych, które zakłada się na szczelinę oświetlacza. Wykonanie ćwiczenia A. Wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej i układu soczewek.. Metoda bezpośrednia. (a) Ustawić przedmiot świecący, soczewkę i ekran tak, aby otrzymać ostry obraz. (b) Zmierzyć na skali ławy optycznej odległości x i y. (c) Pomiar powtórzyć 6 0 razy zmieniając każdorazowo odległość przedmiot ekran; pomiar wykonać dla dwóch soczewek skupiających. l [cm] x [cm] y = l x [cm] f [cm] f r [cm] 2. Metoda Bessela. (a) Dla 6 0 różnych wartości l, (l > 4f) znaleźć dwa położenia x i x 2, dla których obserwuje się ostry obraz pomniejszony i powiększony. (b) Pomiar wykonać dla pojedynczej soczewki skupiającej i dla układu złożonego z soczewki skupiającej i rozpraszającej. Rodzaj l [cm] x [cm] x 2 [cm] d = x x 2 [cm] f [cm] f r [cm] soczewki skupiająca układ soczewek rozpraszająca obraz urojony 53-5

6 Opracowanie wyników. Dla każdego pojedynczego pomiaru obliczyć ogniskową soczewki (soczewek). 2. Obliczyć wartość średnią i niepewność standardową dla każdej z czterech serii pomiarów. 3. Porównać wartości otrzymane metodą bezpośrednią i Bessela dla soczewki skupiającej. Czy wartości ogniskowej są sobie równe w granicach niepewności rozszerzonej (patrz podrozdz..6)? Która metoda wydaje się dokładniejsza? 4. Na podstawie wartości ogniskowej układu soczewek i soczewki skupiającej obliczyć ogniskową soczewki rozpraszającej. Niepewność obliczyć z prawa przenoszenia niepewności. B. Badanie aberracji soczewek.. Aberracja sferyczna: metodą Bessela wyznaczyć ogniskową dla promieni brzegowych, następnie dla promieni środkowych, przynajmniej pięciokrotnie. 2. Aberracja chromatyczna. Promienie brzegowe Promienie środkowe Światło czerwone Światło fioletowe (a) Nałożyć filtr czerwony na oświetlacz, wyznaczyć ogniskową soczewki dla pięciu wartości l. (b) Powtórzyć czynności 2a) dla światła fioletowego. l [cm] x [cm] x 2 [cm] d = x x 2 [cm] f [cm] Opracowanie wyników f = f f 2 [cm] f = f c f f [cm]. Dla każdej z czterech serii pomiarowych obliczyć średnią wartość ogniskowej i jej niepewność u(f). 2. Obliczyć miary aberracji jako różnice ogniskowych f dla promieni skrajnych i przyosiowych (aberracja sferyczna) oraz czerwonych i fioletowych (aberracja chromatyczna). 3. Porównać otrzymane wartości f i odpowiadające niepewności rozszerzone U( f) (patrz podrozdz..6). Czy pomiary są wystarczająco dokładne dla wykrycia aberracji? 53-6

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce.

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce. Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych [z własnoręcznymi rysunkami autora] Właściwości obrazu a położenie i kształt kliszy Domowej roboty aparaty otworkowe (a takich jest najwięcej) robione

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIKROSKOPOWE

BADANIA MIKROSKOPOWE BADANIA MIKROSKOPOWE Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z budową i obsługą mikroskopów metalograficznych Zapoznanie się z podstawowymi technikami mikroskopii metalograficznej świetlnej Zapoznanie się z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń Optyka Doświadczenia 8+ 164 elementy 29 #7368 modeli do składania i doświadczeń To grow with kids Creative system Spis elementów 1 2 3 4 10 5 6 Ramka 5 na 14 otw. x4 Ramka 5 na 10 otw. x1 Ramka 5 na 5

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. Rysunek 1 Budowa mikroskopu [1] 1 Okular 2 Rewolwer obrotowa tarcza zawierająca zestaw obiektywów

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo