Optyka 2012/13 powtórzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optyka 2012/13 powtórzenie"

Transkrypt

1 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono położenia pewnej gwiazdy, planety i jej księżyca. Narysuj stożek cienia i półcienia. Czy na tej planecie dojdzie do całkowitego zaćmienia jej gwiazdy? Zadanie 3. Wymień znane ci źródła światła. Zadanie 4. Oszacuj, ile czasu biegnie światło ze Słońca do Ziemi. Przyjmij odległość Słońce Ziemia 150 mln km i prędkość światła w próżni km/s. Zadanie 5. Na rysunku przedstawiono położenie Słońca, Ziemi i Księżyca. Rysując stożek cienia Księżyca, sprawdź, czy w tej sytuacji może nastąpić całkowite zaćmienie Słońca.

2 strona 2 Zadanie 6. Na rysunku przedstawiono położenie Słońca, Ziemi i Księżyca. Rysując stożek cienia Ziemi, sprawdź, czy w tej sytuacji może nastąpić całkowite zaćmienie Księżyca. Zadanie 7. Na rysunku przedstawiono promień padający i płaszczyznę odbijającą światło. a) Narysuj promień światła odbitego od tej płaszczyzny. b) Zaznacz na rysunku kąt padania i kąt odbicia. Zadanie 8. Jaki obraz otrzymamy w zwierciadle płaskim po zbliżeniu do niego kartki z napisanym słowem KOT? Narysuj otrzymany obraz.

3 Zadanie 9. Na rysunku przedstawiono zwierciadło wklęsłe kuliste, na które padają trzy równoległe promienie światła. Narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciadła. strona 3 Zadanie 10. Wykonaj rysunek konstrukcji geometrycznej obrazu przedmiotu umieszczonego przed zwierciadłem kulistym wklęsłym w odległości mniejszej od ogniskowej tego zwierciadła. Jaki obraz przedmiotu powstanie w zwierciadle? Zadanie 11. Wykonaj rysunek konstrukcji geometrycznej obrazu przedmiotu umieszczonego przed zwierciadłem kulistym wypukłym. Jaki obraz przedmiotu powstanie w zwierciadle? Zadanie 12. Jaki warunek musi być spełniony, aby na granicy dwóch ośrodków przezroczystych wystąpiło załamanie światła?

4 Zadanie 13. Na rysunku zaznaczono bieg promienia światła w powietrzu i po przejściu do wody. Zaznacz na rysunku kąt padania i kąt załamania. Porównaj te kąty. strona 4 Zadanie 14. Rysunek pierwszy przedstawia załamanie światła na granicy dwóch ośrodków przezroczystych przy przejściu światła z powietrza do wody. Na rysunku drugim narysuj bieg promienia światła przy przejściu z wody do powietrza. Zadanie 15. Narysuj bieg promienia światła przechodzącego z powietrza do diamentu pod danym kątem. Przyjmij prędkość światła w diamencie km/s, a w powietrzu km/s. Zaznacz na rysunku granicę pomiędzy ośrodkami i opisz ośrodki oraz zaznacz kąt padania i kąt załamania. Porównaj kąty i.

5 strona 5 Zadanie 16. Narysuj bieg promienia światła przechodzącego z diamentu do powietrza przy kącie padania mniejszym od kąta granicznego. Przyjmij prędkość światła w diamencie km/s, a w powietrzu km/s. Zadanie 17. Na rysunku zaznaczono bieg promienia światła ze szkła do powietrza i kąt graniczny. a) Narysuj bieg promienia światła załamanego na granicy szkło powietrze. b) Zaznacz kąt załamania i porównaj kąty i. Zadanie 18. Na rysunku zaznaczono bieg promienia światła z wody do powietrza, przy czym kąt padania jest większy od kąta granicznego. Uzupełnij rysunek, przedstawiając dalszy bieg tego promienia. Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono szklany pryzmat i promień padający na niego. Uzupełnij rysunek i zaznacz dalszy bieg promienia. Kąt graniczny dla szkła wynosi 41.

6 Zadanie 20. Wymień znane ci zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia. strona 6 Zadanie 21. Rysunek przedstawia załamanie światła w szklanej płytce równoległościennej. a) Uzupełnij ten rysunek, zaznaczając dalszy bieg promienia światła i załamanie na granicy szkła i powietrza. b) Zaznacz kąt padania i kąt załamania światła przy przechodzeniu ze szklanej płytki do powietrza. Zadanie 22. Rysunek przedstawia rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Zapisz przy zaznaczonych numerach pasków odpowiednie nazwy barw światła. Zadanie 23. Oblicz ogniskową soczewki skupiającej, jeżeli jej zdolność skupiająca wynosi 2 D.

7 Zadanie 24. Wykonaj konstrukcję geometryczną obrazu przedmiotu uzyskanego za pomocą soczewki skupiającej, jeżeli odległość przedmiotu od soczewki jest większa od podwojonej ogniskowej soczewki. strona 7 Zadanie 25. Wpisz odpowiednie słowa w wykropkowane miejsca w zdaniu. Jeżeli mamy soczewkę skupiającą i umieścimy przedmiot w odległości mniejszej od ogniskowej tej soczewki, to otrzymamy obraz...,...,.... (pomniejszony, powiększony, takiej samej wielkości jak przedmiot, odwrócony, prosty, pozorny, rzeczywisty) Zadanie 26. Jaki rodzaj soczewek w okularach powinien stosować dalekowidz? Zadanie 27. Narysuj bieg promienia światła w oku dalekowidza, który patrzy na przedmiot znajdujący się blisko niego. Zadanie 28. Narysuj dalszy bieg promienia w pryzmacie, wiedząc, że następuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

8 Komentarz do zadania 1. strona 8 Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi Uczeń wie, w którym kierunku obraca się Ziemia. Ziemia obraca się w kierunku z zachodu na wschód. Komentarz do zadania 2. Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi wymagające wykonania rysunku Uczeń umie narysować stożek cienia i półcienia księżyca pewnej planety. Na tej planecie nie wystąpi całkowite zaćmienie gwiazdy. Komentarz do zadania 3. Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi Uczeń umie wymienić źródła światła. Słońce, gwiazdy, ogień, świecące żarówki Komentarz do zadania 4. Zadanie otwarte wymagające obliczeń Uczeń umie obliczyć ile czasu biegnie światło ze Słońca do Ziemi. t = 500 s

9 Komentarz do zadania 5. strona 9 Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi wymagające wykonania rysunku Uczeń umie narysować stożek cienia i półcienia Księżyca i określić czy nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. Nie nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. Komentarz do zadania 6. Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi wymagające wykonania rysunku Uczeń umie narysować stożek cienia Ziemi i określić, czy nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Nie nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Komentarz do zadania 7. Uczeń umie stosować prawo odbicia światła. Kąt odbicia równy jest kątowi padania =

10 Komentarz do zadania 8. strona 10 Zadanie otwarte wymagające dłuższej odpowiedzi i wykonania rysunku Uczeń umie narysować obraz otrzymany w zwierciadle płaskim i podać jego cechy. Obraz napisu otrzymany w zwierciadle płaskim jest w takiej samej odległości od krawędzi zwierciadła, jak napis (przedmiot) przed zwierciadłem. Obraz jest takiej samej wielkości jak przedmiot i jest symetryczny do przedmiotu. Komentarz do zadania 9. Uczeń umie narysować bieg promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego. Promienie odbite przetną się w ognisku zwierciadła.

11 Komentarz do zadania 10. strona 11 Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi wymagające wykonania rysunku Uczeń umie narysować obraz przedmiotu umieszczonego przed zwierciadłem kulistym wklęsłym w odległości x < f. W zwierciadle powstaje obraz pozorny, powiększony, prosty. Komentarz do zadania 11. Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi wymagające wykonania rysunku Uczeń umie narysować obraz przedmiotu umieszczonego przed zwierciadłem kulistym wypukłym. W zwierciadle powstaje obraz pozorny, pomniejszony, prosty.

12 Komentarz do zadania 12. strona 12 Zadanie otwarte wymagające dłuższej odpowiedzi Uczeń umie stosować prawo załamania światła. Załamanie światła nastąpi, jeżeli prędkości światła w obu ośrodkach są różne i kąt padania 0. Komentarz do zadania 13. Zadanie otwarte wymagające dłuższej odpowiedzi Uczeń umie stosować prawo załamania światła. Kąt padania światła jest większy od kąta załamania światła >. Komentarz do zadania 14. Uczeń umie stosować prawo załamania światła. Na rysunkach odpowiednie kąty są jednakowe.

13 Komentarz do zadania 15. strona 13 Uczeń umie stosować prawo załamania światła. > Komentarz do zadania 16. Uczeń umie stosować prawo załamania światła. <

14 Komentarz do zadania 17. strona 14 Uczeń umie stosować prawo załamania światła, gdy kąt padania jest mniejszy od kąta granicznego. Kąt załamania jest większy od kąta padania <. Komentarz do zadania 18. Uczeń wie, że gdy kąt padania jest większy od kąta granicznego to nie zachodzi załamanie światła, a zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie światła od powierzchni granicznej. Następuje całkowite wewnętrzne odbicie światła od powierzchni granicznej woda powietrze. Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Komentarz do zadania 19. Uczeń umie narysować bieg promienia światła przechodzącego przez pryzmat..

15 Komentarz do zadania 20. strona 15 Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi Uczeń umie podać przykłady zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia. Światłowody, pryzmaty Komentarz do zadania 21. Uczeń umie narysować bieg promienia światła po przejściu przez płytkę równoległościenną. Promień wychodzący z płytki równoległościennej jest równoległy do przedłużenia promienia padającego na płytkę.

16 Komentarz do zadania 22. strona 16 Zadanie otwarte wymagające dłuższej odpowiedzi Uczeń wie, że w pryzmacie następuje rozszczepienie światła na barwy widmowe i potrafi je kolejno wymienić. 1-fioletowa, 2-indygo, 3-niebieska, 4-zielona, 5-żółta, 6-pomarańczowa, 7-czerwona Komentarz do zadania 23. Zadanie otwarte wymagające obliczeń Uczeń umie obliczyć ogniskową soczewki skupiającej, gdy zna jej zdolność skupiającą. f = 0,5 m Komentarz do zadania 24. Uczeń umie wykonać konstrukcję geometryczną obrazu przedmiotu uzyskanego za pomocą soczewki skupiającej, gdy x > 2f.

17 Komentarz do zadania 25. strona 17 Zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru Uczeń umie określić cechy otrzymanego obrazu w zależności od odległości umieszczenia przedmiotu przed soczewką skupiającą. Obraz pozorny, powiększony, prosty Komentarz do zadania 26. Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi Uczeń wie, jakie soczewki w okularach powinien stosować dalekowidz. Dalekowidz powinien stosować soczewki skupiające. Komentarz do zadania 27. Uczeń umie narysować bieg promieni światła w oku dalekowidza.

18 Komentarz do zadania 28. strona 18. Uczeń umie narysować bieg promienia w pryzmacie, gdy następuje całkowite wewnętrzne odbicie światła.

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo