17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D."

Transkrypt

1 OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o D. 150 o 2. Dwa równoległe promienie świetlne: czerwony i fioletowy padają na pryzmat szklany, jak na rysunku. Po przejściu przez pryzmat będą one: A. nadal równoległe, B. zbieżne, C. rozbieżne, D. niewidoczne. 3. Które rysunki poprawnie przedstawiają przejście promieni jednobarwnych przez soczewkę rozpraszającą? A. 1, B. 1, 2 i 4, C. 1 i 2, D. 2, 3 i 4, 4. Który rysunek poprawnie przedstawia co dzieje się z wiązką światła padającą na soczewką skupiającą? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. 5. Który rysunek najlepiej przedstawia efekt rozszczepienia wiązki światła białego padającego pod kątem 0 o na pierwszą ściankę pryzmatu? A. 1, B. 2, C. 3, D Soczewka o ogniskowej 2 m ma zdolność skupiającą równą: A. 0,2 dioptrii, B. 0,5 dioptrii, C. 1 dioptrii, D. 2 dioptrii. 7. Jeśli jakiś obiekt oddala się od nas, to widzimy go coraz mniejszym. Dzieje się tak dlatego, że: A. coraz mniej promieni świetlnych pochodzących od obiektu wpada do oka, B. obraz na siatkówce staje się coraz większy, C. obraz na siatkówce jest coraz mniejszy, D. zmniejsza się stopniowo zdolność przystosowywania się oka do widzenia z dalszych odległości. 8. Który rysunek przedstawia poprawnie bieg promienia świetlnego po wyjściu z wody (W) do powietrza (P)? A. rysunek A, B. rysunek C, C. rysunek B, D. rysunek D. 9. Oświetlone światłem białym nieprzeźroczyste ciało jest żółte, jeżeli: A. rozprasza wszystkie barwy oprócz żółtej, którą pochłania, B. odbija głównie barwę żółtą, C. przepuszcza wszystkie barwy z wyjątkiem żółtej, którą pochłania, D. pochłania barwę żółtą odbijając pozostałe. 10. Obraz powstający w lupie jest:

2 A. rzeczywisty, powiększony, odwrócony, B. pozorny, powiększony, prosty, C. rzeczywisty, powiększony, prosty, D. pozorny, powiększony, odwrócony. 11. Punktowe źródło światła umieszczono na osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego w odległości 12 cm od niego i otrzymano wiązkę promieni równoległych. Wynika z tego, że promień krzywizny zwierciadła: A. wynosi 6 cm B. wynosi 24 cm, C. wynosi 12 cm D. jest nieskończenie długi. 12. Na powierzchnię warstwy wody znajdującej się na płytce szklanej pada prostopadle jednobarwny promień światła. Jaki jest jego dalszy przebieg? A. 1, B. 2, C. 3, D W wyniku rozszczepienia światła białego w pryzmacie otrzymano widmo ciągłe. Najsilniej ku podstawie pryzmatu załamało się światło o barwie: A. czerwonej, B. żółtej, C. zielonej, D. fioletowej. 14. Przeglądając się w lustrze oddaliłeś je od twarzy o 20 cm. O ile oddalił się od ciebie obraz pozorny twojej twarzy w lustrze? A. o 40 cm, B. o 10 cm, C. o 20 cm, D. pozostał w poprzedniej odległości. 15. Gdzie należy umieścić przedmiot przed zwierciadłem kulistym wklęsłym, aby jego obraz był pozorny? A. w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadła, B. w ognisku zwierciadła, C. w środku krzywizny zwierciadła, D. w odległości większej niż podwojona ogniskowa. 16. Rysunek przedstawia zaćmienie Słońca spowodowane wejściem Ziemi w cień Księżyca. Jaki rodzaj zaćmienia widoczny jest z obszaru 1, a jaki z obszaru 2? A. 1 - całkowite, 2 - częściowe, B. 1 - częściowe, 2 - całkowite, C. z obu częściowe, D. z obu całkowite. 17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. 18. Soczewka skupiająca umieszczona w stosunku do przedmiotu w sposób pokazany na rysunku daje obraz: A. rzeczywisty i odwrócony, B. rzeczywisty i prosty, C. pozorny i odwrócony, D. pozorny i prosty. 19. Zdolność skupiająca soczewki o ogniskowej 25cm wynosi: A. 25 D B. 0,25 D C. 4 D D. 5 D

3 Na rysunku przedstawiono bieg promieni świetlnych w oku krótkowidza i dalekowidza. Który z tych schematów dotyczy krótkowidza i jakie soczewki stosuje się w jego okularach, by obraz powstał na siatkówce oka? A. 1 - rozpraszające, B. 1 - skupiające, C. 2 - rozpraszające, D. 2 - skupiające. 21. Jeśli patrzymy na powierzchnię wody w strumieniu, to wydaje się nam, że jej głębokość wynosi około 0,5 m. W rzeczywistości jej głębokość jest: A. mniejsza, B. większa, C. mniejsza lub większa w zależności od tego pod jakim kątem patrzymy, D. taka sama, tzn. około 0,5 m. 22. Przekazywanie rozmowy przez komórkę (telefon komórkowy) odbywa się za pośrednictwem: A. przewodów elektrycznych C. fal elektromagnetycznych B. powietrza D. światłowodów 23. Fale elektromagnetyczne powodujące zbrązowienie skóry podczas opalania się to: A. podczerwień C. barwa brązowa światła białego B. światło białe D. nadfiolet (ultrafiolet) 24. Promieniowanie podczerwone pochłaniane przez skórę daje wrażenie ciepła. Może też być ono przyczyna poparzeń. Źródłem promieniowania podczerwonego jest: A. każde ciało cieplejsze od otoczenia C. lampy rentgenowskie B. tylko ciała świecące D. substancje promieniotwórcze 25. Do obserwacji przedmiotów dużych, znajdujących się daleko od obserwatora służy: A. mikroskop B. lupa C. luneta D. episkop 26. W peryskopie wykorzystano zjawisko: A. załamania światła B. odbicia światła C. rozszczepienia D. syntezy światła 27. Rysunek przedstawia przejście światła przez różne ośrodki. W którym z nich światło ma większą prędkość? A. większą w 1 niż w 2 1 B. większą w 2 niż w 1 2 C. w obydwu ośrodkach prędkość jest jednakowa 28. Lupa daje obraz: A. pozorny, powiększony, prosty B. pozorny, zmniejszony, odwrócony 29. Ogniska rzeczywiste posiadają: A. zwierciadła płaskie B. soczewki obustronnie wklęsłe 30. Jeżeli widziany przedmiot jest koloru czerwonego, to oznacza, że: A. odbija on światło o barwie czerwonej B. nie odbija on światła o barwie czerwonej C. odbija całe widmo promieniowania 31. Do rozniecenia ognia na biwaku użyłbyś: A. soczewki skupiającej B. soczewki rozpraszającej 32. Jaką wadę wzroku ma osoba nosząca okulary z szkłami +2D? C. rzeczywisty, powiększony, prosty D. rzeczywisty, powiększony, odwrócony C. soczewki obustronnie wypukłe D. zwierciadła kuliste wypukłe C. zwierciadła płaskiego (lusterka) D. zwierciadła wypukłego

4 - 4 - A. krótkowidz B. dalekowidz C. daltonista 33. Po umieszczeniu przedmiotu w odległości 20 cm od soczewki skupiającej otrzymano obraz w odległości 50 cm od soczewki. Jakie jest powiększenie obrazu? A. 2 5 B. C. 2,5 D Jaki obraz postaje w oku na siatkówce? A. rzeczywisty, odwrócony, zmniejszony B. pozorny, odwrócony, zmniejszony C. rzeczywisty, prosty, zmniejszony D. pozorny, prosty, zmniejszony 35. Zaćmienie Księżyca ma miejsce wówczas, gdy: A. znajdzie się on między Ziemią a Słońcem B. wejdzie on w stożek cienia Ziemi, czyli między nim a Słońcem będzie Ziemia C. Słońce oświetla stronę Księżyca niewidoczną z Ziemi 36. Który z wymienionych przyrządów nie służy do zwiększania kąta widzenia? A. lupa B. mikroskop C. luneta D. aparat fotograficzny 37. Ilość światła wpadającego do oka reguluje: A. rogówka B. tęczówka C. siatkówka D. soczewka 38. Barwa czerwona światłą białego ma długość około: A. 770 nm B. 380 nm C. 500 nm D nm 39. Przedmiot ma wysokość 4 cm, a obraz utworzony za pomocą zwierciadła kulistego 6 cm. Powiększenie obrazu wynosi: A. 2 3 B. 1,5 C. 10 D. 2

5 ZADANIA OTWARTE 40. (3 pkt.) W odległości 50 cm od soczewki o zdolności skupiającej 5 D znajduje się przedmiot. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz tego przedmiotu? Jaki to będzie obraz (podaj jego trzy cechy)? 41. (3 pkt.) W odległości 40 cm od soczewki o zdolności skupiającej 5 D powstał obraz. W jakiej odległości od soczewki znajduje się przedmiot? Jakie cechy ma powstały oraz? 42. (2pkt.+1pkt.) Przed soczewką skupiającą w odległości x>2f umieszczono przedmiot w kształcie. a. narysuj układ optyczny i wykreśl promienie tworzące obraz b. wykreśl obraz przedmiotu c. napisz, jaki obraz powstał 43. (2pkt.+1pkt.) Przed soczewką skupiającą w odległości f<x<2f umieszczono przedmiot w kształcie. a. narysuj układ optyczny i wykreśl promienie tworzące obraz b. wykreśl obraz przedmiotu c. napisz, jaki obraz powstał

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń

elementy #7368 modeli do składania i doświadczeń Optyka Doświadczenia 8+ 164 elementy 29 #7368 modeli do składania i doświadczeń To grow with kids Creative system Spis elementów 1 2 3 4 10 5 6 Ramka 5 na 14 otw. x4 Ramka 5 na 10 otw. x1 Ramka 5 na 5

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce.

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce. Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych [z własnoręcznymi rysunkami autora] Właściwości obrazu a położenie i kształt kliszy Domowej roboty aparaty otworkowe (a takich jest najwięcej) robione

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo