3 listopada 2008 r. USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano spadek na poziomie 0,4%.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 listopada 2008 r. USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano spadek na poziomie 0,4%."

Transkrypt

1 TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 3 listopada 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień USA sprzedaŝ nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 2,7%. Prognozowano spadek na poziomie 0,4%. USA wg raportu Case-Shiller (obejmującego 20 największych miast USA) w sierpniu ceny domów spadły średnio o 16,6%. USA na ostatnim posiedzeniu FOMC zostały obniŝone stopy procentowe (z poziomu 1,5% do 1%). Japonia Bank Japonii obniŝył stopy procentowe do 0,3%. Poprzednia wartość wynosiła 0,5%. Polska Rada Polityki PienięŜnej nie dokonała Ŝadnych zmian w swojej polityce i pozostawiła stopy na poziomie 6%. Japonia produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła we wrześniu o 1,2% m/m i 0,4% r/r. Oczekiwano spadku w stosunku rocznym o 0,3%. Niemcy stopa bezrobocia w październiku wyniosła 7,5%. Jest to najniŝszy wskaźnik od 16 lat. USA jak pokazują dane wstępne, Stany Zjednoczone wchodzą w recesję. W III kw. br. gospodarka zmniejszyła się o 0,3% (prognozowano spadek o 0,5%). W II kw. br. PKB wzrosło o 2,8%. Niemcy spadek sprzedaŝy detalicznej we wrześniu o 2,3% w relacji do wyniku sierpniowego. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek USA wydatki na konstrukcje budowlane we wrześniu. Prognoza: -0,8%. Euroland indeks PMI sektor produkcyjny w październiku. Prognoza: 41,3 pkt. USA zamówienia fabryczne we wrześniu. Prognoza: 1,5%. USA wybory prezydenckie. Euroland indeks PMI sektor usług w październiku. Prognoza: 46,9 pkt. Wielka Brytania produkcja przemysłowa we wrześniu. Wlk. Brytania posiedzenie Banku Anglii. Decyzja w spawie poziomu stóp procentowych. Prognoza: 4,25%. EBC decyzja o wysokości stóp procentowych. Prognoza: 3,5%. USA publikacja wstępnych danych o dynamice wydajności pracy (Productivity) za III kwartał. Prognoza: 1,0% r/r. USA publikacja indeksu obrazującego liczbę przyszłych transakcji kupna domów na rynku wtórnym (Pending Home Sales Index) za wrzesień. Poprzedni wynik: 7,4%. USA publikacja danych o zmianie wartości kredytów konsumenckich (Consumer Credit) za wrzesień. Poprzednia wartość: 7,9 mld USD. USA miesięczny raport z rynku pracy. Niemcy produkcja przemysłowa we wrześniu.

2 Podsumowanie tygodnia POLSKA Rynek akcji Poniedziałkowy poranek na warszawskiej giełdzie rozpoczął się od silnych spadków, ale około południa do głosu doszli kupujący i pociągnęli indeks WIG w górę. Momentami był on nawet na 3-, 4-procentowym plusie, jednak nie udało się utrzymać tego wyniku do końca sesji. Dzień zakończył na czerwono (-0,05%). W gronie największych spółek straty z poprzedniego tygodnia odrabiał m.in. KGHM, BZ WBK, Cerstanit oraz Polimex-Mostostal. Tylko 7 podmiotów w tym indeksie spadało, najmocniej CEZ (o ponad 10%). WIG20 rozpoczął tydzień z jednoprocentowym wzrostem. Generalnie ten dzień moŝna było zaliczyć do udanych. Polska giełda naleŝała do najsilniejszej w regionie. Węgierski BUX zanurkował blisko o 10%, a czeski PX50 stracił prawie 7%. Sześcioprocentowy wzrost we wtorek na tokijskiej giełdzie dawał podstawy sądzić, Ŝe w Europie będzie podobnie. Ci, którzy w to uwierzyli, nie zawiedli się. Najwięcej zyskał WIG20 (+3,51%). Wszystko dzięki trzem spółkom: KGHM (+11,55%), PKO BP (+8,45%) oraz PKN Orlen (+4,59%), na które przypadło blisko połowę obrotów na tym indeksie. Główny indeks, WIG, skończył dzień o 2,36% powyŝej poniedziałkowego zamknięcia. Lekko w górę poszły indeksy małych i średnich przedsiębiorstw. Po dobrych wynikach na amerykańskim parkiecie (S&P 500 wzrósł o 10,79%, Nasdaq o 9,53%) równieŝ na krajowym rynku powiało optymizmem. W środę tylko GTC, jako jedyna spółka z grona tych dwudziestu największych, zakończyła dzień na czerwono. Reszta blue chipów wręcz poszybowała w górę. O 16% wzrosła cena walorów KGHM, ponad 10% zyskały: BRE, PKO BP, TVN i PKN Orlen. Na koniec dnia WIG20 był na poziomie o 7,76% wyŝszym od wtorkowego zamknięcia. WIG zyskał 6,2%, ponad 5-proc. wzrostem mógł pochwalić się mwig40, prawie 3% zyskał swig80. Czwartek był trzecim dniem z rzędu wzrostów na warszawskim parkiecie. Przy obrotach bliskich 1,7 mld zł indeks szerokiego rynku zyskał 2%. O trochę więcej, bo o 2,58%, wzrósł WIG20. W tym gronie blue chipów prym wiodły Polimex-Mostostal (+10,53%) oraz CEZ (+8,85%). Po drugiej stronie znalazł się osamotniony tego dnia Cersanit (-6,09%). Piątkowa sesja pozwoliła inwestorom zakończyć tydzień w dobrych nastrojach. Indeks WIG urósł w piątek o 1,21%. WIG20 zyskał 1,66%. Wśród duŝych spółek najlepiej zachowywały się walory TVN-u (+6,58%), następnie BZ WBK (+6,51%) oraz CEZ-u (+6,01%). Trudno jednak o prognozy na nadchodzące tygodnie. MoŜemy mieć jedynie nadzieję, Ŝe listopad nie będzie powtórką października i sytuacja w końcu się ustabilizuje.

3 WIG 5 dni WIG20 5 dni mwig40 5 dni Źródło: stooq.pl indeks 31 października 2008 r. 27 października 2008 r. WIG 28397, ,6 12,336 WIG , ,11 16,287 swig , ,99 5,898 mwig , ,8 6,627 Podsumowanie tygodnia ZAGRANICA kraj nazwa 31 października 2008 r. 27 października 2008 r. USA Dow Jones Industrial 9325, ,77 14,057 USA NASDAQ 1720, ,90 14,280 USA S&P ,75 848,92 14,116 Niemcy DAX 4987, ,64 15,072 Wlk. Brytania FTSE , ,67 10,440 Rosja RTX 773,37 brak sesji Węgry BUX 13505, ,23 25,620 Czechy PX 877,90 699,80 25,450 Chiny Shanghai Composite 1728, ,35 0,316 Indie BSE , ,56 15,024 Japonia Nikkei , ,90 19,742 Singapur Strait Times 1794,20 brak sesji Brazylia Bovespa 37256, ,11 26,573 Argentyna MerVal 1010,79 839,77 20,365 Meksyk IPC 20445, ,66 21,203

4 Fundusze inwestycyjne rodzaj funduszu najlepszy fundusz rok wynik najlepszy fundusz 3 lata wynik akcji UniAkcje Mistrzostwa Europy ,26% Legg Masson Akcji FIO 14,21% papierów dłuŝnych PKO Credit Suisse Obligacji Dł 10,65% KBC Alfa SFIO 19,81% rynku pienięŝnego UniWibid SFIO 5,96% KBC Gamma SFIO 15,11% stabilnego wzrostu DWS Bezpiecznego Wzrostu + -2,43% Idea Stabilnego Wzrostu 16,75% zrównowaŝone AIG Aktywnej Alokacji -26,99% Unikorona ZrównowaŜony 0,85% rodzaj funduszu najlepszy fundusz ostatni tydzień wynik tydzień wynik 12 miesięcy akcji CU Akcyjny 14,06% papierów dłuŝnych BPH Obligacji 2 6,42% 6,58% rynku pienięŝnego PKO/CS Skarbowy 0,64% 2,90% stabilnego wzrostu Allianz Stabilnego Wzrostu 5,26% -7,01% zrównowaŝone KBC Beta SFIO 9,11% -46,98% Fundusz tygodnia nazwa funduszu waluta zarządzane aktywa data utworzenia wynik 3 miesiące Allianz FIO Walutowy PLN zł r. 14,26% Fundusz inwestuje środki w dłuŝne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuŝszym niŝ 365 dni, emitowane przez podmioty o najwyŝszej wiarygodności. Część inwestycji mogą stanowić równieŝ bony skarbowe oraz instrumenty rynku pienięŝnego. DłuŜne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pienięŝnego mogą być denominowane zarówno w PLN, EUR, jak i USD. Stopą odniesienia dla oceny efektywności subfunduszu Allianz Walutowego jest stopa obliczona według następującego wzoru: 50% USDLIBID 1M + 50% EURIBID 1M. Portfelem modelowym jest alokacja: 50% papiery dłuŝne denominowane w USD, 50% papiery dłuŝne denominowane w EUR. Źródło: tfi.pl, allianz.pl Rynki walutowe USD/PLN 5 dni CHF/PLN 5 dni EUR/USD 5 dni Źródło: stooq.pl

5 kurs średni 31 października 2008 r. 27 października 2008 r. USD/PLN 2,7542 3,026-8,982 EUR/PLN 3,5063 3,8006-7,744 CHF/PLN 2,3747 2,621-9,397 EUR/USD 1,273 1,246 2,167 USD/JPY 98,5 93,19 5,698 Nie był to najszczęśliwszy okres dla osób, które jeszcze dwa tygodnie ustawiały się w kolejkach przed kantorami, aby dokonać zakupu walut, w szczególności dolara. Dolar osłabił się wobec złotego o 9%. Podobnie zachował się frank szwajcarski, co z pewnością cieszy wielu kredytobiorców mających zobowiązanie w tej walucie. Wzrosty na giełdach w Indiach oraz Rosji mogą być symptomem powrotu kapitału do krajów EM (Emerging Markets), a to z kolei moŝe przełoŝyć się na dalsze umacnianie się walut krajów wschodzących, w tym Polski. Z rynku Najlepsze inwestycje od początku 2008 r. Stopa zwrotu w skali 9 miesięcy w skali roku Miejsce Nazwa funduszu Waluta w PLN w walucie w PLN funduszu 1. Superfund Trend Plus Powiązany FIO USD 13,62% 16,7% 2. PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych FIO PLN 12,78% 12,78% 19,15% 3. Superfund Trend Bis Powiązany FIO USD 12,70% 15,75% 4. Superfund SFIO subfundusz C USD 12,14% 15,17% 40,13% 5. SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOSCI FIZ PLN 11,41% 11,41% 50,14% 6. Superfund Trend Podstawowy SFIO USD 9,06% 12,01% 7. Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PLN 8,50% 8,50% 8. SKOK FIO Obligacji PLN 8,39% 8,39% 9. Superfund SFIO subfundusz C EUR 8,16% 13,67% 22,33% 10. Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ PLN 7,88% 7,88% 53,57% Źródło: Analizy.pl Źródło: stooq.pl, onet.pl, analizy.pl, allianz.pl, tfi.pl Maciej Borowiak Doradca Finansowy Money Expert SA

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 13 stycznia 2009 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień Polska GUS poinformował, Ŝe w grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,5% (z 9,1% w

Bardziej szczegółowo

31 marca 2009 r. Poniedziałek

31 marca 2009 r. Poniedziałek 31 marca 2009 r. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH Ważne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliższy tydzień Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła w lutym o 230 tys. w porównaniu do stycznia,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Inflacja w maju w Polsce wyniosła 4,4 proc. (r/r). Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w maju o 1,0 proc. (m/m).

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. PKB w Polsce wzrósł w IV kwartale o 6,1 proc.

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ

Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Polska Pierwszy dzień tygodnia na warszawskim parkiecie zakończył się niewielkim spadkiem. Jedynie przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY wtorek, 14 stycznia 2014

BIULETYN PORANNY wtorek, 14 stycznia 2014 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 13 stycznia 2014 Wartość Zmiana System: Kurs otwarcia 2 339 3 0,13% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2395 Kurs zamknięcia 2 380

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW PKB Japonii spadło w II kw. 2008 roku o 3,0 proc. r/r i o 0,7 proc. w odniesieniu do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Liczba miejsc pracy w lutym spadła w USA o 63 tys. (oczekiwano wzrostu o 17 tys.). ECB, Bank Anglii i Bank Japonii

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 21 września 2007 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 21 września 2007 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 21 września 2007 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Fed obniżył stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Główna stopa wynosi obecnie 4,75 proc. Wynagrodzenia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 29 stycznia 2010 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Premier Donald Tusk przedstawił założenia do projektów ustaw, które mają zreformować finanse publiczne. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Komentarz analityczny Novo

Komentarz analityczny Novo Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Trafność prognoz* 3,5

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Trafność prognoz* 3,5 Miesięcznik Inwestora, listopad 2006 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r.

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 6 lipca 2009 r. Sezon na misia W najbliższą środę, 8 lipca, w Stanach Zjednoczonych nastąpi oficjalne otwarcie sezonu publikacji wyników spółek za II kwartał bieżącego roku.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY czwartek, 25 października 2012

BIULETYN PORANNY czwartek, 25 października 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 24 października 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 334-39 -1,64% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2392 Kurs zamknięcia 2 343

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 kwietnia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 kwietnia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 kwietnia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło w Polsce o 10,2 proc. r/r Przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo