13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia"

Transkrypt

1 TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 13 stycznia 2009 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień Polska GUS poinformował, Ŝe w grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,5% (z 9,1% w listopadzie). Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 75,9 tys. do 1 mln 474,4 tys. Anglia obniŝono stopy procentowe o 0,5% do 1,5%. Jest to najniŝszy poziom od 1694 r., czyli od powstania Banku Anglii. Niemcy sprzedaŝ detaliczna wzrosła w listopadzie o 0,7%. O 3,1% spadła natomiast produkcja przemysłowa, a liczba zamówień w przemyśle zmalała o 6%. Strefa euro PKB zmniejszyło się w III kw. o 0,2%. W ciągu całego roku wskaźnik wzrósł o 0,6%. USA opublikowano raport ADP Employer Services, z którego wynika, Ŝe 693 tys. osób straciło w grudniu pracę. Oczekiwano, Ŝe będzie to ok. 450 tys. wtorek środa czwartek piątek Wielka Brytania bilans handlu zagranicznego w listopadzie. Prognoza: -7,6 mld GBP. USA bilans handlu zagranicznego w listopadzie. Prognoza: -51 mld USD. Niemcy roczna dynamika PKB w roku Prognoza: 1,4%. Francja inflacja CPI w grudniu. Prognoza: -0,3% m/m, 1,1% r/r. Czechy produkcja przemysłowa w listopadzie. Prognoza: -10,7% r/r. Euroland produkcja przemysłowa w listopadzie. Prognoza: -2% m/m, -5,9% r/r. Polska inflacja CPI w grudniu. Prognoza: 0,1% m/m, 3,4% r/r. USA sprzedaŝ detaliczna w grudniu. Prognoza: -1,1% m/m. USA BeŜowa Księga Fed-u. Niemcy inflacja CPI w grudniu. Prognoza: 0,3% m/m, 1,1% r/r. Węgry inflacja CPI w grudniu. Prognoza: 3,5% r/r. Węgry produkcja przemysłowa w listopadzie. Prognoza: -2,1% m/m, -10,1% r/r. Euroland decyzja ECB ws. stóp procentowych. USA inflacja CPI w grudniu. Prognoza: -0,9% m/m, -0,1% r/r. USA produkcja przemysłowa w grudniu. Prognoza: -0,8% m/m. USA indeks nastroju Uniwersytetu Michigan w styczniu. Prognoza: 59 pkt. Euroland bilans handlu zagranicznego w listopadzie. Prognoza: -5 mld EUR.

2 Podsumowanie tygodnia POLSKA Rynek akcji Pierwszy tydzień 2009 roku rozpoczął się od konkretnego ruchu w górę. Euforia noworoczna najwyraźniej rozlała się po krajowym parkiecie. Jeszcze przed południem główne indeksy były o 3,5% wyŝsze niŝ na koniec 2008 r. Wzrost udało się utrzymać do zamknięcia notowań. Ostatecznie WIG finiszował z wynikiem +4,05%, a WIG20 +4,95%. W przypadku tego ostatniego indeksu najbardziej wzrósł Bioton, bo aŝ o 10%. Wzrost lub spadek tego waloru o kilka groszy powoduje ogromne wahania. Bardzo ładnie zachowywał się KGHM (+8,46%), choć cena miedzi nie uległa większym zmianom. O 8,78% wzrosła wartość akcji Cersanitu, po blisko 7% zyskały Pekao SA i TP SA. Najsłabiej tego dnia wypadły obroty, których wartość nieznacznie przekroczyła 700 mln zł. Wtorek nie był juŝ tak pełen emocji, ale nadal wzrostowy. Po niewielkim porannym spadku do końca dnia utrzymał się poniedziałkowy trend. WIG20 osiągnął poziom 1920 pkt. (+2,29%) i tym samym znalazł się najwyŝej od października ubiegłego roku. O 4 gr podroŝały walory Biotonu, ale to wystarczyło, by wartość spółki, bez Ŝadnej konkretnej przyczyny, wzrosła o 18%. Akcjom KGHM-u udało się utrzymać 8-procentowy wzrost, nieźle radziły sobie takŝe Getin (+7,21%) oraz Polnord (+4,8%). Indeks szerokiego rynku, WIG, zakończył dzień o 2,12% powyŝej poniedziałkowego zamknięcia. Co waŝniejsze, obroty przekroczyły 1 mld zł. W środę niewiele zostało z optymizmu z dwóch poprzednich dni, choć jeszcze na samym początku sesji byki twardo walczyły. Jednak przed południem do głosu doszli sprzedający. Podobny scenariusz miały notowania na parkietach całego świata. WIG oraz WIG20 straciły ostatecznie odpowiednio 1,44% i 1,7%. W gronie blue chipów na niewielkim plusie zakończyły dzień PGNiG oraz KGHM. Czwartkowe notowania przypominały te z poprzedniej sesji. Po raz pierwszy w tym tygodniu niewielki spadek wartości odnotował KGHM. O 2,5% wzrosła cena akcji PKN Orlen, pomimo Ŝe cena ropy za baryłkę spadała (we wtorek był to nawet spadek na poziomie 12%). Ostatecznie barometr blue chipów stracił 1,3%, a indeks całego rynku WIG 1,11%. Niestety w piątek niewiele się zmieniło. Choć z samego rana to kupujący mieli głos, później oddali inicjatywę (gdyby sesja potrwała godzinę dłuŝej, moŝna by oczekiwać, Ŝe to jednak oni byliby górą). Dzień na giełdzie WIG20 kończył ze spadkiem o 2,46%, a WIG o 1,84%. WIG 5 dni WIG20 5 dni swig80 5 dni Źródło:

3 indeks 9 stycznia 2009 r. 5 stycznia 2009 r. zmiana tygodniowa [%] WIG 27680, ,88-2,301 WIG , ,44-3,200 swig , ,18-0,965 mwig , ,75 0,163 Podsumowanie tygodnia ZAGRANICA kraj nazwa 9 stycznia 2009 r. 5 stycznia 2009 r. zmiana tygodniowa [%] USA Dow Jones Industrial 8599, ,89-3,951 USA NASDAQ 1571, ,03-3,467 USA S&P ,35 927,45-4,000 Niemcy DAX 4783, ,99-4,015 Wlk. Brytania FTSE , ,17-1,353 Węgry BUX 12538, ,73-2,184 Czechy PX 876,70 883,90-0,815 Chiny Shanghai Composite 1904, ,72 1,284 Indie BSE , ,60-8,458 Japonia Nikkei , ,12-2,282 Singapur Strait Times 1806, ,87-6,174 Brazylia Bovespa 41582, ,66 0,155 Argentyna MerVal 1179, ,80 2,409 Meksyk IPC 21741, ,86-6,444 Fundusze inwestycyjne rodzaj funduszu najlepszy fundusz rok wynik najlepszy fundusz 3 lata wynik akcji SKOK Akcji -35,61% Legg Mason Akcji 2,52% papierów dłuŝnych PKO/CS Obligacji Długoterm. 21,38% PKO/CS Obligacji Długoterm. 30,96% rynku pienięŝnego Idea Premium SFIO 6,54% Idea Premium SFIO 16,11% stabilnego wzrostu UniStabilny Wzrost 6,06% Idea Stabilnego Wzrostu 14,26% zrównowaŝone PZU Optymalnej Alokacji -7,52% PZU ZrównowaŜony FIO -4,04%

4 rodzaj funduszu najlepszy fundusz ostatni tydzień wynik wynik 12 miesięcy akcji Allianz Akcji Plus 5,73% -43,51% papierów dłuŝnych BPH Obligacji 1 1,01% 10,08% rynku pienięŝnego PKO/CS Skarbowy 0,24% 4,59% stabilnego wzrostu Allianz Stabilnego Wzrostu 2,11% -17,73% zrównowaŝone KBC Beta SFIO 3,26% -38,88% Fundusz tygodnia nazwa funduszu waluta zarządzane aktywa data utworzenia Wynik 12 miesięcy Investor LBO FIZ PLN r. 14,08% Fundusz Investor LBO FIZ daje moŝliwość inwestowania w spółki niepubliczne. Strategia oparta jest na inwestowaniu kapitału z aktywów funduszu, a w niektórych przypadkach takŝe przy uŝyciu dźwigni finansowej. Operacja taka nosi nazwę wykupu lewarowanego (ang. LBO leveraged buy out) i oparta jest na częściowym finansowaniu przedsięwzięć poprzez kredyty bankowe i instytucji finansowych wyspecjalizowanych w finansowaniu dłuŝnym transakcji przejęć. Fundusz jednak nie zadłuŝa się w takim przypadku, lecz korzysta ze zdolności kredytowej przejmowanego przedsiębiorstwa. Źródło: multifund.pl Rynki walutowe kurs średni 9 stycznia 2009 r. 5 stycznia 2009 r. zmiana tygodniowa [%] USD/PLN 2,99 3,0099-0,661 EUR/PLN 4,0296 4,0879-1,426 CHF/PLN 2,6901 2,72-1,099 EUR/USD 1,347 1,363-1,174 USD/JPY 90,38 93,19-3,015 USD/PLN 5 dni CHF/PLN 5 dni EUR/USD 5 dni Źródło: stooq.pl

5 Od początku tygodnia złoty odrabiał straty wobec najwaŝniejszych par walut. Szczególnie widoczne były zmiany wobec franka szwajcarskiego. PLN w pierwszych dwóch dniach tygodnia umocnił się wobec CHF o ok. 4%. Podobna sytuacja miała miejsce z euro. W połowie tygodnia ten trend się odwrócił, ale ostatecznie złoty aprecjował średnio o 1% wobec waluty europejskiej. Z rynku WIG 1 rok WIG20 1 rok S&P rok Nikkei225 1 rok Źródło: stooq.pl Pierwszy tydzień nowego roku jest juŝ za nami. Warto w kilku słowach przypomnieć sobie najciekawsze wydarzenia 2008 roku. Na początku minionego roku nikt nie przewidywał wydarzeń, które nastąpiły później, choć moŝna powiedzieć, Ŝe pojawiły się pierwsze jaskółki w postaci spadków w sierpniu i listopadzie 2007 r. Po spadkach w ostatnim kwartale 2007 r. w styczniu klienci masowo rzucili się do wycofywania środków z TFI. Umorzono wtedy 11,1 mld zł (w ciągu całego ubiegłego roku wycofano ok. 60 mld zł). W marcu z kierowania BRE Bankiem zrezygnował Sławomir Lachowski, który poróŝnił się z Commerzbankiem niemieckim właścicielem BRE. W ciągu jednego dnia kapitalizacja BRE Banku zmniejszyła się o 1 mld zł. Kwiecień był miesiącem, gdy po raz pierwszy w historii spółki rada nadzorcza KGHM-u wybrała prezesa w drodze konkursu. Został nim Mirosław Krutin.

6 W maju mieliśmy próbę pierwszego wrogiego przejęciem na warszawskiej giełdzie. Wszystko działo się jak w dziełach Hitchcocka po duŝym wstrząsie napięcie zaczęło narastać. Prezes Vistuli & Wólczanki, Rafał Bauer, pragnął stworzyć dom prestiŝowych marek. Ogłosił wrogie wezwania na akcję W.Kruka. Plan się nie powiódł m.in. dzięki umiejętnościom Wojciecha Kruka. Dzisiaj Rafała Bauera w V&W juŝ nie ma. Maj był równieŝ miesiącem, w którym po raz pierwszy deweloperzy zaczęli robić korekty swoich planów sprzedaŝy i przewidywanych przychodów. W lipcu złoty osiągnął swoje maksimum za euro płaciliśmy tylko 3,21 zł, a za dolara 2,02 zł. Wrzesień i październik to upadek banku Lehman Brothers, plan Paulsona i oficjalny początek kryzysu, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych, ale w dobie globalizacji rozlał się na cały świat. Ostatni kwartał roku to skomasowana walka rządów i banków centralnych z kryzysem. Stopy procentowe w wielu krajach zostały obniŝone do najniŝszych poziomów w historii. W listopadzie, jako pierwszy bank w Polsce, z udzielania kredytów we franku szwajcarskim wycofał się Bank Millennium. Wiele przedsiębiorstw, a takŝe wiele osób fizycznych odczuło na własnej skórze spadek zaufania na rynku międzybankowym. Grudzień był juŝ zdecydowanie spokojniejszym miesiącem. WaŜniejszym wydarzeniem było przyznanie pomocy przez amerykański rząd triadzie motoryzacyjnej Ford, Chrysler i General Motors. Słowo kryzys było najczęściej pojawiającym się w mediach. Było, a i w duŝej mierze nadal jest słowem wytrychem. Firmy wszystkie swoje decyzje tłumaczą kryzysem wszystko co złe dzieje się przez kryzys. Trudno prognozować, jak będzie wyglądał najbliŝszy rok. Przytoczę tu często zadawane pytanie przez Sir Johna Templetona, jednego z najlepszych menedŝerów inwestowania pieniędzy: Kiedy wolałbyś kupić akcje: gdy są tanie, czy kiedy są drogie?. KaŜdy sam musi na nie odpowiedzieć. Większość naturalnie stwierdzi, Ŝe wówczas gdy są tanie. Wtedy pada drugie pytanie: Kiedy akcje są tanie: w czasie hossy czy w czasie bessy?. Oczywiście, Ŝe w czasie bessy. Pan Templeton zadaje w końcu ostatnie pytanie: Jeśli jesteśmy obecnie w czasie bessy, czy kupujesz akcje?. Nie, nikt nie kupuje. Wiedza, Ŝe trzeba kupować, kiedy coś jest tanie, nie jest obca nawet dzieciom. Nie wiedzą one jednak o trudnościach, jakie ta prosta formuła przysparza w praktyce dorosłym. Źródła: stooq.pl, onet.pl, multifund.pl, Zenon Komar Sztuka Spekulacji Maciej Borowiak Doradca Finansowy Money Expert SA

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Odchodzący do historii rok zapisze się w niej wielkimi literami, pełen bezprecedensowych wydarzeń, bankructw, cięć stóp, strat inwestujących w fundusze

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Inflacja w maju w Polsce wyniosła 4,4 proc. (r/r). Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w maju o 1,0 proc. (m/m).

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

10.05.2015. Sytuacja w Polsce i na świecie. Analiza mwig40. Spółka tygodnia: Bank Millennium. Spółka pod lupą : PKO BP. Dziennik inwestora

10.05.2015. Sytuacja w Polsce i na świecie. Analiza mwig40. Spółka tygodnia: Bank Millennium. Spółka pod lupą : PKO BP. Dziennik inwestora 10.05.2015 Sytuacja w Polsce i na świecie Zofia Sztejner Analiza mwig40 Tomasz Wcisło Spółka tygodnia: Bank Millennium Kamil Zięba Spółka pod lupą : PKO BP Tomasz Wcisło Dziennik inwestora Dawid Wójcik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lipca 2015

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lipca 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: piątek, 10 lipca 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 257 23 1,03% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2300 Kurs zamknięcia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. PKB w Polsce wzrósł w IV kwartale o 6,1 proc.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Napięta sytuacja na Ukrainie decyduje o zachowaniu inwestorów w tym tygodniu. Warszawskie indeksy giełdowe kooczą tydzieo na minusie. Akcje Alior

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo