Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa"

Transkrypt

1 Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, r.

2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Podstawowe pojęcia modelowania 3 Metoda wskaźnikowa 3A Aktualizacja prognoz dla Master Planu 4 Metoda kompleksowa 4A Prognozy dla planu transportowego 5 Podsumowanie

3 1 - Wstęp 1 WSTĘP

4 1. Wstęp Prognoza, prognozowanie - przewidywanie czegoś, oparte na określonych danych, obliczeniach - przewidywanie liczby pasażerów oparte na obliczeniach wykonywanych przy pomocy modeli matematycznych, zasilanych przez odpowiednie dane wejściowe

5 1. Wstęp Model - odwzorowanie fragmentu rzeczywistości Model stanowi efekt procesu modelowania, na który składają się: - wybór obiektu i celu badań (identyfikacja) - konstruowanie modelu (kształtowanie, kalibracja) - weryfikacja modelu (eksperymentowanie) W modelowaniu potoków pasażerskich wykorzystuje się modele systemów transportowych.

6 1. Wstęp

7 1. Wstęp Wykorzystanie modelu MODEL Dane wejściowe Wynik f(x) Obliczenia Wykorzystanie wyniku (Wnioski, decyzje)

8 1. Wstęp Podział modeli matematycznych Uwzględnienie zmienności parametrów w czasie: - modele statyczne i dynamiczne Pewność parametrów modelu - modele deterministyczne i stochastyczne Postać funkcji zawierających zmienne modelu - modele liniowe i nieliniowe

9 2. Podstawowe pojęcia modelowania 2 PODSTAWOWE POJĘCIA MODELOWANIA POTOKÓW PASAŻERSKICH

10 2. Podstawowe pojęcia modelowania System transportowy INFRASTRUKTURA LUDZIE ZASADY OTOCZENIE TABOR

11 2. Podstawowe pojęcia modelowania Sieć transportowa formalnie to trójka zbiorów S=<G,FW,FL> G graf opisujący strukturę sieci transportowej, FW - zbiór funkcji opisujących charakterystyki wierzchołków struktury sieci transportowej, FL zbiór funkcji opisujących charakterystyki odcinków tej sieci (ściśle: łuków sieci).

12 2. Podstawowe pojęcia modelowania Graf struktury sieci Graf G stanowi dwójka uporządkowanych zbiorów W wierzchołków tego grafu i L łuków grafu: G=<W,L>, gdzie: W = {1, 2,, w,, N}, L = {(i,j): (i,j) WxW, i j}.

13 2. Podstawowe pojęcia modelowania Graf struktury sieci Wierzchołki grafu G opisują węzły sieci transportowej i w prognozowaniu przewozów kolejowych mogąodpowiadać poszczególnym posterunkom ruchu bądź punktom ekspedycyjnym (infrastruktura punktowa). Z kolei łuki grafu G opisują połączenia między poszczególnymi wierzchołkami, co może odpowiadać przykładowo szlakom bądź odcinkom linii kolejowych (infrastruktura liniowa).

14 2. Podstawowe pojęcia modelowania Charakterystyki struktury Funkcje opisane na wierzchołkach mogą określać charakterystyki posterunku ruchu (np. przelotowość), punktu ekspedycyjnego (np. maksymalna liczba obsłużonych pasażerów) lub rejonu komunikacyjnego (np. liczba mieszkańców). Funkcje opisane na łukach mogą określać charakterystyki fragmentu linii kolejowej takie jak czas przejazdu, czy zdolność przepustowa. Łuki w grafie nie muszą oznaczać tylko połączeń kolejowych.

15 2. Podstawowe pojęcia modelowania Rejon komunikacyjny (transportowy) wyodrębnione dla potrzeb modelowania potoków ruchu - części analizowanego obszaru (rejony wewnętrzne) - powiązania obszaru z otoczeniem (rejony zewnętrzne) w taki sposób, aby: - dla każdej analizowanej relacji podróży przypisać można było odpowiednie numery rejonu komunikacyjnego, - każdemu rejonowi komunikacyjnemu można było w.modelu przypisać węzły sieci transportowej (węzły początku i końca podróży).

16 2. Podstawowe pojęcia modelowania Formalnie rejon komunikacyjny jest podzbiorem A n zbioru wierzchołków (węzłów sieci) W: A W Jest oczywiste, że: A W A, A W i n 1 = { A,..., j 1 A 1... A n A A n 2,..., = A... N A } N = W

17 2. Podstawowe pojęcia modelowania Relacja podróży (przemieszczenia) Relacją r podróży nazywamy parę (a,b), gdzie a oznacza wierzchołek początkowy miejsce początku podróży, natomiast b wierzchołek końcowy miejsce końca podróży. Zatem zbiór relacji podróży R jest opisany następująco: R={(a,b): a A n, b A m, m n}. Z założenia podróże w obrębie jednego rejonu eliminuje się.

18 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski w relacji (a,b) Niech x (a,b) oznacza liczbę pasażerów (w określonej jednostce czasu) która zgłasza zapotrzebowanie na przewóz w relacji (a,b) liczbę tą nazwiemy potokiem pasażerskim w relacji (a,b). Inaczej: x(a,b) jest to liczba pasażerów generowanych w rejonie komunikacyjnym a i pochłanianych przez rejon komunikacyjny b.

19 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Przydatne może być też określenie potoku pasażerów na danym łuku (odcinku) sieci. W grafie muszą być zdefiniowane drogi łączące rejony a i b, ponieważ najczęściej każdy potok relacyjny x (a,b) może zostać przeprowadzony przez sieć transportową różnymi drogami (połączeniami).

20 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Jeżeli D (a,b) = {d 1(a,b),, d p(a,b),, d P(a,b) } będzie zbiorem możliwych dróg przejścia przez graf (sieć transportową) z rejonu a do rejonu b to potok pasażerów w danej relacji może zostać rozłożony pomiędzy te drogi. Uwaga Rejony komunikacyjne mogą obejmować więcej niż 1 wierzchołków, które stanowiąźródło / ujście potoków pasażerów. Wybór wierzchołków rejonu początku (źródło) i końca (ujście) podróży cechuje się pewną wartością prawdopodobieństwa.

21 Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Jeżeli przez x dp(a,b) oznaczymy potok pasażerów, którzy chcą się przemieścić w relacji (a,b), podążających drogą (korzystających z połączenia) p, to wiadomo, że: Potok na łuku sieci (odcinku sieci transportowej) można wyrazić następująco: 2. Podstawowe pojęcia modelowania = = P p b a d b a p x x 1 ), ( ), ( = R b a b a d j i b a d b a d j i p p p x x ), ( ), ( ), ):(, ( ), ( ), (

22 3. Metoda wskaźnikowa 3 METODA WSKAŹNIKOWA

23 3. Metoda wskaźnikowa Metody prognozowania potoków pasażerskich METODA WSKAŹNIKOWA METODA KOMPLEKSOWA (UPROSZCZONA) - w ujęciu odcinkowym - np. podejście 4-etapowe - w ujęciu relacyjnym

24 3. Metoda wskaźnikowa Idea metody wskaźnikowej x i(a,b) = x 0(a,b) w i(a,b) gdzie: X 0(a,b) potok pasażerski w relacji (a,b) w okresie bazowym; x i(a,b) potok pasażerski w relacji (a,b) w i-tym okresie prognozy; w i wskaźnik wzrostu potoku pasażerskiego w relacji (a,b) w i-tym okresie w stosunku do okresu bazowego

25 3. Metoda wskaźnikowa Definicja obszaru prognoz i zakresu modelu - Określenie obszaru objętego przez prognozę, wyodrębnienie rejonów komunikacyjnych (ew. odcinków); - Określenie środków transportu branych pod uwagę w prognozie; - Określenie czynników wpływających na potok pasażerskich; - Określenie horyzontu czasowego i okresu prognozy

26 3. Metoda wskaźnikowa Zebranie danych wejściowych - Macierze podróży w ujęciu źródło cel (rejon początkowy i końcowy podróży) - Dane o wielkościach zdefiniowanych jako czynniki wpływające na potok oraz o związkach z wielkością potoków

27 3. Metoda wskaźnikowa Macierze źródło cel (popularna nazwa: Macierze O-D) - macierz kwadratowa, często symetryczna - w przypadku, jeżeli mamy N rejonów komunikacyjnych wymiary macierzy to NxN, a liczba rozważanych relacji podrózy to NxN-N - odrębne macierze możemy zebrać dla poszczególnych środków transportu, ale również dla poszczególnych motywacji podróży, w zależności od szczegółowości modelu

28 3. Metoda wskaźnikowa Macierze źródło cel dla stanu (okresu) bazowego X 0 = [x 0(a,b) ] NxN Macierz źródło cel dla i-tego okresu prognozy X i = [x i(a,b) ] NxN = [x 0(a,b) W i ] NxN Jeżeli mamy C czynników oddziałujących na wielkość potoku, to W i = w i1 w i2 w ic w ic Rozważając pojedynczy wskaźnik w ic = e c x i( a, b) c gdzie e c jest współczynnikiem określającym elastyczność potoku względem czynnika c

29 3. Metoda wskaźnikowa 3A AKTUALIZACJA PROGNOZ DLA MASTER PLANU

30 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Punkt wyjścia Macierze kolejowych potoków pasażerskich oraz towarowych (dla N=588 rejonów) dla poszczególnych segmentów przewozowych dla roku Pierwszy krok Sprowadzenie macierzy dla roku 2005 do nowego roku bazowego 2010 Problem Brak szczegółowych danych przewozowych (oprócz przewozów realizowanych przez PKP Intercity). Dostępne były jedynie dane ogólne, tj. całoroczne wielkości przewozów na całej sieci kolejowej.

31 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Problem II Nie istnieją żadne ogólnopolskie badania na temat przemieszczenia się ludności, dostępne są jedynie szczątkowe dane w wybranych regionach kraju (dostęp trudny, ze względu na różnych właścicieli tych modeli). Problem III Krótki czas i niskie nakłady nie pozwoliły na przeprowadzenie żadnych badań dotyczących podróży

32 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Macierze bazowe - transport kolejowy W celu sprowadzenia macierzy ze stanu 2005 do stanu 2010: - zmieniono liczbę rejonów z 588 na 590 (usunięto rejony wzdłuż zlikwidowanych linii, dodano nowe, przede wszystkim związane z obsługą lotnisk w aglomeracjach), - wyzerowano potoki dla relacji, które przestały być obsługiwane przez kolej - sprowadzono sumy elementów macierzy do wielkości rzeczywistych z roku 2010 poprzez proporcjonalne przemnożenie wszystkich elementów

33 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Fragment macierzy przewozów międzyregionalnych (N=590, 348 tys. relacji) Nr rejonu Nazwa rejonu ,8SZCZ,PORT CENTR, SZCZ,GUMIEŃCESZCZECIN GŁ, Szcz,Glinki Dolna Odra GRYFINO Świnoujście Międzyzdroje SZCZECIN DĄBIE 69 Kaliska 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, OLSZTYN GŁÓWNY 1568,373 0,000 0,000 16,107 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0, Olsztyn Zach, 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Olsztynek 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, CZERWONKA 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mrągowo 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KORSZE 63,254 0,000 0,000 0,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Skandawa 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KĘTRZYN 104,834 0,000 0,000 1,316 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0, SZCZYTNO 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Ruciane Nida 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Morąg 125,55 0,000 0,000 1,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pasłęk 43,764 0,000 0,000 0,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, BRANIEWO 2,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Orneta 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, EŁK 354,771 0,000 0,000 2,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, OLECKO 6,574 0,000 0,000 0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Grajewo 66,346 0,000 0,000 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pisz 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mikołajki 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Giżycko 131,059 0,000 0,000 1,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, SUWAŁKI 126,18 0,000 0,000 1,044 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0, Trakiszki 4,589 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Augustów 24,198 0,000 0,000 0,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KOSTRZYN 36,431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Chojna 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mieszkowice 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pyrzyce 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Macierze bazowe - Transport drogowy Macierze potoków drogowych uzyskano z modelu GDDKiA. Ponieważ model GDDKiA opierał się na pomiarach GPR 2005, istniała konieczność sprowadzenia do go stanu odpowiadającemu 2010 roku. Zastosowano metodę i wskaźniki wzrostu opracowane przez GDDKiA. Założenia opublikowane są na stronie GDDKiA:

35 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Transport drogowy Macierze potoków drogowych uzyskano z modelu GDDKiA. Ponieważ model GDDKiA opierał się na pomiarach GPR 2005, istniała konieczność sprowadzenia do go stanu odpowiadającemu 2010 roku. Zastosowano metodę i wskaźniki wzrostu opracowane przez GDDKiA. Założenia opublikowane są na stronie GDDKiA:

36 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Modele sieci transportowej Model sieci kolejowej zaktualizowany model sieci z pierwotnego Master Planu Model sieci drogowej model wykonany na zlecenie GDDKiA Przy podejściu wskaźnikowym (a więc uproszczonym) modele sieci transportowych, drogowej i kolejowej funkcjonują oddzielnie. Podobnie nie zachodzą bezpośrednie interakcje pomiędzy macierzami potoków drogowych i kolejowych.

37 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Ilustracja modelu sieci kolejowej i drogowej

38 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Czynniki wpływające na potoki pasażerskie - Rozwój gospodarczy określony zmianami produktu krajowego bruttto (PKB), poziom szczegółowości: województwo - Rozwój infrastruktury kolejowej określony poprzez zmiany czasu przejazdu poszczególnych typów pociągów Czynniki wpływające na potoki towarowe - Rozwój gospodarczy określony zmianami produktu krajowego bruttto (PKB), w odniesieniu do całej sieci

39 Macierze prognostyczne Elementy macierzy prognostycznych uzyskiwano ze wzoru: Czynnik rozwoju gospodarczego Czynnik rozwoju infrastruktury Czynnik demograficzny 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu ( ) ( ) = 1 2 ] [ ), 0( ), 0( ), 1( , 0, b a b a b a t b a ib ia b ib a ia ipkb b a b a i t t t e L L L L PKB PKB PKB PKB e x x Potok bazowy

40 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Ciekawostka ilość danych Na obliczenie prognoz dla 1 okresu i 1 scenariusza składa się: - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju gospodarczego - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju demograficznego - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju infrastruktury Każda o wymiarach 590x590, czyli posiadająca 348,1 tys. elementów W wyniku uzyskuje się macierz prognostyczną o tych samych wymiarach. Łączna liczba komórek (bez macierzy bazowej, nie licząc macierzy pomocnicznych) to 1,4 mln Dla 3 scenariuszy, 4 okresów prognozy (wraz z macierzą bazową) mamy nieco ponad 17 mln komórek

41 4. Metoda kompleksowa 4 METODA KOMPLEKSOWA

42 4. Metoda kompleksowa W podejściu kompleksowym, w przeciwieństwie do metody wskaźnikowej uwzględnione są bezpośrednie interakcje pomiędzy różnymi rodzajami transportu KLASYCZNE MODELOWANIE CZTEROETAPOWE 1. MODEL GENEROWANIA PODRÓŻY 2. MODEL DYSTRYBUCJI PODRÓŻY 3. MODEL PODZIAŁU MIĘDZYGAŁĘZIOWEGO 4. MODEL ROZŁOŻENIA NA SIEĆ TRANSPORTOWĄ (WYBORU DROGI) Zagadnienie omówione zostało podczas Seminarium IK w dniu r. na przykładzie modelu Trójmiasta, patrz:

43 4. Metoda kompleksowa 4A PROGNOZY DLA PLANU TRANSPORTOWEGO

44 4A. Prognozy dla planu transportowego Potrzeba opracowania prognoz dla przewozów międzywojewódzkich wynika z konieczności opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego podyktowanego przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym Zakres prognoz objął - Obszar całego kraju - Przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe - Transport kolejowy i drogowy

45 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - odcinki Baza: model Master Planu Sieć transportowa zdefiniowana w modelu składa się z odcinków zdefiniowanych poprzez następujące parametry: powiązanie z węzłami sieci, długość odcinka, dostępne systemy transportu, prędkość dopuszczalna, czas przejazdu.

46 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - odcinki W toku prac określono również inne wartości charakteryzujące poszczególne odcinki sieci, takie jak: liczba pociągów przejeżdżająca danych odcinkiem, potok pasażerów na danym odcinku, napełnienie pociągu na danym odcinku.

47 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - węzły Węzły sieci w modelu zostały opisane przez następujące parametry: istnienie przystanku lub stacji kolejowej w węźle sieci, rodzaje pociągów obsługiwane dany przystanek, domyślny czas postoju pociągu na stacji/przystanku, przyporządkowanie do rejonów komunikacyjnych. W trakcie dalszych prac zostały określone następujące charakterystyki węzłów: liczba połączeń w danym węźle sieci, potok podróżnych przechodzący przez dany węzeł (przystanek / stację).

48 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - wizualizacja

49 4A. Prognozy dla planu transportowego Rejony komunikacyjne Do analizy potoków pasażerskich przyjęto wybrane relacje międzywojewódzkie i międzynarodowe. Relacje te zostały określone przez wszystkie możliwe kombinacje pomiędzy 219 rejonami komunikacyjnymi punktami postojów handlowych (70% wszystkich punktów handlowych obsługiwanych przez pociągi międzywojewódzkie, w tym punkty graniczne). Dla wybranych relacji przewozu (niespełna 48 tysięcy) roczne potoki pasażerskie kształtują się na poziomie: 91,7% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami międzynarodowymi, 91,3% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami TLK, 99,5% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami IR i RE.

50 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierze te opracowano dla następujących systemów transportowych: macierz podróży pociągami TLK, macierz podróży pociągami IR, macierz podróży pociągami EIC, Ex i EC, macierz podróży dla autobusów, macierz podróży dla samolotów, macierz podróży dla samochodów osobowych.

51 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierz podróży dla pociągów TLK, EIC, Ex i EC uzyskano poprzez bezpośrednie przetworzenie danych uzyskanych od przewoźnika dotyczących sprzedaży biletów. Macierz podróży dla pociągów IR, wobec nie udostępnienia danych przez przewoźnika, uzyskano poprzez oszacowanie liczby podróżnych w poszczególnych relacjach podróży, przy warunku ograniczającym, jakim była ogólna liczba przewiezionych pasażerów.

52 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierze podróży dla autobusów i samolotów oszacowano na podstawie zebranych danych o ofercie przewozowej. W przypadku podróży lotniczych warunkami brzegowymi były dane portów lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa cywilnego. Macierz podróży dla samochodów osobowych uzyskano poprzez wydzielenie odpowiednich relacji z modelu krajowej sieci drogowej GDDKiA oraz korekcie, na podstawie współczynnika uzyskanego na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2010, ze stanu na rok 2005 do stanu na rok 2010.

53 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział potoków na motywacje podróży w roku bazowym Wyróżniono 4 motywacje podróży: - dom-praca (DP), - dom-nauka (DN), - dom-inne (DI), - służbowe (S) Podstawą do podziału ogólnych macierzy na macierze motywacyjne były: w przypadku pociągów: dane przewoźników oraz na podstawie badań własnych Instytutu Kolejnictwa, w przypadku autobusów: wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Kolejnictwa, w przypadku transportu lotniczego: założenie eksperckie, w przypadku samochodów osobowych: dane GDDKiA.

54 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży Model generowania podróży określa ogólną liczbę podróży rozpoczynających się kończących w danym rejonie komunikacyjnym. Proces określania właściwych funkcji składał się z następujących etapów: - Zebrania danych na temat liczby podróży wykonywanych w całym transporcie pasażerskim w poszczególnych motywacjach, - Zaproponowanie zmiennych objaśniających oraz zebranie danych na temat kształtowania się wartości tych zmiennych dla poszczególnych rejonów komunikacyjnych, - Analizy regresji jedno lub wielowymiarowej w celu ustalenia kształtu funkcji o najwyższej jakości, z punktu widzenia korelacji obydwu zmiennych oraz wartości współczynnika dopasowania R-kwadrat, - Końcowy wybór funkcji generowania podróży.

55 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży zmienne objaśniające Zmiennymi objaśniającymi funkcji generowania podróży były: dla motywacji DP liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających do pracy (dla roku bazowego wg GUS, dla lat prognozy korekta wg prognoz liczby ludności), dla motywacji DN liczba uczących się (według GUS liczby ludności w wieku szkolnym oraz wieku studenckim, pomnożone przez wskaźnik liczby studentów na osób w wieku lat), dla motywacji DI liczba ludności (wg GUS), dla motywacji S liczba aktywnych zawodowo (ludność w wieku 18-60/65 lat, według GUS).

56 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży Przyjęto następujące kształty funkcji dla poszczególnych motywacji podróży: Dla motywacji DP parabola, Dla motywacji DN wielomian 3 stopnia, Dla motywacji DI parabola, Dla motywacji S linia prosta. Jakość funkcji określona jest przez współczynnik R-kwadrat, który wynosi: Dla motywacji DP - 0,6826, Dla motywacji DN - 0,9176, Dla motywacji DI - 0,9011, Dla motywacji S - 0,9455.

57 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DP Liczba podróży DP Mobilność pracujących (pasażerowie wyjeżdżający + przyjeżdżający do pracy)

58 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DN Liczba podróży DN , , , , , ,00 Liczba uczących się

59 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DI Liczba podróży DI Ludność

60 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja S Liczba podróży DP Liczba aktywnych zawodowo (w wieku 18-60/65)

61 4A. Prognozy dla planu transportowego Model dystrybucji podróży Dystrybucję przestrzenną podróży określa funkcja rozkładu liczby podróży odległości w danej motywacji podróży, w zależności od pokonywanej odległości. Na potrzeby opracowania prognoz dla planu transportowego korzystano z rozkładów dyskretnych. Rozkład przestrzenny podróży określono na podstawie opracowanych wcześniej macierzy potoków pasażerskich oraz modelu sieci transportowej (uproszczenie).

62 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DP 40% 1,08% 1,88% 1,23% 0,93% 0,59% 0,85% 0,42% 1,52% 0,49% 0,50% 0,52% 0,48% 0,10% 0,08% 0,12% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 7,78% 13,10% 12,72% 20,58% 34,95% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Przedział odległości [km] Udział podróży [%]

63 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DN 0,24% 0,39% 2,46% 2,99% 3,14% 1,83% 1,32% 2,26% 0,58% 0,36% 0,11% 0,01% 0,00% 4,54% 6,79% 6,20% 5,51% 4,66% 5,46% 7,89% 7,37% 8,18% 5,00% 9,94% 12,75% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Udział podróży [%] Przedział odległości [km]

64 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DI 2,37% 3,95% 4,67% 6,65% 5,80% 3,94% 4,65% 4,07% 2,92% 4,75% 3,79% 2,70% 1,61% 0,96% 0,73% 1,25% 0,32% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 10,40% 10,01% 11,95% 12,36% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Przedział odległości [km] Udział podróży [%]

65 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja S 1,65% 0,86% 0,52% 0,54% 0,15% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 3,21% 5,68% 6,34% 6,41% 4,75% 5,75% 5,33% 5,05% 3,90% 5,36% 3,42% 7,80% 7,40% 7,66% 8,80% 9,33% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Udział podróży [%] Przedział odległości [km]

66 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Podział międzygałęziowy potoków pasażerskich jest wynikiem trzech etapów obliczeń Funkcje matematyczne określające podział podróży na poszczególne gałęzie transportu określono na podstawie przyjętych potoków pasażerskich dla roku bazowego. W ramach opracowania prognozy do planu transportowego, czas podróży został uznany jako czynnik mający najistotniejszy wpływ na wybór środka transportu przez pasażera.

67 4A. Prognozy dla planu transportowego Rysunek: Baptiste Calvet

68 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Na podstawie uzyskanych wartości czasu, na każdym z trzech etapów podziału międzygałęziowego analizę korelacji pomiędzy: ilorazem czasów podróży konkurencyjnymi środkami/systemami transportu oraz prawdopodobieństwem wyboru przez pasażera jednego z konkurencyjnych środków/systemów transportu. W etapie 1 - korelacja pomiędzy: - ilorazem czas podróży samochodem / śr. czas podróży transportem zbiorowym oraz - prawdopodobieństwem wyboru samochodu

69 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Etap 1 ( zbiorowy czy indywidualny ) 1,00 0,90 Prawdopodobieństwo wyboru PrT 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Iloraz TPrT/TPuT U PrT Pomiary 1 = 1 1+ exp(-5,0408 z + 6,9174) Kalibracja Opracowanie: Baptiste Calvet

70 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy W etapie 2 - korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży samolotem / czas podróży transportem zbiorowym nie uwzględniającym samolotu oraz prawdopodobieństwem wyboru samolotu (konkurencyjność pomiędzy transportem lotniczym i transportem zbiorowym lądowym) jak również korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży pociągiem / czas podróży autobusem oraz prawdopodobieństwem wyboru kolei

71 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy W etapie 3 - korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży pociągiem TLK lub IR / czas podróży pociągiem klasy Ex, EiC lub MN oraz prawdopodobieństwem wyboru pociągów TLK lub IR.

72 4A. Prognozy dla planu transportowego Rozkład potoków kolejowych na sieć kolejową Celem rozkładu potoków na sieć kolejową jest określenie obciążenia poszczególnych korytarzy transportowych (linii kolejowych) i m.in. jego odniesienie do liczby pociągów kursujących po tych liniach. Kryterium rozkładu (wyboru korytarza) jest minimalna wartość czasu podróży, na którą składa się: czas przejazdu pociągiem wraz z postojami handlowymi; czas oczekiwania na pierwszy środek transportu będący połową częstotliwości kursowania pojazdów w danym kierunku; czas oczekiwania na przesiadkę, równy połowie częstotliwości kursowania pojazdów w kierunku, w którym pasażer udaje się po przesiadce; dodatkowa kara za każdą przesiadkę wynosząca 5 minut.

73 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd Liczba pasażerów [mln/rok] Rok

74 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd 120 Liczba pasażerów transportu kolejowego [mln/rok] Rok Scenariusz A Scenariusz B Sscenariusz C

75 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd

76 5 Podsumowanie 5 PODSUMOWANIE

77 5 - Podsumowanie Modelowanie systemów transportowych jest procesem pracochłonnym, pozwala jednak na uzyskanie przesłanek mogących służyć jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji odnośnie systemu transportowego. Wykonywanie prognoz może wspomóc: - racjonalne kształtowanie polityki rozwoju infrastruktury transportowej danego obszaru - racjonalne kształtowanie polityki przewoźników w zakresie taboru i oferty przewozowej,

78 5 - Podsumowanie Istotne jest zachowanie równowagi: PRACOCHŁONNOŚĆ SZCZEGÓŁOWOŚĆ CEL CZAS I ŚRODKI

79 5 - Podsumowanie DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Mgr inż. Szymon Klemba

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock CPV: 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze,

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r.

ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r. ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Prognozy przewozów dla ŁWK 2A. Obciążenie ruchowe linii ŁWK 3. Zdolność przepustowa

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu NAZWA I ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014

Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 Artykuły 35 Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 Iwona WRÓBEL 1 Streszczenie W artykule oceniono stopień spełnienia zapisów Planu Transportowego

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego Listopad

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 12 grudnia 2012 r. W latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe.

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. 1 Zagadnienie transportowe zostało sformułowane w 1941 przez F.L.Hitchcocka. Metoda rozwiązania tego zagadnienia zwana algorytmem transportowymópracowana

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna"

Studium wykonalności Szczecińska Kolej Metropolitalna Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna" Umowa nr 6/67/MOF2/SSOM/214 na wykonanie opracowania Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje systemu transportu publicznego na obszarze

Bardziej szczegółowo

Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej

Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej Andrzej TORUŃ Seminarium Naukowo Techniczne Instytutu Kolejnictwa (04.06.2013) 1 1 W poprzednim

Bardziej szczegółowo

Marcin Ryndziewicz* I. Wstęp

Marcin Ryndziewicz* I. Wstęp 90 * Ocena wybranych zapisów wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod względem możliwości skutecznego kształtowania oferty przewozowej w transporcie kolejowym Spis

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca dodatkowe warunki obowiązujące na PKP (SCIC-NRT/PKP)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury

Kostrzyn nad Odrą r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA PRZYKŁADZIE TRANSGRANICZNYCH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Politechnika Poznańska Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Joanna Józefowska POZNAŃ 2010/11 Spis treści Rozdział 1. Metoda programowania dynamicznego........... 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja w oparciu o metrykę budowaną poprzez dystrybuanty empiryczne na przestrzeni wzorców uczących

Klasyfikacja w oparciu o metrykę budowaną poprzez dystrybuanty empiryczne na przestrzeni wzorców uczących Klasyfikacja w oparciu o metrykę budowaną poprzez dystrybuanty empiryczne na przestrzeni wzorców uczących Cezary Dendek Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW Plan prezentacji Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie 2013 Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie wykonane w ramach projektu: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel badania 2 Uzyskanie informacji o obecnych zachowaniach

Bardziej szczegółowo

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Piotr Malepszak, PKP PLK S.A. Gdańsk, TRAKO, wrzesień 2013 r. Umowa na Studium Wykonalności 16 września 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku Zbigniew Szafrański Dlaczego kolej na symulatory? Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Długość linii kolejowych w UE = ok. 216 tys. km, Udział w transporcie ogółem (w % tkm) = ok. 17,8%, Przewozy ładunków= ok. 457 mld tkm/rok, Kraje o największym udziale

Bardziej szczegółowo

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego 1. Wstęp Przedmiotem opracowania są zasady prognozowania ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Konieczność aktualizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów Rozkład jazdy pociągów w Wielkopolsce Ważny od 11.12.11 W segmencie przewozów REGIO W rozkładzie jazdy 2011/2012 zaplanowane jest uruchomienie 456 pociągów REGIO w ciągu doby na terenie Wielkopolski. Oferta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015 Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim 24 czerwca 2015 Podejście przyjęte do opracowania Programu 2 Podejście kompleksowe uwzględniające popyt, podaż, decyzje inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD M.ST.WARSZAWA PL. DEFILAD 1 00-901 WARSZAWA Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Społeczny projekt Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015 układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Podstawowe problemy Niskie prędkości podróży zwłaszcza drzwi w drzwi Niekomfortowe przesiadki Wewnętrzna konkurencja

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Transport publiczny Integracja transportu miejskiego Dr inż. Marcin Kiciński Marcin.Kicinski@put.poznan.pl Agenda 1. Wprowadzenie 2. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ zał. nr do Uchwały nr Rady Gminy Rędziny z dnia 29..216 r ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ KATOWICE RĘDZIN, MARZEC 216 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii Oliver Morel Wrocław, 21 września 2013 r. Treść 1. Wstęp 1.1 Wskaźniki ogólne 1.2 Struktura sieci kolejowej 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja rozkładów jazdy i taryf jako klucz do sukcesu węzłów przesiadkowych Paweł Rydzyński

Synchronizacja rozkładów jazdy i taryf jako klucz do sukcesu węzłów przesiadkowych Paweł Rydzyński Synchronizacja rozkładów jazdy i taryf jako klucz do sukcesu węzłów przesiadkowych Paweł Rydzyński Zespół Doradców Gospodarczych TOR Dyrektor ds. projektów transportowych Wzrost mobilności Polaków a oferta

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Dr inż. Jeremi Rychlewski Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska Dr Radosław Bul Dr Jędrzej Gadziński Dr Tomasz Kossowski Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska coraz nowocześniejsza

Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska jest jednym z największych i najpiękniejszych regionów w Polsce. W trosce o wysoką jakość życia mieszkańców od kilkunastu już lat wykorzystuje środki unijne,

Bardziej szczegółowo

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji Zbigniew Szafrański Przesłanki do strategii rozwoju systemu szkolenia maszynistów z wykorzystaniem symulatorów

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo