Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa"

Transkrypt

1 Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, r.

2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Podstawowe pojęcia modelowania 3 Metoda wskaźnikowa 3A Aktualizacja prognoz dla Master Planu 4 Metoda kompleksowa 4A Prognozy dla planu transportowego 5 Podsumowanie

3 1 - Wstęp 1 WSTĘP

4 1. Wstęp Prognoza, prognozowanie - przewidywanie czegoś, oparte na określonych danych, obliczeniach - przewidywanie liczby pasażerów oparte na obliczeniach wykonywanych przy pomocy modeli matematycznych, zasilanych przez odpowiednie dane wejściowe

5 1. Wstęp Model - odwzorowanie fragmentu rzeczywistości Model stanowi efekt procesu modelowania, na który składają się: - wybór obiektu i celu badań (identyfikacja) - konstruowanie modelu (kształtowanie, kalibracja) - weryfikacja modelu (eksperymentowanie) W modelowaniu potoków pasażerskich wykorzystuje się modele systemów transportowych.

6 1. Wstęp

7 1. Wstęp Wykorzystanie modelu MODEL Dane wejściowe Wynik f(x) Obliczenia Wykorzystanie wyniku (Wnioski, decyzje)

8 1. Wstęp Podział modeli matematycznych Uwzględnienie zmienności parametrów w czasie: - modele statyczne i dynamiczne Pewność parametrów modelu - modele deterministyczne i stochastyczne Postać funkcji zawierających zmienne modelu - modele liniowe i nieliniowe

9 2. Podstawowe pojęcia modelowania 2 PODSTAWOWE POJĘCIA MODELOWANIA POTOKÓW PASAŻERSKICH

10 2. Podstawowe pojęcia modelowania System transportowy INFRASTRUKTURA LUDZIE ZASADY OTOCZENIE TABOR

11 2. Podstawowe pojęcia modelowania Sieć transportowa formalnie to trójka zbiorów S=<G,FW,FL> G graf opisujący strukturę sieci transportowej, FW - zbiór funkcji opisujących charakterystyki wierzchołków struktury sieci transportowej, FL zbiór funkcji opisujących charakterystyki odcinków tej sieci (ściśle: łuków sieci).

12 2. Podstawowe pojęcia modelowania Graf struktury sieci Graf G stanowi dwójka uporządkowanych zbiorów W wierzchołków tego grafu i L łuków grafu: G=<W,L>, gdzie: W = {1, 2,, w,, N}, L = {(i,j): (i,j) WxW, i j}.

13 2. Podstawowe pojęcia modelowania Graf struktury sieci Wierzchołki grafu G opisują węzły sieci transportowej i w prognozowaniu przewozów kolejowych mogąodpowiadać poszczególnym posterunkom ruchu bądź punktom ekspedycyjnym (infrastruktura punktowa). Z kolei łuki grafu G opisują połączenia między poszczególnymi wierzchołkami, co może odpowiadać przykładowo szlakom bądź odcinkom linii kolejowych (infrastruktura liniowa).

14 2. Podstawowe pojęcia modelowania Charakterystyki struktury Funkcje opisane na wierzchołkach mogą określać charakterystyki posterunku ruchu (np. przelotowość), punktu ekspedycyjnego (np. maksymalna liczba obsłużonych pasażerów) lub rejonu komunikacyjnego (np. liczba mieszkańców). Funkcje opisane na łukach mogą określać charakterystyki fragmentu linii kolejowej takie jak czas przejazdu, czy zdolność przepustowa. Łuki w grafie nie muszą oznaczać tylko połączeń kolejowych.

15 2. Podstawowe pojęcia modelowania Rejon komunikacyjny (transportowy) wyodrębnione dla potrzeb modelowania potoków ruchu - części analizowanego obszaru (rejony wewnętrzne) - powiązania obszaru z otoczeniem (rejony zewnętrzne) w taki sposób, aby: - dla każdej analizowanej relacji podróży przypisać można było odpowiednie numery rejonu komunikacyjnego, - każdemu rejonowi komunikacyjnemu można było w.modelu przypisać węzły sieci transportowej (węzły początku i końca podróży).

16 2. Podstawowe pojęcia modelowania Formalnie rejon komunikacyjny jest podzbiorem A n zbioru wierzchołków (węzłów sieci) W: A W Jest oczywiste, że: A W A, A W i n 1 = { A,..., j 1 A 1... A n A A n 2,..., = A... N A } N = W

17 2. Podstawowe pojęcia modelowania Relacja podróży (przemieszczenia) Relacją r podróży nazywamy parę (a,b), gdzie a oznacza wierzchołek początkowy miejsce początku podróży, natomiast b wierzchołek końcowy miejsce końca podróży. Zatem zbiór relacji podróży R jest opisany następująco: R={(a,b): a A n, b A m, m n}. Z założenia podróże w obrębie jednego rejonu eliminuje się.

18 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski w relacji (a,b) Niech x (a,b) oznacza liczbę pasażerów (w określonej jednostce czasu) która zgłasza zapotrzebowanie na przewóz w relacji (a,b) liczbę tą nazwiemy potokiem pasażerskim w relacji (a,b). Inaczej: x(a,b) jest to liczba pasażerów generowanych w rejonie komunikacyjnym a i pochłanianych przez rejon komunikacyjny b.

19 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Przydatne może być też określenie potoku pasażerów na danym łuku (odcinku) sieci. W grafie muszą być zdefiniowane drogi łączące rejony a i b, ponieważ najczęściej każdy potok relacyjny x (a,b) może zostać przeprowadzony przez sieć transportową różnymi drogami (połączeniami).

20 2. Podstawowe pojęcia modelowania Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Jeżeli D (a,b) = {d 1(a,b),, d p(a,b),, d P(a,b) } będzie zbiorem możliwych dróg przejścia przez graf (sieć transportową) z rejonu a do rejonu b to potok pasażerów w danej relacji może zostać rozłożony pomiędzy te drogi. Uwaga Rejony komunikacyjne mogą obejmować więcej niż 1 wierzchołków, które stanowiąźródło / ujście potoków pasażerów. Wybór wierzchołków rejonu początku (źródło) i końca (ujście) podróży cechuje się pewną wartością prawdopodobieństwa.

21 Potok pasażerski na łuku (odcinku) sieci Jeżeli przez x dp(a,b) oznaczymy potok pasażerów, którzy chcą się przemieścić w relacji (a,b), podążających drogą (korzystających z połączenia) p, to wiadomo, że: Potok na łuku sieci (odcinku sieci transportowej) można wyrazić następująco: 2. Podstawowe pojęcia modelowania = = P p b a d b a p x x 1 ), ( ), ( = R b a b a d j i b a d b a d j i p p p x x ), ( ), ( ), ):(, ( ), ( ), (

22 3. Metoda wskaźnikowa 3 METODA WSKAŹNIKOWA

23 3. Metoda wskaźnikowa Metody prognozowania potoków pasażerskich METODA WSKAŹNIKOWA METODA KOMPLEKSOWA (UPROSZCZONA) - w ujęciu odcinkowym - np. podejście 4-etapowe - w ujęciu relacyjnym

24 3. Metoda wskaźnikowa Idea metody wskaźnikowej x i(a,b) = x 0(a,b) w i(a,b) gdzie: X 0(a,b) potok pasażerski w relacji (a,b) w okresie bazowym; x i(a,b) potok pasażerski w relacji (a,b) w i-tym okresie prognozy; w i wskaźnik wzrostu potoku pasażerskiego w relacji (a,b) w i-tym okresie w stosunku do okresu bazowego

25 3. Metoda wskaźnikowa Definicja obszaru prognoz i zakresu modelu - Określenie obszaru objętego przez prognozę, wyodrębnienie rejonów komunikacyjnych (ew. odcinków); - Określenie środków transportu branych pod uwagę w prognozie; - Określenie czynników wpływających na potok pasażerskich; - Określenie horyzontu czasowego i okresu prognozy

26 3. Metoda wskaźnikowa Zebranie danych wejściowych - Macierze podróży w ujęciu źródło cel (rejon początkowy i końcowy podróży) - Dane o wielkościach zdefiniowanych jako czynniki wpływające na potok oraz o związkach z wielkością potoków

27 3. Metoda wskaźnikowa Macierze źródło cel (popularna nazwa: Macierze O-D) - macierz kwadratowa, często symetryczna - w przypadku, jeżeli mamy N rejonów komunikacyjnych wymiary macierzy to NxN, a liczba rozważanych relacji podrózy to NxN-N - odrębne macierze możemy zebrać dla poszczególnych środków transportu, ale również dla poszczególnych motywacji podróży, w zależności od szczegółowości modelu

28 3. Metoda wskaźnikowa Macierze źródło cel dla stanu (okresu) bazowego X 0 = [x 0(a,b) ] NxN Macierz źródło cel dla i-tego okresu prognozy X i = [x i(a,b) ] NxN = [x 0(a,b) W i ] NxN Jeżeli mamy C czynników oddziałujących na wielkość potoku, to W i = w i1 w i2 w ic w ic Rozważając pojedynczy wskaźnik w ic = e c x i( a, b) c gdzie e c jest współczynnikiem określającym elastyczność potoku względem czynnika c

29 3. Metoda wskaźnikowa 3A AKTUALIZACJA PROGNOZ DLA MASTER PLANU

30 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Punkt wyjścia Macierze kolejowych potoków pasażerskich oraz towarowych (dla N=588 rejonów) dla poszczególnych segmentów przewozowych dla roku Pierwszy krok Sprowadzenie macierzy dla roku 2005 do nowego roku bazowego 2010 Problem Brak szczegółowych danych przewozowych (oprócz przewozów realizowanych przez PKP Intercity). Dostępne były jedynie dane ogólne, tj. całoroczne wielkości przewozów na całej sieci kolejowej.

31 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Problem II Nie istnieją żadne ogólnopolskie badania na temat przemieszczenia się ludności, dostępne są jedynie szczątkowe dane w wybranych regionach kraju (dostęp trudny, ze względu na różnych właścicieli tych modeli). Problem III Krótki czas i niskie nakłady nie pozwoliły na przeprowadzenie żadnych badań dotyczących podróży

32 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Macierze bazowe - transport kolejowy W celu sprowadzenia macierzy ze stanu 2005 do stanu 2010: - zmieniono liczbę rejonów z 588 na 590 (usunięto rejony wzdłuż zlikwidowanych linii, dodano nowe, przede wszystkim związane z obsługą lotnisk w aglomeracjach), - wyzerowano potoki dla relacji, które przestały być obsługiwane przez kolej - sprowadzono sumy elementów macierzy do wielkości rzeczywistych z roku 2010 poprzez proporcjonalne przemnożenie wszystkich elementów

33 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Fragment macierzy przewozów międzyregionalnych (N=590, 348 tys. relacji) Nr rejonu Nazwa rejonu ,8SZCZ,PORT CENTR, SZCZ,GUMIEŃCESZCZECIN GŁ, Szcz,Glinki Dolna Odra GRYFINO Świnoujście Międzyzdroje SZCZECIN DĄBIE 69 Kaliska 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, OLSZTYN GŁÓWNY 1568,373 0,000 0,000 16,107 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0, Olsztyn Zach, 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Olsztynek 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, CZERWONKA 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mrągowo 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KORSZE 63,254 0,000 0,000 0,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Skandawa 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KĘTRZYN 104,834 0,000 0,000 1,316 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0, SZCZYTNO 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Ruciane Nida 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Morąg 125,55 0,000 0,000 1,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pasłęk 43,764 0,000 0,000 0,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, BRANIEWO 2,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Orneta 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, EŁK 354,771 0,000 0,000 2,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, OLECKO 6,574 0,000 0,000 0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Grajewo 66,346 0,000 0,000 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pisz 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mikołajki 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Giżycko 131,059 0,000 0,000 1,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, SUWAŁKI 126,18 0,000 0,000 1,044 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0, Trakiszki 4,589 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Augustów 24,198 0,000 0,000 0,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, KOSTRZYN 36,431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Chojna 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mieszkowice 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Pyrzyce 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Macierze bazowe - Transport drogowy Macierze potoków drogowych uzyskano z modelu GDDKiA. Ponieważ model GDDKiA opierał się na pomiarach GPR 2005, istniała konieczność sprowadzenia do go stanu odpowiadającemu 2010 roku. Zastosowano metodę i wskaźniki wzrostu opracowane przez GDDKiA. Założenia opublikowane są na stronie GDDKiA:

35 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Transport drogowy Macierze potoków drogowych uzyskano z modelu GDDKiA. Ponieważ model GDDKiA opierał się na pomiarach GPR 2005, istniała konieczność sprowadzenia do go stanu odpowiadającemu 2010 roku. Zastosowano metodę i wskaźniki wzrostu opracowane przez GDDKiA. Założenia opublikowane są na stronie GDDKiA:

36 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Modele sieci transportowej Model sieci kolejowej zaktualizowany model sieci z pierwotnego Master Planu Model sieci drogowej model wykonany na zlecenie GDDKiA Przy podejściu wskaźnikowym (a więc uproszczonym) modele sieci transportowych, drogowej i kolejowej funkcjonują oddzielnie. Podobnie nie zachodzą bezpośrednie interakcje pomiędzy macierzami potoków drogowych i kolejowych.

37 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Ilustracja modelu sieci kolejowej i drogowej

38 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Czynniki wpływające na potoki pasażerskie - Rozwój gospodarczy określony zmianami produktu krajowego bruttto (PKB), poziom szczegółowości: województwo - Rozwój infrastruktury kolejowej określony poprzez zmiany czasu przejazdu poszczególnych typów pociągów Czynniki wpływające na potoki towarowe - Rozwój gospodarczy określony zmianami produktu krajowego bruttto (PKB), w odniesieniu do całej sieci

39 Macierze prognostyczne Elementy macierzy prognostycznych uzyskiwano ze wzoru: Czynnik rozwoju gospodarczego Czynnik rozwoju infrastruktury Czynnik demograficzny 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu ( ) ( ) = 1 2 ] [ ), 0( ), 0( ), 1( , 0, b a b a b a t b a ib ia b ib a ia ipkb b a b a i t t t e L L L L PKB PKB PKB PKB e x x Potok bazowy

40 3A. Aktualizacja prognoz dla Master Planu Ciekawostka ilość danych Na obliczenie prognoz dla 1 okresu i 1 scenariusza składa się: - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju gospodarczego - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju demograficznego - Macierz wskaźników wzrostu z tytułu rozwoju infrastruktury Każda o wymiarach 590x590, czyli posiadająca 348,1 tys. elementów W wyniku uzyskuje się macierz prognostyczną o tych samych wymiarach. Łączna liczba komórek (bez macierzy bazowej, nie licząc macierzy pomocnicznych) to 1,4 mln Dla 3 scenariuszy, 4 okresów prognozy (wraz z macierzą bazową) mamy nieco ponad 17 mln komórek

41 4. Metoda kompleksowa 4 METODA KOMPLEKSOWA

42 4. Metoda kompleksowa W podejściu kompleksowym, w przeciwieństwie do metody wskaźnikowej uwzględnione są bezpośrednie interakcje pomiędzy różnymi rodzajami transportu KLASYCZNE MODELOWANIE CZTEROETAPOWE 1. MODEL GENEROWANIA PODRÓŻY 2. MODEL DYSTRYBUCJI PODRÓŻY 3. MODEL PODZIAŁU MIĘDZYGAŁĘZIOWEGO 4. MODEL ROZŁOŻENIA NA SIEĆ TRANSPORTOWĄ (WYBORU DROGI) Zagadnienie omówione zostało podczas Seminarium IK w dniu r. na przykładzie modelu Trójmiasta, patrz:

43 4. Metoda kompleksowa 4A PROGNOZY DLA PLANU TRANSPORTOWEGO

44 4A. Prognozy dla planu transportowego Potrzeba opracowania prognoz dla przewozów międzywojewódzkich wynika z konieczności opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego podyktowanego przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym Zakres prognoz objął - Obszar całego kraju - Przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe - Transport kolejowy i drogowy

45 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - odcinki Baza: model Master Planu Sieć transportowa zdefiniowana w modelu składa się z odcinków zdefiniowanych poprzez następujące parametry: powiązanie z węzłami sieci, długość odcinka, dostępne systemy transportu, prędkość dopuszczalna, czas przejazdu.

46 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - odcinki W toku prac określono również inne wartości charakteryzujące poszczególne odcinki sieci, takie jak: liczba pociągów przejeżdżająca danych odcinkiem, potok pasażerów na danym odcinku, napełnienie pociągu na danym odcinku.

47 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - węzły Węzły sieci w modelu zostały opisane przez następujące parametry: istnienie przystanku lub stacji kolejowej w węźle sieci, rodzaje pociągów obsługiwane dany przystanek, domyślny czas postoju pociągu na stacji/przystanku, przyporządkowanie do rejonów komunikacyjnych. W trakcie dalszych prac zostały określone następujące charakterystyki węzłów: liczba połączeń w danym węźle sieci, potok podróżnych przechodzący przez dany węzeł (przystanek / stację).

48 4A. Prognozy dla planu transportowego Model sieci - wizualizacja

49 4A. Prognozy dla planu transportowego Rejony komunikacyjne Do analizy potoków pasażerskich przyjęto wybrane relacje międzywojewódzkie i międzynarodowe. Relacje te zostały określone przez wszystkie możliwe kombinacje pomiędzy 219 rejonami komunikacyjnymi punktami postojów handlowych (70% wszystkich punktów handlowych obsługiwanych przez pociągi międzywojewódzkie, w tym punkty graniczne). Dla wybranych relacji przewozu (niespełna 48 tysięcy) roczne potoki pasażerskie kształtują się na poziomie: 91,7% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami międzynarodowymi, 91,3% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami TLK, 99,5% ogólnej liczby pasażerów podróżujących pociągami IR i RE.

50 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierze te opracowano dla następujących systemów transportowych: macierz podróży pociągami TLK, macierz podróży pociągami IR, macierz podróży pociągami EIC, Ex i EC, macierz podróży dla autobusów, macierz podróży dla samolotów, macierz podróży dla samochodów osobowych.

51 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierz podróży dla pociągów TLK, EIC, Ex i EC uzyskano poprzez bezpośrednie przetworzenie danych uzyskanych od przewoźnika dotyczących sprzedaży biletów. Macierz podróży dla pociągów IR, wobec nie udostępnienia danych przez przewoźnika, uzyskano poprzez oszacowanie liczby podróżnych w poszczególnych relacjach podróży, przy warunku ograniczającym, jakim była ogólna liczba przewiezionych pasażerów.

52 4A. Prognozy dla planu transportowego Macierze potoków dla roku bazowego Macierze podróży dla autobusów i samolotów oszacowano na podstawie zebranych danych o ofercie przewozowej. W przypadku podróży lotniczych warunkami brzegowymi były dane portów lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa cywilnego. Macierz podróży dla samochodów osobowych uzyskano poprzez wydzielenie odpowiednich relacji z modelu krajowej sieci drogowej GDDKiA oraz korekcie, na podstawie współczynnika uzyskanego na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2010, ze stanu na rok 2005 do stanu na rok 2010.

53 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział potoków na motywacje podróży w roku bazowym Wyróżniono 4 motywacje podróży: - dom-praca (DP), - dom-nauka (DN), - dom-inne (DI), - służbowe (S) Podstawą do podziału ogólnych macierzy na macierze motywacyjne były: w przypadku pociągów: dane przewoźników oraz na podstawie badań własnych Instytutu Kolejnictwa, w przypadku autobusów: wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Kolejnictwa, w przypadku transportu lotniczego: założenie eksperckie, w przypadku samochodów osobowych: dane GDDKiA.

54 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży Model generowania podróży określa ogólną liczbę podróży rozpoczynających się kończących w danym rejonie komunikacyjnym. Proces określania właściwych funkcji składał się z następujących etapów: - Zebrania danych na temat liczby podróży wykonywanych w całym transporcie pasażerskim w poszczególnych motywacjach, - Zaproponowanie zmiennych objaśniających oraz zebranie danych na temat kształtowania się wartości tych zmiennych dla poszczególnych rejonów komunikacyjnych, - Analizy regresji jedno lub wielowymiarowej w celu ustalenia kształtu funkcji o najwyższej jakości, z punktu widzenia korelacji obydwu zmiennych oraz wartości współczynnika dopasowania R-kwadrat, - Końcowy wybór funkcji generowania podróży.

55 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży zmienne objaśniające Zmiennymi objaśniającymi funkcji generowania podróży były: dla motywacji DP liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających do pracy (dla roku bazowego wg GUS, dla lat prognozy korekta wg prognoz liczby ludności), dla motywacji DN liczba uczących się (według GUS liczby ludności w wieku szkolnym oraz wieku studenckim, pomnożone przez wskaźnik liczby studentów na osób w wieku lat), dla motywacji DI liczba ludności (wg GUS), dla motywacji S liczba aktywnych zawodowo (ludność w wieku 18-60/65 lat, według GUS).

56 4A. Prognozy dla planu transportowego Model generowania podróży Przyjęto następujące kształty funkcji dla poszczególnych motywacji podróży: Dla motywacji DP parabola, Dla motywacji DN wielomian 3 stopnia, Dla motywacji DI parabola, Dla motywacji S linia prosta. Jakość funkcji określona jest przez współczynnik R-kwadrat, który wynosi: Dla motywacji DP - 0,6826, Dla motywacji DN - 0,9176, Dla motywacji DI - 0,9011, Dla motywacji S - 0,9455.

57 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DP Liczba podróży DP Mobilność pracujących (pasażerowie wyjeżdżający + przyjeżdżający do pracy)

58 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DN Liczba podróży DN , , , , , ,00 Liczba uczących się

59 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja DI Liczba podróży DI Ludność

60 4A. Prognozy dla planu transportowego Funkcja generowania podróży motywacja S Liczba podróży DP Liczba aktywnych zawodowo (w wieku 18-60/65)

61 4A. Prognozy dla planu transportowego Model dystrybucji podróży Dystrybucję przestrzenną podróży określa funkcja rozkładu liczby podróży odległości w danej motywacji podróży, w zależności od pokonywanej odległości. Na potrzeby opracowania prognoz dla planu transportowego korzystano z rozkładów dyskretnych. Rozkład przestrzenny podróży określono na podstawie opracowanych wcześniej macierzy potoków pasażerskich oraz modelu sieci transportowej (uproszczenie).

62 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DP 40% 1,08% 1,88% 1,23% 0,93% 0,59% 0,85% 0,42% 1,52% 0,49% 0,50% 0,52% 0,48% 0,10% 0,08% 0,12% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 7,78% 13,10% 12,72% 20,58% 34,95% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Przedział odległości [km] Udział podróży [%]

63 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DN 0,24% 0,39% 2,46% 2,99% 3,14% 1,83% 1,32% 2,26% 0,58% 0,36% 0,11% 0,01% 0,00% 4,54% 6,79% 6,20% 5,51% 4,66% 5,46% 7,89% 7,37% 8,18% 5,00% 9,94% 12,75% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Udział podróży [%] Przedział odległości [km]

64 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja DI 2,37% 3,95% 4,67% 6,65% 5,80% 3,94% 4,65% 4,07% 2,92% 4,75% 3,79% 2,70% 1,61% 0,96% 0,73% 1,25% 0,32% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 10,40% 10,01% 11,95% 12,36% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Przedział odległości [km] Udział podróży [%]

65 4A. Prognozy dla planu transportowego Dystrybucja podróży motywacja S 1,65% 0,86% 0,52% 0,54% 0,15% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 3,21% 5,68% 6,34% 6,41% 4,75% 5,75% 5,33% 5,05% 3,90% 5,36% 3,42% 7,80% 7,40% 7,66% 8,80% 9,33% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% <0,10) <10,20) <20,30) <30,40) <40,50) <50,60) <60,80) <80,100) <100,120) <120,140) <140,160) <160,180) <180,200) <200,250) <250,300) <300,350) <350,400) <400,450) <450,500) <500,600) <600,700) <700,800) <800,900) <900,1000) <1000,...) Udział podróży [%] Przedział odległości [km]

66 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Podział międzygałęziowy potoków pasażerskich jest wynikiem trzech etapów obliczeń Funkcje matematyczne określające podział podróży na poszczególne gałęzie transportu określono na podstawie przyjętych potoków pasażerskich dla roku bazowego. W ramach opracowania prognozy do planu transportowego, czas podróży został uznany jako czynnik mający najistotniejszy wpływ na wybór środka transportu przez pasażera.

67 4A. Prognozy dla planu transportowego Rysunek: Baptiste Calvet

68 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Na podstawie uzyskanych wartości czasu, na każdym z trzech etapów podziału międzygałęziowego analizę korelacji pomiędzy: ilorazem czasów podróży konkurencyjnymi środkami/systemami transportu oraz prawdopodobieństwem wyboru przez pasażera jednego z konkurencyjnych środków/systemów transportu. W etapie 1 - korelacja pomiędzy: - ilorazem czas podróży samochodem / śr. czas podróży transportem zbiorowym oraz - prawdopodobieństwem wyboru samochodu

69 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy Etap 1 ( zbiorowy czy indywidualny ) 1,00 0,90 Prawdopodobieństwo wyboru PrT 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Iloraz TPrT/TPuT U PrT Pomiary 1 = 1 1+ exp(-5,0408 z + 6,9174) Kalibracja Opracowanie: Baptiste Calvet

70 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy W etapie 2 - korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży samolotem / czas podróży transportem zbiorowym nie uwzględniającym samolotu oraz prawdopodobieństwem wyboru samolotu (konkurencyjność pomiędzy transportem lotniczym i transportem zbiorowym lądowym) jak również korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży pociągiem / czas podróży autobusem oraz prawdopodobieństwem wyboru kolei

71 4A. Prognozy dla planu transportowego Podział międzygałęziowy W etapie 3 - korelacja pomiędzy: ilorazem czas podróży pociągiem TLK lub IR / czas podróży pociągiem klasy Ex, EiC lub MN oraz prawdopodobieństwem wyboru pociągów TLK lub IR.

72 4A. Prognozy dla planu transportowego Rozkład potoków kolejowych na sieć kolejową Celem rozkładu potoków na sieć kolejową jest określenie obciążenia poszczególnych korytarzy transportowych (linii kolejowych) i m.in. jego odniesienie do liczby pociągów kursujących po tych liniach. Kryterium rozkładu (wyboru korytarza) jest minimalna wartość czasu podróży, na którą składa się: czas przejazdu pociągiem wraz z postojami handlowymi; czas oczekiwania na pierwszy środek transportu będący połową częstotliwości kursowania pojazdów w danym kierunku; czas oczekiwania na przesiadkę, równy połowie częstotliwości kursowania pojazdów w kierunku, w którym pasażer udaje się po przesiadce; dodatkowa kara za każdą przesiadkę wynosząca 5 minut.

73 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd Liczba pasażerów [mln/rok] Rok

74 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd 120 Liczba pasażerów transportu kolejowego [mln/rok] Rok Scenariusz A Scenariusz B Sscenariusz C

75 4A. Prognozy dla planu transportowego Wyniki przegląd

76 5 Podsumowanie 5 PODSUMOWANIE

77 5 - Podsumowanie Modelowanie systemów transportowych jest procesem pracochłonnym, pozwala jednak na uzyskanie przesłanek mogących służyć jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji odnośnie systemu transportowego. Wykonywanie prognoz może wspomóc: - racjonalne kształtowanie polityki rozwoju infrastruktury transportowej danego obszaru - racjonalne kształtowanie polityki przewoźników w zakresie taboru i oferty przewozowej,

78 5 - Podsumowanie Istotne jest zachowanie równowagi: PRACOCHŁONNOŚĆ SZCZEGÓŁOWOŚĆ CEL CZAS I ŚRODKI

79 5 - Podsumowanie DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Mgr inż. Szymon Klemba

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego TRANSPORT PUBLICZNY Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego Źródło: Bieńczak M., 2015 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 1 METODYKA ZAŁOśENIA Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola kolei samorządowych w nowoczesnym systemie transportowym. dr inż. Andrzej Żurkowski

Miejsce i rola kolei samorządowych w nowoczesnym systemie transportowym. dr inż. Andrzej Żurkowski Miejsce i rola kolei samorządowych w nowoczesnym systemie transportowym dr inż. Andrzej Żurkowski Agenda TRZY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jaki jest nowoczesny system transportowy? Jaka powinna być rola transportu

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane ZAŁĄCZNIK NR 4 Model ruchu z prognozami metodologia

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy. Warszawa, r.

Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy. Warszawa, r. Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy Warszawa, 11.04.2017 r. Plan seminarium 1. Kształtowanie stabilnej oferty przewozowej Krajowy zintegrowany rozkład jazdy pociągów 2. Ocena skomunikowań

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego Grzegorz Sapoń, Wiesław Starowicz Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r.

ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r. ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Prognozy przewozów dla ŁWK 2A. Obciążenie ruchowe linii ŁWK 3. Zdolność przepustowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock CPV: 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze,

Bardziej szczegółowo

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu NAZWA I ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 8.12.2015r. SPIS TREŚCI 1 Podstawa rozważań

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Poznań, dnia 23 kwietnia 2014 roku Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik istotności dróg

Wskaźnik istotności dróg Wskaźnik istotności dróg wacław jastrzębski URS Poland Sp. z o.o. waclaw.jastrzebski@urs. com 116 W dyskusjach o rozwoju sieci drogowej, czy w opracowaniach i projektach dotyczących dróg, bardzo często

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim fot. Marcin Adam Wróbel CZT przygotowało dwa warianty reformy kolei w Podlaskiem Dwa warianty reformy Wyjściowo CZT opracowało projekt uzdrowienia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TYNIEC POŁUDNIE PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO AUTORZY: mgr inż. Ewa Goras mgr inż. Jacek Popiela 1 MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO Szczególnym

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ

STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ w związku z planowaną realizacją zadania o nazwie Budowa drogi regionalnej Pszczyna Racibórz w ramach projektu Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Dawid Kaliszewski Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Promotor dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Cel pracy Zbudowanie modelu predykcyjnego przyszłych wartości glikemii diabetyka leczonego za pomocą

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

O 46% więcej pociągów,

O 46% więcej pociągów, O 46% więcej pociągów, przy zmniejszeniu nakładów na kolej regionalną! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podkarpackim Gdzie jesteśmy? Obecnie na Podkarpaciu pociągi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego Listopad

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci.

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 12 grudnia 2012 r. W latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna"

Studium wykonalności Szczecińska Kolej Metropolitalna Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna" Umowa nr 6/67/MOF2/SSOM/214 na wykonanie opracowania Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje systemu transportu publicznego na obszarze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz MASTER PLAN DLA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz K

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz

Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz 2 Projekt PKP Polskie Linie Kolejowe pn. Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko Foto: Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko dkości (LDP) do przewozów w regionalnych dr inż. Andrzej Żurkowski Agenda Zasady obliczania zdolności przepustowej

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014

Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 Artykuły 35 Postanowienia zawarte w planie transportowym a ich realizacja w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 Iwona WRÓBEL 1 Streszczenie W artykule oceniono stopień spełnienia zapisów Planu Transportowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej

Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej Andrzej TORUŃ Seminarium Naukowo Techniczne Instytutu Kolejnictwa (04.06.2013) 1 1 W poprzednim

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości

Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości Tomasz Bużałek Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OPRACOWANIE PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OPRACOWAŁ ZESPÓŁ POD KIEROWNICTWEM: DR MARCINA PAWĘSKA WROCŁAW STYCZEŃ 2014 1 Spis treści 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Prezentacja wyników prac Cele projektu: Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego, Połączenie północno

Bardziej szczegółowo