ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 3.06.2014 r."

Transkrypt

1 ŁÓDZKI WĘZEŁ KOLEJOWY PROBLEMY I ROZWIĄZANIA mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Prognozy przewozów dla ŁWK 2A. Obciążenie ruchowe linii ŁWK 3. Zdolność przepustowa 4. Posterunki ruchu 5. Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie 1 WPROWADZENIE (3-18)

4 1. Wprowadzenie Definicja Łódzki Węzeł Kolejowy (ŁWK) obszar sieci kolejowej ograniczony stacjami Zgierz (ew. Zgierz Północny), Pabianice oraz Gałkówek.

5 1. Wprowadzenie Zarys historyczny 1866 kolej fabryczno-łódzka, bocznice 1902 kolej warszawsko-kaliska 1903 kolej obwodowa 1916 łącznica między koleją obwodową a koleją kaliską 1924 linia do Kutna 1931 linia Widzew Zgierz 1941 linia przez Olechów (zasadniczy kształt obecnej sieci)

6 1. Wprowadzenie 1866 r. Źródło rys.: RailMap

7 1. Wprowadzenie 1902 r. Źródło rys.: RailMap

8 1. Wprowadzenie 1903 r. Źródło rys.: RailMap

9 1. Wprowadzenie 1916 r. Źródło rys.: RailMap

10 1. Wprowadzenie 1924 r. Źródło rys.: RailMap

11 1. Wprowadzenie 1931 r. Źródło rys.: RailMap

12 1. Wprowadzenie 1941 r. Źródło rys.: RailMap

13 1. Wprowadzenie Główne problemy ŁWK (w ujęciu ogólnym) - INFRASTRUKTURALNE - ORGANIZACYJNE (TARYFA, ROZKŁKAD JAZDY, INTEGRACJA)

14 1. Wprowadzenie Główne problemy ŁWK INFRASTRUKTURALNE - częściowo zły stan infrastruktury liniowej przekładający się na niekonkurencyjny czas podróży pociągiem w stosunku do transportu samochodowego, - brak możliwości dojazdu koleją do centrum miasta, - lokalizacja stacji i przystanków osobowych ograniczająca dostępność transportu kolejowego, - duży stopień dewastacji pasażerskich punktów ekspedycyjnych

15 1. Wprowadzenie Główne problemy ŁWK ORGANIZACYJNE - zbyt mała częstotliwość kursowania pociągów ograniczająca swobodę wyboru pory podróży, - brak dogodnego możliwości dojazdu do przystanków kolejowych transportem zbiorowym, -- brak integracji rozkładów jazdy - brak integracji taryfowej transportu miejskiego z koleją,

16 1. Wprowadzenie Rozwiązania (w ujęciu ogólnym) - INFRASTRUKTURA: przebudowa węzła (w tym linia średnicowa), nowe przystanki (w tym na linii średnicowej), integracja z innymi środkami transportu; - ORGANIZACJA: kolej aglomeracyjna (zwiększenie liczby pociągów), integracja taryfowa (wspólny bilet), integracja rozkładów jazdy (skomunikowania)

17 1. Wprowadzenie 2020 r.? Źródło rys.: RailMap

18 1. Wprowadzenie 2030 r.? Źródło rys.: RailMap

19 1. Wprowadzenie Podstawa rozważań Weryfikacja prognoz ruchu dla Łódzkiego Węzła Kolejowego - prace studialne (Praca IK nr 4560/11, grudzień 2012, akt. wrzesień 2013) Analiza ruchowa i eksploatacyjna dla Łódzkiego Węzła Kolejowego (Praca IK nr 4581/11, Etap 1 kwiecień 2013, Etap 2 lipiec 2013) Koncepcja rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. (Praca IK nr 4617/11, styczeń 2014)

20 2. Prognozy ruchu i przewozów 2 PROGNOZY RUCHU I PRZEWOZÓW (20-49)

21 2. Prognozy ruchu i przewozów Uwaga wstępna Kwestie modelowania nie będą poruszane w sposób szczegółowy w ramach tego seminarium. Zasięg analiz Zasięg geograficzny analizy determinowany jest kierunkami w których pasażerowie podróżują lub mogliby potencjalnie podróżować transportem kolejowym z / do Łodzi, w Łodzi, oraz przez Łódź (lub szerzej: Łódzki Węzeł Kolejowy).

22 2. Prognozy ruchu i przewozów Rejony transportowe (def.) Rejony transportowe są to wyodrębnione i ponumerowane, dla potrzeb budowy modelu potoków ruchu i jego zastosowań obszary w wydzielonej jednostce terytorialnej i poza jej obrębem (jako rejony zewnętrzne) w taki sposób, żeby: dla każdego źródła i celu podróży przypisać można było odpowiedni numer rejonu transportowego, każdemu rejonowi transportowemu można było w modelu układu transportowego przypisać węzły sieci transportowej (węzły nadania i odbioru potoku pasażerów).

23 2. Prognozy ruchu i przewozów Zasięg analiz rejony transportowe Dla potrzeb prognoz przewozów regionalnych i aglomeracyjnych oraz międzywojewódzkich (konwencjonalnych i dużych prędkości) zdefiniowano różne zbiory rejonów transportowych. W przypadku analizy przewozów międzywojewódzkich przyjęto liczbę 22 rejonów transportowych, z czego jeden z nich stanowi miasto Łódź. Rejony te stanowią w większości miasta wojewódzkie, oraz większe miasta położone niedaleko Łodzi (Kalisz, Kutno, Ostrów Wlkp., Skierniewice, Żyrardów).

24 2. Prognozy ruchu i przewozów Zasięg analiz rejony transportowe Badany obszar, w przypadku przewozów aglomeracyjnych i regionalnych, podzielono na 44 rejony transportowe wewnętrzne. Ponadto zdefiniowano 4 rejony zewnętrzne reprezentujące kierunki odpowiadające liniom kolejowym które stanową wlot / wylot do / z województwa łódzkiego. Podział miasta Łódź na 6 rejonów transportowych odbył się na podstawie kryteriów: każdemu rejonowi w Łodzi musi być przyporządkowana stacja lub przystanek osobowy (co najmniej jeden taki punkt), każdy rejon powinien obejmować obszar znaczący z punktu widzenia generowania potoku.

25 2. Prognozy ruchu i przewozów Horyzonty czasowe analiz 2012 rok bazowy 2015 rok ponownego oddania do użytku stacji Łódź Fabryczna, nowych przystanków na terenie Łódzkiego Węzła Kolejowego oraz uruchomienia ŁKA 2020 zakładany rok oddania do użytku tunelu średnicowego, 2030 zakładany rok ukończenia budowy KDP 2042 rok docelowy

26 2. Prognozy ruchu i przewozów Prognozy zostały wykonane dla 2 wariantów: wariantu bazowego oraz wariantu inwestycyjnego. W wariancie bazowym założono, że zmianie ulega infrastruktura kolejowa tylko poza ŁWK, z wyjątkiem projektów już realizowanych na terenie ŁWK W wariancie inwestycyjnym uwzględniono również rozwój ŁWK, a przede wszystkim budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Założono również uruchomienie kolei dużych prędkości, która przebiega w tunelu pod miastem.

27 2. Prognozy ruchu i przewozów Rozważane rodzaje przewozów regionalne i aglomeracyjne, czyli przewozy realizowane w obrębie województwa łódzkiego wraz z najbliższymi miastami stanowiącymi węzły kolejowe leżące poza województwem łódzkim (Częstochowa, Ostrów Wielkopolski, Toruń, Radom), międzywojewódzkie (zwane inaczej dalekobieżnymi), czyli przewozy realizowane z/do Łodzi poza województwo łódzkie, przewozy dużych prędkości (również międzywojewódzkie), przewozy miejskie, czyli realizowane w obrębie miasta.

28 2. Prognozy ruchu i przewozów Metodyka wykonania prognoz Prognozę dla przewozów regionalnych i aglomeracyjnych sporządzono z zastosowaniem klasycznego podejścia 4-etapowego obejmującego etapy (w uproszczonej formie łączącej dwa pierwsze etapy): generowania podróży i rozkładu przestrzennego podróży podziału międzygałęziowego zadań przewozowych, rozkładu potoku pasażerskiego na sieć transportową. Model generowania odbiegał od klasycznego modelu grawitacyjnego (brak danych) i był podejściem autorskim.

29 2. Prognozy ruchu i przewozów Metodyka wykonania prognoz generowanie podróży

30 2. Prognozy ruchu i przewozów Metodyka wykonania prognoz podział międzygałęziowy Podział międzygałęziowy ustala się na podstawie dwustopniowego modelu logitowego, który zawiera: moduł podziału pomiędzy transport indywidualny a transport zbiorowy, moduł podziału transportu zbiorowego pomiędzy transport kolejowy i autobusowy.

31 2. Prognozy ruchu i przewozów Metodyka wykonania prognoz podział międzygałęziowy Funkcja użyteczności zastosowana w modelu logitowym składa się z następujących zmiennych: zmiennej t czasu podróży z parametrem α, zmiennej c koszty podróży z parametrem β, zmiennej dodatkowego d kosztu w związku z warunkami lokalnymi (dostępnością transportu) z parametrem α.

32 2. Prognozy ruchu i przewozów Metodyka wykonania prognoz rozkład potoków na sieć Wybór trasy przejazdu dla poszczególnych elementów macierzy potoków ruchu na bazie opracowanego modelu sieci drogowej i kolejowej.

33 2. Prognozy ruchu i przewozów Założenia do prognoz przewozów Podstawowe założenia obejmowały obszary: rozważanych relacji przewozowych (przedstawiono), demografii rejonów transportowych (pominięto w prezentacji), tempa rozwoju gospodarczego rejonów transportowych(j.w.), rozwoju infrastruktury kolejowej (w dalszej części prezentacji), oferty przewozowej transportu kolejowego (w dalszej części ), oferty przewozowej transportu drogowego (pomnięto ).

34 2. Prognozy ruchu i przewozów Założenia do prognoz przewozów Ponadto: motywacji podróży pasażerów, napełnienia samochodów osobowych, wpływu zmian ludności i rozwoju gospodarczego na wielkość potoków, udziału godziny szczytu w przewozach dobowych. (Prezentacja pomija te założenia)

35 2. Prognozy ruchu i przewozów Założenia do prognoz przewozów rozwój infrastruktury Rok Rysunek: ŁWK 2010 Rok Rysunek: ŁWK 2013 Rok 2015 inwestycje liniowe - Ponowne oddanie do użytku odcinka linii kolejowej nr 17 Łódź Fabryczna Łódź Widzew - Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew Ozorków

36 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2015 inwestycje punktowe - Ponowne oddanie do użytku stacji Łódź Fabryczna i przystanku Łódź Niciarniana; - Przywrócenie do użytku przystanków osobowych na linii kolejowej nr 16: Łódź Stoki, Łódź Radogoszcz, Łódź Arturówek; - Oddanie do użytku nowych przystanków osobowych na terenie miasta Łodzi: Dąbrowa, Pabianicka (Rokicie), Radogoszcz Zachód; - Oddanie do użytku nowych przystanków osobowych na terenie województwa łódzkiego: Zgierz Jaracza, Ozorków Nowe Miasto; Rysunek: ŁWK 2015

37 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2020 inwestycje liniowe - Co najmniej rewitalizacja linii kolejowych położonych poza Łódzkim Węzłem Kolejowych - Oddanie do użytku linii średnicowej Łódź Fabryczna p. odg. Polesie Łódź Kaliska wraz z łącznicą p. odg. Polesie p. odg. Koziny ; - Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 16 Ozorków Kutno; - Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska Zduńska Wolam, rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 14 Zduńska Wola Ostrów Wielkopolski;

38 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2020 inwestycje punktowe - Oddanie do użytku przystanków w tunelu linii średnicowej: Łódź Centrum, Łódź Ogrodowa; - Oddanie do użytku nowych przystanków na terenie miasta Łodzi, poza tunelem średnicowym: Łódź Obywatelska, Łódź Zarzew, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Smulsko, Łódź Retkinia, Łódź Koziny; - Oddanie do użytku nowych przystanków osobowych na terenie województwa łódzkiego: Zgierz Przybyłów, Zgierz Południe;

39 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2020 inwestycje punktowe, c.d. - Przebudowa przystanku osobowego Zgierz Północ na stację, o wstępnie określonej liczbie 3 torów głównych w celu umożliwienia krzyżowania się i zmiany czoła pociągów, - Odtworzenie mijanek na linii nr 16 na obecnych przystankach osobowych Grotniki, Sierpów, Gawrony; Rysunek: ŁWK 2020

40 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2030 inwestycje liniowe - Zakończenie budowy i uruchomienie przewozów kolejami dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań / Wrocław oraz Warszawa / Łódź Kraków / Katowice; - Budowa łącznicy umożliwiającej zjazd z linii 16 na linię 17 w kierunku zachodnim (w stronę tunelu średnicowego) z pominięciem stacji Łódź Widzew; - Budowa łącznicy umożliwiającej zjazd z linii 540 na linię 17 w kierunku zachodnim (w stronę tunelu średnicowego) z pominięciem stacji Łódź Widzew;

41 2. Prognozy ruchu i przewozów Rok 2030 inwestycje liniowe, c.d. - Budowa łącznicy umożliwiającej zjazd z linii nr 16 na linię nr 15 (tzw. północne domknięcie kolei obwodowej); Rok 2030 inwestycje punktowe - Oddanie do użytku przystanku osobowego Pabianice Wschodnie Rysunek: ŁWK 2030

42 2. Prognozy ruchu i przewozów Założenia do prognoz przewozów oferta przewozowa Podstawowe elementy oferty przewozowej: - liczba połączeń (przedstawione dalej), - czas przejazdu (zmiany w związku z rewitalizacją i modernizacją wybranych odcinków linii, uruchomienie kolei dużych prędkości), - cena biletu (stałe dla poszczególnych środków transportu dla okresu analizy brak zmian relacji pomiędzy cenami).

43 2. Prognozy ruchu i przewozów Liczba pociągów do 2015

44 2. Prognozy ruchu i przewozów Liczba pociągów

45 2. Prognozy ruchu i przewozów Liczba pociągów

46 2. Prognozy ruchu i przewozów Liczba pociągów docelowo (po 2030)

47 2. Prognozy ruchu i przewozów Założenia do prognoz przewozów oferta przewozowa Trasy pociągów aglomeracyjnych Rysunek: Aglo2020, Aglo2030 Trasy pociągów regionalnych Rysunek: Regio

48 2. Prognozy ruchu i przewozów Wyniki prognoz przewozowych Dobowe potoki pasażerskie na odcinkach - Rok Rok 2035 (bez tunelu średnicowego) - Rok 2035 (z tunelem średnicowym) Szczytowe potoki pasażerskie na odcinkach - Rok Rok 2035 (z tunelem średnicowym)

49 2. Prognozy ruchu i przewozów Wyniki prognoz przewozowych Dobowa liczba pasażerów w Łodzi (bez tunelu)

50 2. Prognozy ruchu i przewozów Wyniki prognoz przewozowych Dobowa liczba pasażerów w Łodzi (z tunelem) Ruch miejski

51 2A. Obciążenie ruchowe ŁWK 2A OBCIĄŻENIE RUCHOWE (51)

52 2A. Obciążenie ruchowe ŁWK Obciążenie ruchowe ŁWK (poc. pasażerskie) - bazowe, rok 2013: dobowe, szczytowe - rok 2021: dobowe, szczytowe - rok 2031: dobowe, szczytowe Obciążenie ruchowe ŁWK (poc. towarowe) Pociągi towarowe zostały uwzględnione w obliczeniach zdolności przepustowej linii kolejowych (cz. 4 prezentacji).

53 3. Zdolność przepustowa linie 3 ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA LINIE (53-78)

54 3. Zdolność przepustowa linie Metodyka dane wejściowe Zdolność przepustowa zależy od: liczby torów szlakowych na danej linii, rozmieszczenia posterunków ruchu (stacji i mijanek), umożliwiających wyprzedzanie lub krzyżowanie się pociągów, parametrów technicznych linii kolejowej: prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich i towarowych, liczba i charakter ograniczeń prędkości mających bezpośredni wpływ na czas jazdy pociągów,

55 3. Zdolność przepustowa linie Metodyka dane wejściowe Zdolność przepustowa zależy od: zastosowanych systemów sterowania ruchem kolejowym i łączności na stacjach i szlakach, układów torowych na stacjach w tym liczby torów głównych i dodatkowych, struktury i kategorii pociągów obciążających dana linię kolejowa (ruch jednorodny lub ruch mieszany).

56 3. Zdolność przepustowa linie Metodyka sposób obliczeń τ - okres wykresu ruchu

57 3. Zdolność przepustowa linie Zasięg analiz linia 14 na odcinku Łódź Kaliska Pabianice, linia nr 15 na odcinku Łódź Kaliska Łowicz Przedmieście, linia nr 16 na odcinku Łódź Widzew Kutno, linia nr 17 Łódź Fabryczna Gałkówek, linia nr 25 na odcinku Łódź Kaliska Gałkówek, linia nr 539 Łódź Kaliska Towarowa Retkinia, linia nr 540 Łódź Chojny Łódź Widzew, linia nr 541 Łódź Widzew Łódź Olechów, linia średnicowa Łódź Fabryczna Łódź Kaliska wraz z łącznicą z linii średnicowej w stronę stacji Łódź Żabieniec.

58 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wynikiem obliczeń zdolności przepustowej poszczególnych odcinków linii kolejowych jest: maksymalna liczba par pociągów (zdolność całkowita) jaką można wytrasować, wykorzystanie zdolności przepustowej (wyrażone w % jako stosunek zakładanej liczby par pociągów do maksymalnej zdolności przepustowej całkowitej).

59 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie dobowej zdolności przepustowej - rok 2012

60 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie zdolności przepustowej w godzinie szczytu - rok 2012

61 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie dobowej zdolności przepustowej - rok 2016

62 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie zdolności przepustowej w godzinie szczytu - rok 2016

63 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie dobowej zdolności przepustowej - rok 2021

64 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie zdolności przepustowej w godzinie szczytu - rok 2021

65 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie dobowej zdolności przepustowej - rok 2031

66 3. Zdolność przepustowa linie Wyniki analiz Wykorzystanie zdolności przepustowej w godzinie szczytu - rok 2031

67 3. Zdolność przepustowa linie Rok 2031

68 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 14, c.d. Na odcinku ze stacji Łódź Kaliska do stacji Pabianice docelowe wykorzystanie zdolności przepustowej wyniesie 46% w ciągu doby (szlak Lublinek Pabianice) oraz 86% w ciągu godziny szczytu. Wskazuje to na praktycznie maksymalne wykorzystanie linii w godzinie szczytu i brak możliwości wytrasowania dodatkowego pociągu. W praktyce może nie istnieć taka potrzeba, może to nastąpić w przypadku obsługi lotniska lub wzrostu znaczenia korytarza towarowego.

69 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 14 Sugerowanym rozwiązaniem ograniczonej zdolności przepustowej jest zabudowa SBL na odcinku z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli, co usprawniłoby ruch pociągów oraz umożliwiło bardziej elastyczne kształtowanie rozkładu jazdy.

70 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 15, odcinek Łódź Kaliska Zgierz Wykorzystanie zdolności przepustowej wynosi 96% w ciągu doby oraz 100% w godzinie szczytu (szlak Łódź Żabieniec Zgierz) - nie można wytrasować większej niż założono liczby pociągów. Wskazane byłoby poprawienie zdolności przepustowej linii poprzez zabudowę SBL pomiędzy stacjami Łódź Kaliska i Zgierz, która umożliwiłaby wytrasowanie większej liczby pociągów oraz osiągnięcie dużej płynności ruchu kolejowego

71 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 15, Zgierz Łowicz Przedm. Na jednotorowym odcinku wykorzystanie zdolności przepustowej w godzinach szczytu wynosi 100%. Prawdopodobnie nie będzie jednak potrzeby trasowania większej liczby pociągów pasażerskich niż zakładane dwa w ciągu godziny. Dodatkowe pociągi towarowe można wytrasować poza okresem występowania największych potoków podróżnych. Zwiększenie przepustowości wymagałoby zagęszczenia rozmieszczenia mijanek, nie wynika to jednak z analiz.

72 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 16, Łódź Widzew - Zgierz Wskazany odcinek linii stanowi jeden szlak o długości około 13 kilometrów. W związku z tym posiada małą zdolność przepustową, której wykorzystanie, przy jednej parze pociągów w ciągu godziny wynosi aż 67% (bez założenia kursowania pociągów towarowych). Dodatkowo można wytrasować zaledwie 0,5 pary pociągów w ciągu godziny przy maksymalnym nasyceniu wykresu ruchu.

73 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 16, Łódź Widzew - Zgierz Zapewnienie lepszej oferty przewozowej wymaga uruchomienie co najmniej jednej mijanki położonej na środku obecnego szlaku (okolice przystanku Łódź Marysin) Linia ma duże znaczenie w przypadku przewozów towarowych i jest korytarzem dla przewozu przesyłek nadzwyczajnych przez ŁWK. Będzie też pełnić funkcję objazdu dla tunelu średnicowego w przypadku zakłóceń ruchu.

74 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 16, Zgierz - Kutno Wskaźniki wykorzystania docelowo wynoszą ponad 100%: dla szlaku Zgierz Zgierz Kontrewers (d. Jedlicze Łódzkie) 179% dla doby i 240% dla godziny szczytu, dla szlaku Łęczyca Witonia 102% dla doby i 150% dla godziny szczytu, dla szlaku Ozorków Łęczyca 120% dla godziny szczytu, dla szlaku Witonia Kutno 120% dla godziny szczytu.

75 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 16, Zgierz Kutno Newralgicznym szlakiem na linii nr 16 okazał się być szlak Zgierz Jedlicze Łódzkie, na którym położony jest przystanek osobowy Zgierz Północ. Aby umożliwić realizację zakładanych połączeń należy bezwzględnie przebudować przystanek osobowy Zgierz Północ na stację umożliwiając kończenie biegu pociągów. Zakładaną liczbę pociągów w kierunku Kutna (poza Zgierz) można wytrasować po odtworzeniu/budowie dodatkowych mijanek. Lokalizacja dodatkowych mijanek, czy odcinków dwutorowych wymaga odrębnej analizy.

76 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 16, Zgierz Kutno Przy założeniu budowy stacji Zgierz Północ wykorzystanie zdolności przepustowej dla nowych szlaków wynosi: dla szlaku Zgierz Zgierz Północ 130% dla doby i 171% dla godziny szczytu, dla szlaku Zgierz Północ Jedlicze Łódzkie 31% dla doby i 46% dla godziny szczytu. Należy podjąć decyzję, czy prowadzić przewozy aglomeracyjne z wysoką częstotliwością i prowadzić działania zmierzające do budowy drugiego toru na odcinku Zgierz Zgierz Północ, czy też ograniczyć liczbę zakładanych pociągów.

77 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 17, Ł.Kaliska Ł.Fabryczna Ł.Widzew W godzinach największego ruchu przez odcinek Łódź Polesie Łódź Widzew jest możliwe przeprowadzenie zakładanej liczby pociągów, jednakże każde zakłócenie w ruchu przełoży się na opóźnienia w kursowaniu większej liczby pociągów. Pierwsze rozwiązanie: budowa dodatkowego fragmentu linii dwutorowej od odejścia linii KDP od linii nr 17 do stacji Łódź Widzew, powiązanie (poprzez węzeł torowy) linii KDP oraz linii 14 na wysokości osiedla Retkinia. [Rys.]

78 3. Zdolność przepustowa linie Wnioski linia nr 17, Ł.Kaliska Ł.Fabryczna Ł.Widzew Drugie rozwiązanie: budowa czterotorowego tunelu na odcinku Łódź Fabryczna Łódź Polesie (przy jednoczesnym połączeniu torów KDP ze stacją Łódź Widzew). Nie byłoby wtedy potrzeby tworzenia węzła łączącego linię nr 14 z linią KDP. [Rys.]

79 3. Zdolność przepustowa linie Pozostałe odcinki Brak zidentyfikowanych problemów ze względu na zdolność przepustową. Kwestia do rozstrzygnięcia (ze względów funkcjonalnych): - sposób włączenia linii nr 25 w stację Łódź Kaliska.

80 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu 4 ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA - POSTERUNKI RUCHU (80-102)

81 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka Metoda określania (oceny) zdolności przepustowej głowic stacyjnych - metoda deterministyczna, to jest nie uwzględniająca zmienności (losowości) branych pod uwagę parametrów. Celem było określenie czy kształt układu torowego jest odpowiedni dla przewidywanego ruchu pociągów.

82 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka dane wejściowe kształt układu torowego analizowanego posterunku długości szlaków przyległych, rodzaj urządzeń sterowania ruchem, plan technologiczny pracy stacji (lub jego zarys), czasy zajętości poszczególnych szlaków (odstępów) przyległych, prędkości maksymalne pociągów obowiązujące na poszczególnych torach, uśrednione parametry ruchu poc.

83 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia Oznaczenia.

84 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia Zajętość wąskiego gardła

85 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

86 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

87 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

88 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

89 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

90 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka obliczenia.

91 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka wyniki.

92 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Metodyka wyniki W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdza się dwa możliwe przypadki: - układ torowy umożliwia obsługę przez posterunek zakładanej liczby pociągów, albo - układ torowy posiada wąskie gardła (rozumianych jako zbiory rozjazdów), których zdolno przepustowa ogranicza możliwość obsługi przez posterunek zakładanej liczby pociągów.

93 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna wąskie gardła Zidentyfikowane możliwe wąskie gardła

94 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna wąskie gardła Zidentyfikowane możliwe wąskie gardła

95 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna - wyniki Stopnie zajętości wąskich gardeł: WG1 0,76 WG2 0,73 WG3 0,76 Wniosek: Bardzo duże wykorzystanie Niewielka rezerwa

96 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna wady funkcjonalne liczba torów głównych dla kierunku nieparzystego (tor 3) i dla kierunku parzystego (tory 4, 6, 8) jest różna co stanowi asymetrię i ogranicza przepustowość stacji (sprzeczne przebiegi), nie przewidziano możliwości przejazdu z grupy torów dedykowanych dla KDP na tory dedykowane pociągom klasycznym na zachodniej głowicy stacji [Rys]

97 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna - wnioski Należy przebudować układ torowy tak, aby połączyć ze sobą, poprzez budowę przejść rozjazdowych, dwie pary torów wchodzące w głowicę zachodnią stacji. Umożliwi to wykorzystywanie wszystkich torów stacyjnych w sposób elastyczny, w zależności od potrzeb. Budowa przejścia rozjazdowego umożliwi wykorzystanie torów 101 i 102 również w okresie kiedy nie będzie funkcjonować kolej dużych prędkości.

98 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Fabryczna - wnioski Należy przeprojektować układ torowy w taki sposób, aby wprowadzi do niego symetrię pomiędzy liczb torów głównych dodatkowych (po dwa dla jednego kierunku). Umożliwi to równomierne wykorzystywanie wszystkich torów stacyjnych, zmniejszy liczbę przebiegów sprzecznych, a co za tym idzie zwiększy przepustowość całego układu. [Rys.].

99 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Widzew wąskie gardła

100 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Widzew - wyniki Stopnie zajętości wąskich gardeł: WG1 0,16 WG2 0,39 WG3 0,76 Doliczając manewry, stopień zajętości WG2 wzrasta do 0,83.

101 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Widzew wady funkcjonalne - wyjazd i wjazd pociągów pasażerskich z kierunku Zgierza może odbywać się tylko z i na tory 2 i 4, - brak jest możliwości wjazdu z kierunku stacji Łódź Chojny na tory 4, 6 oraz 8, - brak jest torów żeberkowych (wyciągowych) umożliwiających manewry na grupie torów odstawczych (46, 48, 50), co gorsza podstawienie pociągu na tor przyperonowy / odstawienie pociągu na tor odstawczy wymaga wyjazdu składu na tory szlakowe. [Rys]

102 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Łódź Widzew wnioski - Należy przebudować zachodnią głowicę stacyjną tak, aby umożliwić wjazd od strony Zgierza na więcej niż dwa tory przyperonowe, oraz od strony stacji Łódź Chojny na tor przyperonowy 4 oraz tory 6 i 8 dla pociągów towarowych (zmiana położenia rozjazdów), - Należy dobudować, ewentualnie, brakujący tor wyciągowy. [Rys.]

103 4. Zdolność przepustowa - posterunki ruchu Inne propozycje - Stacja Zgierz Północny [Rys.] - Przebudowa stacji Łódź Żabieniec [Rys.] - Przebudowa stacji Łódź Kaliska [Rys.] [Rys.]

104 5. PODSUMOWANIE 5 PODSUMOWANIE (104)

105 5. Podsumowanie Podsumowanie - Obecna przebudowa stacji Łódź Fabryczna wraz z odcinkiem linii kolejowej nr 17 nie zmieni praktycznie niczego w układzie funkcjonalnym ŁWK. - Nową jakość funkcjonalną może przynieść jedynie budowa linii średnicowej. - Niezbędna jest poprawa parametrów istniejącej sieci kolejowej w celu eliminacji wąskich gardeł - Należy uważać, aby nowa linia średnicowa nie stała się wąskim gardłem tuż po oddaniu do eksploatacji

106 7. Podsumowanie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szymon Klemba Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów (22)

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 8.12.2015r. SPIS TREŚCI 1 Podstawa rozważań

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ WIDZEW przyjazd 9.29

ŁÓDŹ WIDZEW przyjazd 9.29 Rozkład jazdy ważny od 1 września 2015 r. do 17 października 2015 r. 200 KALISKA - SIERADZ KKA 11259 11371 11367 11373 11413 11413 11375 11375 11415 11399 11399 11399 11419 11401 11401 11401 11417 11421

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)

Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) dotyczące przejazdów realizowanych w pociągach spółki Przewozy Regionalne, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, środkami komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO. dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska SITK RP

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO. dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska SITK RP PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska SITK RP PROBLEM PRZEPUSTOWOŚCI Problemem nie jest przepustowość, lecz nadmierny stopień obciążenia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Centrum

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko Foto: Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko dkości (LDP) do przewozów w regionalnych dr inż. Andrzej Żurkowski Agenda Zasady obliczania zdolności przepustowej

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl W ramach Projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego wykonanego na podstawie umowy nr 60/005/011/11010660/09/I/I, opracowano

Bardziej szczegółowo

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Andrzej Wasilewski Łódzka Kolej Aglomeracyjna Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2017 Standard obsługi pasażerów kolei przez ŁKA 1. Tabor 20 Elektrycznych Zespołów

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. KALENDARIUM marzec 2008 pojawia się pierwsza koncepcja utworzenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Propozycja ta jest odpowiedzią na stale rosnący współczynnik migracji

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900 22 kwietnia 2015 TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdynia Wrzeszcz Kartuzy Żukowo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Port Lotniczy Kielce

Regionalny Port Lotniczy Kielce Regionalny Port Lotniczy Kielce Koncepcja skomunikowania lotniska z regionem i miastem Kielce z wykorzystaniem kolejowych przewozów pasażerskich. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona 1 2013-01-10 I. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich System Informacji Pasażerskiej w Łodzi Komisja Transportu Związku Miast Polskich Plan prezentacji: Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT jako sporządzającego rozkłady

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015 TRANSPORT SZYNOWY Zbigniew Komar Założenia Rola i uwarunkowania połączeń kolejowych (3 istotne postulaty) System tramwajowy (3 kluczowe problemy planistyczne) Założenia bazowe O b o w i ą z u j e a k t

Bardziej szczegółowo

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydział Transportu Politechnika Warszawska Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE. 1.Uprawnieni

43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE. 1.Uprawnieni 43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE 1.Uprawnieni Z oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE może skorzystać: a) na podstawie biletu wg taryfy normalnej osoba nie posiadająca uprawnień

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA?

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? Dr hab. Jan Anuszczyk, prof. PŁ KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP) Kolej Dużych Prędkości (KDP) - to system kolejowego transportu publicznego pozwalającego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości

Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości Tomasz Bużałek Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Targowa 1/3, Łódź, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, Łódź, woj. Łódź: Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego pn. Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 maja 2013 r.

Łódź, 20 maja 2013 r. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć

Bardziej szczegółowo

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+ MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+ MATERIAŁ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GŁÓWNE CELE I REKOMENDACJE DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W ŁODZI LEPSZA SIATKA POŁĄCZEŃ WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ SZYBSZE

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 2713 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartego pomiędzy: Gminą Miastem Łódź,

w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartego pomiędzy: Gminą Miastem Łódź, Załącznik do uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. ANEKS NR 2 z dnia 2015 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci.

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014. Toruń

WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014. Toruń WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014 Toruń 2013.12.05 Połączenia stykowe kluczowe założenia współpracy Zadowolony pasażer jest kluczem do sukcesu wszystkich przewoźników regionalnych

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych.

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. www.plk-sa.pl Kostrzyn nad Odrą 23 Kwiecień 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Udostępnianie linii kolejowych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Pierwsze koncepcje budowy linii dużych prędkość w Polsce powstały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku i były związane z projektowaniem międzynarodowych korytarzy

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów W niedzielę, 12 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów. Prace na głównych liniach wchodzą w końcowy etap. Po ich zakończeniu, już

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego TRANSPORT PUBLICZNY Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego Źródło: Bieńczak M., 2015 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 1 METODYKA ZAŁOśENIA Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r.

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim Płock, 27 czerwca 2014 r. Cele i kierunki rozwoju Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Najważniejszym celem w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego Streszczenie Projektu Warszawa, grudzień 2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji poznańskiej. Kaczmarek T., Bul R. : Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Bardziej szczegółowo

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Engineering, Architecture, Consulting Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Idom Rok założenia 1957 Ponad 2500 inżynierów Ponad 10.000 klientów Ponad 50 000 projektów Biura w 16 krajach Projekty

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Omówienie studium wykonalności w zakresie modernizacji węzłów kolejowych Wrocław, Poznań, Łódź

Omówienie studium wykonalności w zakresie modernizacji węzłów kolejowych Wrocław, Poznań, Łódź Omówienie studium wykonalności w zakresie modernizacji węzłów kolejowych Wrocław, Poznań, Łódź Bernard Rogoziński Wrocław, 04-05 października 2011 r. W ramach obecnie prowadzonych prac w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii Oliver Morel Wrocław, 21 września 2013 r. Treść 1. Wstęp 1.1 Wskaźniki ogólne 1.2 Struktura sieci kolejowej 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego Grzegorz Sapoń, Wiesław Starowicz Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikujące

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Instytucja

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Konferencja zamykająca 21. kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Kierownik projektu: Maciej Musiał Partnerstwo dla Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy. Warszawa, r.

Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy. Warszawa, r. Kształtowanie oferty przewozowej zintegrowane rozkłady jazdy Warszawa, 11.04.2017 r. Plan seminarium 1. Kształtowanie stabilnej oferty przewozowej Krajowy zintegrowany rozkład jazdy pociągów 2. Ocena skomunikowań

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz

Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty odcinek Sochaczew Swarzędz 2 Projekt PKP Polskie Linie Kolejowe pn. Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Sieci transportowe. Dr Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska)

Sieci transportowe. Dr Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska) Sieci transportowe Dr Radosław Bul ( ) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska) Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Cel

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo