Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń"

Transkrypt

1 Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane ZAŁĄCZNIK NR 4 Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

2 Wprowadzenie Odwzorowanie rzeczywistych warunków na sieci dróg w badanym obszarze jest moŝliwe za pomocą modelu ruchu. Opracowanie obszarowego modelu ruchu wymaga przeprowadzenia następujących działań: określenie obszaru analizy; opracowanie modelu sieci; opracowanie modelu generacji ruchu; wyznaczenie więźb ruchu; rozłoŝenie potoku ruchu na sieć. Aktualny model ruchu, a tym samym znajomość zachowań uczestników ruchu pozwala przy przyjęciu pewnych załoŝeń wyznaczyć prognozy ruchu w wymaganym okresie perspektywicznym. Określenie obszaru analizy Region objęty analizą podzielono na rejony komunikacyjne, gdzie granice rejonów pokrywają się z granicami gmin lub miast. W przypadku Nowego Targu miasto Nowy Targ uznano za jeden rejon komunikacyjny, a gminę podzielono na dwa rejony, ze względu na swój półkolisty kształt (kształt ten uniemoŝliwiałby usytuowanie środka cięŝkości rejonu w obszarze tego rejonu). Otrzymano w ten sposób 20 rejonów komunikacyjnych, które przedstawiono w tabeli poniŝej (k numer rejonu komunikacyjnego). W kaŝdym rejonie usytuowano środek cięŝkości (węzeł początkowy), który odwzorowuje źródło i cel ruchu w tym obszarze. Podział obszaru na rejony komunikacyjne wraz z zaznaczonym środkiem cięŝkości przedstawiono na rysunku II w załączniku 6. 2

3 k Powiat Status Nazwa rejonu 1 Miasto Zakopane 2 Gmina Kościelisko 3 Tatrzański Gmina Poronin 4 Gmina Biały Dunajec 5 Gmina Bukowina Tatrzańska 6 Miasto Nowy Targ 7 Gmina Nowy Targ Wschodni 8 Gmina Nowy Targ Zachodni 9 Gmina Szaflary 10 Gmina Czarny Dunajec 11 Gmina Lipnica Wielka 12 Gmina Jabłonka 13 Nowotarski Gmina Spytkowice 14 Gmina Raba WyŜna 15 Miasto Rabka-Zdrój 16 Gmina Ochotnica Dolna 17 Gmina Czorsztyn 18 Gmina Łapsze NiŜne 19 Gmina Krościenko n. Dunajcem 20 Gmina Szczawnica Model generacji ruchu Dla potrzeb analizy podróŝe podzielono ze względu na cztery grupy motywacji: związane z pracą i generowane przez pracujących ( = 1); związane z nauką i generowane przez osoby uczące się ( = 2); 3

4 związane z atrakcjami turystycznymi i generowane przez turystów oraz z innymi celami i generowane zarówno przez ludność miejscową, jak i turystów ( = 3). Dla kaŝdego rejonu komunikacyjnego ustalono zmienne objaśniające, które opisywały poszczególne grupy motywacji. Wśród zmiennych objaśniających znalazły się takie informacje jak: liczba mieszkańców; liczba osób pracujących; liczba osób uczących się; baza noclegowa; liczba miejsc pracy; liczba miejsc w szkołach; atrakcje turystyczne oraz inne główne cele podróŝy (urzędy, instytucje publiczne, obiekty handlowe i usługowe, itp.). Dane pozyskano korzystając z ogólnodostępnych informacji GUS (dane aktualne na rok 2007 i 2006), Ministerstwa Edukacji Narodowej (dane aktualne na dzień ) oraz dzięki uprzejmości gmin i miast. Wielkości zmiennych objaśniających dla poszczególnych rejonów przedstawiono w tabelach poniŝej. 4

5 Liczba mieszkańców k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne 8870 Dunajcem Szczawnica 7372 Liczba osób pracujących k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne 416 Dunajcem Szczawnica

6 Liczba osób uczących się k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne 426 Dunajcem Szczawnica 369 Liczba miejsc noclegowych k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne 1912 Dunajcem Szczawnica

7 Liczba miejsc pracy k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne 667 Dunajcem Szczawnica 1284 Liczba miejsc w szkołach ponadgminazjalnych k Nazwa rejonu Stan na rok Zakopane Kościelisko 0 3 Poronin 0 4 Biały Dunajec 0 5 Bukowina Tatrzańska 0 6 Nowy Targ Nowy Targ Wschodni 0 8 Nowy Targ Zachodni 0 9 Szaflary 0 10 Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice 0 14 Raba WyŜna 0 15 Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna 0 17 Czorsztyn 0 18 Łapsze NiŜne 77 Dunajcem Szczawnica 191 7

8 Model sieci Sieć transportowa analizowanego obszaru jest siecią drogowo-szynową. W modelu sieć drogową stanowią drogi krajowe (DK 7, DK 47, DK 49), drogi wojewódzkie (DW 957, DW 958, DW 959, DW 960, DW 961 oraz DW 969) oraz waŝniejsze (mające wpływ na sieć) drogi powiatowe, gminne i lokalne. Sieć kolejową reprezentuje linia kolejowa Zakopane-Kraków. Sieć transportową Podhala i Podtatrza przedstawiono na rysunku nr III (załącznik 6), natomiast na rysunku IV (załącznik 6) zobrazowano model tej sieci. Model sieci zbudowany jest z odcinków połączonych węzłami sieci, gdzie węzły początkowe połączone są z siecią za pomocą odcinków początkowych. Odcinki sieci stanowią ulice, natomiast węzły sieci obrazują skrzyŝowania. KaŜdy odcinek sieci przypisany ma kierunek oraz parametry takie jak: długość, prędkość komunikacyjna, liczba pasów, szerokość pasów i pobocza. Model sieci został zbudowany w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację układu drogowo kolejowego obszaru. Wyznaczenie więźb ruchu Macierz przemieszczeń pomiędzy rejonami komunikacyjnymi otrzymano korzystając ze wzorów: gdzie: F - macierz przemieszczeń; F ij gdzie: F = ( ) F ij - liczba podróŝy z rejonu i do rejonu j. 4 = = 1 F ij F ij F ij - liczba podróŝy z rejonu i do rejonu j ze względu na motywację ; 1, dla przemieszczeń związanych z pracą; = 2, dla przemieszczeń związanych z nauką; 3, dla przemieszczeń związanych z atrakcjami turystycznymi; 4, dla przemieszczeń związanych z innymi celami. 8

9 F P ij ij f ( w = d O = ij B k = 1 D j i ( D k P ) = a w b ij ij f ( w ij f ( w e ) ik c w ij )) gdzie: O i liczba podróŝy z rejonu i dla motywacji ; P ij prawdopodobieństwo wyboru podróŝy z rejonu i do rejonu j dla motywacji ; D j atrakcyjność rejonu j dla motywacji ; f ( w ij ) funkcja oporu; w ij odległość pomiędzy rejonem i a rejonem j; a, b, c, d kalibrowane parametry; B liczba rejonów komunikacyjnych (B = 20); k rejon komunikacyjny, gdzie k = 1 i, j, B. W obliczeniach korzystano z następujących załoŝeń: Macierze przemieszczeń wyznaczono dla godziny szczytu popołudniowego ( ); W rozpatrywanej godzinie z pracy powraca 50% osób, a ze szkoły 33% uczniów; Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczają do szkół we własnych gminach, a tym samym nie generują przemieszczeń pomiędzy rejonami; Dla obszaru analizy 50% pracowników pracuje w gminie, w której mieszka, jeśli w danym rejonie jest wystarczająca liczba miejsc pracy; Dla obszaru analizy 80% uczniów szkół ponadgminazjalnych uczy się w gminie, w której mieszka, jeśli w danym rejonie jest wystarczająca liczba miejsc w szkole; Dla motywacji = 3 osoba podróŝująca wykonuje średnio 2 podróŝe dziennie; 9

10 Dodatkowo macierze przemieszczeń wyznaczono dla trzech okresów roku, róŝnicując je zapełnieniem bazy noclegowej poszczególnych rejonów komunikacyjnych. W analizie przyjęto następujące załoŝenia: Niski sezon zapełnienie bazy noclegowej na poziomie 5-10%; Średni sezon zapełnienie bazy noclegowej na poziomie 75%; Wysoki sezon zapełnienie bazy noclegowej na poziomie 120%. Na podstawie załoŝeń i danych o rejonie komunikacyjnym otrzymano liczby podróŝy i atrakcyjności dla motywacji i rejonu i/j, co przedstawiono w tabelach poniŝej. Dla motywacji = 3 atrakcyjność rejonu wyznaczono na podstawie ilości banków, urzędów, zakładów opieki zdrowia, aptek, placówek kulturalnych, klubów sportowych, wyciągów, szlaków turystycznych, dostępności do Parków Narodowych, obiektów gastronomicznych oraz atrakcji występujących tylko w danym rejonie (targowisko, spływy kajakowe, uzdrowisko, termy itp.). Część z nich generuje podróŝe związane przede wszystkim z ruchem lokalnym, a pozostałe głównie z ruchem turystycznym. 10

11 i Nazwa rejonu Liczba podróŝy O i = 1 = 2 = 3 Niski sezon Średni sezon Wysoki sezon 1 Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

12 Atrakcyjność D j j Nazwa rejonu = 1 = 2 = 3 1 Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica Zmienną w funkcji oporu jest odległość, dlatego w kolejnym kroku wyznaczono liczbę kilometrów pomiędzy środkami cięŝkości poszczególnych rejonów. Zestawienie kilometrów przedstawione jest w tabeli poniŝej. 12

13 Odległości pomiędzy rejonami komunikacyjnymi (km) k Rejon Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wsch Nowy Targ Zach Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Krościenko Szczawnica

14 Wyznaczenie funkcji oporu wymaga określenie wielkości parametrów a, b, c, d. Wstępnie określono ich wartość na 1, co pozwoliło na obliczenie funkcji oporu. To z kolei umoŝliwiło zgodnie w powyŝszymi wzorami wyznaczyć macierze przemieszczeń. RozłoŜenie potoku ruchu na sieć Otrzymane macierze przemieszczeń rozłoŝono na transport indywidualny oraz transport zbiorowy. W celu tym dokonano analizy komunikacji zbiorowej w regionie. Zidentyfikowano liczbę połączeń, częstotliwość kursowania, czasy i trasy przejazdu, a na rysunku V w załączniku 6 przedstawiono sieć komunikacji zbiorowej. W analizie uwzględniono komunikację zbiorową realizowaną przez PKP, PKS, prywatnych przewoźników autokarowych oraz busy. Otrzymane więźby ruchu transportu indywidualnego oraz zbiorowego rozłoŝono na sieć komunikacyjną regionu. ObciąŜenie poszczególnych odcinków sieci wyraŝono w pojazdach umownych zakładając, Ŝe 1 pojazd umowny to 1 samochód osobowy, natomiast autokar 3p.u., bus 1,5p.u.. Na podstawie pomiarów posiadanych od ZDW i GDDKiA przeprowadzono kalibrację modelu ruchu, który pozwolił osiągnąć współczynnik korelacji wielorakiej R na poziomie 0,93. Współczynnik ten wyznaczono z zaleŝności: gdzie: R 2 2 ϕ - współczynnik determinacji; - współczynnik zbieŝności. R 2 2 = 1 ϕ Współczynnik zbieŝności wyznaczony został na podstawie wzoru; gdzie: y t ϕ n 2 t= 1 = n t= 1 ( y t ( y y ) t ' t y) - dane empiryczne pomiary otrzymane od ZDW i GDDKiA; 2 2 ' y t - zmienna prognozowana wielkości oszacowane na podstawie modelu; y - średnia arytmetyczna wartość zmiennej prognozowanej; t - liczba pomiarów współczynnik zbieŝności wyznaczono dla 11 odcinków dróg (t = 11), 4 odcinków dróg krajowych (1 DK7, 2 DK47 i 1 DK49) oraz 5 odcinków dróg wojewódzkich (2 DW957, 1 DW958, 1 DW969, 1 DW960) i dwóch dróg powiatowych. Współczynnik korelacji R przyjmuje wartości z przedziału [0, 1], przy czym wyŝsze jego wartości świadczą o lepszym dopasowaniu modelu do rzeczywistych warunków. 14

15 Wartość współczynnika korelacji na poziomie 0,93 otrzymano dla następujących wartości kalibrowanych parametrów: a = 1, b = -0,5, c = 6, d = 0,53. W załączniku 5 przedstawiono rozłoŝenie potoków ruchu na sieć w 2008 roku dla trzech sezonów. Tabele przedstawiają macierze przemieszczeń pomiędzy rejonami oraz rozłoŝenie potoków ruchu na poszczególne odcinki dróg (oznaczenia zgodne z rysunkiem IV). Wielkości wyraŝono w pojazdach umownych. Na rysunkach VI VIII w załączniku 6 przedstawiono rozkład potoków ruchu na sieć dla roku 2008 w zaleŝności od sezonu. Model ruchu zawiera ruch lokalny, turystyczny oraz tranzytowy. Prognozy ruchu Prognozy ruchu wykonano dla trzech okresów perspektywicznych 2015, 2020 i 2025 w oparciu o opracowaną wcześniej prognozę zerową i prognozowane zmiany rozmieszczenia potencjałów ruchotwórczych w obrębie rejonów. Podział obszaru analizy na rejony komunikacyjne pozostał bez zmian, natomiast zmienne objaśniające rejonów wyznaczono metodą trendu liniowego na podstawie informacji uzyskanych ze Strategii Rozwoju i Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin i miast. Liczbę mieszkańców prognozowano zgodnie z prognozą publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki prognoz przedstawiono w tabelach poniŝej. 15

16 Liczba mieszkańców k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

17 Liczba osób pracujących k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

18 Liczba osób uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

19 Liczba miejsc pracy k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

20 Liczba miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica

21 Baza noclegowa k Nazwa rejonu Zakopane Kościelisko Poronin Biały Dunajec Bukowina Tatrzańska Nowy Targ Nowy Targ Wschodni Nowy Targ Zachodni Szaflary Czarny Dunajec Lipnica Wielka Jabłonka Spytkowice Raba WyŜna Rabka-Zdrój Ochotnica Dolna Czorsztyn Łapsze NiŜne Dunajcem Szczawnica Prognoza ruchu na wlotach zewnętrznych wykonana została w oparciu o metody prognozowania stosowane przez ZDW, które zakładają roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 1,039. Więźby ruchu dla poszczególnych lat oraz okresów w roku wyznaczono w oparciu o metodologie wykorzystaną w prognozie zerowej uwzględniając przy tym zmieniające się zmienne objaśniające rejonów (wartości parametrów a, b, c, d pozostały bez zmian). W 21

22 prognozach zrezygnowano z tworzenia więźb ruchu dla średniego sezonu uznając za wystarczające do analizy obciąŝenie sieci w szczycie popołudniowym dla najmniejszego i największego natęŝenia ruchu turystycznego w roku. W załączniku 5 przedstawiono prognozowane rozłoŝenie potoków ruchu na sieć dla lat 2015, 2020, 2025 oraz dla trzech sezonów. Tabele przedstawiają macierze przemieszczeń pomiędzy rejonami oraz rozłoŝenie potoków ruchu na poszczególne odcinki dróg (oznaczenia zgodne z rysunkiem IV). Wielkości wyraŝono w pojazdach umownych. Prognozowane potoki ruchu dla transportu indywidualnego oraz zbiorowego rozłoŝono na sieć zgodną z wybranymi wariantami otrzymując obraz ruchu dla poszczególnych lat, okresów roku i wariantów. Rozkłady ruchu na sieć przedstawiono na rysunkach XV XXXVI zamieszczonych w załączniku nr 6. Wpływ poszczególnych wariantów rozwiązań sieci transportowej na poprawę obsługi komunikacyjnej badanego obszaru wyznaczono porównując czasy przejazdu poszczególnych odcinków sieci dla wariantów inwestycyjnych ( A2, B1, B2 ) z wariantem A1. Na rysunkach XXXVII LVI (załącznik nr 6) przedstawiono procentową redukcję czasu przejazdu poszczególnych odcinków sieci w wybranych wariantach w odniesieniu do wariantu nic nie robić. 22

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TYNIEC POŁUDNIE PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO AUTORZY: mgr inż. Ewa Goras mgr inż. Jacek Popiela 1 MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO Szczególnym

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBNIŻANIA POPULACJI DZIKÓW

STRATEGIA OBNIŻANIA POPULACJI DZIKÓW STRATEGIA OBNIŻANIA POPULACJI DZIKÓW Zagadnienia: Aktualna sytuacja epizootyczna ASF w Polsce Zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych Strategia obniżania populacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Kierownik Pracowni Projektów Transportowych DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY 1 Wstęp 1.1 Niniejszy referat został przygotowany na seminarium

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiot opracowania. 1. Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje analizy i prognozy ruchu samochodowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW975 Dąbrowa Tarnowska śabno Radłów Wierzchosławice Gródek nad Dunajcem Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 PROGNOZA RUCHU I ANALIZA UKŁADU DROGOWEGO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE- STRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

Bardziej szczegółowo

DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI

DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI Inwestycje planowane na lata 2016/2020 Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna Okres realizacji: 2017/2019 Wartość inwestycji: 80 000 000 PLN Zakres

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja wydatków na oświatę w Powiecie Nowotarskim Bogusław Waksmundzki Marta Skawska

Racjonalizacja wydatków na oświatę w Powiecie Nowotarskim Bogusław Waksmundzki Marta Skawska Racjonalizacja wydatków na oświatę w Powiecie Nowotarskim Bogusław Waksmundzki Marta Skawska Województwo Małopolskie Powierzchnia 1 474,66 km 2 Liczba ludności 187 982 W skład powiatu wchodzą: gmina miejska:

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa obiektu budowlanego: Opracowanie Koncepcji Programowej

Bardziej szczegółowo

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE KONSORCJUM: PPU INKOM SC Katowice RUBIKA Tomasz DZIEDZIC Gdańsk MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE mgr inż. Jan GREGOROWICZ 1 CEL OPRACOWANIA: 1. ZWALORYZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Symulacyjna analiza dostępności komunikacyjnej placówek edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na obszarze powiatu pleszewskiego, kaliskiego oraz miasta Kaliszdiagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579 Biuro Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa e-mail:office@viatech.pl tel. 022 662 31 58, 022 662 24 26 fax: 022 662 23 86 PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO SUKCES REFORMY SAMORZĄDOWEJ upodmiotowienie lokalnych społeczności wpływ na wzrost wrażliwości obywateli w sprawach ochrony środowiska naturalnego HIERARCHA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA dla Gminy Poronin sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA dla Gminy Poronin sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo 1 2 3 4 5 6 7 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Poronin sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 ANALIZA RUCHU W GMINIE ŁOMIANKI W STANIE ISTNIEJĄCYM WRAZ Z OPRACOWANIEM MODELU RUCHU STANU ISTNIEJĄCEGO DLA GMINY ŁOMIANKI BPRW

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry Wykaz projektów przygotowanych przez członków Euroregionu Tatry do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 6 Prognozy ruchu dla roku 2025 Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Układ obszarów produkcyjnych w powiatach świdnickim i wałbrzyskim - analiza uwarunkowań, potrzeb i propozycje rozwiązań.

Układ obszarów produkcyjnych w powiatach świdnickim i wałbrzyskim - analiza uwarunkowań, potrzeb i propozycje rozwiązań. Układ obszarów produkcyjnych w powiatach świdnickim i wałbrzyskim - analiza uwarunkowań, potrzeb i propozycje rozwiązań. Projekt inŝynierski autor: Magdalena Piekarska, promotor: dr inŝ. Magdalena Mlek-Galewska

Bardziej szczegółowo

Numer 1 na Podhalu. kompleksowa oferta m 2 powierzchni najmu. znakomita lokalizacja

Numer 1 na Podhalu. kompleksowa oferta m 2 powierzchni najmu. znakomita lokalizacja 2 kompleksowa oferta Numer 1 na Podhalu Centrum Handlowe Color Park to pierwsza tego typu inwestycja na Podhalu. Starannie dobrana lokalizacja, kompleksowa oferta handlowo-usługoworozrywkowa, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2, tel./fax 633-94-05 e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 S t r o n a

Spis treści. 2 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Część analityczna... 5 2.1. Rozpoznanie systemu komunikacji drogowej oraz analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. Dobór jednostek administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

Długośd dróg powiatowych 60,225 km. Zakres rzeczowy inwestycji:

Długośd dróg powiatowych 60,225 km. Zakres rzeczowy inwestycji: Tu mapka powiatu Długośd dróg powiatowych 60,225 km Zakres rzeczowy inwestycji: przebudowane, zmodernizowane nawierzchnie jezdni 40,12 km wykonane, przebudowane chodniki 5,65 km przebudowane, zmodernizowane,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ Mariusz Szubra, Grzegorz Łapuszek International Management Services Sp. z o.o. Kraków, ul. Felicjanek 4/10 www.ims.biz.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów

S19. Budowa odcinka drogi S19 Lublin - Lubartów Budowa odcinka drogi Lublin - Lubartów Trasa ekspresowa Miała być częścią drogi Via Carpatia łączącej południe Europy (Thesaloniki) z krajami nadbałtyckimi (Kłajpeda), Nie została wpisana przez Parlament

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56A, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56A, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , faks Nowy Sącz: Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych okręgu nowosądeckiego Numer ogłoszenia: 5427-2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 10 Zasady i program realizacji systemu transportowego Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 26-65-691, fax 26-69-897 e-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl 31.07.2009r. GASTRONOMIA MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w Koszty kwalifikowalne (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/1 Gmina Proszowice 2 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/2 Gmina Koszyce Wymiana

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG 1. Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem w roku 2016 :

LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG 1. Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem w roku 2016 : IKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH EEMENTÓW DRÓ 1. Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem w roku 2016 : Nr drogi Nazwa drogi Długość W utrzymani u Od km Do km mina Klasa drogi 1636K Krościenko Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 4.09.2012r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

IVV GmbH Oddział w Polsce

IVV GmbH Oddział w Polsce IVV GmbH Oddział w Polsce OD KONCEPCJI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROLA DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM Mgr inż. Anna Dąbrowska Mgr inż. Iwona Wacławiak Kościelisko, 18-20 czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE nr 8 z obserwacji warunków ruchu

SPRAWOZDANIE nr 8 z obserwacji warunków ruchu Plan orientacyjny Sprawozdanie nr. 8 do rozdziału INFRASTRUKTURA DROGOWA SPRAWOZDANIE nr 8 z obserwacji warunków ruchu na drodze wojewódzkiej nr 960: CZARNA GÓRA BUKOWINA ŁYSA POLANA 2 Spis treści (na

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak SPS- 023-3869/12, w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków Zakopane

Bardziej szczegółowo

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydział Transportu Politechnika Warszawska Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) www.irt.wroc.pl

Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) www.irt.wroc.pl Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) 1 Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko- Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) Realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja

Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Współpraca transgraniczna jest jednym z trzech (obok współpracy transnarodowej i międzyregionalnej)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2618 UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, styczeń 2015 S P I S T R E Ś C I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU... 3 2. POZIOM BEZROBOCIA... 6 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Praca wyzwania rozwojowe Warszawa, 29 marca 2008 r. DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego INWESTOR Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 10-101 Olsztyn JEDNOSTKA PROJEKTOWA Technital S.p.A. 20139 mediolan, via Cassano d'adda 27/1 Oddział w Polsce: 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 37B tel./fax:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ zał. nr do Uchwały nr Rady Gminy Rędziny z dnia 29..216 r ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ KATOWICE RĘDZIN, MARZEC 216 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługę komunikacyjną szkoły w Dąbrowie Leśnej zapewnią linie: ŁD, ŁZ i 701. W celu poprawy dojazdu w bezpośredni rejon szkoły, proponujemy korektę trasy

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

1 ANALIZA RUCHU DROGOWEGO MODEL RUCHU Model sieci Macierze ruchu... 11

1 ANALIZA RUCHU DROGOWEGO MODEL RUCHU Model sieci Macierze ruchu... 11 SPIS TREŚCI 1 ANALIZA RUCHU DROGOWEGO... 2 2 ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3 MODEL RUCHU... 4 3.1 Model sieci... 4 3.2 Macierze ruchu... 11 3.3 Rozkład przestrzenny ruchu i podział zadań przewozowych...

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Działki: Gmina ŁomŜa ul.

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011

Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011 Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011 Objaśnienia skrótów w kalendarzu: I Igrzyska /szkoły podst./ O I Igrzyska rejonu Ośrodka P I Igrzyska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Opracowania

Przedmiot Opracowania Przedmiot Opracowania Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie prognozy ruchu dla potrzeb koncepcji programowej dla budowy połączenia drogowego - przedłuŝenia ul. Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, Kraków

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, Kraków OBIEKT: DROGA WOJEWÓDZKA NR 984 INWESTOR: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków NR UMOWY: 99/2014/ZDW z dnia 16.06.2014 TYTUŁ PROJEKTU: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: STADIUM

Bardziej szczegółowo

Efektywność. pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Marcin Bednarczyk

Efektywność. pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Marcin Bednarczyk pasa autobusowego na przykładzie Trasy Plan prezentacji Materiały źródłowe Analizowany odcinek na tle sieci miejskiej Wyniki pomiarów Porównanie stanu przed i po wprowadzeniu wydzielonego pasa dla autobusów

Bardziej szczegółowo

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ

DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ. Zarząd Województwa Małopolskiego STUDIUM KORYTARZOWE Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu NAZWA I ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta

Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane Warszawa, marzec 2009 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ

STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ STUDIUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI RYBNICKIEJ w związku z planowaną realizacją zadania o nazwie Budowa drogi regionalnej Pszczyna Racibórz w ramach projektu Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU DLA ZADANIA ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE TRAKCJA SZYNOWA PROJEKT REZERWOWY

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU DLA ZADANIA ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE TRAKCJA SZYNOWA PROJEKT REZERWOWY trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 tel./ fax. 058-346-13-69 80-275 Gdańsk NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo