Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena klienta i aktywów niematerialnych"

Transkrypt

1 Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość klientów (kapitał kliencki) Relacja wartości klienta do kapitalizacji rynkowej Cena akcji Kapitalizacja rynkowa akcji 1

2 Wycena oparta na danych historycznych Pytanie: Ile poszczególni klienci wnieśli wpływów i zysków w przeszłości? Założenie: nie jest istotne, jakie będą relacje klienta w przyszłości Podstawowe wskaźniki: RFM (ang. Recency-Frequency Monetary Value) SOW (ang. Share of Wallet) PCV (ang. Past Consumer Value) RFM (Recency-Frequency Monetary Value) Pytania: Ile czasu upłynęło od ostatniego zakupu w przedsiębiorstwie? Jak często klient dokonywał zakupów? Jaka była przeciętna wartość zakupów? Metoda jest wykorzystywana do pomiaru prognozowania i oceny przyszłych zachowańklienta na zasadzie ekstrapolacji Zmiennym nadaje się wagi (w sposób ekspercki) lub za pomocą technik regresji Stosowany w: branży wysyłkowej i katalogowej RFM=(okres od dokonania ostatniego zakupu x waga)+ (liczba dokonanych zakupów x waga) +(wartość zakupu x waga) 2

3 SOW (Share of Wallet) tzw. udział w portfelu: wskazuje w jakim zakresie klient zaspokaja swoje potrzeby w wybranej kategorii produktu lub potrzeby, korzystając z oferty przedsiębiorstwa (czy równolegle dokonuje zakupów u konkurencji?) Odpowiedź na pytanie: Jak lojalny jest klient? Obliczany jest dla indywidualnego klienta lub sieci klientów ź S- sprzedaż wybranemu klientowi j- marka/przedsiębiorstwo PCV (Past Consumer Value) wyraża przeszłą wartość klienta założenie: klient będzie przynosił w przyszłości takie same dochody, jak w przeszłości wartość wskaźnika jest ustalana na podstawie całkowitego udziału klienta w tworzeniu zysków przedsiębiorstwa! "# $ 1&' gdzie: i- numer klienta r stopa dyskontowa T-liczba okresów, w których dokonano zakupu GCit marża generowana przez itego klienta w okresie t 3

4 Wycena oparta na danych prognozowanych wskaźniki oparte na wartości życiowej klienta (CustomerLifetimeValue CLV) zakładają, że wyniki osiągane w sprzedaży dla poszczególnych klientów są wynikiem aktywnego marketingu CLV=Marża klienta w okresie życia klienta (koszty pozyskania klienta+koszty sprzedaży+koszty obsługi) dwa podejścia: odgórne oddolne Podejście odgórne Suma wartości wszystkich klientów Wartość klientów określonego segmentu lub punktu sprzedaży Wartość klientów podzielona przez ich liczbę Średnia przeciętna wartość jednego klienta 4

5 Podejście oddolne Suma CLV wszystkich klientów w przedsiębiorstwie (kapitał kliencki) Suma CLV klientów segmentu lub punktu sprzedaży Pomiar CLV dla każdego klienta Dane dotyczące poszczególnych klientów (wpływy i koszty obsługi) Obliczanie kapitału klienckiego w podejściu odgórnym ( ) & ' gdzie: CE Customer Equity kapitał kliencki CM przeciętna marża na kliencie r- stopa dyskontowa i i-ty klient t okres obliczeniowy N liczba klientów, dla których szacuje się wartość CE T liczba okresów, dla których oszacowano wartość CE *! "# "# 5

6 Obliczanie kapitału klienckiego w podejściu odgórnym z wykorzystaniem kohort +, ) 1&' $, - gdzie: CLV przeciętna wartość klienta d-przeciętna stopa utrzymania klientów r- stopa dyskontowa t okres obliczeniowy GC przeciętna marża brutto M koszty marketingowe liczone na klienta A przeciętne koszty pozyskania klienta T liczba okresów, dla których oszacowano wartość CE! "# Zastosowanie: wybór segmentów (kohort), którym należy poświęcić więcej uwagi wybór segmentów, dla których można obniżyć koszty ogólna ocena wartości rynkowej przedsiebiorstwa 6

7 Obliczanie kapitału klienckiego w podejściu oddolnym założenie średniej marży! +.'//ł.ł,.'//ł 1/ 1&' "# gdzie: CLV przeciętna wartość klienta r- stopa dyskontowa i- klient t okres obliczeniowy T liczba okresów, dla których oszacowano wartość CLV Obliczanie kapitału klienckiego w podejściu oddolnym założenie prawdziwej marży! +.'//ł.ł,.'//ł 1/ 1&' "# gdzie: CLV przeciętna wartość klienta r- stopa dyskontowa i- klient t okres obliczeniowy T liczba okresów, dla których oszacowano wartość CE 7

8 CLV w ujęciu wartościowym #45 3 gdzie: t- okres obliczeniowy T liczba okresów, dla których obliczany jest CLV m marża w okresie t na i-tym kliencie r- stopa dyskontowa Kapitał wszystkich klientów przedsiębiorstwa 7 ( + 6* "8 Customer Equity kapitał klienta CLVi wartość życiowa klienta i- indeks klienta N całkowita liczba klientów 8

9 Wartość portfela klientów całego przedsiębiorstwa CPLV CPLV (ang. Customer Portfolio Lifetime Value) +,- & -9 & 2$: # $: #45 AC koszt pozyskania danego portfela klientów AJ-przychód z segmentu o określonym poziomie retencji d stopa zatrzymania klientów (retencji) n liczba analizowanych lat Wartość portfela klientów o różnych stopach retencji CPLV (ang. Customer Portfolio Lifetime Value) '1ść ó 7 >? 7 5 A #45? #6B #45 C?- >? #45? okres życia zróżnicowanych klientów n-liczba pozyskanych klientów w poszczególnych okresach r- stopa dyskontowa d wskaźnik rotacji klienta e- koszt pozyskania klienta m dochód generowany przez klienta w okresie t 7 9

10 METODY WYCENY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH Rodzaje metod wyceny aktywów niematerialnych podejście kosztowe (koszt odtworzenia, nakłady na kapitał ludzki) podejście dochodowe (EVA) podejście rynkowe (CIV, MV/BV) 10

11 Metoda kapitalizacji płatności licencyjnych inaczej: metoda zwolnienia z opłat licencyjnych wartość składnika niematerialnego określa się jako skapitalizowaną obecną wartość przyszłych opłat licencyjnych, z których przedsiębiorstwo jest zwolnione jako właściciel składnika wartość opłat licencyjnych jest wyliczana jako iloczyn przepływów generowanych przez dany składnik niematerialny i rynkowej stopy opłat licencyjnych pomniejszony o podatek dochodowy Metoda kapitalizacji płatności licencyjnych - zakres analizy transakcji porównywalnych Zestaw praw dotyczących przedmiotu licencji zakres działań niezbędnych do utrzymania składnika (np. reklama) okres ważności umowy licencyjnej zakres wyłączności umowy licencyjnej obecna i przyszła sytuacja w branży 11

12 Metoda nadwyżki stopy zwrotu Podobnie jak w przypadku kapitału intelektualnego WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH METODĄ OPCJI RZECZYWISTYCH 12

13 Warunki zastosowania znaczna niepewność i nieprzewidywalność otoczenia długi horyzont czasowy inwestycji inwestycja składa się z wielu etapów wysokie nakłady inwestycyjne inwestycje o charakterze strategicznym zastosowanie opcji rzeczywistych Rodzaje opcji rzeczywistych opcja inwestowania wycenia wartość natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji opcja opóźnienia wycenia wartość odroczenia momentu rozpoczęcia inwestycji w czasie opcja zmiany skali działalności pozwala ocenić wartość zmniejszenia/zwiększenia skali produkcji opcja rezygnacji (zaniechania) wycenia wartość rezygnacji z inwestycji opcja przełączenia pozwala ocenić wartość zmiany wykorzystania czynników produkcji opcja wzrostu pozwala ocenić dodatkowe korzyści wynikające z projektów wcześniej niedostępnych 13

14 Koncepcje wyceny za pomocą opcji rzeczywistych klasyczna oparta na obiektywnych danych rynkowych oraz założeniu o braku arbitrażu subiektywna-oparta na subiektywnych danych rynkowych oraz założeniu o braku arbitrażu MAD (ang. market assetdisclaimer)- oparta na założeniu, że istnieje instrument bliźniaczy NPV, zakładane jest subiektywne ustalanie wartości parametrów zrewidowane podejście klasyczne revised classic approach rozpoznające istnienie dwóch rodzajów ryzyka (rynkowego i indywidualnego), które są kryterium podziału projektów na dwie grupy i zastosowaniu odpowiedniej metody zintegrowana-rozpoznające istnienie dwóch rodzajów ryzyka (rynkowego i indywidualnego), które są immanentna cechą każdego projektu Porównanie podejść do wyceny Inwestować Dobrze Dobrze Inwestować Źle Nie inwestować Dobrze Inwestować Nie inwestować Źle Źle Nie inwestować Podejście tradycyjne Podejście opcyjne 14

15 Do wyceny opcji rzeczywistych można zastosować: metodę dwumianu metodę Blacka-Sholesa 15

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego SERWIS Finansowo-Księgowy BGK nr 12 (180) Dodatek nr 2 15 czerwca 2013 r. www.bgk.infor.pl Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? n Kiedy należy dokonać wyceny

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2013 Poznań, 14 listopada 2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE..... 2 1.1. Podstawowe informacje o Emitencie... 2 1.2. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy XV edycja Mariusz Duda Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 09 marca 2015r. SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI Ocena efektywności inwestycji Jacek Mizerka SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI... 3 2.1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV)... 3 2.2. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 5 3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 5. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA. Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r.

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA. Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Spis treści Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Dobór metody wyceny znaku towarowego (marki) Jacek Jastrzębski

Dobór metody wyceny znaku towarowego (marki) Jacek Jastrzębski Dobór metody wyceny znaku towarowego (marki) Jacek Jastrzębski Cel prezentacji Refleksja nad tym, czym należy się kierować przy wyborze metody wyceny znaku towarowego Konkurujących ze sobą metod wyceny

Bardziej szczegółowo

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa 64 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2012 / 2 Barbara Dobiegała-Korona Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa Koncepcja zarządzania wartością klienta wspiera jeden z trzech najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. za rok sprawozdawczy 01.01.2010 31.12.2010 SPIS TREŚCI 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA ŻYWIEC S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA ŻYWIEC S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Żywiec S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowy rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo