Wycena patentu w warunkach wysokiego ryzyka na wczesnym etapie procesu komercjalizacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena patentu w warunkach wysokiego ryzyka na wczesnym etapie procesu komercjalizacji."

Transkrypt

1 Wycena patentu w warunkach wysokiego ryzyka na wczesnym etapie procesu komercjalizacji. Andrzej Podszywałow Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem. Kraków, 4-5 września 2008 r. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum

2 Precyzja w ustaleniu przedmiotu wyceny Technologia niechroniona patentami Technologia chroniona patentem (portfelem patentów) Patent (składnik portfela patentów lub portfela IP) Umowa licencyjna o stosowanie technologii chronionej patentem (wartość kontraktu) SPV lub inne rozwiązanie biznesowe powołane w celu komercjalizacji technologii chronionej patentem (kapitał własny / rozwiązania hybrydowe)

3 Wczesny etap komercjalizacji

4 Formy eksploatacji Generowanie nadwyżki finansowej - własna działalność operacyjna. Udział w nadwyżce finansowej generowanej przez licencjobiorcę. Udział w zyskach podmiotu zależnego. Kreowanie instrumentów finansowych oraz aktywów i zobowiązań warunkowych. Kombinacja powyższych.

5 Schemat rozwoju niszowego Gromadzenie wiedzy Definiowanie nisz rynkowych oraz zapewnianie ochrony praw Identyfikowanie Istoty i okresu przewagi konkurencyjnej Inwestowanie w rozwój potencjału rynkowego na polach eksploatacji Inwestowanie w rozwój dźwigni operacyjnej Ustanowienie systemu zarządzania procesem komercjalizacji Kreowanie wartości dodanej dla klienta i inwestora

6 Wysoki poziom ryzyka wczesnego etapu komercjalizacji

7 Potrzeba wyceny na wczesnym etapie komercjalizacji

8 Dobór metody wyceny Szczegółowa metoda wyceny

9 Cele wyceny

10 Podstawowe uwarunkowania prawne - standardy

11 Granice standaryzacji Czy wycena jest sztuką, której nie powinno się narzucać zbyt sztywnych ram? Czy kreowanie standardów w tej materii nie prowadzi jedynie do zapewnienia złudnego spokoju CEO oraz urzędników w obszarze rachunkowości i podatków?

12 Dobór metody wyceny Zmienność Złożoność Unikalność Niepewność

13 Narzędzia stosowane w procesie wyceny

14 Metoda standardów branżowych Wymaga dostępu do informacji o parametrach cenowych transakcji, zawartych pomiędzy niepowiązanymi stronami, dotyczących porównywalnych technologii na porównywalnym etapie komercjalizacji. Ustalając transakcje porównywalne bierzemy pod uwagę co najmniej następujące elementy, które je różnicują: cechy wycenianej technologii (np.: jakość, znaczenie, innowacyjność i rozwojowość technologii, pola eksploatacji), zakres praw i zobowiązań (np.: wyłączność na określonych polach eksploatacji, możliwość sublicencjonowania, okres użytkowania, asysta przy wdrożeniu, opcje rozwoju skali użytkowania i odstąpienia od umowy) sposób płatności poziom opłat licencyjnych w relacji do sprzedaży lub dochodu, opłaty wnoszone z góry, opłaty wnoszone pod warunkiem zajścia zdarzenia tzw. milestone payments, warunkowe zmiany poziomu opłat licencyjnych np.: przy przekroczeniu określonego poziomu sprzedaży tzw. royalty adjustments, stałe opłaty roczne, koszty sprzedanych opcji realnych i inne.

15 Metoda standardów branżowych Metoda trudna do zastosowania w przypadku unikalnych technologii na wczesnym etapie komercjalizacji. W przypadku zidentyfikowania rynkowego poziomu opłat licencyjnych w relacji do sprzedaży lub zysku, metoda wymaga przeprowadzenia analiz właściwych dla podejścia dochodowego, w celu kapitalizacji prognozowanego strumienia opłat licencyjnych: Prognoza okresu eksploatacji Prognoza strumienia sprzedaży w okresie eksploatacj Ocena ryzyka i stopy dyskontowej

16 Metoda Rating / Ranking Metoda przydatna jako uzupełnienie metody standardów branżowych oraz w przypadku porównań technologii w kategoriach jakościowych, pozwala na ominięcie poważnej trudności jaką w podejściu rynkowym stanowi unikalność przedmiotu wyceny. Mankamentem tej metody jest problem skalowania. Jeśli przykładowo, pewien zbiór transakcji uzyskał sumaryczny wynik punktowy 9 a wyceniana wartość niematerialna i prawna uzyskała wynik 11, to nie oznacza to że średnie parametry cenowe, które charakteryzują zbiór transakcji np.: kwotę płatną na wstępie oraz stawkę opłat licencyjnych należy przemnożyć przez 11/9. Brak podstaw do założenia, że istnieje liniowa zależność pomiędzy relacją wyników rankingu i relacją wartości zbioru transakcji i wycenianej technologii.

17 Metoda Aukcyjna Pozwala na uzyskanie wartości rynkowej w procesie negocjacji Występuje jednak konieczność użycia innych metod wyceny na różnych etapach tego procesu Istnieje poważne ryzyko, że zwycięzca aukcji nie wypełni swojej oferty, w sytuacji braku umowy wstępnej (przed-aukcyjnej) Warunki skutecznej aukcji: siła przetargowa oferującego technologię, wystarczający okres czasu i łatwość w przeprowadzeniu due diligence przez potencjalnych licencjobiorców, jednoznaczność i uczciwość - najlepsza oferta wygrywa, prawo sprzedawcy do wyłączenia niepoważnych uczestników, dobrze określona i znana uczestnikom procedura wyboru zwycięzcy aukcji

18 Metoda praktykowanych reguł Rule of Thumb 25% Metoda stosowana w przypadku braku możliwości ustalenia rynkowego poziomu opłat licencyjnych w grupie transakcji porównywalnych. 25% 48% Opłaty licencyjne są zależne od: rentowności możliwej do uzyskania w wyniku zastosowania patentu na danym polu eksploatacji, prognozowanych kosztów komercjalizacji ponoszonych przez licencjobiorcę.

19 Metoda praktykowanych reguł Rule of Thumb 25% Przemysł Opłata licencyjna Rentowność operacyjna Opłata / zysk chemiczny 3,0% 12,0% 25,0% elektroniczny 4,5% 13,1% 34,3% Internet 5,0% 10,4% 48,0%. Źródło: Przykładowe dane na podstawie badań publikowanych w Royalty Rates For Licensing Intellectual Property Russell Parr, New Jersey 2007, Wiley & Sons

20 Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF Metoda uniwersalna i możliwa do zastosowania na każdym etapie komercjalizacji oraz w warunkach wysokiego ryzyka. Zgodna z definicją wartości : suma przyszłych przepływów pieniężnych związanych z eksploatacją patentu, sprowadzonych do porównywalności na datę wyceny przy pomocy kosztu kapitału, który odzwierciedla także ryzyko inwestycyjne. FCF = NOPLAT + DEP I WC N PV = T FCF ( k) t= 1 1+ t t FCF przepływy pieniężne NOPLAT zysk operacyjny netto DEP amortyzacja I nakłady inwestycyjne WC N kapitał obrotowy netto PV wartość bieżąca k stopa dyskontowa T okres przewagi konkurencyjnej

21 Zasada inkrementacji w ocenie przyszłych pożytków Premia cenowa Wzrost popytu Oszczędność w kosztach materiałowych bez utraty jakości Wzrost wydajności Poprawa jakości spadek kosztów zwrotów i napraw Redukcja zużycia limitowanych zasobów np.: emisja CO2 Redukcja kosztów obsługi maszyn np.: spadek przestojów Eliminacja / ograniczenie procesów (koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne) Redukcja lub eliminacja kosztów środowiska naturalnego Dodatkowe koszty wczesnego okresu komercjalizacji

22 Zasada alokacji zysku Zysk operacyjny Koszt kapitału pracującego Koszt aktywów rzeczowych Koszt aktywów poza operacyjnych Zysk operacyjny alokowany do portfela aktywów niematerialnych Koszt poz. akt. niematerialnych Zysk operacyjny alokowany do patentu Kapitał pracujący Aktywa operacyjne rzeczowe trwałe netto Aktywa nie związane z działalnością operacyjną Inne IP Patent Aktywa operacyjne niematerialne Złożone aktywa niematerialne Zainwestowany kapitał Wartość rynkowa Wartość długu Wartość kapitału własnego

23 Analiza symulacyjna model ze zmiennymi losowymi WEJŚCIE ANALIZA WYJŚCIE Rozkłady zmiennych losowych i wartości zmiennych deterministycznych Struktura, funkcje, powiązania, schemat przetwarzania Rozkłady zmiennych obserwowanych i wyniki analizy wrażliwości

24 Analiza symulacyjna i wycena opcji realnych

25 Pomiar ryzyka w kategoriach ilościowych Miary wrażliwości Miary zagrożenia Miary zmienności

Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna

Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna Przepisy podatkowe wymieniają różne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Jerzy Gierusz * Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Wstęp Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości finansowej... wycena to proces zmierzający do

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo