KURS DORADCY FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS DORADCY FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności doradcy finansowego Kluczowe czynniki sukcesu doradcy finansowego 2. Charakter relacji między doradcą finansowym a klientem Zasada poufności i ochrona interesów klienta Zasada "know your customer" Zasada prymatu interesów klienta Etyka zawodu doradcy finansowego 3. Proces planowania finansowego Analiza Koncepcja Wdrożenie Kontrola 4. Analiza sytuacji finansowej i życiowej klienta Zbieranie informacji o kliencie: Sytuacja życiowa a potrzeby klienta (przykład segmentacji klientów ze względu na wiek, sytuację życiową i potrzeby klienta); Sytuacja finansowa - aktywa i dochód do dyspozycji Ustalanie celów finansowych klienta Ocena profilu inwestycyjnego 5. Tworzenie koncepcji rozwiązania finansowego Koncepcja "finansów na życie" Dobieranie rozwiązań dostosowanych do potrzeb życiowych klienta; szacowanie luki finansowej dla celu emerytalnego Forma i elementy składowe rekomendacji finansowych 6. Wybór rozwiązania finansowego Prezentacja rozwiązania finansowego klientowi Ocena proponowanych rozwiązań (kryteria - rentowność, ryzyko, płynność, stopień dywersyfikacji, optymalizacja podatkowa, inne)

2 7. Kontrola Kryteria i narzędzia kontroli Bieżące monitorowanie stanu inwestycji przez doradcę finansowego Okresowy przegląd sytuacji finansowej i portfela produktów klienta 8. Analiza potrzeb finansowych - studia przypadków, ćwiczenia warsztatowe II. Matematyka finansowa 1. Definicja stopy zwrotu Obliczanie stopy zwrotu z akcji, obligacji Wpływ kosztów transakcyjnych na wysokość stopy zwrotu Realna a nominalna stopa zwrotu Ocena wyników funduszy inwestycyjnych (stopa zwrotu skorygowana o ryzyko) 2. Efektywne stopy procentowe i znaczenie procentu składanego 3. Stałe i zmienne stopy procentowe 4. Wartość pieniądza w czasie Wartość bieżąca Wartość przyszła Renta roczna zwykła i rosnąca Renta wieczysta zwykła i rosnąca 5. Najważniejsze rodzaje i miary ryzyka Ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności w przypadku akcji i produktów inwestycyjnych Ryzyko stopy procentowej w przypadku kredytów, instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach Ryzyko kredytowe w przypadku instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach Ryzyko walutowe w kredytach oraz inwestycjach zagranicznych Ryzyko inflacji Pomiar ryzyka inwestycyjnego Metody kontrolowania oraz redukcji ryzyka 6. Przykłady zastosowań matematyki finansowej Zasady doboru parametrów do symulacji (stopy zwrotu, okresu, wysokość rat/składek) Obliczanie stóp zwrotu akcji, obligacji, jednostek funduszu inwestycyjnego Symulacja zobowiązań kredytowych (raty stałe i malejące, zmienna i stała stopa procentowa) Symulacja wyniku inwestycyjnego w przypadku inwestycji systematycznych i jednorazowych

3 Symulacja wykorzystania kapitału w okresie emerytalnym III. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych 1. Czynniki makroekonomiczne oddziałujące na rynki finansowe Efektywność rynków finansowych Długoterminowe trendy socjoekonomiczne Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej Pieniądz i inflacja Stopy procentowe Bilans płatniczy Cykle gospodarcze Kluczowe wskaźniki gospodarcze 2. Czynniki niefundamentalne kształtujące ceny aktywów - psychologia rynków finansowych Bąble spekulacyjne Analiza techniczna Nieracjonalni inwestorzy Zachowanie inwestorów w ryzykownych sytuacjach Rola rosnącej liczby małych inwestorów Kryzysy finansowe 3. Znaczenie i struktura rynków finansowych Rola rynków finansowych: - Rynek pieniężny; - Rynek kapitałowy; - Rynek walutowy; - rynek instrumentów pochodnych Instytucje finansowe: - Banki; - Fundusze inwestycyjne; - Ubezpieczyciele; - Giełda i biura maklerskie; - Fundusze emerytalne; - Inni pośrednicy finansowi Znaczenie nadzoru finansowego IV. Podstawowe klasy aktywów i instrumentów finansowych 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2. Akcje Obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu Skarbowe instrumenty dłużne Pozostałe instrumenty dłużne Zysk i ryzyko w przypadku inwestowania w obligacje Wpływ zmian stóp procentowych na dochody z obligacji Fundusze papierów dłużnych - wady i zalety Źródła informacji o obligacjach Charakterystyka inwestowania w akcje Znaczenie rynku pierwotnego i wtórnego

4 Stopy zwrotu i ryzyko akcji Metody oceny i doboru spółek - dane finansowe, indeksy, wskaźniki Analizowanie informacji w prasie i Internecie Koszty transakcyjne Prawa poboru i prawa do akcji Techniki inwestowania w akcje Inwestowanie w akcje za pośrednictwem funduszy 3. Instrumenty pochodne Rodzaje instrumentów pochodnych Podstawowe cechy instrumentów pochodnych Kontrakty terminowe Opcje Metody inwestowania w instrumenty pochodne Ryzyko instrumentów pochodnych 4. Aktywa alternatywne Nieruchomości Surowce Waluty V. Zasady planowania inwestycyjnego 1. Planowanie w zakresie inwestycji Określanie potrzeb inwestycyjnych Czynniki wpływające na dobór lokat Zasady alokacji zasobów finansowych: bezpieczeństwo i ryzyko 2. Formy inwestowania i oszczędzania Tradycyjne lokaty bankowe Obligacje Fundusze inwestycyjne Aktywa alternatywne Indywidualne rozwiązania w zakresie inwestycji: supermarkety funduszy, fundusze funduszy, polisy typu unit-linked, usługi zarządzania aktywami Otwarte fundusze emerytalne Plany emerytalne w III filarze (PPE i IKE) Tworzenie indywidualnego planu inwestowania - dobór lokat 3.Jak inwestować w fundusze? Zasady skutecznej dywersyfikacji Dobór najlepszych funduszy w klasach aktywów Metody analizowania funduszy Fundusze alternatywne w portfelu inwestora Techniki inwestowania w fundusze, inwestowanie systematyczne

5 4. Studia przypadków VI. Inwestowanie w produkty strukturyzowane 1. Produkty strukturyzowane - geneza powstania, zasady konstrukcji 2. Rynek produktów strukturyzowanych na świecie ( w tym przykłady mis-sellingu) 3. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce - specyfika, formy prawne produktów, przykładowe produkty dostępne na rynku 4. Opcje - podstawowe rodzaje, zasady wyceny, wybrane opcje egzotyczne 5. Formuła wypłaty jako serce lokaty strukturyzowanej - przykładowe formuły wypłaty, "triki" stosowane przez instytucje finansowe 6. Mity dotyczące lokat strukturyzowanych 7. Studium przypadku - produkt strukturyzowany a fundusz inwestycyjny VII. Fundamenty sprzedaży produktów inwestycyjnych 1. Pytania w procesie sprzedaży Pytania jako narzędzie kontroli Analiza funkcji pytań Pytania na poszczególnych etapach rozmowy handlowej Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać 2. Sprzedaż korzyści Co ja z tego będę miał? Gorące potrzeby i zimnie pieniądze Korzyści dla uczestników planów emerytalnych Korzyści osób skoncentrowanych na bezpieczeństwie finansowym 3. Sprzedaż w warunkach skrajnych Gra emocji Dostaję mniej więc ponoszę straty Przejmowanie kontroli Jesteś doradcą finansowym a nie wróżbitą Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy hossa będzie trwała? Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy to już bessa? Jak zachować wiarygodność w każdych warunkach Wykorzystanie technik sprzedaży, m.in. zasady kontrastu, zasady konsekwencji

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I EDYCJA Plan Kursu Sala Catalyst GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 22 stycznia 2011 19 marca 2011 2011 Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków Tekst zaktualizowany Warszawa, 2002 r.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo