Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint. Przez budowę Portalu Informacyjnego należy rozumieć dostawę sprzętu określonego w niniejszym OPZ, instalację i konfigurację systemu operacyjnego MS Windows 2003 wraz ze środowiskiem ActiveDirectory, instalację i konfigurację bazy danych MS SQL 2005, instalację i konfigurację systemu bezpieczeństwa, instalację i konfigurację oprogramowania MS SharePoint oraz utworzenie aplikacji Portalu Informacyjnego zgodnego z mi określonymi w OPZ. Zamawiający dysponuje rozwiązaniem będącym Portalem Informacyjnym (środowisko informatyczne SharePoint),zainstalowanym na maszynie wirtualnej na jednym z serwerów wykorzystywanych przez CPI MSWiA.,. Niniejsze rozwiązanie będące w posiadaniu Zamawiającego, może posłużyć jako element do migracji i dalszego dostosowania do wymagań funkcjonalnych lub jako wzorzec do stworzenia nowego Portalu Informacyjnego. Portal Informacyjny, który powstanie, jako produkt końcowy niniejszego zamówienia będzie służył wspomaganiu koordynacji zadań, realizacji programów SIS II i VIS poprzez umożliwienie wymiany informacji, pobierania szablonów dokumentów, bezpośredniej pracy nad dokumentami, składania wypełnionych ankiet, sprawozdań i raportów, korzystania z biblioteki dokumentów programów, zamieszczania instrukcji i sprawozdań wyjazdowych z grup roboczych związanych z programami, zamieszczania niezbędnej dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zamówienia nowy Portal Informacyjny zostanie zasilony zweryfikowanymi danymi dotychczas budowanego Portalu Informacyjnego. Przedmiot zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na etapy: ETAP I: opracowanie i dostarczenie projektu architektury Środowiska oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego projektu, ETAP II: dostawa Urządzeń do siedziby Zamawiającego i instalacja Urządzeń w szafie RACK w serwerowni Zamawiającego, instalacja i konfiguracja oprogramowania i systemów zapewnionych przez Zamawiającego,

2 utworzenie aplikacji Portalu Informacyjnego zgodnego z mi określonymi w niniejszym OPZ. migracja Portalu Informacyjnego, baz danych i dokumentów oraz innych treści zawartych w obecnym środowisku SharePoint, konfiguracja Środowiska w zakresie opisanym szczegółowo w pkt. WW.04, przeszkolenie 6 osób w zakresie administrowania Portalem Informacyjnym oraz 8 osób w zakresie obsługi Portalu Informacyjnego, ETAP III: świadczenie wsparcia technicznego w wymiarze do 60 godzin do dnia roku (wykorzystanie wszystkich godzin wsparcia technicznego nie jest obligatoryjne i będzie wynikało z bieżących potrzeb Zamawiającego). Termin realizacji zamówienia Etap I 14 dni od terminu podpisania umowy, Etap II 28 dni od terminu odbioru Etapu I, Etap III świadczenie asysty technicznej - od odbioru Etapu II do roku albo do wyczerpania przewidzianej liczby godzin asysty technicznej Słownik pojęć Administratorzy / redaktorzy Użytkownicy posiadający uprawnienia do określonych funkcjonalności Portalu Informacyjnego, Portal Informacyjny serwis informacyjny CPI MSWiA poszerzony o funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego lub za pośrednictwem sieci LAN, Sieć wewnętrzna sieć LAN, której Użytkownikami są osoby posiadające zdefiniowane konto w istniejącym Active Directory CPI MSWiA, Sieć zewnętrzna sieć WAN, której Użytkownikami są osoby nie posiadające zdefiniowanego konta w istniejącym Active Directory CPI MSWiA, posiadające dostęp do Portalu Informacyjnego za pośrednictwem Internetu, System konfiguracja programowo sprzętowa oparta na Środowisku, wyposażona w funkcjonalności opisane w pkt. WF i NF.01,02, Środowisko środowisko informatyczne SharePoint będące platformą uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działąnia Portalu Informacyjnego. Użytkownicy osoby korzystające z Portalu Informacyjnego za pomocą Sieci wewnętrznej lub Sieci zewnętrznej,

3 Urządzenia sprzęt i oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę wraz z odnoszącą się do nich dokumentacją (instrukcje, gwarancje, podręczniki użytkownika, dokumenty licencyjne itp.) szczegółowo wyspecyfikowane w pkt. WD 01-12, Wymagania funkcjonalne (WF) Opis WF.01 System musi umożliwiać tworzenie struktury katalogów dla dokumentów i list oraz przechowywanie dla każdego dokumentu i listy informacji: o wersji, dacie utworzenia, dacie modyfikacji, o osobie, która utworzyła bądź zmodyfikowała dokument. WF.02 System musi umożliwiać monitorowanie i raportowanie aktywności użytkowników. WF.03 System musi umożliwiać współdzielenie dokumentów oraz pracę grupową. WF.04 System musi umożliwiać przydzielanie ról oraz praw dostępu dla różnych grup użytkowników, na poziomie witryn, podwitryn, katalogów i pojedynczych dokumentów. WF.05 System musi umożliwiać personalizację treści oraz sposób prezentacji, w tym konfigurację osobistych i publicznych widoków dokumentów, informacji i aplikacji. WF.06 System musi zapewniać automatyczne powiadomienia (przesyłane na skrzynki pocztowe Użytkowników) o pojawieniu się nowego dokumentu lub informacji, zmianach lub usunięciu dokumentu lub informacji. WF.07 System musi umożliwiać znakowanie (tagowanie) paczki dokumentów oraz umożliwiać wyszukiwanie dokumentów po tagach. WF.08 System musi zapewniać zaawansowane mechanizmy wyszukiwania informacji, w szczególności pozwalające na wyszukiwanie pełno tekstowe a także wyszukiwanie dokumentów na podstawie słów kluczowych, obejmujące pełny tekst dokumentu oraz jego właściwości, wyszukiwanie według tematów, wyszukiwanie według kryteriów najczęściej przeglądanych w danej kategorii. WF.09 System musi umożliwiać dostosowywanie funkcji i konfigurowanie Systemu bez konieczności programowania. WF.10 System musi umożliwiać zarządzanie widokami: widoki publiczne będą dostępne dla wszystkich Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia w ramach grup Użytkowników, widoki osobiste będą dostępne tyko dla Użytkownika, który je stworzy. WF.11 System musi rejestrować aktywność Użytkowników w ramach poszczególnych bibliotek Portalu Informacyjnego (rejestracje, modyfikacje, usunięcia). W szczególności System musi rejestrować między innymi: datę utworzenia, datę modyfikacji, Użytkownika. WF.12 System musi umożliwiać Użytkownikom (w ramach biblioteki Portalu Informacyjnego) konfigurację automatycznych powiadomień o zmianach dokonanych na znajdujących się w niej dokumentach oraz informacjach. WF.13 System musi umożliwiać budowanie portali mających ułatwić Użytkownikom odnajdowanie, współdzielenie, publikowanie informacji oraz zarządzanie

4 WF.14 WF.15 WF.16 WF.17 WF.18 WF.19 WF.20 WF.21 WF.22 WF.23 WF.24 WF.25 WF.26 WF.27 WF.28 WF.29 WF.30 WF.31 kontaktami, czasem i zadaniami. System musi umożliwiać utworzenie intranetowych witryn i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb poprzez integrację rozproszonych informacji w jedno łatwe w zarządzaniu, przeszukiwaniu i skalowaniu środowisko. System musi umożliwiać współdzielenie różnego typu informacji w postaci dokumentów, tabel, schematów, prezentacji, multimediów, zadań, wydarzeń, ogłoszeń, kontaktów, kalendarzy, list. System musi umożliwiać utworzenie struktury przechowywania informacji, odzwierciedlającej organizację różnych projektów. W zależności od przyznanych uprawnień System musi umożliwiać Użytkownikowi zarządzanie plikami, polegające na tworzeniu, edycji, kopiowaniu oraz usuwaniu własnych lub wspólnych zasobów. System musi umożliwiać sprawdzenie, który Użytkownik aktualnie pracuje nad dokumentem oraz który Użytkownik dokonał ostatnich zmian w dokumencie. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów, przeglądanie wersji, usuwanie wersji dokumentów lub przywracanie dowolnej wersji dokumentu. System musi umożliwiać rejestrację nowych dokumentów w oparciu o szablony związane z bibliotekami systemu. System musi umożliwiać rejestrację zarówno tworzonego dokumentu jak już istniejącego. System musi umożliwiać rejestrację dokumentu za pomocą formularza, który zapewni wprowadzenie między innymi poniższych atrybutów: wersja, data utworzenia, status dokumentu informacja czy dokument podlega przeglądowi. W ramach ww. formularza System musi umożliwiać pobieranie dokumentu z folderu komputera lub nośnika zewnętrznego. System musi umożliwiać zarządzanie atrybutami formularza w zależności od bieżących potrzeb Użytkownika. System musi być wyposażony w mechanizm wychwytywania nieaktywnych stron. System musi powiadamiać właścicieli stron, które nie wykazują aktywności w ciągu zdefiniowanego okresu czasu oraz wysyłać informację (prośbę) o potwierdzenie, czy są one dalej w użyciu. Brak takiego potwierdzenia będzie informacją dla Administratora, na podstawie której może on podjąć decyzję o usunięciu strony. System musi umożliwiać Administratorowi konfigurację opcji automatycznego usuwania niewykorzystanych stron. System musi umożliwiać wypełnianie i publikowanie listy ryzyk za pomocą specjalizowanego formularza ryzyk, przygotowanego przez wykonawcę. System musi umożliwiać zakładanie przez Użytkownika własnej witryny (My site). System musi umożliwiać śledzenie zadań przydzielonych Użytkownikom, związanych z korespondencją przesyłaną przez pocztę wewnętrzną. System musi umożliwiać zgłaszanie potrzeb i problemów związanych z serwisami. System musi umożliwiać wszystkim Użytkownikom samodzielną, zdalną zmianę hasła. System musi obsługiwać zarejestrowanych Użytkowników z Sieci wewnętrznej (Intranet) oraz zarejestrowanych Użytkowników z Sieci zewnętrznej (Internet) (brak kont w firmowym Active Directory). System musi umożliwiać tworzenie nowych portali z dostępem w sieci wewnętrznej oraz z Internetu.

5 Wymagania pozafunkcjonalne (NF) NF.01 NF.02 NF.03 Opis System musi być wyposażony w system bezpieczeństwa obejmujący: ochronę antywirusową dedykowaną dla oprogramowania SharePoint, zabezpieczenie firewall, uwierzytelnienie Użytkowników, silne uwierzytelnienie serwera w oparciu o certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji (ang. Certificate Authority) rozpoznawalne co najmniej w przeglądarce Internet Explorer. Certyfikat ma być dostarczony przez wykonawcę i wystawiony na zamawiającego. System musi umożliwiać jednoczesną pracę minimum 180 Użytkowników. System musi umożliwiać łatwą realizację kopii bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące wdrożenia (WW) WW.01 WW.02 WW.03 WW.04 WW.05 WW.06 Opis Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zarządzania i utrzymania infrastruktury programowo - sprzętowej. Wdrożenie infrastruktury programowo sprzętowej zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Migracja istniejącego Portalu Informacyjnego do nowego Środowiska. Konfiguracja Środowiska: konfiguracja Active Directory, konfiguracja poczty elektronicznej Exchange w oparciu o posiadane i użytkowane środowisko, konfiguracja komunikacji z systemem pocztowym od strony środowiska SharePoint, rozmieszczenie i konfiguracja baz danych Microsoft SQL Server, rozmieszczenie i konfiguracja Środowiska, konfiguracja bazy danych Użytkowników zewnętrznych i sposobu ich uwierzytelniania. Przeprowadzenie testów oraz przekazanie wniosków i zaleceń po wykonaniu testów: Testy dostępu do środowiska produkcyjnego z Intranetu i Internetu, Testy zmiany hasła samodzielnie przez Użytkownika z sieci Zewnętrznej i sieci Wewnętrznej, Testy publikacji i zarządzania zawartością Portalu na środowisku testowym (przygotowawczym), Testy wypełniania i prezentowania listy ryzyk, Testy wykonania kopii bezpieczeństwa i odtworzenia z niej systemu, Testy procedur postępowania w przypadku awarii, Testy odporności na włamanie i ataki wirusowe. Migracja Portalu Informacyjnego dostęp do Portalu Informacyjnego powinien być możliwy tylko dla uwierzytelnionych Użytkowników. Administratorzy oraz Redaktorzy znajdujący się w Sieci wewnętrznej.

6 WW.07 Redaktorzy, którzy znajdują się po za Siecią wewnętrzną (nie będący Użytkownikami posiadającymi konta zdefiniowane w Active Directory) dostęp z Internetu. Konfiguracja systemu bezpieczeństwa określonego w wymaganiu NF.01 Wymagania dotyczące dokumentacji (DOC) DOC.01 DOC.02 DOC.03 Opis Dostarczona dokumentacja będzie obejmować: projekt architektury środowiska, dokumentację administratora, zawierającą między innymi procedury: wykonywania kopii zapasowej Portalu Informacyjnego, odtwarzanie z kopii zapasowej, odtwarzanie Portalu Informacyjnego po całkowitej awarii serwerów, pełną konfigurację zainstalowanego oprogramowania, zakładania, edycji i kasowania kont użytkowników, nadawania oraz odbierania uprawnień użytkownikom, dokumentację użytkownika, zawierającą opis wszystkich funkcjonalności Portalu Informacyjnego oraz sposobu ich wykorzystania, Dokumentację Urządzeń (instrukcje, gwarancje, warunki licencyjne, podręczniki użytkownika itp.), materiały szkoleniowe, certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji (ang. Certificate Authority). Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji, a także, aby została dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie Word oraz PDF (niezabezpieczonym) na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku danych. Postać drukowana dokumentacji musi być dostarczona w co najmniej 3 egzemplarzach w przypadku dokumentacji dla administratorów oraz 3 egzemplarzy w przypadku dokumentacji dla użytkowników. Dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty.

7 Wymagania w zakresie odbioru (OD) Opis OD01 Wszystkie dostarczone w ramach zamówienia produkty, w tym dokumentacja i świadczone usługi będą podlegały procedurom w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego. OD02 Zamawiający wyznaczy komisję, która dokona odbioru przedmiotu zamówienia. OD03 W pracach związanych z dokonaniem odbioru może uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. OD04 W ramach odbioru komisja przeprowadza czynności kontrolne zgodnie mi określonymi w OPZ. OD05 Po zakończeniu czynności kontrolnych komisja sporządza i podpisuje Protokół odbioru, sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron OD06 Warunkiem dokonania przez komisję odbioru przedmiotu zamówienia jest pozytywny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. OD07 W przypadku stwierdzenia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy produktami, a opisem przedmiotu zamówienia, komisja identyfikuje odstępstwa i uzasadnia swoje stanowisko,. OD08 Podstawą do odbioru w zakresie świadczenia wsparcia technicznego będą protokoły odbioru podpisane, w przypadku braku zastrzeżeń, przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona usługa wsparcia. Wymagania dotyczące szkolenia (SZ) SZ01 SZ02 SZ03 SZ04 SZ05 Opis Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w języku polskim, dla 6 administratorów (wytypowanych przez Zamawiającego) w zakresie architektury i administrowania środowiskiem SharePoint, w tym w zakresie procedur administracyjnych i eksploatacyjnych. Szkolenie będzie trwało 14 godzin. Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w języku polskim, dla 8 użytkowników w zakresie użytkowania środowiska SharePoint. Szkolenie będzie trwało 7 godzin. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Materiały szkoleniowe zostaną dostarczone najpóźniej począwszy od pierwszego dnia szkolenia. Wykonawca opracuje harmonogram szkoleń zawierający: cel i projektowany zakres szkoleń, informacje o zakresie tematycznym poszczególnych szkoleń, metodzie i formie szkoleń, czasie trwania poszczególnych szkoleń, Harmonogram, o którym mowa w SZ04, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zakończenia konfiguracji Środowiska w

8 zakresie opisanym szczegółowo w pkt. WW.04. SZ06 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń. SZ07 Wykonawca dostarczy multimedialne materiały szkoleniowe w postaci zapisu na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku. SZ08 Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu zamówienia SZ09 Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do pełnienia powierzonych zadań oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności. SZ10 Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym: nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania poszczególnych szkoleń. SZ12 Protokół z przeprowadzenia szkoleń podlegać będzie zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego Wymagania w zakresie gwarancji (WG) WG01 WG02 WG03 Opis Gwarancja na dostarczone Urządzenia biegnie osobno dla każdej dostawy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danej dostawy. W przypadku jeżeli świadczenie gwarancyjne polegać będzie na wymianie wadliwego elementu Urządzenia na wolne od wad, okres gwarancji dla tego Urządzenia biegł będzie na nowo od daty protokołu stwierdzającego tą wymianę. W przypadku wymiany nośników danych, w szczególności dysków twardych Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania wymienianych nośników danych. Okres gwarancji będzie wynosił 3 lata. Wymagania dotyczące dostawy Urządzeń (WD) Dostawa dotyczy dwóch urządzeń cechujących się poniższymi parametrami: Opis Serwer nr 1 Serwery wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe, które umożliwią uzyskanie wydajności o wyniku nie gorszym niż: 6000 punktów (dla dwóch procesorów) w teście PassMark Software opublikowanym pod adresem: WD1.01 WD1.02 Pamięć operacyjna: min. 8GB, DDR3, 1066MHz WD1.03 Możliwość konfiguracji Raid: 0,1,5

9 WD1.04 WD1.05 WD1.06 WD1.07 WD1.08 WD1.11 WD1.12 Minimum 5 twardych dysków: 300GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM 2 zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym Komplet okablowania Urządzenie optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA 3 letnia gwarancja w tym gwarancja ochrony danych typu: zachowaj swój dysk twardy Obudowa wraz z szynami montażowymi umożliwiająca instalację serwera w szafie typu RACK Program antywirusowy dedykowany dla MS SharePoint wraz z wymaganymi licencjami oraz modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez Internet przez okres co najmniej 1 roku. Opis Serwer nr 2 Serwery wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe, które umożliwią uzyskanie wydajności o wyniku nie gorszym niż: 4600 punktów dla pojedynczego procesora) w teście PassMark Software opublikowanym pod adresem: WD2.01 WD2.02 Pamięć operacyjna: min. 8GB, DDR3, 1066MHz WD2.03 Możliwość konfiguracji Raid: 0,1,5 WD2.04 Minimum 5 twardych dysków: 300GB, SAS 6Gbps, 15K RPM WD zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym WD2.06 Komplet okablowania WD2.07 Urządzenie optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA 3 letnia gwarancja w tym gwarancja ochrony danych typu: zachowaj swój dysk WD2.08 twardy Obudowa wraz z szynami montażowymi umożliwiająca instalację serwera w szafie WD2.11 typu RACK Program antywirusowy dedykowany dla MS SQL wraz z wymaganymi licencjami oraz modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez Internet przez okres co WD2.12 najmniej 1 roku. Opis produktów zapewnionych przez Zamawiającego Sku Nazwa produktu Liczba Microsoft SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Government OPEN No Level 1 Proc 76M Microsoft Office SharePoint CAL 2007 Government OPEN No Level User CAL 76N Microsoft Office SharePoint Enterprise CAL 2007 Government OPEN No Level User CAL 76P Microsoft Office SharePoint Server 2007 Government OPEN No Level 79Q Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Government OPEN No Level P Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 Government OPEN No Level

10 R Microsoft Windows Server CAL 2003 Government OPEN Level D 180 user CAL S Microsoft InfoPath 2007 R2Government OPEN No Level 3

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ. przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint. Przez budowę Portalu Informacyjnego należy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-27-4540/10. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 27-CPI-WA-2244/10

Warszawa, dnia 7 września 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-27-4540/10. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 27-CPI-WA-2244/10 Warszawa, dnia 7 września 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-27-4540/10 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 27-CPI-WA-2244/10 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZRZ 3/2011 Jasionka, 01.04.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk: I K 142/ 3 /14 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK ( cały etat ) 1. Wymagania konieczne dla kandydata

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo