Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego"

Transkrypt

1 Produkt (wyrób lub usługa) projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź

2 Produkt: Produkt w marketingu, to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź wiedza. 2

3 Podział ze względu na wykorzystanie i przeznaczenia: 1. Konsumpcyjne: powszednie: podstawowe, impulsywne, nagłej potrzeby; wybieralne: homogeniczne (jednolite), heterogeniczne; luksusowe; sporadyczne (epizodyczne); niepostrzegalne. 3

4 c.d. Podział ze względu na wykorzystanie i przeznaczenia: 2. Przemysłowe: dobra inwestycyjne; produkty wyposażenia dodatkowego; surowce i materiały; półprodukty i produkty zaopatrzeniowe; usługi profesjonalne. 4

5 Podział ze względu ze względu na stopień materialności: czyste produkty materialne; produkty materialne z towarzyszącymi usługami; hybrydy (pół na pół); usługi z towarzyszącymi produktami materialnymi; czyste usługi. 5

6 Struktura produktu: (zaproponowana przez Levitta w latach 80.) rdzeń - istota produktu; produkt rzeczywisty; produkt poszerzony; 6

7 c.d. Struktura produktu: (opisana przez Kotlera) podstawowy pożytek; produkt podstawowy; produkt oczekiwany; produkt rozszerzony; produkt potencjalny. 7

8 Funkcje produktu: zaspokojenie potrzeby nabywcy; użyteczność produktu; łatwość użytkowania produktu; kształt i kolorystyka produktów. 8

9 Cykl życia produktu: Istotne czasy w konkurowaniu: Pierwszy - szybkie produkowanie (fast to product). Drugi - szybkie wchodzenie na rynek (fast to market). 9

10 Dane podstawowe wyrobu 10

11 Dane identyfikujące: indeks wyrobu, elementu, materiału; nazwa wyrobu; kod kreskowy; itd. 11

12 kod analizy ABC; Dane klasyfikujące: klasyfikacja techniczna (wózki do transportu magazynowego) ; kod grupy technologiczne podobnej (np. komputery stacjonarne i przenośne); grupa sprzedażowa (np. dla systemu DIY); branża zakupowa (np. sprzęt elektroniczny); itd. 12

13 Dane konstrukcyjne: numer rysunku i jego wersja; wymiary; gabaryty; niezawodność; masa; model 3D; rysunek; itd. 13

14 Dane wytwarzania: wielkość partii produkcyjnej (jednostkowa, seryjna, masowa); warianty i procesy wytwarzania (ubytkowawiórowa, ścierna, erozyjna, strumieniem energii, bezubytkowa plastyczna, odlewnictwo oraz przyrostowa np. drukarki 3D); zasoby produkcyjne; itd. 14

15 Dane o zapasach: stan magazynowy; obroty magazynowe; stany minimalne; wielkości zamówień; itd. 15

16 Dane sprzedaży: cena sprzedaży; rabaty; pakowanie; odbiorcy; transport; itd. 16

17 Dane zaopatrzenia: cena zakupu; dostawcy okres zamawiania; terminy i warunki dostawy; itd. 17

18 Dane kalkulacyjne - koszty: materiałów; robocizny; magazynowania; zużycia zasobów; utraconej sprzedaży. 18

19 Zadanie dla studenta: Z punktu widzenia użytkownika sprzętu AGD pralki automatycznej, które dane (nie więcej niż 5) o wyrobie są najistotniejsze i dlaczego? 19

20 cd. Cykl życia produktu 20

21 Cykl życia produktu marketing wprowadzenia produktu na rynek, sprzedaż niska; wzrost; dojrzałość, czyli nasycenie produktem; spadek (schyłek). 21

22 Cykl życia produktu marketing 22

23 Strategie produktu: kształtowanie funkcji produktu; kształtowanie struktury asortymentowej firmy; planowanie cyklu życia produktu; kreowanie nowych potrzeb i produktów ich zaspokajających; 23

24 cd. Strategie produktu: jakość i reklama; wzór i cechy; marka i znak firmowy; opakowanie i rozmiary; serwis i gwarancja. 24

25 Przykładowe strategie produktu: strategia utrzymywania konkurencyjności oferty; strategia pełnego asortymentu produktu; strategia ograniczonego asortymentu produktu; 25

26 cd. Przykładowe strategie produktu: strategia rozszerzania linii produktów; strategia uzupełniania linii produktów; strategia oczyszczania linii produktów. 26

27 Def. Baza danych: to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych z pewnej dziedziny danych lub to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych 27

28 Rodzaje baz danych: proste : bazy kartotekowe; hierarchiczne bazy danych. 28

29 Rodzaje baz danych: relacyjne (powiązane); obiektowe; relacyjno-obiektowe; strumieniowe bazy danych; temporalne bazy danych. 29

30 Zasady w relacyjnej bazie danych: każda relacja ma unikatową nazwę, każda kolumna w relacji musi mieć unikatową nazwę w ramach relacji; wszystkie zapisy tego samego typu; uporządkowanie kolumn w relacji nie ma znaczenia; każdy wiersz w relacji musi być unikatowy; uporządkowanie wierszy nie ma znaczenia. 30

31 Przykładowa struktura danych indeks materiałowy: Indeks Gatunek Nazwa Jedn. miary Z St3S Z St3S Blacha grubość 8 Blacha grubość 12 kg kg 31

32 Przykładowa struktura danych indeks materiałowy: Indeks J.m. Ilość Cena Wartość Typ dokumentu Z kg RW Z kg RW 32

33 Zadanie dla studenta: Wymień cechy dobrego (złego) wyrobu uwzględniając jego cykl życia. 33

34 Def. usługa Działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. 34

35 cd. def usługa O. Lange (1967) - to czynności związane z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, nie służą one do bezpośredniej produkcji dóbr materialnych. Cz. Niewadzi (1975) - to czynności zaspokajające potrzeby ludzkie. K. Polarczyk (1971)- to praca wytwórcza. 35

36 cd. def usługa J.B. Qeen (1988) - przedmiot wymiany między ludźmi, którego nie można sobie upuścić na nogi. J. Chmielewski (2001) wyodrębniający się sektor aktywności gospodarczej. Celem usług jest zaspokajanie rosnących materialnych i niematerialnych potrzeb. 36

37 Podział usług: 1. Dla konsumentów: materialne: transport pasażerski i łączność; usługi osobiste i działalność komunalna; handel i naprawy, hotele i restauracje; niematerialne edukacja oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna; działalność związana z rekreacją, kulturą. 37

38 cd. Podział usług: 2. Dla producentów i biznesu: transport i gospodarka magazynowa; pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości; wynajem maszyn i sprzętu; informatyka i działalność pokrewna; prace badawczo-rozwojowych; działalność związana z biznesem; 38

39 cd. Podział usług: 3. Usługi ogólnospołeczne: administracja publiczna i obrona narodowa; działalność organizacji członkowskich; organizacje i zespoły narodowe. 39

40 Porównanie: 40

41 Projektowanie 41

42 42

43 Projektowanie - ogólnie: 1. Koncepcja - określone są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, uwzględniające wymagania przyszłego użytkownika. 2. Akceptacja - ustalenie, czy planowane parametry są możliwe do osiągnięcia. Następuje ostateczne zatwierdzenie parametrów będących kompromisem pomiędzy wymaganiami a możliwościami. 43

44 cd. Projektowanie ogólnie: 3. Wykonanie - przygotowanie modeli nowych produktów do testowania, dotyczy to zarówno produktów jak i usług. 4. Przetworzenie - projekt jest przetwarzany w taką postać, jaka jest możliwa do realizacji w danej organizacji, a jednocześnie uwzględnia parametry przyjęte podczas etapu drugiego. 44

45 cd. Projektowanie ogólnie: 5. Czynności pilotowe - wytworzona zostaje pewna liczba usług, które są potrzebne do sprawdzenia poprawności projektu, przyjętych parametrów i umiejętności personelu. 45

46 Projektowanie produktu - proces rozwoju (wariant ): Dział marketingu przekazuje wymagania projektantom. Projektanci uważają wymagania za nierealne w stosunku do dysponowanych technologii i środków oraz projektują produkt spełniający nowe warunki, odpowiadające skorygowanym analizom rynku. 46

47 cd. Projektowanie produktu - proces rozwoju (wariant): Projektanci przekazują projekt wyrobu lub usługi działom organizacji produkcji i zaopatrzenia. 47

48 cd. Projektowanie produktu - proces rozwoju (wariant): Dział organizacji produkcji uważa projekt za nierealny i wprowadza własne zmiany. Dział organizacji produkcji przekazuje projekt wyrobu wraz z projektem procesu produkcji do działu produkcji. 48

49 cd. Projektowanie produktu - proces rozwoju (wariant ): Dział zaopatrzenia wraz z dostawcami wprowadza własne poprawki do projektu. Dostawcy otrzymują zamówienie na dostarczenie materiałów według nowego projektu. 49

50 cd. Projektowanie produktu - proces rozwoju (wariant): Dział operacyjny otrzymuje materiały oraz projekt procesu produkcyjnego, który trzeba ponownie rozpatrzyć. Dział operacyjny zmienia wyniki analizy rynku i projekt produktu i jest zmuszony rozpocząć produkcję nadal wprowadzając zmiany. 50

51 Sterowanie projektem - uogólnienia: 1. Żaden projekt nigdy nie będzie ostateczny, tzn. taki do którego nie można wprowadzić poprawek lub modyfikacji. 51

52 cd. Sterowanie projektem- uogólnienia: 2. Niewiele projektów jest całkowicie oryginalnych. Zbadanie nowego produktu ujawni że większość technik, części lub systemów było już wykorzystywanych wcześniej. 52

53 cd. Sterowanie projektem- uogólnienia: 3. W czasie projektowania występuje ciekawe zjawisko: im więcej czasu poświęca się na wykonanie jednego projektu, tym mniejszy jest wzrost jego wartości, jeżeli nie nastąpi odkrycie lub wprowadzenie nowej technologii. 53

54 cd. Sterowanie projektem- uogólnienia: 4. Warunki wewnętrzne i/lub zewnętrzne narzucają ograniczenia na czas wykonywania projektu i jego koszt. 54

55 Sposoby redukcji kosztów projektowania: korzystanie z usług specjalistów z zewnątrz; projektowanie wspomagane komputerowo; specjalizacja projektantów; 55

56 cd. Sposoby redukcji kosztów projektowania: rodzime wyroby lub usługi; system klasyfikacji i kodowania; biblioteki i usługi informacyjne. 56

57 JAKOŚĆ 57

58 UKAZ W sprawie jakości Właściciela Tulskiej Fabryki, Korniła Biełogłazowa bić batem i zesłać na roboty do Monastyru, ponieważ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości. Starszego nadzorcę Wojskowego, Frola Fuksa bić batem i zesłać go do Azowa, za stawianie pieczęci na złą broń. 58

59 cd. UKAZ W sprawie jakości Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły by dzień i noc pilnował jakości broni. Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie baczą, jak kontrola pieczęcie stawia. Jeśli będą mieli wątpliwości, sami niech sprawdzają przez przegląd i strzelanie z dwóch muszkietów co miesiąc. Strzelać mają dopóki się nie zepsują. 59

60 cd. UKAZ W sprawie jakości Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń psującą się podczas bitwy nie oszczędzając bić batami: Właścicielowi fabryki 25 batów i karę pieniężną po jednym czerwieńcu od każdej sztuki. Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności. 60

61 cd. UKAZ W sprawie jakości Starszego nadzorcę przenieść do podoficerów. Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Fabryki Broni, Demidowowi nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż jemu samemu. Jeżeli będą gorsze niech Demidow nie obraża się każę obciąć mu głowę. 61

62 UKAZ W sprawie jakości Dane w Piotrogrodzie 1773 r. Piotr Wielki Car Wszechrusi 62

63 JAKOŚĆ Def.: ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi wymaganych do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb ISO

64 Jakość Koszty: strat na brakach wewnętrznych; strat na brakach zewnętrznych; kontroli jakościowej {odbioru jakościowego}; działalności zapobiegawczej. 64

65 Koszty - jakość 65

66 Koszty - jakość 66

67 Gdzie spoczywa odpowiedzialność za jakość: najwyższe kierownictwo; marketing; funkcje badawczo-rozwojowe, projektowe i zarządzania; funkcje zarządzania działalnością podstawową. 67

68 cd. Gdzie spoczywa odpowiedzialność za jakość: zaopatrzenie; obsługa techniczna i posprzedażna; magazynowanie, transport i dystrybucja. zapewnienie jakości. 68

69 Zadanie dla studenta - wyjaśni istotę rysunku: 69

70 Przykład - General Motors: najnowsza akcja naprawcza dotyczy nowych modeli samochodów, w tym Chevroletów: Spark, Impala i Silverado; to już 60. akcja serwisowa GM od początku tego roku.; GM wezwał do warsztatów blisko 29 mln samochodów i zapłacił ponad 20 mld dolarów. falę akcji przywoławczych rozpoczęły problemy z wyłącznikiem zapłonu, usterka ta była przyczyną wielu wypadków, w których zginęło co najmniej 13 osób. 70

71 Zadanie dla studenta - wyjaśni istotę rysunku: 71

72 NIEZAWODNOŚĆ 72

73 Niezawodność to: zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływają na nieuszkadzalność oraz podatność obsługową lub prawdopodobieństwo bezusterkowego funkcjonowania przez określony czas 73

74 Niezawodność w fazach cyklu życia produktu Niezawodność 74

75 NIEZAWODNOŚĆ 1. Uszkodzenia: całkowite, częściowe, stopniowe nagłe. 2. Analiza niezawodności: symptom uszkodzenia, skutek uszkodzenia, waga skutków uszkodzenia. 75

76 Zadanie dla studenta: Opracowanie diagramu przyczynowoskutkowego (na trzech poziomach) i planu działania nt: Proces Total Preventive Maintenance maszyn na linii produkcyjnej w firmie XYZ 76

77 Diagram przyczynowo-skutkowy Metoda Materiały Człowiek Ograniczenia prawne I normatywne Niepowodzenie wdrażania TPM Częste awarie Zarządzanie Maszyny 77/29

78 ??? RYZYKO -co mam robić? 78

79 Ryzyko nieosiągnięcia rezultatu prawdopodobieństwo konsekwencji/skutku nieosiągnięcia rezultatu 79

80 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Poszukiwanie i podejmowanie działań, które powinny zabezpieczyć decydenta przed poniesieniem strat większych niż te, które dopuszcza przyjęty przez niego poziom bezpieczeństwa. 80

81 Zarządzanie ryzykiem obejmuje: identyfikację analizę (procesy, wyroby, dostawcy), planowanie, redukowanie, monitorowanie, kontrolowanie, dokumentowanie. 81

82 Klasyfikacja ryzyka zlecenie produkcyjne: zawarcia umowy; zasobów; dostawców; logistyki; produktu; procesu; serwisu. 82

83 Zadanie dla studenta: Wymienić rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym 83

84 Normalizacja 84

85 Normalizacja def. (I): działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. 85

86 Normalizacja def. (II): Działalność polegająca na analizowaniu wyrobów, usług i procesów w celu zapewnienia: funkcjonalności i użyteczności, zgodności (kompatybilności) i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, ograniczenia (zbędnej) różnorodności. 86

87 Etapy normalizacji: klasyfikacja, czyli grupowanie według podobieństwa cech charakterystycznych dla produktu; unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności; typizacja, czyli ujednolicenie konstrukcji w celu uproszczenia produkcji (i obniżenia kosztów) oraz ułatwienia eksploatacji. 87

88 Cel norm: racjonalizacja produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych; usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich powstawaniu; Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji 88

89 cd. Cel norm: zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy; poprawa funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności; Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji 89

90 cd. Cel norm: zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług, działanie na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej, ułatwienie porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania. Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji 90

91 Rodzaje norm: normy podstawowe, które obejmują ogólne postanowienia dotyczące określonej dziedziny; normy terminologiczne obejmujące definicje terminów wraz z objaśnieniami; normy badań, w których zawarte są metody prowadzenia określonych badań; 91

92 cd. Rodzaje norm: normy wyrobu lub usługi określające wymagania odnośnie konkretnego rodzaju wyrobu; normy procesu opisujące wymagania, które zapewnić mają funkcjonalność procesu; 92

93 Rodzaje norm: normy interfejsu, które określają wymagania odnośnie kompatybilności wyrobów w miejscach ich łączenia; normy danych, które zawierają wykazy cech, właściwości, które powinny zostać sparametryzowane w celu określenia wyrobu lub usługi. 93

94 Konkurencja 94

95 Przewaga konkurencyjna organizacji to: wykonywane zadania lub wytwarzane produkty, które stawiają daną organizację w lepszej pozycji niż konkurencję. 95

96 Czynniki mające wpływ na przewagę konkurencyjną: produkt (wyraźne funkcje i unikatowe cechy użytkowe), personel (umiejętności i wyszkolenie), przedsiębiorstwo (określone funkcje/ operacje i technologia), 96

97 cd. Czynniki mające wpływ na przewagę konkurencyjną: programy/plany (szybkość i dokładność dostaw oraz zaopatrzenia); procesy (określone sposoby organizacji pracy). 97

98 Kierunki osiągania przewagi konkurencyjnej: rozpoznanie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa; powiązanie poziomu technologicznego produktów z efektami na rynku; 98

99 cd. Kierunki osiągania przewagi konkurencyjnej: uzyskanie jakościowego podejścia do tworzenia przewagi konkurencyjnej; umiejętność formułowania strategii konkurencyjnej firmy. 99

100 Rodzaje konkurencji: w ramach marki; w ramach formy produktu (wśród wyrobów służących temu samemu celowi); 100

101 cd. Rodzaje konkurencji: w ramach gałęzi (obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające ten sam produkt); ogólna. 101

102 Bariery wejścia i wyjścia: określają przeszkody, jakie firmy konkurencyjne napotykają wchodząc na dany segment rynku, bądź chcąc go opuścić. 102

103 Wysokość bariery wejścia zależy wielu zmiennych: ekonomii skali produkcji (w połączeniu z krzywą doświadczenia); koszty zamiany - czyli ile kosztuje rezygnacja z jednego dostawcy i wybór innego - na rynku dóbr przemysłowych są to wysokie koszty, a na rynku dóbr konsumpcyjnych niewielkie; 103

104 cd. Wysokość bariery wejścia zależy od wielu zmiennych: wymogi kapitałowe; regulacje rządowe, np. kontyngenty (ograniczenia ilościowe); 104

105 cd. Wysokość bariery wejścia zależy od wielu zmiennych: dostęp do kanałów dystrybucji; dostęp do technologii; oczekiwane działania odwetowe - przekonanie o silnym odwecie może odstraszać;. 105

106 cd. Wysokość bariery wejścia zależy od wielu zmiennych: siła marek produktów; cena zapobiegająca wejściu; doświadczenie; polityka rządowa. 106

107 Prognozowanie 107

108 Prognozowanie (predykcja) def.: Naukowy sposób przewidywania, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia mające wpływ na produkcje. 108

109 cd. Prognozowanie def.: Sztuka przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. 109

110 Czynniki wpływające na prognozowanie: czynniki zewnętrzne (inaczej egzogeniczne), czynniki wewnętrzne (inaczej endogeniczne). 110

111 Proces prognozowania etapy: definiowania problemu (określenie zjawiska, celu i okresu prognozy); zebrania danych i ich analiza (znalezienie czynników mających wpływ na prognozę); 111

112 cd. Proces prognozowania etapy: wyboru metody i budowy modelu prognostycznego; postawienia prognozy; oceny jakości prognozy. 112

113 Kryteria klasyfikacji: 1. Okres: krótkoterminowe - do 12 miesięcy, średnioterminowe - od 1 do 5 lat, długoterminowe - powyżej 5 lat. 113

114 cd. Kryteria klasyfikacji: 2. Charakter: ilościowe: punktowe (liczba), przedziałowe (przedział liczbowy), jakościowe (wynik prognozy wyrażony słownie). 114

115 cd. Kryteria klasyfikacji: Cel: prognozy badawcze, prognozy ostrzegawcze, prognozy normatywne. 115

116 Metody prognozowania def. Sposób przetwarzania informacji opisujących sytuację prognostyczną w prognozę, dostosowany do przyjętej zasady prognozowania. 116

117 Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych bez tendencji: metoda naiwna; metoda średniej ruchomej prostej; metoda średniej ruchomej ważonej; prosty model wyrównywania wykładniczego; 117

118 Prognozowanie ilościowe: Metody matematyczne i statystyczne: 1. zmienna ciągła: modele trendu; analizę harmoniczną; analizę regresji; metodę najmniejszych kwadratów; 118

119 cd. Prognozowanie ilościowe: Metody matematyczne i statystyczne: 2. zmienna dyskretna: modele probitowe; modele logitowe; analiza dyskryminacyjna; 119

120 Prognozowanie jakościowe (heurystyczne) Wyróżnia się: metody bezpośrednie, wykorzystujące dane nt. dotychczasowego przebiegu procesu, 120

121 cd. Prognozowanie jakościowe (heurystyczne): Wyróżnia się: metody pośrednie wykorzystujące dane, metody analogowe (prognozowanie analogowe). 121

122 Ocena dokładności prognozy: Dokładność prognozy można ocenić: ex post badając odchylenie prognozy od rzeczywistej wartości, ex ante wyznaczając możliwy błąd prognozy na etapie prognozowania. 122

123 Dziękuję za uwagę 123

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Opracował dr Janusz Zymonik

Opracował dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 1 Wprowadzenie do problematyki jakości dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora wejścia X- wszystkie czynniki produkcji wektora wyjścia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo