Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych"

Transkrypt

1 Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1

2 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja? proces utowarowienia, urynkowienia innowacji / nowości typu: technologia, prace badawczo (rozwojowe rozwiązanie techniczne, technologiczne, organizacyjne) badania naukowe (www.portalnaukowca.pl) 2

3 Rodzaje komercjalizacji ze względu na przedmiot (produkt) Komercjalizacja produktów żywnościowych Komercjalizacja produktów przemysłowych Komercjalizacja technologii Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych Komercjalizacja badań naukowych 3

4 Miejsce komercjalizacji w procesie innowacyjnym (wprowadzaniu nowego produktu) projekt Kierunek Strategiczny Test jakościowy konceptu Test ilościowy konceptu Test potencjału Pierwszy zakup Ponowny zakup i obrót GENEZA EXPLORACJA ROZWÓJ REALIZACJA WPROWADZENIE OCENA Szanse, pomysły Wstępna ocena konceptu Rozpoczęcie projektu Tak/Nie Zasoby Marketingu, R&D Tak/Nie Zasoby Produkcji, Marketingu i Sprzedaży Komercjalizacja Produkt na półce Raport końcowy 4

5 Proces rozwoju nowego produktu żywnościowego POSZUKIWANIE POMYSŁÓW SELEKCJA POMYSŁÓW PROTOTYP Źródła pomysłów Odpowiedzialność za proces Kryteria weryfikacji Wykorzystanie pomysłów Usługi doradcze Projektowanie Bariery rozwoju Określenie rynku docelowego Wdrożenie produkcyjne TESTOWANIE PROTOTYPU OCENA KOMERCJALIZACJA ANALIZA FINANSOWA Monitoring procesu Ocena skuteczności Mierniki sukcesu Strategie komercjalizacji cenowa dystrybucji promocji komunikacji edukacji Problemy komercjalizacji Bariery komercjalizacji Analiza progu rentowności (metody scenariuszowe)

6 Realizacja komercjalizacji innowacji badania Cel komercjalizacji: dopracowanie innowacji przed wprowadzeniem na rynek Determinanty: rodzaj innowacji produktowej (uzupełnienie istniejącej linii produktów, modyfikacja istniejącego produktu, nowy produkt w portfelu, nowy produkt w skali rynku), dostępność surowców i komponentów (w tym fluktuacja cen na rynku surowców), sezonowość sprzedaży produktu (w szczególności na rynku mięsa i wędlin), pozycja konkurencyjna i realizowana strategia przedsiębiorstwa (lider, pretendent, naśladowca, poszukujący niszy), zasięg działania przedsiębiorstwa (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy). 6

7 Przesłanki wprowadzanych na rynek innowacji produktowych w przedsiębiorstwach na polskim rynku żywnościowym Cukierniczopiekarnicza Mięsnowędliniarska Nabiałowa Nowe trendy rynkowe Wymagania konsumentów Konkurencja wprowadza nowe produkty Modyfikacja portfela produktów 23,1% 20,3% 18,2% 22,6% 19,8% 18,2% 21,8% 19,4% 16,9% 9,6% 12,1% 11,7%

8 Etapy procesu rozwoju nowego produktu żywnościowego Lider rynkowy lider kategorii 1. Poszukiwanie i weryfikacja pomysłów 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 3. Przygotowanie i opracowanie koncepcji 4. Przygotowanie prototypu 5. Testowanie prototypu (laboratoryjne i konsumenckie) 6. Testowanie rynku 7. Wdrożenie do produkcji Nie-lider 1. Poszukiwanie i weryfikacja pomysłów 2. Analiza ekonomiczno-finansowa 3. Przygotowanie prototypu 4. Testowanie prototypu (laboratoryjne i konsumenckie) 5. Wdrożenie do produkcji

9 Model procesu rozwoju nowego produktu żywnościowego SELEKCJA POMYSŁÓW Kluczowe kryteria: technologiczne, rynkowe, prawne, finansowe Pozytywna weryfikacja pomysłów - od 10% do 30% Decyzję podejmuje Zarząd/Właściciele na podstawie opinii: Działu Marketingu Działu Sprzedaży Działu Badań i Rozwoju Technologów Produktu

10 Model procesu rozwoju nowego produktu żywnościowego PROTOTYP Liderzy rynkowi poprzedzają etap prac nad prototypem etapem testowania koncepcji (ocena wewnętrzna i zewnętrzna) Lider międzynarodowy Lider krajowy Nie-lider (skala lokalna) Testy laboratoryjne prototypów wewnętrzne i zewnętrzne Testy laboratoryjne prototypów wewnętrzne i zewnętrzne Testy laboratoryjne prototypów wewnętrzne Nowe i dotychczasowe technologie Nowe i dotychczasowe technologie Dotychczasowe technologie Monitoring konkurencji

11 Proces rozwoju nowego produktu żywnościowego KOMERCJALIZACJA

12 Procedura/proces komercjalizacji produktów żywnościowych Decyzja o wprowadzeniu do portfela produktowego - aspekty prawne, technologii, ekologii, certyfikacje, znakowanie (etykietowanie) oraz opakowanie. Testowanie rynku jako weryfikacja proponowanej strategii produktu (może być szerzej marketingowej). Ocena testowania i prognozowanie sprzedaży w cyklu życia. Strategia wprowadzenia produktu - rozwiązania organizacyjne, technologiczne i logistyczne. Plan marketingowy - szczegółowe rozwiązania operacyjne wynikające ze strategii wprowadzenia na rynek. 12

13 1. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu do portfela Punkt wyjścia - pozytywne wyniki testów prototypu (laboratoryjnych i użytkowych) Kluczowi decydenci - naczelne kierownictwo (w zależności od formy prawno-organizacyjnej podmiotu) Opiniujący - dział marketingu, sprzedaży, jakości, finansowy, prawnicy, konsultanci zewnętrzni Autorytarny lub kolektywny charakter decyzji w zależności od pozycji rynkowej podmiotu

14 Działania inicjujące proces: działania i inwestycje umożliwiające rozpoczęcie produkcji innowacji działania i inwestycje umożliwiające utowarowienie nowego produktu organizacja kanałów dystrybucji działania w zakresie outsourcingu ukierunkowane na projekcję i realizację zadań z zakresu komunikacji marketingowej oraz merchandisingu

15 Marka, opakowanie, etykietowanie produktu: Strategia marki (zależna od rodzaju innowacji produktowej, pozycji podmiotu na rynku oraz jego zasięgu działania) Liderzy rynkowi (krajowi i międzynarodowi) - strategia marki indywidualnej Nie-liderzy - strategia marki parasola i marki hybrydy (głównie branża mięsno - wędliniarska i mleczarska) Kompleks zagadnień związanych z opakowaniem jednostkowym, zbiorczym oraz etykietowaniem

16 Zakończenie etapu: Zwarty dokument prezentujący kluczowe elementy strategii nowego produktu Założenia do marketingowego testowania rynku

17 2. Marketingowe testowanie rynku Kto korzysta z testowania? generalnie liderzy krajowi i międzynarodowi (na rynku / w kategorii produktowej) Gdzie? zakres przestrzenny testowania zależny od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Jak długo? czas trwania testów zależny od rodzaju innowacji produktowej (modyfikacja / imitacja /nowość absolutna)

18 Jaki rodzaj testów? liderzy rynkowi - testy laboratoryjne wirtualne i testy w realnych warunkach rynkowych liderzy w kategorii - testy w realnych warunkach rynkowych Procedura testowania: liderzy rynkowi krajowi - sformalizowane procedury testowania liderzy rynkowi międzynarodowi - implementacja procedur zagranicznych

19 3. Ocena testowania i prognozowanie sprzedaży produktu Ocena uzyskanych wyników testowania: zindywidualizowany charakter w przypadku każdego podmiotu zależna od celów wprowadzania innowacji na rynek (dopełnianie oferty, budowanie rynku, modyfikacja oferty) wariantowe prognozy sprzedaży determinowane kategorią produktu, znaczeniem dla portfela, posiadanym doświadczeniem rynkowym

20 4. Opracowanie strategii wprowadzania nowego produktu żywnościowego Liderzy rynkowi / w kategorii produktowej formułowanie strategii produktu wraz z rozwiązaniami w zakresie outsourcingu Nie-liderzy formułowanie wybranych elementów strategii produktu (pozycjonowanie cenowe, timing, działania promocyjne)

21 5. Przygotowanie planu marketingowego Kluczowy element strategii komercjalizacji wskazujący rozwiązania operacyjne. Przygotowywany odrębnie dla każdej nowej pozycji w portfelu produktowym. Przygotowywany przez liderów krajowych i międzynarodowych, rzadziej nie-liderów na rynkach lokalnych i regionalnych.

22 Wsparcie komercjalizacji innowacji wyniki badania Przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne: zakup/modernizacja linii technologicznej/parku maszynowego, znalezienie źródeł zakupu surowców i komponentów do produkcji, zakup jednostkowych i zbiorczych opakowań (etykiet, jeśli opakowanie wymaga etykietowania), nawiązanie współpracy z podmiotami specjalizującymi się w komunikacji marketingowej dla komercjalizowanego produktu, szkolenia pracowników w zakresie zarządzania nowym produktem (szkolenia działu produkcji, działu sprzedaży, działu jakości), wybór rynku docelowego i pozycjonowanie produktu oraz opracowanie strategii marketingowej dla nowego produktu, wypracowanie zbioru metryk oceny rezultatów komercjalizacji. 22

23 Przyczyny niepowodzeń w komercjalizacji Brak identyfikacji potrzeb i oczekiwań konsumentów Niewłaściwy moment wprowadzenia timing Uwarunkowania rynkowe brak uwzględnienia w strategii Projektowe i techniczne problemy z akceptacja produktu Przeszacowanie wielkości rynku/segmentu Komunikacja rynkowa (procesowa a znaczeniowa) Złe rozwiązania dystrybucyjne 23

24 Komercjalizacja w przedsiębiorstwach na polskim rynku żywnościowym - podsumowanie 1. Posiadanie procedur deklaratywnie/raczej brak. 2. Zróżnicowanie zakresu, przebiegu i czasu trwania (bieguny, partyzantka, intuicja). 3. Testowanie rynkowe barierą dla większości produktów próbna sprzedaż testowanie opakowania cena jako ważny instrument pominięcie narzędzi komunikacji (brak pozycjonowania i brak nadania znaczenia elementom w komunikacji). 4. Sprzedaż jako podstawowe kryterium oceny w fazie wstępnej 5. Brak planowania marketingowego powoduje niespójność wprowadzania innowacji ze strategią przedsiębiorstwa. 6. Brak strategicznego spojrzenia na rynek (potencjał rynku, segmenty, konkurencyjne kategorie produktów). 24

25 Dziękuję! 25

INFORMACYJNE PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH W PROCESIE KOMERCJALIZACJI PRODUKTU

INFORMACYJNE PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH W PROCESIE KOMERCJALIZACJI PRODUKTU INFORMACYJNE PODSTAWY DECYZJI MARKETINGOWYCH W PROCESIE KOMERCJALIZACJI PRODUKTU prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Wprowadzenie Komercjalizacja produktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ Open Access MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1 INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ THE INFORMATION DETERMINANTS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO W PROCESACH ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

WYKORZYSTANIE MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO W PROCESACH ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH Open Access MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1, p. 19 32 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Beata Romejko Prezes firmy Europerspektywa Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Nauka i Przedsiębiorczość. Rozwój we współpracy 10:00 10:15 Wprowadzenie. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta Paweł Repeta I. Wstępne założenia: Wszelkie analizy strategiczne, biznes plany czy prognozy wykorzystywane są przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów do określenia wartości

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 Wstęp xvi CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 ROZDZIAŁ 1 Czym jest marketing w XXI wieku? 2 Znaczenie marketingu 3 Pojęcie marketingu 5 Czym jest marketing? 5 Co jest przedmiotem marketingu? 5 Kto jest marketingowcem?

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo