Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki Zarządzania Jakością Ergonomia w SZJ Statystyczne sterowanie procesem System BHP System środowiskiem Branżowe systemy Audit w systemach Komputerowe wspomaganie SZJ Koszty jakości Wdrażanie i certyfikacja Seminarium Praca końcowa Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ kształcenia 1. Precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach. 2. Wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami. 3. Analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni z zarządzaniem i systemami jakością. 4. Dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów. 5. Projektować dokumentację związaną z systemami omawianymi w programie studiów. 6. Proponować udoskonalenia w odniesieniu do systemów

2 ZESTAWIENIE METOD WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ METODY WERYFIKACJI Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Interpretować i wyjaśniać funkcje i zasady w odniesieniu do specyfiki różnych form prowadzenia biznesu. Analizować, osądzać sytuację w firmie i projektować możliwości rozwiązania zdefiniowanych problemów. Dostosowywać elementy różnych teorii do realnych warunków w firmach. Prezentować główne cechy koncepcji marketingu i jego rolę w działalności firm funkcjonujących na konkurencyjnym rynku. Wyjaśniać kim są nabywcy na rynku konsumpcyjnym, opisywać ich zachowania zakupowe oraz uzasadniać podział tych rynków na segmenty. Analizować i oceniać stopień wykorzystania narzędzi marketingu przez firmy. Proponować różne warianty rozwiązań w ramach wybranych instrumentów marketingu. Posługiwać się poprawnym językiem marketingu. Opisać wybrane zagadnienia Kodeksu Spółek Handlowych. Definiować i opisać zagadnienia reprezentacji firm odpowiedzialność i uprawnienia. Wyjaśniać istotę i zasady rejestracji działalności gospodarczej KRS. Rozróżniać wymagania prawne związane z umowami. Zidentyfikować i opisać wybrane zagadnienia prawa pracownika i pracodawcy. Opisać uwarunkowania prawne egzekucji należności. Wyjaśniać i zidentyfikować zagrożenia związane z niewypłacalnością.

3 Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i techniki jakością Definiować pojęcie jakością oraz środowiska jakością. Wymieniać narzędzia jakością. Definiować i interpretować modele jakością oraz projektować model ZJ w oparciu o Polską Nagrodę Jakości. Wyjaśniać istotę logistycznego w przedsiębiorstwie. Określać zbieżności i rozbieżności pomiędzy systemem logistycznego a systemem jakością. Wyjaśniać specyfikę logistycznego w odniesieniu do systemów jakości. Udoskonalić wybrany proces jakością w logistyce. Wyjaśniać zagadnienia związane z normalizacją oraz interpretować wymagania normy ISO serii Projektować plan procesu zgodnie z wymaganiami ISO Projektować wskaźniki monitorowania dla planowanego procesu. Wyjaśnić zagadnienia związane z powodami dokumentowania systemu jakości, wyjaśnić i interpretować terminologię systemową związaną z dokumentacją, wymienić i interpretować zasady nadzoru nad dokumentacją. Interpretować wymagania normy ISO 9001, rozpoznawać opisy procesów, procedur, instrukcji, zapisów. Projektować wybrane składniki dokumentacji systemu jakością w przedsiębiorstwie, takie jak księga jakości, procedura, karta procesu, instrukcja pracy, karta stanowiskowa, formularz pod zapis. Charakteryzować wybrane metody i techniki doskonalenia jakości. Wymieniać etapy realizacji poszczególnych metod i technik jakością. Dobierać właściwe metody i techniki do konkretnego procesu.

4 Ergonomia w SZJ Statystyczne sterowanie procesem System BHP Interpretować wyniki wybranych metod, technik i narzędzi jakością i formułować na tej podstawie konkretne wnioski. Rozróżniać i właściwie dobierać metody i techniki w stosunku do działań związanych z identyfikacją problemu, zbieraniem danych, analizowaniem danych oraz projektowaniem rozwiązań doskonalących dla konkretnego przykładu. Przetransponować i przystosować ogólne wymagania dotyczące prowadzenia oceny jakości do oceny jakości ergonomicznej. Dokonywać doboru kryteriów ergonomicznych do oceny jakości określonych/wybranych obiektów. Dostosować sposób/metodę badania i oceny wybranych ergonomicznych kryteriów jakości. Wskazać działania prowadzące do poprawy jakości ergonomicznej ocenianego obiektu. Omawiać zagadnienia z zakresu podstaw statystycznej obróbki danych pomiarowych, systemów kontroli jakości, procedur kontrolnych, kart kontrolnych, a także dokonać analizy i interpretacji kosztów stosowania samokontroli i post kontroli. Projektować karty kontrolne dla zadanych przykładów. Omawiać zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, współczesnych koncepcji BHP, normalizacji systemów BHP, kosztów BHP, kultury BHP. Wymieniać, omawiać i interpretować metody oceny ryzyka zawodowego. Analizować stanowisko pracy pod kątem wymagań BHP i wyznaczać ocenę ryzyka zawodowego w procesie BHP.

5 System środowiskiem Branżowe systemy Audit w systemach Komputerowe wspomaganie SZJ Definiować, klasyfikować i stosować podstawowe pojęcia z zakresu: ekologii, ochrony środowiska, środowiska, środowiskowego. Szczególnie wnikliwie definiować, klasyfikować i stosować pojęcia i wymagania systemy środowiskowego. Definiować, klasyfikować i interpretować wymagania normy ISO 14001, szczególnie aspekty środowiskowe, ich znaczenie, cele i zadania środowiskowe oraz programy środowiskowe. Interpretować wymagania systemów takich jak: ISO 22000, HACCP, Globalgap, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 17025, AQAP, ISO 27001, ISO Opracowywać dla wybranego SZ, listę wymaganych dokumentów, projektować system identyfikacji dla wymaganych przez system dokumentów i dostosowywać system identyfikacji dokumentów do uwarunkowań firmy. Formułować zasady oceny wartości dodanej uwzględniając wymagania ISO/TS Przeprowadzać analizę szacowania ryzyka w AQAP i ISO Opracowywać plan HACCP oraz wyznaczać punkty krytyczne w procesie w oparciu o system ISO Opracować programy audytów. Analizować i opracować dokumentację konieczną do przeprowadzenia auditu. Oceniać i zrealizować działania auditu wewnętrznego. Wyciągać wnioski i opracować raport z auditu. Oceniać, analizować, wyciągać wnioski i proponować działania doskonalące. Wykorzystując aplikację MS-Word tworzyć dokumentację systemów jakością. Wykorzystując aplikację MS Excel stosować wybrane metody i techniki jakością oraz tworzyć do nich wykresy.

6 Koszty jakości Wdrażanie i certyfikacja Seminarium Wykorzystując aplikację MS Project zarządzać projektami związanymi z doskonaleniem jakości. Charakteryzować działanie wybranych aplikacji wspomagających systemy jakością. Wykorzystywać MS-Word, MS-Excel i MS- Project do rozwiązania przykładowego problemu jakościowego w przedsiębiorstwie. Definiować i klasyfikować koszty jakości wg różnych modeli strukturalnych kosztów jakości. Określić lub oszacować wpływ jakości na poziom kosztów jakości, kosztów świadczonych usług, kosztów produkcji, zysków i innych wyników organizacji. Zidentyfikować koszty jakości w wybranej organizacji (opracować projekt rachunku kosztów jakości). Oceniać i analizować koszty jakości. Wykorzystać różne metody i techniki jakościowe do analizy kosztów jakości np. metodę Pareto-Lorenza, diagram przyczynowoskutkowy - Ishikawy, metodę FMEA (Fault Mode Effect Analysis). Identyfikować ograniczenia i bariery przy wprowadzaniu rachunku kosztów jakości. Opracować harmonogram wdrożenia systemu, przeprowadzić szczegółowe działania związane z wdrożeniem systemu, przygotować firmę do certyfikacji i akredytacji oraz nadzorować te procesy. Napisać pracę końcową na ustalony indywidualnie z kierującym pracą temat, uwzględniając wszystkie przewidziane regulaminem studiów podyplomowych wymagania. Zaprezentować temat podjęty w pracy końcowej przed forum słuchaczy oraz odpowiedzieć na stawiane przez forum pytania.

7 Praca końcowa Dokonać poprawnego wyboru tematu pracy w porozumieniu z kierującym pracą i napisać pozytywnie ocenioną docelowo pracę, stosując się do wymagań kierującego pracą oraz spełniając wymagania formalne wnikające z regulaminu studiów podyplomowych.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Standard Kwalifikacyjny. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ)

Standard Kwalifikacyjny. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ) Standard Kwalifikacyjny Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ) /opis/ Poniżej prezentujemy Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników na co dzień poruszających się w obszarze budowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo