Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy: Brzeźnio lub/i Goszczanów, lub/i Klonowa (województwo łódzkie, powiat sieradzki), rozumiane jako przygotowanie projektu i wykonanie zarządzanej aplikacji web tj. strony www Urzędu Gminy/Urzędów Gmin: Brzeźnio lub/i Goszczanów lub/i Klonowa zintegrowanej ze skrzynką podawczą epuap i Biuletynem Informacji Publicznej. W ramach usługi Wykonawca zapewnia zaprojektowanie, wdrożenie i modernizację istniejącej strony internetowej Urzędu Gminy/Urzędów Gmin Brzeźnio lub/i Goszczanów lub/i Klonowa oraz zintegrowanie jej/ich z epuap, co ma przyczynić się do poprawy komunikacji z klientami urzędu/ów, usprawnić komunikację wewnątrz urzędu/ów oraz zapewnić dostępność usług i informacji o działalności urzędu/ów dla mieszkańców gminy/gmin i klientów urzędu/ów. I. Dla części I przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

2 Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w aktualnej wersji systemu Joomla Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.) 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony 1.4. Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer; Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Forum h. Newsletter i. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie j. Moduł wyszukiwania k. Statystyki wejść na stronę l. Formularz kontaktowy m. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony

3 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - integracja strony z istniejącym BIP-em urzędu Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment, share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Brzeźnio Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio).

4 Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędów Gminy Brzeźnio. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić.

5 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (dotyczy części I przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla (aktualna wersji systemu); Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https). 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części I zapytania ofertowego) powinien zostać zrealizowany najpóźniej do r.

6 II. Dla II części przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Goszczanów przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w aktualnej wersji systemu Joomla Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.) 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony 1.4. Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer;

7 Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Forum h. Newsletter i. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie j. Moduł wyszukiwania k. Statystyki wejść na stronę l. Formularz kontaktowy m. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - integracja strony z istniejącym BIP-em urzędu Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment,

8 share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Goszczanów Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio). Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędów Gminy Goszczanów. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki w Urzędzie Gminy Goszczanów. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe

9 będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić. 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Goszczanów (dotyczy części II przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla (aktualna wersji systemu); Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https).

10 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części I zapytania ofertowego) powinien zostać zrealizowany najpóźniej do r. III. Dla III części przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Klonowa przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w systemie Joomla 3.X Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.)

11 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony, działającej na przynajmniej 3 systemach operacyjnych Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer; Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Zadawanie pytań do wójta (publikacja pytań i odpowiedzi po akceptacji przez administratora strony) h. Forum i. Newsletter j. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie k. Moduł wyszukiwania l. Statystyki wejść na stronę m. Formularz kontaktowy n. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu;

12 Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - budowa modułu BIP: Wbudowanie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. BIP musi spełniać wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment, share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usług wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Klonowa Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www w Urzędzie oraz osób uprawnionych do zamieszczania informacji na stronie podmiotowej BIP, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Klonowa). Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędu Gminy Klonowa (dotyczy części III). Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert.

13 b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki odpowiednio w Urzędzie Gminy Klonowa. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić. 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanej z epuap na rzecz Urzędu Gminy Klonowa (dotyczy części III przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla 3.X

14 Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql i będzie zgodny z następującymi właściwościami: Mysql w wersji 5.1 lub wyższej; Atomowość transakcji ACID; kodowanie znaków UTF8. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https). 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części III zapytania ofertowego) powinna zostać zrealizowana najpóźniej do r.... Data i podpis Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Załącznik nr 1 przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl I. Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów oraz potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa będzie pełnić funkcję informacyjno promocyjną, jak również wspomagać codzienną pracę pracowników, studentów i partnerów UTP

Strona internetowa będzie pełnić funkcję informacyjno promocyjną, jak również wspomagać codzienną pracę pracowników, studentów i partnerów UTP Załącznik nr 1 do umowy: A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia. Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz wdrożenie serwisu internetowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

4.1.2.2 Na żywo... 7. Funkcje ogólne... 8 4.1.2.3 Wersja anglojęzyczna... 8. 4.1.2.4 Reklamy produktów własnych... 8

4.1.2.2 Na żywo... 7. Funkcje ogólne... 8 4.1.2.3 Wersja anglojęzyczna... 8. 4.1.2.4 Reklamy produktów własnych... 8 Załącznik nr 1 Opis funkcjonalny i techniczny serwisu vod.teatrwielki.pl Spis treści 1 Ogólna informacja o projekcie... 2 2 Zakres przedmiotowy... 2 3 Definicje pojęć... 3 4 Wymagania serwisu VOD... 5

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa techniczna portalu internetowego. Usługa świadczona w ramach projektu PO KL, Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo