Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy: Brzeźnio lub/i Goszczanów, lub/i Klonowa (województwo łódzkie, powiat sieradzki), rozumiane jako przygotowanie projektu i wykonanie zarządzanej aplikacji web tj. strony www Urzędu Gminy/Urzędów Gmin: Brzeźnio lub/i Goszczanów lub/i Klonowa zintegrowanej ze skrzynką podawczą epuap i Biuletynem Informacji Publicznej. W ramach usługi Wykonawca zapewnia zaprojektowanie, wdrożenie i modernizację istniejącej strony internetowej Urzędu Gminy/Urzędów Gmin Brzeźnio lub/i Goszczanów lub/i Klonowa oraz zintegrowanie jej/ich z epuap, co ma przyczynić się do poprawy komunikacji z klientami urzędu/ów, usprawnić komunikację wewnątrz urzędu/ów oraz zapewnić dostępność usług i informacji o działalności urzędu/ów dla mieszkańców gminy/gmin i klientów urzędu/ów. I. Dla części I przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

2 Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w aktualnej wersji systemu Joomla Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.) 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony 1.4. Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer; Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Forum h. Newsletter i. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie j. Moduł wyszukiwania k. Statystyki wejść na stronę l. Formularz kontaktowy m. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony

3 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - integracja strony z istniejącym BIP-em urzędu Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment, share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Brzeźnio Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio).

4 Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędów Gminy Brzeźnio. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki w Urzędzie Gminy Brzeźnio. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić.

5 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Brzeźnio (dotyczy części I przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla (aktualna wersji systemu); Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https). 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części I zapytania ofertowego) powinien zostać zrealizowany najpóźniej do r.

6 II. Dla II części przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Goszczanów przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w aktualnej wersji systemu Joomla Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.) 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony 1.4. Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer;

7 Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Forum h. Newsletter i. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie j. Moduł wyszukiwania k. Statystyki wejść na stronę l. Formularz kontaktowy m. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - integracja strony z istniejącym BIP-em urzędu Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment,

8 share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Goszczanów Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio). Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędów Gminy Goszczanów. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki w Urzędzie Gminy Goszczanów. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe

9 będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić. 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Goszczanów (dotyczy części II przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla (aktualna wersji systemu); Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https).

10 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części I zapytania ofertowego) powinien zostać zrealizowany najpóźniej do r. III. Dla III części przedmiotu postępowania: 1. W ramach usługi zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu Gminy Klonowa przewidziano realizację następujących etapów (jest to minimalny zakres przedmiotu postępowania, które Oferent zobligowany jest zapewnić): 1.1. Etap 1 - opracowanie projektu graficznego: Zaprojektowanie strony głównej, w tym przedstawienie minimum 3 wersji projektu graficznego - w tym osobnego nagłówku dla BIP. Po wybraniu i akceptacji Organizator Postępowania w porozumieniu z Partnerem Projektu na rzecz którego będzie realizowana przedmiotowa usługa będzie miał prawo do dwukrotnych iteracji poprawek. Ostateczny projekt graficzny i układ strony musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Strona www musi spełniać wytyczne dostępności stron www-wcag 2.0 czyli stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników. Wymagane jest, aby strona www została stworzona w systemie Joomla 3.X Etap 2 Zaprojektowanie interfejsu użytkownika, w tym animowanego wielopoziomowego menu: Moduły na stronie mogą być ustawione w dowolnej kolejności oraz mieć możliwość wyboru, na których podstronach mają się wyświetlać. Oferent zobligowany jest zapewnić administratorowi strony możliwość zmiany szaty graficznej oraz uzupełniania jej o dodatki (np. w przypadku żałoby, z okazji świąt, pogody, ważnych wydarzeń itp.)

11 1.3. Etap 3 opracowanie wersji graficznej dla wersji mobilnej strony, działającej na przynajmniej 3 systemach operacyjnych Etap 4 - budowa interfejsu użytkownika strona www musi posiadać następujące moduły: a. Wielopoziomowa galeria założenia publikacji galerii zdjęć w portalu: Zapewnienie funkcji dodawania do każdej z podstron oraz aktualności portalu galerii fotograficznej; Zapewnienie możliwości umieszczania w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu czego dotyczy; Zapewnienie dla każdej galerii możliwości dodania grafiki/zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia); Zapewnienie możliwości wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer; Uploadowanie grafiki powinno być automatycznie przeskanowane do zadanych rozmiarów. Każda z grafik powinna posiadać możliwość opisania za pomocą nazwy. b. Moduł wyświetlania losowych zdjęć z całej galerii lub tylko z wybranych c. Ankiety d. Mapa serwisu e. Integracja z mapami google (wstawianie elementów służących do lokalizacji z możliwością zmiany widoku) f. Księga gości (wiadomości w księdze gości widoczne po akceptacji przez administratora strony) g. Zadawanie pytań do wójta (publikacja pytań i odpowiedzi po akceptacji przez administratora strony) h. Forum i. Newsletter j. Player wideo/audio treści zamieszczane w serwisie k. Moduł wyszukiwania l. Statystyki wejść na stronę m. Formularz kontaktowy n. Flaszowe wyświetlanie nagłówków najpopularniejszych/najaktualniejszych artykułów z wybranych podstron lub z całej strony 1.5. Etap 5 - budowa i wdrożenie bazy danych plików graficznych, video, audio i dokumentów: Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; Wymagane jest, aby administrator miał możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; Należy zapewnić rozmieszczanie plików w poszczególnych folderach, stanowiących grupy dokumentów; Należy zapewnić administratorowi strony możliwości dodawania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczanie nowego folderu;

12 Należy zapewnić administratorowi strony możliwości przenoszenia działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) Etap 6 - budowa modułu BIP: Wbudowanie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. BIP musi spełniać wytyczne zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Etap 7 - zintegrowanie portalu z epuap: w tym przekierowanie do modułu epuap Etap 8 zintegrowanie z serwisem Facebook w następującym zakresie (minimum): like, comment, share, pojawiający się moduł z informacją do polubienia strony Facebookowej urzędu wraz z widokiem osób, które już ją polubiły Etap 9 Wdrożenie wersji mobilnej strony www do wyświetlania na co najmniej 3 systemach operacyjnych. 2. W ramach usług wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap Urzędu Gminy Klonowa Oferent zobligowany jest zapewnić wsparcie techniczne, rozumiane w następujący sposób: a) Pełne wsparcie wdrożeniowe wraz z instruktarzem stanowiskowym osób obsługujących serwis www w Urzędzie oraz osób uprawnionych do zamieszczania informacji na stronie podmiotowej BIP, a także osób obsługujących platformę epuap zintegrowaną z portalem www nie krótsze niż 2 miesiące (jako wsparcie wdrożeniowe należy rozumieć wsparcie zdalne i instruktażowe w siedzibie urzędu tj. co najmniej 24 godz. dydaktyczne w siedzibie Urzędu Gminy Klonowa). Wymagane jest, aby Oferent opisał sposób realizacji wsparcia wdrożeniowego i czas jego trwania oraz ilość godzin instruktarzu stanowiskowego, realizowanego w siedzibie Urzędu Gminy Klonowa (dotyczy części III). Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert.

13 b) Serwis autorski, rozumiany jako pełna współpraca z odbiorcą usługi Partnerem Projektu przez co najmniej rok czasu od wdrożenia interaktywnej strony www, zintegrowanej z epuap i pomocy technicznej polegającej na modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi. Wymagane jest także, aby Oferent opisał proponowany zakres pomocy w modyfikowaniu strony na życzenie Odbiorcy usługi w ramach tzw. Serwisu autorskiego oraz czas jego trwania. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej z części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. c) Serwis gwarancyjny rozumiany jako usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia rozpoczęcia procedur usunięcia usterki odpowiednio w Urzędzie Gminy Klonowa. Wymagane jest, aby Oferent udzielił gwarancji na wykonaną usługę, w tym podał np. okres bezpłatnych usług serwisowych i czas reakcji na zgłoszenie awarii liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki do dnia nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. 3. Uruchomienie - Oferent uruchomi serwis na serwerze web Urzędu. Strona zostanie zamieszczona na serwerze wyznaczonym przez Organizatora Postępowania co oznacza, że usługa hostingowa nie będzie wymagana od Oferenta. 4. Strona powinna zostać przygotowana tak, aby nie wymagała od użytkownika (osoby przeglądającej stronę) instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. Jeśli któryś z elementów strony nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony (np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki) użytkownik powinien zostać poinformowany dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można to poprawić. 5. W ramach usług zaprojektowania i wdrożenia interaktywnego portalu gminy zintegrowanej z epuap na rzecz Urzędu Gminy Klonowa (dotyczy części III przedmiotu postępowania), Oferent zapewni również następujące warunki techniczne: a. Dozwolone technologie do utworzenia serwisu: XHTML; Joomla 3.X

14 Javascript Jquery v 1,7+; b. Połączenia z bazą danych będą w całości realizowane obiektowo z przeważającym wykorzystaniem modułu ORM ( Object-relational mapping); c. Zgodności serwisu z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium); d. Prawidłowe wyświetlanie i działanie w popularnych przeglądarkach takich jak: Mozilla FireFox Internet Explorer Opera Safari Chrome e. Serwis będzie oparty na bazie danych Mysql i będzie zgodny z następującymi właściwościami: Mysql w wersji 5.1 lub wyższej; Atomowość transakcji ACID; kodowanie znaków UTF8. f. Serwis będzie zabezpieczony przed włamaniami i nieautoryzowanym dostępem oraz przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL INJECTION). g. Formularze dostępne publicznie będą zabezpieczone poprzez moduł Captcha Code. h. Wszystkie pola formularzy w systemie na stronie internetowej muszą posiadać walidację i pomoc kontekstową. i. Serwis w obszarze autoryzowanym będzie wymuszał protokół SSL (https). 6. Terminy realizacji przedmiotu postępowania wg powyższych etapów: a) Wymagane jest, aby Oferent opisał czas w jakim zostaną zrealizowane poszczególne etapy realizacji usługi wdrożenia interaktywnego portalu gminy, zintegrowanego z epuap. Powyższe będzie podlegało ocenie przez Organizatora Postępowania, odrębnie dla każdej części przedmiotu postępowania, zgodnie z rozdziałem XII kryteria ocen ofert. b) Przedmiot postępowania (zgodny z powyższym opz, dotyczy części III zapytania ofertowego) powinna zostać zrealizowana najpóźniej do r.... Data i podpis Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ZAKUP USŁUGI

UMOWA NA ZAKUP USŁUGI UMOWA NA ZAKUP USŁUGI Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2013 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Utworzenie interaktywnej mapy (bazy/wykazu) akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Wykonanie nowej strony internetowej Zbąszyńskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji bez przenoszenia treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy Szablon allegro Allegro.pl każdego dnia rozpoczyna się i kończy, w tym miejscu kilkaset aukcji, za sprawą, których jeden użytkownik zyskuje pieniądze, a inny produkt. Każdy użytkownik Allegro, nastawiony

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Ożarów Mazowiecki, 23.06.2015 r. Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.22.12.2014 Dotyczy Projektu: Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V,

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V, Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166752-2011 z dnia 2011-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Raba Wyżna A) Audyt i przebudowa strony internetowej urzędu Celem audytu jest opracowanie zaleceń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272.WR.2017

Umowa nr 272.WR.2017 Umowa nr 272.WR.2017 zawarta w dniu 2017 r. w Sicienku pomiędzy Gminą Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86 014 Sicienko zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko w osobie: Jana Wacha przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Case study strona firmowa

Case study strona firmowa Case study strona firmowa Klient Cele Zespół Projektowanie Funkcje UI, UX, AI Podsumowanie Zaufali nam Referencje Klient Luqam - firma konsultingowa działająca w trybie projektowo-szkoleniowym: 12 lat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Ożarów Mazowiecki 02.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.3.29.2012 Dotyczy Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, realizowanego w ramach programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

509 633 166 konrad@webmedio.pl

509 633 166 konrad@webmedio.pl 509 633 166 konrad@webmedio.pl Obsługa serwisowa Korzyści ze stałej obsługi Należy pamiętać, że internet to żywe i dynamicznie rozwijające się środowisko. Pakiet stałej obsługi daje gwarancję: bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA (projekt) zawarta w dniu. r. w Hrubieszowie pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA 1, 22 500 Hrubieszów zwaną dalej w tekście umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Załącznik nr 1 przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl I. Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów oraz potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.31. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowania pn.: Budowa i wdrożenie portalu internetowego do monitoringu losów absolwentów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

RAPORT Z TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 4 Miejscowość.., data. RAPORT Z TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT 1. Dane podstawowe W poniższych polach należy wpisać informacje o testującym, szkolącym, sprawdzanych przez niego usługach,

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ Budowa strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.221.44.2014 2014-07216 Warszawa, 2014-05-15 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz rozwój

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CTT PŁ Sp. z o.o. Specyfikacja funkcjonalno-techniczna aplikacji internetowej SPINTENSE. Wersja 0.1 I. Cel projektu Projekt SPINTENSE ma na celu przygotowanie Spółki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PK 042.1.2013 Łowicz, 5 XI 2013 r.

Nr sprawy PK 042.1.2013 Łowicz, 5 XI 2013 r. Nr sprawy PK 042.1.2013 Łowicz, 5 XI 2013 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013.907. tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PRG.MR

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PRG.MR ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr Dobrzańskiego Hubala 1 22-500 Hrubieszów woj. lubelskie tel., fax. 084 696 23 80 adres internetowy: umhrubieszow.bip.lubelskie.pl Numer referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 luty 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Chorzów, 13 luty 2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn.: Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

BIP PFRON 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BIP PFRON 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BIP PFRON Źródło: http://www.pfron.org.pl/bip/komunikaty/1183,zapytanie-ofertowe-w-sprawie-zaprojektowania-wykonania-i-wdrozenia-apli kacji-on-.html Wygenerowano: Środa, 17 maja 2017, 08:27 Data publikacji

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 Zielona Góra, 06.02.2013 r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19.02.2015.r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

Szczecin, dnia 19.02.2015.r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp . (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 19.02.2015.r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń oraz generującej wyniki analizy finansowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń oraz generującej wyniki analizy finansowej Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń oraz generującej wyniki analizy finansowej PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz Tel./fax.: 29 752 27 28 e-mail: pzd@interia.pl Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. NASZE PORTFOLIO Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Nice IT. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. OD A DO Z. Naszym celem jest dostarczyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-21 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Usługa zaprojektowania i wykonania serwisu: PLAKATOTEKA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września Wersja

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września Wersja Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września 2017 Wersja Spis treści wymagania... 3 Aktualizacja do wersji... 5 Zmiana adresu serwisu wymiany danych... 5 Zmiana adresu nowego panelu administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo