(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )"

Transkrypt

1 Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art ) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: - Uruchomieniu i prowadzeniu portalu internetowego poświęconego polskim parkom narodowym Portal adresowany jest do pracowników parków narodowych oraz osób zainteresowanych problematyką ochrony przyrody w Polsce. Składać się on będzie z dwóch zasadniczych części: I ogólnodostępnej, poświęconej polskim parkom narodowym, II dostępnej wyłącznie dla zalogowanych pracowników parków narodowych, stanowiącej forum dyskusyjne poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z ochroną przyrody. Warunki techniczne jakim opowiadać powinien portal opisane zostały w Szczegółowej dokumentacji technicznej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zadanie będzie wykonywane w następujących etapach: o etap I uruchomienie funkcjonalne strony wprowadzającej o etap II prezentacja założeń portalu (przygotowanie prezentacji w.ppt) o etap III uruchomienie funkcjonalne portalu o etap IV aktualizacja i serwis portalu do Informacje niezbędne do zredagowania treści portalu zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. Dokumentacja projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych, w ramach którego

2 realizowane będzie niniejsze zadanie jest do wglądu w siedzibie Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Erazma Ciołka 13; tel. Fax ). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium i jego znaczeniem: cena 100% Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawianych przez wykonawców. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w/w kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: najniższa cena spośród ofert X= x 100 pkt. x 1,0 cena oferty badanej Oferty należy składać na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Weigle, tel Oferty należy składać osobiście w siedzibie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (ul. Ciołka 13) lub pocztą na adres: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, ul. Ciołka 13, Warszawa, do dnia 28 sierpnia 2009 roku do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 sierpnia 2009 roku o godzinie W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

3 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego poświęconego polskim parkom narodowym Szczegółowa dokumentacja techniczna Uruchomienie i prowadzenie portalu poświęconego parkom narodowym, w ramach projektu: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych 1. Forma graficzna Autorski projekt graficzny wybrany z kilku propozycji, co najmniej 3, dostarczonych przez Wykonawcę. Podstawowe założenia graficzne portalu ustalone zostaną w toku konsultacji Zlecającego z Wykonawcą. Zlecający dostarczy Wykonawcy część materiałów graficznych będących podstawą do opracowania koncepcji graficznej portalu. 2. Dostęp do serwisu Dostęp do serwisu możliwy będzie na trzech poziomach a) poziom publiczny dla użytkowników nie posiadających własnych kont; interfejs podstawowy, bez dostępu do forum b) poziom użytkowników zalogowanych, interfejs podstawowy z dostępem do forum c) poziom administracyjny dla administratorów i edytorów serwisu oraz moderatorów, interfejs: panel administracyjny 3. Struktura serwisu 3.1 Informacje ogólne Strona główna Podstawowym elementem strony głównej będzie dostarczona wykonawcy konturowa mapa Polski, przedstawiająca lokalizację parków narodowych. Drugi, co do wielkości element strony stanowić będzie animacja przedstawiająca losowo wyświetlane zdjęcia z parków narodowych (przekazane przez parki narodowe). Dodatkowo na stronie głównej widoczne będą interaktywne ramki wyświetlające wybrane aktualności, ciekawostki i nadchodzące wydarzenia. Pozostałe elementy strony głównej w formie menu i stopki. O Portalu Aktualności Nadchodzące wydarzenia Ciekawostki Przejście z głównego menu. Podstawowe informacje o portalu oraz całym projekcie Przejście z ramki na stronie głównej. Na stronie głównej widoczne będą widoczne będą najnowsze aktualności. Przejście z ramki na stronie głównej. Na stronie głównej widoczne będą najnowsze nadchodzące wydarzenia. Przejście z ramki na stronie głównej. Na stronie głównej widoczne będą najnowsze ciekawostki

4 Poszczególne Narodowe Parki Podstrony poszczególnych parków narodowych. Przejście z rozwijanej listy w głównym menu, poprzez kliknięcie zdjęcia w warto odwiedzić lub z mapy konturowej. Szczegółowy opis w punkcie Parki Narodowe w liczbach Galeria Warto odwiedzić Przejście z głównego menu. Podstrona z informacjami statystycznymi o wszystkich parkach zbiorczo. Przejście z głównego menu. Dwa systemy uporządkowania treści: według parków lub według zagadnień tematycznych. Możliwość dodawania opisów do zdjęć. Animizacja losowo wyświetlająca zdjęcia zawarte z galerii. Wybranie zdjęcia powoduje przejścia do podstrony konkretnego parku z którego pochodzi zdjęcie. Księga Gości Przejście ze stopki. Podstrona umożliwiająca użytkownikom dodawania komentarzy na temat portalu Mapa Serwisu Kontakt Regulamin Konturowa mapa Polski Rejestracja Logowanie Forum Licznik gości Przejście ze stopki. Struktura drzewa pozwalająca dotrzeć do wszystkich podstron serwisu. Generowana automatycznie po każdej zmianie struktury serwisu. Przejście ze stopki. Podstrona zawierająca formularz kontaktowy ze zdefiniowanymi polami (w tym pola obowiązkowe). Treść wiadomości wysyłana automatycznie na adres zdefiniowany w panelu administracyjnym. Przejście ze stopki. Regulamin użytkowania serwisu. Mapa schematyczna przedstawiająca lokalizację poszczególnych parków narodowych wraz z logo lub symbolem obrazkowym oraz nazwą parku. Umożliwia przejście do podstron poszczególnych parków. Formularz rejestracyjny dla nowych użytkowników. Rejestracja wymagająca weryfikacji przez administratora portalu. Mechanizm logowania na postawie adresu mailowego użytkownika i hasła (bez szyfrowania). Część dostępna dopiero po zalogowaniu. Wspólne logowanie na stronę portalu i na forum. Widoczny na stronie głównej 3.2. Informacje szczegółowe o podstronach poszczególnych parków Podstrony poszczególnych parków zawierać powinny następujące elementy i funkcjonalności: a) podkład mapowy gogle map ograniczone do zasięgu danego parku narodowego z możliwością zaznaczania: - punktów wraz z przypisanymi im miniaturami zdjęć (zaznaczanie punktów poprzez podanie koordynat lub zaznaczenie kursorem a następnie wgranie zdjęcia ). Klikniecie miniatury zdjęcia powoduje przejście do pełnego widoku zdjęcia w galerii danego parku, - obiektów linowych (poprzez wgranie tracku w formacie gpx),

5 b) użytkownik powinien posiadać możliwość włączania i wyłączania widoczności poszczególnych kategorii obiektów punktowych i linowych, c) moduł wydruku aktualnego wyglądu mapy, d) zakładkę zawierającą materiały do pobrania udostępnione użytkownikom, w tym tracki gpx i zespoły koordynat dla punktów. Wybrane typy plików powinny po wgraniu automatycznie pojawiać się w zakładce do pobrania, e) przejście do podstron dotyczących informacji ogólnych, aktualności, ciekawostek i nadchodzących wydarzeń w odniesieniu do kontentego parku. 4. Elementy dodatkowe a) Moduł do tworzenie ankiet i sond b) Statystyki odwiedzin portalu c) Forum dostępne jedynie dla użytkowników zarejestrowanych, z mechanizmem nieszyfrowanego logowania; przejście ze stopki d) Newsletter - Automatycznie generowane wiadomości do użytkowników forum zawierające informacje na temat nowych wpisów na forum w z góry określonych przedziałach czasowych. Treść newslettera powinna się generować automatycznie i być rozsyłana po akceptacji administratora. Możliwość subskrypcji newslettera widoczna na stronie forum. e) Utworzony zostanie kanał RSS dla wszystkich aktualności serwisu umożliwiającego ich udostępnienie dla użytkowników RSS. 5.Adminmistrowanie portalem Administracja serwisem będzie możliwa po zweryfikowaniu tożsamości za pomocą loginu i hasła. Na ekranie wyświetlone zostaną wówczas dodatkowe przyciski umożliwiające wykonywanie zadań administracyjnych. Administrator będzie miał możliwość nadawania uprawnień innym użytkownikom Zarządzanie treścią i strukturą Struktura serwisu powinna być tworzona w sposób dynamiczny. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia zintegrowanego oprogramowania, które będzie w sposób modułowy umożliwiało zbudowanie struktury serwisu jej edytowania i poszczególnych jej elementów tzn. strona winna być wykonana z wykorzystaniem Content Managment System (CMS): - warstwa zarządzania treścią musi być całkowicie oddzielona od warstwy prezentacji danych - zarządzanie treścią strony winno być możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie HTML. 5.2 Konta użytkowników Administrator będzie miał możliwość tworzenia i usuwania kont a także modyfikacji, i usuwania uprawnień użytkowników, zmiany haseł. Dla listy użytkowników wprowadzone zostaną funkcje filtrowania i sortowania wg. zadanych kryteriów. Użytkownicy (poziom drugi praw dostępu) posiadać będą możliwość zmiany danych osobowych.

6 6. Technologie a) W ramach umowy wykonany zostanie serwis WWW stworzony w języku PHP / MySQL. b) Elementy strony powinny zawierać elementy animowane wykonane we technologii flash. c) Zgodność interfejsu podstawowego i rozszerzonego ze standardem w3c d) Składniki serwisu będą dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych, w tym muszą prawidłowo obsługiwać co najmniej: - MS Internet Explorer - od wersji 6.x - Opera - Firefox od wersji 2 - Safari - Google Chrome 7. Obsługa portalu Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do wsparcia technicznego w administrowaniu portalem (kontakt mailowy i telefoniczny), jak również do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu modułów, które zostaną zgłoszone przez Zleceniodawcę i aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie materiałów (treści, plików graficznych oraz multimedialnych) przekazywanych przez Zamawiającego 8. Etapy realizacji projektu, gwarancje, terminy,szkolenia a) Etapy realizacji projektu: - etap I uruchomienie funkcjonalne strony wprowadzającej etap II prezentacja założeń portalu (przygotowanie prezentacji w.ppt) etap III uruchomienie funkcjonalne portalu etap IV aktualizacja i serwis portalu do b) Gwarancja na poprawne działanie serwisu w terminie do końca 2011 roku c) Telefoniczna i mailowa pomoc techniczna d) Wykonawca zobowiązuję się do przeszkolenia z zakresu działania serwisu, wskazanych przez Zleceniodawcę administratorów 9. Pozycjonowanie i optymalizacja strony a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania strony zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek internetowych oraz w trakcie trwania okresu gwarancyjnego do wparcia w zakresie pozycjonowania strony w wyszukiwarkach internetowych zwłaszcza w wyszukiwarce Google na wybrane przez Zleceniodawcę słowa kluczowe b) Wykonawca zobowiązuję się w trakcie okresu gwarancyjnego do monitorowania pozycji w wyszukiwarkach internetowych na wybrane słowa kluczowe i składania miesięcznych raportów

7 10. Inne Podczas prac nad stroną zostanie uruchomiony serwis tymczasowy, za pomocą którego Zleceniodawca będzie miał możliwość zgłaszania uwag, błędów, żądań zmian do strony. 11. Warunki finansowe Zamawiający przewiduje płatność w wysokości 38 % wartości zamówienia po zrealizowaniu etapów I III projektu oraz płatności kwartalne po zakończeniu każdego z kwartałów roku 2010 i trzech pierwszych kwartałów roku 2011.

8 OFERTA Dane o oferencie: 1. Pełna nazwa (lub imię i nazwisko): Siedziba (adres): Kontakt telefoniczny lub mailowy: NIP:...PESEL:... REGON:... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych składam niniejszą ofertę: 1. Wykonanie wszystkich prac zgodnych ze specyfikacją przedstawioną w ogłoszeniu o przetargu: cena (brutto)... zł, słownie:......,... miejscowość data... podpis oferenta

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow. Kraków: Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo