Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , fax. (089) SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , a w szczególności: 1. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS), 2. Dostosowanie CMS - a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , 3. Wykonanie projektu graficznego strony, 4. Obsługa techniczna strony, 5. Zapewnienie domeny, 6. Hosting. I. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS). 1. Wykonawca jest właścicielem pełni praw licencyjnych do wdrażanego systemu i w momencie podpisania umowy przekazuje je Zamawiającemu. II. Dostosowanie CMS-a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony

2 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich System CMS musi zapewniać: 1. Wbudowane zabezpieczenia, w tym: a) Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania, b) Odporność na próby włamań oraz zmiany treści. 2. Panel administracyjny dostępny poprzez protokół https (bezpieczne logowanie) z możliwością zdalnego dostępu. 3. Funkcja prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę dla użytkowników przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Opera. 4. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę, w przypadku podania niewłaściwego adresu strony. 5. Rozdzielczość stron od 1024x768, wyświetlana treść na stronie musi się dostosowywać do ww. rozdzielczości. 6. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych. 7. Zastosowanie strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami. 8. Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. 9. Zarządzanie treścią strony, pozwalając na: a) Samodzielne dodawanie/usuwanie oraz edycję działów strony, b) Zarządzanie treścią artykułów znajdujących się na stronie (dodawanie artykułów, edycja oraz ich usuwanie). c) Ustalanie dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. d) Tworzenie zbiorów literatury w postaci plików PDF z możliwością ich bezpłatnego pobierania ze strony. e) Możliwość sporządzania raportów i statystyk z pracy (ilość odwiedzin, ilość opublikowanych artykułów itp.). f) Zamieszczanie plików graficznych oraz video w treści artykułów. g) Tworzenie galerii z plikami graficznymi lub video. h) Tworzenia szybkich skrótów artykułów tzw. newsów z możliwością przejścia do strony z pełną wersją artykułu. i) Podział artykułów przez administratora strony na ogólnodostępne oraz dla zalogowanych użytkowników. j) Tworzenie kont użytkowników. k) Aktywowanie/blokowanie konta nowego użytkownika przez administratora. l) Nadanie indywidualnego prawa dostępu dla każdego z kont. m) Rożne stopnie dostępu do artykułów, informacji dla zalogowanych użytkowników w zależności od nadanych praw dostępu przez administratora strony. 10. Zapewnienie możliwości zaawansowanego przeszukiwania treści strony oraz treści w konkretnych działach, plikach tekstowych, plikach PDF itd. 11. Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników szkoleń za pomocą formularza umieszczonego na stronie, który powinien obejmować co najmniej: Imię i Nazwisko uczestnika, afiliację / miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju / mieszkania), telefon kontaktowy, adres Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników konferencji, który powinien obejmować co najmniej: wybór rodzaju uczestnictwa (aktywny lub pasywny), Imię i Nazwisko, afiliacja, stanowisko, adres korespondencyjny (kraj, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju / mieszkania), rodzaj prezentacji (w przypadku uczestników aktywnych z podziałem na prezentację posterową oraz prezentację ustną), możliwość załączenia pliku z

3 abstraktem prezentacji, adres Każda rejestracja (na szkolenia oraz konferencje) powinna zostać potwierdzona wysłaniem na wskazany adres automatycznej wiadomości potwierdzającej rejestrację na szkolenie/konferencję oraz jednoczesnego powiadomienia i przesłania wszystkich informacji wraz z załączonym plikiem do Edytora technicznego danego szkolenia lub konferencji. 14. Zainstalowanie udogodnień dla osób niewidzących pozwalających na: a) Zmianę kolorów tła oraz czcionki na bardziej kontrastowe. b) Powiększenie tekstu na stronie w kilku opcjach. 15. Zapewnienie możliwości wysłania wiadomości newsletter do osób zainteresowanych/zapisanych. 16. Możliwość wysyłania informacji na adres założony dla Zamawiającego, przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas) mechanizm musi być odporny na ataki spamowe. Każde użycie opcji Napisz do nas powinno obligować użytkownika do umieszczenia adresu na który ma być wysłane potwierdzenie wysłania informacji do Zamawiającego wraz z treścią tejże informacji (zapytania/postu/uwagi). III. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron oraz interfejsu użytkownika. 1. Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych, jednocześnie wskazując na charakter projektu pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt graficzny strony głównej musi zawierać nazwę projektu tj. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zaprojektowanie szaty graficznej w wersji dla osób niewidzących, wersji w języku polskim, wersji w języku angielskim. 4. Projekt strony zawierać musi odnośniki do strony głównej. 5. Wykonawca musi zaproponować co najmniej dwa projekty graficzne strony głównej, spełniające wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Projekt graficzny musi spełniać wymogi dotyczące umieszczania logotypów PO RYBY oraz towarzyszących zawartych w: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dostępnego na stronie internetowej 7. Struktura strony internetowej powinna obejmować jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron nazwanych oraz ułożonych w kolejności ustalonej przez Zamawiającego, do których dostęp powinno umożliwiać menu dostępne również na każdej z podstron. 8. Każda podstrona powinna być zaprojektowana zgodnie z projektem graficznym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 9. Zawartość poszczególnych podstron ustala Zamawiający uwzględniając możliwości zarządzania treścią strony opisanej w punkcie II Opisu Przedmiotu Zamówienia. IV. Obsługa techniczna. 1. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Całodobowe wsparcie techniczne w ciągu okresu obowiązywania umowy. b) Aktualizacja

4 strony/dodawanie nowych informacji do już istniejących działów do 6 godzin od zgłoszenia. c) Wznowienie pracy serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 6 godzin. d) Bieżącą obsługę serwisu. e) 60 godzin prac programistycznych w celu rozwoju strony internetowej. f) Aktualizację dokumentacji po zmianie wersji oprogramowania. V. Zapewnienie domeny. 1. Pozyskanie i utrzymanie domeny do 30 czerwca 2020 roku. VI. Hosting. 2. Hosting do 30 czerwca 2020 roku. 3. Pozyskanie i utrzymanie miejsca na serwerze wielkości minimum 40 GB. 4. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, b) Ochronę przed wirusami, c) Fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , a w szczególności: 1. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS), 2. Dostosowanie CMS - a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , 3. Wykonanie projektu graficznego strony, 4. Obsługa techniczna strony, 5. Zapewnienie domeny, 6. Hosting. I. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS). 1. Wykonawca jest właścicielem pełni praw licencyjnych do wdrażanego systemu i w momencie podpisania umowy przekazuje je Zamawiającemu. II. Dostosowanie CMS-a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich System CMS musi zapewniać: 1. Wbudowane zabezpieczenia, w tym: a) Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania, b) Odporność na próby włamań oraz zmiany treści. 2. Panel administracyjny dostępny poprzez protokół https (bezpieczne logowanie) z możliwością zdalnego dostępu. 3. Funkcja prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę dla użytkowników przeglądarek: Internet Explorer wersja 6, 7, 8, Mozilla Firefox wersja minimum 2, Opera 7, 8, 9,10 i nowsze. 4. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę, w przypadku podania niewłaściwego adresu strony. 5. Rozdzielczość stron od 1024x768, wyświetlana treść na stronie musi się dostosowywać do ww. rozdzielczości. 6. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych. 7. Zastosowanie strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami. 8. Pozycjonowanie strony w

5 wyszukiwarkach internetowych. 9. Zarządzanie treścią strony, pozwalając na: a) Samodzielne dodawanie usuwanie oraz edycję działów strony, b) Zarządzanie treścią artykułów znajdujących się na stronie (dodawanie artykułów, edycja oraz ich usuwanie). c) Ustalanie dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. d) Tworzenie zbiorów literatury w postaci plików PDF z możliwością ich bezpłatnego pobierania ze strony, polegającej na zasadzie umieszczania linków do plików PDF (gotowych i dostarczanych przez Zamawiającego). e) Możliwość sporządzania raportów i statystyk z pracy (ilość odwiedzin, ilość opublikowanych artykułów itp.). f) Zamieszczanie plików graficznych oraz video w treści artykułów. g) Tworzenie galerii z plikami graficznymi lub video. Pliki video mają być umieszczane z poziomu CMSa. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy pliki w formacie.avi. Ewentualna konwersją (zmiana formatu, rozmiaru itp.) plików na potrzeby strony zapewnia Wykonawca. h) Tworzenia szybkich skrótów artykułów tzw. newsów z możliwością przejścia do strony z pełną wersją artykułu. i) Podział artykułów przez administratora strony na ogólnodostępne oraz dla zalogowanych użytkowników. j) Tworzenie kont użytkowników. k) Aktywowanie blokowanie konta nowego użytkownika przez administratora. l) Nadanie indywidualnego prawa dostępu dla każdego z kont. m) Rożne stopnie dostępu do artykułów, informacji dla zalogowanych użytkowników w zależności od nadanych praw dostępu przez administratora strony. 10. Zapewnienie możliwości zaawansowanego przeszukiwania treści strony oraz treści w konkretnych działach, plikach tekstowych, plikach PDF itd. 11. Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników szkoleń za pomocą formularza umieszczonego na stronie, który powinien obejmować co najmniej: Imię i Nazwisko uczestnika, afiliację miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju mieszkania), telefon kontaktowy, adres Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników konferencji, który powinien obejmować co najmniej: wybór rodzaju uczestnictwa (aktywny lub pasywny), Imię i Nazwisko, afiliacja, stanowisko, adres korespondencyjny (kraj, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju mieszkania), rodzaj prezentacji (w przypadku uczestników aktywnych z podziałem na prezentację posterową oraz prezentację ustną), możliwość załączenia pliku z abstraktem prezentacji, adres Każda rejestracja (na szkolenia oraz konferencje) powinna zostać potwierdzona wysłaniem na wskazany adres automatycznej wiadomości potwierdzającej rejestrację na szkolenie konferencję oraz jednoczesnego powiadomienia i przesłania wszystkich informacji wraz z załączonym plikiem do Edytora technicznego danego szkolenia lub konferencji. 14. Zainstalowanie udogodnień dla osób niewidzących pozwalających na: a) Zmianę kolorów tła oraz czcionki na bardziej kontrastowe. b) Powiększenie tekstu na stronie w kilku opcjach. 15. Zapewnienie możliwości wysłania wiadomości newsletter do osób zainteresowanych zapisanych. 16. Możliwość wysyłania informacji na adres założony dla Zamawiającego, przy użyciu

6 formatki WWW (mechanizm Napisz do nas) mechanizm musi być odporny na ataki spamowe. Każde użycie opcji Napisz do naspowinno obligować użytkownika do umieszczenia adresu e- mail na który ma być wysłane potwierdzenie wysłania informacji do Zamawiającego wraz z treścią tejże informacji (zapytania postu uwagi). 17. Zapewnienie trzech stopni dostępu: ogólny (bez logowania, dostęp do informacji ogólnych), użytkownik zwykły (po uprzednim zalogowaniu, ograniczony dostęp do zasobów strony) oraz użytkownik zaufany(z całkowitym dostępem do zasobów strony). 18. Struktura strony internetowej obejmować będzie jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron złożonych z minimum 10 podstron każda. Cały serwis ma funkcjonować zarówno w języku polskim jak również angielskim. Ilości podstron będą dostosowywane w trakcie realizacji projektu. III. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron oraz interfejsu użytkownika. 1. Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych, jednocześnie wskazując na charakter projektu pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt graficzny strony głównej musi zawierać nazwę projektu tj. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zaprojektowanie szaty graficznej w wersji dla osób niewidzących, wersji w języku polskim, wersji w języku angielskim. 4. Projekt strony zawierać musi odnośniki do strony głównej. 5. Wykonawca musi zaproponować co najmniej dwa projekty graficzne strony głównej, spełniające wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Projekt graficzny musi spełniać wymogi dotyczące umieszczania logotypów PO RYBY oraz towarzyszących zawartych w: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dostępnego na stronie internetowej 7. Struktura strony internetowej powinna obejmować jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron nazwanych oraz ułożonych w kolejności ustalonej przez Zamawiającego, do których dostęp powinno umożliwiać menu dostępne również na każdej z podstron. 8. Każda podstrona powinna być zaprojektowana zgodnie z projektem graficznym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 9. Zawartość poszczególnych podstron ustala Zamawiający uwzględniając możliwości zarządzania treścią strony opisanej w punkcie II Opisu Przedmiotu Zamówienia. IV. Obsługa techniczna. 1. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Całodobowe wsparcie techniczne w ciągu okresu obowiązywania umowy. b) Aktualizacja strony/dodawanie nowych informacji do już istniejących działów do 6 godzin od zgłoszenia. Zamawiający szacuje, że aktualizacja strony/dodawanie nowych informacji do już istniejących działów odbywać się będzie nie częściej niż raz w tygodniu.

7 c) Wznowienie pracy serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 6 godzin. d) Bieżącą obsługę serwisu. e) 60 godzin prac programistycznych w celu rozwoju strony internetowej. f) Aktualizację dokumentacji po zmianie wersji oprogramowania. V. Zapewnienie domeny. 1. Pozyskanie i utrzymanie domeny do 30 czerwca 2020 roku. 2. Nazwa domeny drugo członowej zostanie ustalona po wyborze oferty najkorzystniejszej, natomiast nazwa domeny trzecio członowej określona ma zostać pl bądź org. VI. Hosting. 1. Hosting do 30 czerwca 2020 roku. 2. Pozyskanie i utrzymanie miejsca na serwerze wielkości minimum 40 GB. 3. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, b) Ochronę przed wirusami, c) Fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. 4. Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba odwiedzin strony internetowej kształtować się będzie na poziomie 3000 odwiedzin miesięcznie.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). W ogłoszeniu jest: nie dotyczy. W ogłoszeniu powinno być: W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizację minimum 2 usług w zakresie budowania stron internetowych o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). W ogłoszeniu jest: nie dotyczy. W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, związanych z realizacją minimum 2 usług w zakresie budowania stron internetowych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (opinie, referencje wystawione przez poprzednio zamawiających).. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

8 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, pok W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, pok II.2) Tekst, który należy dodać: Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , a w szczególności: 1. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS), 2. Dostosowanie CMS - a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , 3. Wykonanie projektu graficznego strony, 4. Obsługa techniczna strony, 5. Zapewnienie domeny, 6. Hosting. I. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS). 1. Wykonawca jest właścicielem pełni praw licencyjnych do wdrażanego systemu i w momencie podpisania umowy przekazuje je Zamawiającemu. II. Dostosowanie CMS-a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich System CMS musi zapewniać: 1. Wbudowane zabezpieczenia, w tym: a) Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania, b) Odporność na próby włamań oraz zmiany treści. 2. Panel administracyjny dostępny poprzez protokół https (bezpieczne logowanie) z możliwością zdalnego dostępu. 3. Funkcja prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę dla użytkowników przeglądarek: Internet Explorer wersja 6, 7, 8, Mozilla Firefox wersja minimum 2, Opera 7, 8, 9,10 i nowsze. 4. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę, w przypadku podania niewłaściwego adresu strony. 5. Rozdzielczość stron od 1024x768, wyświetlana treść na stronie musi się dostosowywać do ww. rozdzielczości. 6. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych. 7. Zastosowanie strony kodowej

9 zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami. 8. Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. 9. Zarządzanie treścią strony, pozwalając na: a) Samodzielne dodawanie usuwanie oraz edycję działów strony, b) Zarządzanie treścią artykułów znajdujących się na stronie (dodawanie artykułów, edycja oraz ich usuwanie). c) Ustalanie dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. d) Tworzenie zbiorów literatury w postaci plików PDF z możliwością ich bezpłatnego pobierania ze strony, polegającej na zasadzie umieszczania linków do plików PDF (gotowych i dostarczanych przez Zamawiającego). e) Możliwość sporządzania raportów i statystyk z pracy (ilość odwiedzin, ilość opublikowanych artykułów itp.). f) Zamieszczanie plików graficznych oraz video w treści artykułów. g) Tworzenie galerii z plikami graficznymi lub video. Pliki video mają być umieszczane z poziomu CMSa. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy pliki w formacie.avi. Ewentualna konwersją (zmiana formatu, rozmiaru itp.) plików na potrzeby strony zapewnia Wykonawca. h) Tworzenia szybkich skrótów artykułów tzw. newsów z możliwością przejścia do strony z pełną wersją artykułu. i) Podział artykułów przez administratora strony na ogólnodostępne oraz dla zalogowanych użytkowników. j) Tworzenie kont użytkowników. k) Aktywowanie blokowanie konta nowego użytkownika przez administratora. l) Nadanie indywidualnego prawa dostępu dla każdego z kont. m) Rożne stopnie dostępu do artykułów, informacji dla zalogowanych użytkowników w zależności od nadanych praw dostępu przez administratora strony. 10. Zapewnienie możliwości zaawansowanego przeszukiwania treści strony oraz treści w konkretnych działach, plikach tekstowych, plikach PDF itd. 11. Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników szkoleń za pomocą formularza umieszczonego na stronie, który powinien obejmować co najmniej: Imię i Nazwisko uczestnika, afiliację miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju mieszkania), telefon kontaktowy, adres Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników konferencji, który powinien obejmować co najmniej: wybór rodzaju uczestnictwa (aktywny lub pasywny), Imię i Nazwisko, afiliacja, stanowisko, adres korespondencyjny (kraj, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju mieszkania), rodzaj prezentacji (w przypadku uczestników aktywnych z podziałem na prezentację posterową oraz prezentację ustną), możliwość załączenia pliku z abstraktem prezentacji, adres Każda rejestracja (na szkolenia oraz konferencje) powinna zostać potwierdzona wysłaniem na wskazany adres automatycznej wiadomości potwierdzającej rejestrację na szkolenie konferencję oraz jednoczesnego powiadomienia i przesłania wszystkich informacji wraz z załączonym plikiem do Edytora technicznego danego szkolenia lub konferencji. 14. Zainstalowanie udogodnień dla osób niewidzących pozwalających na: a) Zmianę kolorów tła oraz czcionki na bardziej kontrastowe. b) Powiększenie tekstu na stronie w kilku opcjach. 15. Zapewnienie możliwości wysłania wiadomości newsletter do osób zainteresowanych zapisanych.

10 16. Możliwość wysyłania informacji na adres założony dla Zamawiającego, przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas) mechanizm musi być odporny na ataki spamowe. Każde użycie opcji Napisz do naspowinno obligować użytkownika do umieszczenia adresu e- mail na który ma być wysłane potwierdzenie wysłania informacji do Zamawiającego wraz z treścią tejże informacji (zapytania postu uwagi). 17. Zapewnienie trzech stopni dostępu: ogólny (bez logowania, dostęp do informacji ogólnych), użytkownik zwykły (po uprzednim zalogowaniu, ograniczony dostęp do zasobów strony) oraz użytkownik zaufany(z całkowitym dostępem do zasobów strony). 18. Struktura strony internetowej obejmować będzie jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron złożonych z minimum 10 podstron każda. Cały serwis ma funkcjonować zarówno w języku polskim jak również angielskim. Ilości podstron będą dostosowywane w trakcie realizacji projektu. III. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron oraz interfejsu użytkownika. 1. Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych, jednocześnie wskazując na charakter projektu pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt graficzny strony głównej musi zawierać nazwę projektu tj. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zaprojektowanie szaty graficznej w wersji dla osób niewidzących, wersji w języku polskim, wersji w języku angielskim. 4. Projekt strony zawierać musi odnośniki do strony głównej. 5. Wykonawca musi zaproponować co najmniej dwa projekty graficzne strony głównej, spełniające wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Projekt graficzny musi spełniać wymogi dotyczące umieszczania logotypów PO RYBY oraz towarzyszących zawartych w: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dostępnego na stronie internetowej 7. Struktura strony internetowej powinna obejmować jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron nazwanych oraz ułożonych w kolejności ustalonej przez Zamawiającego, do których dostęp powinno umożliwiać menu dostępne również na każdej z podstron. 8. Każda podstrona powinna być zaprojektowana zgodnie z projektem graficznym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 9. Zawartość poszczególnych podstron ustala Zamawiający uwzględniając możliwości zarządzania treścią strony opisanej w punkcie II Opisu Przedmiotu Zamówienia. IV. Obsługa techniczna. 1. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Całodobowe wsparcie techniczne w ciągu okresu obowiązywania umowy. b) Aktualizacja strony/dodawanie nowych informacji do już istniejących działów do 6 godzin od zgłoszenia. Zamawiający szacuje, że aktualizacja strony/dodawanie

11 nowych informacji do już istniejących działów odbywać się będzie nie częściej niż raz w tygodniu. c) Wznowienie pracy serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 6 godzin. d) Bieżącą obsługę serwisu. e) 60 godzin prac programistycznych w celu rozwoju strony internetowej. f) Aktualizację dokumentacji po zmianie wersji oprogramowania. V. Zapewnienie domeny. 1. Pozyskanie i utrzymanie domeny do 30 czerwca 2020 roku. 2. Nazwa domeny drugo członowej zostanie ustalona po wyborze oferty najkorzystniejszej, natomiast nazwa domeny trzecio członowej określona ma zostać pl bądź org. VI. Hosting. 1. Hosting do 30 czerwca 2020 roku. 2. Pozyskanie i utrzymanie miejsca na serwerze wielkości minimum 40 GB. 3. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: a) Ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, b) Ochronę przed wirusami, c) Fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. 4. Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba odwiedzin strony internetowej kształtować się będzie na poziomie 3000 odwiedzin miesięcznie. Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizację minimum 2 usług w zakresie budowania stron internetowych o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda. Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, związanych z realizacją minimum 2 usług w zakresie budowania stron internetowych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (opinie, referencje wystawione przez poprzednio zamawiających). Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko -

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo