Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV): usługi programowania, usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi szkolenia komputerowego Cel zamówienia Strona internetowa Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica stanowi jedno z działań informacyjno-promocyjnych Projektu. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie strony internetowej, zwanej dalej stroną www, w dwóch identycznych graficznie i funkcjonalnie wersjach językowych: polskiej i angielskiej, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę w ofercie projektu graficzno-funkcjonalnego, obejmujące: Przygotowanie strony www zawierającej: o informacje o Projekcie LIFE+ oraz instytucjach dofinansowujących projekt, informacje o działaniach oraz celach i planowanych 1/7

2 efektach Projektu, informacje o zarządzaniu projectem dane kontaktowe beneficjenta zarządzającego Projektem, o informacje na temat chronionych gatunków, o informacje prasowe dotyczące projektu, ogłoszenia, o kalendarium wydarzeń, informacja o zadaniach związanych z projektem, o galerię zdjęć, o publikacje i materiały wytworzone w ramach projektu o wyszukiwarkę haseł i pojęć przedstawionych na stronie www, o mapę strony WWW, o możliwość umieszczania i przeglądania plików multimedialnych, o możliwość przeprowadzania ankiet i konkursów. Przygotowana strona www powinna spełniać następujące parametry: - technologia XHTLM 1.0, PHP, CGI, SQL, PostgreSQL, JAVASCRIPT, preferowane rozwiązania oparte na OPENSOURCE oraz flash 8.0 lub wyższe z odpowiednią detekcją wersji flash, - system musi kodować znaki w standardzie UTF-2008 wersja 3.0, - serwis i system CMS muszą poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Firefox 3.x i wyższe, Microsoft Internet Explorer 8.x i wyższe, Google Chrome 2008.x i wyższe, Opera 11.x i wyższe. W przypadku wykorzystania kodu JavaScript on także musi działać prawidłowo w wyżej wymienionych przeglądarkach, - dla wybranych materiałów będzie możliwe zdefiniowanie listy plików do pobrania, znajdujących się w repozytorium systemu. Pliki do pobrania muszą być prezentowane w postaci ikon charakterystycznych dla danego formatu, odnośnika, definiowalnej przyjaznej nazwy odnośnika oraz wielkości podanej w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach), - dla projektu graficznego musi być zdefiniowany tryb: żałoba oraz tryb dla słabo widzących, - tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url), - repozytorium plików (przechowywanie obrazków, zdjęć, filmów, pliki do pobrania, scentralizowane zarządzania zasobami serwisu). b) dokonanie tłumaczenia treści na stronę www treści w języku polskim zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca dokona redakcji (dostosowania treści do poszczególnych podstron) i tłumaczeń tekstu 2/7

3 na język angielski; c) umieszczenie strony www na serwerze zewnętrznym umożliwiającym jej utrzymanie oraz rozbudowę (przynajmniej 5 GB z obsługa zastosowanych technologii powierzchni dyskowej oraz nielimitowany transfer ) i bezpieczne jej utrzymywanie w domenie określonej przez Zamawiającego; d) bieżącą aktualizację strony www, po przesłaniu informacji na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę w tym przygotowanie i publikację na stronie www treści przez Wykonawcę w języku polskim i angielskim wraz z tłumaczeniem (po stronie Wykonawcy) dostarczone przez Zamawiającego przez cały okres trwania umowy tj. 36 m-cy; e) dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestawu aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego przez cały okres wsparcia technicznego (36m-cy) na: o samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, wymianę szablonów graficznych w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), o bieżącą aktualizację i rozbudowę strony www przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, poprzez m.in. tworzenie i dodawanie nowych działów i podstron, nowych szablonów, nowych załączników, publikowanie materiałów promocyjnych w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych, itp., o stały techniczny rozwój systemu CMS poprzez dodatkowe moduły administracyjne (aplikacje internetowe), o modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron www, zawierających formularze, o zmianę koncepcji graficznej strony poprzez wprowadzanie do systemu szablonów graficznych, przy czym CMS nie powinien narzucać żadnych ograniczeń kompozycyjnych, o tworzenie szablonów stron w zakresie strukturalnym, tj. rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie oraz w zakresie graficznym, tj. odpowiednie uporządkowanie obiektów graficznych na stronie (obsługa tworzenia szablonu może zakładać pewien poziom wiedzy informatycznej Administratora Systemu), 3/7

4 o dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie i usuwanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo dla Administratora systemu, o tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak również edycję wstawianego dokumentu w formacie html), o wyszukiwanie treści na stronie www, o generowania dokumentów/stron w wersji do druku, o obsługę z wielu przeglądarek internetowych, o dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, o możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, o blokowanie możliwości edycji danej strony w czasie, kiedy inna osobą już ją edytuje, o przyznawanie uprawnień dostępu na poziomie Administratora systemu CMS osoby odpowiedzialnej za zarządzanie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, o tworzenie statystyk zarówno dla całej strony www, jak i poszczególnych jej działów i podstron (przynajmniej: ilość wejść na stronie, ilość indywidualnych użytkowników, rodzaj używanej przeglądarki, lokalizacja użytkowników na podstawie adresu IP, inne) - zewnętrzne (tzn. dotyczące aktywności zewnętrznych użytkowników), jak i wewnętrzne (dotyczące aktywności administratora), o wybór wersji językowej, o tworzenie i zarządzanie repozytorium plików dostęp do plików umieszczanych na stronie www, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie, o niezawodny, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do strony www, o niezawodny, automatyczny system archiwizowania strony www wraz z opublikowanymi informacjami i udostępnionymi za jej pośrednictwem plikami oraz tworzenia kopii na nośnikach 4/7

5 zewnętrznych; d) udostępnienie strony www w publicznej sieci Internet osobom trzecim od dnia odbioru strony www przez Zamawiającego, pod adresem (domeną) wskazaną przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony www w przeglądarkach: Firefox 3.x i wyższe, Microsoft Internet Explorer 8.x i wyższe, Google Chrome 2008.x i wyższe, Opera 11.x i wyższe; e) dostarczenie instrukcji obsługi CMS; f) dostarczenie instrukcji konfiguracji CMS; g) przeszkolenie w obsłudze CMS osób wskazanych przez Zamawiającego; h) udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom; i) świadczenie usług serwisu CMS: o udzielanie porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego, o usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS, od dnia odbioru strony www i sytemu CMS przez Zamawiającego, w terminie do dwóch dni od momentu zgłoszenia błędu. j) hosting przygotowanej strony www na serwerze o parametrach minimalnych: o udostępnienie przestrzeni dyskowej 5 GB, o brak limitu transferu danych, o dostęp do wydzielonego katalogu FTP, o Skrypty: PHP/CGI/PERL itp. o dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP, o archiwizacja danych raz na dobę, o możliwość jednoczesnego wejścia 20 użytkowników, k) przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony oraz tłumaczeń zrealizowanych na potrzeby strony, a także użytych do jego wykonania materiałów, l) wszelkich loginów i haseł do zarządzania CMS oraz dostępem do serwera, m) udzielenie licencji dla systemu CMS, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, n) wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla przedmiotu zamówienia tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego do 30 czerwca 2017 roku, w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia zapytania. o) wykonawca zapewni gwarancje dla przedmiotu zamówienia tj. usunięcie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie do 30 czerwca 2017 r. w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. 5/7

6 Wykonawca przedstawi w ofercie: cenę za realizację prac objętych zamówieniem oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego. Realizacja zamówienia: Podczas realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony www do akceptacji w terminie 14 od podpisania umowy. Na przedstawiony projekt graficzny strony www są nanoszone poprawki, aż do uzyskania formy akceptowalnej przez Zamawiającego. Poprawki składane będą w postaci listy przekazanej drogą elektroniczną lub faxem. Na podstawie wybranego projektu strony głównej zaprojektowanie podstrony. Projekty graficzne przedstawione w formacie JPG lub PDF. Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach zamówienia. a) Strona www (w pełnej funkcjonalności i w dwóch wersjach językowych wraz z opublikowanymi tekstami) zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach (tzw. content package) oraz opublikowana pod adresem wskazanym przez Zamawiającego; b) System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD oraz zainstalowany na serwerze wskazanym przez Zamawiającego i udostępniony wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, poprzez przekazanie odpowiednich haseł; c) Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie; d) Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. Termin realizacji zamówienia: 1. W terminie do 31 maja 2014 r. Wykonawca opracuje i przedstawi do testowania, akceptacji i odbioru całość materiałów i projekt serwisu internetowego. 2. Ostateczne zakończenie i przekazanie materiałów oraz uruchomienie serwisu nastąpi do 15 czerwca 2014 r. 3. Wsparcie techniczne do 30 czerwca 2017 r. 6/7

7 Wszelkie materiały i produkty przekazywane do Zamawiającego muszą zawierać logotypy i informacje o udzielonym dofinansowaniu na realizację projektu. 7/7

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo