Techniki mikroskopowe mikroskopia optyczna i fluorescencyjna, skaningowy mikroskop elektronowy i mikroskop sił atomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki mikroskopowe mikroskopia optyczna i fluorescencyjna, skaningowy mikroskop elektronowy i mikroskop sił atomowych"

Transkrypt

1 Techniki mikroskopowe mikroskopia optyczna i fluorescencyjna, skaningowy mikroskop elektronowy i mikroskop sił atomowych Mariusz Kępczyński, p. 148,

2 Wstęp Plan wykładu mikroskopia optyczna podstawy mikroskopii mikroskopia fluorescencyjna zjawisko fluorescencji zastosowanie w badaniu warstw malarskich Strona internetowa : skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) mikroskop elektronowy zastosowanie w badaniu warstw malarskich mikroskopia sił atomowych (AFM) mikroskop AFM

3 Wstęp Mikroskopia jest procesem, który jest związany z szczegółowym badaniem obiektu poprzez obserwacje z zastosowaniem światła widzialnego, fluorescencji, podczerwieni, elektronów, promieni x Mikroskop Carl Zeiss (1879)

4 Wstęp Po co stosować mikroskopy? W celu tzw. uzbrojenia oka, czyli powiększenia obserwowanego obiektu. W ten sposób można zaobserwować szczegóły o rozmiarach nieosiągalnych dla gołego oka.

5 Wstęp Lupa Najprostszy przyrząd do powiększania obrazu stanowi go jedna soczewka wypukła. Obraz oglądanego obiektu powstaje w odległości dobrego widzenia d (przyjmuje się d = 250 mm). Powiększenie lupy m = d/f

6 Wstęp Lupa stosunkowo duży obszar obserwacji doskonały przyrząd do wstępnych oględzin, ustalenia metody badań oraz ich kolejności do powiększeń w trakcie prac konserwatorskich do badań spękań, ubytków, przemalowań,

7 Wstęp Mikroskop Składa się z dwóch elementów powiększających: obiektywu oraz okularu Powiększenie mikroskopu jest iloczynem powiększenia obiektywu i okularu

8 Mikroskopia optyczna EPI DIA

9 Mikroskopia optyczna Ważne pojęcia związane z mikroskopią optyczną apertura numeryczna rozdzielczość głębia pola jasność obrazu odległość robocza obiektywu pole widzenia

10 Mikroskopia optyczna apertura numeryczna (NA) jest wielkością charakteryzującą obiektywy i kondensery i wyraża się równaniem NA = n sin(α) gdzie: n współczynnik załamania światła ośrodka pomiędzy obiektywem a próbką α połowa wartości apretury kątowej obiektywu.

11 Mikroskopia optyczna rozdzielczość mikroskopu optycznego jest zdefiniowana jako najmniejszej odległości pomiędzy dwoma punktami w obrazie próbki, które ciągle mogą być rozróżnianie. d min = λ 2 NA gdzie λ długość fali światła użytego do obrazowania

12 Mikroskopia optyczna W badaniach dzieł sztuki stosuje się mikroskopy o różnych powiększeniach małe powiększenia do obserwacji bezpośrednio na obrazie (10 30 ) duże powiększenia do obserwacji próbek pobranych z obrazu (powyżej 100 konieczne pobranie próbki)

13 Mikroskopia fluorescencyjna Zjawisko fluorescencji

14 Mikroskopia fluorescencyjna

15 Mikroskopia fluorescencyjna Specyfikacje dla bloku filtrów Nikon UV-2A Filter dla fali wzbudzającej: nm EX Cut-on zwierciadło dichroiczne: 400 nm DM 400 Filtr zaporowy: 420 nm cut-on BA 420

16 Mikroskopia fluorescencyjna studia podyplomowe, 2008

17 Preparatyka przekrojów warstw malarskich Stratygrafia jest klasyczną metodą badania dawnych obrazów. Jest to jednak metoda inwazyjna, stosowana więc już po rozpoczęciu konserwacji. Wybiera się interesujące miejsca w obrazie - dla porównania takie, gdzie warstwa malarska jest jednoznaczna, i takie, które budzą wątpliwości. Pod mikroskopem skalpelem pobiera się wycinek o powierzchni 0,5-1 mm 2 i otrzymuje z tego miejsca przekrój przez wszystkie warstwy malarskie aż do zaprawy. Następnie można oglądać gęstość zawieszenia ziaren pigmentów w spoiwie, liczbę pigmentów w postaci ziaren, kombinacje pigmentów, sposób ich utarcia, liczbę warstw, itp.

18 Preparatyka przekrojów warstw malarskich Przygotowanie próbki Próbki z obiektu zabytkowego ekstrahuje się używając skalpela bądź wolframowych igieł pod mikroskopem stereoskopowym.

19 Preparatyka przekrojów warstw malarskich Mikrofragmenty są następnie umieszczane w żywicy poliestrowej, np. Serifix (Struers) bądź poliepoksydowej i polerowane mechanicznie w celu otrzymania przekrojów.

20 Analiza warstw malarskich - przykłady Przekrój warstw malarskich obserwowany w mikroskopii optycznej Ten sam przekrój obserwowany w mikroskopii fluorescencyjnej z użyciem bloku filtrowego UV-2A

21 Analiza warstw malarskich - przykłady Przekrój warstw malarskich obserwowany w mikroskopii optycznej Ten sam przekrój obserwowany w mikroskopii fluorescencyjnej z użyciem bloku filtrowego UV-2A studia podyplomowe, 2008

22 Skaningowa mikroskopia elektronowa Budowa mikroskopu elektronowego jest podobna do mikroskopu otycznego. Światło z zakresu widzialnego 400 do 700 nm- zostało zastąpione wiązką elektronów. Elektrony z działa elektronowego (filament) przyśpieszane są do energii 100 kv, czemu odpowiada długosc fali 3,7 pm. Obiektyw i okular zbudowane są z układów soczewek magnetycznych.

23 Skaningowa mikroskopia elektronowa Lampa Źródło Filament Soczewka kondensera Próbka Soczewka obiektywu Obraz pośredni Soczewka projektora Mikroskop optyczny Ekran obserwacyjny Mikroskop elektronowy

24 Skaningowa mikroskopia elektronowa

25 Skaningowa mikroskopia elektronowa Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS (Energy Dispersive X- Ray Spectroscopy) pozwala na identyfikację składu pierwiastkowego badanego materiału dla wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż bor. Większość pierwiastków jest wykrywana przy stężeniach rzędu 0,1%. SEM-EDS to badanie umożliwiające analizę każdego ziarenka i ich rozkład w pobranej próbce. Służy do identyfikacji związków nieorganicznych w obrazie (głównie pigmentów). Substancje organiczne (barwniki organiczne, spoiwa werniksy) pozwala określić chromatografia gazowa - w tym przypadku analizie podlegają widma gazów będących efektem spalania próbki.

26 Skaningowa mikroskopia elektronowa Mapy rentgenowskie Promieniowanie rentgenowskie daje obraz o znacznie gorszej jakości niż obraz elektronowy. Jednym z powodów jest duży obszar oddziaływania, z którego pochodzi rejestrowane promieniowanie rentgenowskie, co powoduje słabszą rozdzielczość Na ogół obrazy rentgenowskie są prezentowane jako mapy. Wiązka analityczna skanuje analizowany obszar punkt po punkcie. Spektrometr jest ustawiany tak, aby rejestrował punkt na analizowanym obszarze, gdy wykryje impuls rentgenowski o energii charakterystycznej dla danego pierwiastka. W ten sposób powstaje mapa odwzorowująca rozmieszczenie tego pierwiastka w badanym obszarze. Nowoczesne systemy EDS potrafią utworzyć mapy w odcieniach szarości, pokazujące względną intensywność impulsu w każdym punkcie, wymaga to jednak zastosowania wystarczająco długiego czasu postoju wiązki w każdym punkcie analitycznym. Podczas jednego przebiegu wiązki analitycznej można zarejestrować mapy rozkładu dla kilkunastu pierwiastków.

27 Skaningowa mikroskopia elektronowa - przykład S. Roascio, A. Zucchiatti, P. Prati, A. Cagnana Study of the pigments in medieval polychrome architectural elements of Veneto-Byzantine style, Journal of Cultural Heritage 3 (2002) Próbki były sortowane pod mikroskopem optycznym w celu wybrania odpowiedniego fragmentu koloru. Następnie były naklejane na aluminiowe dyski przy użyciu taśmy węglowej.

28 Skaningowa mikroskopia elektronowa Fig. 8. (a) The SEM image of our red paint fragment showing several regular craters on the surface. (b) Encircled is a grain of pigment in the same sample whose EDS spectrum shows the presence of high amounts of Fe. Czerwona farba wykazuje osobliwy aspekt o rozmiarach mikoroskopowych (Fig. 8a) duże kratery, powstałe prawdopodobnie w wyniku odparowania kropelek wody lub powstanie CO 2 w wyniku wypłukiwania węglanu wapnia.

29 Skaningowa mikroskopia elektronowa Widmo EDS powiększenia ziarna barwnika (Fig. 8b) wskazuje na dużą zawartość Fe 2 O 3 co można oczekiwać dla ochry czerwonej. Brak rtęci oraz niewielka ilość ołowiu wskazuje na nieobecność cynobru (HgS) lub minii ołowiowej (Pb 3 O 4 ) w próbce. The SEM/EDS spectrum of the pigment grain encircled in the SEM image of Fig. 8 right. Ochra naturalny pigment składający się z glinokrzemianów o ogólnym wzorze mal 2 O 3 nsio 2 oraz do 40% uwodnionych tlenków żelaza.

30 Skaningowa mikroskopia elektronowa R. J.H. Clark, Pigment Identification on Medieval Manuscripts by Raman Microscopy, Journal of Molecular Structure 347 (1995)

31 Skaningowa mikroskopia sił (AFM) Dioda laserowa Dźwignia z ostrzem pomiarowym Skaner Próbka Digital Instruments piezoelektryczny

32 Skaningowa mikroskopia sił (AFM) Zdjęcia z mikroskopu SEM tipów używanych w mikroskopii AFM

33 Literatura 1. Z. Rozłucka, M. Roznerska, J. Arszyńska, Mikroskopia Fluorescencyjna. Zastosowanie w badaniu budowy i procesów konserwacji malarstwa sztalugowego, Toruń S. Roascio, A. Zucchiatti, P. Prati, A. Cagnana, Study of the pigments in medieval polychrome architectural elements of Veneto-Byzantine style, Journal of Cultural Heritage 3 (2002) R. J.H. Clark, Pigment Identification on Medieval Manuscripts by Raman Microscopy, Journal of Molecular Structure 347 (1995)

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. Rysunek 1 Budowa mikroskopu [1] 1 Okular 2 Rewolwer obrotowa tarcza zawierająca zestaw obiektywów

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Materiał badawczy szkło

Wprowadzenie. Materiał badawczy szkło Grzegorz Zadora Badania porównawcze okruchów szkła Wprowadzenie Zadania, które stoją przed biegłym dokonującym analizy próbek szkła zależą od wielkości fragmentów dostarczonych do analizy. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2014/ Kraków, grudzień 2014 Raport Nr 2080/AP Badania osadów

Bardziej szczegółowo

Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego

Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego Paweł Szroeder Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego Wykład XIV Techniki spektroskopii ramanowskiej Budowa spektrofotometrów ramanowskich, źródła wzbudzania, detektory

Bardziej szczegółowo

Mikroanaliza wiązką elektronową

Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroskopia elektronowa: SEM - scanning electron microscope (skaningowy mikroskop elektronowy) TEM - transmision electron microscope (transmisyjny mikroskop elektronowy)

Bardziej szczegółowo

Fizyka powierzchni 6-7/7. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Fizyka powierzchni 6-7/7. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Fizyka powierzchni 6-7/7 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Lista zagadnień Fizyka powierzchni i międzypowierzchni, struktura powierzchni ciał stałych Termodynamika równowagowa i

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIKROSKOPOWE

BADANIA MIKROSKOPOWE BADANIA MIKROSKOPOWE Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z budową i obsługą mikroskopów metalograficznych Zapoznanie się z podstawowymi technikami mikroskopii metalograficznej świetlnej Zapoznanie się z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk mgr Marcin Klepka Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel

Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel Ogólny opis mikroskopów Wstęp do idei mikroskopów skanujących Rodziny mikroskopów skanujących Ogólna zasada działania mikroskopów AFM i STM

Bardziej szczegółowo

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard RTG eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard Historia odkrycia promieni X 5 maja 1894r., 49-cio letni Wilhelm Conrad Röntgen, zamówił lampę wyładowczą i aparaturę

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA: Oznaczanie substancji czynnej w próbce z zastosowaniem spektroskopii rozproszenia Ramana WPROWADZENIE

PROBLEMATYKA: Oznaczanie substancji czynnej w próbce z zastosowaniem spektroskopii rozproszenia Ramana WPROWADZENIE PROBLEMATYKA: Oznaczanie substancji czynnej w próbce z zastosowaniem spektroskopii rozproszenia Ramana TEMAT ĆWICZENIA: OZNACZANIE GLUKOZY W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH I PŁYNACH USTROJOWYCH METODA: Spektroskopia

Bardziej szczegółowo

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB), O2B 1 O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny fotoniki i fizyki laserów i dotyczy działania oraz własności

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA RAMANA: NOWOCZESNA TECHNIKA W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ I ANALIZIE BIOCHEMICZNEJ

SPEKTROSKOPIA RAMANA: NOWOCZESNA TECHNIKA W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ I ANALIZIE BIOCHEMICZNEJ BIULETYN Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Biul. Wydz. Farm. WUM, 2013, 4, 27-36 http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/ SPEKTROSKOPIA RAMANA: NOWOCZESNA TECHNIKA W DIAGNOSTYCE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo