Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej"

Transkrypt

1 Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań pomiędzy strukturą materiału badaną przy powiększeniach rzędu od kilku do kilkuset razy (mikroskopia świetlna) a strukturą badaną przy powiększeniach rzędu od kilkuset razy do kilku milionów razy. Dzięki mikroskopii korelacyjnej uzyskujemy: skrócenie czasu analiz i akwizycji danych przy integracji badań z obu systemów mikroskopowych, automatyczną relokację rejonów i miejsc badań z obu systemów mikroskopowych, większą ilości informacji z korelacji wyników badań, możliwość analizy bardzo trudnych próbek, zachowanie kontekstów podczas transferu analizowanej próbki w obu systemach mikroskopii, nanometryczną dokładność analizy w obu kierunkach transferu wykonanych badań próbki. Mikroskopia korelacyjna łączy optyczne techniki kontrastowe i informacje o wielkości, morfologii i kolorze uzyskane na podstawie mikroskopii świetlnej z metodami analitycznymi realizowanymi przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej typu SEM, FIB/SEM oraz FIB/CryoSEM przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod obrazowania. Pozwala ona uzyskać informacje zarówno o strukturze jak i funkcji materiału. Dzięki specjalnym uchwytom, próbki przenoszone są szybko i bez zmiany orientacji w obu kierunkach do dowolnego systemy mikroskopii świetlnej i mikroskopii elektronowej. Specjalistyczne oprogramowanie integruje dane i pozwala w szybki sposób znaleźć dowolny rejon/punkt w mikroskopie elektronowym, który badany był w mikroskopie świetlnym i na odwrót. Po wykonaniu badań w obu systemach mikroskopowych dodatkowe oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analizy obrazów otrzymanych danych i ich integrację. Dzięki mikroskopii korelacyjnej możliwy jest pomost pomiędzy badaniami w skali mikro i nano. Zestaw do mikroskopii korelacyjnej pozwala na uzyskanie składanego systemu zoomu od kilku razy do kilku milionów razy.

2 Strona2 Platforma do mikroskopii korelacyjnej musi posiadać następujące własności: zestaw oprogramowania umożliwiającego automatyczną korelację współrzędnych obrazowych pomiędzy systemem mikroskopii elektronowej a systemem mikroskopii świetlnej zestaw uchwytów kompatybilnych z posiadanymi systemami mikroskopii elektronowej, których precyzja ustawienia nie może być gorsza niż z dokładnością 25 mikrometrów procedury kalibracji oparte na minimum 3 charakterystycznych punktach oprogramowanie umożliwiające nakładanie obrazów uzyskanych z różnych technik obserwacji w mikroskopie elektronowym oraz w mikroskopie świetlnym Statyw mikroskopu badawczego musi posiadać następujące cechy: układ zoom minimum 20:1 korpus mikroskopu z torem optycznym równoległym o aperturze minimum 0,144 wbudowaną i regulowaną przysłonę aperturową płynną zmianę powiększeń typu zoom regulowaną przy pomocy silników krokowych co pozwala na precyzyjne ustawienie wartości powiększenia z dokładnością do 0,1 oraz możliwość powrotu do wcześniej zdefiniowanej wartości panel sterujący statywem musi posiadać następujące cechy: umożliwiać sterowanie wszystkimi komponentami mikroskopu, a w szczególności: powiększeniem, zmianą ostrości, przesuwem stolika w osiach x i y, wyświetlacz cyfrowy pokazujący aktualnie ustawione powiększenie całkowite, pole widzenia, możliwość zapamiętania dowolnego powiększenia; całkowite powiększenie głowicy mikroskopu regulowane w minimalnym zakresie od 0,75x do 15x układ nastawiania ostrości przy pomocy silnika krokowego o precyzji na poziomie minimalnego kroku przesuwu w osi Z 350 nm układ nastawiania ostrości musi być również sterowany za pomocą klasycznej śruby mikro- i makrometrycznej oraz elektronicznego panelu sterującego z możliwością zapamiętania oraz automatycznego ustawiania minimum 2 wartości położenia w osi Z

3 Strona3 obrotowy, kodowany uchwyt rewolwerowy na minimum 3 obiektywy oraz z 2 pozycjami na każdy obiektyw w sumie 6 pozycjami: jedna pozycja do pracy stereoskopowej, a druga pozycja do pracy monoskopowej dla każdego z obiektywów obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 1x i rozdzielczości linii/mm oraz odległości roboczej minimum 60 mm obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 1,5x i rozdzielczości linii/mm i odległości roboczej minimum 30 mm obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 3,5x i rozdzielczości linii/mm i odległości roboczej minimum 16 mm tubus binokularny o kącie nachylenia 20 z regulacją odstępu między okularami tubus pośredni wyposażony w wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła w stosunku 100:0 i 0:100 dwa okulary o powiększeniu 10x każdy i o polu widzenia minimum 23 mm oba okulary z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi stolik skaningowy o zakresie przesuwu minimum 150x100 mm możliwość przesuwu stolika skaningowego za pomocą oprogramowania i panelu sterującego Oświetlenie musi posiadać następujące cechy: oświetlenie typu LED do światła przechodzącego z regulacja intensywności świecenia źródło zimnego światła do pracy w świetle odbitym regulację natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej do wartości temperatury barwowej 6200 kelwinów dwa typy oświetlenia: oświetlacz pierścieniowy oraz światłowód dwuramienny pełne wyposażenie w polaryzację do pracy w świetle przechodzącym oraz odbitym Zewnętrzny panel sterujący musi posiadać następujące własności: mikroskop musi być połączony za pomocą kabla USB z zestawem komputerowym z poziomu oprogramowania musi być sterowanie minimum następującymi funkcjami mikroskopu przesuw mikroskopu w osi Z (ogniskowanie) płynna zmiana powiększenia głowicy przesuw w osiach x i y stolika zewnętrzną stację dokującą ze śrubą mikrometryczną oraz przyciskami do automatycznej zmiany powiększenia głowicy

4 Strona4 Kamera cyfrowa musi posiadać na stępujące właściwości: musi być cyfrową kamerą kolorową z gwintem C rozdzielczość minimum 2450x2050 pikseli wielkość piksela minimum 3,45x3,45 μm wielkość elementu CCD minimum 2/3 czasy ekspozycji regulowane w zakresie minimum 1ms 4s podłączenie do komputera za pomocą złącza FireWire/IEEE 1394b zestaw łączników do podłączenia kamery do mikroskopu Oprogramowanie do analizy obrazu musi zawierać następujące elementy: oprogramowanie musi współpracować z kamerą cyfrową pakiet oprogramowania musi pochodzić od tego samego producenta, co mikroskop oraz kamera pakiet do rejestracji obrazu musi posiadać możliwość podglądu obrazu w trybie on-line na komputerze musi posiadać możliwość automatycznego wyskalowania wszystkich obiektywów i pomiarów w skali rzeczywistej musi umożliwiać rejestrację obrazu w trybie kolorowym lub monochromatycznym musi posiadać funkcję poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcję wygładzania/wyostrzania musi umożliwiać import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach musi umożliwiać opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa musi posiadać następujące funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, powierzchni, kąta nachylenia musi umożliwiać tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku oprogramowanie sterujące przesuwem w osiach x, y, z pakiet do składania dużego obrazu z rejestrowanych kolejno obrazów zestaw sterujący z monitorem LCD minimum 24 Układ do mikromanipulacji musi posiadać następujące właściwości: statyw mikroskopu badawczego z układem zoom minimum 8:1 korpus mikroskopu z torem optycznym równoległym stabilną podstawę z elementami do mocowania manipulatorów obiektyw klasy Achromat o powiększeniu 1x okulary 10x o polu widzenia minimum 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi

5 stolik przesuwny w zakresie minimum 110x110mm typu pływającego zestaw dwóch manipulatorów mechanicznych z przesuwem zgrubnym w trzech osiach w zakresie minimum 20 mm oraz dokładnym (minimum 250 μm/obrót) w zakresie minimum 20 mm źródło zimnego światła do pracy w świetle odbitym regulację natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej wartości temperatura barwowa Kelwinów czas pracy minimum godzin Strona5