Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni"

Transkrypt

1 Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

2 z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu przez próbkę we wszystkich kierunkach. Większość fotonów rozproszonych ma tę samą częstość, co promieniowanie padające (rozproszenie Rayleigha); niewielka ich liczba (ok. 1 na 10 6 ) ulega nieelastycznemu rozproszeniu, wskutek czego ich częstość jest róŝna od wyjściowej (rozproszenie Ramana). Zmiana częstości odpowiada róŝnicy energii poziomów oscylacyjnych cząsteczki rozpraszajacej.

3 Mechanizm rozproszenia ramanowskiego poziom wirtualny h( ν0 - ν k ) h( ν0 + ν k ) I I anty stock ( ν 0 + ν k ) ( ν ν ) k hν k kt = e e 0 hν k kt linie stokesowskie linia Rayleigha E=hν k υ = 2 υ = 1 υ = 0 linie antystokesowskie Reguła wyboru : Tylko te drgania, które powodują zmianę polaryzowalność cząsteczki, dają sygnał w widmie ramanowskim. α Q k Q k = 0 0

4 NatęŜenie promieniowania rozproszonego ramanowsko w jednostkowym kącie bryłowym: gdzie: I mn = const 4 ( ν ν ) I ( ) 0 mn 0 ρσ α ρσ I mn - natęŝenie promieniowania rozproszonego, związanego z przejściem między stanami oscylacyjnymi m i n ν 0, I 0 - częstość i natęŝenie promieniowania padającego ν mn - częstość odpowiadająca róŝnicy energii poziomów m i n (α ρσ ) mn - składowa ρσ (ρ,σ x,y,z) tensora rozpraszania mn ramanowskiego dla przejścia m n 2 ( α ) ρσ mn = r ( M ) ( M ) ( M ) ( M ) E r σ mr E m ρ rn mr + hν 0 E E hν 0 r ρ n σ rn E r, E m, E n - energia stanu pośredniego, wyjściowego i końcowego poziomu oscylacyjnego (M ρ ) mr - składowa ρ momentu przejścia między stanami m i r

5 DuŜą intensywność promieniowania rozproszonego ramanowsko zapewniają duŝe wartości (ν 0 ν mn ) promieniowanie wzbudzające powinno mieć wysoką energię (na tyle jednak niską, aby nie spowodować degradacji próbki). ν 0 >> ν mn promieniowanie wzbudzające musi być ściśle monochromatyczne Idealne źródło promieniowania - laser emitujący promieniowanie z zakresu widzialnego lub bliskiego nadfioletu Typ lasera Długość emitowanej fali [nm] Ar 451,9 514,5 HeNe 632,8 Nd 3+ : szkło 1060 Nd 3+ : YAG 1064

6 Polaryzacja pasm ramanowskich z Stopień depolaryzacji: I ρ = I I y ρ = 0 - pasmo spolaryzowane próbka I analizator 0<ρ < 0,75- pasmo częściowo spolaryzowane x I 0, ν 0 ρ = 0,75 - pasmo zdepolaryzowane Drgania pełnosymetryczne zachowują pierwotną polaryzację światła ρ = 0 Drgania asymetryczne powodują pojawienie się w świetle rozproszonym składowej spolaryzowanej prostopadle do płaszczyzny polaryzacji światła padającego ρ 0

7 Konfokalna mikroskopia ramanowska - zasada działania Prinston Instruments:Confocal Raman Microscopy Konfokalny mikroskop ramanowski umoŝliwia rejestrację widma bardzo niewielkiego ( 1µm 2 ), precyzyjnie wybranego fragmentu powierzchni próbki

8 Konfokalna mikroskopia ramanowska doskonale sprawdza się jako nieinwazyjna metoda analityczna, umoŝliwiająca pomiary in situ oraz in vivo. Stosowana powszechnie w archeologii, analizie dzieł sztuki, diagnostyce medycznej, chemii sądowej.

9 Badania pigmentów uŝytych do sporządzenia papirusów L.Burgio, R.J.H.Clark, J.Raman Spectroscopy 31, 395, (2000)

10 Widma uzyskane metodą mikroskopii ramanowskiej pozwoliły zidentyfikować pigmenty obecne w badanych papirusach. Większość tych pigmentów odkryto dopiero w ostatnich stuleciach, co jednoznacznie wskazuje na stosunkowo młody wiek tych zabytków.

11 Rozproszenie ramanowskie w cienkich filmach Zasadniczy problem - niewielka intensywność promieniowania rozproszonego ramanowsko ulega dodatkowemu obniŝeniu o kilka rzędów wielkości wskutek zmniejszenia liczby oddziałujących z promieniowaniem cząsteczek. Wzmocnienie chemiczne - w przypadku wielu cząsteczek ich przekrój czynny na rozproszenie ramanowskie wyraźnie się zwiększa wskutek adsorpcji na powierzchni metalu. Wzmocnienie pola elektrycznego - złoŝenie fali padającej i odbitej pozwala uzyskać zwiększone natęŝenie pola elektrycznego oddziałującego na próbkę (metoda zewnętrznego lub całkowitego wewnętrznego odbicia)

12 Rozproszenie ramanowskie w cienkich filmach - metoda zewnętrznego odbicia Warunki wzmocnienia amplitudy pola elektrycznego przy powierzchni metalicznej są podobne, jak w metodzie RAIRS: światło wzbudzające powinno być spolaryzowane w płaszczyźnie padania oraz padać na powierzchnię odbijającą pod duŝym kątem E E E E

13 ZaleŜność natęŝenia pola wzbudzonego od kąta padania wiązki (a) oraz intensywności światła rozproszonego od kąta rozproszenia (b) a b Optymalne warunki dla uzyskania widm ramanowskich metodą zewnętrznego odbicia to zastosowanie spolaryzowanej w płaszczyźnie padania wiązki laserowej, która skierowana jest na powierzchnię pod kątem ok.70 oraz rejestracja wiązki rozproszonej pod kątem ok. 60

14 Adsorpcja nitrobenzenu na Ni Rejestracja widm ramanowskich metodą zewnętrznego odbicia daje najlepsze rezultaty w przypadku silnie rozpraszających cząsteczek osadzonych na gładkiej powierzchni metalicznej. Zastosowanie głównie do badań adsorpcji na powierzchni metalu (np. elektrody).

15 Rozproszenie ramanowskie w cienkich filmach - metoda całkowitego wewnętrznego odbicia (falowody) Głębokość penetracji (d p ) fali stojącej wygenerowanej na powierzchni odbijającej, d p λ n1 = 2π n 2 2 ( sin θ ) 21 jest w spektroskopii ramanowskiej kilkakrotnie mniejsza, niŝ w ATR - rejestrowane widmo pochodzi z warstwy o grubości rzędu kilku µm Wzmocnienie intensywności promieniowania rozproszonego uzyskuje się poprzez wielokrotne odbicie wiązki wewnątrz materiału badanego. Metoda umoŝliwia rejestrację widm cienkich filmów (o grubości nawet poniŝej 1µm) na przezroczystej powierzchni wiązka laserowa soczewka skupiająca

16 Zalety spektroskopii ramanowskiej metoda komplementarna do spektroskopii w podczerwieni mniejsza, niŝ w IR, długość fali światła wzbudzajacego pozwala uzyskać lepszą rozdzielczość przestrzenną sygnału widmo ramanowskie jest łatwiejsze do interpretacji od widma podczerwonego - praktycznie brak nadtonów i pasm kombinacyjnych, łatwa identyfikacja drgań pełnosymetrycznych woda, która bardzo silnie absorbuje promieniowanie IR, daje bardzo słabe pasmo w widmie ramanowskim - moŝliwość rejestracji in situ widm układów zawierających wodę (np. membrany biologiczne, powierzchnia elektrod w kontakcie z elektrolitem) moŝliwość zredukowania rozmiarów aparatury - przenośne spektrometry ramanowskie

17 Problemy spektroskopii ramanowskiej mała, w porównaniu z IR, czułość metody - moŝliwość rejestracji widm tylko silnie rozpraszających cząsteczek fluorescencja barwnych próbek

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWYDZIAŁOWA KOMISJA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA PAU Wrocław, 24. kwietnia 2013 Streszczenie wykładu: Obrazowanie in vivo oddziaływań komórek układu

MIĘDZYWYDZIAŁOWA KOMISJA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA PAU Wrocław, 24. kwietnia 2013 Streszczenie wykładu: Obrazowanie in vivo oddziaływań komórek układu MIĘDZYWYDZIAŁOWA KOMISJA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA PAU Wrocław, 24. kwietnia 2013 Streszczenie wykładu: Obrazowanie in vivo oddziaływań komórek układu odpornościowego Dr Grzegorz Chodaczek La Jolla Institute

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Mikroskop (gr. μικρόσ mikros - "mały" i ςκοπέω skopeo - "patrzę, obserwuję") jest urządzeniem służącym do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE I JEGO ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE I JEGO ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE Elżbieta JANOSIK ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE I JEGO ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE STRESZCZENIE W artykule przypomniano pojęcie polaryzacji światła oraz główne sposoby uzyskiwania polaryzacji liniowej. Wymieniono

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie Wojciech Polak Rozprawa doktorska BADANIE REAKCJI KOMÓREK PO NAŚWIETLENIU POJEDYNCZYMI JONAMI Promotor: Prof. dr hab. Jan Styczeń

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo