PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel NIP: REGON: Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA, Filia w Lesznie, rachunek nr TOM Ia PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM Adres inwestycji: GMINA DOBROŃ, OBRĘB CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA 13 DZIAŁKA NR EWID. 141/1; 141/5; 145/1 Inwestor zamawiający: KILARGO SP. Z O.O. Adres zamawiającego: CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA DOBROŃ Branża: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projektant - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek upr nr 1362/90/Lo Leszno, styczeń 2014 rok

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-8 IV. Rysunki: 1. Projekt zagospodarowania terenu 2. Plansza zbiorcza sieci

3 3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy formalno-prawne 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez geodetę uprawnionego Wizja lokalna w terenie Uzgodnienia z projektantami branżowymi Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i lekkiej obudowy i sieci sanitarnych i elektroenergetycznych. 2. Dane ewidencyjne Inwestor: Kilargo spółka z o.o Adres inwestora: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, Dobroń Inwestycja: Budowa budynku chłodni z zapleczem socjalno-technicznym Adres budowy: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, gm. Dobroń. Dz. nr 141/1, 141/5, 145/1 obręb Chechło Obiekt: budynek mroźni z zapleczem i częścią socjalno-biurową Temat opracowania: projekt techniczny budowlany plus projekt zagospodarowania terenu działki Branża: architektura Stadium: projekt techniczny wykonawczy Data opracowania: styczeń Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inż. Paweł Praczyk, ul. Duńska 17, Leszno Projektant: - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek, - instalacje sanitarne: mgr inż. Zygmunt Maniaczyk. - instalacje elektryczne: mgr inż. Wojciech Poprawa - drogi: mgr inż. Paweł Praczyk Asystent projektanta: mgr inż. Arch. Monika Nowak Marta Wolna Mgr inż. Krzysztof Morawski

4 4 3. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego polegająca na Budowie budynku chłodni z zapleczem socjalno-technicznym, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym z przepompownią, utwardzenie części terenu z układem dróg wewnętrznych oraz demontaż odcinków inst. wodociągowej i elektroenergetycznej. Projektowaną rozbudowę zaprojektowano z łącznikiem komunikacyjnym łączącym dobudowę z istniejącą halą produkcyjną. Budynek będzie wybudowany na wydzielonej przeznaczonej pod ten cel działce w m. Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, gm. Dobroń. Rozbudowa obiektu wymaga wyposażenia go w niezbędne media. Konieczne jest równoczesne doprowadzenie przyłączy: energetycznego, oraz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej i wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Projektowana rozbudowa zostanie wyposażona we wszystkie wymagane instalacje i urządzenia z istniejących przyłączy. Teren działki zostanie zagospodarowany przy projektowanej hali, przy budynku zaplanowano drogi dojazdowe i place manewrowe dla samochodów ciężarowych, zagospodarowanie przed budynkiem produkcyjnym pozostanie bez zmian. Dojazd do projektowanego budynku składowego bez zmian - istniejący wjazd od strony ul. Torowej. 4. Istniejący stan zagospodarowania działki 4.1. Lokalizacja Planowany budynek mroźni składowej będzie wybudowany na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności magazynowej zakładu, oraz powiększenie pomieszczeń pakowania i ekspedycji. Część produkcyjna pozostaje bez zmian. Teren, na którym będzie wybudowany projektowany obiekt jest obecnie nie użytkowany rolniczo, w większości stanowi nieużytek i przylega do: sąsiednich terenów: rolniczych, mieszkalnych z zabudową siedliskową oraz usługowych od strony wschodniej i zachodniej. Od północy jest dalszy ciąg zakładu stanowiący nieużytek oraz droga gminna, od południa jest istniejący zakład i dalej droga gminna ul. Torowa z zabudową mieszkaniową wzdłuż drogi. Wydzielona działka ma kształt podłużnego prostokąta. Działka ma dogodne połączenie komunikacyjne z istniejącego placu i wjazdu na teren zakładu od strony ul. Torowej. Lokalizację projektowanego budynku można uznać za prawidłową.

5 Stan istniejący terenu inwestycji Obiekty kubaturowe: - istniejący budynek produkcyjny, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek o rozczłonkowanej bryle o wymiarach całkowitych: długość ok. 90mm, szerokość ok. 45m, z dobudowanym magazynem surowców, zapleczem socjalnym i technicznym. Wysokość maksymalna budynku ok. 12m, dach wielospadowy kryty membraną dachową. Konstrukcja budynku stalowa, obudowa z płyt warstwowych. Stanowiska spedycyjne i place manewrowe od strony północnej i południowej. W miejscu projektowanej rozbudowy obecnie są nieużytki i tereny utwardzone, nie ma istniejących obiektów budowlanych. Istniejący plac manewrowy i drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki betonowej. Ogrodzenie: działka jest ogrodzona. Teren działki jest prawie płaski, rzędna terenu waha się od 193,50 do 192,40mnpm. Zieleń: Na działce w miejscu projektowanej inwestycji jest kilka drzew które przewidziano do wycięcia. Inwestor posiada zgodę na wycięcie drzew wydaną przez Wójta Gminy Dobroń. Teren, na którym projektowana jest zabudowa generalnie obecnie stanowi nieużytek Uzbrojenie zewnętrzne terenu: działka jest uzbrojona. Teren, na którym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 5. Elementy planu 5.1. Istniejący budynek produkcyjny Budynek o rozczłonkowanej bryle na rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: długość ok. 90m, szerokość ok. 45m. Część produkcyjna budynku od strony południowej o wysokości użytkowej ok. 8m z dachem dwuspadowym. Dalej magazyn surowców wyższy od hali produkcyjnej o wysokości ok. 12m. Przy magazynie dwukondygnacyjne zaplecze socjalne. Dalej budynek maszynowni chłodniczej wolnostojący o wysokości ok. 7m. Wysokość budynku zróżnicowana w zależności od funkcji pomieszczeń, dach wielospadowy o spadku 6%. Budynek reprezentuje typową formę zabudowy przemysłowej, część

6 6 magazynowa jednokondygnacyjna wykonana w technologii lekkiej obudowy i szkieletu stalowego, ściany z płyty warstwowej, dach budynku kryty membraną dachową Projektowany budynek chłodni z zapleczem socjalno-technicznym Projektowany budynek ma rozczłonkowaną bryłę z gabarytami poszczególnych elementów dostosowanymi do funkcji zaprojektowanych w nich pomieszczeń. Główną bryłę stanowi komora mroźni składowej o wymiarach: długość: 50,00m, szerokość 44,00m, wysokość 15,0m z płaskim dachem dwuspadowym. Zaprojektowano dobudowę do głównego budynku składowego: - hali maszyn i hali pakowania miksów od strony zachodniej, hala o wymiarach 64,40m x 18,22m wysokość 8,65m, dach jednospadowy, - hali paletyzacji od strony południowej, hala o wymiarach 33,45m x 14,15m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, nad dachem pomost technologiczny skraplaczy, - zaplecza socjalnego działu ekspedycji, budynek o wymiarach 22,32m x 8,35m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, - działu ekspedycji z częścią magazynową i dwoma rampami załadunkowymi, hala o wymiarach 39,85m x 24,45m wysokość 7,80m, dach dwuspadowy. Projektowany budynek będzie połączony z istniejącą halą dwukondygnacyjnym łącznikiem w którym na piętrze wydzielono część biurową zakładu. Budynek składowy stanowi dobudowę do istniejącego budynku mroźni, jest ustawiony szczytami w osi północ-południe, ścianą szczytową równolegle do ściany okapowej magazynu surowców. Wszystkie stanowiska spedycyjne zaplanowano od strony placu manewrowego. Budynek reprezentuje typową formę zabudowy przemysłowej, ściany i budynku z płyty warstwowej, ściany w części socjalno-biurowej oraz w części technicznej murowane tynkowane, dach pokryty membraną dachową. Część składowa jednokondygnacyjna wykonana w technologii lekkiej obudowy i szkieletu stalowego, w części socjalnej i technicznej budynek w technologii tradycyjnej. Stanowiska przeładunkowe wyposażone w rękawy uszczelniające Place manewrowe Wszystkie place zostaną wykonane z nawierzchnią z kostki betonowej. Projekt dróg będzie uwzględniać spadki terenu, odwodnienie łącznie z wpustami kanalizacji deszczowej itp Kontenery do odpadów stałych Kontenery typowe z klapami wrzutowymi, ustawione na płycie betonowej placu gospodarczego.

7 Szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki Szczelny podziemny zbiornik prefabrykowany o konstrukcji żelbetowej. Składający się z dwóch połączonych komór o łącznej pojemności 16m Szczelny retencyjny wód opadowych z pompownią Zbiornik żelbetowy dwukomorowy składający się z komory retencyjnej wód opadowych o pojemności 200m3 oraz z komory z wodą do zewnętrznego gaszenia pożaru o pojemności 100m3. Zbiornik ogrodzony panelami zgrzewanymi z siatki na słupkach stalowych o wysokości 2m. Zbiornik wody do zewnętrznego gaszenia pożaru nakryty płytą żelbetową wyposażoną we właz Drogi dojazdowe - bez zmian Wszystkie drogi wewnętrzne zostaną wykonane z kostki betonowej. Na styku dróg i chodników z terenami trawiastymi należy przewidzieć krawężniki Ogrodzenie - istniejące bez zmian Teren inwestycji ogrodzony panelami zgrzewanymi z siatki na słupkach stalowych o wysokości 2m od strony ul. Torowej i Długiej. Wzdłuż bocznych granic ogrodzenie z płyt betonowych o wysokości 2.5m Zieleń Zieleń wysoka: Drzewa od strony wschodniej i od strony zachodniej w formie układu kaskadowego stanowiąca izolację akustyczną sąsiednich terenów. Niskie drzewa iglaste od strony północnej przy placu manewrowym i drodze dojazdowej w pasie przy drodze i ogrodzeniu. Zieleń wyraźnie wydziela zakład z otoczenia oraz stanowi wydzielenie zakładu z istniejącej wcześniej ukształtowanej zabudowy. Zieleń niska: powierzchnie trawiaste, krzewy i rośliny jednoroczne. 6. Projektowane zagospodarowanie działki Projektowany budynek ustawiono w tylnej części działki od strony północnej istniejącego zakładu produkcyjnego. Dobudowa jest funkcjonalnie powiązana z istniejącym budynkiem produkcyjnym i stanowi uzupełnienie technologiczne profilu produkcji zakładu polegające na dobudowie powierzchni składowej dla produkowanych w zakładzie lodów oraz dobudowie doków przeładunkowych skracających drogi transportu wewnętrznego. W projektowanym budynku będą: - komora składowa wyposażona w jezdne regały zapewniające dostęp do każdej składowanej palety, w środkowej części budynku,

8 8 - hala produkcji miksów i hala paletyzacji od strony zachodniej i południowej komory składowej, - pomieszczenia kompletacji wysyłek, doki ekspedycyjne i zaplecze socjalne ekspedycji od strony wschodniej i południowej komory składowej, - łącznik komunikacyjny zapewniający połączenie funkcjonalne z istniejącą halą produkcyjną, łącznik dwukondygnacyjny z pomieszczeniami biurowymi na piętrze, - warsztat, zaplecze techniczne i magazyn maszyn od strony południowej. Wjazd na teren działki od strony południowej z ul. Torowej bez zmian poprzez istniejącą bramę z portiernią. Istniejąca droga dojazdowa przy granicy południowej o nawierzchni z kostki betonowej. Od strony południowej przy wjeździe parking samochodów osobowych dla pracowników i gości. Ilość miejsc parkingowych wynosi 31 i spełnia wymagania MPZP, liczba zatrudnionych po rozbudowie nie przekroczy 100 pracowników. Przy dokach projektowanego budynku przewidziano plac manewrowy samochodów ciężarowych połączony komunikacyjnie z istniejącym układem placów i dróg zakładowych. Wzdłuż granicy wschodniej zaprojektowano drogę zakładową zapewniającą dojazd do północnej części działki i do magazynu maszyn. Przed magazynem maszyn zaprojektowano plac manewrowy zapewniający możliwość zawracania samochodów ciężarowych. Istniejące wewnętrzne sieci wodociągowe kolidujące z projektowaną zabudową przewidziano do przekładki, na kablach zasilających w miejscu projektowany placów należy zainstalować rury ochronne. Przy projektowanym budynku zaprojektowano: kanalizację deszczową czystą z dachów i brudną z placów z systemem podczyszczania i retencji, kanalizację sanitarną i technologiczną z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, linie kablowe NN zasilająca oświetlenie terenu oraz pompownię. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z sieci wodociągowej oraz zbiornika wody o pojemności 100m3. Linia napowietrzna SN wzdłuż zachodniej granicy terenu kolidująca z projektowaną inwestycją, o której mowa w MPZP została zdemontowana. 7. Przyłącza Istniejące bez zmian, sieci i uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowaną inwestycją przewidziane są do przekładki lub przebudowy. Do projektowanego budynku będą doprowadzone: - sieć wodociągowa z sieci zakładowej, przyłącze wodociągowe bez zmian, - kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, - kanalizacja deszczowa z dachów i placów z systemem podczyszczania i odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego i dalej do istniejącego rowu z odprowadzeniem do rowu RP-4. Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód do rowu z projektowanej inwestycji. - doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej głównej rozdzielni elektrycznej. Inwestor posiada umowę z Zakładem Energetycznym na dostawę energii z rezerwą umożliwiającą zasilanie projektowanego magazynu. Przyłącze energetyczne do zakładu bez zmian. Opracował: mgr inż. Zenon Mazurek

I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32

I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32 PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001

Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001 Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001 Tom 1 ROZBUDOWA I REMONT HOTELU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ...

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ... I. Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa Str.1 2. Zawartość opracowania Str.2-3 II. Dokumenty Formalne 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Str. 4-14 2. Wypis z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina

Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina 44-121 Gliwice BIURO USŁUG dla BUDOWNICTWA sc. 44-100 Gliwice ul. Kozielska 93/12 Danuta i Marian Mazgaj ul. Pszczyńska 44 Tel. 032/238-36-51 mmdmabud@poczta.onet.pl Tel./fax. 032/231-77-82 PROJEKT NR

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo