1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa, zawarta z Gminą Młynarze na opracowanie projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach. Materiały wyjściowe mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu SUW w Młynarzach 1: 500, aktualizowana do celów projektowych, dane do projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem, projekt podstawowy branży technologiczno sanitarnej, projekt branży elektrycznej, projekt branży konstrukcyjno budowlanej, obowiązujące przepisy prawne, techniczne i literatura. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektowanej Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach 2

2 Zakres opracowania Stacja uzdatniania wody w Młynarzach, która jest przedmiotem opracowania, jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140 obręb Młynarze. Istniejąca stacja wodociągowa w m. Młynarze składa się z ujęcia wody podziemnej (2 studnie głębinowe) oraz z budynku stacji uzdatniania i przesyłania wody. W budynku stacji znajdują się następujące pomieszczenia: Hala technologiczna stacji uzdatniania i przesyłu wody Sterownia Pomieszczenie sanitarne (umywalka i WC). Oprócz ujęcia wody złożonego z dwóch studni głębinowych i budynku stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej znajduje się: zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, poletko rozsączająco filtracyjne dla oczyszczania popłuczyn z płukania filtrów o wymiarach w rzucie 20 x 10 m, system odprowadzania w grunt oczyszczonych wód popłucznych typu AZURA Wawin o powierzchni 32 m 2. Pozostałe uzbrojenie terenu to: połączenia międzyobiektowe (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne), oświetlenie terenu, wewnętrzne drogi komunikacyjne. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, z bramą wjazdową. Do gromadzenia ścieków sanitarnych służy zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów żelbetowych, pojemności 3 m 3. W ramach projektu Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach zostaną wykonane: prace modernizacyjne i rozbudowy filtrów ciśnieniowych w wewnątrz budynku SUW; zbiornik wody czystej (z laminatów poliestrowo szklanych lub stalowy) o pojemności 120 m 3 i średnicy Ø 4,65 m, zlokalizowany poza budynkiem SUW, na fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 5,6 m; komora zasuw przy zbiorniku wody czystej, żelbetowa o wymiarach w planie 3,5 x 2,0 m i kubaturze 19,95 m 3 (alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, może być wykonana armatura odcinająca bez komory żelbetowej, w tradycyjnych obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi); fundament, o wymiarach w planie 2,5 x 1,2 m, pod ustawienie przyszłościowe agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego na zewnątrz w obudowie (projekt nie obejmuje zakupu agregatu); rurociągi: rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego rury PE 100 DN 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW rury PE 100 DN 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); 3

3 rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne rury PCV 160 typu ciężkiego (przejezdnego); rurociąg odprowadzający wody popłuczne z płukania filtrów 2 stopnia na poletko filtracyjne rury PCV 200 typu ciężkiego (przejezdnego); kable elektryczne i sterownicze dojazd, o powierzchni 192,3 m 2 (wraz z opaską przy zbiorniku), do zbiornika wody czystej i agregatu prądotwórczego, wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej (lub alternatywnie z płyt drogowych wielootworowych na podsypce z kruszywa). Projektowana rozbudowa nie wymaga zmian w układzie pomiaru energii, z zachowaniem mocy umownej. Projektowane urządzenia przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 4

4 SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa, zawarta z Gminą Młynarze na opracowanie projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach. Materiały wyjściowe mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu SUW w Młynarzach 1: 500, aktualizowana do celów projektowych, dane do projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem, projekt podstawowy branży technologiczno sanitarnej, projekt branży elektrycznej, projekt branży konstrukcyjno budowlanej, obowiązujące przepisy prawne, techniczne i literatura. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektowanej Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach 2

5 Zakres opracowania Stacja uzdatniania wody w Młynarzach, która jest przedmiotem opracowania, jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140 obręb Młynarze. Istniejąca stacja wodociągowa w m. Młynarze składa się z ujęcia wody podziemnej (2 studnie głębinowe) oraz z budynku stacji uzdatniania i przesyłania wody. W budynku stacji znajdują się następujące pomieszczenia: Hala technologiczna stacji uzdatniania i przesyłu wody Sterownia Pomieszczenie sanitarne (umywalka i WC). Oprócz ujęcia wody złożonego z dwóch studni głębinowych i budynku stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej znajduje się: zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, poletko rozsączająco filtracyjne dla oczyszczania popłuczyn z płukania filtrów o wymiarach w rzucie 20 x 10 m, system odprowadzania w grunt oczyszczonych wód popłucznych typu AZURA Wawin o powierzchni 32 m 2. Pozostałe uzbrojenie terenu to: połączenia międzyobiektowe (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne), oświetlenie terenu, wewnętrzne drogi komunikacyjne. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, z bramą wjazdową. Do gromadzenia ścieków sanitarnych służy zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów żelbetowych, pojemności 3 m 3. W ramach projektu Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach zostaną wykonane: prace modernizacyjne i rozbudowy filtrów ciśnieniowych w wewnątrz budynku SUW; zbiornik wody czystej (z laminatów poliestrowo szklanych lub stalowy) o pojemności 120 m 3 i średnicy Ø 4,65 m, zlokalizowany poza budynkiem SUW, na fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 5,6 m; komora zasuw przy zbiorniku wody czystej, żelbetowa o wymiarach w planie 3,5 x 2,0 m i kubaturze 19,95 m 3 (alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, może być wykonana armatura odcinająca bez komory żelbetowej, w tradycyjnych obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi); fundament, o wymiarach w planie 2,5 x 1,2 m, pod ustawienie przyszłościowe agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego na zewnątrz w obudowie (projekt nie obejmuje zakupu agregatu); rurociągi: rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego rury PE 100 DN 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW rury PE 100 DN 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); 3

6 rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne rury PCV 160 typu ciężkiego (przejezdnego); rurociąg odprowadzający wody popłuczne z płukania filtrów 2 stopnia na poletko filtracyjne rury PCV 200 typu ciężkiego (przejezdnego); kable elektryczne i sterownicze dojazd, o powierzchni 192,3 m 2 (wraz z opaską przy zbiorniku), do zbiornika wody czystej i agregatu prądotwórczego, wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej (lub alternatywnie z płyt drogowych wielootworowych na podsypce z kruszywa). Projektowana rozbudowa nie wymaga zmian w układzie pomiaru energii, z zachowaniem mocy umownej. Projektowane urządzenia przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 4

7 SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa, zawarta z Gminą Młynarze na opracowanie projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach. Materiały wyjściowe mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu SUW w Młynarzach 1: 500, aktualizowana do celów projektowych, dane do projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem, projekt podstawowy branży technologiczno sanitarnej, projekt branży elektrycznej, projekt branży konstrukcyjno budowlanej, obowiązujące przepisy prawne, techniczne i literatura. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektowanej Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach 2

8 Zakres opracowania Stacja uzdatniania wody w Młynarzach, która jest przedmiotem opracowania, jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140 obręb Młynarze. Istniejąca stacja wodociągowa w m. Młynarze składa się z ujęcia wody podziemnej (2 studnie głębinowe) oraz z budynku stacji uzdatniania i przesyłania wody. W budynku stacji znajdują się następujące pomieszczenia: Hala technologiczna stacji uzdatniania i przesyłu wody Sterownia Pomieszczenie sanitarne (umywalka i WC). Oprócz ujęcia wody złożonego z dwóch studni głębinowych i budynku stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej znajduje się: zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, poletko rozsączająco filtracyjne dla oczyszczania popłuczyn z płukania filtrów o wymiarach w rzucie 20 x 10 m, system odprowadzania w grunt oczyszczonych wód popłucznych typu AZURA Wawin o powierzchni 32 m 2. Pozostałe uzbrojenie terenu to: połączenia międzyobiektowe (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne), oświetlenie terenu, wewnętrzne drogi komunikacyjne. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, z bramą wjazdową. Do gromadzenia ścieków sanitarnych służy zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów żelbetowych, pojemności 3 m 3. W ramach projektu Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach zostaną wykonane: prace modernizacyjne i rozbudowy filtrów ciśnieniowych w wewnątrz budynku SUW; zbiornik wody czystej (z laminatów poliestrowo szklanych lub stalowy) o pojemności 120 m 3 i średnicy Ø 4,65 m, zlokalizowany poza budynkiem SUW, na fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 5,6 m; komora zasuw przy zbiorniku wody czystej, żelbetowa o wymiarach w planie 3,5 x 2,0 m i kubaturze 19,95 m 3 (alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, może być wykonana armatura odcinająca bez komory żelbetowej, w tradycyjnych obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi); fundament, o wymiarach w planie 2,5 x 1,2 m, pod ustawienie przyszłościowe agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego na zewnątrz w obudowie (projekt nie obejmuje zakupu agregatu); rurociągi: rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego rury PE 100 DN 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW rury PE 100 DN 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); 3

9 rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne rury PCV 160 typu ciężkiego (przejezdnego); rurociąg odprowadzający wody popłuczne z płukania filtrów 2 stopnia na poletko filtracyjne rury PCV 200 typu ciężkiego (przejezdnego); kable elektryczne i sterownicze dojazd, o powierzchni 192,3 m 2 (wraz z opaską przy zbiorniku), do zbiornika wody czystej i agregatu prądotwórczego, wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej (lub alternatywnie z płyt drogowych wielootworowych na podsypce z kruszywa). Projektowana rozbudowa nie wymaga zmian w układzie pomiaru energii, z zachowaniem mocy umownej. Projektowane urządzenia przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 4

10 SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa, zawarta z Gminą Młynarze na opracowanie projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach. Materiały wyjściowe mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu SUW w Młynarzach 1: 500, aktualizowana do celów projektowych, dane do projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem, projekt podstawowy branży technologiczno sanitarnej, projekt branży elektrycznej, projekt branży konstrukcyjno budowlanej, obowiązujące przepisy prawne, techniczne i literatura. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektowanej Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach 2

11 Zakres opracowania Stacja uzdatniania wody w Młynarzach, która jest przedmiotem opracowania, jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140 obręb Młynarze. Istniejąca stacja wodociągowa w m. Młynarze składa się z ujęcia wody podziemnej (2 studnie głębinowe) oraz z budynku stacji uzdatniania i przesyłania wody. W budynku stacji znajdują się następujące pomieszczenia: Hala technologiczna stacji uzdatniania i przesyłu wody Sterownia Pomieszczenie sanitarne (umywalka i WC). Oprócz ujęcia wody złożonego z dwóch studni głębinowych i budynku stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej znajduje się: zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, poletko rozsączająco filtracyjne dla oczyszczania popłuczyn z płukania filtrów o wymiarach w rzucie 20 x 10 m, system odprowadzania w grunt oczyszczonych wód popłucznych typu AZURA Wawin o powierzchni 32 m 2. Pozostałe uzbrojenie terenu to: połączenia międzyobiektowe (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne), oświetlenie terenu, wewnętrzne drogi komunikacyjne. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, z bramą wjazdową. Do gromadzenia ścieków sanitarnych służy zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów żelbetowych, pojemności 3 m 3. W ramach projektu Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach zostaną wykonane: prace modernizacyjne i rozbudowy filtrów ciśnieniowych w wewnątrz budynku SUW; zbiornik wody czystej (z laminatów poliestrowo szklanych lub stalowy) o pojemności 120 m 3 i średnicy Ø 4,65 m, zlokalizowany poza budynkiem SUW, na fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 5,6 m; komora zasuw przy zbiorniku wody czystej, żelbetowa o wymiarach w planie 3,5 x 2,0 m i kubaturze 19,95 m 3 (alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, może być wykonana armatura odcinająca bez komory żelbetowej, w tradycyjnych obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi); fundament, o wymiarach w planie 2,5 x 1,2 m, pod ustawienie przyszłościowe agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego na zewnątrz w obudowie (projekt nie obejmuje zakupu agregatu); rurociągi: rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego rury PE 100 DN 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW rury PE 100 DN 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); 3

12 rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne rury PCV 160 typu ciężkiego (przejezdnego); rurociąg odprowadzający wody popłuczne z płukania filtrów 2 stopnia na poletko filtracyjne rury PCV 200 typu ciężkiego (przejezdnego); kable elektryczne i sterownicze dojazd, o powierzchni 192,3 m 2 (wraz z opaską przy zbiorniku), do zbiornika wody czystej i agregatu prądotwórczego, wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej (lub alternatywnie z płyt drogowych wielootworowych na podsypce z kruszywa). Projektowana rozbudowa nie wymaga zmian w układzie pomiaru energii, z zachowaniem mocy umownej. Projektowane urządzenia przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 4

13 SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa, zawarta z Gminą Młynarze na opracowanie projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach. Materiały wyjściowe mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu SUW w Młynarzach 1: 500, aktualizowana do celów projektowych, dane do projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, wizja lokalna, uzgodnienia z inwestorem, projekt podstawowy branży technologiczno sanitarnej, projekt branży elektrycznej, projekt branży konstrukcyjno budowlanej, obowiązujące przepisy prawne, techniczne i literatura. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektowanej Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach 2

14 Zakres opracowania Stacja uzdatniania wody w Młynarzach, która jest przedmiotem opracowania, jest zlokalizowana na działce nr ewid. 140 obręb Młynarze. Istniejąca stacja wodociągowa w m. Młynarze składa się z ujęcia wody podziemnej (2 studnie głębinowe) oraz z budynku stacji uzdatniania i przesyłania wody. W budynku stacji znajdują się następujące pomieszczenia: Hala technologiczna stacji uzdatniania i przesyłu wody Sterownia Pomieszczenie sanitarne (umywalka i WC). Oprócz ujęcia wody złożonego z dwóch studni głębinowych i budynku stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej znajduje się: zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, poletko rozsączająco filtracyjne dla oczyszczania popłuczyn z płukania filtrów o wymiarach w rzucie 20 x 10 m, system odprowadzania w grunt oczyszczonych wód popłucznych typu AZURA Wawin o powierzchni 32 m 2. Pozostałe uzbrojenie terenu to: połączenia międzyobiektowe (przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne), oświetlenie terenu, wewnętrzne drogi komunikacyjne. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, z bramą wjazdową. Do gromadzenia ścieków sanitarnych służy zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów żelbetowych, pojemności 3 m 3. W ramach projektu Modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Młynarzach zostaną wykonane: prace modernizacyjne i rozbudowy filtrów ciśnieniowych w wewnątrz budynku SUW; zbiornik wody czystej (z laminatów poliestrowo szklanych lub stalowy) o pojemności 120 m 3 i średnicy Ø 4,65 m, zlokalizowany poza budynkiem SUW, na fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 5,6 m; komora zasuw przy zbiorniku wody czystej, żelbetowa o wymiarach w planie 3,5 x 2,0 m i kubaturze 19,95 m 3 (alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, może być wykonana armatura odcinająca bez komory żelbetowej, w tradycyjnych obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi); fundament, o wymiarach w planie 2,5 x 1,2 m, pod ustawienie przyszłościowe agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego na zewnątrz w obudowie (projekt nie obejmuje zakupu agregatu); rurociągi: rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego rury PE 100 DN 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW rury PE 100 DN 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); 3

15 rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne rury PCV 160 typu ciężkiego (przejezdnego); rurociąg odprowadzający wody popłuczne z płukania filtrów 2 stopnia na poletko filtracyjne rury PCV 200 typu ciężkiego (przejezdnego); kable elektryczne i sterownicze dojazd, o powierzchni 192,3 m 2 (wraz z opaską przy zbiorniku), do zbiornika wody czystej i agregatu prądotwórczego, wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej (lub alternatywnie z płyt drogowych wielootworowych na podsypce z kruszywa). Projektowana rozbudowa nie wymaga zmian w układzie pomiaru energii, z zachowaniem mocy umownej. Projektowane urządzenia przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 4

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Emilowie 1

Stacja Uzdatniania Wody w Emilowie 1 Stacja Uzdatniania Wody w Emilowie 1 Stacja Uzdatniania Wody w Emilowie 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Spis treści 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa opracowania INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt STACJA UZDATNIANIA WODY W PRĄDOCINIE GM. NOWA WIEŚ WIELKA NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 31/1 Inwestor GMINA NOWA WIEŚ WIELKA UL.

Bardziej szczegółowo

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL ,

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL , WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, 62-400 SŁUPCA TEL. +48 505 175 730, E-MAIL: slawomir.lebica@wod-max.pl Temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.Załączniki. 1. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Ł.O.I.I.B. i uprawnień projektantów branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, drogowej. 2. Oświadczenie projektantów.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210 tel/fax 062 767 02 63; e-mail; primeko@o2.pl NIP 618-106-29-00 REGON 250604827 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Branża:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

TOM III PROJEKT WYKONAWCZY

TOM III PROJEKT WYKONAWCZY K&K Instal Projekt Kamil Kuciński Tel: 504-177-073 Pracownia Projektowa e-mail: k-kucinski@wp.pl Millenium Bank 15 1160 2202 0000 0000 6812 6059 Ul. Podleśna 14R www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210 tel/fax 062 767 02 63; e-mail; primeko@o2.pl NIP 618-106-29-00 REGON 250604827 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cybinka.pl Cybinka: Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Białkowie, gmina Cybinka Numer

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW "Siedlec" Magistrala wodociągowa Siedlec - Sprzęcice gm.izbicko PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW Siedlec Magistrala wodociągowa Siedlec - Sprzęcice gm.izbicko PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW "Siedlec" - 1 - a) Nazwa i adres obiektu budowlanego : PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa i remont Stacji Wodociągowej "Siedlec" gm.izbicko b) Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 51 stron EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI ADRES: Gmina Szypliszki, msc. Kaletnik, obręb

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork BENEFICJENT: Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7 46-203 Kluczbork PREZES: mgr inŝ. Artur Witek Umowa o dofinansowanie nr: 15/POIiŚ/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU str. Z2 2. OPIS DO PROJEKTU str. Z3 -Z6 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 str. Z7 Z/01 Z2 OPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia.

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJSAN 5 1-1 2 4 W R O C Ł A W u l. J U T R O S I Ń S K A 9 t e l. / f a x ( 0 7 1 ) 3 5 2 7 7 3 4 e - m a i l : p r o j s a n @ o 2. p l 895-102-42-22 Temat opracowania : Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

1) Budowa sieci wodociągowej w Bartnicy:

1) Budowa sieci wodociągowej w Bartnicy: W Bartnicy, Czerwieńczycach, Przygórzu i Włodowicach trwają prace inwestycyjne realizowane w ramach projektu Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Nowa Ruda. Całkowita

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sieraków Zakres robót obejmował: budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m 3, roboty

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/171/12 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/171/12 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 14 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/171/12 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia aportem do spółki Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o. o w Żaganiu ul. Bolesława Chrobrego 44 istniejącego

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Przemysłowa 1 68-219 Tuplice Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Dotyczy: Przebudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Spis treści 1. INFORMACJE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM.... 3 2. ZASDADY MIERZENIA I ROZLICZANIA WYKONANYCH ROBÓT.... 3 3. SCALONE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ (UZDATNIONĄ) Vuż=900m 3 WRAZ Z JEGO UZBROJENIEM DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ W ZIELONCE (DZ. NR 50/2)

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_olawazwik 18/01/2011- ID:2011-008264 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem kanalizacyjnym Przyłącze wodociągowe Ogrodzenie działki Utwardzenia Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania

Projekt zagospodarowania Pr P R O J W E N T Pracownia projektowa 80-114 Gdańsk, ul. Noskowskiego 13A/9 tel./fax 683 47 35 tel. po 17 oo 710 94 51 83-000 Pruszcz Gd. ul. Kossaka 2A/9 tel. kom. 601 93 96 32 e-mail : projwent@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1 20 2 Zestaw wodomierzowy ze studnią wodomierzową 21 25 3 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 26 37 4 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2 BRANśA: SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa str. S-2 1. Opis techniczny str. S- 2 Część graficzna str. S-4 1. Rys. nr S-1. Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500 str. S-4 2. Rys. nr S-2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, Sadkowice, woj. łódzkie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, Sadkowice, woj. łódzkie, tel , 1 z 5 2014-09-03 13:37 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 141639-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę istniejącego budynku stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.:

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: Zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków część 2 Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże Zachód Zadania nr 2 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 i 388/2, OBRĘB POŚWIĘTNE UL. SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

powierzchni terenu, ocieplony styropianem, otynkowany tynkiem cienkowarstwowym; 3) odstojnik popłuczyn jako

powierzchni terenu, ocieplony styropianem, otynkowany tynkiem cienkowarstwowym; 3) odstojnik popłuczyn jako Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lyski.pl Lyski: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie Numer ogłoszenia: 209020-2015; data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres : Klodkowo obręb

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM, ETAP-1 Kowary, ul. Pocztowa, Górnicza, ul. 1-go Maja

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM, ETAP-1 Kowary, ul. Pocztowa, Górnicza, ul. 1-go Maja I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA NR Strona tytułowa I. Spis zawartości opracowania II. Dane ogólne i podstawa opracowania III. Zakres opracowania projektowego IV. Opis przyłącza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm 1 W O DO CIĄG 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08 0,08 km 0,08 1.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 1.3 Mechaniczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi JEDNOSTA PROJETOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISA DR INŻ. RYSZARD WENDA Lipków, ul. ontuszowa 19, 05-080 Izabelin Tom V INWESTOR BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ 2003/PL/16/P/PE/040

PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ 2003/PL/16/P/PE/040 Unia Europejska PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA 2003/PL/16/P/PE/040 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( przygotowanego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zawartość opracowania

Strona 1. Zawartość opracowania Strona 1 Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania... 2 2. Cel opracowania... 2 3. Przedmiot i zakres opracowania... 2 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe projektowanego obiektu w zakresie adaptacji

Bardziej szczegółowo

PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ( ) DZIAŁ I KANALIZACJA GRAWITACYJNA

PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ( ) DZIAŁ I KANALIZACJA GRAWITACYJNA PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) Uwaga: Kod pozycji przedmiaru (kolumna 2 ) został ustalony w oparciu o spis działów przedmiaru robót. Oznaczenie PTPB oznacza Grupę Robót, cyfra rzymska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej w adaptowanym budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na Świetlicę Wiejską na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OPERAT Cel i zakres opracowania: Zinwentaryzowanie geodezyjne z opisem technicznym obiektów budowlanych

OPERAT Cel i zakres opracowania: Zinwentaryzowanie geodezyjne z opisem technicznym obiektów budowlanych Wykonawca: Województwo: wielkpolskie Geo-Wycena Stefan Pazdej Powiat: miasto Poznań Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości 64-310 Lwówek, ul. Polna 31 tel.: 614414343, e-mail: geowycena@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE Branża: drogowa,.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo