OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012"

Transkrypt

1 OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 19 listopada 2012 roku zmodyfikowanych taryf, OWO i SWU do produktów komunikacyjnych Auto Casco, Assistance, AutoSzyby. Realizując postanowienia Uchwały Zarządu UNIQA TU S.A., z dniem 19 listopada 2012 wprowadzam zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zakres zmian obejmuje: wprowadzenie nowej taryfy i OWU AC, wprowadzenie zmodyfikowanych taryf i SWU Assistance oraz zmodyfikowanych taryf i OWU AutoSzyby. Szczegółowy opis zmian został przedstawiony poniŝej. 1 Ubezpieczenie Auto Casco symbol KAC 1) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanej taryfy Auto Casco [wz. 3260], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r., 2) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanych OWU Auto Casco [wz. 3261], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r., 3) Wycofanie z dniem r. taryfy Auto Casco [wz. 3237], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 90/2012 z dnia 16 maja 2012 r., z zastrzeŝeniem pozostawienia jej do stosowania w ubezpieczeniach zawieranych na zasadach flotowych, określonych w AOF. 4) Wycofanie z dniem r. OWU Auto Casco [wz. 3146], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 27/2009 z dnia 10 marca 2009 r., z zastrzeŝeniem pozostawienia ich do stosowania w ubezpieczeniach zawieranych w Kanale Dealerskim do odwołania. 5) Modyfikacja taryfy AC obejmuje: a) zmianę ilości stref taryfowych w pojazdach osobowych (było 9 stref jest 20); Strona 1 z 6

2 b) oddzielne przyporządkowaniu stref dla pojazdów cięŝarowych do 3,5 t DMC (Grupa C1) oraz cięŝarowych pow. 3,5 t DMC (Grupa C2); c) nową tabelę stawek bazowych dla pojazdów osobowych, uzaleŝnioną od strefy taryfowej i przedziału SU pojazdu (było strefy taryfowej i klasy pojazdu); d) wprowadzenie nowej tabeli BM (analogicznej jak w OC 60% zniŝki po 3 latach bezszkodowych, 40% zniŝki po 2 latach bezszkodowych, 15% zniŝki po 1 roku bezszkodowym); e) przyporządkowanie marek i modeli pojazdów osobowych do poszczególnych grup pojazdów i określenie wysokości zniŝek i zwyŝek w zaleŝności od grupy; f) modyfikację zwyŝek i wprowadzenie zniŝek za wiek właściciela/współwłaściciela, pojazdu osobowego); g) modyfikacja zwyŝek i wprowadzenie zniŝek za wiek pojazdu osobowego; h) modyfikacja zwyŝek za wykupienie amortyzacji; i) wprowadzenie nowej zwyŝki za ubezpieczenie pojazdu osobowego, w przypadku gdy ubezpieczonym jest osoba prawna; j) wprowadzenie nowego parametru pojemności skokowej silnika dla pojazdów osobowych; k) modyfikacja definicji zniŝki za kontynuację na zniŝkę za wznowienie bezszkodowe (analogicznie jak w OC); l) wprowadzenie nowych wariantów ubezpieczenia (MOTO) dla poszczególnych grup pojazdów; m) określenie katalogu rozszerzeń i opcji dostępnych w poszczególnych wariantach MOTO dla poszczególnych grup pojazdów; n) usunięcie zniŝki i zwyŝki za miejsce zamieszkania określone liczbą mieszkańców; o) wydzielenie zwyŝki za TAXI z grupy specjalne wykorzystanie pojazdu; p) modyfikację wysokości zwyŝki za opłatę składki w 2 i 4 ratach; 6) Modyfikacja OWU AC obejmuje: a) wprowadzenie nowych bądź modyfikację wybranych definicji pojęć uŝywanych w owu; b) wprowadzenie nowych przedmiotów ubezpieczenia: AutoKoło, Kluczyki i zamki w pojeździe, foteliki dziecięce, z których szkody nie wpływają na BM; c) modyfikacja zakresów ubezpieczenia na zakres ograniczony (Ŝywioły) oraz zakres pełny (All risk); d) określenie listy ryzyk wyłączonych z ubezpieczenia AC; e) włączenie do zakresu ograniczonego nowych ryzyk np. trąba powietrzna oraz ryzyk wcześniej wyłączonych (np. trzęsienie ziemi); f) włączenie do zakresu all risk ryzyk wyłączonych np. szkody górnicze, spowodowane działaniem energii jądrowej i inne); g) modyfikacja wymogów dotyczących ilości zabezpieczeń w pojeździe: - osobowym: tys SU (1 ); tys. SU (2); pow. 250 tys. SU (3) oraz - cięŝarowym do 3,5 t DMC pow. 10 tys. SU (1), h) wprowadzenie nowych rozszerzeń do oferty AC: ochrona zniŝek BM po szkodzie, Gwarancja SU; i) moŝliwość wykupienia franszyzy integralnej zgodnej z owu AC (400 zł); j) umieszczenie informacji o systemie zniŝek za przebieg ubezpieczenia, w tym tabele Bonus Malus; Strona 2 z 6

3 k) zmiany w zapisach dotyczących udziałów własnych; l) zmiany dotyczące amortyzacji części; m) zmiany dotyczące konsumpcji SU po szkodzie; n) zmiany dotyczące zgłoszenia szkody; o) zmiany dotyczące obsługi likwidacji szkód; p) zmiany w zakresie obowiązków nałoŝonych na klienta (zmiana adresu, zmiana numeru rej. pojazdu; zgłoszenie szkody; kradzieŝ lub zagubienie kluczyków w pojeździe); 7) Tekst taryfy AC został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 1. 8) Tekst OWU AC został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 2. 9) Załącznik do nowej taryfy AC nie jest dystrybuowany do sieci sprzedaŝy, z uwagi na jego szczególne zastosowanie - wyłącznie do polis wystawianych przez system POS. 10) OWU Auto Casco dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych dla klienta indywidualnego jak i flotowego. 2 Ubezpieczenie Assistance symbol KASSI 1) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanych SWU Assistance Auto PLUS24service [wz. 3263], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r.; 2) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanej taryfy Assistance Auto PLUS24service [wz. 3262, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r.; 3) Wycofanie z dniem r. SWU Assistance AutoPLUS24service [wz. 3148], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 61/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r; z zastrzeŝeniem pozostawienia ich do stosowania w ubezpieczeniach zawieranych w Kanale Dealerskim do odwołania. 4) Wycofanie z dniem r. taryf do Assistance AutoPLUS24service [wz. 3154], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 83/2009 z dnia 18 maja 2009 r; 5) Włączenie z dniem r. ubezpieczenia Assistance w wariancie Standard obligatoryjnie (bezpłatnie dla klienta) do ubezpieczenia AC, z zastrzeŝeniem zawarcia umowy ubezpieczenia Assistance w jednym z wariantów fakultatywnych. 6) Tekst SWU został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 3. 7) Tekst taryfy został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 4. 8) Modyfikacja produktu Assistance obejmuje: a) Wprowadzenie do oferty ubezpieczenia 4 rozłączne warianty do wyboru: STANDARD, KOMFORT, PREMIUM, VIP. b) Limity na holowanie pojazdu określone dystansowo: o Standard do 50 km, o Komfort do 70 km, o Premium do 200 km, o VIP po awarii do 300 km, o VIP po wypadku do stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo do celu podróŝy. Strona 3 z 6

4 c) Wynajem pojazdu zastępczego na łączny okres w wariancie: o Premium maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku kradzieŝy lub wypadku albo 3 dni robocze w przypadku awarii o VIP maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku kradzieŝy lub wypadku albo 5 dni roboczych w przypadku awarii (w tym koszty podstawienia i odbioru pojazdu od Klienta). 9) Dostępność świadczeń w poszczególnych wariantach przedstawia poniŝsza tabela: WARIANT STANDARD KOMFORT PREMIUM VIP WIEK POJAZDU DO 10 LAT LUB WIĘCEJ JEŻELI KONTYNUACJA Naprawa na miejscu Holowanie Parking Holowanie przyczepy Pożyczka na naprawę pojazdu w stacji obsługi Odbiór pojazdu (naprawa pojazdu pow. 3 dni) Złomowanie pojazdu Zakup i montaż łańcuchów na koła Przebicie/ uszkodzenie opony Zagubienie/ kradzież/ zatrzaśnięcie kluczy Brak paliwa / złe paliwo Hotel Organizacja dalszej podróży Wynajem pojazdu zastępczego Pomoc medyczna Pomoc informacyjna 10) SWU i taryfa Assistance Auto PLUS24service dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych dla klienta indywidualnego jak i flotowego. 3 Ubezpieczenie AutoSzyby symbol KGLAS 1) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanych OWU AutoSzyby PLUS24 [wz. 3264], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r.; Strona 4 z 6

5 2) Wprowadzenie z dniem r. zmodyfikowanej taryfy AutoSzyby PLUS24 [wz. 3258], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 200/2012 z dnia 10 października 2012 r.; 3) Wycofanie z dniem r. OWU AutoSzyby PLUS24 [wz. 3150], zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 69/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r; 4) Wycofanie z dniem r. taryfy AutoSzyby PLUS24 [wz. 3152], zatwierdzonej Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 83/2009 z dnia 18 maja 2009 r; 5) Tekst OWU został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 5. 6) Tekst Taryf został dołączony do niniejszego Okólnika - Załącznik Nr 6. 7) Modyfikacja produktu AutoSzyby obejmuje: a) modyfikację zakresu ubezpieczenia na all risk (najwyŝszy zakres AC), b) okres ubezpieczenia toŝsamy z ubezpieczeniem OC lub AC; c) dwie SU do wyboru: i PLN, d) róŝnicowanie składki w zaleŝności od zawierania ubezpieczenia z umową OC lub AC, e) wprowadzenie udziału własnego (25%) w drugiej szkodzie (w przypadku szyby czołowej), f) limit na dwa zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8) OWU i taryfa AutoSzyby PLUS24 dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych dla klienta indywidualnego jak i flotowego. 4 Postępowanie w razie awarii systemu informatycznego 1) W przypadku awarii systemu informatycznego, polisy wystawiane poza POS, po uprzednim zgłoszeniu do Contact Center, moŝna wystawiać wyłącznie na druku polisy 338 drukowanej z kalkulatora komunikacyjnego do wszystkich ryzyk dostępnych w kalkulatorze tj.: KOC, KZK-1, KASSIM, KAC, KASSI, OKNW, OKNWK, KGLAS, POP oraz MM. 2) Do obsługi umów ubezpieczeń wystawianych poza POS obowiązuje kalkulator komunikacyjny KOM wersja V5_70, z późniejszymi zmianami. 5 Promocje i zniŝki pozataryfowe w AC 1) Jedyną akcja promocyjną obowiązującą w ubezpieczeniu AC jest akcja JOKER i JOKER2. Zasady akcji pozostają bez zmian i są zgodne z obowiązującymi uregulowaniami. Akcja JOKER trwa do odwołania. 6 Postanowienia końcowe 1) Zobowiązuję Dyrektorów Przedstawicielstw i Oddziałów UNIQA TU S.A. do poinformowania podległych agentów i pracowników o treści niniejszego Okólnika. Strona 5 z 6

6 2) Na Dyrektorze Jednostki Terenowej spoczywa obowiązek kontroli i egzekwowania przestrzegania przez podległych mu agentów i sprzedawców zasad i procedur akwizycyjnych. 3) Szczegółowe zasady zawierania ww produktów zostaną określone w wytycznych do poszczególnych produktów oraz przekazane w terminie późniejszym w stosownym uregulowaniu. 4) Materiały akwizycyjne (stosowne pisma, Okólniki, taryfy, kalkulator komunikacyjny, OWU i SWU) związane z powyŝszymi uregulowaniami będą dostępne w POS w zakładce ubezpieczenia komunikacyjne w stosownych ryzykach: AC, Assistance, AutoSzyby: Lokalizacja: Home InfoNet Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia indywidualne AC 5) Okólnik wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.. Z powaŝaniem Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych Dyrektor Paweł Boryczka /na oryginale właściwy podpis/ Załączniki do Okólnika: 1. Taryfa AC 2. OWU AC 3. SWU Assistance 4. Taryfa Assistance 5. OWU AutoSzyby 6. Taryfa AutoSzyby 7. Prezentacja zmian w OWU AC 8. Prezentacja zmian w taryfie AC 9. Prezentacja zmian w Assistance 10. Prezentacja zmian w AutoSzyby Okólnik Otrzymują: 1. Zarząd UNIQA TU S.A. 2. Dyrektorzy Departamentów 3. Kierownicy 4. Eksperci 5. Dyrektorzy Regionalni 6. Dyrektorzy Przedstawicielstw 7. Dyrektorzy Oddziałów Strona 6 z 6

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5

Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5 Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5 Proponowane produkty AC Zmiany w AC Liberty Ubezpieczenia Zmiany w OWU Komunikacyjnym LU od 16.04.2015: Zniesienie franszyzy integralnej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZEŃ, DEFINICJE 1. PODSTAWY PRAWNE DO ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A.

Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. BZWBK L, str 1 Wyciąg z OWU PZU S.A. oraz Umowy Generalnej nr LKWLA037 zawartej w dniu 30 czerwca 2006r pomiędzy PZU S.A. a BZ WBK Leasing S.A. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe w umowie leasingu dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo