Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program do obsługi ubezpieczeń minifort"

Transkrypt

1 Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r.

2 Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające zbieranie rat oraz przypominające o wznowieniach ubezpieczeń Moduł akwizycyjny ubezpieczeń majątkowych jest więc podzielony na dwie odrębne części: raty oraz wznowienia ubezpieczeń. Obie części modułu maja pewne wspólne cechy: - na wszystkich zestawieniach i wydrukach generowanych w modułach jako klient występuje osoba wpisana na polisie jako uŝytkownik (jeŝeli nie było uŝytkownika - to klient - ubezpieczający) - na zestawieniach pokazywany jest adres korespondencyjny klienta Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych minifort daje moŝliwość przypominania o kończących się ubezpieczeniach. Analogicznie jak w przypadku rat polis majątkowych moŝna przygotować wykaz kończących się ubezpieczeń wg określonych parametrów filtrujących: 1

3 Do wykazu kończących się polis są brane wszystkie nie zerwane ubezpieczenia, takŝe te dla których nie zostały zapłacone wszystkie raty. minifort umoŝliwia analizowanie, które z polis zostały juŝ wznowione i filtrowanie wykazu wznowień po tym kryterium. Aby informacja ta była w polisach kontynuowanych uzupełniania, naleŝy rejestrować informacje o kontynuacji polisy w obrębie TU. Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU Niektóre funkcje FORT'a wymagają kojarzenia ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU. Porównywania tego nie moŝna dokonać wykorzystując nazwy ubezpieczeń: AC w PZU ma symbole 72,74,..., w Hestii 31XX, w WARCIE 03/XX. Z podobnych powodów nie moŝna do tego celu wykorzystać nazw ubezpieczeń. Musiał więc powstać inny mechanizm pozwalający na kojarzenie ze sobą ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU. Mechanizm ten polega na stworzeniu wykazu uniwersalnych ubezpieczeń (uniwersalnego nazewnictwa ubezpieczeń) i porównywaniu ryzyk kaŝdego z rzeczywistych TU do tego wykazu. Funkcja ta dostępna będzie po jej włączeniu w administracji akwizycji wznowień. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień 2

4 Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń W celu umoŝliwienia porównywania ze sobą ubezpieczeń zawieranych dla róŝnych TU tworzymy słownik uniwersalnych ubezpieczeń Symbole uniwersalnych ubezpieczeń naleŝy tak tworzyć, aby w późniejszej pracy moŝna było wykorzystać je do: - selekcji ubezpieczeń na wznawiane, nie wznawiane, komunikacyjne i inne - ustalania kryteriów na poszczególne ubezpieczenia AC, SZYBY, Mienie Ogień,... W zaproponowanych słownikach: - pierwszy znak symbolu określa czy ubezpieczenie jest wznawiane W, czy nie N - drugi znak określa rodzaj ubezpieczenia: komunikację K, Majątkowe: M czy teŝ osobowe O - pozostała część symbolu to dokładniejszy opis Słownik ten konserwowany jest przez naszą firmę i proponujemy uŝytkownikom nie ingerować w jego budowę, poniewaŝ jest on wykorzystywany równieŝ do innych celów np. generowania wydruków polis i wniosków. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Administracja \ Akwizycja rat i wznowień \ Wznowienia \ Słownik uniwersalnych ubezpieczeń 3

5 Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Dla kaŝdego z TU wykonujemy porównanie rzeczywistych ubezpieczeń do ubezpieczeń uniwersalnych. JeŜeli symbol ubezpieczenia uniwersalnego ustawimy przy grupie ubezpieczeń, dotyczy to wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład tej grupy. MoŜna jednak dokonywać dokładniejszej selekcji - na poziomie ubezpieczeń. Porównanie takie przykrywa wybór dokonany przy grupie ubezpieczeń. Np. dla ubezpieczeń w grupie 10, cześć ubezpieczeń to OC komunikacyjne RP a część to Zielona Karta, która nie jest z reguły wznawiana. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Administracja \ Akwizycja rat i wznowień \ Wznowienia \ Porównywanie do uniwersalnych ubezpieczeń Uzyskanie na ekranie zestawień Z kończących się polis moŝna zrobić zestawienia a z nich wydruki. MoŜna takŝe za pomocą eksportu tekstowego wykonać korespondencję seryjną. PoniŜej prezentujemy przykład zestawienia kończących się polis. 4

6 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia polis Aby uzyskać taki wydruk naleŝy w Akwizycja \ Wznowienia polis ustawić odpowiednie parametry, zwłaszcza okres kończących się ubezpieczeń jaki nas interesuje. Po naciśnięciu opcji zakres otrzymujemy zestawienie kończących się polis. JeŜeli we wszystkich polach parametrów wstawimy % to otrzymamy wszystkie rodzaje kończących się polis, zawartych przez wszystkich agentów z wszystkich TU. 5

7 Wydruki wznowień Z pozycji zestawienia przechodzimy do okienka Wydruki \ PokaŜ wydruk wykazu wznowień i pojawia się nam wykaz który moŝemy wydrukować. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia \ Zakres \ Okienko \ PokaŜ wydruk wykazu wznowień FORT umoŝliwia wydrukowanie wznowień kończących się polis równieŝ dla kaŝdego agenta na osobnej stronie. MoŜna to uzyskać poprzez włączenie parametru KaŜdego agenta drukować na osobnej stronie. Parametr ten włączamy z pozycji zestawienia kończących się polis w okienku Okienko \ Parametry wydruków. Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna JeŜeli mamy juŝ ustalony wydruk wznowień przechodzimy do exportu danych i korespondencji seryjnej. W tym celu z pozycji zestawienia przechodzimy do: Okienko \ Wysłanie danych do pliku tekstowego wszystkie lub bez SMS. Wszystkie dane zostają umieszczone w pliku: oakwdatk.txt. MoŜna wysłać dane do wszystkich klientów lub tylko do tych, którzy nie wyrazili zgody na wysyłanie SMS. 6

8 Tak jak w przypadku exportu tekstowego rat moŝna przy zapisie pliku zmienić jego nazwę i lokalizację. W pliku textowym oprócz standardowych pól zawierających dane klienta, polisy i pojazdu wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej Zawartość DataKoniec Data końca ubezpieczenia Data Pocz Data początku ubezpieczenia MinDataPocz MaxDataKoniec WlascicielKlStatAdr Status klienta (Sz. Pan, Sz. Państwo itd.) - właściciela (jeŝeli jest uŝytkownik) WlascicielImie Imię WlascicielNazwaKl Nazwisko WlascicielPocztaAdres Nazwa ulicy i nr domu /mieszkania WlascicielPocztaKod Kod pocztowy WlascicielPocztaMiasto Miasto WlascicielPocztaWoj Województwo WlascicielTel Nr telefonu WlascicielKontakt Dane kontaktowe WlascicielFax Nr faxu Wlasciciel SumaGwar Salon Skrócona nazwa salonu SalonNazwa Pełna nazwa salonu SalonAdres Adres salonu ulica, numer SalonKod Kod pocztowy SalonMiasto Miasto SalonWoj Województwo SalonTel Nr telefonu OdDaty Początek okresu ubezpieczenia przypis Przypis 7

9 słownie TuUb NazwaTuUb TUGrUb NazwaTuGrUb KalkDatapocz KalkDataKoniec KalkSumaGwar ECAKalkOkresEkspl KalkStrefa KalkTypSam KalkPojazdWiekZwyzka KalkSklTaryf KalkPrzypis MoŜliwość innych opcji KalkStrefa01 KalkTypSam01 KalkSklTaryf01 KalkPrzypis01 KalkStrefa KalkTypSam KalkSklTaryf KalkPrzypis SprzPolUwagi Przypis słownie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nazwa Towarzystwa Ubezp. Symbol grupy ubezpieczenia Pełna nazwa symbolu ubezpieczenia Data początku sugerowanego wznowienia Data końca sugerowanego wznowienia Suma gwarancyjna Nr strefy taryfowej Typ samochodu ZwyŜka za wiek pojazdu Składka taryfowa (powiększona juŝ o zwyŝkę za wiek pojazdu) Przypis Uwagi z polisy Po wykonaniu eksportu wznowień przechodzimy do edytora tekstu, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego miniforta dołączony jest w bieŝącym katalogu programu przykładowy szablon pisma Wznowienia KorSer.doc, który moŝna modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym uŝyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku oakwdatk.txt. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie juŝ sam rozpoznawał to miejsce. 8

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT 3.0 Pro

System obsługi ubezpieczeń FORT 3.0 Pro KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika CRM Kraków, kwiecień 2010 CRM - zarządzanie kontaktami... 3 Ustawienie parametrów pracy modułu... 3 Wprowadzenie nowego zdarzenia...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail :poczta@brit.com.pl BRIT s.c., 1994-2006 internet :www.brit.com.pl str. 2 Narzędzia Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo