Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 11.06.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O. (ZNAK SPRAWY 6/2015/M+OC_OC_KOM_P/NO/K/BU) Wszyscy Wykonawcy Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący pełnomocnikiem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. (znak sprawy 6/2015/M+OC_OC_KOM_P/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: Dot. Assistance: PYTANIE NR 1: Prosimy o zmianę treści SIWZ i zgodę na wykreślenie: Jest: Zakres : bezskładkowy wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych świadczeń: pomoc medyczna i/lub techniczna kierowcy oraz pasażerów pojazdu jaka jest wymagana na skutek wypadku drogowego, kradzieży, awarii, koszty holowania pojazdu koszty naprawy pojazdu na miejscu wypadku, awarii. Prosimy o zmianę na: Zakres : wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych świadczeń: pomoc medyczna i/lub techniczna kierowcy oraz pasażerów pojazdu jaka jest wymagana na skutek wypadku drogowego, kradzieży, awarii, koszty holowania pojazdu koszty naprawy pojazdu na miejscu wypadku, awarii. Strona 1 z 7

2 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakresu Assistance. W związku z powyższym pkt. pn. Zakres w ubezpieczeniu Assistance przyjmuje następujące brzmienie. Zakres : wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych świadczeń: pomoc medyczna i/lub techniczna kierowcy oraz pasażerów pojazdu jaka jest wymagana na skutek wypadku drogowego, kradzieży, awarii, koszty holowania pojazdu koszty naprawy pojazdu na miejscu wypadku, awarii. W odniesieniu do Assistance dla karetek, z zakresu wyłączona zostaje opcja korzystania z pojazdu zastępczego. Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. PYTANIE NR 2: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pomocy Assistance dla karetek Zamawiający nie przewiduje korzystania ze świadczenia pojazdu zastępczego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. Korekta odpowiedzi na pytanie nr 52 (a tym samym także pytanie nr 122) udzielonej w dniu r. Zamawiający informuje, że koryguje odpowiedź na pytanie nr 52, a tym samym także na pytanie nr 122. Była odpowiedź: PYTANIE NR 52: Prosimy o informację nt. wartości sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach oraz wartości sprzętu przenośnego zgłoszonego do w ramach mienia od wszystkich ryzyk. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 16 do SIWZ Wykaz mienia w zakładce pn. ELEKTRONIKA zmienia się klasyfikację sprzętu w pozycji od 24 do 37 z Przenośny na w karetkach (nie zmienia to faktu, że sprzęt ten może być używany także poza karetką). Strona 2 z 7

3 Lp. Przedmiot AJ7 respirator - wyposażenie pojazdu pojazdu 8AJ9 o Respirator - o o o o pojazdu o Suma w PLN (stacjonarny/ przenośny/ w karetkach ) (medyczny/ni emedyczny) Ilość sztuk Lokalizacja W związku z powyższym zmianie ulega w Załączniku nr 16 do SIWZ Wykaz mienia zakładka pn. ELEKTRONIKA. Zamawiający informuje, że wartość sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach zgłaszanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk to około: ,50 netto (pojazd GKS 8AJ7) oraz ,50 zł netto (pojazd GKS 8AJ9), łącznie: ,00 zł. Na wyposażenie trwale zamontowane składa się: 1. zabudowa medyczna: ,50 zł, 1. elektryczny, boczny stopień: 2.000,00 zł, 2. transporter noszy głównych:20.500,00 zł, Strona 3 z 7

4 3. płyta ścienna do mocowania respiratora: 520,00 zł. Zamawiający informuje, że wartość sprzętu przenośnego zgłoszonego do w ramach mienia od wszystkich ryzyk to około ,34 zł (pojazd GKS 8AJ7) oraz ,34 zł (pojazd GKS 8AJ9), łącznie: ,68 zł netto - całość pozostałego wyposażenia pojazdów. Odpowiedź zostaje zmieniona na: PYTANIE NR 52: Prosimy o informację nt. wartości sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach oraz wartości sprzętu przenośnego zgłoszonego do w ramach mienia od wszystkich ryzyk. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 16 do SIWZ Wykaz mienia w zakładce pn. ELEKTRONIKA zmienia się klasyfikację sprzętu w pozycji od 24 do 37 z Przenośny na w karetkach (nie zmienia to faktu, że sprzęt ten może być używany także poza karetką). Lp Przedmiot 8AJ7 respirator - pojazdu 8AJ9 o Respirator - o o Suma w PLN (stacjonarny/ przenośny/ w karetkach ) (medyczny/ni emedyczny) Ilość sztuk Lokalizacj a Strona 4 z 7

5 Lp Przedmiot o o pojazdu o Suma w PLN (stacjonarny/ przenośny/ w karetkach ) (medyczny/ni emedyczny) Ilość sztuk Lokalizacj a W związku z powyższym zmianie ulega w Załączniku nr 16 do SIWZ Wykaz mienia zakładka pn. ELEKTRONIKA. Zamawiający informuje, że wartość sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach zgłaszanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk to około: Dla pojazdu : ,60 zł Dla pojazdu o : ,60 zł RAZEM: ,20 zł Są to: 1. elektryczny, boczny stopień wysuwany do przedziału medycznego: 2 460,00 zł x 2 2. transporter noszy głównych zgodny z normą E 1865: ,00 zł x 2 3. płyta ścienna do mocowania respiratora: 639,60 zł x 2 Zamawiający informuje, że wartość sprzętu przenośnego zgłoszonego do w ramach mienia od wszystkich ryzyk to: Dla pojazdu : ,33 zł Dla pojazdu o : ,33 zł RAZEM: ,66zł Łącznie wyposażenie obu karetek zgłaszane do mienia od wszystkich ryzyk to ,86 zł. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz mienia zakładka MIENIE SU KOŚCIERZYNA, w której dodaje się pkt. 10 Wyposażenie karetek. Tym samym łączna suma mienia wykazanego w w/w zakładce wynosi ,40 zł Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. Strona 5 z 7

6 Korekta odpowiedzi na pytanie nr 62 (a tym samym także pytanie nr 101) udzielonej w dniu r. Zamawiający informuje, że koryguje odpowiedź na pytanie nr 62, a tym samym także na pytanie nr 101. Była odpowiedź: PYTANIE NR 62: W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zakresu Assistance, tak aby objęte ochroną we wnioskowanym zakresie były wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowoosobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób, posiadające AC, których wiek nie przekracza 10 lat. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62: Zamawiający informuje, że zakresem Assistance mają być objęte pojazdy: osobowe, terenowe, specjalne (karetki), ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożące maksymalnie 9 osób. W związku z powyższym wykreślna się następujące zdanie: Ubezpieczenie Assistance nie dotyczy pojazdów innych niż osobowe oraz do 2 ton ładowności i zastępuje następującym: Ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowo-osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób oraz nowych kratek. Tym samym zakresem Assistance mają być objęte pojazdy: Lp. Nr rej- Marka Model pojazdu 7 GKS G300 Renault Kangoo Osobowy 8 GKS T515 VW Transporter Osobowy 13 GKS 8AJ9 Mercedes Benz 14 GKS8AJ7 Mercedes Benz W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz pojazdów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do NNW dodatkowo włączony zostaje następujący pojazd: Lp. Nr rej- Marka Model pojazdu 8 GKS T515 VW Transporter Osobowy Strona 6 z 7

7 Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. Odpowiedź zostaje zmieniona na: PYTANIE NR 62: W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zakresu Assistance, tak aby objęte ochroną we wnioskowanym zakresie były wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowoosobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób, posiadające AC, których wiek nie przekracza 10 lat. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62: Zamawiający informuje, że zakresem Assistance mają być objęte pojazdy: osobowe, terenowe, specjalne (karetki), ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożące maksymalnie 9 osób. W związku z powyższym wykreślna się następujące zdanie: Ubezpieczenie Assistance nie dotyczy pojazdów innych niż osobowe oraz do 2 ton ładowności i zastępuje następującym: Ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowo-osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób oraz nowych kratek. Tym samym zakresem Assistance mają być objęte pojazdy: Lp. Nr rej- Marka Model pojazdu 7 GKS G300 Renault Kangoo Osobowy 13 GKS 8AJ9 Mercedes Benz 14 GKS8AJ7 Mercedes Benz W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz pojazdów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do NNW dodatkowo włączony zostaje następujący pojazd: Lp. Nr rej- Marka Model pojazdu 8 GKS T515 VW Transporter Osobowy Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. Wrocław, r. Anna Giera Strona 7 z 7

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY WOLiGL.2530.4.2013 Kalety, 21.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015 Szczecin dnia 06.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 Katowice, 17.11.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo