RZECZPOSPOLITA (12) O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA (12) O"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA (12) OPlS PATENTOWY (19)PL (11) POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B60S 3/06 (5 4 ) Linia mycia pojazdów kolejowych, zwłaszcza zestawów wagonów osobowych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/94 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 10/97 (73) Uprawniony z patentu: Bylicki Sławomir, Ostrów Wielkopolski, PL Gabryś Kazimierz, Ostrów Wielkopolski, PL (72) Twórcy wynalazku: Tadeusz Górski, Ostrów Wielkopolski, PL Jerzy Kmiecik, Ostrów Wielkopolski, PL Stanisław Stodolski, Ostrów Wielkopolski, PL Gabriel Nowicki, Krotoszyn, PL Kazimierz Gabryś, Ostrów Wielkopolski, PL Adam Kołakowski, Warszawa, PL Andrzej Myszka, Warszawa, PL PL B1 1 Linia mycia pojazdów kolejowych, zwłaszcza zestawów wagonów osobowych, stanowiąca zespół technologicznie (57) uporządkowanych urządzeń służących do sygnalizacji przebiegu procesu mycia urządzeń do schładzania, nawilżania i płukania, mycia 1 podwójnego płukania oraz urządzeń do osuszania, znam ienna tym, ze pomiędzy tarczami zaporowymi wjazdu (1 ) i wyjazdu (12) znajdują się kolejno mechanizm sprawdzania skrajni taboru (3), zespół schładzania (14), zespół szczotek nawilżających (16), zespół płukania (20), zespół szczotek myjących (16 ), agregaty płuczące (22) oraz zespół szczotek osuszających (24) przy czym, w polu schładzania z mechanizmem sprawdzania skrajni taboru (3) znajduje się czujnik obecności pojazdu (4), elektromagnetyczny zawór zaporowy schładzania (13) i zespół schładzania (14) złożony z rur (25) i zespołu dysz (26) oddalonych od schładzanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A", w polu działania zespołu szczotek nawilżających (16) z niezależnym napędem elektrycznym (1 8) znajdują się zawory rozdzielające pneumatyczne (15), zawór nawilżania (17) czujniki obecności pojazdu (5 i 6), tarcza zaporowa (7), sterownia (2), elektromagnetyczny zawór zaporowy płukania (19) i zespół płukania (20) złożony z ru r (25) i zespołu dysz (27) oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A", w polu działania zespołu szczotek myjących (16') z niezależnym napędem (18') znajdują się zawory rozdzielające (15'), zawór zaporowy mycia (21), czujniki obecności pojazdu ( 8 i 9), zawór zaporowy płukania wstępnego (19') i zespół płukania wstępnego (20'), w polu działania agregatów płuczących (22) znajduje się zespół płukania końcowego (23) złożony z rury natryskowej (28) i zespołu dysz (29) oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "K" a w polu działania szczotek osuszających (24) z niezależnym napędem (18'') znajdują się zawory rozdzielające (15), czujniki obecności pojazdu (10) i tarcze zaporowe (1 1 ) i (12) Fig 1

2 Linia mycia pojazdów kolejowych, zwłaszcza zestawów wagonów osobowych Zastrzeżenia patentowe 1. Linia mycia pojazdów kolejowych, zwłaszcza zestawów wagonów osobowych, stanowiąca zespół technologicznie uporządkowanych urządzeń służących do sygnalizacji przebiegu procesu mycia urządzeń do schładzania, nawilżania i płukania, mycia i podwójnego płukania oraz urządzeń do osuszania, znamienna tym, że pomiędzy tarczami zaporowymi wjazdu (1) i wyjazdu (12) znajdują się kolejno mechanizm sprawdzania skrajni taboru (3), zespół schładzania (14), zespół szczotek nawilżających (16), zespół płukania (20), zespół szczotek myjących (16'), agregaty płuczące (22) oraz zespół szczotek osuszających (24) przy czym, w polu schładzania z mechanizmem sprawdzania skrajni taboru (3) znajduje się czujnik obecności pojazdu (4), elektromagnetyczny zawór zaporowy schładzania (13) i zespół schładzania (14) złożony z rur (25) i zespołu dysz (26) oddalonych od schładzanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A", w polu działania zespołu szczotek nawilżających (16) z niezależnym napędem elektrycznym (18) znajdują się zawory rozdzielające pneumatyczne (15), zawór nawilżania (17) czujniki obecności pojazdu (5 i 6), tarcza zaporowa (7), sterownia (2), elektromagnetyczny zawór zaporowy płukania (19) i zespół płukania (20) złożony z rur (25) i zespołu dysz (27) oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A", w polu działania zespołu szczotek myjących (16') z niezależnym napędem (18') znajdują się zawory rozdzielające (15'), zawór zaporowy mycia (21), czujniki obecności pojazdu (8 i 9), zawór zaporowy płukania wstępnego (19') i zespół płukania wstępnego (20'), w polu działania agregatów płuczących (22) znajduje się zespół płukania końcowego (23) złożony z rury natryskowej (28) i zespołu dysz (29) oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "K" a w polu działania szczotek osuszających (24) z niezależnym napędem (18") znajdują się zawory rozdzielające (15), czujniki obecności pojazdu (10) i tarcze zaporowe (11) i (12). 2. Linia mycia według zastrz. 1, znamienna tym, że zespół schładzania (14), zespół płukania (20), zespół płukania wstępnego (20) i zespół płukania końcowego (23) posiada regulowaną zasłonę (30). * * * Przedmiotem wynalazku jest linia mycia pojazdów kolejowych, zwłaszcza zestawów wagonów osobowych. Linia przeznaczona jest do mechanicznego mycia ścian bocznych pojazdów z własnym napędem głównie wagonów osobowych, elektrycznych zestawów trakcyjnych, lokomotyw jak również innych wagonów i pojazdów uformowanych w składy pociągów będących w ciągłym ruchu. Dotychczas znane urządzenie do mycia pojazdów ze zgłoszenia wynalazku P charakteryzuje się tym, że posiada budowę bramową i tor do przemieszczania pojedynczych wagonów, trzy oddzielne kolektory wodne z szeregiem dysz do wytworzenia ścian wodnych, dwie armatki wodne, pole osadcze do wytrącania zanieczyszczeń z wody obiegowej, zbiornik na wodę obiegową oraz stację pomp. Skuteczne mycie utrudniają stałe dysze, które w połączeniu z postępowym ruchem wagonu powodują niedokładne mycie powierzchni pojazdu, gdyż myte są tylko ścieżki o szerokości strumienia wody wypływającej z zainstalowanych dysz. Inna znana myjnia komorowa do mycia maszyn i pojazdów o nieregularnych kształtach ze zgłoszenia patentowego P posiada kabinę natryskową wyposażoną w ramę natryskową w kształcie bramki poruszającą się ruchem posuwisto-zwrotnym, na której

3 umocowane są obracające się na ramieniu dysze oraz w rurę dolną poruszającą się wahliwie z zamocowanym zestawem dysz myjących i poruszających się ruchem kołowym na ramieniu. Wadą myjni jest mała skuteczność mycia wynikająca z bezpośredniego mycia strumieniem wody, długi czas trwania mycia nieruchomego pojazdu. Znane ze zgłoszenia wynalazku P urządzenie do mycia pojazdów, zwłaszcza wagonów, posiada wewnątrz kabiny bramowej umieszczone wahadłowe zespoły dysz napędzane mechanicznie, które powodują również niedokładne mycie wagonu, gdyż dysze ograniczają kąt wychylenia. Znane urządzenia i myjnie mogą być stosowane jedynie do mycia pojedynczych wagonów tylko bezpośrednim strumieniem wody. Zmusza to do ręcznego nanoszenia środków myjących i mycia zewnętrznych powierzchni zestawów wagonów względnie stosowania do ich nanoszenia i mycia prymitywnych urządzeń. Takie mycie jest uciążliwe, jakościowo niewłaściwe, nieekonomiczne, szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego człowieka oraz nie zapewnia uzyskiwania właściwej jakości powierzchni mytych. Celem wynalazku jest usunięcie powyższych wad oraz wprowadzenie nowoczesnej linii mycia pojazdów kolejowych. Cel ten osiągnięto poprzez wprowadzenie linii mycia pojazdów, zwłaszcza ścian bocznych wagonów osobowych, stanowiącej zespół technologicznie uporządkowanych urządzeń służących do sygnalizacji przebiegu procesu mycia, urządzeń do schładzania, nawilżania i płukania, mycia i podwójnego płukania oraz urządzeń do osuszania ścian bocznych pojazdów kolejowych. Linia zawiera tarcze zaporowe wjazdu i wyjazdu pojazdów kolejowych pomiędzy którymi znajdują się kolejno mechanizm sprawdzania skrajni taboru, zespół schładzania, zespół szczotek nawilżających, zespół płukania, zespół szczotek myjących, agregaty płuczące oraz zespół szczotek osuszających ściany boczne pojazdów kolejowych. W polu schładzania z mechanizmem sprawdzania skrajni taboru znajduje się czujnik obecności pojazdu, który automatycznie uruchamia elektromagnetyczny zawór zaporowy schładzania oraz zespół schładzania złożony z rur i zespołu dysz oddalonych od schładzanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A". W polu działania zespołu szczotek nawilżających z niezależnym napędem elektrycznym znajdują się pneumatyczne zawory rozdzielające, zawór nawilżania, czujniki obecności pojazdu, tarcza zaporowa, sterownia i elektromagnetyczny zawór zaporowy płukania wraz z zespołem płukania złożonym z rur i zespołu dysz oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A". W polu działania zespołu szczotek myjących z niezależnym napędem elektrycznym znajdują się zawory rozdzielające, zawór zaporowy mycia i czujniki obecności pojazdu. Ponadto w tym polu jest zawór zaporowy płukania wstępnego wraz z zespołem wstępnego płukania. W polu działania agregatów płuczących podających czystą wodę pod ciśnieniem znajdują się zespół płukania końcowego złożony z rury natryskowej i zespołu dysz oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "K". W polu działania zespołu szczotek, z niezależnym napędem, osuszających ściany boczne pojazdu znajdują się zawory rozdzielające, czujnik obecności pojazdu, którego minięcie powoduje ustawienie tarcz zaporowych w pozycji stop. W polach działania gdzie występują zespoły dysz umieszczone są zabezpieczenia przed rozpryskiem wody w postaci regulowanej zasłony. Wynalazek omówiony jest bliżej w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat linii mycia pojazdów kolejowych w widoku z góry, fig. 2 przedstawia przekrój linii mycia przez zespół schładzania, fig. 3 przedstawia przekrój przez zespół płukania po nawilżaniu i przez zespół płukania wstępnego a fig. 4 przedstawia przekrój po linii płukania końcowego. Pierwszym urządzeniem linii jest tarcza zaporowa 1, która po otrzymaniu sygnału ze sterowni 2 na bezpieczny wjazd pojazdu przekazuje sygnał samoczynnie i uruchamia mechanizm sprawdzania skrajni taboru 3. W przypadku przekroczenia skrajni taboru mechanizm 3 przekazuje automatycznie sygnał do sterowni 2 i praca linii mycia zostaje zatrzymana. Tarcza zaporowa 1 poprzez czujniki obecności pojazdu 4, 5 i 6 połączona jest z tarczą zaporową 7 i dalej poprzez czujniki obecności pojazdu 8, 9 i 10 jest połączona z tarczą zaporową 11 i 12. Następnie sygnał od czujnika 4 przekazany jest przez elektro-

4 magnetyczny zawór zaporowy schładzania 13 na zespół schładzania 14 złożony z rur 25 doprowadzających wodę z oczyszczalni do zespołu dysz 26 oddalonych od schładzanej ściany bocznej pojazdu o odległość "A" i z opóźnieniem czasowym na zawór zaporowy nawilżania 17. Zespół schładzania 14 umocowany jest zawiasowo na słupie. Kolejnym urządzeniem linii mycia w polu działania szczotek nawilżających 16 jest zawór zaporowy 17 podający wodę technologiczną i środek rozpuszczający brud do zespołów natryskowych wyposażonych w odchylną rurę natryskową z umocowanymi dyszami. Rura natryskowa z dyszami zawieszona jest zawiasowo na słupie. Zespół szczotek nawilżających 16 z niezależnym napędem elektrycznym 18 posiada pneumatyczny zespół dosuwu szczotek,do ścian bocznych pojazdu przez zawory rozdzielające 15 oraz napęd ciężarkowy do odsuwu szczotek od ścian bocznych pojazdu. W dalszej części linii, w polu działania szczotek, nawilżających 16 znajdują się czujniki pojazdu 5 i 6, tarcza zaporowa 7, sterownia 2, elektromagnetyczny zawór zaporowy płukania 19 sterujący dopływ wody technologicznej z oczyszczalni na zespół płukania 20 złożony z rur 25 doprowadzających wodę, dysz 27 oddalonych od płukanej, z rozpuszczonego brudu, ściany bocznej pojazdu o odległość "A". Następnie w polu działania zespołu szczotek myjących 16' z niezależnym napędem elektrycznym 18' znajdują się zawory rozdzielające 15', identyczne jak w polu działania szczotek nawilżających 16 oraz zawór zaporowy mycia 21. W dalszej części tego pola znajdują się czujniki obecności pojazdu 8 i 9 elektromagnetyczny zawór zaporowy płukania wstępnego 19' sterujący dopływ wody technologicznej z oczyszczalni do zespołu płukania wstępnego 20'' ścian bocznych pojazdu, jak w polu działania szczotek nawilżających 20. Dalej znajdują się agregaty płuczące 22 podające czystą wodę na zespół płukania końcowego 23 złożony z rury natryskowej 28 i zespołu dysz 29 oddalonych od płukanej ściany bocznej pojazdu o odległość "K". Rura natryskowa płukania końcowego zawieszona jest zawiasowo na słupie. W polach działania gdzie występuje zespół schładzania 14, płukania 20, płukania wstępnego 20' i płukania końcowego 23 umieszczone są zabezpieczenia przed rozpryskiem wody, między innymi na sieć elektryczną, w postaci regulowanej zasłony 30. Następnie w polu działania szczotek osuszających pozostała woda jest usuwana zespołem szczotek 24 z niezależnym napędem elektrycznym 18. W polu tym znajdują się pneumatyczne zawory rozdzielające 15'' do napędu dosuwu szczotek do ścian bocznych oraz napęd ciężarkowy do odsuwu szczotek od osuszonej ściany bocznej mytego pojazdu, jak również czujnik 10, który podaje sygnał stop na tarcze zaporowe 11 i 12 i do sterowni 2 sygnał o opuszczeniu myjni przez pojazd. Proces mycia pojazdów kolejowych opisaną linią przebiega następująco. Przeznaczony do mycia pojazd kolejowy, po otrzymaniu sygnału ze sterowni 2 poprzez tarczę zaporową 1, która zezwala na wjazd, przemieszcza się z prędkością 1-3 km/godz pomiędzy czujnikami mechanizmu skrajni taboru 3, który umożliwia podanie sygnału do sterowni o przekroczeniu skrajni i zatrzymanie dalszego procesu mycia. W przypadku nieprzekroczenia skrajni taboru 3, przemieszczający się pojazd, poprzez czujniki obecności pojazdu 4 uruchamia elektromagnetyczny zawór zaporowy schładzania 13, sterujący dopływ wody technologicznej rurami 25 z oczyszczalni do zespołu dysz 26, które schładzają ściany boczne pojazdu, co jest niezbędne przy wysokich temperaturach, zwłaszcza latem. Po zadziałaniu czujnika 4 tarcza zaporowa 1 zostaje automatycznie ustawiona w położenie stop, uruchomione zostają zawory rozdzielające pneumatyczne 15 powodujące dosuw szczotek do ścian bocznych oraz otwarcie zaworu zaporowego nawilżania 17 podające wodę technologiczną i środek rozpuszczający brud. Uruchomione także zostają niezależne napędy elektryczne 18 zespołu szczotek 16 nawilżające ściany boczne aż do dojazdu końca pojazdu do zaworu 19. Po przemieszczeniu się pojazdu poza czujnik 5, po operacjach nawilżania, następuje zamknięcie zaworów schładzania 13, przesterowanie zaworów rozdzielających pneumatycznych 15 powodujących odsunięcie zespołu szczotek nawilżających 16 od ściany bocznej pojazdu, zamknięcie zaworu nawilżania 17 oraz wyłączenie silników napędowych 18 powodując zatrzymanie szczotek 16. Czoło pojazdu w tym czasie oddziaływuje na czujnik 6, który powoduje otwarcie elektromagnetycznego zaworu zaporowego płukania 19 sterującego dopływ wody technologicznej rurami 25 z oczyszczalni do

5 zespołu dysz 27 spłukujących rozpuszczony brud ze ścian pojazdu a tarcza zaporowa 7 z położenia wjazd wolny automatycznie ustawia się w położenie stop. Jednocześnie uruchomione zostają zawory rozdzielające pneumatyczne 15' powodujące dosuw zespołu szczotek myjących 16 do ścian bocznych pojazdu oraz otwarcie zaworu zaporowego mycia 21 podającego wodę technologiczną i środek myjący na przemieszczający się pojazd. Uruchomione zostają także napędy elektryczne 18' powodujące ruch obrotowy szczotek. Po zadziałaniu czujnika 8 następuje zamknięcie zaworu płukania 19, przesterowanie zaworów rozdzielających 15' powodujących odsunięcie szczotek myjących 16' od ściany bocznej pojazdu, zamknięcie zaworu mycia 21 oraz wyłączenie silników napędowych 18', powodując zatrzymanie zespołu szczotek myjących 16', a jednocześnie poprzez czujnik 9 następuje otwarcie elektromagnetycznego zaworu zaporowego płukania 19' sterującego dopływ wody technologicznej rurami 25' z oczyszczalni do zespołu dysz 27, które wstępnie spłukują myte ściany pojazdu. W tym samym czasie uruchomione zostają silniki agregatów płuczących 22 podające czystą wodę rurami 28 do dysz 29 które dokonują płukania końcowego ścian pojazdu. Automatycznie z otwarciem zaworu płukania 19 i uruchomieniu agregatów 22 następuje zadziałanie zaworów rozdzielających pneumatycznie 15' powodujących docisk i uruchomienie silników napędowych 18" zespołu szczotek osuszających 24. Po przemieszczeniu się pojazdu poza czujnik 10 następuje zamknięcie zaworu płukania 19, przesterowanie zaworów rozdzielających 15" powodujących odsunięcie szczotek osuszających 24 od ściany bocznej pojazdu, wyłączenie agregatów płuczących 22 i silników napędowych 18'' powodując zatrzymanie zespołu szczotek 24 oraz podanie do sterowni 2 sygnału o opuszczeniu myjni przez pojazd.

6 Fig.2 Fig. 4

7 Fig. 3

8 Fig.1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 180495 (13) B1

(19) PL (11) 180495 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 317557 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (19) PL (11) 180495 (13) B1 (51) IntCl7 E02D 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E Myjnie Samochodowe www.cih.com.pl Poznański Lider Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Czystości CIH Systemy Czyszczące ul. Grunwaldzka 399 60-173 Poznań, Poland

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09 PL 213775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384895 (51) Int.Cl. B41F 27/06 (2006.01) B41F 27/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TOM 6 WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW PIEKARSKO - CIASTKARSKICH

TOM 6 WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW PIEKARSKO - CIASTKARSKICH ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 6 WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW PIEKARSKO - CIASTKARSKICH ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 6 SKŁADNIKI CHEMICZNE PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Spis treści ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BP95d DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA. Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. zapbp.com.pl. Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. 1

BP95d DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA. Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. zapbp.com.pl. Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. 1 DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA BPd Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. -300 Kutno, Kuczków 13, fax.: 0 3 7, tel.: 0 3. -00 Końskie, ul. Młyńska 1, fax.: 01 37 7, tel.: 01 37 7 7. zapbp.com.pl 1 1. WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 4 2. Wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

BP09d DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA. Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. zapbp.com.pl. Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. 1

BP09d DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA. Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. zapbp.com.pl. Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. 1 DRĄŻARKA ELEKTROEROZYJNA BP09d Zakład Automatyki Przemysłowej B.P. 99-300 Kutno, Kuczków 13, fax.: 024 253 74 46, tel.: 024 254 63 66. 26-200 Końskie, ul. Młyńska 16, fax.: 041 372 79 29, tel.: 041 372

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEGO, ROTACYJNEGO URZĄDZENIA CZYSZCZĄCEGO

BUDOWA NOWEGO, ROTACYJNEGO URZĄDZENIA CZYSZCZĄCEGO H Artykuł Autorski, X Forum Inżynierskie ProCAx, 6-9 X 2011r. Sosnowiec/Siewierz 11BDr inż. Zbigniew KRZYSIAK, e-mail: zbigniew.krzysiak@wp.pl 12BZakład Teorii Maszyn i Automatyki 13BKatedra Podstaw Techniki,

Bardziej szczegółowo

Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3

Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Numer identyfikacyjny: EBAH/11-003/IK-10/0010 Rev Imię, Nazwisko STATUS :FUSE Liczba stron: 94 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW UKLADU PALIWOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM; UKŁAD COMMON RAIL WSTĘP 1. Budowa układu Common Rail W układzie Common

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Oczyszczalnia ścieków typ LK-30AS

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Oczyszczalnia ścieków typ LK-30AS DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA / Oczyszczalnia ścieków typ ROK WYDANIA:... PIECZĄTKA I PODPIS... Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny WARMA Ul. Lotnicza 21, 86-300 Grudziądz Tel.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJOWE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII FORMIERSKICH

TENDENCJE ROZWOJOWE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII FORMIERSKICH mgr inż. Czesław Rudy mgr inż. Krzysztof Makohonenko mgr. inż. Stanisław Wrona - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól - TAMEL - Tarnów 1. Wstęp. Nieustanny postęp generuje coraz większe wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Myjnie pojazdów ciężarowych WESTMATIC HEAVY DUTY

Myjnie pojazdów ciężarowych WESTMATIC HEAVY DUTY Firma Handlowa JULIUSZ KRZYŚKÓW ul. Świętochny 13, PL 61-055 Poznań e-mail: heka@heka.pl internet: www.heka.pl tel/fax +48 61 653 63 29 tel. +48 61 876 83 56 GSM +48 601 290 198 Myjnie pojazdów ciężarowych

Bardziej szczegółowo