WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6a do SIWZ Wymagania dotyczące Integracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno zarządczej, RIS/PACS, Migracja danych z obecnych systemów do rozliczeń z NFZ. 1

2 1. Integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego modułami Infomedica produkcji Asseco Poland S.A. W chwili obecnej u Zamawiającego wdrożone i stosowane jest oprogramowanie aplikacyjne InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. w następującej konfiguracji: lp. Posiadane moduły Ilość licencji Dofinansowane PSIM 1 Kadry 3 Tak 2 Płace 3 Tak 3 Grafiki 2 Tak 4 Finanse Księgowość 5 Tak 5 Wycena kosztów normatywnych 1 Tak 6 Środki trwałe 1 Tak 7 Wyposażenie 1 Tak 8 Apteka centralna 2 Tak 9 Rejestr Sprzedaży 1 Tak 10 Koszty 1 Tak Wymagania funkcjonalne dla systemu dostarczonego przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie przepływu danych, wewnętrznej spójności systemu oraz wymagań integracyjnych pomiędzy poszczególnymi funkcjonalnościami / modułami systemu lub grupami tych funkcjonalnościami / modułów posiadanych przez zamawiającego lp. Nazwa wymagania Spełnia TAK/NIE 1. Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów: Finanse-księgowość, Środki Trwałe, Wyposażenie, Rejestr Sprzedaży, Apteka - jakie obecnie posiada zamawiający, Zamówienia Publiczne, Laboratorium, Diagnostyka,, Przychodnia i Ruch Chorych, Gospodarka materiałowa. 2. Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse- Księgowość, Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Środki Trwałe, Wyposażenie, Kadry Płace, Apteka - jakie obecnie posiada zamawiający oraz dla modułów Laboratorium, Diagnostyka, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Ruch chorych, Gospodarka Parametry oferowane (opis) 2

3 materiałowa, Przychodnia. 3. Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badań) systemów: Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Laboratorium, Diagnostyka, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Ruch chorych, Przychodnia. 4. Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy płac do systemu Finanse-księgowość / Koszty. 5. Z modułu Środki Trwałe eksportowane są na poziomie bazy danych zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-księgowość / Koszty. 6. Z modułu Rejestr Sprzedaży eksportowane są zadekretowane faktury do systemu Finanseksięgowość i VAT. 7. Z modułu Wycena Kosztów Normatywnych eksportowane są koszty normatywne świadczeń do systemu Koszty. 8. Z modułu Apteka jakie obecnie posiada zamawiający, eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość. 9. Wymiana danych dotyczących aparatury medycznej pomiędzy systemem Środki Trwałe oraz Ewidencja Aparatury Medycznej 10. Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego lub w formacie.xls z możliwością zaczytania do modułu Rachunek Kosztów, 11. Eksport danych z systemu Apteka jaki obecnie posiada zamawiający do systemu Wycen kosztów normatywnych - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). 12. Z modułu Płace eksportowane są zadekretowane listy płac do systemu Koszty. 13. Wymiana informacji pomiędzy modułem Apteka a systemem Finansowo-księgowym w zakresie 3

4 przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych jakie obecnie posiada zamawiający. 14. Automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztowych, pomiędzy systemem Finanse- Ksiegowość a Apteka jakie obecnie posiada zamawiający. 15. Możliwość zlecania z Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć oraz gabinetu: - podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety, Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania. 16. Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz. 17. Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego zlecenia/zestawu zleceń. 18. Możliwość zlecania/odbierania wyników badań laboratoryjnych, poprzez protokół HL7 lub pliki XML. 19. Z modułu Zakażenia Szpitalne możliwość ewidencji karty zakażenia bezpośrednio z poziomu modułu Ruch Chorych,Oddział. 20. Możliwość automatycznego przesyłania zleceń z przypisanymi danymi o próbce z modułu Ruch chorych oddział do systemu Laboratorium 21. Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio na izbę przyjęć w module Ruch Chorych. 22. Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na oddziale w module Ruch chorych. 23. W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem stanów magazynowych apteczki podręcznej. 24. W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy Blok 4

5 operacyjny powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala. 25. W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy Blok operacyjny powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta, wykonanych zarówno podczas aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych pobytów również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala. 26. Z modułu Laboratorium możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modułu Ruch chorych, 27. Możliwość dowolnej rozbudowy modułów Blok Operacyjny, Zakażenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane formularze, wykorzystując dane z modułu Dokumentacja Medyczna. 28. Z modułu Przychodnia możliwość planowania/realizacji wizyty komercyjnej, automatycznego generowania dokumentu sprzedaży, walidacji sprzedaży, wystawiania zaświadczenia o płatności. I przesył danych do systemu Finansowo Księgowego 29. System ma mieć możliwość obsługi funkcjonalności Indywidualnego Konta Pacjenta. Personel planujący/realizujący wizytę ma mieć wgląd w informacje o saldzie konta pacjenta w tym do informacji o niedozwolonym zadłużeniu. 30. Z modułu Finansowo- Księgowego możliwość automatycznego przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach modułów Przychodnia, Sprzedaż usług medycznych i Ruch chorych w tym rozliczenia i statystyka medyczna 31. Z modułu Pracownia Diagnostyczna możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj. w module Ruch chorych 32. Z modułu Rozliczenia Ruch chorych możliwość automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programów lekowych na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka jaki obecnie posiada zamawiający. 33. Możliwość przeniesienia danych chronologicznych 5

6 z systemu InfoMedica Kadry Płace: pracowników, umów, etatów, stawek, danych adresowych. 34. Integracja modułu Budżetowanie w zakresie planów cząstkowych z modułem zamówień wewnętrznych (roczne plany zakupy), środków trwałych (plan amortyzacji). 35. Możliwość przesłania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych z moduły Rachunku Kosztów do modułu Kalkulacji kosztów Pacjenta. 36. System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla modułów, w szczególności dla modułu Ruch Chorych, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ oraz systemu Apteka posiadanego przez Zamawiającego Deklaracja TAK wpisana w powyższej tabeli oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się, że oprogramowanie będzie posiadało możliwość integracji w zakresie oznaczonego wymagania funkcjonalnego najpóźniej z chwilą dokonania przewidzianego w umowie o zamówienie odbioru. Deklaracja NIE oznacza, iż Wykonawca nie zapewnia wykonania określonej funkcji integracji. Niespełnienie chociażby jednego ze wskazywanych wyżej wymogów oznacza, iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. 2. Wymagana wymiana danych miedzy Apteką Szpitalną a Apteczkami Oddziałowymi: Rozchód materiałów z magazynu Apteki automatycznie powoduje przyrost stanu materiału na magazynie docelowym, przy czym istnieje możliwość włączenia dodatkowego potwierdzenia po stronie magazynu docelowego, Wraz z rozchodowym materiałem idą informacje o dokumentach przychodowych dla materiału (numer faktury/umowy/zamówienia) Materiał przychodowany w magazynie Apteki posiada nadane cechy (data ważności, nr. serii, nr. dostawy), informacje te przypisane są do niego przez cały cykl obrotu materiałem, co pozwala na dokładne namierzenie faktury/dostawy z której konkretny materiał został przyjęty do Apteki Wprowadzenie dokumentu korekty zmniejszającej dla dokumentu rozchodu wewnętrznego, automatycznie wpływa na stan magazynu docelowego zmniejszając również ilość przychodowaną na danym magazynie, o ile nie został on już rozchodowany z tego magazynu (np. wydany pacjentowi), Wprowadzenie korekty wartościowej dokumentu przychodowego (faktury, umowy darowej) automatycznie powoduje skorygowanie wartości dokumentów 6

7 obciążających magazyny, na które trafiły materiały o skorygowanej wartości w dok. Przychodu. Wprowadzenie dokumentu korekty jakościowej (dokument pozwalający skorygować nr. serii materiału, datę ważności) w magazynie apteki, automatycznie koryguje te dane w magazynach, na które trafił materiał z korygowanej dostawy. Wprowadzenie blokady dla danej dostawy automatycznie blokuje możliwość wykonania rozchodu wewnętrznego dla materiału z tej dostawy, oraz generowana jest informacja dla użytkownika. Przeterminowanie daty ważności materiału powoduje blokadę możliwości rozchodowania tegoż materiału na wszystkich magazynach (zarówno Apteki jak i Apteczki Oddz.) Wprowadzenie blokady nr-u serii dla materiału, automatycznie powoduje blokadę możliwości rozchodowania danego materiału o danej serii na wszystkich magazynach, niezależnie od nr-u dostawy. Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość przeglądu stanów wszystkich magazynów odbiorców (apteczek oddziałowych). Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość prześledzenia dalszych obrotów danym materiałem (rozchodów na poszczególne magazyny Apteczek) z dokładnością do każdej dostawy. Z poziomu magazynu Apteki Centralnej istnieje możliwość wydania materiału bezpośrednio na pacjenta przebywającego aktualnie na oddziale, z którym powiązany jest magazyn apteczki oddziałowej, z możliwością wyszukania po numerze księgi głównej. Istnieje możliwość ustawienia jednej wspólnej jednostki rozchodowej dla wszystkich magazynów apteczek oddziałowych z dokładnością do każdego leku. System umożliwia generowanie zamówień zewnętrznych na podstawie zapotrzebowań wystosowanych przez apteczki oddziałowe. Istnieje mechanizm walidacji personelu zamawiającego dla wybranych typów materiałów (narkotyki, psychotropy). System pozwala nadzorować limity wartościowe dla rozchodów materiałów do mag. apteczek oddziałowych. System umożliwia wymuszenie konieczności potwierdzania każdego nowego leku wydanego z Apteki Centralnej do magazynu Apteczki Oddziałowej, dla materiałów, które trafiają na ten magazyn po raz pierwszy. Wymagana wymiana danych miedzy Apteczka Oddziałowa a Apteką: Możliwość tworzenia słownika materiałów bazując na słowniku tworzonym przez Aptekę Centralną. Tworzenie zamówień wewnętrznych do magazynu Apteki w formie elektronicznej, z możliwością wydruku dokumentu zamówienia. Generowanie zamówienia do Apteki na podstawie wystawionych zleceń na oddziale bieżącego magazynu apteczki. Istnieje możliwość przygotowania roboczej wersji zamówienia wew, i wysłania go dopiero po uzupełnieniu całości. W zamówieniu wewnętrznym istnieje możliwość określenia które materiały mogą być realizowane zamiennikiem. Istnieje możliwość wygenerowania zamówienia z ograniczeniem wyłącznie do 7

8 leków obsługiwanych przez magazyn docelowy dla zamówienia (przy podziale Apteki Centralnej na kilka magazynów np. magazyn Leków, Darów, Dezynfekcji itp.). Możliwość zamawiania leków recepturowych. Możliwość zlecania podań leków na oddziale przy wykorzystaniu słownika materiałów apteczki oddziałowej. Możliwość wysyłania wielu zamówień jednym kliknięciem. Przesłanie zamówienia wewn. do mag. Apteki powoduje wygenerowanie stosownego komunikatu w Aptece Centralnej. Realizacja zlecenia podania leku automatycznie powoduje aktualizację stanu magazynu Apteki Oddziałowej. Istnieje możliwość ewidencji podania materiału pacjentowi z uwzględnieniem ilości podanej i ilości zużytej w podaniu. Istnieje możliwość podania leku z automatycznym wyborem serii wg. parametrów: LIFO, FIFO, najkrótsza data ważności. System uniemożliwia realizację zlecenia podania leku, jeśli ilość danego leku na magazynie jest poniżej wymaganej ilości w podaniu. System automatycznie uzupełnia ilości w podaniu wg ilości zleconej, również dla różnych dostaw/serii leku. Wszystkie dane o lekach (dostawa, seria, data ważności) powiązane są z obrotami (wydaniem materiału) z magazynu Apteki Centralnej. Istnieje możliwość przesunięcia materiałów bezpośrednio pomiędzy magazynami Apteczek Oddziałowych. W przypadku przesunięcia międzymagazynowego, istnieje możliwość podwójnego potwierdzenia wykonanej operacji po obu stronach transakcji, dopiero potwierdzenie. powoduje aktualizację stanu magazynowego po właściwej ze stron. Przy nałożonych limitach na odbiorców w Aptece Centralnej system informuje o przekroczeniu limitu już w momencie tworzenia zamówienia wewnętrznego. System powiązuje numery faktur z Apteki Centralnej, do pacjentów, na podstawie obrotu lekami, celem rozliczenia Cytostatyków oraz leczenia w ramach programów lekowych. Możliwość wykorzystania przypisanych do leku w Aptece Centralnej dróg podania leku, dla zleceń i tacy leków na oddziale, Prezentacja kosztu DDD dla materiału, obliczanego na podstawie danych kosztowych (umowy, faktury) w Aptece Centralnej, przy wprowadzaniu zlecenia leku na oddziale. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemów InfoMedica (poza Załącznikami 6a1 i 6ba2), a w tym w szczególności informacjami określającymi stosowane w tym oprogramowaniu protokoły wymiany danych jak również opis stosowanych w tym oprogramowania interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi oprogramowania InfoMedica oraz RIS/PACS poza udostęnionymi opisami interfejsów w Załączniku 8 do SIWZ wytyczne do integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej udostępnione przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 8

9 3. Zamawiający wymaga Integracji nowo zakupionego systemu szpitalnego SSI (HIS) z oprogramowaniem RIS/PACS do obsługi radiologii, produkcji Alteris obecnie posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: lp. Nazwa wymagania Spełnia TAK/NIE Parametry oferowane 1 Integracja głęboka systemów RIS i HIS za pomocą standardu HL7 z wykorzystaniem procesów wymiany danych w wersji rozszerzonej wykorzystującej integrację na poziomie bazy danych. 2 Przyjmowanie zleceń do pracowni radiologicznej (pracownie funkcjonujące w ramach systemu Alteris) drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. 3 Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania. 4 Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego). 5 Możliwość odwołania badania (zarejestrowanego). 6 W przypadku braku zlecenie elektronicznego z oddziału szpitalnego możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę RIS na konto/ w imieniu takiego oddziału. 7 Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS. 8 Udostępnianie przeglądu danych wyników RIS wywoływanych z systemu HIS w kontekście pacjenta. 9 Możliwość przeglądania pełnej historii leczenia szpitalnego w zakładach radiologii i radioterapii (za pośrednictwem systemu HIS zainstalowanego na komputerze, na którym ma być odczytywana historia). 10 Połączenie z systemem RIS umożliwiające systemowi HIS rozliczenia z NFZ (zarówno badań ambulatoryjnych, jak i hospitalizacji). 11 Pełna obsługa kolejek oczekujących po stronie systemu HIS zgodnie z aktualnymi wymaganiami NFZ. 12 Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS. 13 Automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością zmiany danych pacjenta w HIS z poziomu systemu RIS. Dane dodawane są w zakresie niezbędnym do założenia danych pacjenta w systemie HIS, pozostałe dane uzupełniane są po stronie systemu HIS. 14 Automatyczne łączenie kart pacjentów w RIS po połączeniu kart w HIS. 15 Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS (również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w systemie HIS. 16 Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji zleceń z systemu HIS (funkcjonalność systemu RIS). 9

10 17 Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji finalnych o statusie badania, np. wykonane, opisane. 18 Obsługa zestawów badań. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemów RIS/PACS, a w tym w szczególności informacjami określającymi stosowane w tym oprogramowaniu protokoły wymiany danych jak również opis stosowanych w tym oprogramowania interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi oprogramowania RIS/PACS. Uwzględniając powyższe, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie dokonać czynności zmierzających do analizy opisywanego wyżej oprogramowania w celu ustalenia i zidentyfikowania stosowanych w tym oprogramowaniu procedur odpowiedzialnych za wymianę danych oraz stanowiących interfejs wymiany danych (o ile w tym oprogramowaniu istnieją). Analiza powinna określić jakiego rodzaju dane przekazywane są w ramach interfejsu wymiany danych, ustalić ich format, sposób zapisu i składowania w bazie danych. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, iż oprogramowanie nie zawiera interfejsu wymiany danych lub dane udostępniane przez ten interfejs nie będą wystarczające dla zapewnienia funkcjonalności integracji w zakresie określonym powyżej, Wykonawca dokona analizy funkcjonowania oprogramowania w zakresie umożliwiającym ustalenie sposobu zapisu, formatu danych i miejsca ich składowania w bazie danych (tabele, widoki, poszczególne pola w tablicach etc.). Czynności te mogą również obejmować badanie zawartych w oprogramowaniu algorytmów, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwej interpretacji tych danych. Do dokonania każdej z powyższych czynności z osobna lub wszystkich lub części czynności wyżej określonych Wykonawca uprawniony jest wyłącznie w jakim będą one niezbędne do osiągnięcia współdziałania dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia z oprogramowaniem RIS/PACS. Dla przeprowadzenia przedmiotowej analizy, Zamawiający przewiduje konieczność dokonania przez Wykonawcę czynności zwielokrotnienia kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne w zakresie jaki niezbędny będzie do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania dostarczanego w ramach zamówienia oprogramowania z oprogramowaniem RIS/PACS. Dobór środków w zakresie tłumaczenia formy oprogramowania (np. dekompilacja oprogramowania) zapewniających osiągnięcie celu przedmiotowej analizy leży po stronie Wykonawcy. Czynności tłumaczenia formy oprogramowania w RIS/PACS Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z tym zastrzeżeniem, że: czynności te będą odnosiły się tylko do tych części oprogramowania HIS oraz RIS/PACS, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tego oprogramowania z systemem dostarczanym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia, informacje uzyskane w ramach tych czynności nie będą: - wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania oprogramowania RIS/PACS z oprogramowaniem dostarczanym przez Wykonawcę, - przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego, - wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu 10

11 komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub innych czynności naruszających prawa autorskie. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonywania powyższych czynności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie przygotowania powyższej analizy poprzez: Udostępnienie Wykonawcy ostatniej posiadanej przez Zamawiającego wersji kodu wynikowego oprogramowania w części szarej, Apteka centralna - części medycznej oraz RIS/PACS oraz udostępnienie współpracujących z tym oprogramowaniem baz danych, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Zapewni stosowne upoważnienie, pełnomocnictwo etc. umożliwiające Wykonawcy działanie na rzecz licencjobiorcy oprogramowania w części szarej, Apteka części medycznej oraz RIS/PACS w rozumieniu art. 75 ust. 2 pkt. 3 lit. a). 4. Migracja danych zawartych w systemie do rozliczeń z NFZ KS-PPS firmy Kamsoft w podstawowym zakresie tj.: - Słownik instytucji, - Słownik pacjentów, - Słownik lekarzy, - Kolejki oczekujących, - Dodatkowe dokumenty uprawniające pacjenta (decyzje wójta, burmistrza,książeczki inwalidzkie itp.,) 5. Integracja ZSI (warstwy lokalnej) z RCIM (Regionalnym Centrum Informaji Medycznej-warstwa regionalna). Zamawiający w celu zapewnienia realizacji projektu mającego finalnie umożliwić integrację dostarczanego systemu informatycznego (ZSI) z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej tworzonym w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej, wymaga, aby dostarczony system informatyczny był systemem otwartym w oparciu o międzynarodowe standardy HL7, zapewniającym interoperacyjność systemów oraz umożliwiał komunikację określonych danych opisanych w Załączniku nr 8a do SIWZ określających funkcjonalności i interfejsy niezbędne do integracji warstwy lokalnej (ZSI) z regionalną RCIM opis interfejsów udostępniony przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obejmujące zakres: Model usług zawiera opis zdefiniowanych interfejsów. Każdy interfejs definiuje listę obsługiwanch metod, Model komunikatów przedstawia diagramy klas opisujące zdefiniowane interfejsy, Diagramy odpowiadają poszczególnym interfejsom opisanym w modelu usług, Model integrcji RCIM ZOZ zawiera diagramy sekwencji opisujące komunikację pomiędzy warstwą regionalną a warstwą lokalną, Kanoniczny model Komunikatów jest załącznikiem przedstawiającym modele komunikatów przekazywanych między warstwą regionalną a warstwą lokalą. Na podstawie tych modeli generowane są schematy xsd dla fizycznych komunikatów. Interfejs EPN Podmioty lecznicze jest załącznikiem opisujących zakres danych xsd i wsdl dla komunikatów. 11

12 Schematy xsd i wsdl dla komunikatów. Systemy mają zapewnić korzystanie z usług które będą uruchamiane w SP ZOZ Lesko: ERP Elektroniczny Rekord Pacjenta Udostepnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta; RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Udostepnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych; EPN Elektroniczna Platforma Nadzoru - Wymiana elektronicznych informacji pomiedzy jednostkami opieki zdrowotnej a podmiotami nadzorujacymi te jednostki; e-rejestracja; e-usługi; e-informacja; Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie na wykonanie usługi integracji z RCIM zostanie udzielone w ramach osobnego postępowania przetargowego. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu Zamawiający wyznaczy karę w wyskokości 30 % budżetu. OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA: Załącznik stanowi integralną część oferty. Miejscowość, data:.. pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych 12

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo