OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja z systemem HIS. Narzędzie powinno umożliwić personelowi medycznemu szybki i przejrzysty dostęp do najważniejszych informacji o hospitalizowanym pacjencie. Aplikacja powinna udostępniać na tablecie wybrane funkcje oprogramowania obsługi szpitala, takie jak: -przegląd listy pacjentów -przypisywanie pacjentów do sal -identyfikacja pacjentów z użyciem kodów kreskowych -przegląd listy zleconych leków i badań diagnostycznych -zlecanie podań leków i badań diagnostycznych -wprowadzanie pomiarów parametrów życiowych pacjentów -przegląd pomiarów parametrów życiowych pacjentów Aplikacja mobilna System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych pracujących pod systemem Android 4.0 lub równoważnym. 1 System musi zapewniać aplikację na urządzenia mobilne. 2 System musi współpracować z urządzeniami mobilnymi za pomocą sieci LAN (WiFi) oraz sieci Internet (3G). 3 System musi umożliwiać odseparowanie aplikacji mobilnej od bazy danych systemu klasy HIS poprzez zastosowanie warstwy pośredniczącej i zarządzającej komunikacją. 4 Aplikacja na urządzeniach mobilnych nie może w sposób bezpośredni komunikować się z bazą danych. 5 Komunikacja na linii urządzenie mobilne warstwa pośrednicząca powinna być realizowana z użyciem protokołu http z wykorzystaniem usług sieciowych typu REST. 6 Warstwa pośrednicząca uzyskuje dostęp do danych systemów medycznych poprzez komunikację z serwerem aplikacji zarządzającym procesami biznesowymi HIS. 7 Warstwa pośrednicząca implementuje otwarty standard wymiany danych JSON. 8 Aplikacja na urządzeniach mobilnych musi współpracować z przynajmniej jednym otwartym systemem operacyjnym 9 Aplikacja na urządzeniach mobilnych musi zapewnić szyfrowanie komunikacji co najmniej wykorzystując mechanizm SSL. 10 Aplikacja na urządzeniach mobilnych musi implementować otwarty standard logowania zgodny z http Basic Authentication 11 Aplikacja na urządzeniach mobilnych nie może przechowywać na stałe (po wyłączeniu) na urządzeniu mobilnym żadnych danych osobowych ani wrażliwych medycznie. 12 Logowanie zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem użytkownika. 13 Moduł do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy. 14 Interfejs graficzny zawiera komponenty wprowadzania danych i nawigacji, dostosowane do pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego (m.in. większe przyciski, pola edycyjne, zakładki, itp. niż wersja stacjonarna systemu). Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest ograniczone do niezbędnego minimum. 15 Interfejs graficzny wykorzystuje mechanizmy wirtualnej klawiatury dostępne na urządzeniach mobilnych Strona 1 z 5

2 16 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu listy zleconych leków. 17 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność zlecania podań leków. 18 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu listy zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych. 19 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu wyników zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych. 20 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność zlecania badan diagnostycznych i laboratoryjnych z wykorzystaniem predefiniowanych zestawów badań (panele badań) diagnostycznych i laboratoryjnych. 21 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak: 22 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak Imię i nazwisko 23 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak Numer PESEL 24 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak status ubezpieczenia (pobrany z systemu ewuś) 25 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak data urodzenia pacjenta 26 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak wiek pacjenta 27 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak Informacja o alergiach 28 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pacjenta takich jak informacja o chorobach przewlekłych 29 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak: 30 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak tryb przyjęcia 31 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak data przyjęcia 32 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak numer księgi głównej 33 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak rozpoznanie główne 34 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak ostatnio zlecone leki 35 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak ostatnio zlecone badani 36 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak ostatnio wpisane parametry życiowe 37 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu dokumentów pobytu pacjent takich jak karta statystyczna, historia choroby. 38 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta takich jak numer Sali w której przebywa pacjent. 39 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność wprowadzania wyników pomiarów parametrów życiowych - jedno okno wprowadzania dla wielu pacjentów. 40 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przypisania pacjenta do Sali z poziomu listy pacjentów. 41 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu listy pacjentów przebywających na oddziale w podziale na pacjentów z przypisanymi salami i na pacjentów nie przypisanych do sal. 42 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu listy pacjentów przebywających na oddziale w podziale sale w których pacjenci przebywają. Strona 2 z 5

3 43 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądu listy pacjentów z wyszczególnieniem pacjentów przypisanych do konkretnego lekarza - zalogowany do aplikacji mobilnej. 44 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przglądu parametrów życiowych w formie wykresów. 45 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność wyszukania pacjenta po kodzie kreskowym z uzyciem wbudowanej w urządzenie mobilne kamery. 46 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność przeglądania statystyk oddziału prezentujących liczbę pacjentów w podziale na przebywających, skierowanych do wypisu, czekających na przyjęcie. 47 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność wyszukania pacjenta po kodzie kreskowym z użyciem zewnętrznego skanera podłączonego mechanizmem BlueTooth 48 Aplikacja mobilna udostępnia funkcjonalność wyszukania pacjenta po kodzie kreskowym z użyciem zewnętrznego skanera podłączonego mechanizmem BlueTooth 49 Po odczytaniu kodu kreskowego na opasce identyfikacyjnej pacjenta za pomocą wbudowanego czytnika, automatycznie otwierany jest rekord medyczny dotyczący danego pacjenta 50 Tablet umożliwia pracę na ekranie dotykowym palcami (w tym obsługa multitouch) bez konieczności używania specjalnego rysika. Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj księgi Możliwość obsługi załączników do dokumentów Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: - z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów - z poziomu dedykowanego interfejsu Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów Możliwość znakowania czasem dokumentu Możliwość wykonania kontrasygnaty Możliwość weryfikacji podpisu Możliwość weryfikacji integralności dokumentu Możliwość wydruku dokumentu Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych. Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. Repozytorium EDM musi umożliwiać: - rejestrację dokumentu - pobieranie dokumentów w formacie XML - pobieranie dokumentów w formacie PDF - wyszukiwanie materializacji dokumentów Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS: Strona 3 z 5

4 - słownik jednostek organizacyjnych - rejestr użytkowników - rejestr pacjentów System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych. Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których elektroniczna postać nie jest przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów radiologicznych przechowywanych w PACS. Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: - w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ - pacjentom i ich opiekunom - podmiotom upoważnionym np. prokurator System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej: - bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia - za pośrednictwem systemów regionalnych - z wykorzystaniem platformy P1. Nadzór autorski i serwis oprogramowania Nadzór autorski i serwis oprogramowania na okres 1 roku objętego niniejszym zamówieniem oraz oprogramowania posiadanego przez zamawiającego wymienionego poniżej: Lp. Moduł Okres obowiązywania Ilość 1. Apteka InfoMedica/AMMS Apteczka Oddziałowa InfoMedica/AMMS Blok Operacyjny InfoMedica/AMMS Startystyka Pro InfoMedica/AMMS Pracownia Pro InfoMedica/AMMS Gabinet Zabiegowy Pro InfoMedica/AMMS Gabinet Lekarski Pro InfoMedica/AMMS Recepcja Pro InfoMedica/AMMS Ruch Chorych InfoMedica/AMMS Zlecenia infomedica/amms Budżetowanie Strona 4 z 5

5 12. Rejestr Sprzedaży Wycena Kosztów Normatywnych Koszty Finanse-Księgowość Kasa Gospodarka Materiałowa Kalkulacja Kosztów Leczenia Kadry Płace Środki Trwałe Wyposażenie Zamówienia Publiczne Archiwum Dokumentacji Medycznej INfoMedica/AMMS idok System Podpisaów i Dokumentacji Elektronicznej Zadanie nr 3: cena netto.. zł, brutto zł (słownie brutto:... zł) miejscowość, data pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli wykonawcy Obowiązuje ryczałtowa forma rozliczania się z wykonawcą. Strona 5 z 5

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo