Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres i rodzaj czynności serwisowych związanych z realizacją Umowy Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów informatycznych Zamawiającego. Serwis obejmuje następujące aspekty: 1) System informatyczny InfoMedica produkcji firmy ASSECO Poland S.A. w skład, którego wchodzi: - baza danych Oracle; - część administracyjna oprogramowanie InfoMedica, moduły: Środki Trwałe, Wyposażenie, Finanse- Księgowość, Kasa, Obsługa fakturowania, Koszty, Kadry-Płace, Ewidencja Czasu Pracy Grafik, Budżetowanie; - oprogramowanie towarzyszące Centura i Borland; - serwery oraz systemy operacyjne serwerów systemu InfoMedica. 2) System informatyczny CliniNET produkcji firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w skład, którego wchodzi: - bazy danych Sybase - oprogramowanie CliniNET, moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Zlecenia medyczne, Poradnia- Rejestracja, Poradnia-Gabinet, Apteczka Oddziałowa, Blok Operacyjny, Dializy, Diagnostyka- Rejestracja, Diagnostyka-Pracownia, Zakażenia Szpitalne, Patomorfologia, System kalkulacji kosztów; - oprogramowanie NetRaaD, moduły: Rejestracja, Pracownia, archiwum badań obrazowych PACS wraz z interfejsami podłączeniowymi urządzeń diagnostycznych - oprogramowanie do rozliczania wykonanych świadczeń z NFZ system STER - serwery oraz systemy operacyjne serwerów systemu CliniNET, NetRaaD, STER 3) System informatyczny PharmaNET produkcji firmy McART Sp. z o.o. w skład, którego wchodzi: - baza danych Sybase - oprogramowanie centralnej apteki szpitalnej system PharmaNET, moduły: magazyn, bank krwi, ewidencja przetargów, moduł wymiany danych z systemami zewnętrznymi - serwery oraz systemy operacyjne serwerów systemu PharmaNET 4) Pomoc przy rozliczeniach z NFZ prowadzonych w systemie informatycznym STER. 5) Konsultacje telefoniczne. 6) Serwis zdalny poprzez bezpieczne łącze szyfrowane; 7) Doradztwo informatyczne.

2 8) Kontakty z producentami systemów InfoMedica, CliniNET, NetRaaD, Pharmanet w celu usuwania błędów. 1. Szczegółowy wykaz usług serwisowych systemu administracyjnego InfoMedica (w zakresie modułów: Środki Trwałe, Wyposażenie, Finanse-Księgowość, Kasa, Obsługa fakturowania, Koszty, Kadry-Płace, Ewidencja Czasu Pracy Grafik, Budżetowanie): I. Czynności w zakresie bazy danych Oracle systemu InfoMedica: generowanie baz danych (instancji); konfiguracja baz danych; uaktualnienia bazy danych (upgrade) jeśli jest udostępniony przez producenta; korekty danych w bazie w miarę możliwości, jeśli są niewykonalne z poziomu aplikacji; aktualizacja statystyk; reindeksacja bazy; okresowe sprawdzanie automatycznie wykonanych archiwizacji bazy danych w ramach posiadanych przez Zamawiającego możliwości sprzętowych; sprawdzanie poprawności baz danych; pomoc przy tworzeniu backupów; II. Czynności w zakresie modułów systemu InfoMedica: konfiguracja nowych instalacji aplikacji; zmiany konfiguracji aplikacji na serwerze; zmiany konfiguracji aplikacji na stacjach roboczych; reinstalacja aplikacji, klienta Oracle i oprogramowania towarzyszącego (klient Centura); kontakty z firmą Asseco Poland S.A. w zakresie zgłaszanych błędów i propozycji modyfikacji programu; pomoc przy administrowaniu użytkownikami aplikacji - zmiana haseł, praw i danych, dodawanie nowych użytkowników; identyfikacja, analiza błędów oraz przedstawienie możliwych sposobów ich likwidacji; okresowa kontrola pracy aplikacji - zebranie problemów od użytkowników; pomoc użytkownikom przy ich stanowisku pracy; wsparcie użytkowników w zakresie bieżącej eksploatacji systemu informatycznego w zakresie serwisowanych modułów telefonicznie lub w ramach możliwości technicznych, za pomocą bezpośredniego szyfrowanego połączenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym szkolenia użytkowników wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego; konsultacje dotyczące wykorzystania systemu InfoMedica w zakresie serwisowanych modułów; monitorowanie wymagań systemu informatycznego InfoMedica dotyczące serwerów; modyfikacja algorytmów obliczeniowych składników płacowych; instalowanie aktualizacji systemu Infomedica po udostępnieniu ich przez producenta;

3 pomoc przy wykonywaniu sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych jednostki oraz dla instytucji zewnętrznych w miarę możliwości technicznych systemu: a. sprawozdawczość roczna (np., Sprawozdanie bilansu, Rachunek zysków i strat); b. sprawozdawczość okresowa (wydruki obrotów, sald, stanu kont dla kont i grup kont księgi głównej); c. sprawozdania kosztowe (biblioteka wydruków); d. zestawienia z modułów Gospodarki Materiałowej i Środków Trwałych; e. definiowanie dodatkowych zestawień z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych; f. definiowanie szablonów pism, ich konfiguracja do współpracy z programem biurowym; g. definiowanie, kontrola poprawności działania szablonów zestawień (wykazów) dla modułów: Kadry, Płace; kontrola poprawności eksportu danych do programu Płatnik; pomoc przy poprawie błędów eksportowanych danych do programu Płatnik; zarządzanie funkcjami serwisowymi; pomoc przy przesyłaniu danych między modułami; pomoc przy przesyłaniu elektronicznych PIT-ów; h. eksport import kosztów bezpośrednich (FK Koszty); i. eksport import dokumentów sprzedaży (Rejestr Sprzedaży FK); j. eksport amortyzacji i umorzeń ŚT (Środki Trwałe FK); k. eksport import przychodów (Gospodarka Materiałowa FK); l. eksport import rozchodów (Gospodarka Materiałowa FK); m. eksport import przychodów (Apteka FK); n. eksport import rozchodów (Apteka FK); o. eksport import przesunięć międzymagazynowych (Apteka FK); p. eksporty przelewów (FK Rejestr bankowy, Rejestr bankowy system bankowy); q. import wyciągów bankowych (Rejestr Bankowy); III. Sposób realizacji usług serwisowych systemu administracyjnego InfoMedica: 1. Usługi serwisowe realizowane w siedzibie Zamawiającego, zdalnie z wykorzystaniem bezpiecznego łącza szyfrowanego (on-line) lub jako telefoniczne konsultacje; 2. Realizacja usług serwisowych będzie następować w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00; 3. Zakres prac oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z wyłączeniem czynności, które muszą być wykonywane obligatoryjnie według potrzeb technicznych w celu usunięcia awarii i usterek; 4. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego będą potwierdzone protokołami przez Zamawiającego;

4 5. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę zdalnie (on-line) będą potwierdzone protokołami przez Wykonawcę (dopuszcza się elektroniczną formę tych protokołów); 6. Wykonawca udostępni program serwisowy (elektroniczny system zgłaszania błędów) do zgłaszania awarii, usterek oraz zapotrzebowania na inne prace serwisowe; 7. Wykonawca udostępni działanie programu serwisowego (elektronicznego systemu zgłaszania błędów) przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę; 8. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania błędów telefonicznie, drogą elektroniczną (mail) lub za pomocą faxu (w sytuacjach awaryjnych przy braku dostępu do elektronicznego systemu zgłaszania błędów); 9. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na awarię (awaria rozumiana jako błąd, który uniemożliwia użytkowanie serwisowanego oprogramowania, w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika, który prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji na każdej stacji roboczej, skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem, prowadzi do utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem serwisowanego oprogramowania) do 8 godzin; 10. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na usterkę (usterka rozumiana jako błąd serwisowanego oprogramowania powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem wynikająca z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego) następny dzień roboczy; 11. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na modyfikację (modyfikacja rozumiana jako zmiana definiowalnych elementów serwisowanego systemu dopuszczalna w ramach ograniczeń związanych z zachowaniem praw autorskich producenta systemu do nienaruszalności kodu źródłowego tego systemu) 5 dni roboczych; 12. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia lub

5 zaproponowania rozwiązania zastępczego w ramach procedury awaryjnej) awarii następny dzień roboczy; 13. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia) usterki 14 dni roboczych; 14. Gwarantowany czas realizacji (czas realizacji rozumiany jako czas na skończenie przez Wykonawcę zgłoszonej przez Zamawiającego modyfikacji jaki mija od momentu zarejestrowania innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego skończenia) modyfikacji 30 dni roboczych; 15. Gwarantowana wymagana przez Zamawiającego minimalna miesięczna ilość wydruków jakie zrealizuje Wykonawca w ramach modyfikacji 10 wydruków. 16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zgłoszenia awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania przez Zamawiającego w dzień nie objęty świadczeniem usług serwisowych, zgłoszenie takie było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 najbliższego dnia roboczego. 17. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 16:00 a przed godziną 00:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 00:00 a przed godziną 8:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę w tym samym dniu roboczym o godz. 8: Zamawiający dopuszcza w przypadku wystąpienia awarii zastosowanie procedury awaryjnej, która zakłada doraźne wykorzystanie rozwiązania tymczasowego, rozwiązującego problem awarii, w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowej awarii będzie traktowana jako usterka; 20. Zamawiający wymaga dostępu do osób dyżurnych Wykonawcy (min. 2 osoby) dostępnych dla Zamawiającego w godzinach świadczenia usług serwisowych, będących w gotowości serwisowej usuwania awarii. 21. Zamawiający wymaga dyżurów serwisowych w siedzibie Zamawiającego w ilości minimum 1 raz w miesiącu w wymiarze do 6 roboczogodzin na każdorazową wizytę. Zamawiający wymaga możliwości przeniesienia tych godzin na inny z serwisowanych systemów. 22. Ilość godzin pracy on-line Wykonawcy nie ma ustalonego limitu. Praca on-line musi być realizowana zgodnie z warunkami gwarantowanych czasów reakcji, naprawy i realizacji.

6 2. Szczegółowy wykaz usług serwisowych systemu CliniNET (w zakresie modułów: Izba Przyjęć, Oddział, Zlecenia medyczne, Poradnia-Rejestracja, Poradnia-Gabinet, Apteczka Oddziałowa, Blok Operacyjny, Dializy, Diagnostyka-Rejestracja, Diagnostyka-Pracownia, Zakażenia Szpitalne, System kalkulacji kosztów, NetRaaD, archiwum badań obrazowych PACS, STER): I. Czynności w zakresie modułów systemu CliniNET: 1. Analizowanie wprowadzanych do systemu danych w celu utrzymania spójności i poprawności działania systemu oraz komunikacji z NFZ oraz przedstawianie wyników przeprowadzanych analiz Zamawiającemu; 2. Pomoc przy rozliczaniu umów Zamawiającego w komunikacji z NFZ (konsultacje merytoryczne, tworzenie raportów statystycznych); 3. Pomoc dla osób wprowadzających dane rozliczeniowe przy wyznaczaniu grup JGP, konsultacje merytoryczne; 4. Serwis baz danych systemu CliniNet, NetRaaD, systemu do rozliczeń z NFZ STER; 5. Monitorowanie wydajności i dostosowanie parametrów baz danych według aktualnych potrzeb i możliwości; 6. Reindeksacja baz danych; 7. Okresowe sprawdzenie wykonania automatycznej archiwizacji baz danych w ramach posiadanych przez Zamawiającego możliwości sprzętowych; 8. Doradztwo informatyczne oraz konsultacje w kontaktach z producentami oprogramowania w zakresie integracji oprogramowania i rozbudowy systemu; 9. Zdalna instalacja nowych wersji zakupionych modułów; 10. Konfiguracja nowych instalacji aplikacji; 11. Zmiany konfiguracji aplikacji na serwerze; 12. Pomoc przy administrowaniu użytkownikami aplikacji - zmiana haseł, praw i danych, dodawanie nowych użytkowników zgodnie z przedstawioną polityką Zamawiającego; 13. Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów aplikacji; 14. Pomoc przy definiowaniu i wykonywaniu sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych jednostki oraz dla instytucji zewnętrznych w miarę możliwości technicznych systemu: - karty statystyczne i inne dokumenty statystyczne prawnie wymagane - raporty statystyczne - raporty dla płatników usług medycznych - inne raporty lub zestawienia wewnętrzne lub zewnętrzne niezbędne do poprawnego funkcjonowania Zamawiającego przygotowane w porozumieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego;

7 15. Tworzenie nowych i wprowadzanie modyfikacji do już istniejących wydruków dokumentacji medycznej wg indywidualnych potrzeb Zamawiającego; 16. Podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu eliminowanie drobnych błędów powstałych w trakcie pracy użytkowników, nie wynikających z błędu aplikacji, wymagających krótkiego czasu reakcji, a niemożliwych do usunięcia z poziomu aplikacji z poziomu bazy danych (podwójne wizyty, błędy w numeracji KG itp.); 17. Bieżące wsparcie użytkowników poprzez szkolenia użytkowników (online z wykorzystaniem VNC i łącza szyfrowanego lub w siedzibie Zamawiającego) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego; 18. Dokonywanie indywidualnych zmian elementów (zasobów) aplikacji na potrzeby Zamawiającego nie wymagających upgrade u lub wprowadzenia poprawek od strony producenta np.: formaty ksiąg, słowniki indywidualne (zasoby, materiały, urządzenia), dane opisowe, raporty itp.; 19. Identyfikacja, analiza błędów, przedstawienie sposobu ich likwidacji i ich likwidacja w miarę możliwości technicznych; 20. Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi aplikacji; 21. Kontakty z producentem oprogramowania; 22. Organizacyjna obsługa nadzorów autorskich serwisowanych systemów w imieniu Zamawiającego; 23. Organizacyjna i techniczna obsługa błędów i aktualizacji serwisowanych systemów w imieniu Zamawiającego; 24. Konsultacje w zakresie rozbudowy i modyfikacji serwisowanych systemów; 25. Konsultacje w zakresie projektowania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej przez serwisowany system; 26. Monitorowanie zmieniających się technicznych wymagań serwisowanych systemów i informowanie o nich Zamawiającego. II. Sposób realizacji usług serwisowych systemu CliniNET: 1. Usługi serwisowe realizowane w siedzibie Zamawiającego, zdalnie z wykorzystaniem bezpiecznego łącza szyfrowanego (on-line) lub jako telefoniczne konsultacje; 2. Realizacja usług serwisowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00; 3. Zakres prac oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z wyłączeniem czynności, które muszą być wykonywane obligatoryjnie według potrzeb technicznych w celu usunięcia awarii i usterek; 4. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego muszą być potwierdzone protokołami przez Zamawiającego;

8 5. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę zdalnie (on-line) muszą być potwierdzone protokołami przez Wykonawcę (dopuszcza się elektroniczną formę tych protokołów); 6. Wykonawca udostępni program serwisowy (elektroniczny system zgłaszania błędów) do zgłaszania awarii, usterek oraz zapotrzebowania na inne prace serwisowe; 7. Wykonawca udostępni działanie programu serwisowego (elektronicznego systemu zgłaszania błędów) przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę; 8. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania błędów telefonicznie, drogą elektroniczną (mail) lub za pomocą faxu (w sytuacjach awaryjnych przy braku dostępu do elektronicznego systemu zgłaszania błędów); 9. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na awarię (awaria rozumiana jako błąd, który uniemożliwia użytkowanie serwisowanego oprogramowania, w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika, który prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji na każdej stacji roboczej, skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem, prowadzi do utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem serwisowanego oprogramowania) do 6 godzin; 10. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na usterkę (usterka rozumiana jako błąd serwisowanego oprogramowania powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem wynikająca z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego) następny dzień roboczy; 11. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na modyfikację (modyfikacja rozumiana jako zmiana definiowalnych elementów serwisowanego systemu dopuszczalna w ramach ograniczeń związanych z zachowaniem praw autorskich producenta systemu do nienaruszalności kodu źródłowego tego systemu) 5 dni roboczych; 12. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi

9 środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia lub zaproponowania rozwiązania zastępczego w ramach procedury awaryjnej) awarii następny dzień roboczy; 13. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia) usterki 14 dni roboczych; 14. Gwarantowany czas realizacji (czas realizacji rozumiany jako czas na skończenie przez Wykonawcę zgłoszonej przez Zamawiającego modyfikacji jaki mija od momentu zarejestrowania innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego skończenia) modyfikacji 30 dni roboczych; 15. Gwarantowana wymagana przez Zamawiającego minimalna miesięczna ilość wydruków jakie zrealizuje Wykonawca w ramach modyfikacji 25 wydruków. 16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zgłoszenia awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania przez Zamawiającego w dzień nie objęty świadczeniem usług serwisowych, zgłoszenie takie było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 najbliższego dnia roboczego. 17. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 16:00 a przed godziną 00:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 00:00 a przed godziną 8:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę w tym samym dniu roboczym o godz. 8: Zamawiający dopuszcza w przypadku wystąpienia awarii zastosowanie procedury awaryjnej, która zakłada doraźne wykorzystanie rozwiązania tymczasowego, rozwiązującego problem awarii, w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowej awarii będzie traktowana jako usterka; 20. Zamawiający wymaga dostępu do osób dyżurnych Wykonawcy (min. 2 osoby) dostępnych dla Zamawiającego w godzinach świadczenia usług serwisowych, będących w gotowości serwisowej usuwania awarii. 21. Zamawiający wymaga dyżurów serwisowych w siedzibie Zamawiającego w ilości minimum 2 razy w miesiącu w wymiarze do 6 roboczogodzin na każdorazową wizytę. Zamawiający wymaga możliwości przeniesienia tych godzin na inny z serwisowanych systemów.

10 22. Ilość godzin pracy on-line Wykonawcy jest bez limitu. Praca on-line musi być realizowana zgodnie z warunkami gwarantowanych czasów reakcji, naprawy i realizacji. 3. Szczegółowy wykaz usług serwisowych systemu PharmaNET (w zakresie modułów: magazyn, bank krwi, ewidencja przetargów, moduł wymiany danych z systemami zewnętrznymi): I. Czynności w zakresie modułów systemu PharmaNET: 1. Analizowanie wprowadzanych do systemu danych w celu utrzymania spójności i poprawności działania systemu oraz integracji ze współpracującymi systemami finansowo-księgowymi; 2. Monitorowanie wydajności systemu i dostosowanie parametrów aplikacji oraz bazy danych według aktualnych potrzeb i możliwości technicznych; 3. Reindeksacja bazy danych; 4. Okresowe sprawdzanie automatycznie wykonanych archiwizacji bazy danych w ramach posiadanych przez Zamawiającego możliwości sprzętowych; 5. Doradztwo informatyczne oraz konsultacje z producentem oprogramowania w zakresie integracji oprogramowania i rozbudowy systemu; 6. Instalacja nowych wersji zakupionych modułów; 7. Instalacja nowych instalacji oraz stacji roboczych zakupionych modułów; 8. Konfiguracja nowych instalacji aplikacji; 9. Zmiany konfiguracji aplikacji na serwerze; 10. Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów aplikacji; 11. Pomoc przy administrowaniu kontami użytkowników - zmiana haseł, uprawnień oraz danych personalnych, tworzenie nowych kont użytkowników zgodnie z przedstawioną polityką Zamawiającego; 12. Pomoc przy definiowaniu i wykonywaniu sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych jednostki oraz dla instytucji zewnętrznych w miarę możliwości technicznych systemu: - raporty księgowe - zestawienia obroty materiałami, w tym przychody i rozchody - raporty generowane przez użytkowników - inne raporty lub zestawienia wewnętrzne lub zewnętrzne niezbędne do poprawnego funkcjonowania szpitala przygotowane w porozumieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi; 13. Dokonywanie indywidualnych zmian elementów (zasobów) aplikacji na potrzeby Zamawiającego nie wymagających upgrade u lub wprowadzenia poprawek od strony producenta np.: maski numeracji, wzorce eksportów do systemu FK, raporty itp.; 14. Aktualizacja statystyk;

11 15. Podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu wyeliminowanie błędów powstałych w trakcie pracy użytkowników, nie wynikających z błędu aplikacji, wymagających krótkiego czasu reakcji, a niemożliwych do usunięcia dla użytkowników z poziomu aplikacji (np. modyfikacje dokumentów ewidencjonujących przychód wyeksportowanych do systemu finansowoksięgowego, modyfikacje dokumentów rozchodowych wyeksportowanych do apteczek oddziałowych w systemie zewnętrznym); 16. Bieżące wsparcie użytkowników poprzez szkolenia użytkowników (zdalnie z wykorzystaniem VNC i łącza szyfrowanego lub w siedzibie Zamawiającego)w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego; 17. Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi; 18. Identyfikacja, analiza błędów, przedstawienie sposobu ich likwidacji użytkownikowi lub ich zdalna likwidacja przez serwisanta w miarę możliwości technicznych; 19. Konsultacje w zakresie rozbudowy i modyfikacji serwisowanego systemu; 20. Poprawne instalowanie aktualizacji aplikacji udostępnionych przez producenta systemu. II. Sposób realizacji usług serwisowych systemu PharmaNET: 1. Usługi serwisowe realizowane w siedzibie Zamawiającego, zdalnie z wykorzystaniem bezpiecznego łącza szyfrowanego (on-line) lub jako telefoniczne konsultacje; 2. Realizacja usług serwisowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00; 3. Zakres prac oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z wyłączeniem czynności, które muszą być wykonywane obligatoryjnie według potrzeb technicznych w celu usunięcia awarii i usterek; 4. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego muszą być potwierdzone protokołami przez Zamawiającego; 5. Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę zdalnie (on-line) muszą być potwierdzone protokołami przez Wykonawcę (dopuszcza się elektroniczną formę tych protokołów); 6. Zgłaszanie awarii, usterek oraz zapotrzebowania na inne prace serwisowe będzie odbywać się poprzez program serwisowy (elektroniczny system zgłaszania błędów), który udostępni Wykonawca; 7. Wykonawca udostępni działanie programu serwisowego (elektronicznego systemu zgłaszania błędów) przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę; 8. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania błędów telefonicznie, drogą elektroniczną (mail) lub za pomocą faxu (w sytuacjach awaryjnych przy braku dostępu do elektronicznego systemu zgłaszania błędów);

12 9. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na awarię (awaria rozumiana jako błąd, który uniemożliwia użytkowanie serwisowanego oprogramowania, w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika, który prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji na każdej stacji roboczej, skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem, prowadzi do utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem serwisowanego oprogramowania) do 8 godzin; 10. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na usterkę (usterka rozumiana jako błąd serwisowanego oprogramowania powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z serwisowanym oprogramowaniem wynikająca z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego) następny dzień roboczy; 11. Gwarantowany czas reakcji (czas reakcji rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń) na modyfikację (modyfikacja rozumiana jako zmiana definiowalnych elementów serwisowanego systemu dopuszczalna w ramach ograniczeń związanych z zachowaniem praw autorskich producenta systemu do nienaruszalności kodu źródłowego tego systemu) 5 dni roboczych; 12. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia lub zaproponowania rozwiązania zastępczego w ramach procedury awaryjnej) awarii następny dzień roboczy; 13. Gwarantowany czas naprawy (czas naprawy rozumiany jako czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego błędu jaki mija od momentu zarejestrowania zgłoszenia w elektronicznym systemie zgłaszania błędów Wykonawcy lub momentu zgłoszenia innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego usunięcia) usterki 14 dni roboczych; 14. Gwarantowany czas realizacji (czas realizacji rozumiany jako czas na skończenie przez Wykonawcę zgłoszonej przez Zamawiającego modyfikacji jaki mija od momentu zarejestrowania

13 innymi środkami komunikacji w przypadku niedostępności tego systemu zgłoszeń do jego skończenia) modyfikacji 30 dni roboczych; 15. Gwarantowana wymagana przez Zamawiającego minimalna miesięczna ilość wydruków jakie zrealizuje Wykonawca w ramach modyfikacji 10 wydruków; 16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zgłoszenia awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania przez Zamawiającego w dzień nie objęty świadczeniem usług serwisowych, zgłoszenie takie było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 najbliższego dnia roboczego. 17. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 16:00 a przed godziną 00:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 18. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy zgłoszenie awarii, usterki lub modyfikacji serwisowanego oprogramowania zostaje wysłane przez Zamawiającego po godzinie 00:00 a przed godziną 8:00 danego dnia roboczego było potraktowane jako przyjęte przez Wykonawcę w tym samym dniu roboczym o godz. 8: Zamawiający dopuszcza w przypadku wystąpienia awarii zastosowanie procedury awaryjnej, która zakłada doraźne wykorzystanie rozwiązania tymczasowego, rozwiązującego problem awarii, w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowej awarii będzie traktowana jako usterka; 20. Zamawiający wymaga dostępu do osoby dyżurnej Wykonawcy (min. 1 osoby) dostępnej dla Zamawiającego w godzinach świadczenia usług serwisowych, będącej w gotowości serwisowej usuwania awarii. 21. Zamawiający wymaga dyżurów serwisowych w siedzibie Zamawiającego w ilości minimum 1 raz w miesiącu w wymiarze do 6 roboczogodzin na każdorazową wizytę. Zamawiający wymaga możliwości przeniesienia tych godzin na inny z serwisowanych systemów. 22. Ilość godzin pracy on-line Wykonawcy jest bez limitu. Praca on-line musi być realizowana zgodnie z warunkami gwarantowanych czasów reakcji, napraw i realizacji. 4. Zamawiający wymaga, żeby usługi serwisowe infrastruktury serwerowej oraz doradztwo informatyczne obejmowało również: I. Serwery systemów informatycznych na których działają serwisowane systemy informatyczne: pomoc przy reinstalacji, uaktualnianiu systemów i instalowaniu poprawek; pomoc w modernizacji lub naprawie; pomoc przy tworzeniu użytkowników i nadawaniu im uprawnień; diagnostyka oraz usuwanie problemów związanych z systemami operacyjnymi serwerów;

14 konsultacje w zakresie wysokiej wydajności; zabezpieczanie serwerów przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego; monitorowanie pracy serwerów; tworzenie kopii bezpieczeństwa zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego polityką backupów Zamawiającego; doradztwo w dziedzinie rozbudowy serwerów. II. Doradztwo konsultacje dotyczące wykorzystania systemów informatycznych wobec których toczy się postępowanie przetargowe pomoc w opracowaniu zgłoszeń serwisowych do twórcy oprogramowania konsultacje w zakresie rozbudowy i modyfikacji systemów informatycznych Zamawiającego; pomoc przy optymalnym dla Zamawiającego wykorzystaniu systemów informatycznych monitorowanie wymagań systemów informatycznych kontakty z producentem oprogramowania systemów informatycznych.

CliniNet/NetRaaD/EndoRaaD/PACS/STER

CliniNet/NetRaaD/EndoRaaD/PACS/STER Załącznik nr 2 Szczegółowy wykaz usług w zakresie wymagań dotyczących usług serwisowanego medycznego systemu informatycznego CliniNet/NetRaaD/STER, systemu apteki centralnej PharmaNet, systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WSZ wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr..., NIP:.. reprezentowaną przez:

UMOWA NR WSZ wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr..., NIP:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 siwz Wzór umowy UMOWA NR WSZ...2017 zawarta w dniu. 2017 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

przedmiot zamówienia

przedmiot zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów Dział Zamówień Publicznych SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/34/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZP/34/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wzór umowy stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/34/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: Wzór umowy stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/90/2016 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu..2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-02-19 09:29 Warszawa: Obsługa systemu informatycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Numer ogłoszenia: 26151-2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO.

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO. Poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową, nadzorem autorskim i wsparciem technicznym, systemów rejestracji i archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 6 2015-06-09 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPD/08/15 Zakup praw do korzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu księgowokadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZP/85/2016 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZP/85/2016 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wzór umowy stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/85/2016 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu..2016

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA: I. Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego HIS, w tym MPI. II. Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego ERP

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA: I. Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego HIS, w tym MPI. II. Administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego ERP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej załącznik nr 4 WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Bohaterów 3d; 68-300 Lubsko NIP: 928-207-52-77 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU 1 Informacje ogólne Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek przez cały okres trwania umowy gwarantuje opiekę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SWIZ (Dotyczy Pakietu nr 1 i 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 - Dostawa licencji Punktu Pobrań (30), Pulpity do systemu AMMS (30), świadczenie usług serwisowych nad systemem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 Tel. (77) 43 91 614, 40 80 123; Fax (77) 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 2014 r.

z dnia 7 lipca 2014 r. Sygn. akt KIO 1293/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1.

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Umowa PUK/ /../2016 Załącznik nr 5 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... w Dębnie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zamówienia

Opis techniczny zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy Opis techniczny zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400; b) świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: UMOWA SERWISOWA 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: PRESTIGE GROUP RENATA FASTYN 05-840 Brwinów, Pruszkowska 25 NIP: 836-137-54-87 REGON:750778173 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa przetwarzania data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y podstawa prawna przetwarzania przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/383-65/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/383-65/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/383-65/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemu informatycznego w podziale na następujące zadania: 1. Administrowanie oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zakopane, dna 17.06.2014 roku Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. o sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad Systemem Informatycznym Kadry-Płace

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. o sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad Systemem Informatycznym Kadry-Płace Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY o sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad Systemem Informatycznym Kadry-Płace zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba Przyjęć, Oddziały, 1 System szpitalny (HIS)

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo