ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS Windows 2003 Server lub 2008 Server. Oferent zapewni dostęp do serwisu autoryzowanego przez producenta w języku polskim dla motoru bazy danych i systemu operacyjnego serwera. System posiada interfejs graficzny dla wszystkich modułów. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (98/NT/2000/XP/VISTA). System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów ODBC dostępu do danych. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office w wersji co najmniej MS Office97. Licencja na oprogramowanie nie ograniczona czasowo System jest wyposażony w system uprawnień użytkowników i grup użytkowników System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM w zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 w zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników. Możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. Administrowanie aplikacjami medycznymi systemu System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu do systemu, w szczególności: Definiowanie grup użytkowników, Definiowanie użytkowników, Kopiowanie praw dostępu między konfiguracjami, Przydzielanie użytkowników do modułów, funkcji z możliwością rozróżnienia praw odczytu i zapisu.

2 System umożliwia utrzymywanie i aktualizację niezbędnych słowników: Klasyfikacja chorób wg ICD rewizja 10, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9CM edycja polska, Kodów terytorialnych GUS, Oddziałów NFZ, Procedur rozliczeniowych NFZ, System generuje kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora. Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji do administrowania wprowadzanie i zmianę parametrów systemu, w szczególności: Dane identyfikacyjne szpitala, Struktura szpitala (izby przyjęć, oddziały, pododdziały, poradnie, pracownie, itp.), Księgi szpitalne, oddziałowe, pracowni itp. Możliwość przydzielania z poziomu aplikacji do administrowania: raportów i zestawień statystycznych dla użytkowników i grup użytkowników. Możliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez użytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. Możliwość łączenia rekordów pacjenta. Możliwość łączenia rekordów lekarzy kierujących. Możliwość łączenia rekordów jednostek kierujących. Możliwość anulowania przyjęcia do szpitala z poziomu bazy danych Budowa słowników procedur wykonywanych w pracowniach diagnostycznych z poziomu aplikacji do administrowania. Możliwość zdefiniowania czasu, po którym badania automatycznie przechodzą do statusu archiwum. Moduł Izba Przyjęć Możliwość zdefiniowania kilku Izb Przyjęć z możliwością określenia, na które oddziały dana Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów. Możliwość rejestracji pacjenta z wprowadzeniem co najmniej: Dane osobowe, Dane adresowe, Dane o najbliższym krewnym, Dane ubezpieczeniowe, Dane o płatniku. Możliwość wyszukania pacjenta z bazy pacjentów wcześniej wprowadzonych wg: PESEL, Numer pacjenta w systemie, Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Płeć, Możliwość przechodzenia pomiędzy wszystkimi funkcjami Izby Przyjęć bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta.

3 Możliwość przeglądania wszystkich zaplanowanych epizodów związanych z konkretnym pacjentem przynajmniej w zakresie : Termin planowanego przyjęcia do szpitala, Termin oraz rodzaj planowanego badania diagnostycznego, Termin planowanej wizyty ambulatoryjnej, Rozdzielenie funkcjonalności związanej z przyjmowaniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym od przyjęć planowych. Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala z automatycznym nadaniem kolejnego numeru Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta. Podstawowy ekran pracy lekarza w Izbie Przyjęć wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Izbie Przyjęć (ambulatoryjnej). Podstawowy ekran pracy rejestratorki pokazuje listę pacjentów zaplanowanych do przyjęcia w danym dniu, tak aby nie było konieczności wyszukiwania ich danych w systemie. Rejestracja na oddział z możliwością min: ustalenia trybu przyjęcia, określenia jednostki kierującej, lekarza kierującego ze zdefiniowanego słownika. Automatyczne generowanie numeru Księgi Głównej. Możliwość powiązania danych medycznych z pobytem ambulatoryjnym w Izbie Przyjęć. Wprowadzone dane muszą zawierać co najmniej: Rozpoznanie wstępne, Rozpoznanie ze skierowania, Wywiad, Badanie, Zastosowane leczenie, Zalecenia. Przegląd i wydruk ksiąg: Księga Główna, Księga Oczekujących, Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, w przedziałach czasowych lub od numeru. Możliwość wydruku karty informacyjnej Izby Przyjęć wraz z kodami ICD10. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na Izbie Przyjęć. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. pracownia diagnostyczna), Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Wyświetlanie statusu pacjenta przebywającego na Izbie Przyjęć. Oddzielenie funkcji obsługiwanych przez personel średni od funkcji obsługiwanych przez lekarza. Możliwość niezależnego wprowadzania danych przez lekarza i przez pielęgniarkę (rejestratorkę). Możliwość aktualizowania słownika jednostek kierujących i lekarzy kierujących z poziomu użytkownika.

4 Wprowadzenie do systemu danych specjalnych, opisujących pacjenta np.: Niebezpieczny, Nosiciel HCV. Walidacja danych wprowadzanych ze skierowania: Numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, REGON jednostki kierującej. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta. Automatyczne generowanie daty urodzenia pacjenta oraz płci na podstawie wprowadzonego numeru PESEL. Opisanie wizyty ambulatoryjnej za pomocą kodów ICD-10, ICD-9CM. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość wyboru danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej spośród danych zgromadzonych w systemie indywidualnie dla każdego pacjenta (decyzję o umieszczeniu danych na wydruku podejmuje lekarz prowadzący pacjenta). Możliwość dodania do rekordu porady ambulatoryjnej dokumentu w formie elektronicznej (pliku), stworzonego poza głównym systemem np. zeskanowanych dokumentów medycznych. Wyszukiwania pacjenta w archiwum porad ambulatoryjnych Izby Przyjęć wg kryteriów: Przedział czasu (data porady), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek, Data urodzenia, Nr pacjenta, Nr Księgo Odmów. Możliwość wypełniania i wydruku standardowych formularzy zewnętrznych powiązanych z pobytem ambulatoryjnym w Izie Przyjęć w tym: Karta Nowotworowa, Karta Zgonu, Zgoda na leczenie Możliwość dodania nowego formularza do systemu na wniosek Zamawiającego. Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu Izby Przyjęć. Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta. Walidacja danych pacjenta wprowadzanych do systemu: PESEL, Kod terytorialny GUS. Możliwość zakończenia porady ambulatoryjnej przyjęciem do oddziału data zakończenia porady ambulatoryjnej jest jednocześnie datą przyjęcia do oddziału. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych.

5 Blokada możliwości przyjęcia do szpitala pacjenta aktualnie przebywającego na oddziale. Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale. Możliwość określenia bezwzględnie wymaganych danych umożliwiających zakończenie pobytu w Izbie Przyjęć. Możliwość automatycznego przenoszenia danych rejestracyjnych (rodzaj skierowania, datę, ośrodek kierujący, lek kierującego) z przyjęcia ambulatoryjnego do przyjęcia szpitalnego. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy rejestratorki wyświetlał listę pacjentów na Izbie Przyjęć z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na tryb przyjęcia - Ostre, Planowe. Możliwość takiego skonfigurowania systemu aby podstawowy ekran pracy lekarza na Izbie Przyjęć wyświetlał listę pacjentów na Izbie Przyjęć z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status - Wypisany, Przyjęty, Obecny, Do Przyjęcia. Możliwość wykonania standardowych raportów (np. Zestawienie pacjentów przyjętych w danym dniu). Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG Moduł Oddział Możliwość gromadzenia danych medycznych na oddziale co najmniej w następujących polach: Rozpoznanie wstępne, Planowane leczenie, Rozpoznanie lekarza kierującego, Rozpoznanie ostateczne, Epikryza, Zastosowane leczenie, Zalecenia. W zakresie wywiadu medycznego następujące pola: Przebieg choroby, Choroby przebyte, Wywiad rodzinny, Używki, Uczulenia. W zakresie badania fizykalnego następujące pola: Stan ogólny, Klatka piersiowa, Brzuch, Układ ruchu, Skóra i węzły chłonne, Głowa i szyja, Badanie neurologiczne. Automatyczne nadanie numeru Księgi Oddziałowej. Prowadzenie list oczekujących na przyjęcie na poszczególnych oddziałach z możliwością zmiany wcześniej zaplanowanego terminu. Zmiana terminu musi wiązać się z wprowadzeniem danych uzasadniających tą zmianę. Podstawowy ekran pracy lekarza w Oddziale wyświetla listę pacjentów aktualnie przebywających w Oddziale.

6 Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji lekarskich z wydrukiem). Możliwość automatycznego dołączenia do wydruku obserwacji lekarskich wyników badań z danego dnia. Prowadzenie przebiegu leczenia (obserwacji pielęgniarskich z wydrukiem). Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych: Karta Statystyczna, Karta Nowotworowa, Karta Zgonu. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów pacjenta : Historia Choroby, Karta Informacyjna, Karta Statystyczna. Możliwość umieszczenia logo Oddziału na wydruku karty informacyjnej z tego Oddziału. Możliwość wyboru przez lekarza danych umieszczanych na wydruku Karty Informacyjnej indywidualnie dla każdego pacjenta. Dokumentacja medyczna (Historia Choroby) jest archiwizowana na polecenie lekarza prowadzącego. Data archiwizacji jest zapisywana w systemie. Od tego momentu dokumentacja jest tylko do odczytu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na danym Oddziale. Możliwość przechodzenia pomiędzy funkcjami Oddziału bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. Możliwość definiowania kilku ośrodków kosztów (odcinków) w ramach jednego oddziału. System umożliwia przeniesienia miedzy odcinkami w ramach jednego pobytu oddziałowego. Możliwość dodawania dokumentów zewnętrznych do rekordu pobytu na Oddziale (zeskanowane obrazy, zdjęcia diagnostyczne) Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Odnotowanie w systemie przeniesienia pacjenta na inny oddział. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Nazwisko pacjenta, PESEL. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość wykonania standardowych raportów, min: Dzienny raport ruchu chorych, Zestawienie zleconych badań na pacjenta na dzień. System ma możliwość uniemożliwienia edycji obserwacji bieżących użytkownikowi, który nie jest autorem wprowadzonych danych. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza na Oddziale wyświetlał listę pacjentów przez niego prowadzonych.

7 Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy pielęgniarki na Oddziale wyświetlał listę pacjentów na Oddziale z możliwością odfiltrowania pacjentów ze zleceniami wykonania badań diagnostycznych. Prezentowanie na podstawowym ekranie pracy użytkownika informacji o: Grupie krwi pacjenta, Wieku pacjenta, Płci pacjenta, Czasie pobytu. Przydzielenie lekarza prowadzącego z prowadzeniem historii zmian lekarzy. Wydruk obserwacji lekarskich zawiera automatycznie dołączane wyniki badań diagnostycznych z danego dnia. Możliwość adaptacji wzorców podstawowych dokumentów (np. Karta Informacyjna, Historia Choroby itp.) dla potrzeb Zamawiającego. Możliwość stworzenia dodatkowych dokumentów zapisywanych w rekordzie pobytu w Oddziale umożliwiających zbieranie nietypowych danych, wymaganych np. do prac naukowych bądź oceny wyników lub toku leczenia. Wyszukiwania pacjenta w archiwum wg kryteriów: Przedział czasu (data pobytu), Nazwisko pacjenta, Imię pacjenta, Płeć, Wiek, Data urodzenia, Lekarz prowadzący, Rozpoznanie (wg tekstu rozpoznania), Rozpoznanie wg kodu ICD 10, Nr pacjenta, Nr Księgi Oddziałowej. Możliwość szybkiego (bez konieczności przechodzenia pomiędzy różnymi modułami) przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisanej w systemie, zawierającej: Pobyty na izbie ambulatoryjnej, Historie Chorób z oddziałów, Kartoteki z przychodni, Wyniki badań diagnostycznych. Możliwość obsługi formularzy zakażeń szpitalnych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG Moduł Przychodnia rejestracja Automatyczne generowanie terminarza z możliwością ręcznej modyfikacji pojedynczych dni i uwzględnieniem dni wolnych. Możliwość zapisu i modyfikacji danych ze skierowania, co najmniej: Jednostka kierująca, Lekarz kierujący, Data skierowania. Możliwość przeglądu i wydruku terminarza wizyt dla poszczególnych gabinetów lekarskich.

8 Możliwość ustalenia dowolnego czasu trwania wizyty podczas ustalania terminu wizyty. Graficzna prezentacja zaplanowanych i wolnych terminów wizyt w przychodni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu w wybranej poradni. Automatyczne wskazanie przez system najbliższego wolnego terminu do wybranego lekarza. Możliwość przejrzenia pełnej dokumentacji medycznej pacjenta (Historie Chorób z oddziałów, kartoteki z przychodni itd), kiedykolwiek zapisanej w systemie. Wyszukiwania pacjenta wg kryteriów: Numer pacjenta, PESEL, Nazwisko, Imię, Data urodzenia. Możliwość skierowania pacjenta do więcej niż jednego gabinetu w jednym dniu. Możliwość zmiany terminu wizyty bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta. Możliwość anulowania wizyty zaplanowanej pacjentowi. Możliwość generowania zestawień: Ilość pacjentów z podziałem na typy wizyt, Ilość pacjentów z podziałem na poradnie, Ilość pacjentów z podziałem na lekarzy przyjmujących. Moduł Przychodnia obsługa gabinetów Prowadzenie karty pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. Podstawowy ekran pracy lekarza w Poradni wyświetla listę pacjentów aktualnie zarejestrowanych w danej Poradni. Możliwość opisania wizyty w gabinecie z wprowadzeniem co najmniej następujących danych: Rozpoznanie, Wywiad, Badanie, Zalecenia, Możliwość odnotowywania rozpoznań i wykonanych procedur wg słowników ICD-10 i ICD-9CM Możliwość wydruku historii choroby z automatycznym przeniesieniem wyników badań zleconych z danej Poradni Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: Wysłanie zlecenia badania do pracowni diagnostycznej, laboratorium, Zakładu Rehabilitacji, Modyfikacja wysłanego zlecenia, Anulowanie wysłanego zlecenia, Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). Możliwość przeglądania historii wszystkich dotychczasowych wizyt bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia dokumentacji w gabinecie.

9 Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych dla każdego użytkownika indywidualnie. Możliwość tworzenia własnych tekstów standardowych w polach opisowych przez użytkownika. Możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podstawowy ekran pracy lekarza wyświetlał listę pacjentów zarejestrowanych do konkretnej Poradni (Gabinetu) z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status porady Zakończona, Rozpoczęta, Anulowana, Do Wykonania. Możliwość wprowadzenia i wydruku dodatkowych dokumentów wykorzystywanych w poradni np. Karta Zgłoszenia Nowotworu. Przegląd stanu zleceń i wyników realizacji zleceń. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG Moduł Obsługa Kontraktowania Integracja z pozostałymi modułami systemu. Ewidencja danych o strukturze organizacyjnej Zakładu. Określenie jednostek organizacyjnych kontraktujących produkty. Klasyfikacja jednostek kontraktujących produkty zgodnie z rodzajem działalności (np. szpital, przychodnia). Ewidencja danych o ofercie jednostek organizacyjnych. Prowadzenie katalogu pakietów świadczeń kontraktowanych przez jednostkę organizacyjną. Prowadzenie katalogu świadczeń medycznych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną. Możliwość budowania związków pomiędzy pakietami kontraktowanymi a świadczeniami medycznymi. Ewidencja kontraktów. Wprowadzanie danych zawartych kontraktów w tym: definiowanie słownika realizowanych świadczeń tworzenie pakietów świadczeń, definiowanie cenników ogólnych oraz przypisywanie indywidualnych dla wybranych kontrahentów Moduł Rozliczenia z NFZ Integracja z pozostałymi modułami systemu. Zastosowanie otwartego formatu wymiany danych. Import elektronicznych wersji umów z oddziału Świadczeniodawcy. Ewidencja wykonanych świadczeń zakontraktowanych z NFZ.

10 Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przed wykonaniem eksportu do oddziału Świadczeniodawcy. Sprawozdanie finansowe z realizacji kontraktów w oparciu o zapisy kontraktu i dane o wykonaniu zakontraktowanych produktów. Korekty sprawozdań finansowych. Eksport danych rozliczeniowych do oddziału Świadczeniodawcy. Import potwierdzeń z oddziałów Świadczeniodawcy. Zestawienia pacjentów w ramach sprawozdania finansowego analityka realizacji kontraktu. Sprawozdania z wykonania planu realizacji kontraktu w jednostkach organizacyjnych. Moduł Kolejki Oczekujących Możliwość zdefiniowania wielu list oczekujących wg zakontraktowanych świadczeń, np. na przyjęcie do szpitala, świadczenie ambulatoryjne, program terapeutyczny. Zapis pacjenta do listy oczekujących z możliwością ewidencji danych zgodnie z wymogami NFZ, w zakresie: Dane osobowe pacjenta (w tym PESEL, adres), Dane do kontaktu z pacjentem, Data i czas zapisu do kolejki na podstawie bieżącej daty i czasy systemowego z możliwością ręcznej korekty wpisu, Osoba dokonująca wpisu do kolejki, Planowana data przyjęcia, Listy kolejkowej do której pacjent jest wpisywany, numer w kolejce oczekujących (nadawany automatycznie z możliwością ręcznej korekty), Rozpoznanie ICD10 z możliwością wyboru ze słownika, Dodatkowe uwagi. Możliwość automatycznego wczytania danych pacjenta już wpisanego w dowolnym z modułów systemu, a przy wprowadzaniu nowego pacjenta kontrola poprawności i wymagalności wprowadzanych danych, analiza danych pacjenta podczas wprowadzania mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL). Możliwość ewidencjonowania: danych osobowych, danych adresowych, tymczasowych danych adresowych, danych o ubezpieczycielu, płatniku, danych o rodzinie. Konfiguracja jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do poszczególnych list oczekujących. Możliwość zapisu tego samego pacjenta do kilku list oczekujących. Możliwość zmiany planowanej daty przyjęcia. Możliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących. Możliwość przeglądu aktualnego stanu list oczekujących. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują. Możliwość tworzenia miesięcznych sprawozdań z liczby oczekujących na poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML, opublikowanego przez NFZ. Możliwość zapisywania do kolejek oczekujących bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych do których pacjenci oczekują.

11 Moduł Rehabilitacja Możliwość wykorzystania istniejącej bazy pacjentów. Przedstawienie wolnych i zajętych terminów w postaci grafiku. Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych wraz z możliwością podawania krotności i wpisania informacji uzupełniających. Uniemożliwianie zaplanowania takiego samego zabiegu dla dwóch różnych pacjentów w tym samym czasie. Przeglądanie listy zaplanowanych pacjentów wg gabinetów zabiegowych. Wydruk planu zabiegów dla pacjenta z oznaczeniem daty i godziny rozpoczęcia każdego zabiegu. Możliwość rejestrowania na zabiegi rehabilitacyjne pacjentów stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Możliwość przeglądania wcześniejszych zleceń rehabilitacyjnych dla danego pacjenta. Możliwość sprawdzenia wizyt wybranego rehabilitanta w dowolnym dniu. Możliwość wydruku wszystkich zaplanowanych wizyt w każdym z miejsc wykonywania. Tworzenie wewnętrznych zestawień i raportów statystycznych. Możliwość przeglądania zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM oraz graficznych plików referencyjnych w formacie JPG Apteka Główna Możliwość budowania przez użytkownika dowolnej ilości aptek/magazynów i podmagazynów Możliwość przeprowadzania remanentów poszczególnych aptek/magazynów Możliwość przekazań międzymagazynowych Tworzenie i obsługa receptariusza szpitalnego Możliwość definiowania grup leków Ewidencjonowanie dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych Przyjmowanie zamówień z jednostek organizacyjnych szpitala Wydawanie leków i materiałów na oddziały szpitalne z możliwością automatycznego przeniesienia ich na magazyny apteczek oddziałowych Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych Możliwość automatycznego przygotowania zamówienia, na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych Generowanie arkusza do spisu z natury Tworzenie zamówień zewnętrznych Dostawa leków od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną

12 Zwroty z oddziałów z automatyczną aktualizacją stanów apteczki oddziałowej Wydawanie leków na zewnątrz Zwroty leków do dostawców Możliwość generowania bieżących raportów i zestawień Możliwość rejestrowania dostaw nie fakturowanych Prowadzenie dziennika akcji wykonanych w systemie Możliwość obsługi danych archiwalnych Możliwość rejestrowania darowizn Możliwość rejestrowania próbek leków Możliwość rejestrowania zużyć na potrzeby własne Możliwość rejestrowania tworzenia leków recepturowych Możliwość definiowania parametrów definiujących towary Możliwość definiowania parametrów definiujących zasoby oraz wyszukiwania zasobów po tych parametrach Możliwość automatycznego zdejmowania towarów przy wykorzystaniu ich na oddziale lub bloku operacyjnym Możliwość zablokowania towaru do wydania Moduł Apteczki Oddziałowe Generowanie zamówień do apteki głównej Prowadzenie korekt wydań środków farmaceutycznych Rejestrowanie ubytków i strat nadzwyczajnych Rejestrowanie zwrotów do apteki głównej Korekta stanów magazynowych na podstawie arkusza spisu z natury Możliwość uzyskania informacji o danym leku Możliwość przeglądania i analizy stanów magazynowych Możliwość przeprowadzania remanentów Prowadzenie dziennika akcji wykonanych w systemie Możliwość obsługi danych archiwalnych Możliwość rejestrowania zużyć na potrzeby własne Moduł Dystrybucja Leków Definiowanie receptariusza szpitalnego Definiowanie schematów podawania leków Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po podaniu leków na pacjenta

13 Wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej na oddział, na pacjenta Monitorowanie etapu wykonania zlecenia podania leków Zapis zrealizowanych zleceń farmaceutycznych Generowanie przez system listy wszystkich pacjentów oraz leków, które powinni dostać o danej godzinie i umożliwienie zatwierdzenia tej listy przez pielęgniarkę w jednej operacji Możliwość odnotowania faktycznie zużytej ilości leków po zakończeniu ich podawania Integracja informacji o zużytych lekach z Modułem Rachunku Kosztów Pełny dostęp do historii podawania leków z miejsca ich zlecania Możliwość zlecania podawania leków zgodnie z kartą zleceń Moduł Liczenie Kosztów Ewidencja normatywnych kosztów procedur medycznych z uwzględnieniem zużycia materiałów, czasu pracy pracowników. Możliwość tworzenia symulowanych okresów rozliczeniowych bez wpływu na dane bieżące. Automatyczna wycena kosztu jednostki kalkulacyjnej. Ewidencja kosztów dla każdego miejsca powstawania. Automatyczna ewidencja ilości wykonanych procedur medycznych w danym okresie kosztowym. Możliwość wprowadzania i aktualizacji cen do elementów zdefiniowanych w kosztach normatywnych. Możliwość zdefiniowania własnych typów kosztów i uwzględnienia ich przy wyliczaniu kosztu procedury. Wyliczenie kosztów leczenia pacjenta w szpitalu z podziałem na koszty: Osobodni, Procedur medycznych. Możliwość definiowania dowolnych współczynników podziałowych. Tworzenie raportów wspomagających zarządzanie jednostką (wykazy procedur wg ich wpływu na całkowity koszt zakładu, wg ich wartości, lekarzy wg ilości zleconych procedur i ich kosztów, ośrodków zlecających z podziałem na koszt zleconych procedur i jednostki wykonujące itp.). Możliwość tworzenia okresów kosztowych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych. Moduł Statystyka i Analizy Zgodność raportów do instytucji zewnętrznych: PZH, CZP, NFZ, z formatami wymaganymi przez te instytucje w czasie wdrożenia. Standardowych raporty statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni).

14 Standardowych raporty statystyczne z procedur medycznych, rozpoznań diagnostycznych(sumaryczne i osobowe). Definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach. Możliwość zapisu stworzonych wzorców zestawień w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego zestawienia. Eksport danych statystycznych do arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych. Możliwość przeglądu i aktualizacji danych personalnych pacjenta. Raportowanie danych pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji. Możliwość samodzielnego tworzenia raportów zgodnie z potrzebami szpitala w generatorze raportów. Eksport danych o kolejkach oczekujących w formacie XML. * spełnienie warunku przez Oferenta należy zaznaczyć wpisując w rubrykę spełnia warunek TAK

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego 1. Poniższy załącznik przedstawia wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dzielą się na: a. bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA System Informatyczny Obsługi Pacjenta (SOIP) w swoim zakresie funkcjonalnym obejmuje wszystkie istotne sfery działalności jednostki medycznej. System SOIP został pomyślany

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015.

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. I. REJESTROWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W roku 2015 należy

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie Tak/Nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ

ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ ANALIZA I WYBÓR INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ Adam WAŚCIŃSKI, Dawid SMORAWSKI, Ziemowit NOWAK Streszczenie: Rozdział dotyczy zagadnienia wyboru informatycznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). TAK 3.

2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). TAK 3. ZAŁĄC ZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNO ŚĆ SYST EMU Lp. 1. REJESTRAC JA DO PORADNI Wymagania Strona 1 z 48 Funkcja obligatoryjna 2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). 3. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ. Zielona Góra 2015-09-07

Dokumentacja programu. Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ. Zielona Góra 2015-09-07 Dokumentacja programu Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ Zielona Góra 2015-09-07 Niniejsza instrukcja opisuje proces wykonywania sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

L.p. Treść wymagania

L.p. Treść wymagania Załącznik nr 5 Wymagania ogólne co do wdrażanego systemu dotyczące wszystkich modułów 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. System działa w architekturze trójwarstwowej 3. System pracuje

Bardziej szczegółowo

System pracuje co najmniej w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników

System pracuje co najmniej w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników Nr postępowania: DZP.272-29/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Funkcjonalność WEB dla posiadanego systemu informatycznego w zakresie Ruchu Chorych, Lecznictwa otwartego, Apteki, Apteczek, Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej 1 Spis treści 1.0 Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Załącznik 1a Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Wymagania ogólne Lp Wymagania 1 System posiada konstrukcję modułową umożliwiającą jego późniejszą rozbudowę w przyszłości 2 3 4 5 6 System

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

tabela 1 - Wykaz nowych modułów i licencji dla części medycznej:

tabela 1 - Wykaz nowych modułów i licencji dla części medycznej: Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania zamawiającego dotyczące Rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego: A. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Moduły Oprogramowania ZSI z odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną.

Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Zgodnie z porozumieniem zawartym 25.08.2015 w Grodzisku Mazowieckim: Koszt wykonania Oprogramowania Do Zarządzania Przychodnią Medyczną SIRCENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Załącznik nr 18 1. WYKAZ MODUŁÓW ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji. Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wykaz cech i funkcjonalności oprogramowania

Wykaz cech i funkcjonalności oprogramowania Wykaz cech i funkcjonalności oprogramowania Nr sprawy 9/01 ZAMAWIAJĄCY: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu 8-00 Elbląg, ul. J.A Komeńskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Rejestracja etapu dla karty wydanej w POZ... 3 1.1. Rejestracja rozpoczęcia etapu

Bardziej szczegółowo