PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY. www.prb.infor."

Transkrypt

1 PRB Nr 5/2013 NAJWAŻNIEJSZE TEMATY SFERY BUDŻETOWEJ PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania MIESIĘCZNIK NUMER INDEKSU maj 2013 Nr 5/2013 KRYSTYNA GĄSIOREK Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania CZĘŚCI Cena 50 zł (w tym 5% VAT) ISSN DZIAŁY PARAGRAFY przychodów DZIAŁ 020 DZIAŁ 750 rozchodów PREZENT płyta CD, DZIAŁ 720 wydatków ułatwiająca sprawne odszukanie odpowiedniej DZIAŁ 801 DZIAŁ 851dla tych, którzy podziałki klasyfikacji budżetowej wolą korzystać z wersji komputerowej zamiast 926 wersjidział papierowej, a w niej: ROZDZIAŁY ujednolicona, aktualna wersja klasyfikacji budżetowej (kolorem oznaczono podziałki obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r.), praktyczne przykłady zastosowania podziałek.

2 dwutygodnik, 24 numery w roku + dodatki + Za darmo wersja internetowa W poszczególnych numerach Rachunkowości Budżetowej można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania: czy nieprawidłowością jest nieujmowanie w księgach rachunkowych na bieżąco wszystkich rozrachunków z kontrahentami, jakie skutki może mieć ich wybiórcze ewidencjonowanie, w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wymianę bramy i furtki w sytuacji, gdy na fakturze wystąpiły dwie pozycje: zakup i montaż bramy oraz zakup i montaż furtki, czy jeśli wspólna obsługa księgowa jednostek oświatowych jest prowadzona przez gminny zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, to każda szkoła musi sporządzać odrębne sprawozdania, np. Rb-27S, Rb-28S, czy szkolenia ogólnodostępne, np. z zakresu kadr i płac oraz uczestnictwo w różnych kursach ugruntowujących wiedzę pracowników stanowią wydatki strukturalne, kiedy obowiązują ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządowców, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna, jak zmieniły się zasady rozliczania za pomocą kas rejestrujących. Dołącz do grona Prenumeratorów w 2013 roku! Informacje i zamówienia: tel ; W prenumeracie prenumeracie rocznej rocznej najtaniej! najtaniej!

3 Spis treści Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Spis treści 1. Klasyfikacja budżetowa zasady ogólne, kryteria Części budżetowe najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja działów Klasyfikacja rozdziałów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 500 Handel Dział 550 Hotele i restauracje Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 720 Informatyka Dział 730 Nauka Dział 750 Administracja publiczna Dział 751..Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa Zapraszam do współpracy wszystkich skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników organów kontroli (RIO, NIK) chętnych do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, wypracowanymi rozwiązaniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej z innymi za pośrednictwem redakcji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod adresem mailowym: w celu poznania szczegółów. Małgorzata Majewska redaktor naczelny PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej

4 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756..Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane. z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925..Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. chronionej przyrody Dział 926 Kultura fizyczna Dochody Czwarta cyfra paragrafu dochodów Paragrafy dochodów Wydatki Czwarta cyfra paragrafu wydatków Paragrafy wydatków Paragrafy przychodów Paragrafy rozchodów Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Miniankieta Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pani/Pan przydatność w pracy dodatków specjalnych do Poradnika (oceny skrajne: bardzo przydatny 5, nieprzydatny 1)? Wypełnione i wycięte kupony z miniankietą prosimy o przesłanie: faksem pocztą pod adresem: Redakcja PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej Warszawa, ul. Okopowa 58/72, z dopiskiem MINIANKIETA lub.. pod adresem: (w temacie: MINIANKIETA) 2 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

5 Krystyna Gąsiorek ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji w tym zakresie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania b0b499e9-f8c6-4bca-81ed-fe11efe628ce Wstęp Wydana w 2010 r. szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych była już sześciokrotnie zmieniana, w tym w ostatnich dniach 2012 r. i na początku 2013 r. zmiany z: 1 grudnia 2010 r. (1), 29 sierpnia 2011 r. (2), 28 grudnia 2011 r. (3), 17 kwietnia 2012 r. (4), 27 grudnia 2012 r. (5) i 11 lutego 2013 r. (6). Trudno nadążyć za tymi zmianami, niektóre podziałki przestały obowiązywać, ale też pojawiły się nowe, przy niektórych zmieniły się objaśnienia, część zmian obliguje do dokonania stosownych przeniesień w przyjętych planach finansowych. Wyboru odpowiedniego zaklasyfikowania danego dochodu/przychodu dokonać musi kierownik jednostki sektora finansów publicznych (główny księgowy jednostki), zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Aby ułatwić jednostkom sektora finansów publicznych właściwe stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej, prawidłowe planowanie i wykonywanie ich planów finansowych, przygotowaliśmy Poradnik stanowiący ujednoliconą, aktualną wersję klasyfikacji budżetowej wraz z praktycznymi przykładami zastosowania podziałek, a także z oznaczonymi terminami, do kiedy lub od kiedy obowiązuje dana podziałka. Dopełnienie Poradnika stanowi PREZENT-NIESPODZIANKA płyta CD ułatwiająca sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej dla tych, którzy wolą korzystać z wersji komputerowej zamiast wersji papierowej. Objaśnienia zastosowanych wyróżnień w Poradniku: U uchylony (z dniem) Kursywą oznaczono podziałki obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. Na płycie zmiany oznaczono kolorem: uchylenia czerwonym, obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. niebieskim, nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. zielonym. BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

6 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 1. Klasyfikacja budżetowa zasady ogólne, kryteria Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania rodzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarówno w planowaniu, rachunkowości, jak i sprawozdawczości. Można powiedzieć, że klasyfikacja budżetowa jest jednolitym systemem prawnym, według którego jednostki sektora finansów publicznych stosują te same kryteria dotyczące grupowania: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Wyboru odpowiedniego sposobu klasyfikowania danego dochodu (przychodu), wydatku (rozchodu) dokonać musi kierownik jednostki sektora finansów publicznych i główny księgowy, aby był on zgodny z istniejącym stanem faktycznym. Przy stosowaniu klasyfikacji budżetowej zastosowanie mają trzy kryteria: podmiotowe, przedmiotowo-funkcjonalne i rodzajowe. Kryterium podmiotowe oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Poszczególne części odpowiadają podziałowi resortowemu administracji rządowej, natomiast każda z jednostek resortowych jest dysponentem i odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. Kolejne kryterium przedmiotowo-funkcjonalne oznacza podział dochodów według źródła ich pochodzenia, a wydatków według przeznaczenia tych środków. Zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. Analizę, ocenę zaangażowania środków budżetowych w wykonanie funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych państwa umożliwia nam podział na działy budżetu, a rozdziały budżetu stanowią jak gdyby poszerzenie klasyfikacji działowej. Ostatnie kryterium rodzajowe jest uzupełnieniem klasyfikacji przedmiotowo-funkcjonalnej o paragrafy i pozycje. Treść paragrafów określa rodzaj dochodu i wydatku. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). W poszczególnych załącznikach do tego rozporządzenia określono: załącznik nr 1 działy, załącznik nr 2 rozdziały, załącznik nr 3 paragrafy dochodów, przychodów i środków, załącznik nr 4 paragrafy wydatków i środków, załącznik nr 5 paragrafy przychodów, załącznik nr 6 paragrafy rozchodów, załącznik nr 7 wydatki dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego, załącznik nr 8 wydatki dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 4 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

7 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 2. Części budżetowe najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Podział według części pozwala na określenie poszczególnych dysponentów środków budżetowych.oraz.umożliwia.ich.wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or-oraz.umożliwia.ich.wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or- ich wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or- występują jedynie w strukturach organizacyjnych budżetu państwa. Klasyfikację części budżetowych zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Rozporządzeniem tym, z uwzględnieniem dwóch zmian: z 28 września 2010 r. (1) oraz z 14 września 2012 r. (2), określono następującą klasyfikację części budżetowych: 01. Kancelaria Prezydenta RP 02. Kancelaria Sejmu 03. Kancelaria Senatu 04. Sąd Najwyższy 05. Naczelny Sąd Administracyjny 06. Trybunał Konstytucyjny 07. Najwyższa Izba Kontroli 08. Rzecznik Praw Obywatelskich 09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11. Krajowe Biuro Wyborcze 12. Państwowa Inspekcja Pracy 13...Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 14. Rzecznik Praw Dziecka 15/00. Sądy powszechne..w celu oznakowania poszczególnych części budżetów sądów jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. Ministerstwo Sprawiedliwości 02. Sąd Apelacyjny w Warszawie 03. Sąd Apelacyjny w Katowicach 04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 06. Sąd Apelacyjny w Krakowie 07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 08. Sąd Apelacyjny w Łodzi 09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 11. Sąd Apelacyjny w Lublinie 12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,.a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa, odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

8 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 17. Administracja publiczna 18...Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 20. Gospodarka 21. Gospodarka morska 22. Gospodarka wodna 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25. Kultura fizyczna 26. Łączność 27. Informatyzacja 28. Nauka 29. Obrona narodowa 30. Oświata i wychowanie 31. Praca 32. Rolnictwo 33. Rozwój wsi 34. Rozwój regionalny 35. Rynki rolne 36. Skarb Państwa 37. Sprawiedliwość 38. Szkolnictwo wyższe 39. Transport 40. Turystyka 41. Środowisko 42. Sprawy wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 44. Zabezpieczenie społeczne 45. Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 46. Zdrowie 49. Urząd Zamówień Publicznych 50. Urząd Regulacji Energetyki 52. Krajowa Rada Sądownictwa 53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 54. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 56. Centralne Biuro Antykorupcyjne 57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 58. Główny Urząd Statystyczny 59. Agencja Wywiadu 60. Wyższy Urząd Górniczy 61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 62. Rybołówstwo 6 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

9 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 63. Rodzina 64. Główny Urząd Miar 65. Polski Komitet Normalizacyjny 66. Rzecznik Praw Pacjenta 67. Polska Akademia Nauk 68. Państwowa Agencja Atomistyki 70. Komisja Nadzoru Finansowego 71. Urząd Transportu Kolejowego 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 75. Rządowe Centrum Legislacji 76. Urząd Komunikacji Elektronicznej 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego 79. Obsługa długu krajowego 80. Regionalne izby obrachunkowe 81. Rezerwa ogólna 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 83. Rezerwy celowe 84. Środki własne Unii Europejskiej 85/00. Województwa.W celu oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 02. Województwo dolnośląskie 04. Województwo kujawsko-pomorskie 06. Województwo lubelskie 08. Województwo lubuskie 10. Województwo łódzkie 12. Województwo małopolskie 14. Województwo mazowieckie 16. Województwo opolskie 18. Województwo podkarpackie 20. Województwo podlaskie 22. Województwo pomorskie 24. Województwo śląskie 26. Województwo świętokrzyskie 28. Województwo warmińsko-mazurskie 30. Województwo wielkopolskie 32. Województwo zachodniopomorskie, a nazwę części stanowi nazwa województwa BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

10 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 86/00. Samorządowe Kolegia Odwoławcze.W celu oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej 05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku 07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej 09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie 13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie 15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie 17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze 25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu 27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie 33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie 35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie 39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy 41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie 43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży 47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie 53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce 57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile 59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim 61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku 63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu 65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu 67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu 69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach 73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu 75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach 77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach 81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 8 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

11 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu 85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie 87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku 93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu 95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu 97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego 87. Dochody budżetu środków europejskich 88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 97...Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 98...Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 3. Klasyfikacja działów Działy budżetu stanowią symbole cyfrowe i są one oznaczone trzema cyframi. Podział środków publicznych na działy pozwala na ocenę m.in., w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki budżetowe na realizację poszczególnych zadań, zarówno w sektorze państwowym, jak i w sektorze samorządowym..klasyfikacja.według.działów.umożliwia.jed- według działów umożliwia.jednostkom ustalenie wydatkowanych środków w danym dziale, mimo że będą one ponoszone w różnych częściach budżetu. Działy stosowane w klasyfikacji w budżecie jednostek samorządu terytorialnego są najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej. Symbole cyfrowe oraz nazwy działów z odpowiednikami symboli klasyfikacji PKD zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. TABELA. Symbole cyfrowe i nazwy działów z odpowiednikami symboli klasyfikacji PKD Symbol cyfrowy działu Nazwa działu Symbole klas według PKD 010 Rolnictwo i łowiectwo , ex 01.29, , ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68, ex 69.20, ex , ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex Rybołówstwo i rybactwo , ex 03.22, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 70.22, ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

12 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 100 Górnictwo i kopalnictwo , ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex 80.20, ex Przetwórstwo przemysłowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ex , , ex 10.84, , ex 11.02, , ex 13.30, , ex 16.10, , ex 16.29, , ex 19.20, , ex 20.13, 20.14, , ex , , 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex ex , , ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex Handel ex 10.39, ex , ex 13.30, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex , 95.25, ex 95.29, ex Hotele i restauracje 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex Transport i łączność 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex , , ex 60.20, , ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex Turystyka 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, , ex 79.90, ex Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 68.32, ex 80.20, ex Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 59.20, 63.99, ex 64.20, , ex 70.22, , , ex 74.20, 74.30, ex 74.90, , ex 78.10, , 80.10, ex 80.20, 80.30, , ex 81.29, 82.11, ex 82.19, , ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, , ex Informatyka ex 33.12, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , , ex 59.20, ex , , ex 62.09, , ex 80.20, Nauka 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex Administracja publiczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68.32, ex , ex 80.20, ex 81.10, ex , 84.21, ex 88.99, ex Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex , ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

13 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 752 Obrona narodowa 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ex , ex 80.20, Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ex ex Różne rozliczenia , ex 64.20, , ex 84.11, 94.92, Oświata i wychowanie 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 56.29, ex 80.20, , ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex , , ex Szkolnictwo wyższe 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.42, ex Ochrona zdrowia 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, , 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex Pomoc społeczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex , ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex , ex , ex 10.39, ex , , ex , 39.00, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex , ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 59.20, ex , 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, , ex 91.01, , 93.21, ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

14 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, Kultura fizyczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, , 93.19, ex Uwaga! Zamieszczony przy symbolach klas według PKD wyróżnik ex oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania. 4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działowej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom budżetowym. W większości działów został utworzony rozdział Pozostała działalność, który wyróżnia się końcówką 95 dodaną do symbolu działu. Stosując jednak rozdział Pozostała działalność, należy zwrócić uwagę, aby klasyfikować tam jedynie takie dochody czy też wydatki, które nie dają się zaklasyfikować do innych rozdziałów. Następnym rozdziałem, który funkcjonuje w większości działów, to rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z końcówką 78 dodaną do symbolu działu oraz rozdział Pomoc zagraniczna z końcówką 79 dodaną do symbolu działu, a także Działalność badawczo-rozwojowa z końcówką 80 dodaną do symbolu działu. Prawie w każdym dziale występują także rozdziały: Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych z końcówką 93 dodaną do symbolu działu, Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze z końcówką 94 dodaną do symbolu działu, które miały obowiązywać tylko do końca 2012 r., ale zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzoną w ostatnich dniach 2012 r. (z 27 grudnia) termin ich obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ROZDZIAŁY Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 12 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

15 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Rozdział ten występuje w budżetach samorządu województwa. Klasyfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem tych zarządów (np. 401, 404, 411, 412, 421, 426, 430) Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji Melioracje wodne Spółki wodne W rozdziale tym ujmuje się dotacje udzielone spółkom wodnym ( 283, 623) zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) oraz z art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym gminy wiejskie ujmują: środki na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi pochodzące: z darowizn ( 096) i dotacji ( 630, 633), ze źródeł zagranicznych ( 629) oraz z innych źródeł dochodów (np. 628), wydatki ponoszone na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi ( 605), wydatki związane m.in. z utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi (m.in. 421, 426, 430) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa U Uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

16 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Izby rolnicze W rozdziale tym w gminach ujmuje się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( 285) dokonywane na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm.) Grupy producentów rolnych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Graniczne inspektoraty weterynarii Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej Płatności uzupełniające do gruntów rolnych Rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej Opłaty cukrowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację ( 221, 651) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rozdział ten może wystąpić w budżetach samorządów województw po stronie dochodów. Klasyfikuje się tu opłaty ( 069) pobierane zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, 14 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

17 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania poz z późn.zm.). Wydatki ponoszone zgodnie z art. 22c ww. ustawy wystąpią w rozdziałach, w których realizowane będą poszczególne zadania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. uzyskane dochody z tytułu: sprzedaży nieruchomości rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych ( 077), czynszów za obwody łowieckie ( 075), pobierane na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz z późn.zm.). Dział 020 Leśnictwo Gospodarka leśna W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: w gminach dochody ze sprzedaży drewna, np. z lasów gminnych ( 087), w powiatach dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zalesianie ( 211), wydatki poniesione na zalesianie, np. na zakup sadzonek (np. 421), wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych (np. 303, 421, 430) Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną, w tym wynagrodzenie gajowego (m.in. 303, 401, 411, 412, 417). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

18 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Biuro Nasiennictwa Leśnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Rybactwo Państwowa Straż Rybacka Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Organizacje producentów rybnych Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację ( 200, 620) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa 16 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

19 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo W dziale tym w zależności od rodzaju kopalin klasyfikuje się wydatki związane z usuwaniem szkód górniczych Górnictwo węgla kamiennego Górnictwo węgla brunatnego Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Produkcja soli Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Stacje ratownictwa chemicznego Hutnictwo Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

20 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: wpłaty za centralne ogrzewanie (np. 083), wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań komunalnych (np. 426, 430) Dostarczanie wody W rozdziale tym w gminach klasyfikuje się: wpłaty za wodę ( 083), wydatki na dopłaty do wody dla spółek ( 083), 18 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

21 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania dotacje przedmiotowe do wody dla samorządowego zakładu budżetowego ( 265), wydatki bezpośrednie związane z dostarczaniem wody (m.in. 430) Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 500 Handel Inspekcja Handlowa Agencja Rynku Rolnego Agencja Rezerw Materiałowych Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych Promocja eksportu Zadania Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność W rozdziale tym gminy klasyfikują m.in. wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem targowisk (np. 401, 411, 412, 421, 430). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

22 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Dział 550 Hotele i restauracje Schroniska turystyczne Kempingi, pola biwakowe Bary mleczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W rozdziale tym w budżetach samorządów województw ujmuje się dotacje na zakupy, np. autobusów szynowych (m.in. 626, 653) Infrastruktura kolejowa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Lokalny transport zbiorowy Autostrady płatne W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Drogi publiczne wojewódzkie W rozdziale tym w budżetach samorządów województw ujmuje się: dotacje stanowiące np. pomoc finansową z gminy lub z powiatu na remont, modernizację drogi wojewódzkiej ( 271, 630), 20 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

23 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie województwa (m.in. 401, 404, 411, 412, 421, 427, 430, 605). Rozdział ten może wystąpić także w budżetach gmin i powiatów w wydatkach w sytuacji udzielenia pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi wojewódzkiej lub chodnika przy drodze wojewódzkiej ( 271), na budowę drogi wojewódzkiej lub chodnika przy drodze wojewódzkiej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wojewódzkiej ( 605). W sytuacji przyjęcia do realizacji zadania związanego z utrzymaniem drogi wojewódzkiej przez gminę lub powiat, np. gmina przyjmuje od samorządu województwa do realizacji zadanie w drodze porozumienia, w dochodach wystąpi odpowiednio 233 lub 663, natomiast w wydatkach gminy odpowiednie paragrafy związane z realizacją zadania. W przypadku przekazania w drodze porozumień zadania związanego z utrzymaniem drogi wojewódzkiej do realizacji: gminie wystąpią wydatki w 231 lub 661, powiatowi wystąpią wydatki w 232 lub 662. W budżetach gmin, powiatów oraz samorządów województw mogą wystąpić wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi ( 443) Drogi publiczne powiatowe W rozdziale tym w powiatach ujmuje się: dotacje na realizację zadania związanego z utrzymaniem drogi powiatowej, np. pomoc finansowa z gminy lub samorządu województwa na remont, modernizację drogi powiatowej ( 630), wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie powiatu ( 271). W gminach lub w samorządzie województwa ujmuje się udzielenie pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi powiatowej lub chodnika przy drodze powiatowej ( 271), na budowę drogi powiatowej lub chodnika przy drodze powiatowej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej ( 605). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

24 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej W gminach, powiatach i w samorządzie województwa klasyfikuje się wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ( 443). Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą ujmuje się w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi. W sytuacji przyjęcia do realizacji zadania przez gminę od powiatu w drodze porozumienia w dochodach wystąpi odpowiednio 232 lub 662, a w wydatkach gminy odpowiednie paragrafy, w których poniesiono wydatki związane z realizacją zadania, w powiecie wystąpią wydatki w 231 lub 661. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (wywłaszczenia) pod drogi publiczne; odszkodowania powinny być pokrywane ze środków na realizację danej inwestycji i ujęte w tym rozdziale, gdzie realizowana jest inwestycja ( 605, a jeśli inwestycja jest już zrealizowana 459 lub 460) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Rozdział ten występuje w miastach na prawach powiatu, w którym klasyfikuje się m.in. wydatki: związane z budową ( 605), modernizacją ( 605) i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu ( 421, 427, 430), z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą jedna jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego ( 443). Rozdział ten może wystąpić w budżetach gmin, powiatów lub województw w wydatkach w sytuacji udzielenia pomocy finansowej na podstawie art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.), np. na remont lub budowę drogi, której zarządcą jest miasto na prawach powiatu ( 271 lub 630), a w przypadku udzielenia pomocy rzeczowej wystąpią wydatki bezpośrednie, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ( 605) Drogi publiczne gminne W rozdziale tym w gminach ujmuje się: dotacje stanowiące pomoc finansową z powiatu lub samorządu województwa na remont, modernizację drogi gminnej, wpłaty ludności na remont czy utrzymanie drogi gminnej ( 096), wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie gminy. 22 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

25 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania W powiecie lub w samorządzie województwa ujmuje się udzielenie pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi gminnej lub chodnika przy drodze gminnej ( 271), na budowę drogi gminnej lub chodnika przy drodze gminnej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ( 605). W gminach, powiatach i w samorządzie województwa klasyfikuje się wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ( 443). Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą ujmuje się w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (wywłaszczenia) pod drogi publiczne; odszkodowania powinny być pokrywane ze środków na realizację danej inwestycji i ujęte w tym rozdziale, gdzie realizowana jest inwestycja ( 605, a jeśli inwestycja jest już zrealizowana 459 lub 460) Drogi wewnętrzne W rozdziale tym ujmuje się: przekazane gminie środki z samorządu województwa na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn.zm.) na budowę lub remonty dróg dojazdowych do pól (np. 231, 661), wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na budowę, remont, utrzymanie dróg wewnętrznych wynikające z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) (m.in. 421, 427, 430, 605) Przejścia graniczne Infrastruktura portowa Urzędy żeglugi śródlądowej Urzędy morskie Ratownictwo morskie Operatorzy pocztowi Urząd Komunikacji Elektronicznej Zadania w zakresie telekomunikacji Infrastruktura telekomunikacyjna Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ

NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ NASZA KASA OPIS SERWISU SŁOWNIK POJĘĆ Spis treści Wstęp... 3 Po co?... 3 Źródło danych... 3 Zakres danych... 3 Jak poruszać się po serwisie... 4 Dowiedz się więcej... 5 Kategorie wpływów i w Nasza Kasa...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Klasyfikacja budżetowa RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. plus. zmiany i praktyczne przykłady. nr 4/2015

PORADNIK. Klasyfikacja budżetowa RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. plus. zmiany i praktyczne przykłady. nr 4/2015 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 KWIECIEŃ 2015 CENA 63 zł (w tym 5% VAT) plus PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 4/2015 IRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy www.inforrb.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo