PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY. www.prb.infor."

Transkrypt

1 PRB Nr 5/2013 NAJWAŻNIEJSZE TEMATY SFERY BUDŻETOWEJ PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania MIESIĘCZNIK NUMER INDEKSU maj 2013 Nr 5/2013 KRYSTYNA GĄSIOREK Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania CZĘŚCI Cena 50 zł (w tym 5% VAT) ISSN DZIAŁY PARAGRAFY przychodów DZIAŁ 020 DZIAŁ 750 rozchodów PREZENT płyta CD, DZIAŁ 720 wydatków ułatwiająca sprawne odszukanie odpowiedniej DZIAŁ 801 DZIAŁ 851dla tych, którzy podziałki klasyfikacji budżetowej wolą korzystać z wersji komputerowej zamiast 926 wersjidział papierowej, a w niej: ROZDZIAŁY ujednolicona, aktualna wersja klasyfikacji budżetowej (kolorem oznaczono podziałki obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r.), praktyczne przykłady zastosowania podziałek.

2 dwutygodnik, 24 numery w roku + dodatki + Za darmo wersja internetowa W poszczególnych numerach Rachunkowości Budżetowej można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania: czy nieprawidłowością jest nieujmowanie w księgach rachunkowych na bieżąco wszystkich rozrachunków z kontrahentami, jakie skutki może mieć ich wybiórcze ewidencjonowanie, w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wymianę bramy i furtki w sytuacji, gdy na fakturze wystąpiły dwie pozycje: zakup i montaż bramy oraz zakup i montaż furtki, czy jeśli wspólna obsługa księgowa jednostek oświatowych jest prowadzona przez gminny zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, to każda szkoła musi sporządzać odrębne sprawozdania, np. Rb-27S, Rb-28S, czy szkolenia ogólnodostępne, np. z zakresu kadr i płac oraz uczestnictwo w różnych kursach ugruntowujących wiedzę pracowników stanowią wydatki strukturalne, kiedy obowiązują ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządowców, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna, jak zmieniły się zasady rozliczania za pomocą kas rejestrujących. Dołącz do grona Prenumeratorów w 2013 roku! Informacje i zamówienia: tel ; W prenumeracie prenumeracie rocznej rocznej najtaniej! najtaniej!

3 Spis treści Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Spis treści 1. Klasyfikacja budżetowa zasady ogólne, kryteria Części budżetowe najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja działów Klasyfikacja rozdziałów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 500 Handel Dział 550 Hotele i restauracje Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 720 Informatyka Dział 730 Nauka Dział 750 Administracja publiczna Dział 751..Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa Zapraszam do współpracy wszystkich skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników organów kontroli (RIO, NIK) chętnych do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, wypracowanymi rozwiązaniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej z innymi za pośrednictwem redakcji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod adresem mailowym: w celu poznania szczegółów. Małgorzata Majewska redaktor naczelny PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej

4 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756..Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane. z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925..Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. chronionej przyrody Dział 926 Kultura fizyczna Dochody Czwarta cyfra paragrafu dochodów Paragrafy dochodów Wydatki Czwarta cyfra paragrafu wydatków Paragrafy wydatków Paragrafy przychodów Paragrafy rozchodów Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Miniankieta Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pani/Pan przydatność w pracy dodatków specjalnych do Poradnika (oceny skrajne: bardzo przydatny 5, nieprzydatny 1)? Wypełnione i wycięte kupony z miniankietą prosimy o przesłanie: faksem pocztą pod adresem: Redakcja PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej Warszawa, ul. Okopowa 58/72, z dopiskiem MINIANKIETA lub.. pod adresem: (w temacie: MINIANKIETA) 2 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

5 Krystyna Gąsiorek ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji w tym zakresie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania b0b499e9-f8c6-4bca-81ed-fe11efe628ce Wstęp Wydana w 2010 r. szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych była już sześciokrotnie zmieniana, w tym w ostatnich dniach 2012 r. i na początku 2013 r. zmiany z: 1 grudnia 2010 r. (1), 29 sierpnia 2011 r. (2), 28 grudnia 2011 r. (3), 17 kwietnia 2012 r. (4), 27 grudnia 2012 r. (5) i 11 lutego 2013 r. (6). Trudno nadążyć za tymi zmianami, niektóre podziałki przestały obowiązywać, ale też pojawiły się nowe, przy niektórych zmieniły się objaśnienia, część zmian obliguje do dokonania stosownych przeniesień w przyjętych planach finansowych. Wyboru odpowiedniego zaklasyfikowania danego dochodu/przychodu dokonać musi kierownik jednostki sektora finansów publicznych (główny księgowy jednostki), zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Aby ułatwić jednostkom sektora finansów publicznych właściwe stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej, prawidłowe planowanie i wykonywanie ich planów finansowych, przygotowaliśmy Poradnik stanowiący ujednoliconą, aktualną wersję klasyfikacji budżetowej wraz z praktycznymi przykładami zastosowania podziałek, a także z oznaczonymi terminami, do kiedy lub od kiedy obowiązuje dana podziałka. Dopełnienie Poradnika stanowi PREZENT-NIESPODZIANKA płyta CD ułatwiająca sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej dla tych, którzy wolą korzystać z wersji komputerowej zamiast wersji papierowej. Objaśnienia zastosowanych wyróżnień w Poradniku: U uchylony (z dniem) Kursywą oznaczono podziałki obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. Na płycie zmiany oznaczono kolorem: uchylenia czerwonym, obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. niebieskim, nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. zielonym. BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

6 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 1. Klasyfikacja budżetowa zasady ogólne, kryteria Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania rodzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarówno w planowaniu, rachunkowości, jak i sprawozdawczości. Można powiedzieć, że klasyfikacja budżetowa jest jednolitym systemem prawnym, według którego jednostki sektora finansów publicznych stosują te same kryteria dotyczące grupowania: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Wyboru odpowiedniego sposobu klasyfikowania danego dochodu (przychodu), wydatku (rozchodu) dokonać musi kierownik jednostki sektora finansów publicznych i główny księgowy, aby był on zgodny z istniejącym stanem faktycznym. Przy stosowaniu klasyfikacji budżetowej zastosowanie mają trzy kryteria: podmiotowe, przedmiotowo-funkcjonalne i rodzajowe. Kryterium podmiotowe oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Poszczególne części odpowiadają podziałowi resortowemu administracji rządowej, natomiast każda z jednostek resortowych jest dysponentem i odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. Kolejne kryterium przedmiotowo-funkcjonalne oznacza podział dochodów według źródła ich pochodzenia, a wydatków według przeznaczenia tych środków. Zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. Analizę, ocenę zaangażowania środków budżetowych w wykonanie funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych państwa umożliwia nam podział na działy budżetu, a rozdziały budżetu stanowią jak gdyby poszerzenie klasyfikacji działowej. Ostatnie kryterium rodzajowe jest uzupełnieniem klasyfikacji przedmiotowo-funkcjonalnej o paragrafy i pozycje. Treść paragrafów określa rodzaj dochodu i wydatku. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). W poszczególnych załącznikach do tego rozporządzenia określono: załącznik nr 1 działy, załącznik nr 2 rozdziały, załącznik nr 3 paragrafy dochodów, przychodów i środków, załącznik nr 4 paragrafy wydatków i środków, załącznik nr 5 paragrafy przychodów, załącznik nr 6 paragrafy rozchodów, załącznik nr 7 wydatki dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego, załącznik nr 8 wydatki dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 4 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

7 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 2. Części budżetowe najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Podział według części pozwala na określenie poszczególnych dysponentów środków budżetowych.oraz.umożliwia.ich.wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or-oraz.umożliwia.ich.wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or- ich wydatkowanie..części.występują.jedynie.w.strukturach.or- występują jedynie w strukturach organizacyjnych budżetu państwa. Klasyfikację części budżetowych zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Rozporządzeniem tym, z uwzględnieniem dwóch zmian: z 28 września 2010 r. (1) oraz z 14 września 2012 r. (2), określono następującą klasyfikację części budżetowych: 01. Kancelaria Prezydenta RP 02. Kancelaria Sejmu 03. Kancelaria Senatu 04. Sąd Najwyższy 05. Naczelny Sąd Administracyjny 06. Trybunał Konstytucyjny 07. Najwyższa Izba Kontroli 08. Rzecznik Praw Obywatelskich 09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11. Krajowe Biuro Wyborcze 12. Państwowa Inspekcja Pracy 13...Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 14. Rzecznik Praw Dziecka 15/00. Sądy powszechne..w celu oznakowania poszczególnych części budżetów sądów jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. Ministerstwo Sprawiedliwości 02. Sąd Apelacyjny w Warszawie 03. Sąd Apelacyjny w Katowicach 04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 06. Sąd Apelacyjny w Krakowie 07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 08. Sąd Apelacyjny w Łodzi 09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 11. Sąd Apelacyjny w Lublinie 12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,.a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa, odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

8 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 17. Administracja publiczna 18...Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 20. Gospodarka 21. Gospodarka morska 22. Gospodarka wodna 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25. Kultura fizyczna 26. Łączność 27. Informatyzacja 28. Nauka 29. Obrona narodowa 30. Oświata i wychowanie 31. Praca 32. Rolnictwo 33. Rozwój wsi 34. Rozwój regionalny 35. Rynki rolne 36. Skarb Państwa 37. Sprawiedliwość 38. Szkolnictwo wyższe 39. Transport 40. Turystyka 41. Środowisko 42. Sprawy wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 44. Zabezpieczenie społeczne 45. Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 46. Zdrowie 49. Urząd Zamówień Publicznych 50. Urząd Regulacji Energetyki 52. Krajowa Rada Sądownictwa 53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 54. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 56. Centralne Biuro Antykorupcyjne 57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 58. Główny Urząd Statystyczny 59. Agencja Wywiadu 60. Wyższy Urząd Górniczy 61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 62. Rybołówstwo 6 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

9 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 63. Rodzina 64. Główny Urząd Miar 65. Polski Komitet Normalizacyjny 66. Rzecznik Praw Pacjenta 67. Polska Akademia Nauk 68. Państwowa Agencja Atomistyki 70. Komisja Nadzoru Finansowego 71. Urząd Transportu Kolejowego 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 75. Rządowe Centrum Legislacji 76. Urząd Komunikacji Elektronicznej 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego 79. Obsługa długu krajowego 80. Regionalne izby obrachunkowe 81. Rezerwa ogólna 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 83. Rezerwy celowe 84. Środki własne Unii Europejskiej 85/00. Województwa.W celu oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 02. Województwo dolnośląskie 04. Województwo kujawsko-pomorskie 06. Województwo lubelskie 08. Województwo lubuskie 10. Województwo łódzkie 12. Województwo małopolskie 14. Województwo mazowieckie 16. Województwo opolskie 18. Województwo podkarpackie 20. Województwo podlaskie 22. Województwo pomorskie 24. Województwo śląskie 26. Województwo świętokrzyskie 28. Województwo warmińsko-mazurskie 30. Województwo wielkopolskie 32. Województwo zachodniopomorskie, a nazwę części stanowi nazwa województwa BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

10 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 86/00. Samorządowe Kolegia Odwoławcze.W celu oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej 05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku 07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej 09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie 13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie 15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie 17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze 25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu 27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie 33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie 35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie 39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy 41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie 43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży 47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie 53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce 57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile 59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim 61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku 63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu 65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu 67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu 69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach 73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu 75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach 77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach 81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie 8 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

11 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu 85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie 87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku 93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu 95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu 97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego 87. Dochody budżetu środków europejskich 88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 97...Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 98...Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 3. Klasyfikacja działów Działy budżetu stanowią symbole cyfrowe i są one oznaczone trzema cyframi. Podział środków publicznych na działy pozwala na ocenę m.in., w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki budżetowe na realizację poszczególnych zadań, zarówno w sektorze państwowym, jak i w sektorze samorządowym..klasyfikacja.według.działów.umożliwia.jed- według działów umożliwia.jednostkom ustalenie wydatkowanych środków w danym dziale, mimo że będą one ponoszone w różnych częściach budżetu. Działy stosowane w klasyfikacji w budżecie jednostek samorządu terytorialnego są najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej. Symbole cyfrowe oraz nazwy działów z odpowiednikami symboli klasyfikacji PKD zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. TABELA. Symbole cyfrowe i nazwy działów z odpowiednikami symboli klasyfikacji PKD Symbol cyfrowy działu Nazwa działu Symbole klas według PKD 010 Rolnictwo i łowiectwo , ex 01.29, , ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68, ex 69.20, ex , ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex Rybołówstwo i rybactwo , ex 03.22, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 70.22, ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

12 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 100 Górnictwo i kopalnictwo , ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex 80.20, ex Przetwórstwo przemysłowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ex , , ex 10.84, , ex 11.02, , ex 13.30, , ex 16.10, , ex 16.29, , ex 19.20, , ex 20.13, 20.14, , ex , , 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex ex , , ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex Handel ex 10.39, ex , ex 13.30, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex , 95.25, ex 95.29, ex Hotele i restauracje 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex Transport i łączność 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex , , ex 60.20, , ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex Turystyka 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, , ex 79.90, ex Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 68.32, ex 80.20, ex Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 59.20, 63.99, ex 64.20, , ex 70.22, , , ex 74.20, 74.30, ex 74.90, , ex 78.10, , 80.10, ex 80.20, 80.30, , ex 81.29, 82.11, ex 82.19, , ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, , ex Informatyka ex 33.12, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , , ex 59.20, ex , , ex 62.09, , ex 80.20, Nauka 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex , ex Administracja publiczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68.32, ex , ex 80.20, ex 81.10, ex , 84.21, ex 88.99, ex Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex , ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

13 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania 752 Obrona narodowa 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ex , ex 80.20, Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ex ex Różne rozliczenia , ex 64.20, , ex 84.11, 94.92, Oświata i wychowanie 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 56.29, ex 80.20, , ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex , , ex Szkolnictwo wyższe 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.42, ex Ochrona zdrowia 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, , 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex Pomoc społeczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex , ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 85.60, ex , ex , ex 10.39, ex , , ex , 39.00, 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex , ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , , ex 59.20, ex , 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, , ex 91.01, , 93.21, ex BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

14 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 80.20, Kultura fizyczna 41.20, ex , , ex 43.29, 43.31, ex 43.32, , ex , ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, , 93.19, ex Uwaga! Zamieszczony przy symbolach klas według PKD wyróżnik ex oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania. 4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działowej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom budżetowym. W większości działów został utworzony rozdział Pozostała działalność, który wyróżnia się końcówką 95 dodaną do symbolu działu. Stosując jednak rozdział Pozostała działalność, należy zwrócić uwagę, aby klasyfikować tam jedynie takie dochody czy też wydatki, które nie dają się zaklasyfikować do innych rozdziałów. Następnym rozdziałem, który funkcjonuje w większości działów, to rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z końcówką 78 dodaną do symbolu działu oraz rozdział Pomoc zagraniczna z końcówką 79 dodaną do symbolu działu, a także Działalność badawczo-rozwojowa z końcówką 80 dodaną do symbolu działu. Prawie w każdym dziale występują także rozdziały: Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych z końcówką 93 dodaną do symbolu działu, Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze z końcówką 94 dodaną do symbolu działu, które miały obowiązywać tylko do końca 2012 r., ale zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzoną w ostatnich dniach 2012 r. (z 27 grudnia) termin ich obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ROZDZIAŁY Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 12 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

15 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Rozdział ten występuje w budżetach samorządu województwa. Klasyfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem tych zarządów (np. 401, 404, 411, 412, 421, 426, 430) Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji Melioracje wodne Spółki wodne W rozdziale tym ujmuje się dotacje udzielone spółkom wodnym ( 283, 623) zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) oraz z art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym gminy wiejskie ujmują: środki na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi pochodzące: z darowizn ( 096) i dotacji ( 630, 633), ze źródeł zagranicznych ( 629) oraz z innych źródeł dochodów (np. 628), wydatki ponoszone na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi ( 605), wydatki związane m.in. z utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi (m.in. 421, 426, 430) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa U Uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

16 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Izby rolnicze W rozdziale tym w gminach ujmuje się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( 285) dokonywane na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm.) Grupy producentów rolnych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Graniczne inspektoraty weterynarii Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej Płatności uzupełniające do gruntów rolnych Rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej Opłaty cukrowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację ( 221, 651) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rozdział ten może wystąpić w budżetach samorządów województw po stronie dochodów. Klasyfikuje się tu opłaty ( 069) pobierane zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, 14 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

17 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania poz z późn.zm.). Wydatki ponoszone zgodnie z art. 22c ww. ustawy wystąpią w rozdziałach, w których realizowane będą poszczególne zadania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. uzyskane dochody z tytułu: sprzedaży nieruchomości rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych ( 077), czynszów za obwody łowieckie ( 075), pobierane na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz z późn.zm.). Dział 020 Leśnictwo Gospodarka leśna W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: w gminach dochody ze sprzedaży drewna, np. z lasów gminnych ( 087), w powiatach dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zalesianie ( 211), wydatki poniesione na zalesianie, np. na zakup sadzonek (np. 421), wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych (np. 303, 421, 430) Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną, w tym wynagrodzenie gajowego (m.in. 303, 401, 411, 412, 417). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

18 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Biuro Nasiennictwa Leśnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Rybactwo Państwowa Straż Rybacka Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Organizacje producentów rybnych Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację ( 200, 620) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa 16 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

19 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo W dziale tym w zależności od rodzaju kopalin klasyfikuje się wydatki związane z usuwaniem szkód górniczych Górnictwo węgla kamiennego Górnictwo węgla brunatnego Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Produkcja soli Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Stacje ratownictwa chemicznego Hutnictwo Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

20 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: wpłaty za centralne ogrzewanie (np. 083), wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań komunalnych (np. 426, 430) Dostarczanie wody W rozdziale tym w gminach klasyfikuje się: wpłaty za wodę ( 083), wydatki na dopłaty do wody dla spółek ( 083), 18 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

21 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania dotacje przedmiotowe do wody dla samorządowego zakładu budżetowego ( 265), wydatki bezpośrednie związane z dostarczaniem wody (m.in. 430) Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 500 Handel Inspekcja Handlowa Agencja Rynku Rolnego Agencja Rezerw Materiałowych Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych Promocja eksportu Zadania Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność W rozdziale tym gminy klasyfikują m.in. wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem targowisk (np. 401, 411, 412, 421, 430). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

22 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Dział 550 Hotele i restauracje Schroniska turystyczne Kempingi, pola biwakowe Bary mleczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną Działalność badawczo-rozwojowa Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze Uwaga! Rozdział ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 r Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W rozdziale tym w budżetach samorządów województw ujmuje się dotacje na zakupy, np. autobusów szynowych (m.in. 626, 653) Infrastruktura kolejowa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Lokalny transport zbiorowy Autostrady płatne W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Drogi publiczne wojewódzkie W rozdziale tym w budżetach samorządów województw ujmuje się: dotacje stanowiące np. pomoc finansową z gminy lub z powiatu na remont, modernizację drogi wojewódzkiej ( 271, 630), 20 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

23 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie województwa (m.in. 401, 404, 411, 412, 421, 427, 430, 605). Rozdział ten może wystąpić także w budżetach gmin i powiatów w wydatkach w sytuacji udzielenia pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi wojewódzkiej lub chodnika przy drodze wojewódzkiej ( 271), na budowę drogi wojewódzkiej lub chodnika przy drodze wojewódzkiej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wojewódzkiej ( 605). W sytuacji przyjęcia do realizacji zadania związanego z utrzymaniem drogi wojewódzkiej przez gminę lub powiat, np. gmina przyjmuje od samorządu województwa do realizacji zadanie w drodze porozumienia, w dochodach wystąpi odpowiednio 233 lub 663, natomiast w wydatkach gminy odpowiednie paragrafy związane z realizacją zadania. W przypadku przekazania w drodze porozumień zadania związanego z utrzymaniem drogi wojewódzkiej do realizacji: gminie wystąpią wydatki w 231 lub 661, powiatowi wystąpią wydatki w 232 lub 662. W budżetach gmin, powiatów oraz samorządów województw mogą wystąpić wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi ( 443) Drogi publiczne powiatowe W rozdziale tym w powiatach ujmuje się: dotacje na realizację zadania związanego z utrzymaniem drogi powiatowej, np. pomoc finansowa z gminy lub samorządu województwa na remont, modernizację drogi powiatowej ( 630), wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie powiatu ( 271). W gminach lub w samorządzie województwa ujmuje się udzielenie pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi powiatowej lub chodnika przy drodze powiatowej ( 271), na budowę drogi powiatowej lub chodnika przy drodze powiatowej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej ( 605). BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

24 PORADNIK Rachunkowości Budżetowej W gminach, powiatach i w samorządzie województwa klasyfikuje się wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ( 443). Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą ujmuje się w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi. W sytuacji przyjęcia do realizacji zadania przez gminę od powiatu w drodze porozumienia w dochodach wystąpi odpowiednio 232 lub 662, a w wydatkach gminy odpowiednie paragrafy, w których poniesiono wydatki związane z realizacją zadania, w powiecie wystąpią wydatki w 231 lub 661. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (wywłaszczenia) pod drogi publiczne; odszkodowania powinny być pokrywane ze środków na realizację danej inwestycji i ujęte w tym rozdziale, gdzie realizowana jest inwestycja ( 605, a jeśli inwestycja jest już zrealizowana 459 lub 460) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Rozdział ten występuje w miastach na prawach powiatu, w którym klasyfikuje się m.in. wydatki: związane z budową ( 605), modernizacją ( 605) i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu ( 421, 427, 430), z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą jedna jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego ( 443). Rozdział ten może wystąpić w budżetach gmin, powiatów lub województw w wydatkach w sytuacji udzielenia pomocy finansowej na podstawie art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.), np. na remont lub budowę drogi, której zarządcą jest miasto na prawach powiatu ( 271 lub 630), a w przypadku udzielenia pomocy rzeczowej wystąpią wydatki bezpośrednie, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ( 605) Drogi publiczne gminne W rozdziale tym w gminach ujmuje się: dotacje stanowiące pomoc finansową z powiatu lub samorządu województwa na remont, modernizację drogi gminnej, wpłaty ludności na remont czy utrzymanie drogi gminnej ( 096), wydatki związane z budową, utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie gminy. 22 BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

25 Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania W powiecie lub w samorządzie województwa ujmuje się udzielenie pomocy, zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.): finansowej, np. na remont drogi gminnej lub chodnika przy drodze gminnej ( 271), na budowę drogi gminnej lub chodnika przy drodze gminnej ( 630), rzeczowej w formie wydatków bezpośrednich, np. zakup kostki na budowę chodnika ( 606), wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ( 605). W gminach, powiatach i w samorządzie województwa klasyfikuje się wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ( 443). Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą ujmuje się w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (wywłaszczenia) pod drogi publiczne; odszkodowania powinny być pokrywane ze środków na realizację danej inwestycji i ujęte w tym rozdziale, gdzie realizowana jest inwestycja ( 605, a jeśli inwestycja jest już zrealizowana 459 lub 460) Drogi wewnętrzne W rozdziale tym ujmuje się: przekazane gminie środki z samorządu województwa na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn.zm.) na budowę lub remonty dróg dojazdowych do pól (np. 231, 661), wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na budowę, remont, utrzymanie dróg wewnętrznych wynikające z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) (m.in. 421, 427, 430, 605) Przejścia graniczne Infrastruktura portowa Urzędy żeglugi śródlądowej Urzędy morskie Ratownictwo morskie Operatorzy pocztowi Urząd Komunikacji Elektronicznej Zadania w zakresie telekomunikacji Infrastruktura telekomunikacyjna Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA PRB nr 5 (77) maj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Druk nr 29 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 KRYSTYNA GĄSIOREK KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 ISBN 978-83-7440-302-3 KRYSTYNA GĄSIOREK ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autor licznych publikacji w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 297 172 818. 1. Dochody podatkowe, w tym: 269 820 001

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 297 172 818. 1. Dochody podatkowe, w tym: 269 820 001 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. na 2015 r. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 297 172 818 1. Dochody podatkowe, w tym: 269 820 001 1.1. Podatki pośrednie 199 450 000 z tego: Podatek od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1053 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1053 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1053 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych właściwi w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą, Komisję Orzekającą przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz we Komisje Orzekające

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 2012

Klasyfikacja budżetowa 2012 Klasyfikacja budżetowa 2012 UJEDNOLICONA WERSJA ROZPORZĄDZENIA Stan prawny na 19 kwietnia 2012 r. 2012 ROK SPIS TREŚCI UJEDNOLICONA WERSJA ROZPORZĄDZENIA...3 Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA DZIAŁÓW. 4 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo