STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK."

Transkrypt

1 59 WYDATKI MIASTA

2 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/ Struktura Rolnictwo i łowiectwo x x Leśnictwo x x Transport i łączność , , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Obrona narodowa x x Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , , , , , , Kultura fizyczna i sport , , ,58 Ogółem: , , ,0

3 61 STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA OGÓŁEM ZREALIZOWANYCH ZA 2004 ROK 27,95 25,83 9,34 7,11 6,94 6,50 3,15 2,64 2,46 1,88 1,44 1,20 0,95 0,91 0,85 0,60 0,15 0,09 0,01 Oświata i wychowanie - 27,95 Transport i łączność - 25,83 Pomoc społeczna - 9,34 Gospodarka mieszkaniowa - 7,11 Administracja publiczna - 6,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,15 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,64 Obsługa długu publicznego - 2,46 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,88 Różne rozliczenia - 1,44 Ochrona zdrowia - 1,20 Kultura fizyczna i sport - 0,95 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,91 Działalność usługowa - 0,85 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 0,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,09 Turystyka - 0,01

4 62 STRUKTURA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ ZA 2004 ROK 60,58 20,24 6,83 5,72 2,60 2,06 1,97 Oświata i wychowanie - 60,58 Pomoc społeczna - 20,24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6,83 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5,72 Ochrona zdrowia -2,60 Kultura fizyczna i sport - 2,06 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,97

5 63 ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2004 ROK RAZEM ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Dział Wyszczególnienie 7+10 za 2004 rok :4 za 2004 rok 8:7 Plan wg uchwały za 2004 rok 11: WYDATKI OGÓŁEM , , ,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Izby rolnicze , , Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , , LEŚNICTWO , , Nadzór nad gospodarką leśną , , Wydatki bieżące , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Drogi publiczne gminne , ,0 - -

6 64 1. Drogi publiczne gminne , , Wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych , , Wydatki majątkowe , , Gospodarstwa pomocnicze , , Wydatki bieżące, , , dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe , , TURYSTYKA , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,0 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - remonty , ,0

7 65 - pozostałe wydatki bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , Zakup usług mieszkaniowych w spółkach, , , ) Eksploatacja , , Wydatki bieżące , , ) Zarządzanie , , Wydatki bieżące , , )Utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych , , Wydatki bieżące , , ) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , ) Zakup usług komunalnych , , Wydatki bieżące , , ) Wydatki inwestycyjne , , Wydatki majątkowe , , Zakup usług związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi , , Wydatki bieżące , , Budownictwo czynszowe i uzbrojenie terenu , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości , ,

8 66 Wydatki bieżące , , Budownictwo mieszkaniowe , , Wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Planowanie przestrzenne , , Wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Strategia rozwoju miasta , , Wydatki bieżące , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Prace geodezyjne i kartograficzne , , Wydatki bieżące , ,0 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0

9 Nadzór budowlany , , ,0 Wydatki bieżące, - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , , , , ,0 - pozostałe wydatki bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , , Cmentarze , , ,9 Wydatki bieżące, , , ,9 - remonty , , ,5 - pozostałe wydatki bieżące , ,0 Wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące, , , dotacje podmiotowe , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Gospodarstwa pomocnicze , , Wydatki bieżące, , , dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy Wojewódzkie , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , , ,0 - pozostałe wydatki bieżące , , , Starostwa powiatowe , ,

10 Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Biuro Rady Miejskiej , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Rady Osiedli , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Komisje poborowe , , ,0 Wydatki bieżące , , , Pozostała działalność , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Promocja miasta , , Wydatki bieżące, , ,

11 69 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów , , publicznych 3. Promocja turystyczna miasta , , Wydatki bieżące, , , dotacje przedmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Promocja miasta poprzez sport , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy , ,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z , ,0 pochodnymi pozostałe wydatki bieżące , , Wybory do Sejmu i Senatu , ,1 Wydatki bieżące , , Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,9 Wydatki bieżące , ,9 752 OBRONA NARODOWA , , Pozostałe wydatki obronne , ,0 754 Wydatki bieżące , ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,0

12 Komendy powiatowe Policji , , Wydatki bieżące , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , ,0 - pozostałe wydatki bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki bieżące, , , dotacje podmiotowe , , Obrona cywilna , , , Wydatki bieżące, , , ,0 - remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , Straż Miejska , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące, , ,

13 71 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wydatki bieżące , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych , , Wydatki bieżące , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki bieżące , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Różne rozliczenia finansowe , , Wydatki majątkowe , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Wydatki bieżące Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim Wydatki bieżące

14 72 3. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Wydatki majątkowe 5. Rezerwa celowa na wsparcie inwestycji na terenie miasta Wydatki majątkowe Prywatyzacja , , Wydatki bieżące , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Wydatki bieżące , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , , ,6 Wydatki bieżące, , , ,6 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , ,

15 73 - dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Przedszkola , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Przedszkola specjalne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , dotacje celowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Gimnazja , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Gimnazja specjalne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , dotacje podmiotowe , ,

16 74 - pozostałe wydatki bieżące , , Dowożenie uczniów do szkół , , Wydatki bieżące , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Licea ogólnokształcące specjalne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Licea profilowane , , Wydatki bieżące, - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , , ,

17 75 - remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Szkoły zawodowe , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Szkoły artystyczne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Szkoły zawodowe specjalne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , ,

18 76 - remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - dotacje podmiotowe , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Ratownictwo medyczne , ,0 Wydatki bieżące , , Programy profilaktyki zdrowotnej , , Program profilaktyki zdrowotnej , ,5 Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , ,

19 77 2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli , , Wydatki bieżące , , Zapobieganie i zwalczanie AIDS , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Zwalczanie narkomanii , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki bieżące, , , dotacje podmiotowe , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Zadania realizowane przez Rady Osiedli , , Wydatki bieżące , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,9 Wydatki bieżące, , ,9 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , ,0 - pozostałe wydatki bieżące , ,9

20 Izby wytrzeźwień , , Wydatki bieżące, , , dotacje przedmiotowe , , Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , , , , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , , , , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Ośrodki wsparcia , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , ,0

21 79 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , ,0 - remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , , Rodziny zastępcze , , Wydatki bieżące , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , ,0 - pozostałe wydatki bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , Wydatki bieżące , ,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,7 Wydatki bieżące , , , Dodatki mieszkaniowe , , Wydatki bieżące , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,0 Wydatki bieżące , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , , ,0 - remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , ,0

22 Wydatki majątkowe , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,0 Wydatki bieżące , , ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , Żłobki , , Wydatki bieżące, , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,0 Wydatki bieżące, , ,0 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , ,8 - pozostałe wydatki bieżące , ,0

23 81 Wydatki majątkowe , , Powiatowe urzędy pracy , , Wydatki bieżące, , , dotacje celowe , , Pomoc dla repatriantów , , Wydatki bieżące , ,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , ,0 1. Pozostała działalność , , ,0 Wydatki bieżące, , , ,0 - dotacje podmiotowe , , dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , , pozostałe wydatki bieżące , , ,0 Wydatki majątkowe , , Zadania realizowane przez Rady Osiedli , , Wydatki bieżące , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , pozostałe wydatki bieżące , , Specjalne ośrodki wychowawcze , , Wydatki bieżące, , , dotacje podmiotowe , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,

24 Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , ,1 - pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , , remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące , , Internaty i bursy szkolne , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , , ,

25 83 - remonty , , dotacje podmiotowe , , pozostałe wydatki bieżące ,8 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , , , Wydatki bieżące , , Pomoc materialna dla uczniów , , Wydatki bieżące , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Wydatki bieżące, , , dotacje podmiotowe , , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , ,

26 Dokształcanie i doskonalenie , , nauczycieli Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , , Gospodarstwa pomocnicze , , Wydatki bieżące, , , dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Gospodarka odpadami , , Wydatki bieżące, , , wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , , Oczyszczanie miast i wsi , , Wydatki bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zieleń miejska i program nasadzeń , , Wydatki bieżące, , , remonty , , pozostałe wydatki bieżące , , Wydatki majątkowe , ,

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo