WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK"

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

2 Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie wykon. kol.4/kol.3 wykon. kol.4/kol dochody ogółem , ,96 97,63 108,37 dochody bieżące , ,45 97,53 97,53 dochody majątkowe , ,51 97,82 137,34 wydatki ogółem , ,37 94,72 106,11 wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje , ,68 94,68 98, , ,70 76,93 27,63 wydatki majątkowe , ,99 95,20 128,43 deficyt budżetowy ,00 x x x nadwyżka budżetowa x x ,59 x x

3 , , , , , , , , ,51 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku (wg przeznaczenia) w złotych Plan Plan Wykonanie , , , , , , , , , ,00 0,00 Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ogółem

4 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia w złotych ,00 Plan Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 0,00 Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ Udziały w podatkach dochodowych Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje od j.s.t. Dotacje z funduszy celowych Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.

5 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia Lp Wyszczególnienie Plan na r. Struktura Plan na r. Dochody Struktura Wykonanie w 2015 r. Struktura Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ Wykonanie ,00 4, ,00 3, ,09 3,88 100,78 2 Udziały w podatkach dochodowych ,00 26, ,00 23, ,21 24,42 99, od osób fizycznych ,00 6, ,00 5, ,00 5,76 100, od osób prawnych ,00 20, ,00 18, ,21 18,66 99,58 3 Subwencja ogólna ,00 20, ,00 17, ,00 18,17 100, część oświatowa ,00 6, ,00 6, ,00 6,28 100, część wyrównawcza ,00 8, ,00 7, ,00 7,97 100, część regionalna ,00 4, ,00 3, ,00 3,92 100,00 4 Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 8, ,27 12, ,13 11,90 93,97 5 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 6 Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł 7 Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych ,00 0, ,00 0, ,95 0,72 100, ,00 0, ,00 0, ,76 0,68 99, ,00 39, ,00 40, ,82 40,23 96,03 OGÓŁEM ,00 100, ,27 100, ,96 100,00 97,63

6 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,54 Pomoc społeczna 1,02 Ochrona zdrowia 9,86 Szkolnictwo wyższe 0,07 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,28 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1,05 Kultura fizyczna 1,20 Rolnictwo i łowiectwo 7,37 Rybołówstwo i rybactwo 0,10 Przetwórstwo przemysłowe 5,23 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,02 Handel 0,03 Oświata i Edukacja 8,42 Obsługa długu publicznego 0,77 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,01 Obrona narodowa 0,00 Administracja publiczna 10,36 Informatyka 10,46 Działalność usługowa 0,71 Turystyka 0,35 Gospodarka mieszkaniowa 0,03 Transport i łączność 28,94

7 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Plan na struktura Plan na struktura Wykonanie w 2015 struktura wykonanie Rolnictwo i łowiectwo ,00 6, ,00 7, ,08 7,37 95, Rybołówstwo i rybactwo ,00 0, ,00 0, ,20 0,10 94, Przetwórstwo przemysłowe ,00 3, ,00 5, ,26 5,23 96, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, ,00 0, ,96 0,02 100, Handel ,00 0, ,00 0, ,00 0,03 90, Transport i łączność ,00 29, ,00 28, ,46 28,94 95, Turystyka ,00 0, ,00 0, ,77 0,35 96, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 0, ,19 0,03 56, Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, ,34 0,71 98, Informatyka ,00 14, ,00 10, ,59 10,46 95, Administracja publiczna ,00 12, ,00 10, ,85 10,36 94, Obrona narodowa 2 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ,00 0, ,00 0, ,41 0,01 99,98 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego ,00 2, ,00 0, ,70 0,77 76,93

8 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Plan na struktura Plan na struktura Wykonanie w 2015 struktura wykonanie Różne rozliczenia ,00 1, ,00 0,59 0,00 0, i 854Oświata i Edukacja ,00 9, ,27 8, ,47 8,42 97,99 z tego: 801 Oświata i wychowanie ,00 6, ,27 5, ,45 5,89 98, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 2, ,00 2, ,02 2,53 97, Szkolnictwo wyższe ,00 0, ,00 0, ,61 0,07 98, Ochrona zdrowia ,00 1, ,00 10, ,84 9,86 89, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 1, ,24 1,02 96, Pozostałe zadania w zakresie ,00 3, ,00 3, ,99 3,54 93,88 polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 1, ,00 1, ,67 1,18 92, ,00 9, ,00 8, ,31 9,28 98, ,00 0, ,00 1, ,86 1,05 97, Kultura fizyczna ,00 1, ,00 1, ,57 1,20 99,35 Ogółem ,00 100, ,27 100, ,37 100,00 94,72

9 Wydatki majątkowe 40,24 PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg przeznaczenia) Plan na rok Wydatki na zadania remontowe 1,99 Wydatki majątkowe 40,44 Wykonanie Wydatki na zadania remontowe 2,10 Wydatki bieżące 57,77 Wydatki bieżące 57,46 Lp. Wyszczególnienie Plan na struktura Plan na *- w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **- w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych struktura Wykonanie w 2015 struktura Wydatki majątkowe ,00 33, ,00 40, ,99 40, wydatki inwestycyjne* ,00 32, ,00 37, ,99 37, inwestycje finansowe ,00 0, ,00 2, ,00 2,46 2 Wydatki na zadania remontowe ,00 1, ,00 1, ,53 2, odnowa urządzeń melioracyjnych ,00 0, ,00 1, ,23 1, remont dróg i infrastruktury ,00 0, ,00 0, ,68 0,72 towarzyszącej w jednostkach organizacyjnych** ,00 0, ,00 0, ,62 0,14 3 Wydatki bieżące ,00 65, ,27 57, ,85 57,46 OGÓŁEM ,00 100, ,27 100, ,37 100,00

10 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania wydatki majątkowe w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania Rolnictwo i łowiectwo 050 Rybołówstwo i rybactwo 150 Przetwórstwo przemysłowe ,08 7, ,24 5, ,88 5, ,36 5, ,84 10, ,84 5, ,00 26, ,20 0, ,20 0, ,81 0, ,39 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 5, ,86 2, ,50 13, ,36 0, ,40 8, ,4010, ,00 4, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0, ,00 0, Handel ,00 0, ,00 0, ,00 0,22 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,46 28, ,30 31, ,38 0, ,92 39, ,16 25, ,2624, ,90 27, Turystyka ,77 0, ,80 0, ,12 1, ,68 0, ,97 0, ,97 0,38 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,19 0, ,19 0,04 0,00 0, ,19 0, ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa ,34 0, ,00 0, ,94 0, ,06 0, ,34 0, ,76 0, ,58 0, Informatyka ,59 10, ,90 1, ,79 7, ,11 0, ,69 23, ,8931, ,80 0, Administracja publiczna ,85 10, ,02 17, ,44 42, ,58 10, ,83 0, ,60 0, ,23 0, Obrona narodowa 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,41 0, ,41 0,02 0,00 0, ,41 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) Działy Wyszczególnienie Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące w tym: zadania z udziałem UE pozostałe zadania wydatki w tym: majątkowe zadania z udziałem UE pozostałe zadania Obsługa długu publicznego 801 i Oświata i 854 Edukacja z tego: 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 803 Szkolnictwo wyższe ,70 0, ,70 1,30 0,00 0, ,70 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 8, ,21 13, ,88 0, ,3317, ,26 0,77 0,00 0, ,26 2, ,45 5, ,45 9, ,88 0, ,5712,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 2, ,76 3,72 0,00 0, ,76 4, ,26 0,77 0,00 0, ,26 2, ,61 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,17 0,00 0, ,61 0, Ochrona zdrowia ,84 9, ,29 1,17 0,00 0, ,29 1, ,55 22, ,59 18, ,96 33, Pomoc społeczna ,24 1, ,84 1, ,88 1, ,96 1, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,99 3, ,18 5, ,85 17, ,33 2, ,81 0, ,86 0, ,95 1, ,67 1, ,00 1, ,98 3, ,02 0, ,67 0, ,27 0, ,40 0, ,31 9, ,92 13, ,27 3, ,6516, ,39 3, ,92 3, ,47 1, ,86 1, ,17 1, ,47 1, ,70 1, ,69 0, ,12 1, ,57 0, Kultura fizyczna ,57 1, ,15 0, ,56 0, ,59 0, ,42 1, ,51 2, ,91 0,01 Ogółem , , , , , , ,04 100

12 WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków) Wydatki bieżące na zadania z udziałem UE ,75 12,73 29,79 Wydatki majątkowe na zadania z udziałem UE ,95 46,83 10,65 Wydatki bieżące na pozostałe zadania ,63 Wydatki majątkowe na pozostałe zadania ,04 Wydatki bieżące na zadania z udziałem UE Wydatki majątkowe na pozostałe zadania Wydatki majątkowe na zadania z udziałem UE Wydatki bieżące na pozostałe zadania

13 PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU Plan na r ,27 Plan na r ,00 Dochody Wydatki Wynik budżetowy (deficyt) ,27 Dochody Wydatki Wynik budżetowy (deficyt) Wykonanie w 2015 r , , ,96 Dochody Wydatki Wynik budżetowy (nadwyżka)

14 WYDATKI PONIESIONE W LATACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ (wg źródeł finansowania) Środki własne województwa 20,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.) 1,37 Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne 72,48 Środki z Budżetu Państwa 5,97 Wyszczególnienie Wydatki łączne struktura (w mln zł) Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne ,48 Środki z Budżetu Państwa 100 5,97 Środki własne województwa ,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.) 23 1,37 OGÓŁEM ,00

15 WYDATKI PONIESIONE W LATACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ PROW 10,45 IZ 8,66 RPO WK-P 65,91 POKL 14,98 Wyszczególnienie Wydatki łączne struktra (w mln zł) RPO WKP ,91 POKL ,98 PROW ,45 IZ (inne projekty) 145 8,66 OGÓŁEM ,00

16 WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2015 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1. Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem 3. Deficyt/Nadwyżka Lubelskie Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Łódzkie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Małopolskie Zachodniopomorskie Opolskie Pomorskie Wielkopolskie Mazowieckie

17 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 zł 0,00 Podlaskie Lubuskie Opolskie Świętokrzyskie Podkarpackie Warmińsko- Mazurskie Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko- Pomorskie Łódzkie Małopolskie Wielkopolskie Śląskie Dolnośląskie Lubelskie Mazowieckie

18 ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW ,92 133,14 134,59 139,42 150,93 zł 151,46 152,6 157,06 167,12 182,75 184,27 212,76 257,55 280,88 353, , Podlaskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Podkarpackie Śląskie Łódzkie Świętokrzyskie Kujawsko- Pomorskie Lubuskie Opolskie Zachodniopomorskie Warmińsko- Mazurskie Dolnośląskie Mazowieckie Lubelskie

19 ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA DZIEŃ R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW Licznik zadłużenie na r. na 1-go mieszkańca w złotych Mianownik spadek/przyrost w porównaniu do w złotych

20 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2015 R. Licznik stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w Mianownik zadłużenie na 31.XII.2015 r w mln zł.

21 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

22 SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ tyś. zł Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania

23 SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY tys. zł Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania

24 SYTUACJA FINANASOWA WORD-ów tys. zł Przychody Koszty Wynik finansowy Zobowiązania

25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

26 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów ,37 zł ŁĄCZNY BILNAS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów ,06 zł ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zysk netto ,71 zł ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Stan funduszu na r ,23 zł

27 INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ ROKU

28 INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA DZIEŃ ROKU , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Nieruchomości WKP Majątek ruchomy WKP Drogi wojewódzkie Prawa majątkowe WKP Dochody z mienia Hipoteki ustanowione na rzecz WKP

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 33,12% Inne środki zagraniczne 0,02%

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2016 roku. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2016 roku. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2016 roku Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet Województwa Małopolskiego w 2016 roku Dochody Przychody Wydatki Rozchody Plan na 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów

Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Lp Wyszczególnienie Plan na 27.10.2015r. Projekt na 2016 rok V Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r. - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2017 roku. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2017 roku. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Wykonanie budżetu Województwa Małopolskiego w 2017 roku Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet Województwa Małopolskiego w 2017 roku Dochody Przychody Wydatki Rozchody Plan na 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie - województwo

Wielkopolskie - województwo Wielkopolskie - województwo Analityk prowadzący: Jacek Skrzypczak, jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa AA A- stabilna INC RATING jest agencją ratingową

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r. PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA 2015-2029 Styczeń 2015 r. DOCHODY 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł dochody majątkowe 6 612 931,00 80 000 000 zł 60

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/355/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/359/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016

Bardziej szczegółowo

XVI. Budżet Województwa

XVI. Budżet Województwa XVI. Budżet Województwa Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym: 1. planowane dochody i wydatki województwa, 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego, 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, listopad 2016 Budżet Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2017 w zł Uchwała budżetowa na 2016 r. Projekt na 2017 r. Różnica Dochody 1.155.496.421

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2016 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Wydatki razem 1 237 508 992,07 Bieżące 606 823 338,24 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Poznań - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu Poznań - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa - A- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2019

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2019 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2019 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/59/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2019 r. WYDATKI ogółem

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Poznań - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu Poznań - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: Jacek Skrzypczak, jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A- - stabilna INC RATING jest agencją ratingową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r. DOCHODY 160 000 000,00 zł 140 000 000,00 zł 120 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 20 000 000,00

Bardziej szczegółowo

Zabrze - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu Zabrze - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB BB+ stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów %

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów % I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2015 r. Ustawa budżetowa 2016 r. Ustawa budżetowa w

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2013 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB+ BBB- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/1307/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki Województwa Lubelskiego na rok - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 1 278 535 659,34 189 488 488,63 71 008 468,55

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany. 600 Transport i łączność Ogółem

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany. 600 Transport i łączność Ogółem Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 1 2 3 4 600 Transport i łączność 214 110 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK DEFINICJA BUDŻETU roczny plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym ( w tys. zł) Lp. 1. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej 2014 r. wg ustawy budżetowej % 327

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok

Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Oleśnica 10 grudnia 2013r. Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2014 za najważniejsze uznano: - utrzymanie dochodów gminy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Bydgoszcz marzec 2017 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK A. Część tabelaryczna...1 160 Dane

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK PLANOWANE DOCHODY na 2018 rok w wysokości 95 544 075,07 zł 17% 23% 17% 13% 2% 2% 26% Część oświatowa subwencji ogólnej - 21 655 171,00 zł Subwencja ogólna - 12 455 315,00

Bardziej szczegółowo

Katowice - miasto na prawach powiatu

Katowice - miasto na prawach powiatu Katowice - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa AA A- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r. Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Załącznik nr 1 2009 r. Dochody Przychody Wydatki Rozchody Uchwała/ Zarządzenie 28 982 598 5 026 536 33 464 534 544 600

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. */ poniŝsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budŝetowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Lp Dział Załącznik nr 1 Do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 rozdział paragraf Wyszczególnienie PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2018 WYDATKI. Majątkowe Majątkowe

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2018 WYDATKI. Majątkowe Majątkowe ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/486/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 29.09.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Szczecin - miasto na prawach powiatu Szczecin - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A BBB stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK W ustawowym terminie przedłożono Radzie Miasta Malborka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r.

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r. Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2010 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 r. III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw. */ poniŝsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Dochody razem 1 113 918 139,79 0,00 68 413,14 1 113 986

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy to Budżet gminy

Budżet gminy to Budżet gminy Prezentacja Budżetu Gminy na rok 2015 Budżet gminy to Budżet gminy jest to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 363 687,00 01004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo