P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty"

Transkrypt

1 P RZEGLĄD Styczeń/Luty 2015 r. nr 76 ISSN ZUS podatki prawo pracy dokumentacja W numerze m.in.: Rozliczenia płacowe Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, gdy otrzymuje on wynagrodzenie i zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Prawo pracy Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń ze środków PFRON. Od 1 stycznia 2015 r. istotna zmiana dotyczy sposobu ustalania efektu zachęty metodą ilościową, od którego zależy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kwestie te wyjaśniamy na str. 8 Jak rozliczać czas pracy, gdy pracownik obniża wymiar etatu w miejsce urlopu wychowawczego Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z tego urlopu. Z wnioskiem o obniżenie wymiaru występują przeważnie pracownicy zatrudnieni na cały etat, z czym wiąże się konieczność dostosowania umowy do nowych warunków zatrudnienia. Trzeba również pamiętać o koniecznych zmianach w rozkładach pracy takich osób oraz tym, że większości z nich nie będzie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w ramach przerywanego czasu pracy ani delegować poza stałe miejsce pracy bez ich zgody. Kwestie te wyjaśniamy na str. 11 Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z winy pracownika Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy Propozycję rozwiązania umowy można przyjąć w czasie choroby Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem a podstawa naliczenia trzynastki Urlop bezpłatny nie zwiększa poziomu wynagrodzenia minimalnego Odzyskanie nienależnie wypłaconego świadczenia z ZFŚS Podatki Koszty 50% z umowy o dzieło gdy wykonawca korzysta z utworu Ubezpieczenia społeczne Wartość mieszkania udostępnionego pracownikowi trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru Pracownica w ciąży otrzyma świadczenie rehabilitacyjne po okresie zasiłkowym Gratis dla Czytelników Przeglądu Płacowo-Kadrowego INFORMATOR KADROWO-PŁACOWY 2015

2 Szanowni Państwo, do tej pory wiele trudności sprawiało określenie wartości uzyskiwanego przez pracownika świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. W praktyce niektórzy pracodawcy określali wartość uzyskanego nieodpłatnego świadczenia przez wyliczenie iloczynu faktycznie przejechanych kilometrów do celów prywatnych i stawki za kilometr przebiegu pojazdu. Odmienne stanowisko zajmowały organy podatkowe, wskazując, że wyceny tego świadczenia należy dokonywać wyłącznie na podstawie stawek rynkowych, takich jak za udostępnienie pojazdów żądają firmy trudniące się wynajmem. Od nowego roku wycena nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi zostaje jednak znacznie uproszczona (temat numeru, str. 7). Wysokość miesięcznego przychodu będzie bowiem ustalana w sposób ryczałtowy, zależny od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego. Nie będzie również wątpliwości z ustaleniem kwoty przychodu, gdy samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych przez część miesiąca. W takim przypadku wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot ryczałtu określonego przepisami. Serdecznie pozdrawiam Teraz więcej i wygodniej za tę samą cenę. Jako Czytelnik zyskujesz: Elektroniczny Przegląd ZUS i Płace 3 w tygodniu otrzymasz na skrzynkę ową najnowsze wiadomości, porady i orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Bezpłatne porady eksperta Dyżur telefoniczny eksperta prawa pracy, we wtorki w godz numer telefonu w styczniu 2015 r.: Dostęp do serwisu Tu sprawdzisz niezbędne wskaźniki i stawki kadrowo-płacowe Archiwum wszystkich wydań Baza numerów archiwalnych dostępna na redaktor rzegląd PŁACOWO-KADROWY PKierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Leszek Skupski Wydawca: Agnieszka Gorczyca Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: Triograf Drukarnia: MDruk Warszawa, ul. Jagiellońska 82 ISSN Nakład: 1200 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a Warszawa Tel.: , faks: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Przegląd Płacowo-Kadrowy chroniony jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materiałów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Przeglądzie Płacowo-Kadrowym wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów lub usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

3 Spis treści P RZEGLĄD Aktualności Obowiązuje elektroniczna forma składania rozliczeń podatkowych... 2 Budżetówka nadal z obowiązkowymi wpłatami na PFRON... 3 Ubezpieczenia członków rad nadzorczych: aktualizacja kodów w Płatniku... 4 Upływa termin złożenia ZUS IWA za zeszły rok... 5 Od 1 stycznia 2015 r. zmiany w ustawie zdrowotnej... 5 Odsetki ustawowe równe podatkowym... 6 Stanowiska i interpretacje... 7 Temat numeru Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty... 8 Grafiki czasu pracy Jak rozliczać czas pracy, gdy pracownik obniża wymiar etatu w miejsce urlopu wychowawczego Rozliczenia płacowe Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, gdy otrzymuje on wynagrodzenie i zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Bonusy pracownicze Preferencyjne pożyczki dla pracowników Odpowiedzi na pytania Czytelników Prawo pracy Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z winy pracownika Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy Pracownik może cofnąć deklarację o niekorzystaniu z 2 dni opieki Zmiana regulaminu wynagradzania na korzyść pracownika nie wymaga wypowiedzenia Propozycję rozwiązania umowy można przyjąć w czasie choroby Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem a podstawa naliczenia trzynastki Urlop bezpłatny nie zwiększa poziomu wynagrodzenia minimalnego Odzyskanie nienależnie wypłaconego świadczenia z ZFŚS Podatki Koszty 50% z umowy o dzieło gdy wykonawca korzysta z utworu O właściwości urzędu skarbowego decyduje ostatnie miejsce zamieszkania pracownika Ubezpieczenia społeczne Wartość mieszkania udostępnionego pracownikowi trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru Konsekwencje nieopłacenia składek od dodatku stażowego Pracownica w ciąży otrzyma świadczenie rehabilitacyjne po okresie zasiłkowym Błąd na zwolnieniu lekarskim może poprawić tylko lekarz, który je wystawił Jeżeli choroba trwa po ustaniu zatrudnienia, pracodawca przesyła ZUS ZLA i ZUS Z Styczeń/Luty

4 P RZEGLĄD Aktualności Rozliczenia podatkowe Obowiązuje elektroniczna forma składania rozliczeń podatkowych Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku za 2014 rok, tj. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/ IFT-1R, powinny być składane urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek zachowano dla mniejszych płatników. Formularze podatkowe za 2014 rok można także składać w wersji tradycyjnej, tj. w formie dokumentu pisemnego. Jest to jednak możliwe, w przypadku gdy płatnicy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 5 podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Ważne! Płatnik, który spełnia warunki do złożenia formularzy w wersji papierowej, może je składać w wersji elektronicznej. Wybór wersji tradycyjnej jest w tym przypadku opcjonalny. Nowe wersje formularzy podatkowych Opublikowano też nowe wzory formularzy podatkowych, tj.: PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-12 (6), PIT- -4R(5), PIT-8AR(4), PIT-8C(7), PIT-11(21), PIT-R(17), IFT- 1/IFT-1R(11), PIT-40(20). Formularze w tych wersjach obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Natomiast formularze podatkowe w wersjach: PIT-8AR(5), PIT-11(22), IFT-1/IFT-1R(12), PIT-40(21) obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. Terminy przekazywania dokumentów Zmienione przepisy przewidują od nowego roku uzależnienie terminu złożenia informacji podatkowych od sposobu ich sporządzenia. Dokumenty PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzane w formie papierowej trzeba złożyć urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT- -R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym). PODSTAWA PRAWNA: ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1563), rozporządzenie ministra finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1634), rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1674). Mateusz Dobrowolski specjalista w zakresie podatków 2 Styczeń/Luty 2015

5 Aktualności P RZEGLĄD Budżetówka nadal z obowiązkowymi wpłatami na PFRON Po 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej, którzy nie osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nadal zobowiązani są dokonywać wpłat na PFRON. Zmiana, która miała znieść ten obowiązek, została uchylona. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 2008 roku również wynosi 6%. Przepis zobowiązujący pracodawców ze sfery budżetowej do dokonywania wpłat na PRFON (art. 21 ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pierwotnie miał obowiązywać do 1 stycznia 2015 r., tj. do dnia wejścia w życie art. 33 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który ten przepis uchylał. Jednak na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw uchylono z kolei w całości art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który zawierał liczne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Tym samym po 1 stycznia 2015 r. nadal istnieje konieczność dokonywania wpłat na PFRON przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucjami kultury oraz jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, jeżeli nie osiągną one wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. PODSTAWA PRAWNA: art. 21 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej jako ustawa o rehabilitacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1457), art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.). Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Zatrudnianie niepełnosprawnych Styczeń/Luty

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca marzec kwiecień, nr 2 (128) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI DO ZUS Obowiązkiem spółki

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce Aktualizacja nr 158 listopad 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom 4 Od 9 października niższe odsetki od zaległości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

poleca! ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS

poleca! ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS poleca! 100 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS Nowości VAT PIT CIT Inne podatki Ordynacja i KKS Rachunkowość Kadry Płace ZUS Szkolenia Video Zapewnij sobie stały, niczym

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Vademecum płatnika składek interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Za rok 2012 składana jest wersja nr 3 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 updof; art. 35a ust. 4a updof w brzmieniu obowiązującym przed

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca wrzesień październik, nr 4 (125) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE UZYSKANIE KREDYTU DLA SPÓŁKI PROCEDURA Spółka z o.o. wraz z momentem zawiązania musi

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo