ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r."

Transkrypt

1 ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Niniejszy Aneks nr 8 stanwi aktualizację infrmacji zawartych w Prspekcie Emisyjnym, który zstał publikwany w dniu 16 sierpnia na strnach i Niniejszy Aneks przygtwan w związku z faktem publikacji Raprtów bieżących numerach Numer strny i punkt dtyczą Prspektu zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. I. Zmiana: Wbec dwłania prkury samistnej Pani Annie Stenszke wprwadza się następujące zmiany: Dkument pdsumwujący str:10 pkt 1.1 Prkurentami Emitenta są: Włdzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektra Handlweg Kamila Marn Pikuła - Główna Księgwa Dkument pdsumwujący str: 20 pkt Jest: Włdzimierz Fafiński Włdzimierz Fafiński wyknuje bwiązki w siedzibie Spółki mieście Lubawa ul. Dwrcwa 1 Kamila Marn Pikuła Kamila Marn - Pikuła wyknuje bwiązki w siedzibie Spółki mieście Lubawa ul. Dwrcwa 1. Dkument Rejestracyjny pkt Jest: Prkurentami Emitenta są: Włdzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektra Handlweg Kamila Marn Pikuła - Główna Księgwa Włdzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektra Handlweg 47 lat. Pan Włdzimierz Fafiński ma wykształcenie wyższe, jest abslwentem Szkły Wyższej im. P. Włdkwica w Płcku, na kierunku Administracja. Pan Włdzimierz Fafiński klejn pracwał:

2 - w latach Plskie Linie Oceaniczne jak Młdszy Marynarz; - w latach Żegluga Mazurska jak Marynarz; - d 1983 r. d chwili becnej - LUBAWA S.A jak Starszy Referent Eknmiczny, Starszy Referent Zapatrzenia, Samdzielny Referent ds. Zapatrzenia, Starszy Specjalista ds. Zapatrzenia i Sprzedaży, d 2001 r. pełnił funkcję Kierwnika Działu Handlweg, d 2004 r. jak Zastępca Dyrektra LUBAWA S.A. Według złżneg świadczenia Włdzimierz Fafiński: nie prwadzi pdstawwej działalnści wyknywanej pza LUBAWA S.A., która miałaby isttne znaczenie dla Emitenta; nie zstał skazany za przestępstw szustwa; w ciągu statnich pięciu lat nie pełnił funkcji człnka rganów administracyjnych, sby zarządzającej, sby nadzrującej lub zarządzającej wyższeg szczebla ( której mwa w pkt lit d załącznika d Rzprządzenia Kmisji 809/2004) w pdmitach, które w kresie jeg kadencji znalazły się w stanie upadłści lub likwidacji lub były kierwane przez zarząd kmisaryczny; nie był pdmitem ficjalnych skarżeń publicznych lub sankcji ze strny rganów ustawwych lub regulacyjnych (w tym rganizacji związkwych); nie trzymał sądweg zakazu działania jak człnek rganów administracyjnych, zarządzających lub nadzrczych jakiegklwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prwadzeniu spraw jakiegklwiek emitenta w kresie pprzednich pięciu lat. Według złżneg świadczenia, Pan Włdzimierz Fafiński jest akcjnariuszem LUBAWA S.A. W ciągu statnich 5 lat nie był wspólnikiem innych spółek sbwych i kapitałwych. Kamila Marn - Pikuła Kamila Marn Pikuła Główna Księgwa 29 lat. Pani Kamila Marn - Pikuła ma wykształcenie wyższe, jest abslwentką Uniwersytetu Gdańskieg na Wydziale Zarządzania, Kierunek Finanse i Bankwść, Specjalnść Rachunkwść. Pani Kamila Marn Pikuła ddatkw zdała 10 egzaminów w pstępwaniu kwalifikacyjnym na biegłeg rewidenta. Od r. dbywa aplikację na biegłeg rewidenta w REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCi Sp. z.. Pani Kamila Marn - Pikuła pracwała klejn: - w latach KWM Energia Sp. z.. Główna Księgwa; - w latach PRO Energi Sp. z.. Główna Księgwa; - w latach Atlanta Plska Sp. z.. Główna Księgwa; - w latach Atlanta Półnc Sp. z.. Główna Księgwa; - w latach KWM Energia Sp. z.. Główna Księgwa; - w latach LUBAWA S.A. Zastępca Dyrektra Finansweg, - becnie LUBAWA S.A. Główna Księgwa

3 Według złżneg świadczenia Kamila Marn - Pikuła: nie prwadzi pdstawwej działalnści wyknywanej pza LUBAWA S.A., która miałaby isttne znaczenie dla Emitenta; nie zstała skazana za przestępstw szustwa; w ciągu statnich pięciu lat nie pełniła funkcji człnka rganów administracyjnych, sby zarządzającej, sby nadzrującej lub zarządzającej wyższeg szczebla ( której mwa w pkt lit d załącznika d Rzprządzenia Kmisji 809/2004) w pdmitach, które w kresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłści lub likwidacji lub były kierwane przez zarząd kmisaryczny; nie była pdmitem ficjalnych skarżeń publicznych lub sankcji ze strny rganów ustawwych lub regulacyjnych (w tym rganizacji związkwych); nie trzymała sądweg zakazu działania jak człnek rganów administracyjnych, zarządzających lub nadzrczych jakiegklwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prwadzeniu spraw jakiegklwiek emitenta w kresie pprzednich pięciu lat. Według złżneg świadczenia, Pani Kamila Marn Pikuła nie jest wspólnikiem spółki sbwej i kapitałwej. W ciągu statnich 5 lat nie była wspólnikiem spółek sbwych i kapitałwych. Pmiędzy Prkurentami ustanwinymi w Spółce nie występują żadne pwiązania rdzinne. Pmiędzy Prkurentami ustanwinymi w Spółce a człnkami Zarządu, człnkami Rady Nadzrczej raz sbami zarzadzającymi wyższeg szczebla, innymi niż człnkwie Zarządu, Rady Nadzrczej i prkurenci nie występują żadne pwiązania rdzinne. Dkument Rejestracyjny pkt Emitenta sbą zarządzającą wyższeg szczebla, inną niż człnkwie Zarządu i Rady Nadzrczej raz prkurenci, która miałaby znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent psiada stswną wiedzę i dświadczenie d zarządzania swją działalnścią, jest Artur Mżejk raz Anna Stenszke. Artur Mżejk Artur Mżejk Zastępca Dyrektra Handlweg ds. BHP 32 lata. Pan Artur Mżejk ma wykształcenie średnie techniczne. Pan Artur Mżejk pracwał klejn: Reemtsma prducent wyrbów tytniwych Przedstawiciel Handlwy; Sundr prducent zabezpieczeń przed upadkiem z wyskści Przedstawiciel Handlwy; d chwili becnej LUBAWA S.A. Według złżneg świadczenia Artur Mżejk: nie prwadzi pdstawwej działalnści wyknywanej pza LUBAWA S.A., która miałaby isttne znaczenie dla Emitenta;

4 nie zstał skazany za przestępstw szustwa; w ciągu statnich pięciu lat nie pełnił funkcji człnka rganów administracyjnych, sby zarządzającej, sby nadzrującej lub zarządzającej wyższeg szczebla ( której mwa w pkt lit d załącznika d Rzprządzenia Kmisji 809/2004) w pdmitach, które w kresie jeg kadencji znalazły się w stanie upadłści lub likwidacji lub były kierwane przez zarząd kmisaryczny; nie był pdmitem ficjalnych skarżeń publicznych lub sankcji ze strny rganów ustawwych lub regulacyjnych (w tym rganizacji związkwych); nie trzymał sądweg zakazu działania jak człnek rganów administracyjnych, zarządzających lub nadzrczych jakiegklwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prwadzeniu spraw jakiegklwiek emitenta w kresie pprzednich pięciu lat. Według złżneg świadczenia, Pan Artur Mżejk jest akcjnariuszem LUBAWA S.A. raz psiada nieznaczne ilści papierów wartściwych w innych spółkach kapitałwych. Pmiędzy sbą zarządzającą wyższeg szczebla, inną niż człnkwie Zarządu, Rady Nadzrczej i prkurenci a człnkami Zarządu, człnkami Rady Nadzrczej raz prkurentami. nie występują żadne pwiązania rdzinne. Anna Stenszke - Dyrektr finanswy 36 lat. Pani Anna Stenszke ma wykształcenie wyższe, jest abslwentką kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskieg na wydziale Zarządzania,. Ukńczyła następujące kursy: Rachunkwść Zarządcza cz. I i II; MS Access 2.0; Mdułwy Kurs Rachunkwści Pdmitów Gspdarczych; Sprządzanie Biznes Planów/Feasibility Study; Pdejmwanie Decyzji Finanswych; Zarządzanie Kapitałem Obrtwym; Rachunkwść Finanswa a planwanie finanswe raz Zarządzanie Ryzykiem Handlwym i Finanswym. Pani Anna Stenszke pracwała klejn: w latach CIECH S.A. w Warszawie jak Specjalista ds. Analiz Finanswych, Ekspert ds. Analiz, Kierwnik Zespłu Cntrllingu w Biurze Finanswym; w 2000 r. Ciech-Stmil Sp. z.. Łódź jak Człnek Rady Nadzrczej; w latach Optimum Inwest Sp. z.. Warszawa jak Dradca Zarządu ds. Finanswych; d 2001 r. - d chwili becnej LUBAWA S.A. jak Dyrektr Finanswy. Według złżneg świadczenia Anna Stenszke: nie prwadzi pdstawwej działalnści wyknywanej pza LUBAWA S.A., która miałaby isttne znaczenie dla Emitenta; nie zstała skazana za przestępstw szustwa; w ciągu statnich pięciu lat nie pełniła funkcji człnka rganów administracyjnych, sby zarządzającej, sby nadzrującej lub zarządzającej wyższeg szczebla ( której mwa

5 w pkt lit d załącznika d Rzprządzenia Kmisji 809/2004) w pdmitach, które w kresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłści lub likwidacji lub były kierwane przez zarząd kmisaryczny; nie była pdmitem ficjalnych skarżeń publicznych lub sankcji ze strny rganów ustawwych lub regulacyjnych (w tym rganizacji związkwych); nie trzymała sądweg zakazu działania jak człnek rganów administracyjnych, zarządzających lub nadzrczych jakiegklwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prwadzeniu spraw jakiegklwiek emitenta w kresie pprzednich pięciu lat. Według złżneg świadczenia, Pani Anna Stenszke jest akcjnariuszem LUBAWA S.A. W ciągu statnich 5 lat nie była wspólnikiem innych spółek sbwych i kapitałwych. Pmiędzy sbą zarządzającą wyższeg szczebla, inną niż człnkwie Zarządu, Rady Nadzrczej i prkurenci a człnkami Zarządu, człnkami Rady Nadzrczej raz prkurentami. nie występują żadne pwiązania rdzinne.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl

Wind Mobile. Your digital wings. www.windmobile.pl Wind Mbile Yur digital wings www.windmbile.pl Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo