Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

2 Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała zupełnie nowego charakteru. Zajęcia z języka obcego stały się obowiązkowym elementem nauczania zintegrowanego, co oznacza, że nauczyciele klas IVVI szkoły podstawowej rzadko mają do czynienia z uczniami początkującymi, szczególnie w przypadku języka angielskiego. Korzyści, które ta zmiana niesie, są oczywiste i nie trzeba ich wyliczać; warto jednak zastanowić się nad jej wpływem na proces nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym. Kwestią najważniejszą okaże się tu zapewne odpowiedni dobór materiału językowego i treści kursu. Wydaje się, że wzrost zaawansowania językowego uczniów musi iść w parze z poszerzaniem zakresu treści, jakie potrafią w języku obcym zrozumieć i przekazać. Zgodnie z tym poglądem, każdy kolejny rok nauki języka powinien przynosić znaczące zwiększenie liczby opanowanych struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, a także zauważalny przyrost wiedzy ogólnej, umożliwiający uczniom rozumienie i tworzenie coraz bardziej skomplikowanych wypowiedzi na coraz więcej tematów. Czego zatem należy uczyć na lekcjach języka angielskiego w klasach IVVI szkoły podstawowej, kiedy uczniowie mają już za sobą przynajmniej trzy lata nauki tego języka? Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, jak błędne jest przekonanie, że liczba lat nauki języka przekłada się bezpośrednio na stopień zaawansowania wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Gdyby tak było, każdy dorosły człowiek z łatwością prowadziłby w języku ojczystym skomplikowane dyskusje na temat fizyki nuklearnej, tymczasem wielu ludzi doświadcza problemów z jasnym przekazem myśli w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Nauka języka, także rodzimego, jest procesem potencjalnie nieskończonym. Ponadto warto zauważyć, że chociaż uczniowie klas IVVI nie są już początkującymi użytkownikami języka obcego, pozostają młodszymi nastolatkami, których wiedza i zainteresowania nie uległy większym zmianom. Dylemat nauczyciela polega zatem na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwijać umiejętności językowe uczniów, nie wykraczając poza zakres ich możliwości umysłowych i poza krąg ich doświadczeń i fascynacji. Trzyczęściowy kurs Starland, przygotowany przez wydawnictwo Express Publishing, jest dostosowany do potrzeb uczniów w wieku 1012 lat, którzy znają już podstawy języka angielskiego. Charakterystyczną cechę kursu stanowi innowacyjne podejście do nauczania 2

3 leksyki. O ile w większości podręczników dominuje tendencja do prezentowania nowego słownictwa w powiązaniu z innymi wyrazami i zwrotami z tego samego zakresu tematycznego, filozofia nauczania w Starland opiera się w znacznej mierze na kontekstualizacji materiału leksykalnego. Uczniowie odkrywają znaczenie słów poprzez analizowanie środowiska językowego, w jakim zostały użyte; następnie, dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, uczą się stosować nie tyle same wyrazy, ile całe związki leksykalne. Ma to wiele zalet: po pierwsze naśladuje naturalny proces uczenia się języka, po drugie pozwala na lepsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, po trzecie w znacznym stopniu eliminuje problemy, jakie napotyka wielu zaawansowanych już użytkowników języka obcego trudności z prawidłowym doborem wyrazów do użycia w danym kontekście. Prezentowana w podręcznikach Starland kombinacja dwóch technik: grupowania nowych słów w zestawy tematyczne i kontekstualizacji materiału leksykalnego gwarantuje szybki i trwały przyrost sprawności słownikowej uczniów. Jeśli chodzi o rozwój kompetencji gramatycznej, kurs Starland koncentruje się raczej na powolnym i systematycznym budowaniu prawidłowych nawyków językowych, niż na gwałtownym zwiększaniu liczby struktur, z jakimi uczeń się zapoznaje. Zadaniem nauczyciela jest tutaj przede wszystkim dbałość o systematyzowanie i pogłębianie umiejętności uczniów w ramach znanych im już konstrukcji; pojawiające się stopniowo nowe elementy gramatyki są prezentowane w bogatym znaczeniowo kontekście i ćwiczone poprzez zadania wymagające praktycznego zastosowania danej struktury w sytuacjach komunikacyjnych. Inną zasługującą na szczególną uwagę cechą podręczników Starland jest konsekwentne budowanie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pisanych. Nauczanie pisania w języku obcym jest często postrzegane jako odrębny element instrukcji językowej, realizowany podczas lekcji poświęconych w całości rozwijaniu tej trudnej sprawności. Nauczyciel korzystający z kursu Starland szybko odkryje, że zadania wymagające napisania kilkuzdaniowego tekstu stanowią tutaj codzienną niemal praktykę: uczniowie w formie pisemnej reagują na treści przedstawione w materiałach do czytania, prezentują samodzielnie wyszukane w Internecie informacje, wykorzystują nowe struktury gramatyczne i słownictwo. W ten sposób opanowują reguły rządzące angielską składnią, która w znacznym stopniu różni się od składni polskiej, przede wszystkim ze względu na pozycyjny charakter języka angielskiego, gdzie o znaczeniu zdania decydują nie formy gramatyczne, ale szyk wyrazów. Ponadto zalecenie, by uczniowie napisali krótki tekst, zamiast wypowiadać się ustnie, gwarantuje, że każdy uczeń a nie jedynie ochotnik wykona zadanie; dzięki temu 3

4 nauczyciel może mieć pewność, że wszyscy mieli okazję przećwiczyć nowy materiał. Warto także zauważyć, że w drugiej części kursu Starland 2 jednym z elementów nauki pisania jest tłumaczenie fragmentów tekstu z języka polskiego (Zeszyt ćwiczeń). Starland 2, druga część kursu, przeznaczona dla piątoklasistów, podzielona jest na osiem modułów o stałej budowie, dobrze już znanej użytkownikom Starland 1. Pierwsze dwie jednostki w każdym module (a i b) koncentrują się na wprowadzeniu nowego materiału leksykalnego oraz albo na odświeżeniu i pogłębieniu umiejętności uczniów w zakresie znanych im elementów gramatyki, albo na prezentacji nowych struktur. Kolejna lekcja (c) poświęcona jest rozwijaniu sprawności językowych, a następna czwarta (d) skupia uwagę uczniów na konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i charakterystycznych dla tych sytuacji słowach i zwrotach. W części piątej i szóstej uczniowie mają szansę wykorzystać język angielski do poszerzenia wiedzy ogólnej: lekcja (e) poświęcona jest elementom wiedzy o kulturze, a lekcja (f) prezentuje treści związane z różnymi dziedzinami nauki. Ostatnia lekcja (g) w każdym module stwarza okazję do powtórzenia materiału w niecodzienny, często zabawny sposób. Co najważniejsze, wszystko, co zawiera podręcznik, odpowiada możliwościom, wiedzy i zainteresowaniom dzieci z grupy wiekowej, dla jakiej kurs jest przeznaczony. Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Starland 2 opiera się na następujących założeniach: 1) nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, 2) praca nad każdym z ośmiu modułów zajmuje dziesięć godzin: części (a) i (b) 4 godziny, część (c) 2 godziny, części (d), (e), (f) i (g) po jednej godzinie, 3) nauczyciel przeznacza dwie jednostki lekcyjne na utrwalenie materiału i sprawdzian po ukończeniu pracy nad każdym z modułów, 4) realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego wymaga 4 godzin lekcyjnych. 4

5 ROZKŁAD MATERIAŁU STARLAND 2 Rozdział Starter wrzesień wyposażenie nastolatka: desk, schoolbag, skis, pencil, camera itd.; liczebniki główne i porządkowe; odzież: coat, socks, shirt, dress itd.; produkty spożywcze, owoce, warzywa: crisps, grapes, garlic itd.; części ciała: arm, knee, lip itd.; wyposażenie mieszkania: fireplace, washbasin, pillows itd.; zwierzęta: owl, elephant, fox itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji lokalizacja przedmiotów: Where is (the cap)?it s there, (on the bed.); pytanie o godzinę, udzielanie odpowiedzi; uzyskiwanie i udzielanie informacji: lubiane i nielubiane produkty spożywcze; opisywanie pomieszczeń mieszkalnych (na podstawie obrazków); kupowanie pamiątek; witanie się, uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa z mamą kolegi/ koleżanki użycie liczebników głównych i porządkowych; konstrukcja there is/ there are Zeszyt ćwiczeń: gramatyka: czasownik have got [str. 2]; czytanie: wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter [str. 2]; pisanie: układanie i zapisywanie pytań (rozsypanka wyrazowa), zapisywanie odpowiedzi [str. 3] 5

6 Moduł 1 At work, at play : zawody i profesje: postman, chef, dentist itd. 1 a b wrzesień profesje i zawody: fashion designer, magician s assistant, model itd. wyrażanie opinii: dobre i złe strony pracy w różnych zawodach, cechy potrzebne do wykonywania różnych zawodów; uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: lubiane i nielubiane filmy, rodzaje muzyki, style ubierania się; uzyskiwanie i udzielanie informacji: życie i zwyczaje nastolatki imieniem Kelly (ćwiczenie z luką informacyjną); opisywanie pogody, własnego ubioru i wykonywanych czynności słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące niezwykłe zajęcia przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie opisanych zawodów do podanych zdań czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous; przysłówki częstotliwości; konstrukcje czasownikowe: użycie bezokolicznika i formy -ing 1c wrzesień zwierzęta: penguin, hedgehog, eagle itd. przyjmowanie ról: wywiad z udomowionym pingwinem (na podstawie tekstu) słuchanie i czytanie: krótki artykuł o niezwykłym zwierzątku domowym przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu; słuchanie: wypowiedzi uczniów na temat ich klasowego zwierzątka: wybór właściwego zwierzęcia (opcje w postaci obrazków) krótki artykuł opisujący zwierzątko domowe (Portfolio) 6

7 Moduł 1 At work, at play 1d Everyday English wrzesień rozmowa o ulubionych zajęciach weekendowych, ustalanie spotkania i sposobu wspólnego spędzenia czasu czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wspólnego spędzenia weekendu przewidywanie treści rozmowy, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 1e Culture Corner wrzesień wymowa: dźwięk słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty na temat dyscyplin sportowych popularnych w Wielkiej Brytanii i na Filipinach przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), pytania typu prawda/ fałsz 1f PSHE październik udzielanie porad: jak zapewnić sobie dobry sen; udzielanie informacji o sobie: problemy ze snem, stosowane środki zaradcze słuchanie i czytanie: artykuł z poradami dla ludzi mających problemy ze snem: przewidywanie treści tekstu, robienie notatek 7

8 Moduł 1 At work, at play 1g Time Out październik powtórzenie słownictwa z modułu: profesje i zawody czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka wyszukiwanie nazw zawodów i profesji w tekście piosenki przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: quiz na temat sławnych ludzi określanie zawodu bohaterów quizu [str. 8]; wywiad z muzykiem uzupełnianie luk podanymi zwrotami [str. 9]; rozmowa na temat sposobów spędzania czasu wolnego uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 9]; tekst opisujący pracę psychologa zajmującego się problemami zwierząt wyszukiwanie w tekście zwrotów o podanym znaczeniu, dopasowanie początków zdań do ich zakończeń [str. 10]; słuchanie: uzupełnianie luk [str. 10]; dyktando (nazwy profesji i zawodów) [str. 11]; pisanie: krótki artykuł na temat osoby wykonującej niezwykły zawód [str. 11]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji podstawowe informacje o dwojgu młodych ludziach pochodzących z krajów anglojęzycznych (ćwiczenie z luką informacyjną) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian październik 8

9 Moduł 2 Masters of Art : rodzaje filmów: animated cartoon, musical, action film itd.; przymiotniki opisujące filmy: boring, funny, frightening itd.; Słuchanie: krótkie opisy kilku filmów sprawdzanie poprawności dopasowania opisów filmów do ich tytułów; Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii: filmy 2 a b październik mityczne stworzenia: centaur, phoenix, cyclop, unicorn itd.; części ciała zwierząt: horn, tail, feathers itd. prezentacja: podobieństwa i różnice pomiędzy mitycznymi postaciami, a postaciami o tych samych nazwach przedstawionymi w cyklu książek, którego bohaterem jest Harry Potter; opisywanie mitycznego stworzenia; wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat mitycznego stworzenia (Portfolio) słuchanie i czytanie: opis dwóch mitycznych stworzeń: centaura i feniksa przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz; słuchanie: krótkie opisy kilku mitycznych stworzeń wskazywanie na obrazkach wymienionych w opisach cech wyglądu zewnętrznego mitycznych stworzeń formy przeszłe czasowników to be, to have i can: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 2c październik synonimy nadużywanych przymiotników: amazing, disappointing, terrible itd. relacjonowanie: wrażenia z festynu (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni weekend słuchanie i czytanie: opisujący wrażenia z pobytu na ulicznym festynie pytania otwarte; słuchanie: rozmowa na temat wieczoru w teatrze wielokrotny wybór opisujący miniony weekend (Portfolio) 9

10 Moduł 2 Masters of Art 2d Everyday English październik uzyskiwanie i udzielanie informacji: sposób spędzenia minionego weekendu czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat przyjęcia, jakie odbyło się w ubiegły weekend przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych wypowiedzi, pytanie otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu 2e Culture Corner październik wymowa: formy słabe (wymowa sylab nieakcentowanych) słuchanie i czytanie: dwie krótkie biografie: C.S. Lewis i Pablo Picasso przewidywanie treści tekstów wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego artysty (Portfolio) 2f Music listopad instrumenty muzyczne: saxophone, cello, drum itd.; gatunki muzyczne: jazz, rock, pop itd. wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat ulubionego gatunku muzyki (Portfolio) 10

11 Moduł 2 Masters of Art 2g Time Out listopad czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie tytułu i plakatu (powtórzenie słownictwa z modułu); czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte (sposoby na upamiętnienie własnego nazwiska) przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie krótkiego opisu [str. 17]; chat internetowy (życie w XIX wieku) wyszukiwanie informacji, wielokrotny wybór (dwie opcje) [str. 18]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat filmu, który oglądali wielokrotny wybór [str. 18]; pisanie: uzupełnianie tekstu a na temat minionego weekendu [str. 19]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji wydarzenia kulturalne (daty, atrakcje, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian listopad 11

12 Moduł 3 Legends : sławne postaci: an Egyptian queen, a Polish scientist, an American president itd.; Mówienie: odczytywanie dat, uzyskiwanie i udzielanie informacji daty narodzin i śmierci sławnych ludzi: When was (Leonardo da Vinci) born? In (1452). When did he die? 3 a b listopad przymiotniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: short, attractive, well-built itd.; przymiotniki opisujące charakter i osobowość: honest, patient, lazy itd. relacjonowanie: historia chińskiej wojowniczki (na podstawie tekstu); opisywanie wyglądu zewnętrznego; uzyskiwanie i udzielanie informacji wygląd zewnętrzny i osobowość: What does she/ he look like?, What s she/ he like?; uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni dzień słuchanie i czytanie: krótki artykuł o słynnej chińskiej wojowniczce przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji; czytanie: krótka biografia Czyngis- Chana uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; czytanie: krótka biografia Marco Polo uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, pytania otwarte pojedyncze zdania w czasie przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 3c listopad relacjonowanie: wycieczka nad jezioro Loch Ness (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: opowiadanie o wycieczce nad jezioro Loch Ness przewidywanie treści tekstu, numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej; słuchanie: opowiadanie Jima o wycieczce do Parku Narodowego Banff pytanie otwarte, pytania typu prawda/ fałsz opowiadanie o wycieczce do Parku Narodowego Banff (na podstawie wysłuchanego tekstu Portfolio) 12

13 Moduł 3 Legends 3d Everyday English listopad słowa i zwroty używane do wyrażania opinii o filmie: special effects, it stars Nicole Kidman, there s a lot of action itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: film czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat filmu, który jedno z nich oglądało przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 3e Culture Corner listopad wymowa: końcówki czasowników regularnych w czasie przeszłym:,, słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące sławne postaci historyczne: Aleksandra Wielkiego i Williama Wallace a przewidywanie treści tekstów, pytania otwarte wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego bohatera narodowego (Portfolio) 3f History grudzień słuchanie i czytanie: krótka biografia księżniczki Pocahontas przewidywanie treści tekstu, wielokrotny wybór, budowanie zdań opisujących relacje pomiędzy postaciami opisanymi w tekście wyrażanie opinii, argumentowanie: krótka wypowiedź o księżniczce Pocahontas 13

14 Moduł 3 Legends 3g Time Out grudzień czytanie: odczytywanie pisma lustrzanego; czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module uzupełnianie zdań; czytanie i słuchanie: piosenka czytanie: uzupełnianie tekstu piosenki podanymi słowami; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: biografia Amelii Earhart uzupełnianie tekstu czasownikami w czasie przeszłym, pytania otwarte [str. 22]; uzupełnianie tekstu (list) przymiotnikami opisującymi wygląd zewnętrzny i osobowość [str. 25]; wybieranie właściwych przymiotników w krótkim opisie [str. 25]; historia konia trojańskiego pytania otwarte [str. 26]; słuchanie: rozmowa Adama z mamą na temat minionego weekendu dopasowanie [str. 26]; pisanie: opis osoby [str. 25]; uzupełnianie tekstu: do przyjaciela opisujący sposób spędzenia wakacji [str. 27]; mówienie: relacjonowanie najlepsze wakacje uczniów [str. 27]; uzyskiwanie i udzielanie informacji sławne postaci: Leonardo da Vinci i Maria Skłodowska-Curie [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian grudzień 14

15 Moduł 4 Let s party! : zwroty związane z opisem festynów, uroczystości itp.: watch a fireworks display, wear masks, eat a traditional meal itd.; Mówienie: udzielanie informacji obchody wybranych świąt w Polsce: On Christmas Eve there is a traditional meal in Poland. 4 a b grudzień/ styczeń przymiotniki opisujące stany emocjonalne: surprised, tired, thriller itd.; przyimki określające kierunek: along, into, towards itd. relacjonowanie miłe i niemiłe doświadczenia: I felt (sad) when I (lost my favourite pen.); uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: udział w obchodach interesującego święta słuchanie i czytanie: krótki artykuł o obchodach Mardi Gras w Nowym Orleanie przewidywanie treści tekstu (układanie pytań), pytania otwarte; czytanie: krótkie opisy świąt z różnych stron świata uzupełnianie zdań podanymi słowami; czytanie: quiz układanie pytań na podstawie podanych słów-kluczy, odpowiadanie na pytania quizu krótka wypowiedź uzasadniająca chęć udziału w obchodach jednego z opisanych świąt czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi; użycie przyimków określających kierunek 4c styczeń atrakcje wesołego miasteczka: roller coaster, fairytale castle, haunted house itd. udzielanie informacji, wyrażanie opinii, uzasadnianie wizyta w Disneylandzie: I liked the (pirate ship). It was (really amazing). słuchanie i czytanie: artykuł opisujący wizytę w Disneylandzie przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań wybranymi słowami (dwie opcje); słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wizyty w parku rozrywki: dopasowanie imion dzieci do atrakcji, które im się podobały wyrażanie opinii, uzasadnianie: krótka wypowiedź odpowiadająca na pytanie, czy uczniowie chcieliby odwiedzić Disneyland; opisujący wizytę w parku rozrywki (Portfolio) 15

16 Moduł 4 Let s party! 4d Everyday English styczeń proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciółek na temat wspólnej wyprawy na zakupy przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 4e Culture Corner styczeń wyrażanie opinii, uzasadnianie: udział w wyścigach na wodzie (na podstawie tekstu); intonacja: wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia słuchanie i czytanie: dwie ulotki zachęcające do udziału w wyścigach na wodzie określanie podobieństw i różnic pomiędzy dwiema imprezami wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): ulotka zachęcająca do udziału w ciekawej imprezie odbywającej się w Polsce (Portfolio) 4f History styczeń czytanie: quiz na temat starożytnej Grecji odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz na temat starożytnej Grecji (Portfolio) 16

17 Moduł 4 Let s party! 4g Time Out styczeń wyrażanie opinii: znaczenie podtrzymywania tradycji (na podstawie tekstu piosenki) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótka biografia Walta Disneya uzupełnianie tekstu formami przeszłymi czasowników [str. 30]; uzupełnianie tekstu (opis przyjęcia urodzinowego) pojedynczymi słowami [str. 32]; streszczenie baśni Pinokio wielokrotny wybór [str. 34]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat festynu, w jakim wzięli udział dopasowanie [str. 34]; pisanie: uzupełnianie tekstu a opisującego ubiegłoroczne wakacje [str. 35]; mówienie: relacjonowanie jak uczniowie uczcili nadejście Nowego Roku [str. 35]; uzyskiwanie i udzielanie informacji muzyczne festiwale (miejsca, daty, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian styczeń 17

18 Moduł 5 Sports and Chores : obowiązki domowe: hoover the carpet, make the bed, do the laundry itd.; Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obowiązki domowe 5 a b styczeń/ luty sposoby spędzania czasu wolnego: surf the Internet, phone a friend, go shopping itd. udzielanie informacji: ulubione sposoby spędzania czasu wolnego; zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń; wymowa: dźwięk ; udzielanie informacji: prace domowe, które należą do obowiązków uczniów słuchanie i czytanie: krótki artykuł na temat niezwykłego sportu przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte, wyszukiwanie informacji w tekście zdania opisujące zasady, jakim uczniowie podporządkowują się w szkole i w domu czasowniki must, mustn t, have to wyrażanie nakazu, zakazu i braku obowiązku; czasowniki can, could, might wyrażanie możliwości i przyzwolenia 5c luty związki wyrazowe dyscypliny sportu: play basketball, go sailing, do athletics itd. nakazywanie, zakazywanie: zasady bezpiecznej jazdy na rowerze (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: zasady dotyczące jazdy na motorze w Wlk. Brytanii słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna na temat bezpiecznej jazdy na rowerze przewidywanie treści tekstu na podstawie obrazków, wyszukiwanie w tekście słów o podanym znaczeniu, dopasowanie odpowiednich fragmentów tekstu do obrazków; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat roweru, który jedno z nich chce kupić wielokrotny wybór (dwie opcje) krótki tekst opisujący wybraną dyscyplinę sportu oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy jej uprawianiu (Portfolio) 18

19 Moduł 5 Sports and Chores 5d Everyday English luty uzyskiwanie i udzielanie informacji: letni obóz młodzieżowy czytanie i słuchanie: rozmowa wybierającego się na obóz letni chłopca z pracownikiem obozu przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 5e Culture Corner luty udzielanie informacji: zasady obowiązujące w szkole, do której chodzą uczniowie słuchanie i czytanie: strona internetowa poświęcona zasadom obowiązującym w szkołach w różnych krajach przewidywanie treści tekstu, wyrażanie opinii na temat szkolnych zasad 5f PSHE marzec słowa i zwroty opisujące sposoby chronienia środowiska naturalnego: collect rainwater, recycle, solar panels itd. udzielanie informacji: domowe sposoby dbania o środowisko czytanie i słuchanie: ulotka zachęcająca do uczynienia własnego domu bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego przewidywanie treści tekstu, sprawdzanie trafności przewidywań wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótki tekst na temat ochrony środowiska naturalnego (Portfolio) 19

20 Moduł 5 Sports and Chores 5g Time Out marzec powtórzenie słownictwa z modułu: związki wyrazowe opisujące obowiązki domowe wyrażanie opinii: znaczenie zasad obowiązujących w codziennym życiu czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka wyrażanie opinii na temat poglądów autora tekstu przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: ogłoszenie reklamujące naukę gry w tenisa uzupełnianie zdań czasownikami must, mustn t, don t have to [str. 38]; rozmowa na temat obowiązków domowych uzupełnianie dialogu czasownikami can, can t, could, might [str. 38]; kartka z terminarza uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 40]; krótki tekst opisujący zasady obowiązujące w szkole uzupełnianie tekstu wybranymi słowami (dwie opcje) [str. 41]; artykuł opisujący zasady bezpiecznego korzystania z popularnych wśród młodzieży środków transportu (np. hulajnogi, rolek) pytania typu prawda/ fałsz [str. 42]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat letniego obozu, w którym jedno z nich uczestniczyło wielokrotny wybór [str. 42]; pisanie: uzupełnianie tekstu a informacjami o zainteresowaniach ucznia i jego ulubionych sposobach spędzania czasu wolnego [str. 43]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obóz letni (czas trwania, atrakcje, ceny itd.); uzyskiwanie i udzielanie informacji zasady korzystania z Internetu w szkole [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian marzec 20

21 Moduł 6 Our wonderful world : słownictwo opisujące elementy krajobrazu: coast, lake, volcano itd.; Pisanie: zdania opisujące rodzaje krajobrazu typowe dla Polski 6 a b marzec środki transportu: motorbike, plane, lorry itd.; związki wyrazowe opisujące sposoby podróżowania: by plane/ car/ train, on foot wyrażanie opinii, uzasadnianie opinii preferowane środki transportu: I like/ don t like travelling by because ; wymowa: słowa zawierające litery, których się nie wymawia (np. know, castle, walk itp.) słuchanie i czytanie: kartka z wakacji wielokrotny wybór (dwie opcje) zdania na temat miejsc w Polsce, jakie uczniowie chcieliby odwiedzić (wyrażanie opinii, uzasadnianie); kartka pocztowa z wakacji w ciekawym zakątku Polski (Portfolio) stopniowanie przymiotników; użycie przysłówków too, very, really 6c marzec spójniki: but, and, because, and then wyrażanie opinii: ciekawe miejsca (na podstawie tekstu); opisywanie interesujących miejsc (atrakcje, najlepszy czas na wizytę) słuchanie i czytanie: opisy dwóch ciekawych miejsc (pustynia Atakama, wulkan Erebus) przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte; słuchanie: pięć krótkich dialogów wielokrotny wybór opisujący dwa ulubione przez ucznia miejsca w Polsce (Portfolio) użycie spójników and, but, because, and then 6d Everyday English marzec kupowanie biletów na pociąg słuchanie i czytanie: rozmowa przy kasie biletowej na dworcu kolejowym przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania typu prawda/ fałsz, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 21

22 Moduł 6 Our wonderful world 6e Culture Corner marzec uzyskiwanie i udzielanie informacji: pobyt w interesującym miejscu (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: krótkie teksty informacyjne na temat dwóch interesujących miejsc (jeziora Bajkał i wodospadu Niagara) przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie zakończeń do podanych początków zdań 6f Geography kwiecień czytanie: quiz geograficzny odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz sprawdzający znajomość geografii 6g Time Out kwiecień powtórzenie słownictwa z modułu (krzyżówka) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótki tekst informacyjny o pustyni Kalahari pytania typu prawda/ fałsz [str. 50]; słuchanie: sześć krótkich dialogów wielokrotny wybór [str. 50]; pisanie: uzupełnianie tekstu a pozdrowienia z wakacji [str. 51]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji ciekawe miejsca: Machu Picchu i Madagaskar [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian kwiecień 22

23 Moduł 7 Out and about : sposoby spędzania wakacji: sightseeing holiday, skiing holiday, safari itd.; typowe wakacyjne zajęcia: take photographs, eat local dishes, buy souvenirs itd.; Mówienie: udzielanie informacji: lubiane i nielubiane zajęcia wakacyjne: I like [sitting by the pool and swimming in the sea]. I don t like [sightseeing]. 7 a b kwiecień atrakcje turystyczne: historic site, castle, amusement park itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji: wakacyjne plany słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna o atrakcjach Londynu przewidywanie treści tekstu, czytanie: dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu, słuchanie: określanie intencji autora zdania opisujące atrakcje turystyczne (You can [go on rides] in [an amusement park].); zdania opisujące plany uczniów na najbliższą przyszłość (konstrukcja be going to) konstrukcja be going to: wyrażanie zamiarów oraz prognoz opartych na obserwacji; czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous): wyrażanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość 7c maj uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany dotyczące szkolnej wycieczki; intonacja: intonacja w pytaniach słuchanie i czytanie: z wakacji w Kopenhadze przewidywanie treści tekstu, wyszukiwanie informacji; słuchanie: opowiadanie ucznia o wakacyjnej wyprawie wielokrotny wybór na temat wycieczki szkolnej, w której uczniowie zamierzają wziąć udział (Portfolio) 23

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Powyższe kryteria oceniania nie uwzględniają oceny niedostatecznej i celującej. 1. Ocena niedostateczna uczeń otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE KSIĄŻKA STARLAND 1 Module 7 Weather & clothes Uczeń posługuje się bardzo podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Young Champions of English ZAPROSZENIE

Young Champions of English ZAPROSZENIE Young Champions of English ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1) Cele konkursu: Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z TEMATAMI LEKCJI

ROZKŁAD MATERIAŁU Z TEMATAMI LEKCJI Alicja Cholewa-Zawadzka ROZKŁAD U Z TEMATAMI LEKCJI (opracowany zgodnie z podstawą programową obowiązującą od 2014 r.) PRZEZNACZONY NA 60 GODZIN LEKCYJNYCH lipiec 2016 Express Publishing & EGIS STARLAND

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Realizowany program: Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo