Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

2 Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała zupełnie nowego charakteru. Zajęcia z języka obcego stały się obowiązkowym elementem nauczania zintegrowanego, co oznacza, że nauczyciele klas IVVI szkoły podstawowej rzadko mają do czynienia z uczniami początkującymi, szczególnie w przypadku języka angielskiego. Korzyści, które ta zmiana niesie, są oczywiste i nie trzeba ich wyliczać; warto jednak zastanowić się nad jej wpływem na proces nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym. Kwestią najważniejszą okaże się tu zapewne odpowiedni dobór materiału językowego i treści kursu. Wydaje się, że wzrost zaawansowania językowego uczniów musi iść w parze z poszerzaniem zakresu treści, jakie potrafią w języku obcym zrozumieć i przekazać. Zgodnie z tym poglądem, każdy kolejny rok nauki języka powinien przynosić znaczące zwiększenie liczby opanowanych struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, a także zauważalny przyrost wiedzy ogólnej, umożliwiający uczniom rozumienie i tworzenie coraz bardziej skomplikowanych wypowiedzi na coraz więcej tematów. Czego zatem należy uczyć na lekcjach języka angielskiego w klasach IVVI szkoły podstawowej, kiedy uczniowie mają już za sobą przynajmniej trzy lata nauki tego języka? Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, jak błędne jest przekonanie, że liczba lat nauki języka przekłada się bezpośrednio na stopień zaawansowania wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Gdyby tak było, każdy dorosły człowiek z łatwością prowadziłby w języku ojczystym skomplikowane dyskusje na temat fizyki nuklearnej, tymczasem wielu ludzi doświadcza problemów z jasnym przekazem myśli w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Nauka języka, także rodzimego, jest procesem potencjalnie nieskończonym. Ponadto warto zauważyć, że chociaż uczniowie klas IVVI nie są już początkującymi użytkownikami języka obcego, pozostają młodszymi nastolatkami, których wiedza i zainteresowania nie uległy większym zmianom. Dylemat nauczyciela polega zatem na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwijać umiejętności językowe uczniów, nie wykraczając poza zakres ich możliwości umysłowych i poza krąg ich doświadczeń i fascynacji. Trzyczęściowy kurs Starland, przygotowany przez wydawnictwo Express Publishing, jest dostosowany do potrzeb uczniów w wieku 1012 lat, którzy znają już podstawy języka angielskiego. Charakterystyczną cechę kursu stanowi innowacyjne podejście do nauczania 2

3 leksyki. O ile w większości podręczników dominuje tendencja do prezentowania nowego słownictwa w powiązaniu z innymi wyrazami i zwrotami z tego samego zakresu tematycznego, filozofia nauczania w Starland opiera się w znacznej mierze na kontekstualizacji materiału leksykalnego. Uczniowie odkrywają znaczenie słów poprzez analizowanie środowiska językowego, w jakim zostały użyte; następnie, dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, uczą się stosować nie tyle same wyrazy, ile całe związki leksykalne. Ma to wiele zalet: po pierwsze naśladuje naturalny proces uczenia się języka, po drugie pozwala na lepsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, po trzecie w znacznym stopniu eliminuje problemy, jakie napotyka wielu zaawansowanych już użytkowników języka obcego trudności z prawidłowym doborem wyrazów do użycia w danym kontekście. Prezentowana w podręcznikach Starland kombinacja dwóch technik: grupowania nowych słów w zestawy tematyczne i kontekstualizacji materiału leksykalnego gwarantuje szybki i trwały przyrost sprawności słownikowej uczniów. Jeśli chodzi o rozwój kompetencji gramatycznej, kurs Starland koncentruje się raczej na powolnym i systematycznym budowaniu prawidłowych nawyków językowych, niż na gwałtownym zwiększaniu liczby struktur, z jakimi uczeń się zapoznaje. Zadaniem nauczyciela jest tutaj przede wszystkim dbałość o systematyzowanie i pogłębianie umiejętności uczniów w ramach znanych im już konstrukcji; pojawiające się stopniowo nowe elementy gramatyki są prezentowane w bogatym znaczeniowo kontekście i ćwiczone poprzez zadania wymagające praktycznego zastosowania danej struktury w sytuacjach komunikacyjnych. Inną zasługującą na szczególną uwagę cechą podręczników Starland jest konsekwentne budowanie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pisanych. Nauczanie pisania w języku obcym jest często postrzegane jako odrębny element instrukcji językowej, realizowany podczas lekcji poświęconych w całości rozwijaniu tej trudnej sprawności. Nauczyciel korzystający z kursu Starland szybko odkryje, że zadania wymagające napisania kilkuzdaniowego tekstu stanowią tutaj codzienną niemal praktykę: uczniowie w formie pisemnej reagują na treści przedstawione w materiałach do czytania, prezentują samodzielnie wyszukane w Internecie informacje, wykorzystują nowe struktury gramatyczne i słownictwo. W ten sposób opanowują reguły rządzące angielską składnią, która w znacznym stopniu różni się od składni polskiej, przede wszystkim ze względu na pozycyjny charakter języka angielskiego, gdzie o znaczeniu zdania decydują nie formy gramatyczne, ale szyk wyrazów. Ponadto zalecenie, by uczniowie napisali krótki tekst, zamiast wypowiadać się ustnie, gwarantuje, że każdy uczeń a nie jedynie ochotnik wykona zadanie; dzięki temu 3

4 nauczyciel może mieć pewność, że wszyscy mieli okazję przećwiczyć nowy materiał. Warto także zauważyć, że w drugiej części kursu Starland 2 jednym z elementów nauki pisania jest tłumaczenie fragmentów tekstu z języka polskiego (Zeszyt ćwiczeń). Starland 2, druga część kursu, przeznaczona dla piątoklasistów, podzielona jest na osiem modułów o stałej budowie, dobrze już znanej użytkownikom Starland 1. Pierwsze dwie jednostki w każdym module (a i b) koncentrują się na wprowadzeniu nowego materiału leksykalnego oraz albo na odświeżeniu i pogłębieniu umiejętności uczniów w zakresie znanych im elementów gramatyki, albo na prezentacji nowych struktur. Kolejna lekcja (c) poświęcona jest rozwijaniu sprawności językowych, a następna czwarta (d) skupia uwagę uczniów na konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i charakterystycznych dla tych sytuacji słowach i zwrotach. W części piątej i szóstej uczniowie mają szansę wykorzystać język angielski do poszerzenia wiedzy ogólnej: lekcja (e) poświęcona jest elementom wiedzy o kulturze, a lekcja (f) prezentuje treści związane z różnymi dziedzinami nauki. Ostatnia lekcja (g) w każdym module stwarza okazję do powtórzenia materiału w niecodzienny, często zabawny sposób. Co najważniejsze, wszystko, co zawiera podręcznik, odpowiada możliwościom, wiedzy i zainteresowaniom dzieci z grupy wiekowej, dla jakiej kurs jest przeznaczony. Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Starland 2 opiera się na następujących założeniach: 1) nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, 2) praca nad każdym z ośmiu modułów zajmuje dziesięć godzin: części (a) i (b) 4 godziny, część (c) 2 godziny, części (d), (e), (f) i (g) po jednej godzinie, 3) nauczyciel przeznacza dwie jednostki lekcyjne na utrwalenie materiału i sprawdzian po ukończeniu pracy nad każdym z modułów, 4) realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego wymaga 4 godzin lekcyjnych. 4

5 ROZKŁAD MATERIAŁU STARLAND 2 Rozdział Starter wrzesień wyposażenie nastolatka: desk, schoolbag, skis, pencil, camera itd.; liczebniki główne i porządkowe; odzież: coat, socks, shirt, dress itd.; produkty spożywcze, owoce, warzywa: crisps, grapes, garlic itd.; części ciała: arm, knee, lip itd.; wyposażenie mieszkania: fireplace, washbasin, pillows itd.; zwierzęta: owl, elephant, fox itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji lokalizacja przedmiotów: Where is (the cap)?it s there, (on the bed.); pytanie o godzinę, udzielanie odpowiedzi; uzyskiwanie i udzielanie informacji: lubiane i nielubiane produkty spożywcze; opisywanie pomieszczeń mieszkalnych (na podstawie obrazków); kupowanie pamiątek; witanie się, uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa z mamą kolegi/ koleżanki użycie liczebników głównych i porządkowych; konstrukcja there is/ there are Zeszyt ćwiczeń: gramatyka: czasownik have got [str. 2]; czytanie: wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter [str. 2]; pisanie: układanie i zapisywanie pytań (rozsypanka wyrazowa), zapisywanie odpowiedzi [str. 3] 5

6 Moduł 1 At work, at play : zawody i profesje: postman, chef, dentist itd. 1 a b wrzesień profesje i zawody: fashion designer, magician s assistant, model itd. wyrażanie opinii: dobre i złe strony pracy w różnych zawodach, cechy potrzebne do wykonywania różnych zawodów; uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: lubiane i nielubiane filmy, rodzaje muzyki, style ubierania się; uzyskiwanie i udzielanie informacji: życie i zwyczaje nastolatki imieniem Kelly (ćwiczenie z luką informacyjną); opisywanie pogody, własnego ubioru i wykonywanych czynności słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące niezwykłe zajęcia przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie opisanych zawodów do podanych zdań czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous; przysłówki częstotliwości; konstrukcje czasownikowe: użycie bezokolicznika i formy -ing 1c wrzesień zwierzęta: penguin, hedgehog, eagle itd. przyjmowanie ról: wywiad z udomowionym pingwinem (na podstawie tekstu) słuchanie i czytanie: krótki artykuł o niezwykłym zwierzątku domowym przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu; słuchanie: wypowiedzi uczniów na temat ich klasowego zwierzątka: wybór właściwego zwierzęcia (opcje w postaci obrazków) krótki artykuł opisujący zwierzątko domowe (Portfolio) 6

7 Moduł 1 At work, at play 1d Everyday English wrzesień rozmowa o ulubionych zajęciach weekendowych, ustalanie spotkania i sposobu wspólnego spędzenia czasu czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wspólnego spędzenia weekendu przewidywanie treści rozmowy, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 1e Culture Corner wrzesień wymowa: dźwięk słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty na temat dyscyplin sportowych popularnych w Wielkiej Brytanii i na Filipinach przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), pytania typu prawda/ fałsz 1f PSHE październik udzielanie porad: jak zapewnić sobie dobry sen; udzielanie informacji o sobie: problemy ze snem, stosowane środki zaradcze słuchanie i czytanie: artykuł z poradami dla ludzi mających problemy ze snem: przewidywanie treści tekstu, robienie notatek 7

8 Moduł 1 At work, at play 1g Time Out październik powtórzenie słownictwa z modułu: profesje i zawody czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka wyszukiwanie nazw zawodów i profesji w tekście piosenki przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: quiz na temat sławnych ludzi określanie zawodu bohaterów quizu [str. 8]; wywiad z muzykiem uzupełnianie luk podanymi zwrotami [str. 9]; rozmowa na temat sposobów spędzania czasu wolnego uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 9]; tekst opisujący pracę psychologa zajmującego się problemami zwierząt wyszukiwanie w tekście zwrotów o podanym znaczeniu, dopasowanie początków zdań do ich zakończeń [str. 10]; słuchanie: uzupełnianie luk [str. 10]; dyktando (nazwy profesji i zawodów) [str. 11]; pisanie: krótki artykuł na temat osoby wykonującej niezwykły zawód [str. 11]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji podstawowe informacje o dwojgu młodych ludziach pochodzących z krajów anglojęzycznych (ćwiczenie z luką informacyjną) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian październik 8

9 Moduł 2 Masters of Art : rodzaje filmów: animated cartoon, musical, action film itd.; przymiotniki opisujące filmy: boring, funny, frightening itd.; Słuchanie: krótkie opisy kilku filmów sprawdzanie poprawności dopasowania opisów filmów do ich tytułów; Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii: filmy 2 a b październik mityczne stworzenia: centaur, phoenix, cyclop, unicorn itd.; części ciała zwierząt: horn, tail, feathers itd. prezentacja: podobieństwa i różnice pomiędzy mitycznymi postaciami, a postaciami o tych samych nazwach przedstawionymi w cyklu książek, którego bohaterem jest Harry Potter; opisywanie mitycznego stworzenia; wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat mitycznego stworzenia (Portfolio) słuchanie i czytanie: opis dwóch mitycznych stworzeń: centaura i feniksa przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz; słuchanie: krótkie opisy kilku mitycznych stworzeń wskazywanie na obrazkach wymienionych w opisach cech wyglądu zewnętrznego mitycznych stworzeń formy przeszłe czasowników to be, to have i can: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 2c październik synonimy nadużywanych przymiotników: amazing, disappointing, terrible itd. relacjonowanie: wrażenia z festynu (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni weekend słuchanie i czytanie: opisujący wrażenia z pobytu na ulicznym festynie pytania otwarte; słuchanie: rozmowa na temat wieczoru w teatrze wielokrotny wybór opisujący miniony weekend (Portfolio) 9

10 Moduł 2 Masters of Art 2d Everyday English październik uzyskiwanie i udzielanie informacji: sposób spędzenia minionego weekendu czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat przyjęcia, jakie odbyło się w ubiegły weekend przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych wypowiedzi, pytanie otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu 2e Culture Corner październik wymowa: formy słabe (wymowa sylab nieakcentowanych) słuchanie i czytanie: dwie krótkie biografie: C.S. Lewis i Pablo Picasso przewidywanie treści tekstów wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego artysty (Portfolio) 2f Music listopad instrumenty muzyczne: saxophone, cello, drum itd.; gatunki muzyczne: jazz, rock, pop itd. wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat ulubionego gatunku muzyki (Portfolio) 10

11 Moduł 2 Masters of Art 2g Time Out listopad czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie tytułu i plakatu (powtórzenie słownictwa z modułu); czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte (sposoby na upamiętnienie własnego nazwiska) przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie krótkiego opisu [str. 17]; chat internetowy (życie w XIX wieku) wyszukiwanie informacji, wielokrotny wybór (dwie opcje) [str. 18]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat filmu, który oglądali wielokrotny wybór [str. 18]; pisanie: uzupełnianie tekstu a na temat minionego weekendu [str. 19]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji wydarzenia kulturalne (daty, atrakcje, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian listopad 11

12 Moduł 3 Legends : sławne postaci: an Egyptian queen, a Polish scientist, an American president itd.; Mówienie: odczytywanie dat, uzyskiwanie i udzielanie informacji daty narodzin i śmierci sławnych ludzi: When was (Leonardo da Vinci) born? In (1452). When did he die? 3 a b listopad przymiotniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: short, attractive, well-built itd.; przymiotniki opisujące charakter i osobowość: honest, patient, lazy itd. relacjonowanie: historia chińskiej wojowniczki (na podstawie tekstu); opisywanie wyglądu zewnętrznego; uzyskiwanie i udzielanie informacji wygląd zewnętrzny i osobowość: What does she/ he look like?, What s she/ he like?; uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni dzień słuchanie i czytanie: krótki artykuł o słynnej chińskiej wojowniczce przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji; czytanie: krótka biografia Czyngis- Chana uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; czytanie: krótka biografia Marco Polo uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, pytania otwarte pojedyncze zdania w czasie przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 3c listopad relacjonowanie: wycieczka nad jezioro Loch Ness (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: opowiadanie o wycieczce nad jezioro Loch Ness przewidywanie treści tekstu, numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej; słuchanie: opowiadanie Jima o wycieczce do Parku Narodowego Banff pytanie otwarte, pytania typu prawda/ fałsz opowiadanie o wycieczce do Parku Narodowego Banff (na podstawie wysłuchanego tekstu Portfolio) 12

13 Moduł 3 Legends 3d Everyday English listopad słowa i zwroty używane do wyrażania opinii o filmie: special effects, it stars Nicole Kidman, there s a lot of action itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: film czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat filmu, który jedno z nich oglądało przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 3e Culture Corner listopad wymowa: końcówki czasowników regularnych w czasie przeszłym:,, słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące sławne postaci historyczne: Aleksandra Wielkiego i Williama Wallace a przewidywanie treści tekstów, pytania otwarte wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego bohatera narodowego (Portfolio) 3f History grudzień słuchanie i czytanie: krótka biografia księżniczki Pocahontas przewidywanie treści tekstu, wielokrotny wybór, budowanie zdań opisujących relacje pomiędzy postaciami opisanymi w tekście wyrażanie opinii, argumentowanie: krótka wypowiedź o księżniczce Pocahontas 13

14 Moduł 3 Legends 3g Time Out grudzień czytanie: odczytywanie pisma lustrzanego; czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module uzupełnianie zdań; czytanie i słuchanie: piosenka czytanie: uzupełnianie tekstu piosenki podanymi słowami; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: biografia Amelii Earhart uzupełnianie tekstu czasownikami w czasie przeszłym, pytania otwarte [str. 22]; uzupełnianie tekstu (list) przymiotnikami opisującymi wygląd zewnętrzny i osobowość [str. 25]; wybieranie właściwych przymiotników w krótkim opisie [str. 25]; historia konia trojańskiego pytania otwarte [str. 26]; słuchanie: rozmowa Adama z mamą na temat minionego weekendu dopasowanie [str. 26]; pisanie: opis osoby [str. 25]; uzupełnianie tekstu: do przyjaciela opisujący sposób spędzenia wakacji [str. 27]; mówienie: relacjonowanie najlepsze wakacje uczniów [str. 27]; uzyskiwanie i udzielanie informacji sławne postaci: Leonardo da Vinci i Maria Skłodowska-Curie [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian grudzień 14

15 Moduł 4 Let s party! : zwroty związane z opisem festynów, uroczystości itp.: watch a fireworks display, wear masks, eat a traditional meal itd.; Mówienie: udzielanie informacji obchody wybranych świąt w Polsce: On Christmas Eve there is a traditional meal in Poland. 4 a b grudzień/ styczeń przymiotniki opisujące stany emocjonalne: surprised, tired, thriller itd.; przyimki określające kierunek: along, into, towards itd. relacjonowanie miłe i niemiłe doświadczenia: I felt (sad) when I (lost my favourite pen.); uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: udział w obchodach interesującego święta słuchanie i czytanie: krótki artykuł o obchodach Mardi Gras w Nowym Orleanie przewidywanie treści tekstu (układanie pytań), pytania otwarte; czytanie: krótkie opisy świąt z różnych stron świata uzupełnianie zdań podanymi słowami; czytanie: quiz układanie pytań na podstawie podanych słów-kluczy, odpowiadanie na pytania quizu krótka wypowiedź uzasadniająca chęć udziału w obchodach jednego z opisanych świąt czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi; użycie przyimków określających kierunek 4c styczeń atrakcje wesołego miasteczka: roller coaster, fairytale castle, haunted house itd. udzielanie informacji, wyrażanie opinii, uzasadnianie wizyta w Disneylandzie: I liked the (pirate ship). It was (really amazing). słuchanie i czytanie: artykuł opisujący wizytę w Disneylandzie przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań wybranymi słowami (dwie opcje); słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wizyty w parku rozrywki: dopasowanie imion dzieci do atrakcji, które im się podobały wyrażanie opinii, uzasadnianie: krótka wypowiedź odpowiadająca na pytanie, czy uczniowie chcieliby odwiedzić Disneyland; opisujący wizytę w parku rozrywki (Portfolio) 15

16 Moduł 4 Let s party! 4d Everyday English styczeń proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciółek na temat wspólnej wyprawy na zakupy przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 4e Culture Corner styczeń wyrażanie opinii, uzasadnianie: udział w wyścigach na wodzie (na podstawie tekstu); intonacja: wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia słuchanie i czytanie: dwie ulotki zachęcające do udziału w wyścigach na wodzie określanie podobieństw i różnic pomiędzy dwiema imprezami wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): ulotka zachęcająca do udziału w ciekawej imprezie odbywającej się w Polsce (Portfolio) 4f History styczeń czytanie: quiz na temat starożytnej Grecji odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz na temat starożytnej Grecji (Portfolio) 16

17 Moduł 4 Let s party! 4g Time Out styczeń wyrażanie opinii: znaczenie podtrzymywania tradycji (na podstawie tekstu piosenki) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótka biografia Walta Disneya uzupełnianie tekstu formami przeszłymi czasowników [str. 30]; uzupełnianie tekstu (opis przyjęcia urodzinowego) pojedynczymi słowami [str. 32]; streszczenie baśni Pinokio wielokrotny wybór [str. 34]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat festynu, w jakim wzięli udział dopasowanie [str. 34]; pisanie: uzupełnianie tekstu a opisującego ubiegłoroczne wakacje [str. 35]; mówienie: relacjonowanie jak uczniowie uczcili nadejście Nowego Roku [str. 35]; uzyskiwanie i udzielanie informacji muzyczne festiwale (miejsca, daty, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian styczeń 17

18 Moduł 5 Sports and Chores : obowiązki domowe: hoover the carpet, make the bed, do the laundry itd.; Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obowiązki domowe 5 a b styczeń/ luty sposoby spędzania czasu wolnego: surf the Internet, phone a friend, go shopping itd. udzielanie informacji: ulubione sposoby spędzania czasu wolnego; zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń; wymowa: dźwięk ; udzielanie informacji: prace domowe, które należą do obowiązków uczniów słuchanie i czytanie: krótki artykuł na temat niezwykłego sportu przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte, wyszukiwanie informacji w tekście zdania opisujące zasady, jakim uczniowie podporządkowują się w szkole i w domu czasowniki must, mustn t, have to wyrażanie nakazu, zakazu i braku obowiązku; czasowniki can, could, might wyrażanie możliwości i przyzwolenia 5c luty związki wyrazowe dyscypliny sportu: play basketball, go sailing, do athletics itd. nakazywanie, zakazywanie: zasady bezpiecznej jazdy na rowerze (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: zasady dotyczące jazdy na motorze w Wlk. Brytanii słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna na temat bezpiecznej jazdy na rowerze przewidywanie treści tekstu na podstawie obrazków, wyszukiwanie w tekście słów o podanym znaczeniu, dopasowanie odpowiednich fragmentów tekstu do obrazków; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat roweru, który jedno z nich chce kupić wielokrotny wybór (dwie opcje) krótki tekst opisujący wybraną dyscyplinę sportu oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy jej uprawianiu (Portfolio) 18

19 Moduł 5 Sports and Chores 5d Everyday English luty uzyskiwanie i udzielanie informacji: letni obóz młodzieżowy czytanie i słuchanie: rozmowa wybierającego się na obóz letni chłopca z pracownikiem obozu przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 5e Culture Corner luty udzielanie informacji: zasady obowiązujące w szkole, do której chodzą uczniowie słuchanie i czytanie: strona internetowa poświęcona zasadom obowiązującym w szkołach w różnych krajach przewidywanie treści tekstu, wyrażanie opinii na temat szkolnych zasad 5f PSHE marzec słowa i zwroty opisujące sposoby chronienia środowiska naturalnego: collect rainwater, recycle, solar panels itd. udzielanie informacji: domowe sposoby dbania o środowisko czytanie i słuchanie: ulotka zachęcająca do uczynienia własnego domu bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego przewidywanie treści tekstu, sprawdzanie trafności przewidywań wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótki tekst na temat ochrony środowiska naturalnego (Portfolio) 19

20 Moduł 5 Sports and Chores 5g Time Out marzec powtórzenie słownictwa z modułu: związki wyrazowe opisujące obowiązki domowe wyrażanie opinii: znaczenie zasad obowiązujących w codziennym życiu czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka wyrażanie opinii na temat poglądów autora tekstu przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: ogłoszenie reklamujące naukę gry w tenisa uzupełnianie zdań czasownikami must, mustn t, don t have to [str. 38]; rozmowa na temat obowiązków domowych uzupełnianie dialogu czasownikami can, can t, could, might [str. 38]; kartka z terminarza uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 40]; krótki tekst opisujący zasady obowiązujące w szkole uzupełnianie tekstu wybranymi słowami (dwie opcje) [str. 41]; artykuł opisujący zasady bezpiecznego korzystania z popularnych wśród młodzieży środków transportu (np. hulajnogi, rolek) pytania typu prawda/ fałsz [str. 42]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat letniego obozu, w którym jedno z nich uczestniczyło wielokrotny wybór [str. 42]; pisanie: uzupełnianie tekstu a informacjami o zainteresowaniach ucznia i jego ulubionych sposobach spędzania czasu wolnego [str. 43]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obóz letni (czas trwania, atrakcje, ceny itd.); uzyskiwanie i udzielanie informacji zasady korzystania z Internetu w szkole [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian marzec 20

21 Moduł 6 Our wonderful world : słownictwo opisujące elementy krajobrazu: coast, lake, volcano itd.; Pisanie: zdania opisujące rodzaje krajobrazu typowe dla Polski 6 a b marzec środki transportu: motorbike, plane, lorry itd.; związki wyrazowe opisujące sposoby podróżowania: by plane/ car/ train, on foot wyrażanie opinii, uzasadnianie opinii preferowane środki transportu: I like/ don t like travelling by because ; wymowa: słowa zawierające litery, których się nie wymawia (np. know, castle, walk itp.) słuchanie i czytanie: kartka z wakacji wielokrotny wybór (dwie opcje) zdania na temat miejsc w Polsce, jakie uczniowie chcieliby odwiedzić (wyrażanie opinii, uzasadnianie); kartka pocztowa z wakacji w ciekawym zakątku Polski (Portfolio) stopniowanie przymiotników; użycie przysłówków too, very, really 6c marzec spójniki: but, and, because, and then wyrażanie opinii: ciekawe miejsca (na podstawie tekstu); opisywanie interesujących miejsc (atrakcje, najlepszy czas na wizytę) słuchanie i czytanie: opisy dwóch ciekawych miejsc (pustynia Atakama, wulkan Erebus) przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte; słuchanie: pięć krótkich dialogów wielokrotny wybór opisujący dwa ulubione przez ucznia miejsca w Polsce (Portfolio) użycie spójników and, but, because, and then 6d Everyday English marzec kupowanie biletów na pociąg słuchanie i czytanie: rozmowa przy kasie biletowej na dworcu kolejowym przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania typu prawda/ fałsz, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 21

22 Moduł 6 Our wonderful world 6e Culture Corner marzec uzyskiwanie i udzielanie informacji: pobyt w interesującym miejscu (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: krótkie teksty informacyjne na temat dwóch interesujących miejsc (jeziora Bajkał i wodospadu Niagara) przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie zakończeń do podanych początków zdań 6f Geography kwiecień czytanie: quiz geograficzny odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz sprawdzający znajomość geografii 6g Time Out kwiecień powtórzenie słownictwa z modułu (krzyżówka) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótki tekst informacyjny o pustyni Kalahari pytania typu prawda/ fałsz [str. 50]; słuchanie: sześć krótkich dialogów wielokrotny wybór [str. 50]; pisanie: uzupełnianie tekstu a pozdrowienia z wakacji [str. 51]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji ciekawe miejsca: Machu Picchu i Madagaskar [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian kwiecień 22

23 Moduł 7 Out and about : sposoby spędzania wakacji: sightseeing holiday, skiing holiday, safari itd.; typowe wakacyjne zajęcia: take photographs, eat local dishes, buy souvenirs itd.; Mówienie: udzielanie informacji: lubiane i nielubiane zajęcia wakacyjne: I like [sitting by the pool and swimming in the sea]. I don t like [sightseeing]. 7 a b kwiecień atrakcje turystyczne: historic site, castle, amusement park itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji: wakacyjne plany słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna o atrakcjach Londynu przewidywanie treści tekstu, czytanie: dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu, słuchanie: określanie intencji autora zdania opisujące atrakcje turystyczne (You can [go on rides] in [an amusement park].); zdania opisujące plany uczniów na najbliższą przyszłość (konstrukcja be going to) konstrukcja be going to: wyrażanie zamiarów oraz prognoz opartych na obserwacji; czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous): wyrażanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość 7c maj uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany dotyczące szkolnej wycieczki; intonacja: intonacja w pytaniach słuchanie i czytanie: z wakacji w Kopenhadze przewidywanie treści tekstu, wyszukiwanie informacji; słuchanie: opowiadanie ucznia o wakacyjnej wyprawie wielokrotny wybór na temat wycieczki szkolnej, w której uczniowie zamierzają wziąć udział (Portfolio) 23

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo