Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

2 Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała zupełnie nowego charakteru. Zajęcia z języka obcego stały się obowiązkowym elementem nauczania zintegrowanego, co oznacza, że nauczyciele klas IVVI szkoły podstawowej rzadko mają do czynienia z uczniami początkującymi, szczególnie w przypadku języka angielskiego. Korzyści, które ta zmiana niesie, są oczywiste i nie trzeba ich wyliczać; warto jednak zastanowić się nad jej wpływem na proces nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym. Kwestią najważniejszą okaże się tu zapewne odpowiedni dobór materiału językowego i treści kursu. Wydaje się, że wzrost zaawansowania językowego uczniów musi iść w parze z poszerzaniem zakresu treści, jakie potrafią w języku obcym zrozumieć i przekazać. Zgodnie z tym poglądem, każdy kolejny rok nauki języka powinien przynosić znaczące zwiększenie liczby opanowanych struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, a także zauważalny przyrost wiedzy ogólnej, umożliwiający uczniom rozumienie i tworzenie coraz bardziej skomplikowanych wypowiedzi na coraz więcej tematów. Czego zatem należy uczyć na lekcjach języka angielskiego w klasach IVVI szkoły podstawowej, kiedy uczniowie mają już za sobą przynajmniej trzy lata nauki tego języka? Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, jak błędne jest przekonanie, że liczba lat nauki języka przekłada się bezpośrednio na stopień zaawansowania wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Gdyby tak było, każdy dorosły człowiek z łatwością prowadziłby w języku ojczystym skomplikowane dyskusje na temat fizyki nuklearnej, tymczasem wielu ludzi doświadcza problemów z jasnym przekazem myśli w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Nauka języka, także rodzimego, jest procesem potencjalnie nieskończonym. Ponadto warto zauważyć, że chociaż uczniowie klas IVVI nie są już początkującymi użytkownikami języka obcego, pozostają młodszymi nastolatkami, których wiedza i zainteresowania nie uległy większym zmianom. Dylemat nauczyciela polega zatem na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwijać umiejętności językowe uczniów, nie wykraczając poza zakres ich możliwości umysłowych i poza krąg ich doświadczeń i fascynacji. Trzyczęściowy kurs Starland, przygotowany przez wydawnictwo Express Publishing, jest dostosowany do potrzeb uczniów w wieku 1012 lat, którzy znają już podstawy języka angielskiego. Charakterystyczną cechę kursu stanowi innowacyjne podejście do nauczania 2

3 leksyki. O ile w większości podręczników dominuje tendencja do prezentowania nowego słownictwa w powiązaniu z innymi wyrazami i zwrotami z tego samego zakresu tematycznego, filozofia nauczania w Starland opiera się w znacznej mierze na kontekstualizacji materiału leksykalnego. Uczniowie odkrywają znaczenie słów poprzez analizowanie środowiska językowego, w jakim zostały użyte; następnie, dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, uczą się stosować nie tyle same wyrazy, ile całe związki leksykalne. Ma to wiele zalet: po pierwsze naśladuje naturalny proces uczenia się języka, po drugie pozwala na lepsze i szybsze zapamiętywanie słownictwa, po trzecie w znacznym stopniu eliminuje problemy, jakie napotyka wielu zaawansowanych już użytkowników języka obcego trudności z prawidłowym doborem wyrazów do użycia w danym kontekście. Prezentowana w podręcznikach Starland kombinacja dwóch technik: grupowania nowych słów w zestawy tematyczne i kontekstualizacji materiału leksykalnego gwarantuje szybki i trwały przyrost sprawności słownikowej uczniów. Jeśli chodzi o rozwój kompetencji gramatycznej, kurs Starland koncentruje się raczej na powolnym i systematycznym budowaniu prawidłowych nawyków językowych, niż na gwałtownym zwiększaniu liczby struktur, z jakimi uczeń się zapoznaje. Zadaniem nauczyciela jest tutaj przede wszystkim dbałość o systematyzowanie i pogłębianie umiejętności uczniów w ramach znanych im już konstrukcji; pojawiające się stopniowo nowe elementy gramatyki są prezentowane w bogatym znaczeniowo kontekście i ćwiczone poprzez zadania wymagające praktycznego zastosowania danej struktury w sytuacjach komunikacyjnych. Inną zasługującą na szczególną uwagę cechą podręczników Starland jest konsekwentne budowanie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pisanych. Nauczanie pisania w języku obcym jest często postrzegane jako odrębny element instrukcji językowej, realizowany podczas lekcji poświęconych w całości rozwijaniu tej trudnej sprawności. Nauczyciel korzystający z kursu Starland szybko odkryje, że zadania wymagające napisania kilkuzdaniowego tekstu stanowią tutaj codzienną niemal praktykę: uczniowie w formie pisemnej reagują na treści przedstawione w materiałach do czytania, prezentują samodzielnie wyszukane w Internecie informacje, wykorzystują nowe struktury gramatyczne i słownictwo. W ten sposób opanowują reguły rządzące angielską składnią, która w znacznym stopniu różni się od składni polskiej, przede wszystkim ze względu na pozycyjny charakter języka angielskiego, gdzie o znaczeniu zdania decydują nie formy gramatyczne, ale szyk wyrazów. Ponadto zalecenie, by uczniowie napisali krótki tekst, zamiast wypowiadać się ustnie, gwarantuje, że każdy uczeń a nie jedynie ochotnik wykona zadanie; dzięki temu 3

4 nauczyciel może mieć pewność, że wszyscy mieli okazję przećwiczyć nowy materiał. Warto także zauważyć, że w drugiej części kursu Starland 2 jednym z elementów nauki pisania jest tłumaczenie fragmentów tekstu z języka polskiego (Zeszyt ćwiczeń). Starland 2, druga część kursu, przeznaczona dla piątoklasistów, podzielona jest na osiem modułów o stałej budowie, dobrze już znanej użytkownikom Starland 1. Pierwsze dwie jednostki w każdym module (a i b) koncentrują się na wprowadzeniu nowego materiału leksykalnego oraz albo na odświeżeniu i pogłębieniu umiejętności uczniów w zakresie znanych im elementów gramatyki, albo na prezentacji nowych struktur. Kolejna lekcja (c) poświęcona jest rozwijaniu sprawności językowych, a następna czwarta (d) skupia uwagę uczniów na konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i charakterystycznych dla tych sytuacji słowach i zwrotach. W części piątej i szóstej uczniowie mają szansę wykorzystać język angielski do poszerzenia wiedzy ogólnej: lekcja (e) poświęcona jest elementom wiedzy o kulturze, a lekcja (f) prezentuje treści związane z różnymi dziedzinami nauki. Ostatnia lekcja (g) w każdym module stwarza okazję do powtórzenia materiału w niecodzienny, często zabawny sposób. Co najważniejsze, wszystko, co zawiera podręcznik, odpowiada możliwościom, wiedzy i zainteresowaniom dzieci z grupy wiekowej, dla jakiej kurs jest przeznaczony. Prezentowany tutaj rozkład materiału do podręcznika Starland 2 opiera się na następujących założeniach: 1) nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, 2) praca nad każdym z ośmiu modułów zajmuje dziesięć godzin: części (a) i (b) 4 godziny, część (c) 2 godziny, części (d), (e), (f) i (g) po jednej godzinie, 3) nauczyciel przeznacza dwie jednostki lekcyjne na utrwalenie materiału i sprawdzian po ukończeniu pracy nad każdym z modułów, 4) realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego wymaga 4 godzin lekcyjnych. 4

5 ROZKŁAD MATERIAŁU STARLAND 2 Rozdział Starter wrzesień wyposażenie nastolatka: desk, schoolbag, skis, pencil, camera itd.; liczebniki główne i porządkowe; odzież: coat, socks, shirt, dress itd.; produkty spożywcze, owoce, warzywa: crisps, grapes, garlic itd.; części ciała: arm, knee, lip itd.; wyposażenie mieszkania: fireplace, washbasin, pillows itd.; zwierzęta: owl, elephant, fox itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji lokalizacja przedmiotów: Where is (the cap)?it s there, (on the bed.); pytanie o godzinę, udzielanie odpowiedzi; uzyskiwanie i udzielanie informacji: lubiane i nielubiane produkty spożywcze; opisywanie pomieszczeń mieszkalnych (na podstawie obrazków); kupowanie pamiątek; witanie się, uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa z mamą kolegi/ koleżanki użycie liczebników głównych i porządkowych; konstrukcja there is/ there are Zeszyt ćwiczeń: gramatyka: czasownik have got [str. 2]; czytanie: wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter [str. 2]; pisanie: układanie i zapisywanie pytań (rozsypanka wyrazowa), zapisywanie odpowiedzi [str. 3] 5

6 Moduł 1 At work, at play : zawody i profesje: postman, chef, dentist itd. 1 a b wrzesień profesje i zawody: fashion designer, magician s assistant, model itd. wyrażanie opinii: dobre i złe strony pracy w różnych zawodach, cechy potrzebne do wykonywania różnych zawodów; uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: lubiane i nielubiane filmy, rodzaje muzyki, style ubierania się; uzyskiwanie i udzielanie informacji: życie i zwyczaje nastolatki imieniem Kelly (ćwiczenie z luką informacyjną); opisywanie pogody, własnego ubioru i wykonywanych czynności słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące niezwykłe zajęcia przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie opisanych zawodów do podanych zdań czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous; przysłówki częstotliwości; konstrukcje czasownikowe: użycie bezokolicznika i formy -ing 1c wrzesień zwierzęta: penguin, hedgehog, eagle itd. przyjmowanie ról: wywiad z udomowionym pingwinem (na podstawie tekstu) słuchanie i czytanie: krótki artykuł o niezwykłym zwierzątku domowym przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu; słuchanie: wypowiedzi uczniów na temat ich klasowego zwierzątka: wybór właściwego zwierzęcia (opcje w postaci obrazków) krótki artykuł opisujący zwierzątko domowe (Portfolio) 6

7 Moduł 1 At work, at play 1d Everyday English wrzesień rozmowa o ulubionych zajęciach weekendowych, ustalanie spotkania i sposobu wspólnego spędzenia czasu czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wspólnego spędzenia weekendu przewidywanie treści rozmowy, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 1e Culture Corner wrzesień wymowa: dźwięk słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty na temat dyscyplin sportowych popularnych w Wielkiej Brytanii i na Filipinach przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), pytania typu prawda/ fałsz 1f PSHE październik udzielanie porad: jak zapewnić sobie dobry sen; udzielanie informacji o sobie: problemy ze snem, stosowane środki zaradcze słuchanie i czytanie: artykuł z poradami dla ludzi mających problemy ze snem: przewidywanie treści tekstu, robienie notatek 7

8 Moduł 1 At work, at play 1g Time Out październik powtórzenie słownictwa z modułu: profesje i zawody czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka wyszukiwanie nazw zawodów i profesji w tekście piosenki przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: quiz na temat sławnych ludzi określanie zawodu bohaterów quizu [str. 8]; wywiad z muzykiem uzupełnianie luk podanymi zwrotami [str. 9]; rozmowa na temat sposobów spędzania czasu wolnego uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 9]; tekst opisujący pracę psychologa zajmującego się problemami zwierząt wyszukiwanie w tekście zwrotów o podanym znaczeniu, dopasowanie początków zdań do ich zakończeń [str. 10]; słuchanie: uzupełnianie luk [str. 10]; dyktando (nazwy profesji i zawodów) [str. 11]; pisanie: krótki artykuł na temat osoby wykonującej niezwykły zawód [str. 11]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji podstawowe informacje o dwojgu młodych ludziach pochodzących z krajów anglojęzycznych (ćwiczenie z luką informacyjną) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian październik 8

9 Moduł 2 Masters of Art : rodzaje filmów: animated cartoon, musical, action film itd.; przymiotniki opisujące filmy: boring, funny, frightening itd.; Słuchanie: krótkie opisy kilku filmów sprawdzanie poprawności dopasowania opisów filmów do ich tytułów; Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii: filmy 2 a b październik mityczne stworzenia: centaur, phoenix, cyclop, unicorn itd.; części ciała zwierząt: horn, tail, feathers itd. prezentacja: podobieństwa i różnice pomiędzy mitycznymi postaciami, a postaciami o tych samych nazwach przedstawionymi w cyklu książek, którego bohaterem jest Harry Potter; opisywanie mitycznego stworzenia; wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat mitycznego stworzenia (Portfolio) słuchanie i czytanie: opis dwóch mitycznych stworzeń: centaura i feniksa przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz; słuchanie: krótkie opisy kilku mitycznych stworzeń wskazywanie na obrazkach wymienionych w opisach cech wyglądu zewnętrznego mitycznych stworzeń formy przeszłe czasowników to be, to have i can: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 2c październik synonimy nadużywanych przymiotników: amazing, disappointing, terrible itd. relacjonowanie: wrażenia z festynu (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni weekend słuchanie i czytanie: opisujący wrażenia z pobytu na ulicznym festynie pytania otwarte; słuchanie: rozmowa na temat wieczoru w teatrze wielokrotny wybór opisujący miniony weekend (Portfolio) 9

10 Moduł 2 Masters of Art 2d Everyday English październik uzyskiwanie i udzielanie informacji: sposób spędzenia minionego weekendu czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat przyjęcia, jakie odbyło się w ubiegły weekend przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych wypowiedzi, pytanie otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu 2e Culture Corner październik wymowa: formy słabe (wymowa sylab nieakcentowanych) słuchanie i czytanie: dwie krótkie biografie: C.S. Lewis i Pablo Picasso przewidywanie treści tekstów wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego artysty (Portfolio) 2f Music listopad instrumenty muzyczne: saxophone, cello, drum itd.; gatunki muzyczne: jazz, rock, pop itd. wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): prezentacja na temat ulubionego gatunku muzyki (Portfolio) 10

11 Moduł 2 Masters of Art 2g Time Out listopad czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie tytułu i plakatu (powtórzenie słownictwa z modułu); czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte (sposoby na upamiętnienie własnego nazwiska) przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: określanie rodzaju filmu na podstawie krótkiego opisu [str. 17]; chat internetowy (życie w XIX wieku) wyszukiwanie informacji, wielokrotny wybór (dwie opcje) [str. 18]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat filmu, który oglądali wielokrotny wybór [str. 18]; pisanie: uzupełnianie tekstu a na temat minionego weekendu [str. 19]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji wydarzenia kulturalne (daty, atrakcje, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian listopad 11

12 Moduł 3 Legends : sławne postaci: an Egyptian queen, a Polish scientist, an American president itd.; Mówienie: odczytywanie dat, uzyskiwanie i udzielanie informacji daty narodzin i śmierci sławnych ludzi: When was (Leonardo da Vinci) born? In (1452). When did he die? 3 a b listopad przymiotniki używane do opisu wyglądu zewnętrznego: short, attractive, well-built itd.; przymiotniki opisujące charakter i osobowość: honest, patient, lazy itd. relacjonowanie: historia chińskiej wojowniczki (na podstawie tekstu); opisywanie wyglądu zewnętrznego; uzyskiwanie i udzielanie informacji wygląd zewnętrzny i osobowość: What does she/ he look like?, What s she/ he like?; uzyskiwanie i udzielanie informacji: jak uczniowie spędzili poprzedni dzień słuchanie i czytanie: krótki artykuł o słynnej chińskiej wojowniczce przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji; czytanie: krótka biografia Czyngis- Chana uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach; czytanie: krótka biografia Marco Polo uzupełnianie luk w tekście przeszłymi formami czasowników, pytania otwarte pojedyncze zdania w czasie przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi 3c listopad relacjonowanie: wycieczka nad jezioro Loch Ness (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: opowiadanie o wycieczce nad jezioro Loch Ness przewidywanie treści tekstu, numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście, uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej; słuchanie: opowiadanie Jima o wycieczce do Parku Narodowego Banff pytanie otwarte, pytania typu prawda/ fałsz opowiadanie o wycieczce do Parku Narodowego Banff (na podstawie wysłuchanego tekstu Portfolio) 12

13 Moduł 3 Legends 3d Everyday English listopad słowa i zwroty używane do wyrażania opinii o filmie: special effects, it stars Nicole Kidman, there s a lot of action itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: film czytanie i słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat filmu, który jedno z nich oglądało przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 3e Culture Corner listopad wymowa: końcówki czasowników regularnych w czasie przeszłym:,, słuchanie i czytanie: dwa krótkie teksty opisujące sławne postaci historyczne: Aleksandra Wielkiego i Williama Wallace a przewidywanie treści tekstów, pytania otwarte wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótka biografia polskiego bohatera narodowego (Portfolio) 3f History grudzień słuchanie i czytanie: krótka biografia księżniczki Pocahontas przewidywanie treści tekstu, wielokrotny wybór, budowanie zdań opisujących relacje pomiędzy postaciami opisanymi w tekście wyrażanie opinii, argumentowanie: krótka wypowiedź o księżniczce Pocahontas 13

14 Moduł 3 Legends 3g Time Out grudzień czytanie: odczytywanie pisma lustrzanego; czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module uzupełnianie zdań; czytanie i słuchanie: piosenka czytanie: uzupełnianie tekstu piosenki podanymi słowami; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: biografia Amelii Earhart uzupełnianie tekstu czasownikami w czasie przeszłym, pytania otwarte [str. 22]; uzupełnianie tekstu (list) przymiotnikami opisującymi wygląd zewnętrzny i osobowość [str. 25]; wybieranie właściwych przymiotników w krótkim opisie [str. 25]; historia konia trojańskiego pytania otwarte [str. 26]; słuchanie: rozmowa Adama z mamą na temat minionego weekendu dopasowanie [str. 26]; pisanie: opis osoby [str. 25]; uzupełnianie tekstu: do przyjaciela opisujący sposób spędzenia wakacji [str. 27]; mówienie: relacjonowanie najlepsze wakacje uczniów [str. 27]; uzyskiwanie i udzielanie informacji sławne postaci: Leonardo da Vinci i Maria Skłodowska-Curie [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian grudzień 14

15 Moduł 4 Let s party! : zwroty związane z opisem festynów, uroczystości itp.: watch a fireworks display, wear masks, eat a traditional meal itd.; Mówienie: udzielanie informacji obchody wybranych świąt w Polsce: On Christmas Eve there is a traditional meal in Poland. 4 a b grudzień/ styczeń przymiotniki opisujące stany emocjonalne: surprised, tired, thriller itd.; przyimki określające kierunek: along, into, towards itd. relacjonowanie miłe i niemiłe doświadczenia: I felt (sad) when I (lost my favourite pen.); uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: udział w obchodach interesującego święta słuchanie i czytanie: krótki artykuł o obchodach Mardi Gras w Nowym Orleanie przewidywanie treści tekstu (układanie pytań), pytania otwarte; czytanie: krótkie opisy świąt z różnych stron świata uzupełnianie zdań podanymi słowami; czytanie: quiz układanie pytań na podstawie podanych słów-kluczy, odpowiadanie na pytania quizu krótka wypowiedź uzasadniająca chęć udziału w obchodach jednego z opisanych świąt czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi: zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi; użycie przyimków określających kierunek 4c styczeń atrakcje wesołego miasteczka: roller coaster, fairytale castle, haunted house itd. udzielanie informacji, wyrażanie opinii, uzasadnianie wizyta w Disneylandzie: I liked the (pirate ship). It was (really amazing). słuchanie i czytanie: artykuł opisujący wizytę w Disneylandzie przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań wybranymi słowami (dwie opcje); słuchanie: rozmowa dwojga przyjaciół na temat wizyty w parku rozrywki: dopasowanie imion dzieci do atrakcji, które im się podobały wyrażanie opinii, uzasadnianie: krótka wypowiedź odpowiadająca na pytanie, czy uczniowie chcieliby odwiedzić Disneyland; opisujący wizytę w parku rozrywki (Portfolio) 15

16 Moduł 4 Let s party! 4d Everyday English styczeń proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji czytanie i słuchanie: rozmowa przyjaciółek na temat wspólnej wyprawy na zakupy przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogu zdań o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 4e Culture Corner styczeń wyrażanie opinii, uzasadnianie: udział w wyścigach na wodzie (na podstawie tekstu); intonacja: wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia słuchanie i czytanie: dwie ulotki zachęcające do udziału w wyścigach na wodzie określanie podobieństw i różnic pomiędzy dwiema imprezami wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): ulotka zachęcająca do udziału w ciekawej imprezie odbywającej się w Polsce (Portfolio) 4f History styczeń czytanie: quiz na temat starożytnej Grecji odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz na temat starożytnej Grecji (Portfolio) 16

17 Moduł 4 Let s party! 4g Time Out styczeń wyrażanie opinii: znaczenie podtrzymywania tradycji (na podstawie tekstu piosenki) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania otwarte; czytanie i słuchanie: piosenka przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótka biografia Walta Disneya uzupełnianie tekstu formami przeszłymi czasowników [str. 30]; uzupełnianie tekstu (opis przyjęcia urodzinowego) pojedynczymi słowami [str. 32]; streszczenie baśni Pinokio wielokrotny wybór [str. 34]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat festynu, w jakim wzięli udział dopasowanie [str. 34]; pisanie: uzupełnianie tekstu a opisującego ubiegłoroczne wakacje [str. 35]; mówienie: relacjonowanie jak uczniowie uczcili nadejście Nowego Roku [str. 35]; uzyskiwanie i udzielanie informacji muzyczne festiwale (miejsca, daty, ceny biletów itd.) [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian styczeń 17

18 Moduł 5 Sports and Chores : obowiązki domowe: hoover the carpet, make the bed, do the laundry itd.; Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obowiązki domowe 5 a b styczeń/ luty sposoby spędzania czasu wolnego: surf the Internet, phone a friend, go shopping itd. udzielanie informacji: ulubione sposoby spędzania czasu wolnego; zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń; wymowa: dźwięk ; udzielanie informacji: prace domowe, które należą do obowiązków uczniów słuchanie i czytanie: krótki artykuł na temat niezwykłego sportu przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte, wyszukiwanie informacji w tekście zdania opisujące zasady, jakim uczniowie podporządkowują się w szkole i w domu czasowniki must, mustn t, have to wyrażanie nakazu, zakazu i braku obowiązku; czasowniki can, could, might wyrażanie możliwości i przyzwolenia 5c luty związki wyrazowe dyscypliny sportu: play basketball, go sailing, do athletics itd. nakazywanie, zakazywanie: zasady bezpiecznej jazdy na rowerze (na podstawie tekstu); uzyskiwanie i udzielanie informacji: zasady dotyczące jazdy na motorze w Wlk. Brytanii słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna na temat bezpiecznej jazdy na rowerze przewidywanie treści tekstu na podstawie obrazków, wyszukiwanie w tekście słów o podanym znaczeniu, dopasowanie odpowiednich fragmentów tekstu do obrazków; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat roweru, który jedno z nich chce kupić wielokrotny wybór (dwie opcje) krótki tekst opisujący wybraną dyscyplinę sportu oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy jej uprawianiu (Portfolio) 18

19 Moduł 5 Sports and Chores 5d Everyday English luty uzyskiwanie i udzielanie informacji: letni obóz młodzieżowy czytanie i słuchanie: rozmowa wybierającego się na obóz letni chłopca z pracownikiem obozu przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania otwarte, czytanie dialogu z podziałem na role, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu 5e Culture Corner luty udzielanie informacji: zasady obowiązujące w szkole, do której chodzą uczniowie słuchanie i czytanie: strona internetowa poświęcona zasadom obowiązującym w szkołach w różnych krajach przewidywanie treści tekstu, wyrażanie opinii na temat szkolnych zasad 5f PSHE marzec słowa i zwroty opisujące sposoby chronienia środowiska naturalnego: collect rainwater, recycle, solar panels itd. udzielanie informacji: domowe sposoby dbania o środowisko czytanie i słuchanie: ulotka zachęcająca do uczynienia własnego domu bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego przewidywanie treści tekstu, sprawdzanie trafności przewidywań wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): krótki tekst na temat ochrony środowiska naturalnego (Portfolio) 19

20 Moduł 5 Sports and Chores 5g Time Out marzec powtórzenie słownictwa z modułu: związki wyrazowe opisujące obowiązki domowe wyrażanie opinii: znaczenie zasad obowiązujących w codziennym życiu czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka wyrażanie opinii na temat poglądów autora tekstu przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: ogłoszenie reklamujące naukę gry w tenisa uzupełnianie zdań czasownikami must, mustn t, don t have to [str. 38]; rozmowa na temat obowiązków domowych uzupełnianie dialogu czasownikami can, can t, could, might [str. 38]; kartka z terminarza uzupełnianie luk podanymi słowami [str. 40]; krótki tekst opisujący zasady obowiązujące w szkole uzupełnianie tekstu wybranymi słowami (dwie opcje) [str. 41]; artykuł opisujący zasady bezpiecznego korzystania z popularnych wśród młodzieży środków transportu (np. hulajnogi, rolek) pytania typu prawda/ fałsz [str. 42]; słuchanie: rozmowa przyjaciół na temat letniego obozu, w którym jedno z nich uczestniczyło wielokrotny wybór [str. 42]; pisanie: uzupełnianie tekstu a informacjami o zainteresowaniach ucznia i jego ulubionych sposobach spędzania czasu wolnego [str. 43]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji obóz letni (czas trwania, atrakcje, ceny itd.); uzyskiwanie i udzielanie informacji zasady korzystania z Internetu w szkole [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian marzec 20

21 Moduł 6 Our wonderful world : słownictwo opisujące elementy krajobrazu: coast, lake, volcano itd.; Pisanie: zdania opisujące rodzaje krajobrazu typowe dla Polski 6 a b marzec środki transportu: motorbike, plane, lorry itd.; związki wyrazowe opisujące sposoby podróżowania: by plane/ car/ train, on foot wyrażanie opinii, uzasadnianie opinii preferowane środki transportu: I like/ don t like travelling by because ; wymowa: słowa zawierające litery, których się nie wymawia (np. know, castle, walk itp.) słuchanie i czytanie: kartka z wakacji wielokrotny wybór (dwie opcje) zdania na temat miejsc w Polsce, jakie uczniowie chcieliby odwiedzić (wyrażanie opinii, uzasadnianie); kartka pocztowa z wakacji w ciekawym zakątku Polski (Portfolio) stopniowanie przymiotników; użycie przysłówków too, very, really 6c marzec spójniki: but, and, because, and then wyrażanie opinii: ciekawe miejsca (na podstawie tekstu); opisywanie interesujących miejsc (atrakcje, najlepszy czas na wizytę) słuchanie i czytanie: opisy dwóch ciekawych miejsc (pustynia Atakama, wulkan Erebus) przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte; słuchanie: pięć krótkich dialogów wielokrotny wybór opisujący dwa ulubione przez ucznia miejsca w Polsce (Portfolio) użycie spójników and, but, because, and then 6d Everyday English marzec kupowanie biletów na pociąg słuchanie i czytanie: rozmowa przy kasie biletowej na dworcu kolejowym przewidywanie treści rozmowy na podstawie podanych fragmentów, pytania typu prawda/ fałsz, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanym znaczeniu, czytanie dialogu z podziałem na role 21

22 Moduł 6 Our wonderful world 6e Culture Corner marzec uzyskiwanie i udzielanie informacji: pobyt w interesującym miejscu (na podstawie tekstu) czytanie i słuchanie: krótkie teksty informacyjne na temat dwóch interesujących miejsc (jeziora Bajkał i wodospadu Niagara) przewidywanie treści tekstów (układanie pytań), dopasowanie zakończeń do podanych początków zdań 6f Geography kwiecień czytanie: quiz geograficzny odpowiadanie na pytania quizu wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT): quiz sprawdzający znajomość geografii 6g Time Out kwiecień powtórzenie słownictwa z modułu (krzyżówka) czytanie: quiz oparty o informacje zawarte w module pytania typu prawda/ fałsz; czytanie i słuchanie: piosenka pytanie otwarte przygotowanie quizu na podstawie informacji zawartych w module Zeszyt ćwiczeń: czytanie: krótki tekst informacyjny o pustyni Kalahari pytania typu prawda/ fałsz [str. 50]; słuchanie: sześć krótkich dialogów wielokrotny wybór [str. 50]; pisanie: uzupełnianie tekstu a pozdrowienia z wakacji [str. 51]; mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji ciekawe miejsca: Machu Picchu i Madagaskar [str. 6871] Utrwalenie materiału, sprawdzian kwiecień 22

23 Moduł 7 Out and about : sposoby spędzania wakacji: sightseeing holiday, skiing holiday, safari itd.; typowe wakacyjne zajęcia: take photographs, eat local dishes, buy souvenirs itd.; Mówienie: udzielanie informacji: lubiane i nielubiane zajęcia wakacyjne: I like [sitting by the pool and swimming in the sea]. I don t like [sightseeing]. 7 a b kwiecień atrakcje turystyczne: historic site, castle, amusement park itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji: wakacyjne plany słuchanie i czytanie: ulotka informacyjna o atrakcjach Londynu przewidywanie treści tekstu, czytanie: dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu, słuchanie: określanie intencji autora zdania opisujące atrakcje turystyczne (You can [go on rides] in [an amusement park].); zdania opisujące plany uczniów na najbliższą przyszłość (konstrukcja be going to) konstrukcja be going to: wyrażanie zamiarów oraz prognoz opartych na obserwacji; czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous): wyrażanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość 7c maj uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany dotyczące szkolnej wycieczki; intonacja: intonacja w pytaniach słuchanie i czytanie: z wakacji w Kopenhadze przewidywanie treści tekstu, wyszukiwanie informacji; słuchanie: opowiadanie ucznia o wakacyjnej wyprawie wielokrotny wybór na temat wycieczki szkolnej, w której uczniowie zamierzają wziąć udział (Portfolio) 23

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) Dorota Ostaszewska (modyfikacja i propozycje tematów lekcji: Alicja Cholewa-Zawadzka, Maria Pajor) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie załącznik nr 1 Śrem, dnia... /imiona i nazwisko ucznia/ /adres zameldowania- ulica i numer domu/ /miejscowość, kod pocztowy i poczta/. /PESEL/ Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej My World Różne oblicza komunikacji Autor: Natasza Tchórz Osoby wdrażające innowację: Natasza Tchórz Termin wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those. 1 Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/ Data Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe, umiejętności wrzesień 2012 1 W klasie, przybory szkolne, meble, cyfry, alfabet Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo