Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA"

Transkrypt

1 Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz chęci pogłębiania wiedzy 2. Motywowanie pedagogów do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym 3. Możliwość konfrontacji wiedzy najlepszych uczniów z terenu powiatu wielickiego 4. Promowanie dokonań uczniów i ich nauczycieli III. Organizacja konkursu 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV VI szkoły podstawowej 2. Ustala się trzy etapy konkursu: a) szkolny 19 luty 2014r. b) gminny 16 kwiecień 2014r. godz c) powiatowy 11 czerwiec 2014r. godz Eliminacje konkursowe na etapie: a) szkolnym, b) gminnym, c) powiatowym; będą przeprowadzane w formie pisemnej 4. Materiały do każdego z etapów przygotowuje koordynator powiatowy Pani Dorota Zagól, tel ; ; 5. Prosimy o powołanie w każdej gminie koordynatora gminnego (nauczyciel języka angielskiego) 6. Spotkanie koordynatorów gminnych odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach w dniu r. o godz , sala 24.

2 7. Konkurs powiatowy odbywa się po przeprowadzeniu eliminacji w gminach: Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka 8. Każdą z gmin reprezentuje trzech uczniów 9. Formularz zgłoszenia, który stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu należy dostarczyć do dnia 14 maja br. osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; Wieliczka, lub fax: Organizator nie zapewnia transportu 11. Do zadań organizatora należy zapewnienie nagród dla laureatów konkursu oraz dyplomów i drobnych upominków dla wszystkich uczestników 12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu ok. godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice 13. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133.poz Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa w etapie finałowym leżą w gestii Organizatora IV. Etap szkolny - treści konkursu obejmują zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz umiejętności zawarte w Załączniku Nr 1 - czas trwania 45 minut - za przeprowadzenie eliminacji, odpowiedzialni są nauczyciele języka angielskiego - do etapu gminnego kwalifikuje się 3 najlepszych uczniów laureaci eliminacji szkolnych (w przypadku równorzędnych miejsc należy we własnym zakresie przeprowadzić dogrywkę) V. Etap gminny - treści konkursu obejmują zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz umiejętności zawarte w Załączniku Nr 1 - czas trwania 45 minut - za przeprowadzenie eliminacji odpowiedzialny jest koordynator gminny - w skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego ze szkół biorących udział w konkursie

3 - do ostatniego etapu konkursu przechodzi 3 laureatów eliminacji gminnych (w przypadku równorzędnych miejsc należy we własnym zakresie przeprowadzić dogrywkę) VI. Etap powiatowy - treści konkursu obejmują zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz umiejętności zawarte w Załączniku Nr 1 - czas trwania 60 minut - za przeprowadzenie konkursu odpowiada koordynator powiatowy - w skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele koordynatorzy gminni - decyzje jury są nieodwołalne - w przypadku jednakowej ilości punktów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie ustnej

4 Załącznik Nr 1 Poniższe zagadnienia i umiejętności obowiązują w zakresie materiału szkoły podstawowej ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 1. Rzeczowniki a) policzalne i niepoliczalne b) liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych 2. Zaimki zaimki osobowe, pytające, wskazujące, dzierżawcze, zaimki dopełnieniowe 3. Przedimki nieokreślone, określone, zerowe 4. Liczebniki główne, porządkowe 5. Przymiotniki stopniowanie przymiotników, dzierżawcze 6. Przysłówki czasu, miejsca, częstotliwości, sposobu 7. Przyimki w okolicznikach czasu, w okolicznikach miejsca, w określeniach ruchu 8. Czasowniki w następujących czasach i konstrukcjach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, to be going to, have to 9. Czasowniki modalne: must (mustn't), can ( can t), should (shouldn t) 10. Czasowniki: to be, have got 11. Pytania o ilość: how much, how many 12. Określniki: some, any, many, much, a lot of 13. Dopełniacz saksoński 14. Konstrukcje: there is /there are, Love/like/hate + gerund Would like + bezokolicznik Let s + verb -1-

5 SŁOWNICTWO 1. Człowiek dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia, emocje, zainteresowania, cechy charakteru; 2. Szkoła przedmioty szkolne, przybory szkolne ucznia; klasa i jej wyposażenie; 3. Dom, mieszkanie opis domu, nazwy pokoi, wyposażenie; 4. Ubranie nazwy części garderoby, style ubierania się; 5. Życie rodzinne i towarzyskie członkowie rodziny, czynności dnia codziennego, formy spędzania wolnego czasu; 6. Świat przyrody: nazwy roślin i zwierząt, pogoda; 7. Kalendarz - daty, dni tygodnia, miesiące, pory roku; 8. Żywienie artykuły spożywcze, nazwy posiłków; 9. Pogoda rodzaje zjawisk, przymiotniki określające jej stan; 10. Sport dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy; 11. Zegar podawanie czasu i pytanie o godzinę; 12. Praca nazwy zawodów; 13. Człowiek - nazwy części ciała; 14. Zakupy i usługi rodzaje sklepów, towary kupowane i sprzedawane; 15. Podróżowanie i turystyka środki transportu UMIEJĘTNOŚĆI: - rozumienie ze słuchu; - reagowanie w prostych sytuacjach dnia codziennego; - rozumienie tekstu czytanego -2-

6 Załącznik Nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW I POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła, którą uczestnik reprezentuje:... Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa Gmina: Imię i nazwisko opiekuna (nr telefonu; ):..... (pieczęć szkoły) Miejscowość i data podpis

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu. 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności (takie same na wszystkich trzech etapach Konkursu). 1. Czytanie. Uczeń: 1) odczytuje różne teksty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 1. Cele gry 1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego

Bardziej szczegółowo

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych.

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych. Ostrzeszów, dn.10.04.2013r. PCPR.UE.0320.9.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w celu ustalenia wartości zamówienia przy realizacji projektu Aktywność naszą szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo