Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)"

Transkrypt

1 Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany Rejestr towarów (stany magazynowe) ewidencja ilościowa i wartościowa 2/23 Funkcje systemu cd. Inwentaryzacja (spis z natury) zgodność stanów rzeczywistych i księgowych Generowanie księgowań zgodność ewidencji wartościowej i sald wybranych kont Raporty (zewnętrzne i wewnętrzne) kontrola bieżąca, zestawienia GUS Zamknięcie roku (okresu) koniec starego roku, rozpoczęcie nowego 3/23 1

2 Kartoteka materiałowa Podstawowe informacje o materiałach Klucz główny liczbowy, inkrementowany automatycznie każda kartoteka indywidualnie indeksy materiałowe zdefiniowane przedziały dla przedziału: kod PKWiU, nazwa, jednostka kod PKWiU cena uśredniona! 4/23 Ceny składniki ceny ewidencyjnej kierownictwo odzwierciedla rzeczywisty koszt materiału przychody materiałów w różnej cenie jedna kartoteka: cena średnia ważona klucz główny PKWiU? nieznana faktyczna wartość wydawanego materiału! różne kartoteki: cena faktyczna klucz główny niezależny od PKWiU (indeks) 5/23 Wartość materiału Wartość materiału wyliczana?: ilość * cena przykład: cena 3,67 OGÓŁEM ,01 ilość przychód rozchód wartość ,04 181,21-665,04 122,41-449,24 208,38-764,75 6/23 2

3 Wartość materiału sytuacja niedopuszczalna przychód 512 rozchód 512 stan 0 wartość 0,01 rozwiązanie obroty jeżeli po operacji stan ilościowy =0 TO: wartość obrotu = wartość kartoteki; stan kartoteki = 0 kartoteka wartość kartoteki pole fizyczne, nie wyliczane! 7/23 Jednostki identyczne (stal zbrojeniowa [tona]) przychód: przywóz waga pojazdu, kontenera brutto wyjazd - waga netto różnica => ilość materiału (kontrola faktury) rozchód analogicznie różne (paliwo [tona, kg]) przychód: przywóz waga pojazdu, kontenera brutto wyjazd - waga netto różnica => ilość materiału [tona] (kontrola faktury) przeliczenie na jednostkę rozchodu rozchód [litry] (dystrybutor) inwentaryzacja [litry] 8/23 Struktura bazy danych wdrożenie (dane stałe) stany magazynowe obroty materiałowe jednostki, magazyny, klasyfikacja podstawowa i pomocnicza, zaszłości, raporty GUS, grupy kosztów bilans otwarcia kartoteki materiałowe, inwentaryzacja poszczególne operacje zmieniające stany magazynowe 9/23 3

4 Wdrożenie Definiowanie użytkowników moduł systemowy hierarchia: dokumenty, wybrane dokumenty, raporty Dane stałe magazyny ID, opis, konto, data ostatniej inwentaryzacji jednostki miary ID, oznaczenie, opis 10/23 Dane stałe cd. Kod Rodzaj 101 P: produkcja w działalności podstawowej 102 P: produkcja w działalności pozostałej 103 P: zakup wewnętrzny zaszłości (do raportów GUS) ID, opis, rodzaj produkcji rodzaj (analityka księgowa) ID, opis, konto zespołu P: pozostałe zakupy 105 P: pozostałe przychody 201 R: w działalności podstawowej 204 R: sprzedaż wyrobów dział. podstawowej 205 R: sprzedaż pozostała 210 R: pozostałe rozchody Kod Rodzaj Konto 10 Materiały pozostałe Narzędzia Paliwa płynne Prod. naft. pozostałe Pozost. prod. przem. paliw Wyroby hutnicze żelazne Posiłki regeneracyjne /23 Dane stałe cd. klasyfikacja PKWiU ID, nazwa, jednostka, dział, gałąź indeksy materiałowe (zakresy) unikalne identyfikatory kartotek 1. wartość pocz. zakresu 2. wartość końc. zakresu 3. PKWiU 4. opis 12/23 4

5 Rodzaj przychodu Określa źródło przychodu (zaszłość) zakup zewnętrzny, z produkcji, import, nadwyżki itp. używany w raportach GUS Decyduje o wpisie do rejestru zakupów kojarzenie faktury i dokumentu P Struktura 13/23 Identyfikacja kosztów R Koszty wg rodzajów działalności Struktura id, zaszłość, plan księgowań konto 5 + stanowiska kosztów zależne od rodzaju materiału konto rozliczenia Koszty bezpośrednie zlecenia systemu KOSZTY 14/23 Kartoteka - struktura Lp. Nazwa Opis 1 id Klucz główny 2 PKWiU Kod PKWiU 3 nazwa Nazwa (podpowiadana z PKWiU) 4 jdn_p Jednostka przychodu 5 jdn_r Jednostka rozchodu (ewidencyjna) 6 cena_p Cena ewidencyjna 7 cena_r Cena rozchodu 15/23 5

6 Kartoteka cd. 8. Wartość-0 Wartość-1 Wartość ilośćp-0 ilośćp-1 ilośćp ilośćr-0 ilośćr-1 ilośćr-12 Saldo wartościowe obrotów na kartotece (P-R) w kolejnych miesiącach Saldo ilościowe obrotów na kartotece (P-R) w kolejnych miesiącach; jednostka przychodu Saldo ilościowe obrotów na kartotece (P-R) w kolejnych miesiącach; jednostka ewidencyjna 16/23 Kartoteka cd. 11. rodzaj dodatkowa klasyfikacja; z reguły odpowiednik kont rodzajowych FK 12. rotacja okres, po upłynięciu którego system sygnalizuje brak rozchodu 13. magazyn identyfikator magazynu 14. dokr identyfikator ostatniego dokumentu rozchodu 15. dokzm identyfikator dokumentu zgłoszenia 16. datazałożenia data założenia kartoteki 17. datarozchodu data ostatniego rozchodu 18. Uwagi dodatkowa informacja tekstowa 17/23 Operacje na kartotekach Poprzez dokumenty klucz główny rok*okres*magazyn*typ*nrdokumentu operacje założenie kartoteki ZM zmiany stanu przyjęcie P wydanie R przesunięcie MM przecena PC korekty Bez dokumentu nazwa, uwagi, PKWiU, jednostka itp. 18/23 6

7 Nowa kartoteka Zgłoszenie materiału - struktura pozycje: nazwa indeks materiałowy jednostki magazynowe i rozchodowe cena rodzaj rotacja 19/23 Zmiana stanu kartoteki P Przyjęcie struktura 20/23 Zmiana stanu kartoteki R Rozchód - struktura 21/23 7

8 Funkcje systemu cz. II Raporty stany magazynowe przychody, rozchody zestawienia GUS Kartoteki korekty usuwanie Inwentaryzacja zasady, etapy Operacje Arkusze inwentaryzacyjne wymiana z innymi modułami Zamknięcie okresu i roku 22/23 Obrót Materiałowy Dziedzina finansowo-księgowa obrotu materiałowego kojarzenie faktur z dokumentami przychodu materiały w drodze, dostawy niefakturowane rejestr zakupów z odchyleniami od cen ewidencyjnych, rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na konta kosztowe, automatyczne generowanie odpowiednich księgowań, zestawienia wg rodzaju materiałów i stanowisk kosztów Ewidencja wyposażenia 23/23 8