Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC ST. Montaż na dachu (2011/05) PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC ST Montaż na dachu (0/05) PL

2 Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje o produkcie Montaż na dachu Budowa kolektora Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 5. Elementy i dokumentacja techniczna Osprzęt Deklaracja zgodności WE Tabliczka znamionowa Dane techniczne Zakres dostawy Przepisy Ważność przepisów Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Montaż szyn profilowych Łączenie szyn profilowych Montaż szyn profilowych Wyosiowanie szyn profilowych Zamontowanie zabezpieczenia przed zsunięciem Montaż kolektorów Przygotowanie kolektorów do montażu na ziemi Zamocowanie kolektorów Montaż czujnika kolektora Podłączenie hydrauliczne Podłączenie węża instalacji słonecznej bez odpowietrznika na dachu Podłączenie węża instalacji słonecznej (osprzęt) z odpowietrznikiem na dachu Montaż zestawu połączeniowego do rzędów (osprzęt) Transport Przed rozpoczęciem montażu Wskazówki ogólne Układ kolektorów Zapotrzebowanie miejsca na dachu Ochrona odgromowa Potrzebne narzędzia i materiały Kolejność montażu Montaż do dachu Ustalenie odstępów Montaż haków dachowych w przypadku dachówek Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych Prace końcowe Sprawdzenie instalacji Izolowanie przyłączy i rurociągów Czyszczenie kolektorów Ochrona środowiska i utylizacja Konserwacja/przegląd Montaż osprzętu do dużych obciążeń Montaż dodatkowych haków dachowych 7. Montaż profilu obciążenia śniegiem Montaż szyn profilowych FKC (0/05)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Słowa ostrzegawcze (hasła) na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw w przypadku nieprzestrzegania zaleceń w celu zażegnania niebezpieczeństwa. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne. OSTROŻNOŚĆ oznacza, że mogą wystąpić lekkie lub średnie obrażenia osób. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia osób. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że mogą wystąpić zagrażające życiu obrażenia osób. Ważne informacje Inne symbole Symbol B Wskazówki ostrzegawcze oznaczono są w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęto w ramkę. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiono symbolem błyskawicy. Ważne informacje niedotyczące niebezpieczeństw dla ludzi lub rzeczy, oznacza się symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Znaczenie Czynność.,. Ponumerowane czynności Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych dokumentów. Pozycja/wpis na liście Tab. Pozycja/wpis na liście (. poziom). Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Składowanie B Kolektory słoneczne należy składować wyłącznie w suchych miejscach (na otwartej przestrzeni tylko zabezpieczone przed deszczem). Niebezpieczeństwo poparzenia przy kolektorach słonecznych Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, to istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym (np. plandeką). Niebezpieczeństwo upadku przy robotach na dachu B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. B Podjąć odpowiednie kroki w zakresie ochrony przed wypadkiem podczas wszystkich prac na dachu. B Stosować się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. Montaż Montaż i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma. B Dokładnie zapoznać się z instrukcją. B Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o odpowiedniej nośności. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki i/lub dekarza. Sprawdzenie działania Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ekologiczność instalacji. B Zalecenie dla użytkownika: zawrzeć umowę na przeglądy i konserwację z uprawnioną firmą instalacyjną. B Uszkodzone części natychmiast wymienić. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne! Pouczenie użytkownika B Poinformować użytkownika o sposobie działania urządzenia i przeszkolić go w zakresie obsługi całej instalacji. B Zwrócić uwagę użytkownikowi na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję montażu i konserwacji. Zwrócić użytkownikowi uwagę na fakt, że musi on przechowywać instrukcję i przekazać ją następnemu właścicielowi/ użytkownikowi. FKC (0/05)

4 Informacje o produkcie Informacje o produkcie Płaski kolektor słoneczny FKC- jest określany w niniejszej instrukcji w skrócie jako kolektor. Dachówki esówki oraz dachówki są nazywane w dalszej części jednolicie dachówkami.. Montaż na dachu Ilustracje umieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają przykładowy dach zbudowany z dachówek i sposób montażu na tego rodzaju dachu. Jeżeli sposób montażu na innych rodzajach dachów jest inny, w instrukcji podano odpowiednią informację. Poszycie dachowe Dachówka, karpiówka Blacha, blacha falista Pokrycie łupkiem/gontem Montaż na dachu Tab.. Budowa kolektora Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji przedstawiono kolektory pionowe [0]. Jeżeli sposób montażu kolektorów poziomych [9] różni się od sposobu montażu kolektorów pionowych, w instrukcji podano odpowiednią informację ST Rys. Kolektor pionowy w przekroju Tuleja zanurzeniowa do czujnika kolektora Przyłącze kolektora, zasilanie Pokrywa szklana Absorber 5 Izolacja 6 Harfa rurowa 7 Kieszeń montażowa w obudowie 8 Przyłącze kolektora, powrót 9 Kolektor poziomy, rzut poglądowy 0 Kolektor pionowy, rzut poglądowy FKC (0/05)

5 Informacje o produkcie. Zastosowanie zgodnie zprzeznaczeniem Kolektory pełnią rolę źródeł ciepła w słonecznym systemie grzewczym. Zestaw montażowy przeznaczony jest wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. B Kolektory można użytkować tylko w połączeniu z odpowiednimi regulatorami solarnymi i tylko w zabezpieczonych zamkniętych instalacjach słonecznych (bez kontaktu z tlenem). Dopuszczalne czynniki grzewcze B Aby zabezpieczyć kolektory przed mrozem i korozją, jako czynnik grzewczy należy stosować płyn solarny L. Dozwolone rodzaje pokrycia dachowego Niniejsza instrukcja opisuje sposób montażu kolektorów na dachach spadzistych pokrytych dachówkami, karpiówkami, łupkiem/gontem, blachą i płytami falistymi. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na tego rodzaju dachach. Maksymalna grubość dachówek i łat dachowych Maksymalny wymiar otwarcia haka dachowego wynosi 70 mm ( rysunek 7, strona 6). Dlatego też do zawieszenia haka dachowego grubość dachówek wraz z łatami może wynosić maks. 70 mm. B Jeżeli wymiar otwarcia haka dachowego jest zbyt mały, hak dachowy należy wykonać jako kotwę krokwiową ( rysunek 0, strona 7). Dopuszczalne odstępy między łatami dachowymi B Kolektory poziome należy montować na dachach z odstępem między łatami wynoszącym maks. 0 mm. Dopuszczalne kąty nachylenia dachu B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o kącie nachylenia od 5 do 65. W przypadku płyt falistych i dachów krytych blachą montaż jest dozwolony przy wartościach w przedziale od 5 do 65. B W przypadku montażu na dachu o niedozwolonym kącie nachylenia należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Dopuszczalne obciążenia B Kolektory należy montować jedynie w lokalizacjach z mniejszymi wartościami niż podane w tabeli. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki budynków. Zestaw montażowy jest odpowiedni do następujących obciążeń maksymalnych (w oparciu o normę DIN 055, część i 5): Maksymalne obciążenie śniegiem Kolektor pionowy: Maksymalna prędkość wiatru,0 kn/m 5 km/h ) Dodatkowy wymagany osprzęt ), kn/m 5 km/h ) x mocowanie do dachu x profil obciążenia śniegiem x szyna profilowa ) Kolektor poziomy:,0 kn/m 5 km/h ) -- Tab. ) do każdego kolektora (montaż: rozdział 7). ) odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru (dynamicznemu), kn/m ) wraz z zapinkami kolektora B Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji słonecznej wysokość terenu nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku Maksymalne obciążenie śniegiem wynika z położenia geograficznego (strefy natężenia opadów) oraz wysokości terenu. B Należy zasięgnąć informacji o występującym w danej lokalizacji obciążeniu śniegiem. Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: B ponad kolektorem należy zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metr między kolektorem a kratą). -lub- B Należy regularnie usuwać nagromadzony śnieg. -- FKC (0/05) 5

6 Informacje o produkcie. Elementy i dokumentacja techniczna Słoneczny system grzewczy jest wykorzystywany do przygotowania c.w.u., a w razie potrzeby dodatkowo również do wspomagania instalacji ogrzewania. Składa się on z różnych elementów. Regulator solarny Podłączenie elektryczne i montaż sterownika Obsługa regulatora i całej instalacji Konserwacja regulatora Wskazówki dotyczące usterek regulatora Do osprzętu mogą być dołączone inne instrukcje Osprzęt Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych elementów osprzętu kolektora i zestawu montażowego. Pełne aktualne zestawienie można znaleźć w katalogu głównym. Rys. Elementy instalacji słonecznej Kolektor z czujnikiem kolektora w górnej części Rurociąg (powrót) Stacja solarna wraz z naczyniem wzbiorczym, urządzeniami zabezpieczającymi i elementami odpowiedzialnymi za temperaturę Podgrzewacz pojemnościowy solarny 5 Regulator solarny 6 Rurociąg (zasilanie) W instrukcjach elementów składowych opisano następujace elementy: ST Osprzęt do wyższych obciążeń ( rozdział 7., strona ) Zestaw odpowietrznika ( rozdział 0., strona 9) Zestaw połączeniowy dla rzędów kolektorów ( rozdział 0., strona ) Ochrona przepięciowa czujnika kolektora Solarna rura podwójna (przewód rurowy), izolowana ze zintegrowanym przewodem czujnika kolektora Zestaw przyłączeniowy solarnej rury podwójnej.6 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność wykazano oznakowaniem CE. Deklaracje zgodności można uzyskać u producenta (adres na tylnej okładce) Kolektor Montaż do dachu Mocowanie kolektora Podłączenie hydrauliczne kolektora Konserwacja kolektora Stacja solarna Montaż stacji solarnej Montaż przewodów rurowych Uruchomienie całej instalacji Konserwacja stacji solarnej i całej instalacji Wskazówki dotyczące usterek całej instalacji Podgrzewacz pojemnościowy solarny Ustawienie i montaż podgrzewacza Uruchomienie podgrzewacza Konserwacja podgrzewacza 6 FKC (0/05)

7 Informacje o produkcie.7 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa kolektora znajduje się na obudowie kolektora; informacje na niej zawarte zapisane są w postaci symboli..8 Dane techniczne FKC- Certyfikaty DIN Długość Szerokość Wysokość 07 mm 75 mm 87 mm Odstęp pomiędzy kolektorami Przyłącze kolektora (w kształcie tulejki rurki (końcówki)) Pojemność absorbera, montaż pionowy (V f ) 5 mm mm 0,9 l ST Pojemność absorbera, montaż poziomy (V f ),5 l Rys. Położenie tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa na obudowie kolektora Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor pionowy Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor poziomy Symbol Znaczenie Objaśnienie t stg temperature stagnation Temperatura stagnacji, maks. Powierzchnia zewnętrzna (brutto, A G ),7 m Powierzchnia absorbera (netto, A A ),8 m Powierzchnia apertury (powierzchnia przejrzysta (dla światła), A a ) Masa netto, montaż pionowy,5 m 0 kg p maks. pressure maximum Ciśnienie robocze, maks. m mass Masa Masa netto, montaż poziomy Dopuszczalne ciśnienie robocze kolektora (p maks ) kg 6 bar A G area gross Powierzchnia zewnętrzna A a area apertur Powierzchnia apertury (przejrzyste dla światła) A A area absorber Powierzchnia absorbera V f volume fluid Pojemność kolektora Tab. Dane na tabliczce znamionowej Maks. temperatura stagnacji 99 C Tab. 5 mbar l/h ST Rys. Straty ciśnienia kolektorów Krzywa spadku ciśnienia, montaż pionowy Krzywa spadku ciśnienia, montaż poziomy FKC (0/05) 7

8 Informacje o produkcie.9 Zakres dostawy B Sprawdzić dostawy pod kątem uszkodzeń i kompletności..9. Zestaw montażowy do kolektorów ST Rys. 5 Zestaw montażowy do kolektorów: zestaw montażowy w wersji podstawowej i zestaw montażowy rozszerzający oraz zestawy montażowe do dachówek Zestaw montażowy w wersji podstawowej, do każdego rzędu kolektorów i do pierwszego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Pojedyncza zapinka kolektora x Zestaw montażowy do dachówek ), dla każdego kolektora: Poz. 6 Hak dachowy regulowany x Tab. 8 Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. Śruba M 8 x Tab. 6 Zestaw montażowy rozszerzający, dla każdego następnego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Podwójna zapinka kolektora x Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. 5 Łącznik wtykowy x Poz. Śruba M 8 x Tab. 7 ) Zestawy montażowe do innych rodzajów dachów opisano w rozdziale 6 8 FKC (0/05)

9 Informacje o produkcie.9. Zestaw przyłączeniowy ST Rys. 6 zestaw przyłączeniowy do montażu na dachu i zestawy połączeniowe Zestaw przyłączeniowy dla pola kolektorów.9. Kolektor z zestawami połączeniowymi Poz. Opaska zaciskowa (sprężysta) ( x zapasowa) 5 x Poz. Wąż instalacji słonecznej, długość 000 mm x Poz. Zaślepka x Poz. 5 Wąż instalacji słonecznej o dł. 55 mm z zatyczką x Poz. 6 Instrukcja montażu i konserwacji x Poz. 7 Klucz sześciokątny nr 5 x Poz. 8 Poz. 9 Tab. 9 Zatyczka tulei zanurzeniowej do czujnika kolektora Końcówka węża R¾ ze śrubunkiem z pierścieniem zaciskowym 8 mm x x Rys ST narożniki ochronne (zabezpieczenie narożników) zawierają po zestawie połączeniowym ( zestaw połączeniowy zawiera sprężyste opaski zaciskowe oraz wąż instalacji słonecznej) Poz. Sprężysta opaska zaciskowa x Poz. Wąż instalacji słonecznej o dł. 5 mm z zatyczką x Poz. 0 Tab. 0 Narożnik ochronny z zestawem połączeniowym x FKC (0/05) 9

10 Przepisy Przepisy. Ważność przepisów B Należy przestrzegać zmienionych przepisów lub odpowiednich uzupełnień do obowiązujących przepisów. Przepisy te obowiązują również w momencie montażu.. Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne B Podczas montażu i użytkowania instalacji przestrzegać przepisów i norm krajowych i miejscowych oraz wytycznych. Zasady techniczne w Niemczech dotyczące montażu kolektorów: Montaż na dachach: DIN 88, VOB, część C ) : pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów DIN 89, VOB, część C: roboty instalacyjne DIN 85, VOB, część C: rusztowania DIN 055: oddziaływanie na elementy nośne Podłączanie słonecznych systemów grzewczych EN 976: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje prefabrykowane) ENV 977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje wykonane na zamówienie klienta) DIN 988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI) Podłączenie elektryczne: DIN EN 605 część / VDE : ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób ) VOB: Szczegółowe przepisy dla robót budowlanych, część C: Ogólne techniczne warunki umów dla robót budowlanych (ADV) 0 FKC (0/05)

11 Transport Transport NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Nie używać drabin do transportu elementów konstrukcyjnych na dach, bo materiał montażowy i kolektory są ciężkie i nieporęczne. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu spadających elementów! B Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy podczas transportu i montażu przed spadnięciem. WSKAZÓWKA: Nieszczelność wynikająca z uszkodzenia powierzchni uszczelnienia przyłączy kolektorowych! B Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu. Dwa z czterech narożników ochronnych transportowych, w których dostarczane są kolektory, zawierają istotne elementy ( rysunek 7, strona 9). Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego przetworzenia. B Utylizować opakowania transportowe zgodnie z procedurami ekologicznego recyklingu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie przyłączy kolektorowych w wyniku niewłaściwego zastosowania! B Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych. B Do ręcznego przenoszenia kolektora jako uchwyty należy wykorzystać odpowiednie zagłębienie lub krawędź kolektora ST Rys. 8 Zagłębienie/uchwyt Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu Przenoszenie kolektora: obejmując całą krawędź kolektora Przenoszenie kolektora: z pomocą uchwytu B Aby ułatwić transport kolektorów i materiałów montażowych, w razie potrzeby należy wykorzystać następujące środki pomocnicze o wystarczającej nośności: Pas transportowy Trzypunktowy podnośnik przyssawkowy Drabina dekarska lub przyrządy do prac kominiarskich Wyciąg przyścienny Rusztowanie B Zatyczki [] należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji słonecznej. Rys. 9 Węże instalacji słonecznej [] umieszczone w narożnikach ochronnych są dostarczone w postaci zatkanej odpowiednio nasmarowanymi zatyczkami []. Zatyczki te rozszerzają (kielichowanie) wąż instalacji słonecznej i ułatwiają jego montaż na przyłączu kolektora. 5 mm ST FKC (0/05)

12 Przed rozpoczęciem montażu 5 Przed rozpoczęciem montażu 5. Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym. B Unikać zacienienia pola kolektorów przez budynki obok, drzewa i inne obiekty. Ponieważ prace montażowe wymagają doświadczenia i mogą być niebezpieczne, zalecamy zlecenie ich wykonania firmie dekarskiej. B Uzyskać informacje o warunkach na miejscu inwestycji i przepisach lokalnych. B Kolektory należy rozmieścić na dachu w optymalny sposób. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym ( rysunek 0). Pole kolektorów należy wyosiować tak, aby jego płaszczyzna licowała z płaszczyzną okien i drzwi ( rysunek 0). Unikać ewentualnego zacienienia ( rysunek ). Należy zwrócić uwagę na połączenia hydrauliczne rur ( rozdział 5.). Należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie miejsca na dachu ( rozdział 5.). Rys ST Stacja solarna poniżej pola kolektorów W niektórych przypadkach stacji solarnej [] nie można montować poniżej pola kolektorów (np. w przypadku dachowych centrali grzewczych). Aby uniknąć przegrzewania się tych instalacji, należy wykonać dodatkową "pętlę przewodu". B Linię zasilania należy najpierw ułożyć do wysokości przyłącza powrotu kolektora []. Następnie poprowadzić ją aż do stacji solarnej. N W O S ST Rys ST Rys. 0 FKC (0/05)

13 Przed rozpoczęciem montażu 5. Układ kolektorów Linię zasilania można montować po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. B Pole kolektorów podłączać naprzemiennie ( rysunek ). Dokładne informacje dotyczące projektowania układu hydraulicznego instalacji i jej elementów składowych znajdują się w materiałach do projektowania techniki solarnej. Dopuszczalne rozmieszczenie i zorientowanie B Podczas montażu kolektorów tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora musi zawsze znajdować się u góry ( rysunek []). B Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby czujnik kolektora ( rysunek, []) można było zamontować w kolektorze z podłączonym zasilaniem [5]. Maksymalna liczba kolektorów oraz wielorzędowe pola kolektorów B W jednym rzędzie można zaplanować montaż maksymalnie 0 kolektorów. B Wielorzędowe pola kolektorów łączyć w układzie Tichelmanna. W takim układzie suma wszystkich oporów (np. długość przewodów rurowych o identycznej średnicy) między pierwszym a ostatnim odgałęzieniem jest taka sama ST Rys. Pionowe (górne) oraz poziome (dolne) rozmieszczenie kolektorów Czujnik kolektora w tulei zanurzeniowej (zawsze w górnej części kolektora przy podłączonym zasilaniu) Wąż solarny o dł. 5 mm Wąż solarny, 55 mm oraz zaślepka Powrót (z podgrzewacza pojemnościowego) 5 Zasilanie (do podgrzewacza pojemnościowego) ST Rys. Podłączenie jednego rzędu Przyłączenie więcej niż 0 kolektorów; połączenie równoległe dwóch rzędów w układzie Tichelmanna. FKC (0/05)

14 Przed rozpoczęciem montażu 5. Zapotrzebowanie miejsca na dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane kolektorami, które nie wytrzymały szczytowego nasilenia uderzeń i ssania wiatru! B Należy zachować odstęp minimalny od krawędzi dachu (odległość a). a ST a = h 0 b a a = b 0 E a Rys. 5 Odległość a: można zastosować oba wzory. Można zastosować niższą wartość. Odległość A oraz B: tab. Odległość C: co najmniej dwa rzędy dachówek do kalenicy lub komina. Odległość D: minimum 0,5 m dla linii zasilania po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Odległość E: wynosi,8 m (przy kolektorach poziomych:,0 m) i stanowi minimalną odległość od górnej krawędzi kolektora do pierwszej zamontowanej szyny profilowej. Odległość F: jeżeli na dachu jest potrzebny odpowietrznik, należy zachować przynajmniej 0, m dla linii zasilania. Liczba kolektorów Wymiar A Wymiar B Wymiar A Wymiar B,8 m,0 m,0 m,8 m,8 m,0 m,06 m,8 m,58 m,0 m 6, m,8 m,78 m,0 m 8,5 m,8 m 5 5,98 m,0 m 0,9 m,8 m 6 7,8 m,0 m, m,8 m 7 8,8 m,0 m,7 m,8 m 8 9,58 m,0 m 6, m,8 m 9 0,78 m,0 m 8,6 m,8 m 0,98 m,0 m 0,0 m,8 m Tab. Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych a C F h 5. Ochrona odgromowa B Dowiedzieć się, czy według przepisów miejscowych wymagany jest montaż instalacji odgromowej. Często wymaga się ochrony odgromowej, np. dla budynków o wysokości większej niż 0 m. B Montaż ochrony odgromowej musi wykonać uprawniony elektryk. B Jeżeli budynek ma zainstalowaną instalację odgromową, należy sprawdzić jej połączenie z instalacją słoneczną. 5.5 Potrzebne narzędzia i materiały Klucze nr 7 i 0 do podłączania rur Klucze nr i 7 do zestawu podłączeniowego ( rzędy, osprzęt) Klucz nr 5 i 9 do wkrętów dachowych mocujących Wiertło do drewna Ø 6 mm i wiertło do metalu mm dla wkrętów dachowych mocujących Pilarka kątowa w przypadku pokrycia karpiówką Poziomnica Sznur murarski Dachówki z przepustem do odpowietrzania lub przepusty antenowe Materiał do zaizolowania rur Do montażu zestawu montażowego i zestawu przyłączeniowego jest potrzebny tylko wchodzący w skład zestawu przyłączeniowego klucz nr Kolejność montażu. Należy określić odstępy między mocowaniami dachowymi.. Zamontować mocowania dachowe.. Zamontować szyny profilowe i zabezpieczenie przed zsunięciem.. Zamontować kolektory i czujniki kolektorów. 5. Podłączyć przewody rurowe do kolektorów. FKC (0/05)

15 Montaż do dachu 6 Montaż do dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego mocowania dachowe wykonuje się przy pomocy różnych haków dachowych lub wkrętów dachowych mocujących. B Aby zapewnić łatwiejsze poruszanie się po dachu należy zastosować drabinę dekarską lub odsuwać do góry pojedyncze dachówki. B Należy usunąć uszkodzone dachówki, gonty, płyty itp. i wymienić je. 6. Ustalenie odstępów Czynnikiem, który decyduje o rzeczywistym odstępie między hakami dachowymi / wkrętami dachowymi mocującymi, są w przypadku dachów krytych dachówką doły (spody) fali, a w przypadku dachów krytych płytą falistą szczyty fali. B Ustalić położenie haków dachowych i nanieść na dach. Odległość W Kolektory można zamontować poziomo tylko wtedy, gdy maksymalny odstęp pomiędzy łatami dachowymi wynosi 0 mm. Typ kolektora pionowo poziomo Tab. Wymiary w mm W ~ 00 (~ 00) (50-950) ~ 00 (~ 00) ST Rys. 6 Haki dachowe dla dwóch kolektorów (wymiary w nawiasach dotyczą kolektorów poziomych; wymiary w mm) FKC (0/05) 5

16 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku dachówek OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się długiej nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. Zawieszenie haków dachowych na łacie B Przesunąć dachówkę w miejscu planowanego mocowania haka dachowego do góry. B Jeżeli długa nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). B Aby obrócić lub przesunąć dolną część haka dachowego [], należy poluzować nakrętkę za pomocą klucza nr 5. B Jeżeli łączna grubość dachówki i łaty dachowej przekracza 70 mm, hak dachowy należy wykonać w postaci kotwy krokwiowej ( rysunek 0). Rys. 8 Zawieszony hak dachowy ST B Włożyć hak dachowy do dołu fali i zawiesić na łacie dachowej. B Dosunąć dolną część haka dachowego [] aż do łaty dachowej. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę [] ST Rys. 7 Obrót dolnej części haka dachowego, wymiary w mm ST Rys. 9 WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. 6 FKC (0/05)

17 Montaż do dachu Montaż haka dachowego w postaci kotwy krokwiowej OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór []. Nie dokręcać nakrętki. Rys ST Kotwa krokwiowa zamocowana do deski/belki Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek []). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części ST Rys. 0 Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Hak dachowy w przedniej części musi spoczywać na dachówce ( rysunek []). B Aby hak dachowy w przedniej części spoczywał na dachówce, w razie potrzeby można podeprzeć dolną część haka deskami/belkami. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę. B Dolną część należy zamocować do krokwi (belek/ desek) za pomocą dostarczonych przez inwestora odpowiednich śrub []. > mm B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. B Ułożyć wspornik haka z przodu ( rysunek []) na dachówkach w taki sposób, aby po obciążeniu znajdował się w dole fali. Rys ST WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. FKC (0/05) 7

18 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Skorzystać z porad i pomocy dekarza. OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. B Jeżeli nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór haka []. Nie dokręcać jeszcze nakrętki. B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek ). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę []. B Dolną część należy zamocować za pomocą dostarczonych przez inwestora trzech odpowiednich śrub. > mm WSKAZÓWKA: Niewłaściwe umieszczenie haków dachowych może prowadzić do nieszczelności dachu! B Haki dachowe należy umieszczać na środku dachówki. Dolna część spoczywa na krokwi (deskach/belkach) ST Rys. B Przyciąć przylegające karpiówki (linie przerywane []). < ST Rys. Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Rys ST 8 FKC (0/05)

19 Montaż do dachu 6. Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach krytym łupkiem/ gontem musi wykonać dekarz. B Aby zapewnić wodoszczelny montaż, pod hakiem specjalnym należy zamontować blachę [] dostarczoną przez inwestora. B Zamontować hak specjalny z przodu z wykorzystaniem uszczelek [] i śruby []. B Zamocować hak specjalny w tylnej części w wystarczający sposób od dachu. 6.5 Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Aby móc zamocować szyny profilowe, zamiast haków dachowych montowane są wkręty dachowe mocujące. WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach blaszanych musi wykonać dekarz. B Na dachu blaszanym inwestor powinien przylutować tuleje dla wkrętów dachowych mocujących. W ten sposób można zagwarantować szczelność dachu. Montaż wkręta dachowego mocującego przeprowadza się analogicznie do sposobu montażu w przypadku dachu pokrytego płytami falistymi ( rozdział 6.6, strona 0). 6 Rys. 6 Przykładowe uszczelnienie ST 5 śruba (nie wchodzi w zakres dostawy) uszczelki (nie wchodzą w zakres dostawy) Blacha (nie wchodzi w zakres dostawy) zamontowany hak specjalny < 05 mm ST Rys. 7 Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka uszczelniająca Wkręt dachowy mocujący M 5 Tuleja (inwestor) 6 Podkładka FKC (0/05) 9

20 Montaż do dachu 6.6 Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych 9 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu wdychania włókien zawierających azbest! B Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących pracy z azbestem. B Należy nosić sprzęt ochrony osobistej (np. sprzęt ochrony dróg oddechowych). WSKAZÓWKA: Niewystarczająca nośność konstrukcji wsporczej może prowadzić do uszkodzenia instalacji! B Do montażu wkrętów dachowych mocujących są potrzebne kantówki o wymiarach min. 0 0 mm. Z Y Rys. 9 0 mm ST Zamontowny wkręt dachowy mocujący z klockiem ustalającym 5 Aby umożliwić wiercenie dokładnie pod kątem prostym, zaleca się przygotowanie szablonu do wierceń ( rysunek 8 []).. Za pomocą wiertła do metalu Ø mm przewiercić płytę falistą na szczycie fali. Nie przewiercać znajdującego się pod nim drewna!. Za pomocą wiertła do drewna Ø 6 mm przewiercić szablon do wierceń [] oraz konstrukcję wsporczą dokładnie pod kątem prostym.. mm Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka Podkładka uszczelniająca 5 Wkręt dachowy mocujący M Wysokość fali wymiar Y Odległość Z 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Tab. Szyny profilowe nie mogą luźno zwisać. B W razie potrzeby należy przyciąć szynę profilową na klocku ustalającym. B Każdą szynę profilową przykręcić dwiema śrubami. 6 mm ST Rys. 8 B Dokręcić zamontowany wcześniej wkręt dachowy mocujący za pomocą klucza do śrub nr 9 tak mocno, aż zostanie osiągnięta odległość Z ( tabela ) ( rysunek 9). B Dokręcić nakrętkę ( rysunek 9 []) tak, by podkładka uszczelniająca całą swoją powierzchnią stykała się z płytą. Rys. 0 Następnie patrz "Wyosiowanie szyn profilowych" ( strona ) ST 0 FKC (0/05)

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 do ścieków bez fekaliów do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie Wysokie bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo