Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC ST. Montaż na dachu (2011/05) PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC ST Montaż na dachu (0/05) PL

2 Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje o produkcie Montaż na dachu Budowa kolektora Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 5. Elementy i dokumentacja techniczna Osprzęt Deklaracja zgodności WE Tabliczka znamionowa Dane techniczne Zakres dostawy Przepisy Ważność przepisów Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Montaż szyn profilowych Łączenie szyn profilowych Montaż szyn profilowych Wyosiowanie szyn profilowych Zamontowanie zabezpieczenia przed zsunięciem Montaż kolektorów Przygotowanie kolektorów do montażu na ziemi Zamocowanie kolektorów Montaż czujnika kolektora Podłączenie hydrauliczne Podłączenie węża instalacji słonecznej bez odpowietrznika na dachu Podłączenie węża instalacji słonecznej (osprzęt) z odpowietrznikiem na dachu Montaż zestawu połączeniowego do rzędów (osprzęt) Transport Przed rozpoczęciem montażu Wskazówki ogólne Układ kolektorów Zapotrzebowanie miejsca na dachu Ochrona odgromowa Potrzebne narzędzia i materiały Kolejność montażu Montaż do dachu Ustalenie odstępów Montaż haków dachowych w przypadku dachówek Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych Prace końcowe Sprawdzenie instalacji Izolowanie przyłączy i rurociągów Czyszczenie kolektorów Ochrona środowiska i utylizacja Konserwacja/przegląd Montaż osprzętu do dużych obciążeń Montaż dodatkowych haków dachowych 7. Montaż profilu obciążenia śniegiem Montaż szyn profilowych FKC (0/05)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Słowa ostrzegawcze (hasła) na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw w przypadku nieprzestrzegania zaleceń w celu zażegnania niebezpieczeństwa. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne. OSTROŻNOŚĆ oznacza, że mogą wystąpić lekkie lub średnie obrażenia osób. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia osób. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że mogą wystąpić zagrażające życiu obrażenia osób. Ważne informacje Inne symbole Symbol B Wskazówki ostrzegawcze oznaczono są w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęto w ramkę. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiono symbolem błyskawicy. Ważne informacje niedotyczące niebezpieczeństw dla ludzi lub rzeczy, oznacza się symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Znaczenie Czynność.,. Ponumerowane czynności Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych dokumentów. Pozycja/wpis na liście Tab. Pozycja/wpis na liście (. poziom). Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Składowanie B Kolektory słoneczne należy składować wyłącznie w suchych miejscach (na otwartej przestrzeni tylko zabezpieczone przed deszczem). Niebezpieczeństwo poparzenia przy kolektorach słonecznych Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, to istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym (np. plandeką). Niebezpieczeństwo upadku przy robotach na dachu B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. B Podjąć odpowiednie kroki w zakresie ochrony przed wypadkiem podczas wszystkich prac na dachu. B Stosować się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. Montaż Montaż i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma. B Dokładnie zapoznać się z instrukcją. B Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o odpowiedniej nośności. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki i/lub dekarza. Sprawdzenie działania Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ekologiczność instalacji. B Zalecenie dla użytkownika: zawrzeć umowę na przeglądy i konserwację z uprawnioną firmą instalacyjną. B Uszkodzone części natychmiast wymienić. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne! Pouczenie użytkownika B Poinformować użytkownika o sposobie działania urządzenia i przeszkolić go w zakresie obsługi całej instalacji. B Zwrócić uwagę użytkownikowi na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję montażu i konserwacji. Zwrócić użytkownikowi uwagę na fakt, że musi on przechowywać instrukcję i przekazać ją następnemu właścicielowi/ użytkownikowi. FKC (0/05)

4 Informacje o produkcie Informacje o produkcie Płaski kolektor słoneczny FKC- jest określany w niniejszej instrukcji w skrócie jako kolektor. Dachówki esówki oraz dachówki są nazywane w dalszej części jednolicie dachówkami.. Montaż na dachu Ilustracje umieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają przykładowy dach zbudowany z dachówek i sposób montażu na tego rodzaju dachu. Jeżeli sposób montażu na innych rodzajach dachów jest inny, w instrukcji podano odpowiednią informację. Poszycie dachowe Dachówka, karpiówka Blacha, blacha falista Pokrycie łupkiem/gontem Montaż na dachu Tab.. Budowa kolektora Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji przedstawiono kolektory pionowe [0]. Jeżeli sposób montażu kolektorów poziomych [9] różni się od sposobu montażu kolektorów pionowych, w instrukcji podano odpowiednią informację ST Rys. Kolektor pionowy w przekroju Tuleja zanurzeniowa do czujnika kolektora Przyłącze kolektora, zasilanie Pokrywa szklana Absorber 5 Izolacja 6 Harfa rurowa 7 Kieszeń montażowa w obudowie 8 Przyłącze kolektora, powrót 9 Kolektor poziomy, rzut poglądowy 0 Kolektor pionowy, rzut poglądowy FKC (0/05)

5 Informacje o produkcie. Zastosowanie zgodnie zprzeznaczeniem Kolektory pełnią rolę źródeł ciepła w słonecznym systemie grzewczym. Zestaw montażowy przeznaczony jest wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. B Kolektory można użytkować tylko w połączeniu z odpowiednimi regulatorami solarnymi i tylko w zabezpieczonych zamkniętych instalacjach słonecznych (bez kontaktu z tlenem). Dopuszczalne czynniki grzewcze B Aby zabezpieczyć kolektory przed mrozem i korozją, jako czynnik grzewczy należy stosować płyn solarny L. Dozwolone rodzaje pokrycia dachowego Niniejsza instrukcja opisuje sposób montażu kolektorów na dachach spadzistych pokrytych dachówkami, karpiówkami, łupkiem/gontem, blachą i płytami falistymi. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na tego rodzaju dachach. Maksymalna grubość dachówek i łat dachowych Maksymalny wymiar otwarcia haka dachowego wynosi 70 mm ( rysunek 7, strona 6). Dlatego też do zawieszenia haka dachowego grubość dachówek wraz z łatami może wynosić maks. 70 mm. B Jeżeli wymiar otwarcia haka dachowego jest zbyt mały, hak dachowy należy wykonać jako kotwę krokwiową ( rysunek 0, strona 7). Dopuszczalne odstępy między łatami dachowymi B Kolektory poziome należy montować na dachach z odstępem między łatami wynoszącym maks. 0 mm. Dopuszczalne kąty nachylenia dachu B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o kącie nachylenia od 5 do 65. W przypadku płyt falistych i dachów krytych blachą montaż jest dozwolony przy wartościach w przedziale od 5 do 65. B W przypadku montażu na dachu o niedozwolonym kącie nachylenia należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Dopuszczalne obciążenia B Kolektory należy montować jedynie w lokalizacjach z mniejszymi wartościami niż podane w tabeli. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki budynków. Zestaw montażowy jest odpowiedni do następujących obciążeń maksymalnych (w oparciu o normę DIN 055, część i 5): Maksymalne obciążenie śniegiem Kolektor pionowy: Maksymalna prędkość wiatru,0 kn/m 5 km/h ) Dodatkowy wymagany osprzęt ), kn/m 5 km/h ) x mocowanie do dachu x profil obciążenia śniegiem x szyna profilowa ) Kolektor poziomy:,0 kn/m 5 km/h ) -- Tab. ) do każdego kolektora (montaż: rozdział 7). ) odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru (dynamicznemu), kn/m ) wraz z zapinkami kolektora B Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji słonecznej wysokość terenu nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku Maksymalne obciążenie śniegiem wynika z położenia geograficznego (strefy natężenia opadów) oraz wysokości terenu. B Należy zasięgnąć informacji o występującym w danej lokalizacji obciążeniu śniegiem. Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: B ponad kolektorem należy zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metr między kolektorem a kratą). -lub- B Należy regularnie usuwać nagromadzony śnieg. -- FKC (0/05) 5

6 Informacje o produkcie. Elementy i dokumentacja techniczna Słoneczny system grzewczy jest wykorzystywany do przygotowania c.w.u., a w razie potrzeby dodatkowo również do wspomagania instalacji ogrzewania. Składa się on z różnych elementów. Regulator solarny Podłączenie elektryczne i montaż sterownika Obsługa regulatora i całej instalacji Konserwacja regulatora Wskazówki dotyczące usterek regulatora Do osprzętu mogą być dołączone inne instrukcje Osprzęt Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych elementów osprzętu kolektora i zestawu montażowego. Pełne aktualne zestawienie można znaleźć w katalogu głównym. Rys. Elementy instalacji słonecznej Kolektor z czujnikiem kolektora w górnej części Rurociąg (powrót) Stacja solarna wraz z naczyniem wzbiorczym, urządzeniami zabezpieczającymi i elementami odpowiedzialnymi za temperaturę Podgrzewacz pojemnościowy solarny 5 Regulator solarny 6 Rurociąg (zasilanie) W instrukcjach elementów składowych opisano następujace elementy: ST Osprzęt do wyższych obciążeń ( rozdział 7., strona ) Zestaw odpowietrznika ( rozdział 0., strona 9) Zestaw połączeniowy dla rzędów kolektorów ( rozdział 0., strona ) Ochrona przepięciowa czujnika kolektora Solarna rura podwójna (przewód rurowy), izolowana ze zintegrowanym przewodem czujnika kolektora Zestaw przyłączeniowy solarnej rury podwójnej.6 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność wykazano oznakowaniem CE. Deklaracje zgodności można uzyskać u producenta (adres na tylnej okładce) Kolektor Montaż do dachu Mocowanie kolektora Podłączenie hydrauliczne kolektora Konserwacja kolektora Stacja solarna Montaż stacji solarnej Montaż przewodów rurowych Uruchomienie całej instalacji Konserwacja stacji solarnej i całej instalacji Wskazówki dotyczące usterek całej instalacji Podgrzewacz pojemnościowy solarny Ustawienie i montaż podgrzewacza Uruchomienie podgrzewacza Konserwacja podgrzewacza 6 FKC (0/05)

7 Informacje o produkcie.7 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa kolektora znajduje się na obudowie kolektora; informacje na niej zawarte zapisane są w postaci symboli..8 Dane techniczne FKC- Certyfikaty DIN Długość Szerokość Wysokość 07 mm 75 mm 87 mm Odstęp pomiędzy kolektorami Przyłącze kolektora (w kształcie tulejki rurki (końcówki)) Pojemność absorbera, montaż pionowy (V f ) 5 mm mm 0,9 l ST Pojemność absorbera, montaż poziomy (V f ),5 l Rys. Położenie tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa na obudowie kolektora Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor pionowy Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor poziomy Symbol Znaczenie Objaśnienie t stg temperature stagnation Temperatura stagnacji, maks. Powierzchnia zewnętrzna (brutto, A G ),7 m Powierzchnia absorbera (netto, A A ),8 m Powierzchnia apertury (powierzchnia przejrzysta (dla światła), A a ) Masa netto, montaż pionowy,5 m 0 kg p maks. pressure maximum Ciśnienie robocze, maks. m mass Masa Masa netto, montaż poziomy Dopuszczalne ciśnienie robocze kolektora (p maks ) kg 6 bar A G area gross Powierzchnia zewnętrzna A a area apertur Powierzchnia apertury (przejrzyste dla światła) A A area absorber Powierzchnia absorbera V f volume fluid Pojemność kolektora Tab. Dane na tabliczce znamionowej Maks. temperatura stagnacji 99 C Tab. 5 mbar l/h ST Rys. Straty ciśnienia kolektorów Krzywa spadku ciśnienia, montaż pionowy Krzywa spadku ciśnienia, montaż poziomy FKC (0/05) 7

8 Informacje o produkcie.9 Zakres dostawy B Sprawdzić dostawy pod kątem uszkodzeń i kompletności..9. Zestaw montażowy do kolektorów ST Rys. 5 Zestaw montażowy do kolektorów: zestaw montażowy w wersji podstawowej i zestaw montażowy rozszerzający oraz zestawy montażowe do dachówek Zestaw montażowy w wersji podstawowej, do każdego rzędu kolektorów i do pierwszego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Pojedyncza zapinka kolektora x Zestaw montażowy do dachówek ), dla każdego kolektora: Poz. 6 Hak dachowy regulowany x Tab. 8 Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. Śruba M 8 x Tab. 6 Zestaw montażowy rozszerzający, dla każdego następnego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Podwójna zapinka kolektora x Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. 5 Łącznik wtykowy x Poz. Śruba M 8 x Tab. 7 ) Zestawy montażowe do innych rodzajów dachów opisano w rozdziale 6 8 FKC (0/05)

9 Informacje o produkcie.9. Zestaw przyłączeniowy ST Rys. 6 zestaw przyłączeniowy do montażu na dachu i zestawy połączeniowe Zestaw przyłączeniowy dla pola kolektorów.9. Kolektor z zestawami połączeniowymi Poz. Opaska zaciskowa (sprężysta) ( x zapasowa) 5 x Poz. Wąż instalacji słonecznej, długość 000 mm x Poz. Zaślepka x Poz. 5 Wąż instalacji słonecznej o dł. 55 mm z zatyczką x Poz. 6 Instrukcja montażu i konserwacji x Poz. 7 Klucz sześciokątny nr 5 x Poz. 8 Poz. 9 Tab. 9 Zatyczka tulei zanurzeniowej do czujnika kolektora Końcówka węża R¾ ze śrubunkiem z pierścieniem zaciskowym 8 mm x x Rys ST narożniki ochronne (zabezpieczenie narożników) zawierają po zestawie połączeniowym ( zestaw połączeniowy zawiera sprężyste opaski zaciskowe oraz wąż instalacji słonecznej) Poz. Sprężysta opaska zaciskowa x Poz. Wąż instalacji słonecznej o dł. 5 mm z zatyczką x Poz. 0 Tab. 0 Narożnik ochronny z zestawem połączeniowym x FKC (0/05) 9

10 Przepisy Przepisy. Ważność przepisów B Należy przestrzegać zmienionych przepisów lub odpowiednich uzupełnień do obowiązujących przepisów. Przepisy te obowiązują również w momencie montażu.. Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne B Podczas montażu i użytkowania instalacji przestrzegać przepisów i norm krajowych i miejscowych oraz wytycznych. Zasady techniczne w Niemczech dotyczące montażu kolektorów: Montaż na dachach: DIN 88, VOB, część C ) : pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów DIN 89, VOB, część C: roboty instalacyjne DIN 85, VOB, część C: rusztowania DIN 055: oddziaływanie na elementy nośne Podłączanie słonecznych systemów grzewczych EN 976: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje prefabrykowane) ENV 977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje wykonane na zamówienie klienta) DIN 988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI) Podłączenie elektryczne: DIN EN 605 część / VDE : ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób ) VOB: Szczegółowe przepisy dla robót budowlanych, część C: Ogólne techniczne warunki umów dla robót budowlanych (ADV) 0 FKC (0/05)

11 Transport Transport NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Nie używać drabin do transportu elementów konstrukcyjnych na dach, bo materiał montażowy i kolektory są ciężkie i nieporęczne. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu spadających elementów! B Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy podczas transportu i montażu przed spadnięciem. WSKAZÓWKA: Nieszczelność wynikająca z uszkodzenia powierzchni uszczelnienia przyłączy kolektorowych! B Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu. Dwa z czterech narożników ochronnych transportowych, w których dostarczane są kolektory, zawierają istotne elementy ( rysunek 7, strona 9). Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego przetworzenia. B Utylizować opakowania transportowe zgodnie z procedurami ekologicznego recyklingu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie przyłączy kolektorowych w wyniku niewłaściwego zastosowania! B Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych. B Do ręcznego przenoszenia kolektora jako uchwyty należy wykorzystać odpowiednie zagłębienie lub krawędź kolektora ST Rys. 8 Zagłębienie/uchwyt Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu Przenoszenie kolektora: obejmując całą krawędź kolektora Przenoszenie kolektora: z pomocą uchwytu B Aby ułatwić transport kolektorów i materiałów montażowych, w razie potrzeby należy wykorzystać następujące środki pomocnicze o wystarczającej nośności: Pas transportowy Trzypunktowy podnośnik przyssawkowy Drabina dekarska lub przyrządy do prac kominiarskich Wyciąg przyścienny Rusztowanie B Zatyczki [] należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji słonecznej. Rys. 9 Węże instalacji słonecznej [] umieszczone w narożnikach ochronnych są dostarczone w postaci zatkanej odpowiednio nasmarowanymi zatyczkami []. Zatyczki te rozszerzają (kielichowanie) wąż instalacji słonecznej i ułatwiają jego montaż na przyłączu kolektora. 5 mm ST FKC (0/05)

12 Przed rozpoczęciem montażu 5 Przed rozpoczęciem montażu 5. Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym. B Unikać zacienienia pola kolektorów przez budynki obok, drzewa i inne obiekty. Ponieważ prace montażowe wymagają doświadczenia i mogą być niebezpieczne, zalecamy zlecenie ich wykonania firmie dekarskiej. B Uzyskać informacje o warunkach na miejscu inwestycji i przepisach lokalnych. B Kolektory należy rozmieścić na dachu w optymalny sposób. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym ( rysunek 0). Pole kolektorów należy wyosiować tak, aby jego płaszczyzna licowała z płaszczyzną okien i drzwi ( rysunek 0). Unikać ewentualnego zacienienia ( rysunek ). Należy zwrócić uwagę na połączenia hydrauliczne rur ( rozdział 5.). Należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie miejsca na dachu ( rozdział 5.). Rys ST Stacja solarna poniżej pola kolektorów W niektórych przypadkach stacji solarnej [] nie można montować poniżej pola kolektorów (np. w przypadku dachowych centrali grzewczych). Aby uniknąć przegrzewania się tych instalacji, należy wykonać dodatkową "pętlę przewodu". B Linię zasilania należy najpierw ułożyć do wysokości przyłącza powrotu kolektora []. Następnie poprowadzić ją aż do stacji solarnej. N W O S ST Rys ST Rys. 0 FKC (0/05)

13 Przed rozpoczęciem montażu 5. Układ kolektorów Linię zasilania można montować po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. B Pole kolektorów podłączać naprzemiennie ( rysunek ). Dokładne informacje dotyczące projektowania układu hydraulicznego instalacji i jej elementów składowych znajdują się w materiałach do projektowania techniki solarnej. Dopuszczalne rozmieszczenie i zorientowanie B Podczas montażu kolektorów tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora musi zawsze znajdować się u góry ( rysunek []). B Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby czujnik kolektora ( rysunek, []) można było zamontować w kolektorze z podłączonym zasilaniem [5]. Maksymalna liczba kolektorów oraz wielorzędowe pola kolektorów B W jednym rzędzie można zaplanować montaż maksymalnie 0 kolektorów. B Wielorzędowe pola kolektorów łączyć w układzie Tichelmanna. W takim układzie suma wszystkich oporów (np. długość przewodów rurowych o identycznej średnicy) między pierwszym a ostatnim odgałęzieniem jest taka sama ST Rys. Pionowe (górne) oraz poziome (dolne) rozmieszczenie kolektorów Czujnik kolektora w tulei zanurzeniowej (zawsze w górnej części kolektora przy podłączonym zasilaniu) Wąż solarny o dł. 5 mm Wąż solarny, 55 mm oraz zaślepka Powrót (z podgrzewacza pojemnościowego) 5 Zasilanie (do podgrzewacza pojemnościowego) ST Rys. Podłączenie jednego rzędu Przyłączenie więcej niż 0 kolektorów; połączenie równoległe dwóch rzędów w układzie Tichelmanna. FKC (0/05)

14 Przed rozpoczęciem montażu 5. Zapotrzebowanie miejsca na dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane kolektorami, które nie wytrzymały szczytowego nasilenia uderzeń i ssania wiatru! B Należy zachować odstęp minimalny od krawędzi dachu (odległość a). a ST a = h 0 b a a = b 0 E a Rys. 5 Odległość a: można zastosować oba wzory. Można zastosować niższą wartość. Odległość A oraz B: tab. Odległość C: co najmniej dwa rzędy dachówek do kalenicy lub komina. Odległość D: minimum 0,5 m dla linii zasilania po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Odległość E: wynosi,8 m (przy kolektorach poziomych:,0 m) i stanowi minimalną odległość od górnej krawędzi kolektora do pierwszej zamontowanej szyny profilowej. Odległość F: jeżeli na dachu jest potrzebny odpowietrznik, należy zachować przynajmniej 0, m dla linii zasilania. Liczba kolektorów Wymiar A Wymiar B Wymiar A Wymiar B,8 m,0 m,0 m,8 m,8 m,0 m,06 m,8 m,58 m,0 m 6, m,8 m,78 m,0 m 8,5 m,8 m 5 5,98 m,0 m 0,9 m,8 m 6 7,8 m,0 m, m,8 m 7 8,8 m,0 m,7 m,8 m 8 9,58 m,0 m 6, m,8 m 9 0,78 m,0 m 8,6 m,8 m 0,98 m,0 m 0,0 m,8 m Tab. Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych a C F h 5. Ochrona odgromowa B Dowiedzieć się, czy według przepisów miejscowych wymagany jest montaż instalacji odgromowej. Często wymaga się ochrony odgromowej, np. dla budynków o wysokości większej niż 0 m. B Montaż ochrony odgromowej musi wykonać uprawniony elektryk. B Jeżeli budynek ma zainstalowaną instalację odgromową, należy sprawdzić jej połączenie z instalacją słoneczną. 5.5 Potrzebne narzędzia i materiały Klucze nr 7 i 0 do podłączania rur Klucze nr i 7 do zestawu podłączeniowego ( rzędy, osprzęt) Klucz nr 5 i 9 do wkrętów dachowych mocujących Wiertło do drewna Ø 6 mm i wiertło do metalu mm dla wkrętów dachowych mocujących Pilarka kątowa w przypadku pokrycia karpiówką Poziomnica Sznur murarski Dachówki z przepustem do odpowietrzania lub przepusty antenowe Materiał do zaizolowania rur Do montażu zestawu montażowego i zestawu przyłączeniowego jest potrzebny tylko wchodzący w skład zestawu przyłączeniowego klucz nr Kolejność montażu. Należy określić odstępy między mocowaniami dachowymi.. Zamontować mocowania dachowe.. Zamontować szyny profilowe i zabezpieczenie przed zsunięciem.. Zamontować kolektory i czujniki kolektorów. 5. Podłączyć przewody rurowe do kolektorów. FKC (0/05)

15 Montaż do dachu 6 Montaż do dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego mocowania dachowe wykonuje się przy pomocy różnych haków dachowych lub wkrętów dachowych mocujących. B Aby zapewnić łatwiejsze poruszanie się po dachu należy zastosować drabinę dekarską lub odsuwać do góry pojedyncze dachówki. B Należy usunąć uszkodzone dachówki, gonty, płyty itp. i wymienić je. 6. Ustalenie odstępów Czynnikiem, który decyduje o rzeczywistym odstępie między hakami dachowymi / wkrętami dachowymi mocującymi, są w przypadku dachów krytych dachówką doły (spody) fali, a w przypadku dachów krytych płytą falistą szczyty fali. B Ustalić położenie haków dachowych i nanieść na dach. Odległość W Kolektory można zamontować poziomo tylko wtedy, gdy maksymalny odstęp pomiędzy łatami dachowymi wynosi 0 mm. Typ kolektora pionowo poziomo Tab. Wymiary w mm W ~ 00 (~ 00) (50-950) ~ 00 (~ 00) ST Rys. 6 Haki dachowe dla dwóch kolektorów (wymiary w nawiasach dotyczą kolektorów poziomych; wymiary w mm) FKC (0/05) 5

16 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku dachówek OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się długiej nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. Zawieszenie haków dachowych na łacie B Przesunąć dachówkę w miejscu planowanego mocowania haka dachowego do góry. B Jeżeli długa nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). B Aby obrócić lub przesunąć dolną część haka dachowego [], należy poluzować nakrętkę za pomocą klucza nr 5. B Jeżeli łączna grubość dachówki i łaty dachowej przekracza 70 mm, hak dachowy należy wykonać w postaci kotwy krokwiowej ( rysunek 0). Rys. 8 Zawieszony hak dachowy ST B Włożyć hak dachowy do dołu fali i zawiesić na łacie dachowej. B Dosunąć dolną część haka dachowego [] aż do łaty dachowej. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę [] ST Rys. 7 Obrót dolnej części haka dachowego, wymiary w mm ST Rys. 9 WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. 6 FKC (0/05)

17 Montaż do dachu Montaż haka dachowego w postaci kotwy krokwiowej OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór []. Nie dokręcać nakrętki. Rys ST Kotwa krokwiowa zamocowana do deski/belki Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek []). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części ST Rys. 0 Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Hak dachowy w przedniej części musi spoczywać na dachówce ( rysunek []). B Aby hak dachowy w przedniej części spoczywał na dachówce, w razie potrzeby można podeprzeć dolną część haka deskami/belkami. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę. B Dolną część należy zamocować do krokwi (belek/ desek) za pomocą dostarczonych przez inwestora odpowiednich śrub []. > mm B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. B Ułożyć wspornik haka z przodu ( rysunek []) na dachówkach w taki sposób, aby po obciążeniu znajdował się w dole fali. Rys ST WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. FKC (0/05) 7

18 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Skorzystać z porad i pomocy dekarza. OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. B Jeżeli nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór haka []. Nie dokręcać jeszcze nakrętki. B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek ). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę []. B Dolną część należy zamocować za pomocą dostarczonych przez inwestora trzech odpowiednich śrub. > mm WSKAZÓWKA: Niewłaściwe umieszczenie haków dachowych może prowadzić do nieszczelności dachu! B Haki dachowe należy umieszczać na środku dachówki. Dolna część spoczywa na krokwi (deskach/belkach) ST Rys. B Przyciąć przylegające karpiówki (linie przerywane []). < ST Rys. Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Rys ST 8 FKC (0/05)

19 Montaż do dachu 6. Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach krytym łupkiem/ gontem musi wykonać dekarz. B Aby zapewnić wodoszczelny montaż, pod hakiem specjalnym należy zamontować blachę [] dostarczoną przez inwestora. B Zamontować hak specjalny z przodu z wykorzystaniem uszczelek [] i śruby []. B Zamocować hak specjalny w tylnej części w wystarczający sposób od dachu. 6.5 Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Aby móc zamocować szyny profilowe, zamiast haków dachowych montowane są wkręty dachowe mocujące. WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach blaszanych musi wykonać dekarz. B Na dachu blaszanym inwestor powinien przylutować tuleje dla wkrętów dachowych mocujących. W ten sposób można zagwarantować szczelność dachu. Montaż wkręta dachowego mocującego przeprowadza się analogicznie do sposobu montażu w przypadku dachu pokrytego płytami falistymi ( rozdział 6.6, strona 0). 6 Rys. 6 Przykładowe uszczelnienie ST 5 śruba (nie wchodzi w zakres dostawy) uszczelki (nie wchodzą w zakres dostawy) Blacha (nie wchodzi w zakres dostawy) zamontowany hak specjalny < 05 mm ST Rys. 7 Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka uszczelniająca Wkręt dachowy mocujący M 5 Tuleja (inwestor) 6 Podkładka FKC (0/05) 9

20 Montaż do dachu 6.6 Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych 9 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu wdychania włókien zawierających azbest! B Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących pracy z azbestem. B Należy nosić sprzęt ochrony osobistej (np. sprzęt ochrony dróg oddechowych). WSKAZÓWKA: Niewystarczająca nośność konstrukcji wsporczej może prowadzić do uszkodzenia instalacji! B Do montażu wkrętów dachowych mocujących są potrzebne kantówki o wymiarach min. 0 0 mm. Z Y Rys. 9 0 mm ST Zamontowny wkręt dachowy mocujący z klockiem ustalającym 5 Aby umożliwić wiercenie dokładnie pod kątem prostym, zaleca się przygotowanie szablonu do wierceń ( rysunek 8 []).. Za pomocą wiertła do metalu Ø mm przewiercić płytę falistą na szczycie fali. Nie przewiercać znajdującego się pod nim drewna!. Za pomocą wiertła do drewna Ø 6 mm przewiercić szablon do wierceń [] oraz konstrukcję wsporczą dokładnie pod kątem prostym.. mm Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka Podkładka uszczelniająca 5 Wkręt dachowy mocujący M Wysokość fali wymiar Y Odległość Z 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Tab. Szyny profilowe nie mogą luźno zwisać. B W razie potrzeby należy przyciąć szynę profilową na klocku ustalającym. B Każdą szynę profilową przykręcić dwiema śrubami. 6 mm ST Rys. 8 B Dokręcić zamontowany wcześniej wkręt dachowy mocujący za pomocą klucza do śrub nr 9 tak mocno, aż zostanie osiągnięta odległość Z ( tabela ) ( rysunek 9). B Dokręcić nakrętkę ( rysunek 9 []) tak, by podkładka uszczelniająca całą swoją powierzchnią stykała się z płytą. Rys. 0 Następnie patrz "Wyosiowanie szyn profilowych" ( strona ) ST 0 FKC (0/05)

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 67080995-00.ST Montaż na dachu 6 70 804 809 (0/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 804 80 (03/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego.

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego. WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do zabudowy kolektorów rurowych R1 na dachach o spadku od 15 wzwyż. Dostępna jest jedna wersja zestawu z uniwersalnymi uchwytami montażowymi

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski I N S T R U K C J A M O N T A Ż U KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski KW-00-0001/0005 instrukcja montażu Strona 1 z 13 Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO*

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* INSTRUKCJE INSTALACJI TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* Rys. 1 Przykłady instalacji pionowej i poziomej na dachu (równolegle do dachu) Spis treści 1 Ogólne informacje o bezpieczeństwie. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant?

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? do instalacji ciśnieniowych i instalacji typu Drainback Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? Bo nawet słońce potrzebuje dobrego systemu. Ponieważ wybiega w przyszłość. VFK 112 Pionowe, płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku. PALRAM Instrukcja montażu Harmony 185 x 248 cm przezroczyste szkło 248 x 185 x 209 cm E-mail: infoa@palram.com www.palramapplications.com WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 Wydanie 10/2004 Zastrzega się prawo do zmian technicznych Proszę zapoznać się przed montażem! Spis treści Uwagi wstępne Zestawy do montażu kolektorów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001

3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001 3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001 Produkt: Próżniowe kolektory rurowe z serii MVK 001 (14 rurowe) opierają się na sprawdzonej zasadzie Sydney. Zastosowanie próżni umożliwia osiągnięcie 30% niższych

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK

RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK CENNIK DETALICZNY 2014 Cennik ważny od 16.12.2014 RUUKKI SYSTEMY SOLARNE Zasadnicza koncepcja projektowa w przypadku systemów solarnych Ruukki sprowadza się do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE 1. Blachy trapezowe są pakowane i transportowane na specjalnych paletach. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

LOKRING & LOKCLIP- najlepsze połączenia rurowe w klimatyzacji samochodowej

LOKRING & LOKCLIP- najlepsze połączenia rurowe w klimatyzacji samochodowej LOKRING & LOKCLIP- najlepsze połączenia rurowe w klimatyzacji samochodowej LOKRING & LOKCLIP NAPRAWY RUR I WĘŻY W KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ uniwersalne zastosowanie niezależne od typu i roku produkcji

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV Różne rodzaje połączeń Rodzaje połączeń w instalacji wodnej mogą być: skręcane, z zastosowaniem różnego rodzaju złączek, klejone - na przykład na złącza

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA Ława kominiarska Co najmniej 3 wsporniki należy przytwierdzić w równej od siebie odległości. Maksymalna odległość między wspornikami może wynieść 1.200 mm. Ława nie może wystawać

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 1Kunda, Odpowietrznik automatyczny Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 03.2010 0 Id.-Nr.: 854.011.0508

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500. RentingLock.pl e-mail: kontakt@rentinglock.pl telefon: 793 402 789, 601 201 741

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500. RentingLock.pl e-mail: kontakt@rentinglock.pl telefon: 793 402 789, 601 201 741 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klamka RentingLock + Mortise 9500 telefon: 793 402 789, 601 201 741 W skład zestawu wchodzą następujące elementy: i. Klamka wewnętrzna (1) ii. Wkręty mocowania szyldu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych HELIOSIN AKT24/30 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych HELIOSIN AKT24/30 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów próżniowych HELIOSIN AKT24/30 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego kolektorów rurowych Heliosin AKT24/30.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU Systemu ogrodzeniowego RAVENA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

INSTRUKCJA MONTAśU Systemu ogrodzeniowego RAVENA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski 26-600 Radom ul. Potkanowska 50 www.jarmex.com.pl INSTRUKCJA MONTAśU Systemu ogrodzeniowego RAVENA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 1 I. Wstęp. Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo