Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC ST. Montaż na dachu (2011/05) PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC ST Montaż na dachu (0/05) PL

2 Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje o produkcie Montaż na dachu Budowa kolektora Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 5. Elementy i dokumentacja techniczna Osprzęt Deklaracja zgodności WE Tabliczka znamionowa Dane techniczne Zakres dostawy Przepisy Ważność przepisów Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Montaż szyn profilowych Łączenie szyn profilowych Montaż szyn profilowych Wyosiowanie szyn profilowych Zamontowanie zabezpieczenia przed zsunięciem Montaż kolektorów Przygotowanie kolektorów do montażu na ziemi Zamocowanie kolektorów Montaż czujnika kolektora Podłączenie hydrauliczne Podłączenie węża instalacji słonecznej bez odpowietrznika na dachu Podłączenie węża instalacji słonecznej (osprzęt) z odpowietrznikiem na dachu Montaż zestawu połączeniowego do rzędów (osprzęt) Transport Przed rozpoczęciem montażu Wskazówki ogólne Układ kolektorów Zapotrzebowanie miejsca na dachu Ochrona odgromowa Potrzebne narzędzia i materiały Kolejność montażu Montaż do dachu Ustalenie odstępów Montaż haków dachowych w przypadku dachówek Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych Prace końcowe Sprawdzenie instalacji Izolowanie przyłączy i rurociągów Czyszczenie kolektorów Ochrona środowiska i utylizacja Konserwacja/przegląd Montaż osprzętu do dużych obciążeń Montaż dodatkowych haków dachowych 7. Montaż profilu obciążenia śniegiem Montaż szyn profilowych FKC (0/05)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Słowa ostrzegawcze (hasła) na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw w przypadku nieprzestrzegania zaleceń w celu zażegnania niebezpieczeństwa. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne. OSTROŻNOŚĆ oznacza, że mogą wystąpić lekkie lub średnie obrażenia osób. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia osób. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że mogą wystąpić zagrażające życiu obrażenia osób. Ważne informacje Inne symbole Symbol B Wskazówki ostrzegawcze oznaczono są w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęto w ramkę. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiono symbolem błyskawicy. Ważne informacje niedotyczące niebezpieczeństw dla ludzi lub rzeczy, oznacza się symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Znaczenie Czynność.,. Ponumerowane czynności Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych dokumentów. Pozycja/wpis na liście Tab. Pozycja/wpis na liście (. poziom). Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Składowanie B Kolektory słoneczne należy składować wyłącznie w suchych miejscach (na otwartej przestrzeni tylko zabezpieczone przed deszczem). Niebezpieczeństwo poparzenia przy kolektorach słonecznych Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, to istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym (np. plandeką). Niebezpieczeństwo upadku przy robotach na dachu B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. B Podjąć odpowiednie kroki w zakresie ochrony przed wypadkiem podczas wszystkich prac na dachu. B Stosować się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. Montaż Montaż i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma. B Dokładnie zapoznać się z instrukcją. B Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o odpowiedniej nośności. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki i/lub dekarza. Sprawdzenie działania Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ekologiczność instalacji. B Zalecenie dla użytkownika: zawrzeć umowę na przeglądy i konserwację z uprawnioną firmą instalacyjną. B Uszkodzone części natychmiast wymienić. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne! Pouczenie użytkownika B Poinformować użytkownika o sposobie działania urządzenia i przeszkolić go w zakresie obsługi całej instalacji. B Zwrócić uwagę użytkownikowi na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję montażu i konserwacji. Zwrócić użytkownikowi uwagę na fakt, że musi on przechowywać instrukcję i przekazać ją następnemu właścicielowi/ użytkownikowi. FKC (0/05)

4 Informacje o produkcie Informacje o produkcie Płaski kolektor słoneczny FKC- jest określany w niniejszej instrukcji w skrócie jako kolektor. Dachówki esówki oraz dachówki są nazywane w dalszej części jednolicie dachówkami.. Montaż na dachu Ilustracje umieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają przykładowy dach zbudowany z dachówek i sposób montażu na tego rodzaju dachu. Jeżeli sposób montażu na innych rodzajach dachów jest inny, w instrukcji podano odpowiednią informację. Poszycie dachowe Dachówka, karpiówka Blacha, blacha falista Pokrycie łupkiem/gontem Montaż na dachu Tab.. Budowa kolektora Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji przedstawiono kolektory pionowe [0]. Jeżeli sposób montażu kolektorów poziomych [9] różni się od sposobu montażu kolektorów pionowych, w instrukcji podano odpowiednią informację ST Rys. Kolektor pionowy w przekroju Tuleja zanurzeniowa do czujnika kolektora Przyłącze kolektora, zasilanie Pokrywa szklana Absorber 5 Izolacja 6 Harfa rurowa 7 Kieszeń montażowa w obudowie 8 Przyłącze kolektora, powrót 9 Kolektor poziomy, rzut poglądowy 0 Kolektor pionowy, rzut poglądowy FKC (0/05)

5 Informacje o produkcie. Zastosowanie zgodnie zprzeznaczeniem Kolektory pełnią rolę źródeł ciepła w słonecznym systemie grzewczym. Zestaw montażowy przeznaczony jest wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. B Kolektory można użytkować tylko w połączeniu z odpowiednimi regulatorami solarnymi i tylko w zabezpieczonych zamkniętych instalacjach słonecznych (bez kontaktu z tlenem). Dopuszczalne czynniki grzewcze B Aby zabezpieczyć kolektory przed mrozem i korozją, jako czynnik grzewczy należy stosować płyn solarny L. Dozwolone rodzaje pokrycia dachowego Niniejsza instrukcja opisuje sposób montażu kolektorów na dachach spadzistych pokrytych dachówkami, karpiówkami, łupkiem/gontem, blachą i płytami falistymi. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na tego rodzaju dachach. Maksymalna grubość dachówek i łat dachowych Maksymalny wymiar otwarcia haka dachowego wynosi 70 mm ( rysunek 7, strona 6). Dlatego też do zawieszenia haka dachowego grubość dachówek wraz z łatami może wynosić maks. 70 mm. B Jeżeli wymiar otwarcia haka dachowego jest zbyt mały, hak dachowy należy wykonać jako kotwę krokwiową ( rysunek 0, strona 7). Dopuszczalne odstępy między łatami dachowymi B Kolektory poziome należy montować na dachach z odstępem między łatami wynoszącym maks. 0 mm. Dopuszczalne kąty nachylenia dachu B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o kącie nachylenia od 5 do 65. W przypadku płyt falistych i dachów krytych blachą montaż jest dozwolony przy wartościach w przedziale od 5 do 65. B W przypadku montażu na dachu o niedozwolonym kącie nachylenia należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Dopuszczalne obciążenia B Kolektory należy montować jedynie w lokalizacjach z mniejszymi wartościami niż podane w tabeli. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki budynków. Zestaw montażowy jest odpowiedni do następujących obciążeń maksymalnych (w oparciu o normę DIN 055, część i 5): Maksymalne obciążenie śniegiem Kolektor pionowy: Maksymalna prędkość wiatru,0 kn/m 5 km/h ) Dodatkowy wymagany osprzęt ), kn/m 5 km/h ) x mocowanie do dachu x profil obciążenia śniegiem x szyna profilowa ) Kolektor poziomy:,0 kn/m 5 km/h ) -- Tab. ) do każdego kolektora (montaż: rozdział 7). ) odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru (dynamicznemu), kn/m ) wraz z zapinkami kolektora B Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji słonecznej wysokość terenu nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku Maksymalne obciążenie śniegiem wynika z położenia geograficznego (strefy natężenia opadów) oraz wysokości terenu. B Należy zasięgnąć informacji o występującym w danej lokalizacji obciążeniu śniegiem. Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: B ponad kolektorem należy zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metr między kolektorem a kratą). -lub- B Należy regularnie usuwać nagromadzony śnieg. -- FKC (0/05) 5

6 Informacje o produkcie. Elementy i dokumentacja techniczna Słoneczny system grzewczy jest wykorzystywany do przygotowania c.w.u., a w razie potrzeby dodatkowo również do wspomagania instalacji ogrzewania. Składa się on z różnych elementów. Regulator solarny Podłączenie elektryczne i montaż sterownika Obsługa regulatora i całej instalacji Konserwacja regulatora Wskazówki dotyczące usterek regulatora Do osprzętu mogą być dołączone inne instrukcje Osprzęt Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych elementów osprzętu kolektora i zestawu montażowego. Pełne aktualne zestawienie można znaleźć w katalogu głównym. Rys. Elementy instalacji słonecznej Kolektor z czujnikiem kolektora w górnej części Rurociąg (powrót) Stacja solarna wraz z naczyniem wzbiorczym, urządzeniami zabezpieczającymi i elementami odpowiedzialnymi za temperaturę Podgrzewacz pojemnościowy solarny 5 Regulator solarny 6 Rurociąg (zasilanie) W instrukcjach elementów składowych opisano następujace elementy: ST Osprzęt do wyższych obciążeń ( rozdział 7., strona ) Zestaw odpowietrznika ( rozdział 0., strona 9) Zestaw połączeniowy dla rzędów kolektorów ( rozdział 0., strona ) Ochrona przepięciowa czujnika kolektora Solarna rura podwójna (przewód rurowy), izolowana ze zintegrowanym przewodem czujnika kolektora Zestaw przyłączeniowy solarnej rury podwójnej.6 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność wykazano oznakowaniem CE. Deklaracje zgodności można uzyskać u producenta (adres na tylnej okładce) Kolektor Montaż do dachu Mocowanie kolektora Podłączenie hydrauliczne kolektora Konserwacja kolektora Stacja solarna Montaż stacji solarnej Montaż przewodów rurowych Uruchomienie całej instalacji Konserwacja stacji solarnej i całej instalacji Wskazówki dotyczące usterek całej instalacji Podgrzewacz pojemnościowy solarny Ustawienie i montaż podgrzewacza Uruchomienie podgrzewacza Konserwacja podgrzewacza 6 FKC (0/05)

7 Informacje o produkcie.7 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa kolektora znajduje się na obudowie kolektora; informacje na niej zawarte zapisane są w postaci symboli..8 Dane techniczne FKC- Certyfikaty DIN Długość Szerokość Wysokość 07 mm 75 mm 87 mm Odstęp pomiędzy kolektorami Przyłącze kolektora (w kształcie tulejki rurki (końcówki)) Pojemność absorbera, montaż pionowy (V f ) 5 mm mm 0,9 l ST Pojemność absorbera, montaż poziomy (V f ),5 l Rys. Położenie tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa na obudowie kolektora Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor pionowy Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor poziomy Symbol Znaczenie Objaśnienie t stg temperature stagnation Temperatura stagnacji, maks. Powierzchnia zewnętrzna (brutto, A G ),7 m Powierzchnia absorbera (netto, A A ),8 m Powierzchnia apertury (powierzchnia przejrzysta (dla światła), A a ) Masa netto, montaż pionowy,5 m 0 kg p maks. pressure maximum Ciśnienie robocze, maks. m mass Masa Masa netto, montaż poziomy Dopuszczalne ciśnienie robocze kolektora (p maks ) kg 6 bar A G area gross Powierzchnia zewnętrzna A a area apertur Powierzchnia apertury (przejrzyste dla światła) A A area absorber Powierzchnia absorbera V f volume fluid Pojemność kolektora Tab. Dane na tabliczce znamionowej Maks. temperatura stagnacji 99 C Tab. 5 mbar l/h ST Rys. Straty ciśnienia kolektorów Krzywa spadku ciśnienia, montaż pionowy Krzywa spadku ciśnienia, montaż poziomy FKC (0/05) 7

8 Informacje o produkcie.9 Zakres dostawy B Sprawdzić dostawy pod kątem uszkodzeń i kompletności..9. Zestaw montażowy do kolektorów ST Rys. 5 Zestaw montażowy do kolektorów: zestaw montażowy w wersji podstawowej i zestaw montażowy rozszerzający oraz zestawy montażowe do dachówek Zestaw montażowy w wersji podstawowej, do każdego rzędu kolektorów i do pierwszego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Pojedyncza zapinka kolektora x Zestaw montażowy do dachówek ), dla każdego kolektora: Poz. 6 Hak dachowy regulowany x Tab. 8 Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. Śruba M 8 x Tab. 6 Zestaw montażowy rozszerzający, dla każdego następnego kolektora: Poz. Szyna profilowa x Poz. Podwójna zapinka kolektora x Poz. 7 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Poz. 5 Łącznik wtykowy x Poz. Śruba M 8 x Tab. 7 ) Zestawy montażowe do innych rodzajów dachów opisano w rozdziale 6 8 FKC (0/05)

9 Informacje o produkcie.9. Zestaw przyłączeniowy ST Rys. 6 zestaw przyłączeniowy do montażu na dachu i zestawy połączeniowe Zestaw przyłączeniowy dla pola kolektorów.9. Kolektor z zestawami połączeniowymi Poz. Opaska zaciskowa (sprężysta) ( x zapasowa) 5 x Poz. Wąż instalacji słonecznej, długość 000 mm x Poz. Zaślepka x Poz. 5 Wąż instalacji słonecznej o dł. 55 mm z zatyczką x Poz. 6 Instrukcja montażu i konserwacji x Poz. 7 Klucz sześciokątny nr 5 x Poz. 8 Poz. 9 Tab. 9 Zatyczka tulei zanurzeniowej do czujnika kolektora Końcówka węża R¾ ze śrubunkiem z pierścieniem zaciskowym 8 mm x x Rys ST narożniki ochronne (zabezpieczenie narożników) zawierają po zestawie połączeniowym ( zestaw połączeniowy zawiera sprężyste opaski zaciskowe oraz wąż instalacji słonecznej) Poz. Sprężysta opaska zaciskowa x Poz. Wąż instalacji słonecznej o dł. 5 mm z zatyczką x Poz. 0 Tab. 0 Narożnik ochronny z zestawem połączeniowym x FKC (0/05) 9

10 Przepisy Przepisy. Ważność przepisów B Należy przestrzegać zmienionych przepisów lub odpowiednich uzupełnień do obowiązujących przepisów. Przepisy te obowiązują również w momencie montażu.. Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne B Podczas montażu i użytkowania instalacji przestrzegać przepisów i norm krajowych i miejscowych oraz wytycznych. Zasady techniczne w Niemczech dotyczące montażu kolektorów: Montaż na dachach: DIN 88, VOB, część C ) : pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów DIN 89, VOB, część C: roboty instalacyjne DIN 85, VOB, część C: rusztowania DIN 055: oddziaływanie na elementy nośne Podłączanie słonecznych systemów grzewczych EN 976: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje prefabrykowane) ENV 977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy (instalacje wykonane na zamówienie klienta) DIN 988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI) Podłączenie elektryczne: DIN EN 605 część / VDE : ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób ) VOB: Szczegółowe przepisy dla robót budowlanych, część C: Ogólne techniczne warunki umów dla robót budowlanych (ADV) 0 FKC (0/05)

11 Transport Transport NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Nie używać drabin do transportu elementów konstrukcyjnych na dach, bo materiał montażowy i kolektory są ciężkie i nieporęczne. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu spadających elementów! B Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy podczas transportu i montażu przed spadnięciem. WSKAZÓWKA: Nieszczelność wynikająca z uszkodzenia powierzchni uszczelnienia przyłączy kolektorowych! B Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu. Dwa z czterech narożników ochronnych transportowych, w których dostarczane są kolektory, zawierają istotne elementy ( rysunek 7, strona 9). Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego przetworzenia. B Utylizować opakowania transportowe zgodnie z procedurami ekologicznego recyklingu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie przyłączy kolektorowych w wyniku niewłaściwego zastosowania! B Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych. B Do ręcznego przenoszenia kolektora jako uchwyty należy wykorzystać odpowiednie zagłębienie lub krawędź kolektora ST Rys. 8 Zagłębienie/uchwyt Pokrywy ochronne należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu Przenoszenie kolektora: obejmując całą krawędź kolektora Przenoszenie kolektora: z pomocą uchwytu B Aby ułatwić transport kolektorów i materiałów montażowych, w razie potrzeby należy wykorzystać następujące środki pomocnicze o wystarczającej nośności: Pas transportowy Trzypunktowy podnośnik przyssawkowy Drabina dekarska lub przyrządy do prac kominiarskich Wyciąg przyścienny Rusztowanie B Zatyczki [] należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji słonecznej. Rys. 9 Węże instalacji słonecznej [] umieszczone w narożnikach ochronnych są dostarczone w postaci zatkanej odpowiednio nasmarowanymi zatyczkami []. Zatyczki te rozszerzają (kielichowanie) wąż instalacji słonecznej i ułatwiają jego montaż na przyłączu kolektora. 5 mm ST FKC (0/05)

12 Przed rozpoczęciem montażu 5 Przed rozpoczęciem montażu 5. Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia o nagrzane elementy. B Nosić sprzęt ochrony osobistej. B Należy zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym. B Unikać zacienienia pola kolektorów przez budynki obok, drzewa i inne obiekty. Ponieważ prace montażowe wymagają doświadczenia i mogą być niebezpieczne, zalecamy zlecenie ich wykonania firmie dekarskiej. B Uzyskać informacje o warunkach na miejscu inwestycji i przepisach lokalnych. B Kolektory należy rozmieścić na dachu w optymalny sposób. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym ( rysunek 0). Pole kolektorów należy wyosiować tak, aby jego płaszczyzna licowała z płaszczyzną okien i drzwi ( rysunek 0). Unikać ewentualnego zacienienia ( rysunek ). Należy zwrócić uwagę na połączenia hydrauliczne rur ( rozdział 5.). Należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie miejsca na dachu ( rozdział 5.). Rys ST Stacja solarna poniżej pola kolektorów W niektórych przypadkach stacji solarnej [] nie można montować poniżej pola kolektorów (np. w przypadku dachowych centrali grzewczych). Aby uniknąć przegrzewania się tych instalacji, należy wykonać dodatkową "pętlę przewodu". B Linię zasilania należy najpierw ułożyć do wysokości przyłącza powrotu kolektora []. Następnie poprowadzić ją aż do stacji solarnej. N W O S ST Rys ST Rys. 0 FKC (0/05)

13 Przed rozpoczęciem montażu 5. Układ kolektorów Linię zasilania można montować po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. B Pole kolektorów podłączać naprzemiennie ( rysunek ). Dokładne informacje dotyczące projektowania układu hydraulicznego instalacji i jej elementów składowych znajdują się w materiałach do projektowania techniki solarnej. Dopuszczalne rozmieszczenie i zorientowanie B Podczas montażu kolektorów tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora musi zawsze znajdować się u góry ( rysunek []). B Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby czujnik kolektora ( rysunek, []) można było zamontować w kolektorze z podłączonym zasilaniem [5]. Maksymalna liczba kolektorów oraz wielorzędowe pola kolektorów B W jednym rzędzie można zaplanować montaż maksymalnie 0 kolektorów. B Wielorzędowe pola kolektorów łączyć w układzie Tichelmanna. W takim układzie suma wszystkich oporów (np. długość przewodów rurowych o identycznej średnicy) między pierwszym a ostatnim odgałęzieniem jest taka sama ST Rys. Pionowe (górne) oraz poziome (dolne) rozmieszczenie kolektorów Czujnik kolektora w tulei zanurzeniowej (zawsze w górnej części kolektora przy podłączonym zasilaniu) Wąż solarny o dł. 5 mm Wąż solarny, 55 mm oraz zaślepka Powrót (z podgrzewacza pojemnościowego) 5 Zasilanie (do podgrzewacza pojemnościowego) ST Rys. Podłączenie jednego rzędu Przyłączenie więcej niż 0 kolektorów; połączenie równoległe dwóch rzędów w układzie Tichelmanna. FKC (0/05)

14 Przed rozpoczęciem montażu 5. Zapotrzebowanie miejsca na dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane kolektorami, które nie wytrzymały szczytowego nasilenia uderzeń i ssania wiatru! B Należy zachować odstęp minimalny od krawędzi dachu (odległość a). a ST a = h 0 b a a = b 0 E a Rys. 5 Odległość a: można zastosować oba wzory. Można zastosować niższą wartość. Odległość A oraz B: tab. Odległość C: co najmniej dwa rzędy dachówek do kalenicy lub komina. Odległość D: minimum 0,5 m dla linii zasilania po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Odległość E: wynosi,8 m (przy kolektorach poziomych:,0 m) i stanowi minimalną odległość od górnej krawędzi kolektora do pierwszej zamontowanej szyny profilowej. Odległość F: jeżeli na dachu jest potrzebny odpowietrznik, należy zachować przynajmniej 0, m dla linii zasilania. Liczba kolektorów Wymiar A Wymiar B Wymiar A Wymiar B,8 m,0 m,0 m,8 m,8 m,0 m,06 m,8 m,58 m,0 m 6, m,8 m,78 m,0 m 8,5 m,8 m 5 5,98 m,0 m 0,9 m,8 m 6 7,8 m,0 m, m,8 m 7 8,8 m,0 m,7 m,8 m 8 9,58 m,0 m 6, m,8 m 9 0,78 m,0 m 8,6 m,8 m 0,98 m,0 m 0,0 m,8 m Tab. Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych a C F h 5. Ochrona odgromowa B Dowiedzieć się, czy według przepisów miejscowych wymagany jest montaż instalacji odgromowej. Często wymaga się ochrony odgromowej, np. dla budynków o wysokości większej niż 0 m. B Montaż ochrony odgromowej musi wykonać uprawniony elektryk. B Jeżeli budynek ma zainstalowaną instalację odgromową, należy sprawdzić jej połączenie z instalacją słoneczną. 5.5 Potrzebne narzędzia i materiały Klucze nr 7 i 0 do podłączania rur Klucze nr i 7 do zestawu podłączeniowego ( rzędy, osprzęt) Klucz nr 5 i 9 do wkrętów dachowych mocujących Wiertło do drewna Ø 6 mm i wiertło do metalu mm dla wkrętów dachowych mocujących Pilarka kątowa w przypadku pokrycia karpiówką Poziomnica Sznur murarski Dachówki z przepustem do odpowietrzania lub przepusty antenowe Materiał do zaizolowania rur Do montażu zestawu montażowego i zestawu przyłączeniowego jest potrzebny tylko wchodzący w skład zestawu przyłączeniowego klucz nr Kolejność montażu. Należy określić odstępy między mocowaniami dachowymi.. Zamontować mocowania dachowe.. Zamontować szyny profilowe i zabezpieczenie przed zsunięciem.. Zamontować kolektory i czujniki kolektorów. 5. Podłączyć przewody rurowe do kolektorów. FKC (0/05)

15 Montaż do dachu 6 Montaż do dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu. B Podczas wszystkich prac na dachu należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem. B Jeżeli nie ma niezależnego od osób stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub sprzęt ochrony osobistej. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego mocowania dachowe wykonuje się przy pomocy różnych haków dachowych lub wkrętów dachowych mocujących. B Aby zapewnić łatwiejsze poruszanie się po dachu należy zastosować drabinę dekarską lub odsuwać do góry pojedyncze dachówki. B Należy usunąć uszkodzone dachówki, gonty, płyty itp. i wymienić je. 6. Ustalenie odstępów Czynnikiem, który decyduje o rzeczywistym odstępie między hakami dachowymi / wkrętami dachowymi mocującymi, są w przypadku dachów krytych dachówką doły (spody) fali, a w przypadku dachów krytych płytą falistą szczyty fali. B Ustalić położenie haków dachowych i nanieść na dach. Odległość W Kolektory można zamontować poziomo tylko wtedy, gdy maksymalny odstęp pomiędzy łatami dachowymi wynosi 0 mm. Typ kolektora pionowo poziomo Tab. Wymiary w mm W ~ 00 (~ 00) (50-950) ~ 00 (~ 00) ST Rys. 6 Haki dachowe dla dwóch kolektorów (wymiary w nawiasach dotyczą kolektorów poziomych; wymiary w mm) FKC (0/05) 5

16 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku dachówek OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się długiej nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. Zawieszenie haków dachowych na łacie B Przesunąć dachówkę w miejscu planowanego mocowania haka dachowego do góry. B Jeżeli długa nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). B Aby obrócić lub przesunąć dolną część haka dachowego [], należy poluzować nakrętkę za pomocą klucza nr 5. B Jeżeli łączna grubość dachówki i łaty dachowej przekracza 70 mm, hak dachowy należy wykonać w postaci kotwy krokwiowej ( rysunek 0). Rys. 8 Zawieszony hak dachowy ST B Włożyć hak dachowy do dołu fali i zawiesić na łacie dachowej. B Dosunąć dolną część haka dachowego [] aż do łaty dachowej. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę [] ST Rys. 7 Obrót dolnej części haka dachowego, wymiary w mm ST Rys. 9 WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. 6 FKC (0/05)

17 Montaż do dachu Montaż haka dachowego w postaci kotwy krokwiowej OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór []. Nie dokręcać nakrętki. Rys ST Kotwa krokwiowa zamocowana do deski/belki Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek []). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części ST Rys. 0 Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Hak dachowy w przedniej części musi spoczywać na dachówce ( rysunek []). B Aby hak dachowy w przedniej części spoczywał na dachówce, w razie potrzeby można podeprzeć dolną część haka deskami/belkami. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę. B Dolną część należy zamocować do krokwi (belek/ desek) za pomocą dostarczonych przez inwestora odpowiednich śrub []. > mm B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. B Ułożyć wspornik haka z przodu ( rysunek []) na dachówkach w taki sposób, aby po obciążeniu znajdował się w dole fali. Rys ST WSKAZÓWKA: Wniknięcie sypkiego śniegu między dachówki może prowadzić do powstawania nieszczelności w dachu! B Jeżeli dachówka nie przylega dokładnie do haka dachowego, należy ostrożnie usunąć punkty podparcia dachówki. FKC (0/05) 7

18 Montaż do dachu 6. Montaż haków dachowych w przypadku karpiówek WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Skorzystać z porad i pomocy dekarza. OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu późniejszego poluzowania się nakrętki haka dachowego! Podczas dokręcania nakrętki elementy są sklejane, po godzinie klej zasycha i zabezpiecza połączenie. B Jeżeli nakrętka zostanie poluzowana po upływie godziny, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie połączeń śrubowych na miejscu (np. za pomocą odpowiedniego kleju). OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji z powodu złamania haka dachowego! B Przełożyć dolną część haka dachowego w górny otwór. B Przełożyć dolną część haka dachowego [] w górny otwór haka []. Nie dokręcać jeszcze nakrętki. B W razie potrzeby do krokwi należy zamocować deski/ belki o wystarczającej nośności ( rysunek []). W razie potrzeby zdemontować kontrłaty w tym obszarze. Hak dachowy wymaga minimalnej odległości mm od górnej krawędzi dachówki ( rysunek ). B W razie potrzeby należy dostosować dachówkę w górnej części. B Gdy podkładka zębata [] wejdzie w zęby dolnej części haka dachowego, dokręcić nakrętkę []. B Dolną część należy zamocować za pomocą dostarczonych przez inwestora trzech odpowiednich śrub. > mm WSKAZÓWKA: Niewłaściwe umieszczenie haków dachowych może prowadzić do nieszczelności dachu! B Haki dachowe należy umieszczać na środku dachówki. Dolna część spoczywa na krokwi (deskach/belkach) ST Rys. B Przyciąć przylegające karpiówki (linie przerywane []). < ST Rys. Dolna część haka dachowego Wykorzystać górny otwór W razie potrzeby odciąć Rys ST 8 FKC (0/05)

19 Montaż do dachu 6. Montaż specjalnych haków dachowych w przypadku pokrycia łupkiem/gontem WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach krytym łupkiem/ gontem musi wykonać dekarz. B Aby zapewnić wodoszczelny montaż, pod hakiem specjalnym należy zamontować blachę [] dostarczoną przez inwestora. B Zamontować hak specjalny z przodu z wykorzystaniem uszczelek [] i śruby []. B Zamocować hak specjalny w tylnej części w wystarczający sposób od dachu. 6.5 Wykorzystanie wkrętów dachowych mocujących w przypadku dachu z blachy Aby móc zamocować szyny profilowe, zamiast haków dachowych montowane są wkręty dachowe mocujące. WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe przeprowadzenie prac może powodować nieszczelności dachu! B Montaż na dachach blaszanych musi wykonać dekarz. B Na dachu blaszanym inwestor powinien przylutować tuleje dla wkrętów dachowych mocujących. W ten sposób można zagwarantować szczelność dachu. Montaż wkręta dachowego mocującego przeprowadza się analogicznie do sposobu montażu w przypadku dachu pokrytego płytami falistymi ( rozdział 6.6, strona 0). 6 Rys. 6 Przykładowe uszczelnienie ST 5 śruba (nie wchodzi w zakres dostawy) uszczelki (nie wchodzą w zakres dostawy) Blacha (nie wchodzi w zakres dostawy) zamontowany hak specjalny < 05 mm ST Rys. 7 Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka uszczelniająca Wkręt dachowy mocujący M 5 Tuleja (inwestor) 6 Podkładka FKC (0/05) 9

20 Montaż do dachu 6.6 Montaż wkrętów dachowych mocujących w płytach falistych 9 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu wdychania włókien zawierających azbest! B Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących pracy z azbestem. B Należy nosić sprzęt ochrony osobistej (np. sprzęt ochrony dróg oddechowych). WSKAZÓWKA: Niewystarczająca nośność konstrukcji wsporczej może prowadzić do uszkodzenia instalacji! B Do montażu wkrętów dachowych mocujących są potrzebne kantówki o wymiarach min. 0 0 mm. Z Y Rys. 9 0 mm ST Zamontowny wkręt dachowy mocujący z klockiem ustalającym 5 Aby umożliwić wiercenie dokładnie pod kątem prostym, zaleca się przygotowanie szablonu do wierceń ( rysunek 8 []).. Za pomocą wiertła do metalu Ø mm przewiercić płytę falistą na szczycie fali. Nie przewiercać znajdującego się pod nim drewna!. Za pomocą wiertła do drewna Ø 6 mm przewiercić szablon do wierceń [] oraz konstrukcję wsporczą dokładnie pod kątem prostym.. mm Klocek ustalający Nakrętka M Podkładka Podkładka uszczelniająca 5 Wkręt dachowy mocujący M Wysokość fali wymiar Y Odległość Z 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Tab. Szyny profilowe nie mogą luźno zwisać. B W razie potrzeby należy przyciąć szynę profilową na klocku ustalającym. B Każdą szynę profilową przykręcić dwiema śrubami. 6 mm ST Rys. 8 B Dokręcić zamontowany wcześniej wkręt dachowy mocujący za pomocą klucza do śrub nr 9 tak mocno, aż zostanie osiągnięta odległość Z ( tabela ) ( rysunek 9). B Dokręcić nakrętkę ( rysunek 9 []) tak, by podkładka uszczelniająca całą swoją powierzchnią stykała się z płytą. Rys. 0 Następnie patrz "Wyosiowanie szyn profilowych" ( strona ) ST 0 FKC (0/05)

Instrukcja montażu ikonserwacji

Instrukcja montażu ikonserwacji Instrukcja montażu ikonserwacji Kolektor słoneczny 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montaż na dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 70 68 9 (0/05) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 67080995-00.ST Montaż na dachu 6 70 804 809 (0/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 804 80 (03/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- 670647804-00.T Montaż w połaci dachowej 6 70 648 97 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT-2 Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 672080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 720 804 8 (203/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i

Bardziej szczegółowo

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych Montaż na dachu Instrukcja montażu i konserwacji PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S Instrukcja montażu i konserwacji FCC-S / FCB-S / FCC-S / FCB-S Kolektory płaskie 67068058-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 80 96 (0/09) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitosol 200-F Typ SVK Kolektor płaski do dachów ze spadkiem, montaż na dachu VITOSOL 200-F 7/2012 Po montażu usunąć! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! Montaż ponad dachem 6 70

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Instrukcja montażu TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu kolektorów płaskich Heliostar firmy

Bardziej szczegółowo

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego.

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego. WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do zabudowy kolektorów rurowych R1 na dachach o spadku od 15 wzwyż. Dostępna jest jedna wersja zestawu z uniwersalnymi uchwytami montażowymi

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY Instrukcja montażu i konserwacji 50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY 6720803559-00.1Wo Storacell PSWK 50 6 720 815 036 (2015/02) PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli..............................................

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski I N S T R U K C J A M O N T A Ż U KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski KW-00-0001/0005 instrukcja montażu Strona 1 z 13 Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW 13 NOWA GENERACJA SYSTEMU UNIWERSALNY SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW Podłączenie grzejników z garniturami podłączeniowymi Kątowe garnitury przyłączeniowe Kątowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) reset 6 70 64 74-00.O Logamax U04-4K Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO*

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* INSTRUKCJE INSTALACJI TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* Rys. 1 Przykłady instalacji pionowej i poziomej na dachu (równolegle do dachu) Spis treści 1 Ogólne informacje o bezpieczeństwie. Instalacja

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant?

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? do instalacji ciśnieniowych i instalacji typu Drainback Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? Bo nawet słońce potrzebuje dobrego systemu. Ponieważ wybiega w przyszłość. VFK 112 Pionowe, płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E na dachu pochyłym pokrytym blachą, papą, gontem bitumicznym lub. 01/2012 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Nowe próżniowe kolektory rurowe

Nowe próżniowe kolektory rurowe Nowe próżniowe kolektory rurowe Data: 07/2011 1 produktu Nowe próżniowe kolektory rurowe (VK). Dwie wielkości kolektora z 6 (1,45 m²) lub 12 rurami (2,86 m²). Technologia CPC (Compound Parabolic Concentrator).

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250 Kolektor płaski Hoval IDKM 50 Kolektor modułowy do montażu w dachu Opis produktu Kolektor płaski IDKM 50 wysokiej wydajności kolektor płaski oszklony dla termicznego wykorzystania energii słonecznej możliwość

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne.

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne. Asortyment produktów Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem: Nasze łączniki zaciskowe z tworzywa sztucznego oraz obejmy z odejściem dostępne są w następujących średnicach, od 16 mm do 110: Złączki z gwintem

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Montaż na powierzchniach skośnych

Montaż na powierzchniach skośnych Montaż na powierzchniach skośnych Annex do instrukcji montażu systemów solarnych z serii: PROECO JNYL PROECO JNQG PROECO JNHX PROECO JNHP Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku. PALRAM Instrukcja montażu Harmony 185 x 248 cm przezroczyste szkło 248 x 185 x 209 cm E-mail: infoa@palram.com www.palramapplications.com WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 Wydanie 10/2004 Zastrzega się prawo do zmian technicznych Proszę zapoznać się przed montażem! Spis treści Uwagi wstępne Zestawy do montażu kolektorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r CENNIK WATT e'sens Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania KOD NAZWA LICZBA LICZBA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E 01/2012 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych. SP S58-18 SP S58-22 SP S58-30 Ilość rur próżniowych 18 22 30 Konstrukcja rury Rura próżniowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 630 7357 09/200 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Informacje wstępne W niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Polska. Kolektory rurowe SUN 3010 SUN Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płskim

Polska. Kolektory rurowe SUN 3010 SUN Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płskim Polska PL Kolektory rurowe SUN 3010 SUN 3015 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Montaż na dachu Montaż na dachu płskim . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................4

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY Lokalizacja: Strzegowo, ul. Ciechanowska 18 A powiat Mława, województwo mazowieckie Nr ewid. działki : działka

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy Koło Łożyska (GEN kasetowe 1)/PL/09/2015 (GEN 1)/PL/09/2015 Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy ŁOŻYSKA Łożysko kasetowe kulkowe dwurzędowe Łożysko kasetowe stożkowe

Bardziej szczegółowo

Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE

Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE Przewody powietrzno- spalinowe dla kotła gazowego ZW/ZS 30-2 DV AE PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa 2 Objaśnienia symboli 2 1 Zastosowanie 3 1.1 Informacje ogólne 3 1.2 Łączenie

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo