Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu dla instalatora Kolektory płaskie Konstrukcja nośna ST (0/05) PL

2 Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem montażu 3. Typy kolektorów 3. Osprzęt do większych obciążeń 3.3 Liczba trójkątów 3.4 Odstępy trójkątów względem siebie 4.5 Zakres dostawy 5.6 Zakres dostawy osprzętu do większych obciążeń 6.7 Dodatkowo potrzebne narzędzia 7.8 Kąt ustawienia kolektorów 7.9 Ustalenie zapotrzebowania na miejsce 8 3 Montaż na dachu 0 3. Pokrycie z dachówek 0 3. Pokrycie karpiówką Pokrycie z płyt falistych Pokrycie łupkiem/gontem Dach kryty blachą Dach płaski 4 Montaż konstrukcji nośnej 4. Montaż wstępny trójkątów na ziemi 4. Montaż trójkątów na mocowaniu dachowym 4.3 Montaż szyn profilowych i zabezpieczeń przed zsunięciem Montaż liny stalowej jako zastrzału przeciwwiatrowego w przypadku kolektorów pionowych Ustawienie elementów konstrukcyjnych Dokręcenie śrub Montaż kolektorów 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Informacje ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i przedstawione są na szarym tle. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do zapobieżenia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody materialne. PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do średniociężkich) obrażeń u ludzi. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Inne symbole Symbol B Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Znaczenie Krok czynności Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów. Wyliczanie/wypunktowanie Wyliczenie/wypunktowanie ( poziom) Tab.. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwagi do instrukcji W niniejszej instrukcji opisano montaż osprzętu do konstrukcji nośnej kolektorów na dachach płaskich i spadzistych. Stanowi ona uzupełnienie instrukcji montażu dachowego. Niniejsza instrukcja montażu osprzętu oraz instrukcja montażu dachowego zawierają ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu i skierowane są do instalatorów. W instrukcji tej prezentowany jest montaż pionowy. Jeżeli montaż poziomy odbiega od pionowego, to wyraźnie o tym poinformowano. B Należy dokładnie przeczytać instrukcje i przechować je. B Przestrzegać wskazówek i informacji zawartych w instrukcji montażu dachowego. B Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Normy i wytyczne B Podczas montażu należy przestrzegać norm i wytycznych krajowych! Użycie zgodne z przeznaczeniem B Montaż wykonywać wyłącznie na dachach o wystarczającej nośności. Uwzględnić przy tym dodatkowe obciążenie dachu włącznie z kolektorami i w razie potrzeby zasięgnąć porady u specjalisty w zakresie statyki budowli. B Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o kącie nachylenia 0-36 (lub 0-5, rys. 0). B Zestawu montażowego można używać tylko przy maksymalnej prędkości wiatru do 5 km/h ). Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru należy uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji wysokość budynku nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku B Maksymalne dopuszczalne obciążenie śniegiem odczytać z rozdziałów. i.3 (str. 3). B Nie zmieniać konstrukcji stojaków (np. przez wiercenie). Wyjątek: skrócenie podpór w celu dostosowania kąta ustawienia. B Konstrukcja nośna przeznaczona jest wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. Nie mocować żadnych innych elementów (np. anten). Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: B ponad kolektorem zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metra pomiędzy kolektorem a kratą). -lub- B Regularnie usuwać nagromadzony śnieg. ) Odpowiada to ciśnieniu dynamicznemu, kn/m Konstrukcja nośna (0/05)

3 Przed rozpoczęciem montażu Przed rozpoczęciem montażu. Typy kolektorów W niniejszej instrukcji w niektórych miejscach rozróżniane są następujące typy kolektorów. Rys. Typy kolektorów Typ Kolektor pionowy Kolektor poziomy kolektora Długość Szerokość Długość Szerokość 070 mm 45 mm 45 mm 070 mm 70 mm 75 mm 75 mm 70 mm 3 06 mm 03 mm mm 75 mm 75 mm 07 mm Tab.. Osprzęt do większych obciążeń W zależności od typu i wersji kolektorów konieczne są różne rodzaje osprzętu odpowiednie dla zadanego obciążenia śniegiem. Zobacz także rozdział.3. Typ kolektora Kolektor pionowy Kolektor poziomy do,0 kn/m do 3, kn/m do,0 kn/m do 3, kn/m ) ) ) 3) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ST Tab. 3 ) Wyposażenie seryjne, bez dodatkowego osprzętu ) Tylko z osprzętem: 3. szyna profilowa (rys. 7, poz. 6, 7, 8), dodatkowa podpora (rys. 7, poz. 5) i 3. mocowanie dachowe (rys. 7, poz. 4) 3) Tylko z osprzętem: 3. szyna profilowa (rys. 7, poz. 6, 7, 8).3 Liczba trójkątów W zależności od rodzaju dachu, wersji kolektorów i zadanego obciążenia śniegiem, konieczna jest różna liczba trójkątów..3. Dach spadzisty (dachówki, płyty faliste) Liczba kolektorów Liczba trójkątów wersja pionowa/pozioma do 3, kn/m Tab. 4 Liczba trójkątów dla kolektorów w wersji pionowej i poziomej oraz obciążenia śniegiem 3, kn/m.3. Dach płaski i spadzisty metalowy, łupkowy, gontowy lub pokryty karpiówką Liczba kolektorów Liczba trójkątów Kolektor pionowy Kolektor poziomy do,0 do 3, do 3, kn/m kn/m kn/m Tab. 5 Liczba trójkątów w zależności od wersji kolektorów (pionowa, pozioma) i obciążenia śniegiem podłoża Konstrukcja nośna (0/05) 3

4 Przed rozpoczęciem montażu.4 Odstępy trójkątów względem siebie W zależności od rodzaju dachu, wersji kolektorów, liczby trójkątów i zadanego obciążenia śniegiem, należy uwzględnić różne odstępy ( tab. 6)..4. Wersja pionowa Rys. D F Zestaw montażowy podstawowy i rozszerzający E ST Wersja pozioma Wymiar wersja pionowa, typ wersja pionowa, typ, 4 wersja pionowa, typ 3 Dach spadzisty, obciążenie śniegiem gruntu do,0 kn/m : ) D E F ok. 00 Dach spadzisty, obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m.) D E F ok. 70 ok Dach płaski, obciążenie śniegiem podłoża do,0 kn/m : ) G WY Dach płaski, obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m : ) D E Tab. 6 Odstępy dla różnych typów kolektorów (wymiary w mm) G G ST Rys. 5 D E F ST Zestaw montażowy podstawowy i rozszerzający, wymiary w mm Rys. 3 Zestaw montażowy podstawowy i dodatkowa podpora w przypadku kolektorów, wymiary w mm Rys. 4 G H G ST Zestaw montażowy podstawowy i dodatkowa podpora w przypadku powyżej kolektorów Wymiar wersja pozioma, typ wersja pozioma, typ wersja pozioma, typ 4 Dach spadzisty, obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m ) D E F ok. 090 ok. 90 ok. 030 Dach płaski, obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m : ) D E Tab. 7 Odstępy dla różnych typów kolektorów (wymiary w mm) ) :Dach spadzisty z dachówkami lub płytami falistymi ) Także dach spadzisty metalowy, łupkowy, gontowy lub pokryty karpiówką 4 Konstrukcja nośna (0/05)

5 Przed rozpoczęciem montażu.5 Zakres dostawy ST 5 Rys. 6 Elementy mocujące dla kolektorów pionowych montowanych np. na dachu pokrytym dachówkami (obciążenie śniegiem podłoża 3, kn/m ), obejmują: konstrukcję nośną (zestaw podstawowy i rozszerzający), mocowanie kolektorów (zestaw podstawowy i rozszerzający), mocowanie dachowe (do każdego kolektora) Konstrukcja nośna zestaw montażowy podstawowy Mocowanie kolektora zestaw montażowy podstawowy Podpora kolektora x 5 Pojedyncza zapinka kolektora 4 x Podpora tylna x 8 Szyna profilowa x 3 Podpora dolna x 9 Zabezpieczenie przed zsunięciem x 0 Lina stalowa 3,4 m (tylko w przypadku wersji x 3 Śruba M8 0 4 x Zacisk linowy (tylko w przypadku wersji x Ściągacz (tylko w przypadku wersji pionowej) x Mocowanie kolektora zestaw montażowy rozszerzający 3 Śruba M8 0 i nakrętka 7 x ) 6 Łącznik wtykowy x 4 Śruba M0 0 i nakrętka 6 x 7 Podwójna zapinka kolektora x 8 Szyna profilowa x Konstrukcja nośna zestaw montażowy rozszerzający 9 Zabezpieczenie przed zsunięciem x Podpora kolektora x 3 Śruba M8 0 4 x Podpora tylna x 3 Podpora dolna x Mocowanie dachowe (dla każdego kolektora): 3 Śruba M8 0 i nakrętka 4 x 4 np. za pomocą śrub prętowych 4 x 4 Śruba M0 0 i nakrętka 6 x Tab. 8 Zestaw montażowy podstawowy = dla każdego pola kolektorów i. kolektora/zestaw montażowy rozszerzający = dla każdego kolejnego kolektora ) w przypadku kolektorów poziomych: 4 x Konstrukcja nośna (0/05) 5

6 Przed rozpoczęciem montażu.6 Zakres dostawy osprzętu do większych obciążeń W zależności od typu i wersji kolektorów możliwe są różne rodzaje osprzętu odpowiednie dla zadanego obciążenia śniegiem. Zobacz również rozdział., str ST Rys. 7 Dodatkowe elementy do większych obciążeń: obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m (tutaj: mocowanie za pomocą śrub prętowych) Dodatkowa podpora konstrukcji nośnej dla każdego kolektora Dodatkowe mocowanie kolektora, zestaw montażowy podstawowy: 5 Podpora dodatkowa x 5 Pojedyncza zapinka kolektora x 3 Śruba M8 0 i nakrętka x 8 Szyna profilowa x 4 Śruba M0 0 i nakrętka 4 x Nakrętka M8 x Śruba M8 5 x Dodatkowe mocowanie kolektora zestaw montażowy rozszerzający: 6 Łącznik wtykowy x 7 Podwójna zapinka kolektora x 8 Szyna profilowa x Nakrętka M8 x Śruba M8 5 x Dodatkowe mocowanie dachowe dla każdego kolektora (tylko 4 np. za pomocą śrub prętowych x Tab. 9 Zestaw montażowy podstawowy = dla każdego pola kolektorów i. kolektora/zestaw montażowy rozszerzający = dla każdego kolejnego kolektora 6 Konstrukcja nośna (0/05)

7 Przed rozpoczęciem montażu.7 Dodatkowo potrzebne narzędzia 7 mm (x) 5 mm 3 mm 5 mm 35 Rys SD Kąt ustawienia kolektorów 5 mm ST 5 5 Rys. Skrócenie podpór tylnych [] i podpora dodatkowa [] dla nachylenia 5 lub 0 (podpory nieskrócone = nachylenie 35 ) = =45-60 = = SD Rys. 9 Ustalenie zakresu zastosowania i kąta ustawienia kolektorów (max. 36 ) (max. 5 ) = + = Rys. 0 Kąt ustawienia w przypadku dachów spadzistych SD Konstrukcja nośna (0/05) 7

8 Przed rozpoczęciem montażu.9 Ustalenie zapotrzebowania na miejsce.9. Zapotrzebowanie na miejsce i ustawienie pola kolektorów.9. Odstęp minimalny w przypadku wielorzędowych pól kolektorów a = b 0 a b a = h 0 a a h X ST ST Rys. Zacienienie w przypadku wielorzędowych pól kolektorów Wymiar X w przypadku kolektorów pionowych = 5 = 0 = ,93 m 4,46 m 5,85 m 5 3,48 m 3,87 m 4,86 m 0 3,0 m 3,49 m 4, m 5,99 m 3, m 3,77 m 0,84 m 3,0 m 3,43 m 5,7 m,86 m 3,6 m 30,6 m,73 m,94 m 35,53 m,6 m,75 m Tab. 0 Odstęp minimalny w przypadku kolektorów pionowych Rys. 3 Możliwe wzory do obliczania odstępu minimalnego od obrzeża (rys. 4 i 5), możliwe jest przyjęcie mniejszej wartości otrzymanej ze wzorów. a a Wymiar X w przypadku kolektorów poziomych = 5 = 0 = 35 0,3 m,4 m 3,6 m 5,88 m,0 m,63 m 0,73 m,89 m,8 m 5,6 m,74 m,04 m 0,54 m,63 m,85 m 5,47 m,55 m,7 m 30,4 m,48 m,59 m 35,37 m,4 m,49 m Tab. Odstęp minimalny w przypadku kolektorów poziomych Rys. 4 Odstęp minimalny na dachach spadzistych ST a a Rys. 5 Odstęp minimalny na dachach płaskich ST 8 Konstrukcja nośna (0/05)

9 Przed rozpoczęciem montażu C B A ST ST Rys. 6 Ustawienie pola kolektorów Rys. 7 Zapotrzebowanie na miejsce dla pola kolektorów WSKAZÓWKA: Usterki w działaniu instalacji z powodu krzywego zainstalowania pola kolektorów. B Pole kolektorów zamontować równolegle względem grzbietu dachu Liczba wersja pionowa, typ wersja pozioma, typ wersja pionowa, typ Wymiar A (zapotrzebowanie na miejsce szerokość pola) wersja pozioma, typ wersja pionowa, typ 3 wersja pionowa, typ 4 wersja pozioma, typ 4,5m,07 m,8 m,7 m,03 m,8 m,0 m,34m 4,8 m,38 m 4,36 m,0 m,38 m 4,06 m 3 3,5m 6,8 m 3,58 m 6,56 m 3,30 m 3,58 m 6,0 m 4 4,68m 8,38 m 4,78 m 8,76 m 4,40 m 4,78 m 8,4 m 5 5,85m 0,48 m 5,98 m 0,95 m 5,50 m 5,98 m 0,9 m 6 7,0m,58 m 7,8 m 3,5 m 6,60 m 7,8 m,3 m 7 8,9m 4,68 m 8,38 m 5,34 m 7,70 m 8,38 m 4,7 m 8 9,36m 6,78 m 9,58 m 7,54 m 8,80 m 9,58 m 6,3 m 9 0,53 m 8,88 m 0,78 m 9,73 m 9,90 m 0,78 m 8,35 m 0,70 m 0,98 m,98 m,93 m,00 m,98 m 0,40 m Wymiar B (zapotrzebowanie na miejsce głębokość pola) 5,03 m,3 m,0 m,4 m,99 m,95 m,4 m 0,98 m, m,04 m, m,94 m,94 m, m 35,97 m,0 m,96 m, m,93 m,96 m, m Wymiar C (zapotrzebowanie na miejsce wysokość pola) 5 0,75 m 0,50 m 0,76 m 0,49 m 0,7 m 0,7 m 0,50 m 0 0,9 m 0,58 m 0,93 m 0,58 m 0,89 m 0,88 m 0,58 m 35,35 m 0,8 m,39 m 0,80 m,33 m,30 m 0,80 m Tab. Zapotrzebowanie na miejsce dla pola kolektorów Konstrukcja nośna (0/05) 9

10 Montaż na dachu 3 Montaż na dachu Odstępy pomiędzy mocowaniami dachowymi (otwory podłużne podpór dolnych) zobacz str Pokrycie z dachówek Mocowanie na dachu wykonać za pomocą śrub prętowych (zobacz instrukcję Montaż na dachu, pokrycie z płyt falistych). 3. Pokrycie karpiówką Mocowanie na dachu wykonać za pomocą specjalnych haków dachowych (zobacz instrukcję Montaż na dachu, pokrycie z łupku/gontu). 3.3 Pokrycie z płyt falistych Mocowanie na dachu wykonać za pomocą śrub prętowych (zobacz instrukcję Montaż na dachu, pokrycie z płyt falistych). 3.4 Pokrycie łupkiem/gontem Mocowanie na dachu wykonać za pomocą specjalnych haków dachowych (zobacz instrukcję Montaż na dachu, pokrycie z łupku/gontu). 3.5 Dach kryty blachą Mocowanie na dachu wykonać za pomocą śrub prętowych (zobacz instrukcję Montaż na dachu, dach kryty blachą). 0 Konstrukcja nośna (0/05)

11 Montaż na dachu 3.6 Dach płaski Do tabeli 3: Mocowanie na dachu w przypadku montażu na dachu płaskim inwestor musi wykonać we własnym zakresie (np. za pomocą podwójnych teowników, rys. ). Nie wolno przy tym uszkodzić dachu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenia budynku wskutek przeciążenia. B Wziąć pod uwagę parametry statyczne dachu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie kolektora wskutek niedostatecznego zamocowania! B Mocowanie dachowe zaprojektować w taki sposób, aby wytrzymywało obciążenia kolektorów przez śnieg i wiatr (zobacz tab. 3). Do zaprojektowania konstrukcji wsporczej podane są występujące siły oddziałujące na jeden punkt mocowania Ścinanie: siły działają równolegle względem dachu Ściskanie i ssanie: siły działają prostopadle względem dachu Nachylenie dachu: 0 Dopuszczalna prędkość wiatru: maks. 5 km/h (odpowiada ciśnieniu dynamicznemu, kn/m ) Podstawa podanych wartości: DIN055 część Dopuszczalne obciążenie śniegiem podłoża: rozdział. i.3 (str. 3) obciążenie śniegiem podłoża do,0 kn/m obciążenie śniegiem podłoża do 3, kn/m Kąt nachylenia Ścinanie +/- Ściskanie Ssanie Ścinanie +/- Ściskanie Ssanie Kolektor typu, 070 x 45 mm (pionowy) ,74 kn 3,80 kn -,67 kn 0,49 kn 4,6 kn -,9 kn 0 0,98 kn 3,94 kn -,68 kn 0,65 kn 4,06 kn -, kn 35,65 kn 4,3 kn -,73 kn,0 kn 4,66 kn -,30 kn Kolektor typu, 45 x 070 mm (poziomy) 5 0,37 kn,84 kn -,40 kn 0,37 kn,74 kn -,53 kn 0 0,54 kn,93 kn -,40 kn 0,50 kn,86 kn -,54 kn 35 0,84 kn,3 kn -,44 kn 0,84 kn 3,3 kn -,55 kn Kolektor typu i 4, 70 x 75 mm/07 x 75 mm (pionowy) 5 0,80 kn 4,08 kn -,87 kn 0,53 kn 4,47 kn -,35 kn 0,05 kn 4,4 kn -,88 kn 0,7 kn 4,37 kn -,38 kn 35,77 kn 4,63 kn -,94 kn,8 kn 5,0 kn -,47 kn Kolektor typu i 4, 75 x 70 mm/75 x 07 mm (poziomy) 5 0,40 kn,98 kn -,50 kn 0,40 kn,95 kn -,50 kn 0 0,53 kn,07 kn -,50 kn 0,53 kn 3,08 kn -,50 kn 35 0,90 kn,9 kn -,55 kn 0,90 kn 3,37 kn -,55 kn Kolektor typu 3, 06 x 03 mm (pionowy) 5 0,66 kn 3,35 kn -,35 kn ,86 kn 3,48 kn -,36 kn ,45 kn 3,80 kn -,4 kn Tab. 3 Występujące siły oddziałujące na jeden punkt mocowania (obciążenia projektowe) Konstrukcja nośna (0/05)

12 Montaż konstrukcji nośnej 4 Montaż konstrukcji nośnej 4.. Montaż na specjalnych hakach dachowych 4. Montaż wstępny trójkątów na ziemi mm (955 mm) ST 5 4 Rys. 0 Mocowanie dachowe przy użyciu specjalnych haków dachowych (tutaj: na dachu pokrytym łupkiem/gontem) [] Śruba M8 0 [] Pozycja dodatkowego mocowania dachowego dla większych obciążeń [3] Specjalny hak dachowy SD Rys. 8 Połączenie podpór śrubami (wymiar w nawiasach = wersja pozioma) [] Śruba M0 [] Podpora tylna [3] Podpora środkowa (osprzęt do większych obciążeń w przypadku wersji pionowej kolektorów) [4] Podpora dolna [5] Podpora kolektora [6] Nakrętka M Montaż na konstrukcji nośnej inwestora (dach płaski) 4. Montaż trójkątów na mocowaniu dachowym 4.. Montaż na śrubach prętowych SD Rys. Montaż np. na podwójnych teownikach (zapewnia inwestor) [] Śruby inwestora: co najmniej M8/8.8 [] Pozycja dodatkowych podwójnych teowników dla większych obciążeń [3] Podwójne teowniki (zapewnia inwestor) ST Rys. 9 Mocowanie dachowe przy użyciu śrub prętowych (tutaj: na dachu pokrytym dachówkami) [] Śruba M8 0 [] Pozycja dodatkowego mocowania dachowego dla większych obciążeń [3] Zestaw montażowy śrub prętowych Konstrukcja nośna (0/05)

13 Montaż konstrukcji nośnej 4.3 Montaż szyn profilowych i zabezpieczeń przed zsunięciem ST Rys. Montaż szyn profilowych na trójkątach [] Łącznik wtykowy [] Górne szyny profilowe [3] Pozycja dodatkowych szyn profilowych dla większych obciążeń [4] Dolne szyny profilowe SD SD Rys. 3 Jeżeli szyny profilowe wyginają się w dół, należy je podeprzeć (kontrola np. za pomocą sznura murarskiego) Rys. 4 Montaż zabezpieczenia przed zsunięciem na dolnych szynach profilowych [] Otwory mocujące dla zabezpieczenia przed zsunięciem [] Zatrzaśnięcie zabezpieczenia przed zsunięciem Konstrukcja nośna (0/05) 3

14 Montaż konstrukcji nośnej 4.4 Montaż liny stalowej jako zastrzału przeciwwiatrowego w przypadku kolektorów pionowych Rys. 5 Prawidłowy montaż liny stalowej jako zastrzału przeciwwiatrowego (wymagany tylko w przypadku kolektorów pionowych) SD ST Rys. 6 Zastrzał przeciwwiatrowy (linę stalową) umieszczać tylko w obszarze dwóch pionowych kolektorów [] Ściągacz [] Nakrętka M8 [3] Zacisk linowy [4] Śruba M8 0 [5] Lina stalowa WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji z powodu niedostatecznego zamocowania zastrzału przeciwwiatrowego na dole. B Wystarczająco dokręcić śrubę i nakrętkę (rys. 6 []) na dole. 4 Konstrukcja nośna (0/05)

15 Montaż konstrukcji nośnej 4.5 Ustawienie elementów konstrukcyjnych = = ST Rys Dokręcenie śrub Rys. 8 Wystarczająco dokręcić wszystkie śruby ST 4.7 Montaż kolektorów Pozostałe kroki montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu na dachu: Montaż kolektorów Montaż czujników kolektorów Podłączenie przewodów zbiorczych Czynności końcowe i kontrolne Konstrukcja nośna (0/05) 5

16 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 0-4 D-7349 Wernau

Instrukcja montażu dla instalatora. Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6720616592.00-1.SD 6 720 643 427 (2010/02) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6720616592.00-1.SD 6 720 643 427 (2010/02) PL Instrukcja montażu dla instalatora Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6 70 643 47 (010/0) PL 67061659.00-1.SD Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 804 80 (03/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy Kit-2P" Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych Easy Kit-2P Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych CELO POLSKA Sp. z o.o. ul. Pałacowa 7/11, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki tel.: +48 42 250 54 43 fax: +48 42 291 14 49 www.celo-apolo.pl Presented by: Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ikonserwacji

Instrukcja montażu ikonserwacji Instrukcja montażu ikonserwacji Kolektor słoneczny 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montaż na dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 70 68 9 (0/05) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie

Płytki ślizgowe. Wyposażenie dodatkowe: Ślizg: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Prowadnica Z: w razie potrzeby zamówić oddzielnie Płytki ślizgowe Do bezpośredniego zamocowania na szynach profilowych MEFA lub elementach budowli Przejmowanie wydłużeń osiowych rurociągów Zalecane z obejmami MEFA (Omnia, Standard lub do dużych obciążeń)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA Ława kominiarska Co najmniej 3 wsporniki należy przytwierdzić w równej od siebie odległości. Maksymalna odległość między wspornikami może wynieść 1.200 mm. Ława nie może wystawać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL Instrukcja montażu Sterownik Logamatic MC10 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 6 720 641 043-06/2009 PL Spis tresci Spis tresci 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polska podział na strefy obciążenia śniegiem. Mapa opracowana na podstawie normy PN-EN

SPIS TREŚCI. Polska podział na strefy obciążenia śniegiem. Mapa opracowana na podstawie normy PN-EN Zabezpieczenia PRZECIWŚNIEGOWE SPIS TREŚCI Nazwa produktu Strona 33.02 Drabinka przeciwśniegowa ALU-SNOW E1 33.03 Mocowanie drabinki ALU-SNOW uniwersalne E1 33.04 Mocowanie drabinki ALU-SNOW do dachówki

Bardziej szczegółowo

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm : bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm Hilti to innowacyjny modułowy system podpór do mocowania rur i urządzeń w branży przemysłowej. Konstrukcja tego systemu pozwala na bezpieczne

Bardziej szczegółowo

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO*

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* INSTRUKCJE INSTALACJI TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* Rys. 1 Przykłady instalacji pionowej i poziomej na dachu (równolegle do dachu) Spis treści 1 Ogólne informacje o bezpieczeństwie. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 67080995-00.ST Montaż na dachu 6 70 804 809 (0/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. i KONSERWACJI

Sp. z o.o. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, tel. +48 883-347-166 www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Uwaga: Przeczytać uważnie i zachować do późniejszego stosowania. System mocowań:

Bardziej szczegółowo

MEFA-elementy ślizgowe

MEFA-elementy ślizgowe Elementy ślizgowe MEFA-elementy ślizgowe Elementy ślizgowe Płytki ślizgowe strona 4/2 Prowadnice Z, ślizgi PA 6.6 strona 4/3 Ślizgi szynowe dwuosiowe strona 4/4 BI-ucho z przyłączem gwintowanym strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE NOŚNE. Wspornik poziomy Nr art. Wspornik poziomy lekki. Wspornik poziomy standardowy. Wspornik poziomy standardowy

KONSTRUKCJE NOŚNE. Wspornik poziomy Nr art. Wspornik poziomy lekki. Wspornik poziomy standardowy. Wspornik poziomy standardowy KONSTRUKCJE NOŚNE 4 5 KONSTRUKCJE NOŚNE Wspornik poziomy Wys. H Obc. F przy /2 kn S TK 60.85 60 85 0,1 1 FM 6x12 S TK 85.110 85 110 0,1 1 FM 6x12 183708 183807 5 20 6,5 20 do montażu ściennego Wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwyt do mocowania bloczków z tworzywa szklanoceramicznego. _ Instrukcja obsługi

Uchwyt do mocowania bloczków z tworzywa szklanoceramicznego. _ Instrukcja obsługi Uchwyt do mocowania bloczków z tworzywa szklanoceramicznego wraz z szyną _ Instrukcja obsługi SPIS TREŚ CI PL weiß nichtpl Spis treści 1 Objaśnienie symboli................. 2 2 Odpowiedni personel................

Bardziej szczegółowo

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 12. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Logasol systemy słoneczne. Ciepło jest naszym żywiołem

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 12. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Logasol systemy słoneczne. Ciepło jest naszym żywiołem [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 12 [ Buderus ] systemy słoneczne Ciepło jest naszym żywiołem SKN 3.0 SKE 2.0 Vaciosol CPC Rozdział 12 systemy słoneczne Nazewnictwo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych Montaż na dachu Instrukcja montażu i konserwacji PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. Firma CW Lundberg Industri AB. spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii

CERTYFIKAT. Firma CW Lundberg Industri AB. spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii CERTYFIKAT Firma CW Lundberg Industri AB spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii 12 71 00 Warunki, zakres itd. opisano w oddzielnych certyfikatach opatrzonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology Instrukcja montażu Śruba dwugwintowa PL Spis treści Spis treści Przedsiębiorstwo Wskazówki bezpieczeństwa Potrzebne materiały Potrzebne narzędzia 2 3 4 5 7 8 Spis

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Sufit podwieszany z widocznymi teownikami

Sufit podwieszany z widocznymi teownikami Sufit podwieszany z widocznymi teownikami 26 Produkty Tabela 13 Produkt Grubość (mm) Ciężar (kg/m 2 ) Wykończenie krawędzi **) Wymiary rastra (mm) Wymiary płyt *) mm Program standardowa Heradesign superfine

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 SYMBOLE Następujące symbole zamieszczone zostały na kolektorze: przed rozpoczęciem użytkowanie kolektora należy zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja Maszty Zastosowanie: telekomunikacja turbiny wiatrowe Wieże banery reklamowe oświetlenia kamery bramownice drogowe pomiarowe wieże obserwacyjne 6. Kotwa

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Producent: Corab Sp. z o.o. ul. Michała Kajki 4 10-547 Olszyn, Poland WAŻNE : Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie". INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań Corab

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.2012

Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.2012 Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.01 Przegląd montażu i wskazówki odnośnie montażu systemu manewrowania firmy Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) i H TE (R) do podwozi różnych producentów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA AKCESORIA DACHOWE POL-MAR. Opracowanie tekstowe i graficzne: mgr Dariusz Załeński Rysunki: Dawid Neumann

INSTRUKCJA MONTAŻOWA AKCESORIA DACHOWE POL-MAR. Opracowanie tekstowe i graficzne: mgr Dariusz Załeński Rysunki: Dawid Neumann INSTRUKCJA MONTAŻOWA AKCESORIA DACHOWE POL-MAR Opracowanie tekstowe i graficzne: mgr Dariusz Załeński Rysunki: Dawid Neumann Spis treści: 1. Wspornik ławy kominiarskiej dachówka cementowa (ceramiczna)

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 serwis@isko.pl Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 Wydanie I z 2009 r. 44-336 Jastrzębie Zdrój ul. Świerczewskiego 82 serwis@isko.pl SYMBOLE Następujące symbole

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. System montażowy Quick-Line

Prezentacja produktu. System montażowy Quick-Line Prezentacja produktu System montażowy Quick-Line Energia słoneczna Technika montażu System montażu Quick-Line Profile podstawowe Mocowania modułów Mocowania dachowe Zarządzanie kablami Akcesoria Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus

Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 615 740-00.1O 6 720 812 513 (2015/02) PL Wskazówki dotyczące odprowadzenia spalin Logamax plus GB012-25 K Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZREMB POLAND Sp. z o.o. WWW.ZREMB -POL A ND. C O M ZABEZPIECZENIA SYSTEM U PODL ASIE 1 TY P SŁUPOWO-LINIOWY Zestaw PODLASIE 1 jest systemem ciężkim,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant?

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? do instalacji ciśnieniowych i instalacji typu Drainback Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? Bo nawet słońce potrzebuje dobrego systemu. Ponieważ wybiega w przyszłość. VFK 112 Pionowe, płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Konsole do montażu grzejników

Konsole do montażu grzejników 17. Konsole do montażu grzejników Firma Flamco posiada bardzo szeroki asortyment wsporników i elementów mocujących do grzejników. Konsole typu J umożliwiają precyzyjne mocowanie grzejników do ścian. Wsporniki

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

aurotherm classic Instrukcja montażu Instrukcja montażu Dla instalatora VFK 135/2 VD, VFK 140/2 VD Wydawca / producent Vaillant GmbH

aurotherm classic Instrukcja montażu Instrukcja montażu Dla instalatora VFK 135/2 VD, VFK 140/2 VD Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja montażu Dla instalatora Instrukcja montażu aurotherm classic VFK 35/ VD, VFK 40/ VD PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax 0 9 8 8 0

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250 Kolektor płaski Hoval IDKM 50 Kolektor modułowy do montażu w dachu Opis produktu Kolektor płaski IDKM 50 wysokiej wydajności kolektor płaski oszklony dla termicznego wykorzystania energii słonecznej możliwość

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

1b. Montaż do sufitu z cegły lub betonu: 1a. Montaż do sufitu drewnianego UWAGA UWAGA. 50mm/2" 50mm/2" ø 10mm ø 3/8" ø 4.

1b. Montaż do sufitu z cegły lub betonu: 1a. Montaż do sufitu drewnianego UWAGA UWAGA. 50mm/2 50mm/2 ø 10mm ø 3/8 ø 4. 1b. Montaż do sufitu z cegły lub betonu: 1a. Montaż do sufitu drewnianego 50mm/2" 50mm/2" ø 4.5mm ø 3/16" 1 1 ø 10mm ø 3/8" 2 Nawierć trzy otwory 2 3 Nawierć trzy otwory W-B W-C Dokręć panel sufitowy do

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy Nr produktu 000857240

Bagażnik dachowy Nr produktu 000857240 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bagażnik dachowy Nr produktu 000857240 Strona 1 z 25 Nr art. 75318 - Przeznaczony do bezpiecznego transportu dwóch rowerów w pozycji leżącej - Odpowiedni do wszystkich typów ram wraz

Bardziej szczegółowo

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6.

Warianty prowadnic 5 D6 8 D6 8 D10. Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. Warianty prowadnic 5 D6 Konstrukcja podstawowa z profili typoszeregu 5 z prowadnicą 5 na wałku D6. 8 D6 z prowadnicą 8 na wałku D6. 8 D10 z prowadnicą 8 na wałku D10. 428 8 D14 z prowadnicą 8 na wałku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013 Katalog obudów 2013 Obudowa TPL-1800-250-250 Obudowa podtynkowa o wymiarach 250x1800x250 o stopniu ochrony IP 43, wyposażona w dwie tablice licznikowo-rozdzielcze z zabezpieczeniami na wyłączniki nadprądowe.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTOR: GMINA RAJCZA, 34-370 RAJCZA, UL. GÓRSKA 1 NAZWA INWESTYCJI: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ. LOKALIZACJA INWESTYCJI: GIMNAZJUM W RAJCZY PRZY, UL. GÓRSKIEJ KOD ROBÓT WG WSZP:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II KLASYK MODERNA I MODERNA II Uwagi ogólne: Do cięcia blach można stosować jedynie elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV LP. ZDJĘCIE INDEX NAZWA WYMAR 1 XPF_UR004 CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV Uchwyt regulowany UR-4 UCHWYTY DACHOWE H=125 L=115 CENA NETTO [PLN] 17,24 zł 2 XPF_UR008 Uchwyt regulowany

Bardziej szczegółowo

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA BRANŻA: KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF

Power Transmission Group Automotive Aftermarket  Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ. 2001 kod silnika AHF Ten silnik jest montowany w dużych ilościach w różnych samochodach i wariantach, a monter podczas ustawiania napinacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo