Kolektor płaski FKC-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektor płaski FKC-2"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze ST Montaż w połaci dachowej (04/04) PL

2 Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Montaż trójkątnej taśmy uszczelniającej (dachówka/dachówka holenderska) Dopasowanie ołowianego fartucha do pokrycia dachowego Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego Kolektor Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Osprzęt dodatkowy Deklaracja zgodności WE Zakres dostawy Elementy instalacji i dokumentacja techniczna Przepisy Ważność przepisów Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Transport Przed rozpoczęciem montażu Wskazówki ogólne Ochrona odgromowa Wymagane narzędzia i osprzęt Układ kolektorów Zapotrzebowanie miejsca na dachu Przygotowanie dachu Ustalenie położenia wyjściowego Demontaż pokrycia dachowego Montaż dodatkowych łat dachowych Rozmieszczenie dolnych blach osłonowych Montaż uchwytów i łączników Montaż dolnych blach osłonowych Montaż kolektorów Przygotowanie na ziemi montażu kolektorów Montaż lewych kolektorów Montaż dalszych kolektorów Montaż czujników kolektorów Podłączenie hydrauliczne Podłączenie węża instalacji solarnej bez odpowietrznika na dachu Podłączenie węża instalacji solarnej z odpowietrznikiem na dachu Montaż blach osłonowych Izolowanie rurociągów Montaż bocznych blach oporowych Montaż bocznych blach osłonowych Montaż osłon Montaż środkowej listwy osłonowej Montaż górnych blach osłonowych Prace końcowe Uzupełnić pokrycie dachowe Sprawdzenie zainstalowania Ochrona środowiska i utylizacja Konserwacja/przegląd Demontaż górnych blach osłonowych Czyszczenie kolektorów Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie: WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym. Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Symbol Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (. poziom) Tab. FKC (04/04)

3 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja instalacji adresowana jest do monterów instalacji gazowych i wodnych. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje montażu (kolektora, stacji solarnej, regulatora solarnego itp.) Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi. Przestrzegać odpowiednich przepisów oraz zasad i wytycznych stanowionych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wykonane prace należy udokumentować. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Kolektory służą jako źródło ciepła w słonecznym systemie grzewczym. Zestaw montażowy jest przeznaczony wyłącznie do bezpiecznego montażu kolektorów. Kolektory można użytkować jedynie w samobezpiecznych zamkniętych instalacjach słonecznych (bez kontaktu z tlenem). Kolektory można użytkować tylko w zestawieniu z odpowiednimi regulatorami solarnymi. Przechowywanie kolektorów Działanie promieni słonecznych stwarza niebezpieczeństwo oparzenia o kolektory i materiały montażowe. Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym (np. plandeką). Kolektory należy składować w suchych miejscach, a jeśli są składowane na otwartej przestrzeni zabezpieczyć przed deszczem. Nie chodzić po kolektorach. Prace na dachu Podczas prac na dachu istnieje niebezpieczeństwo upadku z wysokości, dlatego należy podjąć odpowiednie kroki w zakresie profilaktyki przeciwwypadkowej. Jeżeli nie ma niezależnego od odzieży ochronnej zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub wyposażenie ochronne. Stosować się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. Nośność dachu Kolektory można montować wyłącznie na dachach o odpowiedniej wytrzymałości. W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty w dziedzinie statyki i/lub dekarza. Odbiór przez użytkownika W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji instalacji solarnej. Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska. Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania. Zasady postępowania dot. przechowywania: Przechowywanie w miejscu dobrze widocznym i zabezpieczonym przed działaniem wysokich temperatur, wilgoci i pyłu, Przekazanie kolejnym właścicielom/użytkownikom. Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego Kolektor płaski FKC- w dalszej części niniejszej instrukcji jest nazywany krótko kolektorem.. Kolektor 4 Rys. Kolektor pionowy [] Tuleja zanurzeniowa do czujnika kolektora [] Przyłącze kolektora, zasilanie [3] Kieszeń montażowa w obudowie (do mocowania kolektora) [4] Przyłącze kolektora, powrót Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji przedstawiono kolektory pionowe. Jeśli sposób montażu kolektorów poziomych różni się od sposobu montażu kolektorów pionowych, w instrukcji podano odpowiednią informację... Dane techniczne FKC- Certyfikaty (znak CE, Solar Keymark) 4 Długość 07 mm Szerokość 75 mm Wysokość 87 mm Odstęp pomiędzy kolektorami 5 mm Przyłącze kolektora (w formie tulei) 3 mm Pojemność absorbera, montaż pionowy (V f ) 0,94l Pojemność absorbera, montaż poziomy (V f ),35l Powierzchnia zewnętrzna (brutto, A G ),37m Powierzchnia absorbera (netto, A A ),8m Powierzchnia apertury (przeźroczysta dla,5 m światła, A a ) Masa netto (m) 40 kg Dopuszczalne ciśnienie robocze kolektora 6bar (p maks ) Tab ST FKC (04/04) 3

4 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego mbar l/h Rys. Straty ciśnienia kolektorów [] Krzywa straty ciśnienia, typ kolektora pionowy [] Krzywa straty ciśnienia, typ kolektora poziomy.. Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa kolektora znajduje się na jego obudowie ST Dopuszczalne kąty nachylenia dachu Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o podanych kątach nachylenia. W przypadku montażu na dachach o innym kącie nachylenia niż podany w tabeli 3 należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Pokrycie dachowe Nachylenie dachu Dachówka 5 65 Karpiówka 5 65 Dachówka holenderska 7 65 Łupek/gont 5 65 Tab. 3 3 Rys. 3 Położenie tabliczki znamionowej [] Tabliczka znamionowa na obudowie kolektora [] Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor pionowy [3] Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor poziomy. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ST Zestaw montażowy jest przeznaczony wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych. Dozwolony nośnik ciepła Aby zabezpieczyć kolektory przed mrozem i korozją, należy stosować czynnik solarny L lub LS. Dozwolone rodzaje pokrycia dachowego Niniejsza instrukcja opisuje sposób montażu kolektorów na dachach spadzistych pokrytych dachówkami, karpiówkami, dachówką holenderską, łupkiem/gontem ( tab. 3). Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na tego rodzaju dachach. Dopuszczalne obciążenia Kolektory należy montować tylko w miejscach, w których występują wartości niższe niż podane w tab. 4. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki budynków. Zestaw montażowy jest odpowiedni do następujących obciążeń maksymalnych (w oparciu o normę DIN EN 99-3 i -4): Maksymalne obciążenie śniegiem Maksymalna prędkość wiatru 3,8 kn/m 5 km/h, odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru (dynamicznemu), kn/m Tab. 4 Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru należy uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji solarnej wysokość terenu nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku Maksymalne obciążenie śniegiem wynika z położenia geograficznego (strefy natężenia opadów) oraz wysokości terenu nad poziomem morza. Należy zasięgnąć informacji o występującym w danej lokalizacji obciążeniu śniegiem. Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: ponad kolektorem zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metra pomiędzy kolektorem a kratą). -lub- Regularnie usuwać nagromadzony śnieg..3 Osprzęt dodatkowy Pełne aktualne zestawienie można znaleźć w katalogu głównym..4 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja i charakterystyka robocza kolektora spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność potwierdzono oznakowaniem CE. Deklaracje zgodności można uzyskać u producenta (adres na tylnej okładce). 4 FKC (04/04)

5 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5 Zakres dostawy Sprawdzić dostawy pod kątem uszkodzeń i kompletności. Poszczególne części zestawu montażowego mogą się od siebie różnić w zależności od rodzaju kolektora (montaż pionowy/poziomy) i pokrycia dachowego..5. Zestaw montażowy do kolektorów pionowych ST Rys. 4 Zestaw montażowy dla 3 kolektorów pionowych: x zestaw montażowy w wersji podstawowej dla pierwszych dwóch kolektorów i x zestaw montażowy rozszerzający (szary) dla każdego kolejnego kolektora Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej Wersja podstawowa Górna blacha osłonowa, lewa x Górna blacha osłonowa, środkowa x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 4 Boczna blacha osłonowa, x górna lewa Boczna blacha osłonowa, x górna prawa 5 Boczna blacha osłonowa, dolna x 6 Boczna blacha oporowa x 7 Dolna blacha osłonowa, prawa x 8 Dolna blacha osłonowa, środkowa x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona, prawa x Osłona, środkowa x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy 4 x x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem 4 x x 6 Dociskacz, dwustronny 3 x 3 x 7 Środkowa listwa osłonowa x x 8 Dociskacz, jednostronny 6 x Tab. 5 Rozszerzenie Stosować się do danych na Wersja Rozszerzenie Nr tabliczce znamionowej podstawowa 9 Zaczep x 6 x 0 Taśma uszczelniająca (rolka) do x dachówki/dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 6 x x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 4 x do dachówki Nakładka dachówki x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x x 4 Wkręt 5x0 x x 5 Wkręt 6x60 9 x 3 x 6 Wkręt 5x30 8 x 8 x 7 Wkręt 5x3 4 x x Tab. 5 W przypadku pokrycia dachowego z łupku/gontu: dolne blachy osłonowe nie posiadają ołowianego fartucha ochronnego. Dodatkowo dołączana jest rolka sznura klejącego. FKC (04/04) 5

6 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5. Zestaw montażowy do kolektorów poziomych ST Rys. 5 Zestaw montażowy dla 3 kolektorów poziomych: zestaw montażowy w wersji podstawowej dla pierwszych dwóch kolektorów i x zestaw montażowy rozszerzający (szary) dla każdego kolejnego kolektora Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej Wersja podstawowa Górna blacha osłonowa, lewa x Górna blacha osłonowa, środkowa x x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 5 Boczna blacha osłonowa, lewa x Boczna blacha osłonowa, prawa x 6 Boczna blacha oporowa x 7 Dolna blacha osłonowa, prawa x 8 Dolna blacha osłonowa, środkowa x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona, prawa x Osłona, środkowa x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy 6 x x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem 4 x x 6 Dociskacz, dwustronny x x 7 Środkowa listwa osłonowa x x 8 Dociskacz, jednostronny 4 x Tab. 6 Rozszerzenie Stosować się do danych na Wersja Rozszerzenie Nr tabliczce znamionowej podstawowa 9 Zaczep x 6 x 0 Taśma uszczelniająca (rolka) do x dachówki/dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 6 x x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; x do dachówki Nakładka dachówki 4 x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x x 4 Wkręt 5x0 x x 5 Wkręt 6x60 6 x x 6 Wkręt 5x30 x 8 x 7 Wkręt 5x3 4 x x Tab. 6 W przypadku pokrycia dachowego z łupku/gontu: dolne blachy osłonowe nie posiadają ołowianego fartucha ochronnego. Dodatkowo dołączana jest rolka sznura klejącego. 6 FKC (04/04)

7 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5.3 Zestaw montażowy dla pojedynczego kolektora y z ST Rys. 6 Zestaw montażowy dla kolektora pionowego (z lewej) i kolektora poziomego (z prawej) [y] Kolektor pojedynczy, pionowy Stosować się do danych na tabliczce [z] Kolektor pojedynczy, poziomy Nr znamionowej pionowo poziomo Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej pionowo poziomo Górna blacha osłonowa x x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 4 Boczna blacha osłonowa, górna lewa x x Boczna blacha osłonowa, górna prawa x x 5 Boczna blacha osłonowa, dolna x 6 Boczna blacha oporowa x x 7 Dolna blacha osłonowa x x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona x x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy x 4 x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem x x 8 Dociskacz, jednostronny 6 x 4 x Tab. 7 9 Zaczep x x 0 Rolka taśmy uszczelniającej x x Trójkątna taśma uszczelniająca; 5 x 4 x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 4 x x do dachówki Nakładka dachówki x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x 4 Wkręt 5x0 x 5 Wkręt 6x60 6 x 4 x 6 Wkręt 5x30 0 x 4 x 7 Wkręt 5x3 x x Tab. 7 FKC (04/04) 7

8 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5.4 Zestaw przyłączeniowy 3 4 ST Rys. 7 zestaw przyłączeniowy do montażu w dachu i zestawy połączeniowe (szare) Zestaw przyłączeniowy dla pola kolektorów:.5.5 Kolektor z zestawami połączeniowymi Poz. Opaska zaciskowa (sprężysta) ( x zapasowa) 5 x Poz. 3 Nakrętka kołpakowa G x Poz. 4 Podkładka zaciskowa x Poz. 5 Złączka kolankowa x Poz. 6 Wąż instalacji solarnej o dł. 000 mm x Poz. 7 Końcówka węża R¾ z pierścieniem zaciskowym x 8 mm Poz. 8 Korek x Poz. 9 Wąż instalacji solarnej o dł. 55 mm x Poz. 0 Instrukcja montażu i konserwacji x Poz. Klucz imbusowy 5 mm x Poz. Zatyczka tulei zanurzeniowej do czujnika x kolektora Tab ST Rys. 8 narożniki ochronne zawierają po zestawie połączeniowym ( zestaw połączeniowy zawiera sprężyste opaski zaciskowe oraz wąż instalacji solarnej) Poz. 3 Sprężysta opaska zaciskowa 4 x Poz. 4 Wąż instalacji solarnej o dł. 45 mm z zatyczką x Poz. 5 Narożnik ochronny transportowy z zestawem x połączeniowym Tab. 9 8 FKC (04/04)

9 Przepisy.6 Elementy instalacji i dokumentacja techniczna Słoneczny system grzewczy jest wykorzystywany do przygotowania c.w.u., a w razie potrzeby dodatkowo również do wspomagania instalacji ogrzewania. Składa się on z różnorodnych elementów posiadających odrębne instrukcje obsługi. Dalsze instrukcje mogą być dołączone do osprzętu Rys. 9 Elementy instalacji solarnej [] Kolektor z czujnikiem kolektora w górnej części [] Rurociąg (powrót) [3] Stacja solarna wraz z naczyniem wzbiorczym, urządzeniami zabezpieczającymi i elementami odpowiedzialnymi za temperaturę [4] Podgrzewacz pojemnościowy solarny [5] Regulator solarny [6] Rurociąg (zasilanie) ST 3 Przepisy 3. Ważność przepisów Należy przestrzegać zmienionych przepisów lub odpowiednich uzupełnień do obowiązujących przepisów. Przepisy te obowiązują również w momencie montażu. 3. Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Podczas montażu i użytkowania instalacji przestrzegać przepisów, norm krajowych i miejscowych oraz wytycznych. Zasady techniczne obowiązujące w Niemczech dotyczące montażu kolektorów: Montaż na dachach: DIN 8338, VOB, część C ) : Prace dekarskie i uszczelnianie dachów DIN 8339, VOB, część C: roboty instalacyjne DIN 845, VOB, część C: rusztowania DIN EN 99: Oddziaływanie na elementy nośne Podłączanie słonecznych systemów grzewczych: EN 976: Słoneczne systemy grzewcze i ich części konstrukcyjne (instalacje prefabrykowane) EN 977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy konstrukcyjne (instalacje wykonane na zamówienie klienta) DIN 988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI) Podłączenie elektryczne: DIN EN 6305 część 3/VDE : ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób W Polsce przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 00 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). ) VOB: Przepisy dotyczące zlecania i wykonywania robót budowlanych, część C: Ogólne warunki techniczne wykonania robót budowlanych (ADV) FKC (04/04) 9

10 Transport 4 Transport NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu! Nie używać drabin do transportu elementów konstrukcyjnych na dach, bo materiał montażowy i kolektory są ciężkie i nieporęczne. Podczas wszystkich prac na dachu przestrzegać zabezpieczeń. Jeśli nie ma niezależnego stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić sprzęt ochrony osobistej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu spadających elementów! Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy podczas transportu i montażu przed spadnięciem ST 3 WSKAZÓWKA: Nieszczelność wynikająca z uszkodzenia powierzchni uszczelnienia przyłączy kolektorowych! Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu. Dwa z czterech narożników ochronnych transportowych, w których dostarczane są kolektory, zawierają istotne elementy ( rys. 8, str. 8). Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i mogą być ponownie przetworzone. Utylizować opakowania transportowe zgodnie z procedurami ekologicznego recyklingu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie przyłączy kolektorowych w wyniku niewłaściwego zastosowania! Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych. W celu przenoszenia kolektora rękami jako uchwyty należy wykorzystać odpowiednie zagłębienie lub krawędź kolektora. Rys. Przenoszenie kolektora [] Zagłębienia do przenoszenia kolektorów [] Zdejmowanie osłon na dachu [3] Krawędź kolektora na całym obwodzie Aby ułatwić transport kolektorów i materiałów montażowych, w razie potrzeby należy wykorzystać następujące środki pomocnicze o wystarczającej nośności: Pas transportowy 3-punktowy podnośnik przyssawkowy Drabina dekarska lub przyrządy do prac kominiarskich Wyciąg przyścienny Rusztowanie Węże instalacji solarnej [] umieszczone w narożnikach ochronnych są w momencie dostarczenia zatkane odpowiednio nasmarowanymi zatyczkami []. Zatyczki te rozszerzają (kielichowanie) wąż instalacji solarnej i ułatwiają jego montaż na przyłączu kolektora. Zatyczki [] należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji solarnej. 45 mm Rys. Krótki wąż instalacji solarnej z zatyczką ST ST Rys. 0 Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych 0 FKC (04/04)

11 Przed rozpoczęciem montażu 5 Przed rozpoczęciem montażu Unikać zacienienia pola kolektorów przez budynki obok, drzewa i inne obiekty. 5. Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się o nagrzane elementy! Nosić sprzęt ochrony osobistej. Zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym. Ponieważ firmy dekarskie mają doświadczenie w zakresie robót na dachu i związanych z tym zagrożeń upadkiem, zalecamy kooperację z tymi firmami. Podczas montażu kolektorów zaleca się zastosowanie dodatkowej, wodoodpornej folii izolacyjnej. Uzyskać informacje o warunkach na miejscu inwestycji i przepisach lokalnych. Kolektory należy rozmieścić na dachu w optymalny sposób. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym ( rys. 3). Pole kolektorów należy ustawić tak, aby jego płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną okien i drzwi ( rys. 3). Unikać ewentualnego zacienienia ( rys. 4). Należy zwrócić uwagę na połączenia hydrauliczne rur ( rozdział 8). Należy ocenić zapotrzebowanie miejsca na dachu ( rozdział 5.5) ST Rys. 4 Unikać zacienienia Stacja solarna powyżej pola kolektorów W niektórych przypadkach stacji solarnej [] nie da się zamontować poniżej pola kolektorów (np. w przypadku dachowych centrali grzewczych). Aby uniknąć przegrzewania się tych instalacji: Linię zasilania należy najpierw ułożyć do wysokości przyłącza powrotu kolektora []. Następnie poprowadzić ją aż do stacji solarnej. W N O S Rys. 5 Zasilanie w przypadku dachowej centrali grzewczej ST 5. Ochrona odgromowa Dowiedzieć się, czy według przepisów miejscowych wymagany jest montaż instalacji odgromowej. Często wymaga się ochrony odgromowej, np. dla budynków o wysokości większej niż 0 m. Montaż ochrony odgromowej musi wykonać uprawniony elektryk. Jeżeli budynek ma zainstalowaną instalację odgromową, należy sprawdzić jej połączenie z instalacją solarną ST Rys. 3 Ostrożnie ustawić kolektory w odpowiedniej pozycji FKC (04/04)

12 Przed rozpoczęciem montażu 5.3 Wymagane narzędzia i osprzęt Klucz płaski 8 mm (do listwy osłonowej) Wkrętarka akumulatorowa Młotek Kątownik przylgowy Bity Torx TX5 (i przedłużenie) Trzypunktowy podnośnik przyssawkowy jako element pomocniczy do transportu ( rozdział 4, str. 0) Klucze płaskie 7 i 30 mm (do podłączania rur) Szlifierka-przecinarka kątowa (do dopasowywania dachówek) Poziomica Sznur murarski Materiał do zaizolowania rur Ew. łaty dachowe ( rozdział 6.3, str. 5) a a a = h 0 b a a = b 0 C E A B a D h 5.4 Układ kolektorów Linię zasilania można montować po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Pole kolektorów należy podłączać naprzemiennie ( rys. 7). Dopuszczalne rozmieszczenie i zorientowanie Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby górny czujnik kolektora [3] można było zamontować w kolektorze z podłączonym zasilaniem T Rys. 8 Wymiary odstępów na dachu Wymiar a: można zastosować oba wzory. Można zastosować niższą wartość. Wymiar A: potrzebne miejsce, łącznie z blachą tab. 0 Wymiar B: potrzebne miejsce, łącznie z blachą tab. Wymiar C: co najmniej dwa rzędy dachówek do kalenicy lub komina. Wymiar D: minimum 0,5 m dla linii zasilania po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Wymiar E: jeśli na dachu jest potrzebny odpowietrznik, należy zachować przynajmniej 0,4 m dla linii zasilania. Między dwoma polami kolektorów należy zachować odległość przynajmniej 3 rzędów dachówek ST Rys. 6 Układ kolektorów [] Czujnik kolektora w tulei zanurzeniowej: zawsze w górnej części kolektora przy podłączonym zasilaniu [] Powrót (z podgrzewacza pojemnościowego) [3] Zasilanie (do podgrzewacza pojemnościowego) W jednym rzędzie można zaplanować montaż maksymalnie 0 kolektorów. Rys. 7 Podłączenie naprzemienne ( rząd) 5.5 Zapotrzebowanie miejsca na dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane kolektorami, które nie wytrzymały szczytowego nasilenia uderzeń i ssania wiatru! Należy zachować odstęp minimalny od obrzeża dachu (odległość a) ST Liczba kolektorów Wymiar A, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka/łupek Dachówka holenderska pionowo poziomo pionowo poziomo,54,38,6,45,74 4,4,8 4,49 3 3,94 6,46 4,0 6,53 4 5,4 8,50 5, 8,57 5 6,34 0,55 6,4 0,6 6 7,54,59 7,6,66 7 8,74 4,63 8,8 4,70 8 9,94 6,67 0,0 6,74 9,4 8,7, 8,78 0,34 0,76,4 0,83 Tab. 0 Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych Wymiar B, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka Dachówka holenderska Pokrycie łupkiem/gontem pionowo poziomo pionowo poziomo pionowo poziomo bez,59,75,86,0,6,77 ołowianego fartucha ochronnego z ołowianym fartuchem,70,86,97, Tab. Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych FKC (04/04)

13 Przygotowanie dachu 6 Przygotowanie dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu! Podczas wszystkich prac na dachu przestrzegać zabezpieczeń. Jeśli nie ma niezależnego stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić sprzęt ochrony osobistej. Aby zapewnić łatwiejsze poruszanie się po dachu, należy zastosować drabinę dekarską lub odsuwać do góry pojedyncze dachówki. Należy usunąć uszkodzone dachówki, gonty, płyty itp. i wymienić je na nowe. 6. Ustalenie położenia wyjściowego Położenie pola kolektorów ST Rys. 9 Położenie pola kolektorów [] Górny rząd dachówek [] Prawy rząd dachówek [3] Dolna blacha osłonowa (z ołowianym fartuchem ochronnym) [4] Dolny rząd dachówek [5] Lewy rząd dachówek [6] Boczna blacha osłonowa [A] Szerokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową [B] Wysokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową, bez ołowianego fartucha ochronnego [X] Odległość między elementami pokrycia, które leżą na bocznych blachach osłonowych Wymiar B, wysokość pola kolektorów Wymiar B wraz z blachami osłonowymi, bez ołowianego fartucha ochronnego [m] Pokrycie pionowo poziomo Dachówka,59,75 Dachówka holenderska,86,0 Pokrycie łupkiem/gontem,6,77 Tab. Wymiar X, odległość między elementami pokrycia Kolektory Wymiar X, dachówka Wymiar X, dachówka [m] holenderska [m] pionowo poziomo pionowo poziomo,36,38,0,,36,46,9,9,56,58 4,4 4,6,56,66 4,3 4,33 3 3,76 3,78 6,8 6,30 3,76 3,86 6,7 6,37 4 4,96 4,98 8,33 8,35 4,96 5,06 8,3 8,4 5 6,6 6,8 0,36 0,38 6,6 6,6 0,36 0,46 6 7,36 7,38,4,43 7,36 7,46,40,50 7 8,56 8,58 4,45 4,47 8,56 8,66 4,44 4,54 8 9,76 9,78 6,50 6,5 9,76 9,86 6,48 6,58 9 0,96 0,98 0,6,8 Tab. 3 8,53 8,55 0,58 0,60 0,96,06,6,6 8,5 8,6 0,57 0,67 FKC (04/04) 3

14 Przygotowanie dachu 6.. Ustalenie poziomego położenia wyjściowego Poziome położenie wyjściowe należy dobrać w taki sposób, aby podczas montażu pokrycia dachowego dachówki trzeba było przycinać możliwie jedynie po prawej stronie pola kolektorów. Zapewnić, aby dachówki po prawej stronie pola kolektorów były przycinane tylko w dole fali oraz żeby była odcięta nie więcej niż połowa każdej dachówki. d > / d < / d Rys. 0 Przecinać w dole fali, pozostawiając nie mniej niż połowę dachówki. Należy ustalić odległość X na dachu i wyznaczyć lewy rząd dachówek ( rys. 9, [5]). Ustalić prawy rząd dachówek ( rys. 9, []), który w razie konieczności trzeba będzie przyciąć później podczas ponownego układania poszycia. 6.. Ustalenie pionowego położenia wyjściowego Biorąc pod uwagę wymiar B, ustalić dolny rząd dachówek ( rys. 9, [4]). Ustalić górny rząd dachówek ( rys. 9, []), który w razie konieczności trzeba będzie przyciąć później podczas ponownego układania poszycia ST Po każdej stronie pola kolektorów odkryć w razie potrzeby dodatkowe rzędy dachówek, aby zapewnić bezpieczne chodzenie. W razie potrzeby dopasować dolny rząd pokrycia WSKAZÓWKA: Nieszczelność dachu w wyniku nieprawidłowego montażu dolnej blachy pokrywy! Nie można zapewnić szczelności dachu, jeżeli: blacha pokrywy nie leży na pokryciu lub -ołowiany fartuch nie przylega całkowicie z przodu (pasy kleju). Należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Jeżeli pokrycie (wymiar H) jest wyższe niż maksymalna dopuszczalna wartość: Górną krawędź pokrycia ściąć na skos do takiej wysokości, aby uzyskać wymiar H. W wyniku tego powstaje dodatni spadek i woda może odpływać. Wymiary H maksymalna wysokość pokrycia (górna krawędź łaty do górnej krawędzi pokrycia) Nachylenie dachu L = 30 mm L = 75 mm 7 3 mm 67 mm 9 36 mm 76 mm 40 mm 85 mm 3 44 mm 94 mm 5 49 mm 03 mm 7 53 mm mm 9 57 mm mm 3 63 mm 33 mm mm 4 mm Tab. 4 L 6. Demontaż pokrycia dachowego Zdemontować dachówki w polu kolektorów, począwszy od ustalonych rzędów dachówek. Podczas demontażu rzędu dachówek [] znajdującego się po lewej stronie pola kolektorów nanieść wymiar X na leżącą pod pokryciem łatę dachową. H ST ST Rys. Wymiar X Rys. Dolny rząd: maksymalna wysokość pokrycia od łaty dachowej [] Dolna blacha pokrywy [] Pokrycie 4 FKC (04/04)

15 Przygotowanie dachu 6.3 Montaż dodatkowych łat dachowych W przypadku montażu na dachu odeskowanym nie są potrzebne dodatkowe łaty dachowe. Odległości montażowe są nanoszone na istniejące istniejącym odeskowaniu Długość dodatkowych łat dachowych Do ułożenia blach osłonowych i kolektorów będą potrzebne na budowie dodatkowe łaty dachowe o wysokości równej wysokości istniejących łat. Minimalna długość dodatkowych łat dachowych []: długość = wymiar A + ok. 0 cm (w przypadku zaczepów bocznych []). Długość dodatkowych łat dachowych należy dostosować tak, aby styki łat można było zamocować do krokwi. Alternatywnie do dodatkowych łat można przesunąć (przemieścić) istniejące ołatowanie w obrębie pola kolektorów o wymiary dodatkowych łat. Poniżej opisano procedurę montażu z wykorzystaniem dodatkowych łat dachowych. > 80 mm X A T Rys. 3 Szerokość pola kolektorów [] Zaczep [] Dodatkowa łata dachowa Wymiar A, szerokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową Liczba kolektorów Wymiar A, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka/łupek (gont) Dachówka holenderska pionowo poziomo pionowo poziomo,54,38,6,45,74 4,4,8 4,49 3 3,94 6,46 4,0 6,53 4 5,4 8,50 5, 8,57 5 6,34 0,55 6,4 0,6 6 7,54,59 7,6,66 7 8,74 4,63 8,8 4,70 8 9,94 6,67 0,0 6,74 9,4 8,7, 8,78 0,34 0,76,4 0,83 Tab. 5 Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów typu poziomego i pionowego FKC (04/04) 5

16 Przygotowanie dachu 6.3. Pozycja/odstępy między dodatkowymi łatami dachowymi M N O P Q R S E F G H I J D ST Rys. 4 Położenie dodatkowych łat dachowych [D] Odległość łaty dachowej do uchwytu montażowego [E] Odległość łaty dachowej do dociskacza przy dolnej kieszeni montażowej [F] Odległość łaty dachowej do dociskacza przy środkowej kieszeni montażowej (nie występuje w przypadku kolektora poziomego) [G] Odległość łaty dachowej do dociskacza przy górnej kieszeni montażowej [H] Odległość łaty dachowej do klina styropianowego przy górnej blasze osłonowej [I] Odległość łaty dachowej do klina styropianowego przy górnej blasze osłonowej [J] Odległość łaty dachowej dla górnej blachy osłonowej Odstępy między dodatkowymi łatami dachowymi [mm] Dachówka Dachówka holenderska Pokrycie łupkiem/gontem Odstępy pionowo poziomo pionowo poziomo pionowo poziomo D E F G H I J Tab. 6 Odstępy między dodatkowymi łatami dachowymi 6 FKC (04/04)

17 Przygotowanie dachu Montaż dodatkowych łat dachowych OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenia budynku na skutek nieszczelności dachu! Zamontować styki łat do krokwi. Połączyć styki łat w odpowiedni sposób, np. przykręcając je do istniejących łat dachowych. Wyrównać różnice w poziomie krokwi na budowie. W przypadku montażu dodatkowych łat dachowych dokładnie nad istniejącymi łatami: Dodatkową łatę dachową należy przesunąć tak daleko do góry, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla zawieszenia dachówki. 6.4 Rozmieszczenie dolnych blach osłonowych OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenia budynku na skutek nieszczelności dachu! Uchwyty, łączniki i blachy osłonowe należy montować bardzo starannie, aby uniknąć nieszczelności w polu kolektorów. Liczba i długość dolnych blach osłonowych zależy od typu kolektora i rozmieszczenia kolektorów. Pionowe rozmieszczenie kolektorów Jeżeli dodatkową łatę trzeba zamontować w położeniu, w którym nakłada się z istniejącą łatą w polu kolektorów: Przesunąć istniejącą łatę. Montaż dodatkowych łat dachowych ( rys. 4). Dokładne położenie łaty dachowej do uchwytu montażowego ( rys. 4, wymiar D) jest uzależnione od ukierunkowania pokrycia. Łatę należy umieścić na całej długości górnej krawędzi dolnego pokrycia. W razie potrzeby użyć do tego pionu. Rys. 6 Rozmieszczenie przy kolektorach Poziome rozmieszczenie kolektorów T Przesunięcie istniejących łat Przesunąć istniejącą łatę dachową [4] w polu kolektorów [] i w razie potrzeby zabezpieczyć kontrłatą [3] T Rys. 7 Rozmieszczenie przy kolektorach Rozmieszczenie przy pojedynczym kolektorze Rys. 5 Przesuwanie łaty dachowej [] Pole kolektorów [] Przemieszczona łata dachowa [3] Kontrłata [4] Istniejąca łata dachowa SD T T Rys. 8 Rozmieszczenie przy pojedynczym kolektorze (po lewej: pionowo; po prawej: poziomo) FKC (04/04) 7

18 Przygotowanie dachu 6.5 Montaż uchwytów i łączników. Uchwyt montażowy do wszystkich kolektorów przykręcić do łaty dachowej M.. Do łaty dachowej N przykręca się lekko tylko pierwszy dwustronny dociskacz. Później przykręca się mocno wkręt. 3. Przykręcić tylko dolną część łącznika do łaty dachowej M dokładnie pośrodku przy oznaczeniu. Zagięcie musi przylegać do dolnej krawędzi łat dachowych. Dodatkowo przytwierdzić do łaty dachowej pod M wkrętem 5x0. 5x30 M. 3 6x60 5x0 5x30 MM. 3. T5 47 S R Q P X N O 90 N M ST Rys. 9 Kolektor typu pionowego (3 kolektory), wymiary w mm x30 T5 M.. 6x60 5x0 5x30 MM 47 X N 3. 3 S R Q P 90 N ST a b Rys. 30 Kolektor typu poziomego (3 kolektory), zakres szary: przy więcej niż kolektorach (te wymiary powtarzają się), wymiar w mm [a] Tylko przy kolektorze pojedynczym: odstęp 40 mm [b] Tylko w przypadku ostatniego kolektora M 8 FKC (04/04)

19 Przygotowanie dachu 6.6 Montaż dolnych blach osłonowych OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu blach o ostrych krawędziach! Podczas montażu blach należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, np. rękawice ochronne.. Wsunąć prawą dolną blachę osłonową w uchwyt montażowy. Podczas wsuwania będzie słyszalne wyraźne kliknięcie.. Wsunąć lewą dolną blachę osłonową w uchwyt montażowy. Podczas wsuwania będzie słyszalne wyraźne kliknięcie. 3. Przesunąć lewą blachę osłonową tak daleko ponad dolną część łącznika, żeby otwory w dolnej części były jeszcze widoczne (odległość między blachami: ok. 0 mm). W przypadku dachów pokrytych łupkiem/gontem na dolnych blachach osłonowych nie ma ołowianych fartuchów ochronnych. WSKAZÓWKA: Zadrapania na blachach osłonowych i ołowianych fartuchach ochronnych! Zapewnić, aby w momencie doginania ołowianych fartuchów ochronnych podłoże było wolne od zanieczyszczeń. Ołowiane fartuchy ochronne na wszystkich blachach osłonowych zaginać do przodu ST Rys. 3 Blachy osłonowe dla kolektorów. Zdjąć folię ochronną z zabezpieczenia przed zsunięciem.. Przykleić zabezpieczenie przed zsunięciem na dolnej blasze osłonowej w taki sposób, aby zabezpieczenia przed zsunięciem zbiegały się z uchwytami montażowymi. 3. Zabezpieczenie przed zsunięciem musi leżeć dokładnie w zagięciu blachy osłonowej ST Rys. 3 Różne formy blach osłonowych na dole [] Lewa blacha osłonowa na dole [] Środkowa blacha osłonowa na dole [3] Prawa blacha osłonowa na dole ST Rys. 33 Wypozycjonować i przykleić zabezpieczenia przed zsunięciem FKC (04/04) 9

20 Montaż kolektorów Przymocować dolne blachy osłonowe śrubami do łaty dachowej przez otwory w zabezpieczeniu przed zsunięciem. 7 Montaż kolektorów T5 5x30 WSKAZÓWKA: Uszkodzenia kolektora spowodowane nieszczelnościami przyłącza kolektora! Osłony z przyłączy kolektora należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed podłączeniem do instalacji hydraulicznej. OSTRZEŻENIE: Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez spadające kolektory! Zabezpieczyć kolektory i elementy montażowe podczas transportu i montażu przed spadnięciem. Po zakończeniu montażu sprawdzić pewne osadzenie kolektorów i zestawu montażowego. Istotne wskazówki dotyczące postępowania z wężami instalacji solarnej ST Rys. 34 Zamocować zabezpieczenia przed zsunięciem. Zaczepić górną część łącznika o dolną krawędź blach osłonowych.. Docisnąć górną część. 3. Przykręcić górną część do dolnej części za pomocą śrub i podkładek. Nie należy przy tym zbyt mocno dociągać śrub. Wkrętarka akumulatorowa: ustawić niską prędkość. OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu zaciśniętego pierścienia zabezpieczającego w stanie niezmontowanym! Dopiero po umieszczeniu sprężystej opaski zaciskowej na wężu instalacji solarnej zacisnąć pierścień zabezpieczający. WSKAZÓWKA: Nieszczelności przyłączy kolektorowych! Luzowanie zaciśniętej opaski w późniejszym czasie może zmniejszyć siłę zamocowania. Opaskę zaciskową wsunąć bezpośrednio przed zgrubienie przyłącza kolektora. Dopiero wtedy zacisnąć pierścień zabezpieczający. Rys. 35 Montaż części górnej ST W przypadku węży instalacji solarnej bez korków przed montażem zaleca się umieszczenie węża w gorącej wodzie. Ułatwi to montaż, zwłaszcza przy niższych temperaturach. W wężach instalacji solarnej, służących do połączenia ze sobą kolektorów, umieszczono korki.. Korki należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji solarnej. W razie potrzeby użyć w tym celu klucza imbusowego 5 mm.. Wąż instalacji solarnej z opaską zaciskową wsunąć na przyłącze kolektora. 3. Gdy opaska zaciskowa znajdzie się bezpośrednio przed zgrubieniem przyłącza, zacisnąć pierścień zabezpieczający ST. Rys. 36 Montaż węża instalacji solarnej 3. 0 FKC (04/04)

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT-2 Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 672080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 720 804 8 (203/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- 670647804-00.T Montaż w połaci dachowej 6 70 648 97 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 804 80 (03/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ikonserwacji

Instrukcja montażu ikonserwacji Instrukcja montażu ikonserwacji Kolektor słoneczny 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montaż na dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 70 68 9 (0/05) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 67080995-00.ST Montaż na dachu 6 70 804 809 (0/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitosol 200-F Typ SVK Kolektor płaski do dachów ze spadkiem, montaż na dachu VITOSOL 200-F 7/2012 Po montażu usunąć! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Instrukcja montażu TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu kolektorów płaskich Heliostar firmy

Bardziej szczegółowo

System listew osłonowych

System listew osłonowych System listew osłonowych Listwy osłonowe Listwy osłonowe N Stabilny tworzywowy profil z PVC posiadający miękką uszczelkę ścienną. Łatwy montaż listwy dzięki sprężynowemu zapięciu. Listwa osłonowa wykonana

Bardziej szczegółowo

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY Instrukcja montażu i konserwacji 50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY 6720803559-00.1Wo Storacell PSWK 50 6 720 815 036 (2015/02) PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli..............................................

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S Instrukcja montażu i konserwacji FCC-S / FCB-S / FCC-S / FCB-S Kolektory płaskie 67068058-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 80 96 (0/09) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW 13 NOWA GENERACJA SYSTEMU UNIWERSALNY SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW Podłączenie grzejników z garniturami podłączeniowymi Kątowe garnitury przyłączeniowe Kątowe

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego.

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego. WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do zabudowy kolektorów rurowych R1 na dachach o spadku od 15 wzwyż. Dostępna jest jedna wersja zestawu z uniwersalnymi uchwytami montażowymi

Bardziej szczegółowo

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4 Do montaŝu płaskich kolektorów słonecznych WATT3000 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniŝej. Zestaw do montaŝu konstrukcji z pojedynczym kolektorem WATT3000 (tzw. UD 1): Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

Nowe próżniowe kolektory rurowe

Nowe próżniowe kolektory rurowe Nowe próżniowe kolektory rurowe Data: 07/2011 1 produktu Nowe próżniowe kolektory rurowe (VK). Dwie wielkości kolektora z 6 (1,45 m²) lub 12 rurami (2,86 m²). Technologia CPC (Compound Parabolic Concentrator).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! Montaż ponad dachem 6 70

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 2.10 nie izolowany

MC-Depot MC 2.10 nie izolowany MC-Depot MC 2.10 nie izolowany DENIOS Sp. z o. o. Ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel.: +48 46 832 60 76 Fax: +48 46 832 60 88 E-Mail: info@denios.pl Swojego lokalnego partnera do kontaktów znajdą

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Montaż na powierzchniach skośnych

Montaż na powierzchniach skośnych Montaż na powierzchniach skośnych Annex do instrukcji montażu systemów solarnych z serii: PROECO JNYL PROECO JNQG PROECO JNHX PROECO JNHP Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Moduł zewnętrzny

Instrukcja montażu Moduł zewnętrzny Instrukcja montażu Moduł zewnętrzny DHP-A, DHP-AL Spis treści 1 Montaż modułu zewnętrznego... 2 1.1 Kontrola dostawy...2 1.2 Montaż podstawy...2 1.3 Przygotowanie modułu zewnętrznego...2 1.4 Montaż modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV 15 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniżej. Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 Kolektor modułowy do montażu w dachu. Opis produktu. Kolektor płaski IDKM 250 Kolektor płaski Hoval IDKM 50 Kolektor modułowy do montażu w dachu Opis produktu Kolektor płaski IDKM 50 wysokiej wydajności kolektor płaski oszklony dla termicznego wykorzystania energii słonecznej możliwość

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne.

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne. Asortyment produktów Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem: Nasze łączniki zaciskowe z tworzywa sztucznego oraz obejmy z odejściem dostępne są w następujących średnicach, od 16 mm do 110: Złączki z gwintem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO*

TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* INSTRUKCJE INSTALACJI TRIC A Instalacja na dachu dla kolektorów EURO* Rys. 1 Przykłady instalacji pionowej i poziomej na dachu (równolegle do dachu) Spis treści 1 Ogólne informacje o bezpieczeństwie. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych Montaż na dachu Instrukcja montażu i konserwacji PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD 04-120 1 Informacje ogólne Centrale GOLD przystosowane są do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażone są wtedy w dach, który jest dostępny tylko na odzielne zamówienie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INFORMACJE OGÓLNE PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. 2. 3. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Dozownik płynu myjącego. Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP)

Dozownik płynu myjącego. Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP) Dozownik płynu myjącego 231159 Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP) Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Stan na dzień 24.06.2014 Zastrzega się prawo do zmian technicznych DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA TRANSPORTU a) Kolektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1. BEZPIECZEŃSTWO Pompa filtrująca musi być włączona przez cały czas, gdy podłączony jest panel słoneczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1. BEZPIECZEŃSTWO Pompa filtrująca musi być włączona przez cały czas, gdy podłączony jest panel słoneczny PANEL SOLARNY SOLAR BOARD NUMER ARTYKUŁU OD060294 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem korzystania z ogrzewania słonecznego uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

EWELCON-S. 1 z 5 PRE. PREMANT - rura ciepłownicza. instrukcja montażu F E. rys. 1. Elementy zestawu mufy EWELCON-S. Taśma grzewcza

EWELCON-S. 1 z 5 PRE. PREMANT - rura ciepłownicza. instrukcja montażu F E. rys. 1. Elementy zestawu mufy EWELCON-S. Taśma grzewcza MNT - rura ciepłownicza 1 z 5 rys. 1 Elementy zestawu mufy. Taśma grzewcza Mufa termokurczliwa zapakowana w folię ochronną: mufę nasuwa się na rurę płaszczową jednego z ruociągów przed spawaniem rur przewodowych;

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant?

Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? do instalacji ciśnieniowych i instalacji typu Drainback Dlaczego kolektory słoneczne Vaillant? Bo nawet słońce potrzebuje dobrego systemu. Ponieważ wybiega w przyszłość. VFK 112 Pionowe, płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Plannja Soffit. Instrukcja montażu

Plannja Soffit. Instrukcja montażu Soffit Instrukcja montażu I Instrukcja montażu WSTĘP Do prac montażowych związanych z wykonaniem montażu systemu podbitki dachowej i elewacji Soffit można przystąpić po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo