Kolektor płaski FKC-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektor płaski FKC-2"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze ST Montaż w połaci dachowej (04/04) PL

2 Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Montaż trójkątnej taśmy uszczelniającej (dachówka/dachówka holenderska) Dopasowanie ołowianego fartucha do pokrycia dachowego Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego Kolektor Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Osprzęt dodatkowy Deklaracja zgodności WE Zakres dostawy Elementy instalacji i dokumentacja techniczna Przepisy Ważność przepisów Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Transport Przed rozpoczęciem montażu Wskazówki ogólne Ochrona odgromowa Wymagane narzędzia i osprzęt Układ kolektorów Zapotrzebowanie miejsca na dachu Przygotowanie dachu Ustalenie położenia wyjściowego Demontaż pokrycia dachowego Montaż dodatkowych łat dachowych Rozmieszczenie dolnych blach osłonowych Montaż uchwytów i łączników Montaż dolnych blach osłonowych Montaż kolektorów Przygotowanie na ziemi montażu kolektorów Montaż lewych kolektorów Montaż dalszych kolektorów Montaż czujników kolektorów Podłączenie hydrauliczne Podłączenie węża instalacji solarnej bez odpowietrznika na dachu Podłączenie węża instalacji solarnej z odpowietrznikiem na dachu Montaż blach osłonowych Izolowanie rurociągów Montaż bocznych blach oporowych Montaż bocznych blach osłonowych Montaż osłon Montaż środkowej listwy osłonowej Montaż górnych blach osłonowych Prace końcowe Uzupełnić pokrycie dachowe Sprawdzenie zainstalowania Ochrona środowiska i utylizacja Konserwacja/przegląd Demontaż górnych blach osłonowych Czyszczenie kolektorów Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie: WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym. Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Symbol Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (. poziom) Tab. FKC (04/04)

3 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja instalacji adresowana jest do monterów instalacji gazowych i wodnych. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje montażu (kolektora, stacji solarnej, regulatora solarnego itp.) Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi. Przestrzegać odpowiednich przepisów oraz zasad i wytycznych stanowionych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wykonane prace należy udokumentować. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Kolektory służą jako źródło ciepła w słonecznym systemie grzewczym. Zestaw montażowy jest przeznaczony wyłącznie do bezpiecznego montażu kolektorów. Kolektory można użytkować jedynie w samobezpiecznych zamkniętych instalacjach słonecznych (bez kontaktu z tlenem). Kolektory można użytkować tylko w zestawieniu z odpowiednimi regulatorami solarnymi. Przechowywanie kolektorów Działanie promieni słonecznych stwarza niebezpieczeństwo oparzenia o kolektory i materiały montażowe. Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym (np. plandeką). Kolektory należy składować w suchych miejscach, a jeśli są składowane na otwartej przestrzeni zabezpieczyć przed deszczem. Nie chodzić po kolektorach. Prace na dachu Podczas prac na dachu istnieje niebezpieczeństwo upadku z wysokości, dlatego należy podjąć odpowiednie kroki w zakresie profilaktyki przeciwwypadkowej. Jeżeli nie ma niezależnego od odzieży ochronnej zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić osobistą odzież ochronną lub wyposażenie ochronne. Stosować się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. Nośność dachu Kolektory można montować wyłącznie na dachach o odpowiedniej wytrzymałości. W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty w dziedzinie statyki i/lub dekarza. Odbiór przez użytkownika W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji instalacji solarnej. Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska. Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania. Zasady postępowania dot. przechowywania: Przechowywanie w miejscu dobrze widocznym i zabezpieczonym przed działaniem wysokich temperatur, wilgoci i pyłu, Przekazanie kolejnym właścicielom/użytkownikom. Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego Kolektor płaski FKC- w dalszej części niniejszej instrukcji jest nazywany krótko kolektorem.. Kolektor 4 Rys. Kolektor pionowy [] Tuleja zanurzeniowa do czujnika kolektora [] Przyłącze kolektora, zasilanie [3] Kieszeń montażowa w obudowie (do mocowania kolektora) [4] Przyłącze kolektora, powrót Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji przedstawiono kolektory pionowe. Jeśli sposób montażu kolektorów poziomych różni się od sposobu montażu kolektorów pionowych, w instrukcji podano odpowiednią informację... Dane techniczne FKC- Certyfikaty (znak CE, Solar Keymark) 4 Długość 07 mm Szerokość 75 mm Wysokość 87 mm Odstęp pomiędzy kolektorami 5 mm Przyłącze kolektora (w formie tulei) 3 mm Pojemność absorbera, montaż pionowy (V f ) 0,94l Pojemność absorbera, montaż poziomy (V f ),35l Powierzchnia zewnętrzna (brutto, A G ),37m Powierzchnia absorbera (netto, A A ),8m Powierzchnia apertury (przeźroczysta dla,5 m światła, A a ) Masa netto (m) 40 kg Dopuszczalne ciśnienie robocze kolektora 6bar (p maks ) Tab ST FKC (04/04) 3

4 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego mbar l/h Rys. Straty ciśnienia kolektorów [] Krzywa straty ciśnienia, typ kolektora pionowy [] Krzywa straty ciśnienia, typ kolektora poziomy.. Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa kolektora znajduje się na jego obudowie ST Dopuszczalne kąty nachylenia dachu Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na dachach o podanych kątach nachylenia. W przypadku montażu na dachach o innym kącie nachylenia niż podany w tabeli 3 należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Pokrycie dachowe Nachylenie dachu Dachówka 5 65 Karpiówka 5 65 Dachówka holenderska 7 65 Łupek/gont 5 65 Tab. 3 3 Rys. 3 Położenie tabliczki znamionowej [] Tabliczka znamionowa na obudowie kolektora [] Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor pionowy [3] Tuleja zanurzeniowa czujnika kolektora, kolektor poziomy. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ST Zestaw montażowy jest przeznaczony wyłącznie do bezpiecznego zamocowania kolektorów. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych. Dozwolony nośnik ciepła Aby zabezpieczyć kolektory przed mrozem i korozją, należy stosować czynnik solarny L lub LS. Dozwolone rodzaje pokrycia dachowego Niniejsza instrukcja opisuje sposób montażu kolektorów na dachach spadzistych pokrytych dachówkami, karpiówkami, dachówką holenderską, łupkiem/gontem ( tab. 3). Zestaw montażowy należy montować wyłącznie na tego rodzaju dachach. Dopuszczalne obciążenia Kolektory należy montować tylko w miejscach, w których występują wartości niższe niż podane w tab. 4. W razie potrzeby zwrócić się do konstruktora od statyki budynków. Zestaw montażowy jest odpowiedni do następujących obciążeń maksymalnych (w oparciu o normę DIN EN 99-3 i -4): Maksymalne obciążenie śniegiem Maksymalna prędkość wiatru 3,8 kn/m 5 km/h, odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru (dynamicznemu), kn/m Tab. 4 Do wyznaczenia maks. prędkości wiatru należy uwzględnić następujące czynniki: lokalizacja instalacji solarnej wysokość terenu nad poziomem morza topografia (ukształtowanie terenu/zabudowa) wysokość budynku Maksymalne obciążenie śniegiem wynika z położenia geograficznego (strefy natężenia opadów) oraz wysokości terenu nad poziomem morza. Należy zasięgnąć informacji o występującym w danej lokalizacji obciążeniu śniegiem. Należy zapobiegać gromadzeniu się śniegu ponad kolektorem: ponad kolektorem zamontować kratę śniegową (należy zachować maksymalny odstęp metra pomiędzy kolektorem a kratą). -lub- Regularnie usuwać nagromadzony śnieg..3 Osprzęt dodatkowy Pełne aktualne zestawienie można znaleźć w katalogu głównym..4 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja i charakterystyka robocza kolektora spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność potwierdzono oznakowaniem CE. Deklaracje zgodności można uzyskać u producenta (adres na tylnej okładce). 4 FKC (04/04)

5 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5 Zakres dostawy Sprawdzić dostawy pod kątem uszkodzeń i kompletności. Poszczególne części zestawu montażowego mogą się od siebie różnić w zależności od rodzaju kolektora (montaż pionowy/poziomy) i pokrycia dachowego..5. Zestaw montażowy do kolektorów pionowych ST Rys. 4 Zestaw montażowy dla 3 kolektorów pionowych: x zestaw montażowy w wersji podstawowej dla pierwszych dwóch kolektorów i x zestaw montażowy rozszerzający (szary) dla każdego kolejnego kolektora Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej Wersja podstawowa Górna blacha osłonowa, lewa x Górna blacha osłonowa, środkowa x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 4 Boczna blacha osłonowa, x górna lewa Boczna blacha osłonowa, x górna prawa 5 Boczna blacha osłonowa, dolna x 6 Boczna blacha oporowa x 7 Dolna blacha osłonowa, prawa x 8 Dolna blacha osłonowa, środkowa x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona, prawa x Osłona, środkowa x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy 4 x x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem 4 x x 6 Dociskacz, dwustronny 3 x 3 x 7 Środkowa listwa osłonowa x x 8 Dociskacz, jednostronny 6 x Tab. 5 Rozszerzenie Stosować się do danych na Wersja Rozszerzenie Nr tabliczce znamionowej podstawowa 9 Zaczep x 6 x 0 Taśma uszczelniająca (rolka) do x dachówki/dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 6 x x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 4 x do dachówki Nakładka dachówki x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x x 4 Wkręt 5x0 x x 5 Wkręt 6x60 9 x 3 x 6 Wkręt 5x30 8 x 8 x 7 Wkręt 5x3 4 x x Tab. 5 W przypadku pokrycia dachowego z łupku/gontu: dolne blachy osłonowe nie posiadają ołowianego fartucha ochronnego. Dodatkowo dołączana jest rolka sznura klejącego. FKC (04/04) 5

6 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5. Zestaw montażowy do kolektorów poziomych ST Rys. 5 Zestaw montażowy dla 3 kolektorów poziomych: zestaw montażowy w wersji podstawowej dla pierwszych dwóch kolektorów i x zestaw montażowy rozszerzający (szary) dla każdego kolejnego kolektora Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej Wersja podstawowa Górna blacha osłonowa, lewa x Górna blacha osłonowa, środkowa x x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 5 Boczna blacha osłonowa, lewa x Boczna blacha osłonowa, prawa x 6 Boczna blacha oporowa x 7 Dolna blacha osłonowa, prawa x 8 Dolna blacha osłonowa, środkowa x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona, prawa x Osłona, środkowa x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy 6 x x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem 4 x x 6 Dociskacz, dwustronny x x 7 Środkowa listwa osłonowa x x 8 Dociskacz, jednostronny 4 x Tab. 6 Rozszerzenie Stosować się do danych na Wersja Rozszerzenie Nr tabliczce znamionowej podstawowa 9 Zaczep x 6 x 0 Taśma uszczelniająca (rolka) do x dachówki/dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 6 x x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; x do dachówki Nakładka dachówki 4 x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x x 4 Wkręt 5x0 x x 5 Wkręt 6x60 6 x x 6 Wkręt 5x30 x 8 x 7 Wkręt 5x3 4 x x Tab. 6 W przypadku pokrycia dachowego z łupku/gontu: dolne blachy osłonowe nie posiadają ołowianego fartucha ochronnego. Dodatkowo dołączana jest rolka sznura klejącego. 6 FKC (04/04)

7 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5.3 Zestaw montażowy dla pojedynczego kolektora y z ST Rys. 6 Zestaw montażowy dla kolektora pionowego (z lewej) i kolektora poziomego (z prawej) [y] Kolektor pojedynczy, pionowy Stosować się do danych na tabliczce [z] Kolektor pojedynczy, poziomy Nr znamionowej pionowo poziomo Nr Stosować się do danych na tabliczce znamionowej pionowo poziomo Górna blacha osłonowa x x 3 Górna blacha osłonowa, prawa x 4 Boczna blacha osłonowa, górna lewa x x Boczna blacha osłonowa, górna prawa x x 5 Boczna blacha osłonowa, dolna x 6 Boczna blacha oporowa x x 7 Dolna blacha osłonowa x x 9 Dolna blacha osłonowa, lewa x 0 Osłona x x Osłona, lewa x 3 Uchwyt montażowy x 4 x 4 Łącznik dolnej blachy osłonowej x 5 Zabezpieczenie przed zsunięciem x x 8 Dociskacz, jednostronny 6 x 4 x Tab. 7 9 Zaczep x x 0 Rolka taśmy uszczelniającej x x Trójkątna taśma uszczelniająca; 5 x 4 x do dachówki holenderskiej Trójkątna taśma uszczelniająca; 4 x x do dachówki Nakładka dachówki x x 3 Łącznik górnej blachy osłonowej x 4 Wkręt 5x0 x 5 Wkręt 6x60 6 x 4 x 6 Wkręt 5x30 0 x 4 x 7 Wkręt 5x3 x x Tab. 7 FKC (04/04) 7

8 Informacje na temat kolektora i osprzętu dodatkowego.5.4 Zestaw przyłączeniowy 3 4 ST Rys. 7 zestaw przyłączeniowy do montażu w dachu i zestawy połączeniowe (szare) Zestaw przyłączeniowy dla pola kolektorów:.5.5 Kolektor z zestawami połączeniowymi Poz. Opaska zaciskowa (sprężysta) ( x zapasowa) 5 x Poz. 3 Nakrętka kołpakowa G x Poz. 4 Podkładka zaciskowa x Poz. 5 Złączka kolankowa x Poz. 6 Wąż instalacji solarnej o dł. 000 mm x Poz. 7 Końcówka węża R¾ z pierścieniem zaciskowym x 8 mm Poz. 8 Korek x Poz. 9 Wąż instalacji solarnej o dł. 55 mm x Poz. 0 Instrukcja montażu i konserwacji x Poz. Klucz imbusowy 5 mm x Poz. Zatyczka tulei zanurzeniowej do czujnika x kolektora Tab ST Rys. 8 narożniki ochronne zawierają po zestawie połączeniowym ( zestaw połączeniowy zawiera sprężyste opaski zaciskowe oraz wąż instalacji solarnej) Poz. 3 Sprężysta opaska zaciskowa 4 x Poz. 4 Wąż instalacji solarnej o dł. 45 mm z zatyczką x Poz. 5 Narożnik ochronny transportowy z zestawem x połączeniowym Tab. 9 8 FKC (04/04)

9 Przepisy.6 Elementy instalacji i dokumentacja techniczna Słoneczny system grzewczy jest wykorzystywany do przygotowania c.w.u., a w razie potrzeby dodatkowo również do wspomagania instalacji ogrzewania. Składa się on z różnorodnych elementów posiadających odrębne instrukcje obsługi. Dalsze instrukcje mogą być dołączone do osprzętu Rys. 9 Elementy instalacji solarnej [] Kolektor z czujnikiem kolektora w górnej części [] Rurociąg (powrót) [3] Stacja solarna wraz z naczyniem wzbiorczym, urządzeniami zabezpieczającymi i elementami odpowiedzialnymi za temperaturę [4] Podgrzewacz pojemnościowy solarny [5] Regulator solarny [6] Rurociąg (zasilanie) ST 3 Przepisy 3. Ważność przepisów Należy przestrzegać zmienionych przepisów lub odpowiednich uzupełnień do obowiązujących przepisów. Przepisy te obowiązują również w momencie montażu. 3. Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne Podczas montażu i użytkowania instalacji przestrzegać przepisów, norm krajowych i miejscowych oraz wytycznych. Zasady techniczne obowiązujące w Niemczech dotyczące montażu kolektorów: Montaż na dachach: DIN 8338, VOB, część C ) : Prace dekarskie i uszczelnianie dachów DIN 8339, VOB, część C: roboty instalacyjne DIN 845, VOB, część C: rusztowania DIN EN 99: Oddziaływanie na elementy nośne Podłączanie słonecznych systemów grzewczych: EN 976: Słoneczne systemy grzewcze i ich części konstrukcyjne (instalacje prefabrykowane) EN 977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy konstrukcyjne (instalacje wykonane na zamówienie klienta) DIN 988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI) Podłączenie elektryczne: DIN EN 6305 część 3/VDE : ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób W Polsce przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 00 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). ) VOB: Przepisy dotyczące zlecania i wykonywania robót budowlanych, część C: Ogólne warunki techniczne wykonania robót budowlanych (ADV) FKC (04/04) 9

10 Transport 4 Transport NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu! Nie używać drabin do transportu elementów konstrukcyjnych na dach, bo materiał montażowy i kolektory są ciężkie i nieporęczne. Podczas wszystkich prac na dachu przestrzegać zabezpieczeń. Jeśli nie ma niezależnego stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić sprzęt ochrony osobistej. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu spadających elementów! Zabezpieczyć kolektory i materiał montażowy podczas transportu i montażu przed spadnięciem ST 3 WSKAZÓWKA: Nieszczelność wynikająca z uszkodzenia powierzchni uszczelnienia przyłączy kolektorowych! Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem na dachu. Dwa z czterech narożników ochronnych transportowych, w których dostarczane są kolektory, zawierają istotne elementy ( rys. 8, str. 8). Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i mogą być ponownie przetworzone. Utylizować opakowania transportowe zgodnie z procedurami ekologicznego recyklingu. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie przyłączy kolektorowych w wyniku niewłaściwego zastosowania! Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych. W celu przenoszenia kolektora rękami jako uchwyty należy wykorzystać odpowiednie zagłębienie lub krawędź kolektora. Rys. Przenoszenie kolektora [] Zagłębienia do przenoszenia kolektorów [] Zdejmowanie osłon na dachu [3] Krawędź kolektora na całym obwodzie Aby ułatwić transport kolektorów i materiałów montażowych, w razie potrzeby należy wykorzystać następujące środki pomocnicze o wystarczającej nośności: Pas transportowy 3-punktowy podnośnik przyssawkowy Drabina dekarska lub przyrządy do prac kominiarskich Wyciąg przyścienny Rusztowanie Węże instalacji solarnej [] umieszczone w narożnikach ochronnych są w momencie dostarczenia zatkane odpowiednio nasmarowanymi zatyczkami []. Zatyczki te rozszerzają (kielichowanie) wąż instalacji solarnej i ułatwiają jego montaż na przyłączu kolektora. Zatyczki [] należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem węża instalacji solarnej. 45 mm Rys. Krótki wąż instalacji solarnej z zatyczką ST ST Rys. 0 Przyłączy kolektorowych nie wolno używać jako mocowań transportowych 0 FKC (04/04)

11 Przed rozpoczęciem montażu 5 Przed rozpoczęciem montażu Unikać zacienienia pola kolektorów przez budynki obok, drzewa i inne obiekty. 5. Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolektor i materiały montażowe są przez dłuższy czas wystawione na działanie słońca, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się o nagrzane elementy! Nosić sprzęt ochrony osobistej. Zabezpieczyć kolektor i materiał montażowy przed promieniowaniem słonecznym. Ponieważ firmy dekarskie mają doświadczenie w zakresie robót na dachu i związanych z tym zagrożeń upadkiem, zalecamy kooperację z tymi firmami. Podczas montażu kolektorów zaleca się zastosowanie dodatkowej, wodoodpornej folii izolacyjnej. Uzyskać informacje o warunkach na miejscu inwestycji i przepisach lokalnych. Kolektory należy rozmieścić na dachu w optymalny sposób. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym ( rys. 3). Pole kolektorów należy ustawić tak, aby jego płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną okien i drzwi ( rys. 3). Unikać ewentualnego zacienienia ( rys. 4). Należy zwrócić uwagę na połączenia hydrauliczne rur ( rozdział 8). Należy ocenić zapotrzebowanie miejsca na dachu ( rozdział 5.5) ST Rys. 4 Unikać zacienienia Stacja solarna powyżej pola kolektorów W niektórych przypadkach stacji solarnej [] nie da się zamontować poniżej pola kolektorów (np. w przypadku dachowych centrali grzewczych). Aby uniknąć przegrzewania się tych instalacji: Linię zasilania należy najpierw ułożyć do wysokości przyłącza powrotu kolektora []. Następnie poprowadzić ją aż do stacji solarnej. W N O S Rys. 5 Zasilanie w przypadku dachowej centrali grzewczej ST 5. Ochrona odgromowa Dowiedzieć się, czy według przepisów miejscowych wymagany jest montaż instalacji odgromowej. Często wymaga się ochrony odgromowej, np. dla budynków o wysokości większej niż 0 m. Montaż ochrony odgromowej musi wykonać uprawniony elektryk. Jeżeli budynek ma zainstalowaną instalację odgromową, należy sprawdzić jej połączenie z instalacją solarną ST Rys. 3 Ostrożnie ustawić kolektory w odpowiedniej pozycji FKC (04/04)

12 Przed rozpoczęciem montażu 5.3 Wymagane narzędzia i osprzęt Klucz płaski 8 mm (do listwy osłonowej) Wkrętarka akumulatorowa Młotek Kątownik przylgowy Bity Torx TX5 (i przedłużenie) Trzypunktowy podnośnik przyssawkowy jako element pomocniczy do transportu ( rozdział 4, str. 0) Klucze płaskie 7 i 30 mm (do podłączania rur) Szlifierka-przecinarka kątowa (do dopasowywania dachówek) Poziomica Sznur murarski Materiał do zaizolowania rur Ew. łaty dachowe ( rozdział 6.3, str. 5) a a a = h 0 b a a = b 0 C E A B a D h 5.4 Układ kolektorów Linię zasilania można montować po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Pole kolektorów należy podłączać naprzemiennie ( rys. 7). Dopuszczalne rozmieszczenie i zorientowanie Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby górny czujnik kolektora [3] można było zamontować w kolektorze z podłączonym zasilaniem T Rys. 8 Wymiary odstępów na dachu Wymiar a: można zastosować oba wzory. Można zastosować niższą wartość. Wymiar A: potrzebne miejsce, łącznie z blachą tab. 0 Wymiar B: potrzebne miejsce, łącznie z blachą tab. Wymiar C: co najmniej dwa rzędy dachówek do kalenicy lub komina. Wymiar D: minimum 0,5 m dla linii zasilania po prawej lub po lewej stronie pola kolektorów. Wymiar E: jeśli na dachu jest potrzebny odpowietrznik, należy zachować przynajmniej 0,4 m dla linii zasilania. Między dwoma polami kolektorów należy zachować odległość przynajmniej 3 rzędów dachówek ST Rys. 6 Układ kolektorów [] Czujnik kolektora w tulei zanurzeniowej: zawsze w górnej części kolektora przy podłączonym zasilaniu [] Powrót (z podgrzewacza pojemnościowego) [3] Zasilanie (do podgrzewacza pojemnościowego) W jednym rzędzie można zaplanować montaż maksymalnie 0 kolektorów. Rys. 7 Podłączenie naprzemienne ( rząd) 5.5 Zapotrzebowanie miejsca na dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane kolektorami, które nie wytrzymały szczytowego nasilenia uderzeń i ssania wiatru! Należy zachować odstęp minimalny od obrzeża dachu (odległość a) ST Liczba kolektorów Wymiar A, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka/łupek Dachówka holenderska pionowo poziomo pionowo poziomo,54,38,6,45,74 4,4,8 4,49 3 3,94 6,46 4,0 6,53 4 5,4 8,50 5, 8,57 5 6,34 0,55 6,4 0,6 6 7,54,59 7,6,66 7 8,74 4,63 8,8 4,70 8 9,94 6,67 0,0 6,74 9,4 8,7, 8,78 0,34 0,76,4 0,83 Tab. 0 Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych Wymiar B, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka Dachówka holenderska Pokrycie łupkiem/gontem pionowo poziomo pionowo poziomo pionowo poziomo bez,59,75,86,0,6,77 ołowianego fartucha ochronnego z ołowianym fartuchem,70,86,97, Tab. Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów poziomych i pionowych FKC (04/04)

13 Przygotowanie dachu 6 Przygotowanie dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne niebezpieczeństwo w razie upadku z dachu! Podczas wszystkich prac na dachu przestrzegać zabezpieczeń. Jeśli nie ma niezależnego stałego zabezpieczenia przed upadkiem, należy nosić sprzęt ochrony osobistej. Aby zapewnić łatwiejsze poruszanie się po dachu, należy zastosować drabinę dekarską lub odsuwać do góry pojedyncze dachówki. Należy usunąć uszkodzone dachówki, gonty, płyty itp. i wymienić je na nowe. 6. Ustalenie położenia wyjściowego Położenie pola kolektorów ST Rys. 9 Położenie pola kolektorów [] Górny rząd dachówek [] Prawy rząd dachówek [3] Dolna blacha osłonowa (z ołowianym fartuchem ochronnym) [4] Dolny rząd dachówek [5] Lewy rząd dachówek [6] Boczna blacha osłonowa [A] Szerokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową [B] Wysokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową, bez ołowianego fartucha ochronnego [X] Odległość między elementami pokrycia, które leżą na bocznych blachach osłonowych Wymiar B, wysokość pola kolektorów Wymiar B wraz z blachami osłonowymi, bez ołowianego fartucha ochronnego [m] Pokrycie pionowo poziomo Dachówka,59,75 Dachówka holenderska,86,0 Pokrycie łupkiem/gontem,6,77 Tab. Wymiar X, odległość między elementami pokrycia Kolektory Wymiar X, dachówka Wymiar X, dachówka [m] holenderska [m] pionowo poziomo pionowo poziomo,36,38,0,,36,46,9,9,56,58 4,4 4,6,56,66 4,3 4,33 3 3,76 3,78 6,8 6,30 3,76 3,86 6,7 6,37 4 4,96 4,98 8,33 8,35 4,96 5,06 8,3 8,4 5 6,6 6,8 0,36 0,38 6,6 6,6 0,36 0,46 6 7,36 7,38,4,43 7,36 7,46,40,50 7 8,56 8,58 4,45 4,47 8,56 8,66 4,44 4,54 8 9,76 9,78 6,50 6,5 9,76 9,86 6,48 6,58 9 0,96 0,98 0,6,8 Tab. 3 8,53 8,55 0,58 0,60 0,96,06,6,6 8,5 8,6 0,57 0,67 FKC (04/04) 3

14 Przygotowanie dachu 6.. Ustalenie poziomego położenia wyjściowego Poziome położenie wyjściowe należy dobrać w taki sposób, aby podczas montażu pokrycia dachowego dachówki trzeba było przycinać możliwie jedynie po prawej stronie pola kolektorów. Zapewnić, aby dachówki po prawej stronie pola kolektorów były przycinane tylko w dole fali oraz żeby była odcięta nie więcej niż połowa każdej dachówki. d > / d < / d Rys. 0 Przecinać w dole fali, pozostawiając nie mniej niż połowę dachówki. Należy ustalić odległość X na dachu i wyznaczyć lewy rząd dachówek ( rys. 9, [5]). Ustalić prawy rząd dachówek ( rys. 9, []), który w razie konieczności trzeba będzie przyciąć później podczas ponownego układania poszycia. 6.. Ustalenie pionowego położenia wyjściowego Biorąc pod uwagę wymiar B, ustalić dolny rząd dachówek ( rys. 9, [4]). Ustalić górny rząd dachówek ( rys. 9, []), który w razie konieczności trzeba będzie przyciąć później podczas ponownego układania poszycia ST Po każdej stronie pola kolektorów odkryć w razie potrzeby dodatkowe rzędy dachówek, aby zapewnić bezpieczne chodzenie. W razie potrzeby dopasować dolny rząd pokrycia WSKAZÓWKA: Nieszczelność dachu w wyniku nieprawidłowego montażu dolnej blachy pokrywy! Nie można zapewnić szczelności dachu, jeżeli: blacha pokrywy nie leży na pokryciu lub -ołowiany fartuch nie przylega całkowicie z przodu (pasy kleju). Należy zlecić sprawdzenie szczelności poszycia dachowego dekarzowi. Jeżeli pokrycie (wymiar H) jest wyższe niż maksymalna dopuszczalna wartość: Górną krawędź pokrycia ściąć na skos do takiej wysokości, aby uzyskać wymiar H. W wyniku tego powstaje dodatni spadek i woda może odpływać. Wymiary H maksymalna wysokość pokrycia (górna krawędź łaty do górnej krawędzi pokrycia) Nachylenie dachu L = 30 mm L = 75 mm 7 3 mm 67 mm 9 36 mm 76 mm 40 mm 85 mm 3 44 mm 94 mm 5 49 mm 03 mm 7 53 mm mm 9 57 mm mm 3 63 mm 33 mm mm 4 mm Tab. 4 L 6. Demontaż pokrycia dachowego Zdemontować dachówki w polu kolektorów, począwszy od ustalonych rzędów dachówek. Podczas demontażu rzędu dachówek [] znajdującego się po lewej stronie pola kolektorów nanieść wymiar X na leżącą pod pokryciem łatę dachową. H ST ST Rys. Wymiar X Rys. Dolny rząd: maksymalna wysokość pokrycia od łaty dachowej [] Dolna blacha pokrywy [] Pokrycie 4 FKC (04/04)

15 Przygotowanie dachu 6.3 Montaż dodatkowych łat dachowych W przypadku montażu na dachu odeskowanym nie są potrzebne dodatkowe łaty dachowe. Odległości montażowe są nanoszone na istniejące istniejącym odeskowaniu Długość dodatkowych łat dachowych Do ułożenia blach osłonowych i kolektorów będą potrzebne na budowie dodatkowe łaty dachowe o wysokości równej wysokości istniejących łat. Minimalna długość dodatkowych łat dachowych []: długość = wymiar A + ok. 0 cm (w przypadku zaczepów bocznych []). Długość dodatkowych łat dachowych należy dostosować tak, aby styki łat można było zamocować do krokwi. Alternatywnie do dodatkowych łat można przesunąć (przemieścić) istniejące ołatowanie w obrębie pola kolektorów o wymiary dodatkowych łat. Poniżej opisano procedurę montażu z wykorzystaniem dodatkowych łat dachowych. > 80 mm X A T Rys. 3 Szerokość pola kolektorów [] Zaczep [] Dodatkowa łata dachowa Wymiar A, szerokość pola kolektorów wraz z blachą osłonową Liczba kolektorów Wymiar A, łącznie z blachami osłonowymi [m] Dachówka/łupek (gont) Dachówka holenderska pionowo poziomo pionowo poziomo,54,38,6,45,74 4,4,8 4,49 3 3,94 6,46 4,0 6,53 4 5,4 8,50 5, 8,57 5 6,34 0,55 6,4 0,6 6 7,54,59 7,6,66 7 8,74 4,63 8,8 4,70 8 9,94 6,67 0,0 6,74 9,4 8,7, 8,78 0,34 0,76,4 0,83 Tab. 5 Zapotrzebowanie miejsca do montażu kolektorów typu poziomego i pionowego FKC (04/04) 5

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC

INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC www.ruukkidachy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC DACH NA RĄBEK STOJĄCY Zaprojektowane, aby ułatwiać życie Gratulacje, właśnie kupiłeś stalowy dach Ruukki najlepszy wybór, jeśli chcesz, by budowa Twego domu

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. System instalacyjny Hep 2 DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH. Solutions for Essentials

Katalog produktów. System instalacyjny Hep 2 DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH. Solutions for Essentials EPIC 2134, J3412, X71 marzec 2014 System instalacyjny Hep 2 Katalog produktów NW GENERCJ D INSTLCJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WDY UŻYTKWEJ RZ INSTLCJI GRZEWCZYCH Solutions for Essentials Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo