Błędy w skrypcie: Chemia organiczna Kurs podstawowy. str. 4 (tytuł podrozdziału ) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Błędy w skrypcie: Chemia organiczna Kurs podstawowy. str. 4 (tytuł podrozdziału 5.2.7.) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha)"

Transkrypt

1 1 Błędy w skrypcie: hemia organiczna Kurs podstawowy str. 4 (tytuł podrozdziału ) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha) str. 13 (1. wiersz od góry) ( 3 () ) str. 13 (12. wiersz od góry)...anion halogenekowy... [ 3 () ]...anion halogenkowy... str. 15 (5. wiersz od dołu)...zdolności do zdolność do... str. 15 (8. wiersz od dołu) (występujących, np. w... (występujących np. w... str. 15 (9. wiersz od dołu) (obecnej, np. w... (obecnej np. w... str. 18 (3. wiersz od dołu)... nakładające orbitale nakładające się orbitale... str. 18 (16. wiersz od dołu)...dwa orbitle......dwa orbitale... str. 19 (6. wiersz powyżej rys. 1.3.)...tetraedryczej budowy......tetraedrycznej budowy... str. 20 (9. wiersz od góry)...orbitale zhybrydzowane... str. 20 (19. wiersz od góry...utworzone z orbitli... str. 21 (6. wiersz od góry)...wiązań σ. str. 23 (5. i 6. wiersz od dołu)...atomami węgla a atomami......orbitale zhybrydyzowane......utworzone z orbitali......wiązań σ....atomem węgla a atomem... str. 26 (2. wiersz w podrozdziale 1.6.)...schematy......sposoby... str. 27. (pierwszy wiersz nad środkowym schematem)...związki magnezoorganicze......związki magnezoorganiczne... str. 29. (13. wiersz od dołu)...zwierające tylko wiązania... str. 31 (11. wiersz od dołu)...każdyśrodkowy......zawierające tylko wiązania...każdy środkowy... str. 35 rys.2.5

2 o 60o 60o o 60o 60o str. 43. (2. wiersz pod rys. 2.8.)...a roduktem... str. 45 (przypis na dole strony)...odnoszącymi do atomu......a produktem......odnoszącymi się do atomu... str. 46. (dolne równanie zła czcionka) I-rz. : II-rz. : III-rz. = 1 : 80 : 1600 I-rz. : II-rz. : III-rz. = 1 : 80 : 1600 str. 47 ( 9. wiersz od dołu)...z metanu,......z metanem,... str. 50 (3. wiersz od góry) (dla n > 3) (dla n 3) str. 60 (podpis pod środkowym wzorem na dolnym schemacie) Br 3 trans-1-bromo-3-metylocyklopentan str. 65. (Tabela 4.1.) Steroizomery Diasteroizomery str. 68. (3. wiersz nad rys. 4.2.)...ma konfiguracją... str. 68. (rys podpis pod wzorem) ()-3-metyloheksanu str. 69. (5. wiersz od góry)...określenia pierszeństwa... 3 Br cis-1-bromo-3-metylocyklopentan powinni być: Stereoizomery Diastereoizomery...ma konfigurację... ()-3-metyloheksan...określenia pierwszeństwa...

3 3 str. 71. (1. wiersz od dołu)...steroizomery......stereoizomery... str. 76 (podpisy pod wzorami w pierwszym i w trzecim wierszu wzorów) 3 Br 3 (Z)-bromobut-2-en = (Z)-2-(hydroksymetylo)pent-2-enal 3 Br 3 (Z)-2-bromobut-2-en = 2 (Z)-2-(hydroksymetylo)-3-metylopent-2-enal str. 76 Należy usunąć czwarty wiersz wzorów, który jest powtórzeniem pierwszego wiersza wzorów) str. 78 (3. wiersz od góry zmiana szyku zdania)...elektrony je tworzące......tworzące je elektrony... str. 78 (14. wiersz od góry)...ektywacji......aktywacji... str. 81 (10. wiersz od góry)... po środku pośrodku... str. 81. (2. wiersz od dołu)...alkiklowe......alkilowe... str. 85. (2. wiersz od dołu)...powstajacych......powstających... str. 86 (podpis pod wzorem w drugim wierszu schematu reakcji) l 1-chloro-2-metylobutan-2-ol (chlorohydryna) l 1-chloro-2-metylopropan-2-ol (chlorohydryna) str. 87.(12. wiersz od góry)...atom boru z niżej......atom boru z mniej... str. 87 (dopisać znak stanu przejściowego ( ) na schemacie reakcji B2 B2 str. 91 (tytuł podrozdziału ) (EAKJA KAASA) (EAKJA KAASA)

4 4 str. 98 (pierwszy wiersz podrozdziału 6.1.) jest... Brönsteda-Lowry ego......brønsteda-lowry ego... str.99 (4. wiersz od góry cyfry jako dolny indeks) 2 = Θ 2 = Θ 3 Θ 2 3 Θ 2 str (4. wiersz od góry) jest...reagentu......reagenta... str (pierwszy wiersz podrozdziału )...sprężonego......sprzężonego... str. 115 (1. wiersz od dołu)...i odoru... str (13. wiersz od góry) jest;...i odwójnych... str. 119 (3. wiersz od góry)...cząstczce... str (6. wiersz od dołu) hrarkter......i wodoru......i podwójnych......cząsteczce... harakter... str. 122 (we wzorze brak znaku tj. symbolu stanu przejściowego) E X str. 123 (21. wiersz od góry)...elektrofila... E X...elektrofilu... str. 124 (drugi schemat od dołu) 1) w pierwszym wierszu tego schematu: [] = N 3, Mn 2 lub NaI 3 [] = N 3, Mn 2 lub NaI 3, ul 2 2) dodać trzeci wiersz do tego schematu: Ar + ½ I 2 + N 3 ArI + N str. 130 (pierwszy wiersz podrozdziału ) Szybkość zachodzenia reakcji... Szybkość reakcji... str. 130 (9. wiersz od dołu)...może zastać......może zostać... str. 138 (11. wiersz od góry)

5 5...przeważa efekt indukcyjny......przeważa nad efektem indukcyjnym... str. 139 (w pierwszym od góry schemacie brak znaku tj. symbolu stanu przejściowego) NAc NAc E E stan przejściowy stan przejściowy str. 140 w pierwszym od góry schemacie brak znaku (symbol stanu przejściowego) F F E E stan przejściowy stan przejściowy str. 148 (błąd w ostatnim wzorze na środkowym schemacie) ()-butan-2-ol Br ()-butan-2-ol str. 148 (podpisy pod pierwszym i trzecim wzorem na dolnym schemacie) 3 Br cis-1-bromo-3-metylocykloheksan 3 Br cis-1-bromo-3-metylocyklopentan + Br 3 trans-3-metylocykloheksanol 3 trans-3-metylocyklopentanol str. 149 (2. wiersz pod Tab wstawić przecinek)... powoli z drugorzędowymi powoli, z drugorzędowymi... str. 150 (4. wiersz od dołu) Dlatego zestawieniu... Dlatego w zestawieniu...

6 6 str. 158 (5. wiersz podrozdziału )...proporcję ilości otrzymywanych... str. 158 (wzór na dolnym schemacie)...proporcję otrzymywanych... 3 ( 2 ) ( 2 ) str. 160 (6. wiersz od góry) Najpierw alkan... Najpierw alken... str.171 (pierwszy wiersz od góry)... używać do wszystkich używać we wszystkich... str. 171 (pierwszy wiersz na dolnym schemacie reakcji) 2 u Li I 1 + u + LiI 2 u Li I u + LiI str. 174 (tab ) str. 180 (5. wiersz od góry)... drugo- i trzeciorzedowych drugo- i trzeciorzędowych... str.180 (środkowy schemat reakcji wzór i nazwę związku z pierwszego wiersza na tym schemacie należy przesunąć do lewej krawędzi strony) ()-butan-2-ol str. 180 (błąd w zapisie nad strzałką na dolnym schemacie reakcji) 48% Br, t 2 S 4 stęż. 48-proc. Br, t 2 S 4 stęż. str. 182 (3. wiersz podrozdziału )... w rekcji w reakcji... str. 187 (3. wiersz od góry)...pierwszorzedowych......pierwszorzędowych str. 193 (ostatni wzór na dolnym schemacie reakcji) ( 3 ) ( 3 ) str. 195 (2. wiersz od góry)..., hydroksyzwiązków......, z hydroksyzwiązków... str. 195 (nazwa związku na górnym schemacie reakcji) siarczan dimetylowy siarczan dimetylu str. 195 wzór na środkowym schemacie reakcji) ( 3 ) 3 ) 3 ( 3 ) 3 3 str. 199 (4. wiersz od dołu)...użytego reagentu......użytego reagenta...

7 7 str. 202 (nazwa związku na górnym schemacie reakcji) 4-oksypentanian etylu 4-oksopentanian etylu str. 203 (ostatni wzór na dolnym schemacie) 1 2 N NN 1 2 N N str. 204 (błąd we wzorze i nazwie związku na górnym schemacie reakcji) N 2 N 2 sec-butyloamina 1-metylobutyloamina str. 204: (rozmiar czcionki we wzorze na dolnym schemacie reakcji) N N 3 4 str. 206 (pierwszy wzór na dolnym schemacie): MgX MgX str. 208 (źle wydrukowany zapis nad strzałką w środkowym wierszu na dolnym schemacie) 4 9 DM 4 9 Li DMF str. 210 (górny schemat reakcji) Ph + brnzaldehyd Ph Ph Ph Ph 2 + Ph 2 3 Ph 2 + Ph 2 kwas benzoesowy alkohol benzylowy Ph brnzaldehyd + Ph Ph Ph Ph 2 + Ph 2 2 Ph 2 + Ph 2 sól kwasu benzoesowego alkohol benzylowy str. 216 (wzór na dolnym schemacie reakcji)

8 8 2 2 = 3 2 = 3 3 str.226 (nazwa związku w trzecim wierszu na górnym schemacie) trichlorek fosforylu trichlorek fosforu str. 230 (wzór związku na drugim od dołu schemacie reakcji) pwinno być: str. 231 (drugi wiersz na górnym schemacie reakcji błąd we wzorze) N( 3 ) 2 N,N-dimetylobenzamid N( 3 ) 2 N,N-dimetylobenzamid str. 236 (nazwa związku na pierwszym od góry schemacie reakcji) DIBA [( 3 ) 2 2 ] 2 Al diizobutylowodoroglin DIBA [( 3 ) 2 2 ] 2 Al wodorek diizobutyloglinu str.236 (trzykrotny błąd we wzorze nad trzema strzałkami w środkowym schemacie reakcji) 1. LiAL 4 /eter etylowy LiAl 4 /eter etylowy 2. 2 str. 240 (źle wydrukowany wzór w trzecim wierszu schematu reakcji) Et Et str. 244 (błąd we wzorze na drugim od dołu schemacie reakcji) 3 ' Et str. 247 (zły kierunek strzałki między pierwszym a drugim wierszem górnego schematu 3 ' Et 1. Naaq Naaq 2. 3 oraz błąd we wzorze w drugim wierszu tego schematu) 2 2 ( 2 )n ( 2 )n str. 248 (5. wiersz w podrozdziale )...związki kabonylowe......związki karbonylowe... str.250 (zła nazwa związku na drugim schemacie reakcji) kwas metakrylowy kwas 2-metylobut-2-enowy (lub -metylokrotonowy) str. 252 (błąd we wzorze w środkowym wierszu na górnym schemacie reakcji)

9 9 Nu :.. : str. 254 (pierwszy wiersz na górnym schemacie reakcji) Ph 3 Ph str. 255 (błąd we wzorze i nazwie związku w drugim wierszu schematu reakcji) (E)-but-2-enian metylu (krotonian etylu) 3 3 (E)-but-2-enian metylu (krotonian metylu) str (6. wiersz od góry)... są alkilami... powinno być;... są grupami alkilowymi... str. 261 (drugi wiersz od dołu)... elektorów elektronów... str. 261 (pierwszy wiersz od dołu)... kwasami Broensteda... powinni być:... kwasami Brønsteda... str. 262 (4. wiersz od góry)... związane z następującymi związane są następującymi... str.269 (niewłaściwy grot w strzałce na dolnym schemacie reakcji) 3 3 N 3 N 3 3 =, 3 3 =, 3 str. 273 (błąd we wzorze związku pod strzałką na pierwszym od góry schemacie reakcji) 2 2 (F 3 ) (F 3 ) 2 str. 273 (błąd we wzorze związku w ostatnim wierszu na dolnym schemacie reakcji) Agl NMe Agl NMe 3 str. 277 (drugi wiersz górnego schematu reakcji) reakcja Sandmayera reakcja Sandmeyera

10 10 str. 278 (3. wiersz od dołu strony)... diazoniowyzch diazoniowych... str. 280 (podpis pod trzecim wzorem na dole strony) szregu L szeregu L str.281 (tabela18.1. drugi od dołu wiersz w drugiej kolumnie tabeli) kwas asparginowy kwas asparaginowy str. 282 (3. wiersz od góry) (np. kwas asparginowy) (np. kwas asparaginowy) str. 282 (3. i 4. wiersz od góry)... wyraźnie znaczony charakter wyraźnie zaznaczony charakter... str. 282 (pierwszy od góry schemat reakcji pomylone znaki plus i minus w pierwszym ) str. 284 (5 i 6 wiersz od dołu) (Grupę tert-butyloksykarbonylową... (Grupę tert-butoksykarbonylową... str. 285 (9. wiersz od góry)... przyłącza się N-Boc-aminokwasu (np. N-Boc-alaniny) do przyłącza się N-Boc-aminokwas (np. N-Boc-alaninę) do... str. 293 (tytuł rozdz. 20.)... SYNTEZY ZWIĄZKÓW PSZZEGÓLNY KLAS... SYNTEZY PSZZEGÓLNY KLAS ZWIĄZKÓW str. 294 (tytuł podrozdziału ) METDY PLEGAJĄE NA BUDWIE SZKIELETU WĘGLWEG SYNTEZA SZKIELETU WĘGLWEG str. 294 (Napis nad trzecim od góry schematem reakcji) EAKJA ALGENKÓW (... EAKJA ALGENKÓW ALKILWY (... str. 295 (podpis pod wzorem w drugim wierszu na drugim od dołu schemacie reakcji) 2-buten but-2-en str. 296 (tytuł podrozdziału )... BUDWA BUDWANIE... str. 298 (tytuł podrozdziału ) BUTA-1-3-DIEN BUTA-1,3-DIEN str. 298 (nazwa związku pod wzorem na ostatnim schemacie) buta-1 3-dien buta-1,3-dien

11 11 str. 299 (wzór produktu na pierwszym od góry schemacie reakcji) 2 == 2 2 == 2 str. 301 (błąd we wzorze ostatniego produktu reakcji na czwartym od dołu schemacie) 2 + Sl 2 2 l + S 2 + Nl 2 + Sl 2 2 l + S 2 + l str (pierwszy wiersz podrozdziału ) eakcja jest odwracalna i wykazuje regioselektywność,... eakcja jest odwracalna i regioselektywna,... str. 306 (napis nad strzałką w ostatnim na dole schemacie reakcji) 50% 2, 2 S 4 50-proc. 2 S 4 str. 307 (trzeci wiersz w podtytule nad środkowym schematem reakcji)...pzegupwywania......pzegupwania... str.308 (niewłaściwa strzałka we wzorze na drugim od góry schemacie reakcji) ' = + '' MgX ' = + '' MgX str.309 (niewłaściwa strzałka we wzorze na drugim od góry schemacie reakcji) ' = + '' MgX ' = + '' MgX str. 309 (podpis pod wzorem na pierwszym od góry schemacie reakcji) haksan-1-ol heksan-1-ol str. 312 Należy usunąć pierwszy od góry schemat reakcji jest niepotrzebnie powtórzony. str. 313 (brak napisu nad strzałką na trzecim od góry schemacie reakcji) -NaI TF -NaI str. 317 (podpis pod wzorem na pierwszym od góry schemacie reakcji) cyklpropanokarbonylu cyklopropanokarbonylu str. 319 (błąd we wzorze na 3. od góry schemacie reakcji) heksan-2-on (wyd. 80%) heksan-2-on (wyd. 80%) str.323 (tytuł podrozdziału )...MAGNEZGANIZNY......MAGNEZGANIZNY... str. 323 (nazwa związku na trzecim od dołu schemacie reakcji)

12 12... (piwalowy)... (piwalonowy) str.326 (nazwa związku na trzecim od dołu schemacie reakcji) butanian (maślan) butylu butanian (maślan) metylu str. 329 (zlikwidować spację we wzorze produktu ubocznego na dolnym schemacie reakcji) N N str. 332 (tytuł podrozdziału )... I TZEIZĘDWY I TZEIZĘDWY... str. 334 Z tytułu podrozdziału należy usunąć część tytułu zawartą w nawiasie, a pozostawić część pierwszą, tj. EAKJA ITTEA str. 345 (błąd w ostatnim wzorze w pierwszym od góry wierszu wzorów) I I I I str. 348 Błędy we wzorach: czwarty wiersz od góry piąty wiersz od góry str. 356 (błąd w nazwie związku w drugim od góry wierszu wzorów) l l l l chlorek ftaloilu dichlorek ftaloilu str. 357 (zła czcionka w przedostatnim wzorze na dole strony) 2 ( 2 5) 2 2 ( 2 5 ) 2

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania.

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania. Dodawanie i edytowanie treści jest możliwe poprzez panel administracyjny, do którego dostęp mamy poprzez wpisanie w przeglądarce adresu http://christianitas.jedryka.com/admin (na razie), a w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej Od autora Inspiracją do napisania niniejszego poradnika stała się praca na uczelni wyższej, na której pełnię funkcję promotora prac inżynierskich oraz magisterskich. Przygotowanie przez studentów często

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:

Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej. Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu: Dimery steroidowe w medycynie, elektrochemii i chemii supramolekularnej Lista publikacji będących przedmiotem niniejszego autoreferatu:.1 Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. Synthesis

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo