Błędy w skrypcie: Chemia organiczna Kurs podstawowy. str. 4 (tytuł podrozdziału ) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Błędy w skrypcie: Chemia organiczna Kurs podstawowy. str. 4 (tytuł podrozdziału 5.2.7.) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha)"

Transkrypt

1 1 Błędy w skrypcie: hemia organiczna Kurs podstawowy str. 4 (tytuł podrozdziału ) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha) str. 13 (1. wiersz od góry) ( 3 () ) str. 13 (12. wiersz od góry)...anion halogenekowy... [ 3 () ]...anion halogenkowy... str. 15 (5. wiersz od dołu)...zdolności do zdolność do... str. 15 (8. wiersz od dołu) (występujących, np. w... (występujących np. w... str. 15 (9. wiersz od dołu) (obecnej, np. w... (obecnej np. w... str. 18 (3. wiersz od dołu)... nakładające orbitale nakładające się orbitale... str. 18 (16. wiersz od dołu)...dwa orbitle......dwa orbitale... str. 19 (6. wiersz powyżej rys. 1.3.)...tetraedryczej budowy......tetraedrycznej budowy... str. 20 (9. wiersz od góry)...orbitale zhybrydzowane... str. 20 (19. wiersz od góry...utworzone z orbitli... str. 21 (6. wiersz od góry)...wiązań σ. str. 23 (5. i 6. wiersz od dołu)...atomami węgla a atomami......orbitale zhybrydyzowane......utworzone z orbitali......wiązań σ....atomem węgla a atomem... str. 26 (2. wiersz w podrozdziale 1.6.)...schematy......sposoby... str. 27. (pierwszy wiersz nad środkowym schematem)...związki magnezoorganicze......związki magnezoorganiczne... str. 29. (13. wiersz od dołu)...zwierające tylko wiązania... str. 31 (11. wiersz od dołu)...każdyśrodkowy......zawierające tylko wiązania...każdy środkowy... str. 35 rys.2.5

2 o 60o 60o o 60o 60o str. 43. (2. wiersz pod rys. 2.8.)...a roduktem... str. 45 (przypis na dole strony)...odnoszącymi do atomu......a produktem......odnoszącymi się do atomu... str. 46. (dolne równanie zła czcionka) I-rz. : II-rz. : III-rz. = 1 : 80 : 1600 I-rz. : II-rz. : III-rz. = 1 : 80 : 1600 str. 47 ( 9. wiersz od dołu)...z metanu,......z metanem,... str. 50 (3. wiersz od góry) (dla n > 3) (dla n 3) str. 60 (podpis pod środkowym wzorem na dolnym schemacie) Br 3 trans-1-bromo-3-metylocyklopentan str. 65. (Tabela 4.1.) Steroizomery Diasteroizomery str. 68. (3. wiersz nad rys. 4.2.)...ma konfiguracją... str. 68. (rys podpis pod wzorem) ()-3-metyloheksanu str. 69. (5. wiersz od góry)...określenia pierszeństwa... 3 Br cis-1-bromo-3-metylocyklopentan powinni być: Stereoizomery Diastereoizomery...ma konfigurację... ()-3-metyloheksan...określenia pierwszeństwa...

3 3 str. 71. (1. wiersz od dołu)...steroizomery......stereoizomery... str. 76 (podpisy pod wzorami w pierwszym i w trzecim wierszu wzorów) 3 Br 3 (Z)-bromobut-2-en = (Z)-2-(hydroksymetylo)pent-2-enal 3 Br 3 (Z)-2-bromobut-2-en = 2 (Z)-2-(hydroksymetylo)-3-metylopent-2-enal str. 76 Należy usunąć czwarty wiersz wzorów, który jest powtórzeniem pierwszego wiersza wzorów) str. 78 (3. wiersz od góry zmiana szyku zdania)...elektrony je tworzące......tworzące je elektrony... str. 78 (14. wiersz od góry)...ektywacji......aktywacji... str. 81 (10. wiersz od góry)... po środku pośrodku... str. 81. (2. wiersz od dołu)...alkiklowe......alkilowe... str. 85. (2. wiersz od dołu)...powstajacych......powstających... str. 86 (podpis pod wzorem w drugim wierszu schematu reakcji) l 1-chloro-2-metylobutan-2-ol (chlorohydryna) l 1-chloro-2-metylopropan-2-ol (chlorohydryna) str. 87.(12. wiersz od góry)...atom boru z niżej......atom boru z mniej... str. 87 (dopisać znak stanu przejściowego ( ) na schemacie reakcji B2 B2 str. 91 (tytuł podrozdziału ) (EAKJA KAASA) (EAKJA KAASA)

4 4 str. 98 (pierwszy wiersz podrozdziału 6.1.) jest... Brönsteda-Lowry ego......brønsteda-lowry ego... str.99 (4. wiersz od góry cyfry jako dolny indeks) 2 = Θ 2 = Θ 3 Θ 2 3 Θ 2 str (4. wiersz od góry) jest...reagentu......reagenta... str (pierwszy wiersz podrozdziału )...sprężonego......sprzężonego... str. 115 (1. wiersz od dołu)...i odoru... str (13. wiersz od góry) jest;...i odwójnych... str. 119 (3. wiersz od góry)...cząstczce... str (6. wiersz od dołu) hrarkter......i wodoru......i podwójnych......cząsteczce... harakter... str. 122 (we wzorze brak znaku tj. symbolu stanu przejściowego) E X str. 123 (21. wiersz od góry)...elektrofila... E X...elektrofilu... str. 124 (drugi schemat od dołu) 1) w pierwszym wierszu tego schematu: [] = N 3, Mn 2 lub NaI 3 [] = N 3, Mn 2 lub NaI 3, ul 2 2) dodać trzeci wiersz do tego schematu: Ar + ½ I 2 + N 3 ArI + N str. 130 (pierwszy wiersz podrozdziału ) Szybkość zachodzenia reakcji... Szybkość reakcji... str. 130 (9. wiersz od dołu)...może zastać......może zostać... str. 138 (11. wiersz od góry)

5 5...przeważa efekt indukcyjny......przeważa nad efektem indukcyjnym... str. 139 (w pierwszym od góry schemacie brak znaku tj. symbolu stanu przejściowego) NAc NAc E E stan przejściowy stan przejściowy str. 140 w pierwszym od góry schemacie brak znaku (symbol stanu przejściowego) F F E E stan przejściowy stan przejściowy str. 148 (błąd w ostatnim wzorze na środkowym schemacie) ()-butan-2-ol Br ()-butan-2-ol str. 148 (podpisy pod pierwszym i trzecim wzorem na dolnym schemacie) 3 Br cis-1-bromo-3-metylocykloheksan 3 Br cis-1-bromo-3-metylocyklopentan + Br 3 trans-3-metylocykloheksanol 3 trans-3-metylocyklopentanol str. 149 (2. wiersz pod Tab wstawić przecinek)... powoli z drugorzędowymi powoli, z drugorzędowymi... str. 150 (4. wiersz od dołu) Dlatego zestawieniu... Dlatego w zestawieniu...

6 6 str. 158 (5. wiersz podrozdziału )...proporcję ilości otrzymywanych... str. 158 (wzór na dolnym schemacie)...proporcję otrzymywanych... 3 ( 2 ) ( 2 ) str. 160 (6. wiersz od góry) Najpierw alkan... Najpierw alken... str.171 (pierwszy wiersz od góry)... używać do wszystkich używać we wszystkich... str. 171 (pierwszy wiersz na dolnym schemacie reakcji) 2 u Li I 1 + u + LiI 2 u Li I u + LiI str. 174 (tab ) str. 180 (5. wiersz od góry)... drugo- i trzeciorzedowych drugo- i trzeciorzędowych... str.180 (środkowy schemat reakcji wzór i nazwę związku z pierwszego wiersza na tym schemacie należy przesunąć do lewej krawędzi strony) ()-butan-2-ol str. 180 (błąd w zapisie nad strzałką na dolnym schemacie reakcji) 48% Br, t 2 S 4 stęż. 48-proc. Br, t 2 S 4 stęż. str. 182 (3. wiersz podrozdziału )... w rekcji w reakcji... str. 187 (3. wiersz od góry)...pierwszorzedowych......pierwszorzędowych str. 193 (ostatni wzór na dolnym schemacie reakcji) ( 3 ) ( 3 ) str. 195 (2. wiersz od góry)..., hydroksyzwiązków......, z hydroksyzwiązków... str. 195 (nazwa związku na górnym schemacie reakcji) siarczan dimetylowy siarczan dimetylu str. 195 wzór na środkowym schemacie reakcji) ( 3 ) 3 ) 3 ( 3 ) 3 3 str. 199 (4. wiersz od dołu)...użytego reagentu......użytego reagenta...

7 7 str. 202 (nazwa związku na górnym schemacie reakcji) 4-oksypentanian etylu 4-oksopentanian etylu str. 203 (ostatni wzór na dolnym schemacie) 1 2 N NN 1 2 N N str. 204 (błąd we wzorze i nazwie związku na górnym schemacie reakcji) N 2 N 2 sec-butyloamina 1-metylobutyloamina str. 204: (rozmiar czcionki we wzorze na dolnym schemacie reakcji) N N 3 4 str. 206 (pierwszy wzór na dolnym schemacie): MgX MgX str. 208 (źle wydrukowany zapis nad strzałką w środkowym wierszu na dolnym schemacie) 4 9 DM 4 9 Li DMF str. 210 (górny schemat reakcji) Ph + brnzaldehyd Ph Ph Ph Ph 2 + Ph 2 3 Ph 2 + Ph 2 kwas benzoesowy alkohol benzylowy Ph brnzaldehyd + Ph Ph Ph Ph 2 + Ph 2 2 Ph 2 + Ph 2 sól kwasu benzoesowego alkohol benzylowy str. 216 (wzór na dolnym schemacie reakcji)

8 8 2 2 = 3 2 = 3 3 str.226 (nazwa związku w trzecim wierszu na górnym schemacie) trichlorek fosforylu trichlorek fosforu str. 230 (wzór związku na drugim od dołu schemacie reakcji) pwinno być: str. 231 (drugi wiersz na górnym schemacie reakcji błąd we wzorze) N( 3 ) 2 N,N-dimetylobenzamid N( 3 ) 2 N,N-dimetylobenzamid str. 236 (nazwa związku na pierwszym od góry schemacie reakcji) DIBA [( 3 ) 2 2 ] 2 Al diizobutylowodoroglin DIBA [( 3 ) 2 2 ] 2 Al wodorek diizobutyloglinu str.236 (trzykrotny błąd we wzorze nad trzema strzałkami w środkowym schemacie reakcji) 1. LiAL 4 /eter etylowy LiAl 4 /eter etylowy 2. 2 str. 240 (źle wydrukowany wzór w trzecim wierszu schematu reakcji) Et Et str. 244 (błąd we wzorze na drugim od dołu schemacie reakcji) 3 ' Et str. 247 (zły kierunek strzałki między pierwszym a drugim wierszem górnego schematu 3 ' Et 1. Naaq Naaq 2. 3 oraz błąd we wzorze w drugim wierszu tego schematu) 2 2 ( 2 )n ( 2 )n str. 248 (5. wiersz w podrozdziale )...związki kabonylowe......związki karbonylowe... str.250 (zła nazwa związku na drugim schemacie reakcji) kwas metakrylowy kwas 2-metylobut-2-enowy (lub -metylokrotonowy) str. 252 (błąd we wzorze w środkowym wierszu na górnym schemacie reakcji)

9 9 Nu :.. : str. 254 (pierwszy wiersz na górnym schemacie reakcji) Ph 3 Ph str. 255 (błąd we wzorze i nazwie związku w drugim wierszu schematu reakcji) (E)-but-2-enian metylu (krotonian etylu) 3 3 (E)-but-2-enian metylu (krotonian metylu) str (6. wiersz od góry)... są alkilami... powinno być;... są grupami alkilowymi... str. 261 (drugi wiersz od dołu)... elektorów elektronów... str. 261 (pierwszy wiersz od dołu)... kwasami Broensteda... powinni być:... kwasami Brønsteda... str. 262 (4. wiersz od góry)... związane z następującymi związane są następującymi... str.269 (niewłaściwy grot w strzałce na dolnym schemacie reakcji) 3 3 N 3 N 3 3 =, 3 3 =, 3 str. 273 (błąd we wzorze związku pod strzałką na pierwszym od góry schemacie reakcji) 2 2 (F 3 ) (F 3 ) 2 str. 273 (błąd we wzorze związku w ostatnim wierszu na dolnym schemacie reakcji) Agl NMe Agl NMe 3 str. 277 (drugi wiersz górnego schematu reakcji) reakcja Sandmayera reakcja Sandmeyera

10 10 str. 278 (3. wiersz od dołu strony)... diazoniowyzch diazoniowych... str. 280 (podpis pod trzecim wzorem na dole strony) szregu L szeregu L str.281 (tabela18.1. drugi od dołu wiersz w drugiej kolumnie tabeli) kwas asparginowy kwas asparaginowy str. 282 (3. wiersz od góry) (np. kwas asparginowy) (np. kwas asparaginowy) str. 282 (3. i 4. wiersz od góry)... wyraźnie znaczony charakter wyraźnie zaznaczony charakter... str. 282 (pierwszy od góry schemat reakcji pomylone znaki plus i minus w pierwszym ) str. 284 (5 i 6 wiersz od dołu) (Grupę tert-butyloksykarbonylową... (Grupę tert-butoksykarbonylową... str. 285 (9. wiersz od góry)... przyłącza się N-Boc-aminokwasu (np. N-Boc-alaniny) do przyłącza się N-Boc-aminokwas (np. N-Boc-alaninę) do... str. 293 (tytuł rozdz. 20.)... SYNTEZY ZWIĄZKÓW PSZZEGÓLNY KLAS... SYNTEZY PSZZEGÓLNY KLAS ZWIĄZKÓW str. 294 (tytuł podrozdziału ) METDY PLEGAJĄE NA BUDWIE SZKIELETU WĘGLWEG SYNTEZA SZKIELETU WĘGLWEG str. 294 (Napis nad trzecim od góry schematem reakcji) EAKJA ALGENKÓW (... EAKJA ALGENKÓW ALKILWY (... str. 295 (podpis pod wzorem w drugim wierszu na drugim od dołu schemacie reakcji) 2-buten but-2-en str. 296 (tytuł podrozdziału )... BUDWA BUDWANIE... str. 298 (tytuł podrozdziału ) BUTA-1-3-DIEN BUTA-1,3-DIEN str. 298 (nazwa związku pod wzorem na ostatnim schemacie) buta-1 3-dien buta-1,3-dien

11 11 str. 299 (wzór produktu na pierwszym od góry schemacie reakcji) 2 == 2 2 == 2 str. 301 (błąd we wzorze ostatniego produktu reakcji na czwartym od dołu schemacie) 2 + Sl 2 2 l + S 2 + Nl 2 + Sl 2 2 l + S 2 + l str (pierwszy wiersz podrozdziału ) eakcja jest odwracalna i wykazuje regioselektywność,... eakcja jest odwracalna i regioselektywna,... str. 306 (napis nad strzałką w ostatnim na dole schemacie reakcji) 50% 2, 2 S 4 50-proc. 2 S 4 str. 307 (trzeci wiersz w podtytule nad środkowym schematem reakcji)...pzegupwywania......pzegupwania... str.308 (niewłaściwa strzałka we wzorze na drugim od góry schemacie reakcji) ' = + '' MgX ' = + '' MgX str.309 (niewłaściwa strzałka we wzorze na drugim od góry schemacie reakcji) ' = + '' MgX ' = + '' MgX str. 309 (podpis pod wzorem na pierwszym od góry schemacie reakcji) haksan-1-ol heksan-1-ol str. 312 Należy usunąć pierwszy od góry schemat reakcji jest niepotrzebnie powtórzony. str. 313 (brak napisu nad strzałką na trzecim od góry schemacie reakcji) -NaI TF -NaI str. 317 (podpis pod wzorem na pierwszym od góry schemacie reakcji) cyklpropanokarbonylu cyklopropanokarbonylu str. 319 (błąd we wzorze na 3. od góry schemacie reakcji) heksan-2-on (wyd. 80%) heksan-2-on (wyd. 80%) str.323 (tytuł podrozdziału )...MAGNEZGANIZNY......MAGNEZGANIZNY... str. 323 (nazwa związku na trzecim od dołu schemacie reakcji)

12 12... (piwalowy)... (piwalonowy) str.326 (nazwa związku na trzecim od dołu schemacie reakcji) butanian (maślan) butylu butanian (maślan) metylu str. 329 (zlikwidować spację we wzorze produktu ubocznego na dolnym schemacie reakcji) N N str. 332 (tytuł podrozdziału )... I TZEIZĘDWY I TZEIZĘDWY... str. 334 Z tytułu podrozdziału należy usunąć część tytułu zawartą w nawiasie, a pozostawić część pierwszą, tj. EAKJA ITTEA str. 345 (błąd w ostatnim wzorze w pierwszym od góry wierszu wzorów) I I I I str. 348 Błędy we wzorach: czwarty wiersz od góry piąty wiersz od góry str. 356 (błąd w nazwie związku w drugim od góry wierszu wzorów) l l l l chlorek ftaloilu dichlorek ftaloilu str. 357 (zła czcionka w przedostatnim wzorze na dole strony) 2 ( 2 5) 2 2 ( 2 5 ) 2

pierwszorzędowe drugorzędowe trzeciorzędowe (1 ) (2 ) (3 )

pierwszorzędowe drugorzędowe trzeciorzędowe (1 ) (2 ) (3 ) FLUOROWCOPOCODNE alogenki alkilowe- Cl C 2 -C 2 -C 2 -C 3 C 3 -C-C 3 C 2 -C-C 3 pierwszorzędowe drugorzędowe trzeciorzędowe (1 ) (2 ) (3 ) I C 3 C 3 Cl-C 2 -C=C 2 Cl-C-C=C 2 1 2 3 Allilowe atom fluorowca

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MAGNEZOORGANICZNE. Krystyna Dzierzbicka

ZWIĄZKI MAGNEZOORGANICZNE. Krystyna Dzierzbicka ZWIĄZKI MAGNEZRGANIZNE Krystyna Dzierzbicka Związki metaloorganiczne, do których zaliczamy między innymi magnezo- i litoorganiczne są związkami posiadającymi bezpośrednie wiązanie węgiel-metal (np. Na,

Bardziej szczegółowo

Narysuj stereoizomery cis i trans dla 1,2-dibromocyklobutanu. Czy ulegają one wzajemnej przemianie, odpowiedź uzasadnij.

Narysuj stereoizomery cis i trans dla 1,2-dibromocyklobutanu. Czy ulegają one wzajemnej przemianie, odpowiedź uzasadnij. WERSJA A EGZAMIN z hemii rganicznej I. IZMERIA ZWIĄZKÓW RGANIZNY 1. Narysuj wzory w projekcji konikowej i w projekcji Newmana 1,2-dibromoetanu 1,1-dibromoetanu w konformacji synklinalnej (gauche) w najbardziej

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

ALKENY WĘGLOWODORY NIENASYCONE

ALKENY WĘGLOWODORY NIENASYCONE Alkeny ALKENY WĘGLOWODORY NIENASYCONE WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE SKŁĄDAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA I WODORU ZAWIERAJĄ JEDNO LUB KILKA WIĄZAŃ PODWÓJNYCH WĘGIEL WĘGIEL ATOM WĘGLA WIĄZANIA PODWÓJNEGO W HYBRYDYZACJI

Bardziej szczegółowo

Elementy chemii organicznej

Elementy chemii organicznej Elementy chemii organicznej Węglowodory alifatyczne Alkany C n H 2n+2 Alkeny C n H 2n Alkiny C n H 2n-2 Alkany C n H 2n+2 struktura Kekulégo wzór skrócony model Dreidinga metan etan propan butan Nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą Sprawdzian 1. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32 Imię i nazwisko Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. Cząsteczka pewnej substancji chemicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego

Bardziej szczegółowo

1. Katalityczna redukcja węglowodorów zawierających wiązania wielokrotne

1. Katalityczna redukcja węglowodorów zawierających wiązania wielokrotne B T E C N L CEMA G RGANCZNA A Synteza 1. Katalityczna redukcja węglowodorów zawierających wiązania wielokrotne C C / Pt C C C C W reakcji tej łańcuch węglowy pozostaje zachowany (nie ulega zmianie jego

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

USTALANIE WZORÓW I NAZW SOLI

USTALANIE WZORÓW I NAZW SOLI USTALANIE WZORÓW I NAZW SOLI Spis treści Pojęcia podstawowe Wzór ogólny soli Znane kwasy, wartościowość reszt, nazewnictwo pochodzących od nich soli Wartościowość znanych metali Ustalanie wzorów sumarycznych

Bardziej szczegółowo

C OH ALKOHOLE ETERY R OH R O R R' O FENOLE. Ar OH NOMENKLATURA ALKOHOLE ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE ATOMY TLENU C O C OH CH 3 OH

C OH ALKOHOLE ETERY R OH R O R R' O FENOLE. Ar OH NOMENKLATURA ALKOHOLE ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE ATOMY TLENU C O C OH CH 3 OH ZWIĄZKI GANIZNE ZAWIEAJĄE W STUKTUZE ATMY TLENU 8 1s2 2s 2 2p 4 okres 2; grupa VI w związkach jest dwuwiążący, z dwoma niewiążącymi parami elektronów drugi w skali elektroujemności Paulinga 3.5 (za fluorem)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY ODPOWIEDZI I SCEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Alkohole i fenole. Cholesterol. Slajd 2. Budowa alkoholi. metanol. metanol. Grupą funkcyjną jest (OH) Tlen posiada hybrydyzacjęsp 3

Slajd 1. Alkohole i fenole. Cholesterol. Slajd 2. Budowa alkoholi. metanol. metanol. Grupą funkcyjną jest (OH) Tlen posiada hybrydyzacjęsp 3 Slajd 1 Alkohole i fenole Cholesterol Slajd 2 Budowa alkoholi woda woda metanol metanol Grupą funkcyjną jest () Tlen posiada hybrydyzacjęsp 3 Slajd 3 Podział alkoholi Pierwszorzędowe: grupa połączona jest

Bardziej szczegółowo

Równania w Microsoft Word 2007 Microsoft Equation 3.0 Formatowanie strony. dr inż. Jarosław Forenc. Symbol Więcej symboli

Równania w Microsoft Word 2007 Microsoft Equation 3.0 Formatowanie strony. dr inż. Jarosław Forenc. Symbol Więcej symboli Rok akademicki 2012/2013, Pracownia nr 3 2/28 Pracownia nr 3 Technologie informacyjne Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

10. Eliminacja halogenków alkili

10. Eliminacja halogenków alkili 10. Eliminacja halogenków alkili 1 10.1. Eliminacja dwucząsteczkowa (E2) 10.1.1. Eliminacja E2 mechanizm reakcji Jednoczesne odejście H + (formalnie) i X, kiedy X = Cl, Br, I C-a C-b 2 10.1.1. Regioselektywność

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna. Mechanizmy reakcji chemicznych. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Chemia organiczna. Mechanizmy reakcji chemicznych. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Chemia organiczna Mechanizmy reakcji chemicznych Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 1 homoliza - homolityczny rozpad wiązania w jednym z reagentów; powstają produkty zawierające

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z chemii - poziom rozszerzony Kryteria oceniania - model odpowiedzi. Kryteria oceniania

Egzamin maturalny z chemii - poziom rozszerzony Kryteria oceniania - model odpowiedzi. Kryteria oceniania ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

14. Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych

14. Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych 14. Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych nazwa ogólna kwas karboksylowy bezwodnik kwasowy chlorek kwasowy ester amid 1 amid 2 amid 3 nitryl wzór R N R R grupa karbonylowa atom (, N lub Cl) o

Bardziej szczegółowo

Materiał diagnostyczny poziom rozszerzony Kryteria oceniania model odpowiedzi

Materiał diagnostyczny poziom rozszerzony Kryteria oceniania model odpowiedzi Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem ( nie na temat) są traktowane jako brak odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Metody syntezy fosfonianów. Marta Sowińska Zespół XII

Metody syntezy fosfonianów. Marta Sowińska Zespół XII Metody syntezy fosfonianów Marta Sowińska Zespół XII Fosfoniany aktywność biologiczna przeciwgrzybicza antybakteryjna antywirusowa leki na nadciśnienie antynowotworowa przeciwmalaryczna =, Me leki na osteoporozę

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY

PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY Zadanie 1014 (3 pkt) Pr.XII/2004 A2 Określ typ podanych niżej reakcji: I. C 17 H 33 COOH + Br 2 C 17 H 33 Br 2 COOH Al 2O 3, temp II. C 2 H 5 OH C 2 H 4 + H 2 O hγ III. CH 4 +

Bardziej szczegółowo

R E A K C J E E L I M I N A C J I

R E A K C J E E L I M I N A C J I E A K J E E L I M I N A J I Związki organiczne zawierające dobrą grupę odchodzącą mogą ulegać reakcji eliminacji w wyniku czego powstają alkeny: B - - - - -= + B Grupami odchodzącymi są te same jony lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów.

Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów. Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów. Wprowadzenie teoretyczne Cel ćwiczeń: Poznanie metod otrzymywania oraz badania właściwości węglowodorów alifatycznych

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIA SYGNAŁÓW PROTONÓW POŁOŻENIA SYGNAŁÓW ATOMÓW WĘGLA

POŁOŻENIA SYGNAŁÓW PROTONÓW POŁOŻENIA SYGNAŁÓW ATOMÓW WĘGLA POŁOŻENIA SYGNAŁÓW PROTONÓW SPEKTROSKOPIA NMR OH, NH alkeny kwasy aromatyczne aldehydy alkiny alkile przy heteroatomach alkile δ ppm 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 POŁOŻENIA SYGNAŁÓW ATOMÓW WĘGLA alkeny alkile

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Mechanizm dehydratacji alkoholi

Mechanizm dehydratacji alkoholi Wykład 5 Mechanizm dehydratacji alkoholi I. Protonowanie II. odszczepienie cząsteczki wody III. odszczepienie protonu Etap 1 Reakcje alkenów Najbardziej reaktywne jest wiązanie podwójne, lub jego sąsiedztwo

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

fenol ninhydryna difenyloamina kwas octowy Określ ph amin: n-butyloamina dietyloamina difenyloamina anilina N,N-dimetyloanilina

fenol ninhydryna difenyloamina kwas octowy Określ ph amin: n-butyloamina dietyloamina difenyloamina anilina N,N-dimetyloanilina REAKCJE PROBÓWKOWE 5. Aminy, aminokwasy, białka imię i nazwisko data nr str. Rubryki oznaczone po prawej stronie ciemnym prostokątem należy wypełniać przed zajęciami. W reakcjach obowiązują wzory strukturalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Związki aromatyczne (by Aleksandra Kołodziejczyk, UG)

Związki aromatyczne (by Aleksandra Kołodziejczyk, UG) Związki aromatyczne (by Aleksandra Kołodziejczyk, UG) 4 stopnie nienasycenia. ak reakcji A Źródła: - piroliza węgla smoła pogazowa; - reforming ropy naftowej Nazewnictwo przedrostek nazwa podstawnika C

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: Rejonowy 17 stycznia 2014 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ORGANICZNA. dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM (61)

CHEMIA ORGANICZNA. dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM (61) EMIA ORGANIZNA dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział hemii UAM (61) 829 1477 wlodgal@amu.edu.pl Materiał wymagany na egzaminie: wykłady ćwiczenia szkoła średnia http://staff.amu.edu.pl/~wlodgal Podręczniki

Bardziej szczegółowo

REAKCJE PROBÓWKOWE 4 Kwasy karboksylowe. Tłuszcze.

REAKCJE PROBÓWKOWE 4 Kwasy karboksylowe. Tłuszcze. REAKCJE PROBÓWKOWE 4 Kwasy karboksylowe. Tłuszcze. imię i nazwisko data nr str. Rubryki oznaczone po prawej stronie ciemnym prostokątem należy wypełniać przed zajęciami. W reakcjach obowiązują wzory strukturalne

Bardziej szczegółowo

-wszystkie substancje (pierwiastki lub zw chem) które biorą udział w reakcji chemicznej nazywamy reagentami

-wszystkie substancje (pierwiastki lub zw chem) które biorą udział w reakcji chemicznej nazywamy reagentami Zapis reakcji chemicznej co to są przemiany chemiczne oraz w jaki sposób możemy opisać zachodzące reakcje? wokół nas bezustannie zachodzą rozmaite przemiany przemiany podczas których powstaje nowa substancja,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIUM DOKTORANCKIE W CBMIM PAN W ŁODZI. Zestaw pytań z chemii organicznej

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIUM DOKTORANCKIE W CBMIM PAN W ŁODZI. Zestaw pytań z chemii organicznej EGZMIN WSTĘPNY N STUDIUM DKTRNKIE W BMIM PN W ŁDZI Zestaw pytań z chemii organicznej 1. Proszę narysować orbitalny obraz cząsteczki allenu 2 == 2. Jaka jest hybrydyzacja środkowego atomu węgla: sp 2 czy

Bardziej szczegółowo

Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym

Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym Produkcja gazu syntezowego z gazu ziemnego i lekkich węglowodorów Dr hab. inŝ. Anna Skwierawska Przygotowanie surowca metan Usunięcie zanieczyszczeń stałych Metody

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sacharoza (cukier trzcinowy) topi się w temperaturze 185 C, podczas

Dlaczego sacharoza (cukier trzcinowy) topi się w temperaturze 185 C, podczas 1 Wiązania chemiczne i zjawisko izomerii Dlaczego sacharoza (cukier trzcinowy) topi się w temperaturze 185 C, podczas gdy chlorek sodowy (sól kuchenna) topi się w znacznie wyższej temperaturze, bo w 801

Bardziej szczegółowo

Zarys Chemii Organicznej

Zarys Chemii Organicznej Zarys hemii Organicznej hemię organiczną definiuje się jako chemię związków węgla. Ogólna liczba znanych związków organicznych przekracza obecnie 18 milionów i wielokrotnie przewyższa liczbę znanych związków

Bardziej szczegółowo

Zarówno 1 o aminy alifatyczne jak i aromatyczne reagują z kwasem azotowym(iii) (HNO 2 ) dając sole diazoniowe. Do przeprowadzenia procesu diazowania

Zarówno 1 o aminy alifatyczne jak i aromatyczne reagują z kwasem azotowym(iii) (HNO 2 ) dając sole diazoniowe. Do przeprowadzenia procesu diazowania Zarówno 1 o aminy alifatyczne jak i aromatyczne reagują z kwasem azotowym(iii) (HNO 2 ) dając sole diazoniowe. Do przeprowadzenia procesu diazowania najczęściej wykorzystuje się reakcję amin z kwasem azotowym(iii)

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Chemia przed egzaminem część II

Chemia przed egzaminem część II Chemia przed egzaminem część II Wykonaj podane zadania powtórzeniowe, na ich podstawie zdefiniuj podane na końcu pojęcia poznane w gimnazjum podczas lekcji chemii. Zadanie 1 Na schemacie układu okresowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII - WĘGLOWODORY DLA UCZNIÓW KLASY III

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII - WĘGLOWODORY DLA UCZNIÓW KLASY III Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: MCH-R1A1P-062 EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII - WĘGLOWODORY DLA UCZNIÓW KLASY III ARKUSZ II Arkusz

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

Fluorowcowęglowodory są to pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub więcej atomów wodoru jest podstawione atomem fluorowca. Fluorowcowęglowodory mogą

Fluorowcowęglowodory są to pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub więcej atomów wodoru jest podstawione atomem fluorowca. Fluorowcowęglowodory mogą Fluorowcowęglowodory są to pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub więcej atomów wodoru jest podstawione atomem fluorowca. Fluorowcowęglowodory mogą być alifatyczne i aromatyczne. Grupą funkcyjną dla tych

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć dokształcających z chemii organicznej

Materiały do zajęć dokształcających z chemii organicznej hemia Warta Poznania - nowa JAKOŚĆ studiowania -zwiększenie liczby absolwentów oraz atrakcyjności studiów na kierunku EMIA na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Materiały do zajęć dokształcających

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 8 października 00 roku Materiały dla nauczycieli Odpowiedzi do zadań wraz z punktacją Uwagi ogólne: Za prawidłowe rozwiązania zadań rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

ALDEHYDY, KETONY. I. Wprowadzenie teoretyczne

ALDEHYDY, KETONY. I. Wprowadzenie teoretyczne ALDEYDY, KETNY I. Wprowadzenie teoretyczne Aldehydy i ketony są produktami utlenienia alkoholi. Aldehydy są produktami utlenienia alkoholi pierwszorzędowych, a ketony produktami utlenienia alkoholi drugorzędowych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

I II I II III II. I. Wartościowość pierwiastków chemicznych. oznacza się cyfrą rzymską. tlenek żelaza (III) C IV O II 2

I II I II III II. I. Wartościowość pierwiastków chemicznych. oznacza się cyfrą rzymską. tlenek żelaza (III) C IV O II 2 I. Wartościowość pierwiastków chemicznych oznacza się cyfrą rzymską tlenek żelaza (III) C IV II 2 oznacza liczbę wiązań za pomocą, których atomy łączą się ze sobą H wodór jest I wartościowy od atomu wodoru

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Odporność chemiczna - PVC

Odporność chemiczna - PVC dporność chemiczna - PVC dporność chemiczna nieplastyfikowanego PVC niepodlegającego naprężeniu mechanicznemu na płyny przy 20 C i 60 C L.p Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 C 60 C 1. Aceton

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KARBOKSYLANÓW

CHARAKTERYSTYKA KARBOKSYLANÓW AAKTEYSTYKA KABKSYLANÓW 1. GÓLNA AAKTEYSTYKA KWASÓW KABKSYLWY Spośród związków organicznych, które wykazują znaczną kwasowość najważniejsze są kwasy karboksylowe. Związki te zawierają w cząsteczce grupę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

materia³ pobrano ze strony:

materia³ pobrano ze strony: materia³ pobrano ze strony: www.sqlmedia.pl www.sqlmedia.pl multimedialna platforma edukacyjna Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO dysleksja EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony. Listopad 2015

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony. Listopad 2015 kod wewnątrz KRYTERIA ENIANIA DPWIEDZI Próbna Matura z PERNEM hemia Poziom rozszerzony Listopad 2015 Vademecum hemia chemia ZAKRES RZSZERZNY VADEMEUM MATURA 2016 Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM KLASA II LICEUM PROFILOWANE DZIAŁ wiadomości o edytorze tekstu. Zapoznanie z klawiaturą. Podstawowe wiadomości o programie MS Word. Formatowanie tekstu i u dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające

Bardziej szczegółowo

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych PL 214086 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396008 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Spis treści Wymagania dotyczące pracy dyplomowej Spis treści I. Wstęp - wymagania ogólne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1. Forma i zawartość pracy... 2 1.2. Dokumenty do złożenia w Dziekanacie... 3 II. Marginesy...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Matematyki PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA/MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU Imię Nazwisko Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-PowerPoint

Ćwiczenie 4-PowerPoint Ćwiczenie 4-PowerPoint 1. Otworzyć plik o nazwie Pierwsza prezentacja.ppt znajdujący się na dysku D i zapisać prezentację pod nazwą Podsumowanie.ppt na dysku D. 2. W widoku normalnym ustawić powiększenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI- etap rejonowy gimnazjum temat przewodni: Człowiek Równowaga Zdrowie rok szkolny 2012/2013

KLUCZ ODPOWIEDZI- etap rejonowy gimnazjum temat przewodni: Człowiek Równowaga Zdrowie rok szkolny 2012/2013 Nr zadania 1. jon/atom KLUCZ ODPOWIEDZI- etap rejonowy gimnazjum temat przewodni: Człowiek Równowaga Zdrowie rok szkolny 2012/2013 Odpowiedź Punktacja za czynności Suma punktów liczba protonów liczba neutronów

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap rejonowy rok szkolny 2011/2012 wylosowany numer uczestnika konkursu Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Reakcje cykloaddycji

Reakcje cykloaddycji Reakcje cykloaddycji Streszczenie ykloaddycja to typ reakcji uzgodnionej, w której dochodzi do jednoczesnego formowania się co najmniej dwóch wiązań chemicznych, w wyniku czego dochodzi do utworzenia pierścienia.

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat punktowania

Model odpowiedzi i schemat punktowania Model odpowiedzi i schemat punktowania Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Gdy do jednego polecenia zdający poda dwie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO OKRĘGOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Czas pracy 90 minut Informacje 1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 7 lutego 2011r 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające

Bardziej szczegółowo

11. Reakcje alkoholi, eterów, epoksydów, amin i tioli

11. Reakcje alkoholi, eterów, epoksydów, amin i tioli 11. Reakcje alkoholi, eterów, epoksydów, amin i tioli gr. odchodząca wymaga aktywacji gr. najłatwiej odchodząca gr. najtrudniej odchodząca najmocniejszy kwas X = Cl, Br, I najsłabszy kwas 1 11.1. Reakcja

Bardziej szczegółowo