Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej"

Transkrypt

1 Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro do szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy ) a) stężenie procentowe, b) stężenie molowe, c) przeliczanie stężeń d) mieszane roztworów, e) rozcieńczanie roztworów f) zwiększanie stężenia roztworów 3) Reakcje w roztworach wodnych a) dysocjacja elektrolityczna b) stała i stopień dysocjacji c) reakcje jonowe d) hydroliza 4) Reakcje redoks 5) Systematyka związków nieorganicznych a) tlenki b) wodorotlenki, c) kwasy, d) sole 6) Wiązania chemiczne 7) Węglowodory a) nasycone b) nienasycone c) aromatyczne 8) Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów a) alkohole i fenole, b) aldehydy i ketony, c) kwasy karboksylowe, d) estry 9) Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

2 Przykładowy zadania egzaminacyjne 1. Zapis 2Al 2 O 3 oznacza: a) 2 atomy tlenku glinu b) 2 atomy glinu i 3 atomy tlenu c) 2 cząsteczki tlenku glinu d) 4 cząsteczki dwuatomowego glinu i trójatomowego tlenu 2. Wartościowość manganu w Mn 2 O 7 wynosi: a) II b) VII c) III d) IV 3. 3 mole węglanu sodu zawierają: a) 3 mole atomów sodu, 3 mole atomów węgla, 3 mole atomów tlenu b) 3 mole atomów sodu8, 3 mole atomów węgla, 9 moli atomów tlenu c) 6 moli atomów sodu, 3 mole atomów węgla, 9 moli atomów tlenu d) 2 mole atomów sodu, 1 mol atomów węgla, 3 mole atomów tlenu 4. 80g 10% roztworu chlorku sodu zawiera: a) 90g wody i 10g chlorku sodu b) 80g wody i 10g chlorku sodu c) 72g wody i 10g chlorku sodu d) 72g wody i 8g chlorku sodu 5. Która grupa substancji w roztworze wodnym ulega dysocjacji jonowej? a) chlorek sodu, gliceryna, kwas azotowy (V) b) siarczan wapnia, wodorotlenek sodu, glukoza c) octan sodu, kwas siarkowy (VI), sacharoza d) chlorek sodu, wodorotlenek potasu, bromek sodu 6. Wskaż równanie, które najlepiej ilustruje istotę reakcji zasady sodowej z kwasem solnym: a) NaOH + HCl Na + + Cl - + H 2 O b) Na + + OH - + H + + Cl - Na + + Cl - + H 2 O c) Na + + OH - + H + + Cl - NaCl + H + + OH - d) Na + + OH - + H + + Cl - Na + + Cl - + H 2 O 7. Wskaż grupę soli nie ulegającą hydrolizie: a) NaCl, Na 2 S, K 2 CO 3 b) K 2 SO 4, Ba(NO 3 ) 2, KCl c) FeCl 3, K 2 S, KCl d) NaNO 3, K 2 SO 4, Na 2 CO 3 8. Nazwa systematyczna związku o wzorze CuNO 2 brzmi: a) azotan miedzi b) azotyn (III) miedzi c) azotan (III) miedzi (II) d) azotan (III) miedzi (I)

3 9. Masa cząsteczkowa tlenu wynosi: a) 16u b) 32u c) 16g d) 32g 10. Wśród podanych niżej grup tlenków zaznacz grupę, w której występują tylko tlenki metali: a) Na 2 O, CuO, SiO 2, Fe 2 O 3 b) CaO, MgO, FeO, SO 2 c) K 2 O, BaO, ZnO, PbO d) CrO, SO 3, CO 2, MnO Zaznacz zestaw w którym znajdują się tylko elektrolity mocne: a) HCl, HNO 3, KOH, H 2 CO 3 b) NaOH, HBr, HNO 2, H 2 SO 4 c) CH 3 COOH, H 2 CO 3, Pb(OH) 2, Zn(OH) 2 d) KOH, Ca(OH) 2, HNO 3, HCl 12. Stężenie jonów wodorowych w roztworze wynosi 0,00001mol/dm 3, roztwór ten ma ph równe: a) 3 b) 5 c) 7 d) Wiązanie jonowe powstaje wtedy, gdy atomy: a) różnią się nieznacznie elektroujemnością, b) mają taką samą elektroujemność, c) mają różne momenty dipolowe, d) różnią się znacznie elektroujemnością 14. Do 50g 10% roztworu cukru dodano 15g cukru. Stężenie otrzymanego roztworu w procentach masowych wynosi: a) 15%, b) 30,8%, c) 25%, d) 23,1% 15. Spośród podanych niżej procesów redukcją jest: a) Mn 2+ K 2 MnO 4, b) Fe 3+ Fe 2+, c) Na Na +, d) S 2- S

4 16. Który z poniższych związków może reagować z bromem, chlorowodorem, wodą i wodorem: a) CH 2 ==CH CH 3 b) c) C 2 H 6 d) 17. Grupa aminowa NO 2 należy do podstawników: a) I rodzaju i kieruje kolejne podstawniki w pozycje orto para, b) II rodzaju i kieruje kolejne podstawniki w pozycję meta, c) I rodzaju i kieruje kolejne podstawniki w pozycje meta, d) II rodzaju i kieruje kolejne podstawniki w pozycje orto para, 18. W wyniku reakcji hydrolizy estrów powstają: a) kwas i alkohol b) kwas karboksylowy i alkohol wielowodorotlenowy c) kwas i aldehyd d) kwas karboksylowy i alkohol I-rzędowy 19. Niżej wskazane związki OH (CH 3 ) 2 CO,,, C 6 H 5 COOC 2 H 5 H 3 C C O H a) alkohol, kwas karboksylowy, keton, aldehyd b) aldehyd, keton, kwas karboksylowy, alkohol c) keton, fenol, aldehyd, ester d) keton, alkohol, aldehyd, ester 20. Związki o ogólnym wzorze RCOOH ulegają dysocjacji w roztworze wodnym wg. schematu: a) RCOOH R + + COOH - b) RCOOH RCO + + OH - c) RCOOH RCOO - + H + d) RCOOH R + + COO - + H Odczynnik Trommera służy do: a) wykrywania ketonów b) wykrywania aldehydów c) wykrywania kwasów karboksylowych d) wykrywania alkoholi

5 22. Wzór H 3 C N CH 3 C CH 3 H a) związek nitrowy b) aminę I-rzędową c) aminę II-rzędową d) aminę III-rzędową przedstawia: 23. Która grupa substancji w roztworze wodnym ulega dysocjacji jonowej. a) alkohole, węglowodory, b) fenole, kwasy karboksylowe c) alkohole, kwasy karboksylowe d) aldehydy, kwasy karboksylowe, 24. Aby otrzymać następujący związek: COOCH 2 CH 3 a) kwas etanowy i fenol b) kwas benzoesowy i metanol c) kwas benzoesowy i etanol d) kwas propanowy i benzen potrzebne są substraty 25. Z rekcji opisanej równaniem 2 CH 3 COONa + (COOH) 2 2CH 3 COOH + (COONa) 2 wynika, że: a) kwas szczawiowy jest mocniejszy od kwasu octowego, b) kwas octowy jest mocniejszy od kwasu szczawiowego, c) octan sodu ulega hydrolizie pod wpływem kwasu octowego, d) stopień dysocjacji kwasu szczawiowego jest mniejszy od stopnia dysocjacji kwasu octowego w roztworze o takim samym stężeniu. 26. Aminokwasy są to związki, które zawierają: a) grupę amidową i karboksylową, b) grupę aminową i dowolną inną grupę funkcyjną, c) tylko po jednej grupie aminowej i karboksylowej, d) co najmniej jedną grupę aminową i jedną grupę karboksylową

6 27. Wybierz poprawne zdanie: a) proces utleniania polega na pobraniu elektronów b) reduktor pobiera elektrony c) utleniacz oddaje elektrony d) proces redukcji polega na pobraniu elektronów

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut

Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut Kod kandydata: Liczba punktów: Zadanie 1. Zaznacz typ reakcji chemicznej zachodzącej

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii.

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony Copyright by Studium Oświatowe Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki, Toruń 2013 MODEL OCENIANIA ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EGZAMINU!

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14.

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14. strona 1/22 Zadania egzaminacyjne badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 2008 Dorota Lewandowska Przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Chemia KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 205 CHEMIA zakres rozszerzony Chemia Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii obowiązujące w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowane przez nauczycieli przedmiotu Małgorzatę Galij i Justynę Szulc. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad,

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad, Pierwsza grupa analityczna CHARAKTERYSTYKA GRUPY Kationy I grupy wytrącają chlorki trudno rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Rozpuszczalność chlorków jest różna. Maleje w szeregu: Pb 2,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo