Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy"

Transkrypt

1 Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Architektura rozwiązań wspierających zarządzanie rynkiem pracy Andrzej Plachta Konferencja CRZL, listopada 2013 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Agenda 1. Wstęp 2. Uwarunkowania obszaru PSZ 3. Najważniejsze wyzwania 4. Etapy informatyzacji 5. Aktualna paleta produktowa 6. Pięć najbardziej przełomowych produktów, usług 7. Mocne i słabe strony istniejących rozwiązań 8. Spojrzenie w przyszłość 9. Podsumowanie

3 Uwarunkowania obszaru PSZ Rozproszona struktura organizacyjna (poziom centralny - MPiPS, wojewódzki - WUP, powiatowy - PUP) Duży poziom zróżnicowania zadań tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (specjalizowane projekty, szkolenia, staże, współpraca z pracodawcami, wsparcie zatrudnienia działania o charakterze wspierającym zasiłki, doradztwo zawodowe, etc. działania o charakterze statystycznym (statystyki, wskaźniki, prognozy, etc) Duża liczba podmiotów współpracujących różne poziomy jednostek PSZ (centralny, wojęwódzki, powiatowy, gminny) Inne instytucje (np. ZUS, Urzędy Skarbowe, Jednostki Pomocy Społecznej) Pracodawcy Organizacje pozarządowe Bardzo duża liczba aktów prawnych, duża dynamika zmian przepisów

4 Etapy informatyzacji PSZ Etap I, Raczkująca informatyzacja, przed SI PULS [ ] 12 różnych systemów dziedzinowych, 5 różnych systemów kadrowo-płacowych, 10 różnych systemów finansowo-księgowych 34 systemy wspomagające Etap II, Standaryzacja procesów wewnętrznych, wdrożenie SI PULS [ ] Duży wzrost poziomu standaryzacji z uwagi na wdrożenie w ponad 90% jednego systemu informatycznego SI PULS. Etap III, Otwarcie na komunikację zewnętrzną, przygotowanie projektu Syriusz [ ] Powszechne wykorzystanie Internetu Upowszechnienie witryn, BIP ów, portali, poczty elektronicznej Jednostkowe formularze elektroniczne Etap IV, Profesjonalizacja komunikacji zewnętrznej, budowa i wdrożenie SyriuszStd [ ] Pierwsze wdrożenie SEPI Na poziomie centralnym funkcjonuje Aplikacja Centralna a na poziomie wojewódzkim pojawia się WUP-Viator Etap V, Kompleksowy system, kropka nad i [ ] Pojawiają się regulacje prawne regulujące internetową rejestrację bezrobotnych (praca.gov.pl) Budowa platformy analityczno-raportowej CESAR Budowa brokera danych Budowa Centralnej Bazy Ofert Pracy

5 BROKER USŁUG BROKER USŁUG Architektura systemów informatycznych w PSZ Systemy ewidencji, prognozowania i analiz statystycznych CESAR, Syriusz Std Urzędnicy WUP Viator Aplikacja Centralna Systemy dedykowane SEPI Instytucje współpracujące Syriusz.std BROKER USŁUG BROKER USŁUG Obywatele KONTAKT Z OBYWATELEM Syriusz Std Rozporządzenie o elektronicznej rejestracji Obywatele

6 Przełomowe produkty, usługi 1. Rozwiązania OPEN SOURCE System Syriusz.std, Viator 2. Wykorzystanie modelu SaaS Otwarcie się na możliwości optymalizacji infrastruktury Dostosowanie procesów wewnętrznych do wykorzystania outsoursingu 3. Komunikacja między jednostkami Wdrożenie SEPI Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej 4. Internetowa obsługa - praca.gov.pl Wstęp do kompleksowej internetowej obsługi, ok. 6 miesięcy działania Liczba założonych kont ok. 52 tys. Liczba złożonych wniosków ponad 54 tys. Liczba wniosków podpisanych epuap ponad 1.8 tys. 5. Wykorzystanie systemów analitycznych analiza skuteczności, efektywności CESAR - centralnej platformy analityczno-raportowej InfoKadra poziom powiatowy Budowa modeli, analiz, symulacji Koncentracja na poszukiwaniu skutecznych metod działania i alokacji środków

7 Słabe strony istniejących rozwiązań na podstawie prezentacji z 2009r. Brak kompleksowej wymiany danych z innymi podmiotami administracji publicznej (np. ZUS,US, PFRON, etc) Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem stosunkowo prostych mechanizmów Oddzielnie obsługiwane obszary Rynku Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Brak kompleksowej obsługi spraw drogą internetową dla beneficjentów i podmiotów współpracujących z PUP. Zdarza się redundancja i replikacja danych - te same dane gromadzone w różnych systemach. Poszczególne systemy posiadają własne podsystemy zarządzania tożsamością i dostępem. Brak jest rozwiązań pozwalających na kompleksowe prowadzenie analiz, symulacji, prognozowania w skali ogólnokrajowej.

8 Mocne strony istniejących rozwiązań Aktualnie funkcjonuje wiele systemów o charakterze dziedzinowym na wszystkich poziomach, które dobrze realizują ściśle określone zadania wynikające z ustawowych obowiązków urzędów (VIATOR). Wiele systemów posiada nowoczesną oraz otwartą architekturę. Dzięki temu istnieje potencjał rozwojowy pozwalający na ewolucyjną modyfikację architektury wielu systemów: centralizację, odmiejscowienie, udostępniania usług dla innych systemów. Wiele z systemów aktualnie wymienia dane pomiędzy sobą oraz realizuje funkcje wykorzystujące współdzielone informacje (m.in. SEPI). Znaczna ilość danych, w tym dane o charakterze statystycznym jest gromadzonych na poziomie centralnym, stanowiąc doskonałą bazę do wszelkiego rodzaju analiz, prognoz, symulacji. Bardzo dobra jakość danych gromadzonych w systemach dzięki wieloletniemu procesowi standaryzacji i walidacji danych w systemach dziedzinowych, Dostępne są rozwiązania umożliwiające beneficjentom elektroniczny dostęp do usług urzędu.

9 Jaki model obsługi beneficjenta nam grozi? Komunikacja z pojedynczymi Urzędami, Klient jako element procesu i nośnik informacji. Urzędnicy operacyjni PUP OPS PCPR URZĄD MIASTA ZUS URZĄD SKARBOWY Systemy dziedzinowe eurząd eurząd eurząd eurząd eurząd eurząd Obywatel

10 Jaki model obsługi beneficjenta jest optymalny? Komunikacja poprzez jednolitą platformę usług społecznych Klient jako podmiot zoptymalizowanego procesu Urzędnicy operacyjni PUP OPS PCPR URZĄD MIASTA ZUS URZĄD SKARBOWY Systemy dziedzinowe Punkt Obsługi Obywatela PLATFORMA USŁUG SPOŁECZNYCH Portal Call center Obywatel

11 PLUS - Platforma Usług Społecznych Jednorodny i kompletny system obsługi obywatela w skali kraju, MPiPS WUP Obywatel jest głównym podmiotem platformy, widzimy jego sytuację w szerszym kontekście (praca, pomoc społeczna, zdrowie, etc), ZUS PUP Pełna zdalna obsługa beneficjentów, pracodawców, instytucji współpracujących, Duża elastyczność w implementacji przyszłych zmian prawnych i organizacyjnych, US OPS Realizację zapisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, Beneficjent Platforma Usług Społecznych Organizacje społeczne, naukowe, obywatele poszukujący informacji Pracodawca

12 Dzisiejsze wyzwania stojące przed obszarem PSZ Problem bezrobocia globalnym problemem świata To, jak dany kraj poradzi sobie z nim decyduje o jakości życia i rozwoju całego społeczeństwa Konieczność podjęcia skutecznych działań aktywizacyjnych Duże znaczenie właściwej alokacji środków Skuteczność, elastyczność i innowacyjność działania Potrzeba profilowania działań (nie dla wszystkich taka sama metoda aktywizacji) Potrzeba spójności działania (bezrobotny, beneficjent pomocy społecznej, osoba wymagająca opieki) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, komercyjnymi podmiotami działającymi na rynku pracy Duży stopień emigracji Rosnący poziom wykorzystania nowych technologii przez młode pokolenia Zmiany pokoleniowe (pokolenie Y, Z cyfrowi tubylcy) Obsługa internetowa staje się standardem dla młodego pokolenia Znaczna grupa osób wykluczonych społecznie i cyfrowo Coraz większy problem z odnalezieniem się na rynku pracy osób wykluczonych cyfrowo Zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy Jakich umiejętności potrzebuje rynek pracy przyszłości?

13 Kontekst Polska Cyfrowa Szerokopasmowy internet w Polsce nieco poniżej średniej unijnej w obszarze szerokopasmowego internetu - do 2020r. 30 Mbit/sek dla każdego Polaka 2. Poziom cyfryzacji Administracji Publicznej w Polsce nieco poniżej średniej unijnej (24 miejsce) 3. Jest duży popyt na usługi elektroniczne w Polsce - dla 89% badanych dostęp przez internet do ofert pracy, w tym do baz danych Urzędów Pracy, jest ważny lub raczej ważny. 4. Proponowane ulepszenia zapewnienie jednego punktu dostępu do wszystkich ofert pracy pochodzących z sektora publicznego, umożliwienie aplikowania o pracę w sektorze publicznym w formie elektronicznej; obecnie wszystkie oferty pracy zamieszczane w BIP KPRM przeniesienie kolejnych usług rynku pracy do internetu (w tym np. umożliwienie pracodawcom składania ofert pracy drogą elektroniczną, publikowanie rankingu zawodów, publikowanie informacji statystycznej o losach absolwentów, umożliwienie składania i weryfikacji oryginalności dokumentów uprawniających osoby spoza UE do podjęcia pracy zarobkowej na terenie RP), odmiejscowienie i zautomatyzowanie algorytmicznych i rutynowych czynności realizowanych obecnie przez kadry powiatowych urzędów pracy takich jak tworzenie sprawozdań statystycznych z prowadzonych działań, naliczanie kwot świadczeń itp.

14 Etap VI spojrzenie w przyszłość [ ] Główne cechy którymi być może będzie charakteryzował się Etap VI: Komunikacja między wszystkimi jednostkami administracji staje się standardem Powszechnie wykorzystywane są urządzenia mobilne Wszyscy obywatele posługują się profilem zaufanym Większość swoich spraw urzędowych załatwiamy poprzez internet W codziennej pracy urzędnicy oraz beneficjenci korzystają z rozwiązań społecznościowych Z biur korzystamy sporadycznie, pracujemy głównie w systemie tele-pracy

15 Podsumowanie Kończy się pewien etap budowy systemów PSZ, skoncentrowanych bardziej na wnętrzu niż na zewnętrzu organizacji. Istniejące rozwiązania mają swoje słabe i mocne strony, ale są na wysokim, europejskim poziomie. Aktualnie biorąc pod uwagę: zmiany społecznościowe, nowy okres finansowania projektów unijnych potrzeba mądrej refleksji, w którą stronę powinny zmierzać systemy informatyczne obszaru PSZ tak, aby z jednej strony zaspokoiły nowe potrzeby a z drugiej - nie zakłóciły płynności działań bieżących. "Za długo administracja stosuje narzędzia XX wieku do rozwiązania problemów XXI wieku." Steven VanRoekel, US Federal CIO

16

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo