Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej"

Transkrypt

1 Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r.

2 Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) Możliwości epuap w obszarze elektronizacji usług Planowane zmiany

3 epuap

4 epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz podmiotom publicznym usług administracji publicznej drogą elektroniczną. epuap to portal (www.epuap.gov.pl), dzięki któremu obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe epuap to system, za pomocą którego urzędy mogą udostępniać usługi bez konieczności ponoszenia, części lub nawet całości, kosztów ich świadczenia.

5 USŁUGI WSPÓLNE OBYWATELE PRZEDSIĘBIORCY USŁUGI PUBLICZNE ADMINISTRACJA PUBLICZNA USŁUGI WSPÓLNE USŁUGI INTEREOPERACYJNOŚCI USŁUGI REJESTROWE PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE SYSTEMY PLATFORMY SYSTEMY PLATFORMY

6 Cele udostępnienie jednego, wygodnego dla obywatela miejsca, w którym może załatwić sprawy urzędowe usprawnienie funkcjonowania administracji poprawa jakości świadczenia usług publicznych udostępnienie narzędzia do komunikacji i wymiany informacji dla jednostek administracji publicznej integracja systemów administracji publicznej

7 Korzyści dla obywateli / przedsiębiorców Stworzenie pojedynczego punktu kontaktu z administracją publiczną na drodze elektronicznej; Automatyzacja usług publicznych; Uwierzytelnianie formularzy i pism wnoszonych drogą elektroniczną; Identyfikacja w systemach centralnych administracji Odmiejscowienie oraz zapewnienie elastyczności dostępu usług e-administracji (czas, koszty); Dostęp do informacji publicznej.

8 Korzyści dla administracji Udostępnienie infrastruktury sprzętowo-programowej wspierającej rozpowszechnienie e-administracji; Zwiększenie efektywności: przeniesienie części usług na platformę elektroniczną = ograniczenie liczby spraw załatwianych w sposób tradycyjny; Bezpieczne uwspólnienie kluczowych zasobów informacyjnych państwa; Realizacja wspólnych części procesów biznesowych administracji.

9 Statystyka epuap* Ponad wszystkich użytkowników systemu epuap 15 urzędów wojewódzkich posiadających ESP na epuap 12 urzędów marszałkowskich posiadających ESP na epuap 276 urzędów powiatowych posiadających ESP na epuap urzędów gminnych posiadających ESP na epuap profili zaufanych (stan na r.) * Źródło: Statystyki epuap, stan na koniec października 2013 r.

10 Integracja z epuap epuap PESEL CEPiK REGON TERYT ZUS CEiDG MPiPS Warszawa Kraków Białystok Częstochowa System urzędu

11 Model architektury epuap KRS KRK Inne rejestry PESEL CEP/C EK Inne rejestry System y resortu Rejestry resortu pozwolenie pozwolen Resortowa Szyna Usług (RSU) Ministerstwa Finansów Resortowa Szyna Usług (RSU) MSW Resortowa Szyna Usług (RSU). Portfolio usług MF Portfolio usług Resortu pozwolenie pozwolenie Internet Front end epuap Ogólnopolski Katalog Usług Krajowa Szyna Usług (KSU) Internet/ STAP (OST) Urząd 1 Urząd 2 Urząd N pozwolenie pozwolenie pozwolenie LD B LD B LD B

12 Współpraca z epuap

13 Komunikacja obywatela / przedsiębiorcy z urzędem System Urzędu 1. Obywatel wysyła dokument za pośrednictwem epuap. 2. epuap wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) dla Klienta i Urzędu. 3. UPP dla Klienta zostaje wysłane przez epuap w imieniu Urzędu. 4. Dokument wraz z UPP zostaje przekazany do systemu Urzędu.

14 Ponad profili zaufanych

15 Profil zaufany epuap To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) który został w wiarygodny sposób poświadczony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego

16 Podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap Podpis złożony przez użytkownika konta epuap, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym epuap, a także: o o o o o jednoznacznie wskazujący profil zaufany epuap osoby, która wykonała podpis, zawierający czas wykonania podpisu, jednoznacznie identyfikujący konto epuap osoby, która wykonała podpis autoryzowany przez użytkownika konta epuap, potwierdzony i chroniony podpisem systemowym epuap.

17 Profil zaufany epuap prawo Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

18 Profil zaufany epuap - korzyści Bezpłatna metoda uwierzytelnienia i identyfikacji obywateli w systemach e-administracji Poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny. Pozwala na załatwienie spraw administracyjnych Brak wymogu korzystania z urządzeń i kart tylko przeglądarka internetowa (PC, tablet, tel. komórkowy)

19 Profil zaufany epuap kanały autoryzacji Kanały autoryzacji SMS

20 Profil zaufany epuap - uzyskanie

21 Profil zaufany epuap punkty potwierdzeń 934 punktów potwierdzeń na terenie całej Polski Urzędy skarbowe ZUS Urzędy wojewódzkie Konsulaty Inne (gminy, starostwa) W przyszłości także: Poczta Polska Banki

22 Profil zaufany epuap sposoby wykorzystania Uwierzytelnianie dokumentu w epuap. Uwierzytelnianie dokumentu profilem zaufanym poza epuap (PUE ZUS, CEIDG, SEKAP) Uwierzytelnianie w systemie zewnętrznym w oparciu o profil zaufany (SEKAP) Uwierzytelnianie dostępu do konta w systemie zewnętrznym w oparciu profil zaufany z kodem autoryzacyjnym (CEiDG, PUE ZUS) Udostępnianie obszaru informacyjnego dla uwierzytelnionych obywateli (CEPiK)

23

24 Zastosowanie epuap PUE ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje profil zaufany do weryfikacji tożsamości użytkowników logujących się do systemu PUE.

25 Zastosowanie epuap Ministerstwo Gospodarki 82% uwierzytelnień w CEiDG przez PZ Ministerstwo Gospodarki wykorzystuje profil zaufany do weryfikacji tożsamości logujących się systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

26 Metody rejestracji przedsiębiorców w portalu CEIDG* * Źródło: Statystyki CEIDG z kwietnia 2013 r.

27 Zastosowanie epuap - MSW Automatyczna weryfikacja danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i prawie jazdy z danymi w rejestrze CEPiK. Usługa weryfikacji (podaję dane -> odpowiedź Tak/Nie) Tryb on-line (teraz pytanie teraz odpowiedź) Każdy użytkownik może pytać o dowolny pojazd i kierowcę (musi posiadać profil zaufany)

28 Zastosowanie epuap - SEKAP SEKAP wykorzystuje profil zaufany do zakładania konta i do podpisywania dokumentów.

29 Zastosowanie epuap Uniwersytet Jagielloński Rekrutacja na studia: 1. Kandydat w Systemie ERK wyraża zgodę na doręczanie pism w sprawie przyjęcia na studia w formie elektronicznej. 2. Uczelnia wysyła pismo w sprawie za pomocą epuap. 3. Kandydat w ciągu 7 dni potwierdza doręczenie pisma, a następnie odbiera je za pomocą epuap.

30 Zastosowanie epuap Uniwersytet Jagielloński* doręczonych decyzji elektronicznych PLN oszczędności podczas rekrutacji i 6 ocalonych drzew, które nie zostały wykorzystane do produkcji papieru * Źródło: Statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dział Rekrutacji na Studia, dane na koniec 2012 r.

31 Zastosowanie epuap MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykorzystuje profil zaufany do weryfikacji tożsamości użytkowników logujących się do systemu PSZ.

32 Planowane zmiany

33 Planowane zmiany Wprowadzenie zmian prawnych usprawniających wykorzystanie i funkcjonowanie epuap 1/2 o wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), o stworzenie na epuap bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne, o wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na organy administracji publicznej obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD) o nałożenie obowiązku opracowania formularzy elektronicznych udostępnionych na epuap

34 Planowane zmiany Wprowadzenie zmian prawnych usprawniających wykorzystanie i funkcjonowanie epuap 2/2 o wprowadzenie możliwości udostępniania na epuap usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne (wskazane w art. 2 ust. 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), jeżeli realizują zadania publiczne o nałożenie na podmioty udostępniające usługi na epuap zapewnienia ich zgodności z przepisami stanowiącymi podstawę sporządzenia wzoru dokumentu elektronicznego oraz dokonywania aktualizacji usług o rozszerzenie katalogu podmiotów mogących, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, pełnić funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany epuap (np. bank krajowy, operator pocztowy)

35 Planowane zmiany Modernizacja infrastruktury technicznej epuap o przebudowie poddano sposób pracy ośrodków - podstawowego i zapasowego epuap w trybie activ-activ (dwa ośrodki pracujące równocześnie z równoważeniem ruchu obciążenia), co spowoduje znaczne zwiększenie wydajności, ciągłości oraz bezpieczeństwa platformy epuap, Wydzielenie Profilu Zaufanego epuap z infrastruktury systemu epuap o celem jest zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa oraz niezawodności działania systemu na poziomie 99,9%

36 Planowane zmiany Zmiana interfejsu użytkownika epuap o przyjazny, uproszczony i bardziej czytelny interfejs bez zbędnych informacji w kontekstach poszczególnych podmiotów, o wymiana korespondencji zbliżona do posługiwania się skrzynką pocztową, o uproszczenie procesów, zwiększenie wydajności i dostępności systemu Wdrożenie usług centralnych na epuap Rozwój współpracy MAiC z podmiotami publicznymi

37 Nowe oblicze epuap

38 Formularz rejestracji w systemie epuap

39 Utworzenie konta podmiotu publicznego

40 Skrzynka użytkownika odebrane

41 Katalog spraw

42 Karta sprawy

43 Formularz wniosku

44 Dziękuję za uwagę

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 2015 PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Profil zaufany... 3 1.1. W jaki sposób można założyć profil zaufany?...

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z MSWiA, dn. 14.12.2007 r. Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rejestrów Państwowych Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 1 2 Dobry pomysł na własną firmę Czyli jaki? Dobrze jeśli jest oparty o formułę SMART (określenie celów) Specyficzny (niepowtarzalny, innowacyjny, niszowy, itp.) Mierzalny

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo Jaki pułap osiągnie epuap w 2013 roku E-USŁUGI W roku 2012 nie nastąpiły żadne zauważalne zmiany w funkcjonowaniu epuap i profilu zaufanego. Trwały natomiast liczne prace organizacyjne, które mają przyczynić

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo